Autentificación do Administrador de Mapreduceags-commits

Importante: A partires de agora, debe ter habilitadas as cookies no seu navegador, en caso contrario, os seus trocos, non terán efecto.

As sesións baseadas en cookies úsanse na interfaz administrativa de Mailman, de xeito que non precisa identificarse continuamente con cada operación administrativa que realice. A cookie caducará automáticamente cando saia do navegador, ou pode facela caducar seleccionando a opción Saída baixo a sección titulada Outras Actividades Administrativas (que verá unha vez que consiga entrar satisfactoriamente).


Mapreduceags-commits a administra cabiwan at gmail.com
Interfaz administrativa de Mapreduceags-commits (require autorización)
Panorámica de tódolos listados de distribución de forxa.mancomun.org

Delivered by Mailman Python Powered GNU's Not Unix