[Hunspell-gl-commits] r1 - /

fjrial en forxa.mancomun.org fjrial en forxa.mancomun.org
Ven Nov 28 10:00:01 CET 2008


Author: fjrial
Date: 2008-11-28 10:00:01 +0100 (Fri, 28 Nov 2008)
New Revision: 1

Added:
  LICENSES-gl.txt
  README-gl-ES.txt
  gl_ES.aff
  gl_ES.dic
Log:
Primeira incorporaci?\195?\179n dos ficheiros do corrector de galego Hunspell ?\195?\161 Forxa


Added: LICENSES-gl.txt
===================================================================
--- LICENSES-gl.txt	            (rev 0)
+++ LICENSES-gl.txt	2008-11-28 09:00:01 UTC (rev 1)
@@ -0,0 +1,17 @@
+LICENZAS :
+"Corrector ortográfico de galego"
+
+Este é un dicionario para OpenOffice baseado no motor Hunspell creado dentro da iniciativa "Mancomún, Iniciativa Galega polo Software Libre" e desenvolvido usando a normativa vixente en Setembro de 2006.
+
+A extensión foi creada por Frco. Javier Rial Rodríguez para Mancomún, Centro de Referencia e Servizos de Software Libre 2008
+Os ficheiros do corrector (gl_ES.aff, gl_ES.dic) son mantidos por Mar Castro Pereiro tamén para Mancomún.
+
+Distribuído baixo licenza GPL
+
+IMPORTANTE :
+Baseado na normativa da RAG do 2003
+
+Sobre a normativa galega :
+http://gl.wikipedia.org/wiki/Normativa_oficial_do_galego
+http://gl.wikipedia.org/wiki/Normas_Ortogr%C3%A1ficas_e_Morfol%C3%B3xicas_do_Idioma_Galego
+http://www.realacademiagalega.org/PlainRAG/catalog/publications/files/normas_galego05.pdf
\ No newline at end of file

Added: README-gl-ES.txt
===================================================================
--- README-gl-ES.txt	            (rev 0)
+++ README-gl-ES.txt	2008-11-28 09:00:01 UTC (rev 1)
@@ -0,0 +1,18 @@
+Dicionario en Galego para Hunspell
+www.mancomun.org coas normas da RAE do 22-05-06
+Creado para thunderbird por Frco. Javier Rial Rodríguez para Mancomún
+
+1. Copyright
+2. Contido
+
+1. Copyright
+
+Liberado faixo os termos da licenza GNU GPL (version 2).
+
+2. Contido
+
+O paquete contén o seguinte:
+
+	gl_ES.dic, diccionario galego.
+	gl_ES.aff, regras para derivar palabras do diccionario galego.
+	README-gl-ES.txt, este ficheiro.

