Forxa Mancomún

Xunta de Galicia
Procura avanzada

Notas:

Nome da publicación: XEA-CeMIT-v.3.4.16

Notas:

Corrección de erros e melloras

Cambios:

- Creación dunha táboa de usuarios inactivos
- Establecemento da caducidade anual dos usuarios con perfil de administrador (Axentes Tic
- Corrección de bugs.