Added: gl_ES.aff
===================================================================
--- gl_ES.aff	            (rev 0)
+++ gl_ES.aff	2008-11-28 09:00:01 UTC (rev 1)
@@ -0,0 +1,1953 @@
+# Este ficheiro contén as regras para a formación das
+# palabras galegas cuxos lemas están incluídos no gl_ES.dic. 
+# Baséase nas Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego
+# aprobadas pola Real Academia da Língua Galega no 2003.
+# Creado por Mar Castro Pereiro (mancomun en mancomun.org)
+# Data da última revisión: Novembro de 2007
+# Baseado na versión desenvolvida por Imaxín Software no 2006
+
+
+SET ISO8859-1
+TRY aáâàeéêiíoóôõuúübcçdfghklmnpqrstvxzABCDEFGHIKLMNÑOPQRSTUVWXZÁÉÍÓÚÀÈÌÒÙÜÇ-
+
+FLAG num
+
+NEEDAFFIX 666
+
+NOSPLITSUGS
+
+REP 15
+REP cio zo
+REP zo cio
+REP cia za
+REP za cia
+REP cios zos
+REP zos cios
+REP cias zas
+REP zas cias
+REP ción zón
+REP zón ción
+REP les is
+REP is les
+REP np mp
+REP x ll
+REP ll x
+
+MAP 5
+MAP aá
+MAP eé
+MAP ií
+MAP oó
+MAP uú
+
+
+PFX 50 Y  1
+PFX 50 0  equi  .
+
+# -------------------- REGRAS DE PLURAL --------------------------
+
+# Regra xeral de formación do PLURAL.
+#  1. Palabras rematadas noutras consoantes que non sexan r,l ou s. Ex. robot - robots
+#   Palabras rematadas en vogal ou n engaden s Ex. camión - camións
+#  2. Palabras rematadas en r ou l engaden s Ex. mar - mares
+#  3. Palabras rematadas en s que non sexa ás,és,...,ús engaden es Ex: adeus - adeuses
+# 4-8. Palabras rematadas ás,és,...,ús fan o plural como ases, eses, ..., uses Ex: compás - compases
+#  9. Palabras rematadas en z fan o plural en ces. Ex. luz, luces
+SFX	10	Y	9	#Regla xeral da formación do plural
+SFX	10	0	s	[^rlsz]
+SFX	10	0	es	[rl]
+SFX	10	0	es	[^áéíóú]s
+SFX	10	ás	ases	ás
+SFX	10	és	eses	és
+SFX	10	ís	ises	ís
+SFX	10	ós	oses	ós
+SFX	10	ús	uses	ús
+SFX	10	z	ces	z	
+
+				
+# Regra de formación do plural de estranxeirismos que admiten dous plurais
+# Ex: escáner-escáners-escáneres
+# Ex: hippy-hippys-hippies
+SFX	11	Y	3	#Palabras con dous plurais
+SFX	11	0	es	r
+SFX	11	y	ies	y
+SFX	11	0	s	.
+
+			
+# Regra de formación do plural dos rematados en -l non monosílabos	
+# 1. Palabras rematadas en l cambian o -l por -is. Ex: animal - animais
+# 2. Palabras rematadas en il cambian o -il por -ís. Ex: funil - funís
+# 3. Palabras rematadas en íl cambian o -il por -ís -is. Ex: raíl - raís
+SFX	12	Y	3	#Plural polisílabos en -l
+SFX	12	l	is	l
+SFX	12	il	ís	il
+SFX	12	íl	ís	íl
+
+# ---------------- REGRAS DE FEMININO SINGULAR e PLURAL -------------------
+
+# Regra xeral da formación do feminino 
+# Palabras rematadas en consoante e vogal tónica engaden unha -a á forma masculina
+SFX	13	Y	2
+SFX	13	0	a	. 
+SFX	13	0	as	.
+
+# Regra de formación do feminino singular e plural.
+#  1,2,3. Palabras rematadas en vogal átona cambian a vogal pola -a
+#    4. Palabras rematadas en vogal tónica -ó fan o feminino con -oa
+# 5,6,7,8. Palabras rematadas en -n fan o plural con formas especiais
+#    9. Xentilicios rematados en -és fan o feminino en -esa
+SFX 14 Y 18
+SFX 14  o  a  o
+SFX 14  e  a  e
+SFX 14  u  úa  u
+SFX 14  ó  oa  ó 
+SFX 14  án á  án
+SFX 14  ón oa  ón
+SFX 14  ún ua  ún
+SFX 14  ín ina ín
+SFX 14  és esa és
+SFX 14  o  as  o
+SFX 14  e  as  e
+SFX 14  u  úas  u
+SFX 14  ó  oas  ó 
+SFX 14  án ás  án
+SFX 14  ón oas  ón
+SFX 14  ún uas  ún
+SFX 14  ín inas ín
+SFX 14  és esas és
+
+# Regra do feminino para as palabras pexorativas rematadas en -án ou -ón
+# Ex. folgazán-folgazana, abusón-abusona
+SFX 15 Y 4
+SFX 15  án ana án
+SFX 15  ón ona ón
+SFX 15  án anas án
+SFX 15  ón onas ón
+
+#-------- REGRAS PARA ENGADIR OS PRONOMES ENCLÍTICOS ÁS FORMAS VERBAIS ------------
+
+# Regra co pronome do acusativo de 3ª persoa. 
+# Variantes -o e -lo e os seus correspondentes femininos e plurais
+SFX 100 Y  12  #PRON
+SFX 100 0  a  [^sr]
+SFX 100 0  as  [^sr]
+SFX 100 0  o  [^sr]
+SFX 100 0  os  [^sr]
+SFX 100 r  la  r
+SFX 100 r  las  r
+SFX 100 r  lo  r
+SFX 100 r  los  r
+SFX 100 s  la  s
+SFX 100 s  las  s
+SFX 100 s  lo  s
+SFX 100 s  los  s
+
+# Regra co pronome do acusativo de 3ª persoa. 
+# Variante -no e os seus correspondentes femininos e plurais.
+# Emprégase tras as formas verbais rematadas en ditongo.
+SFX 102 Y  4  #PRON
+SFX 102 0  na  .
+SFX 102 0  nas  .
+SFX 102 0  no   .
+SFX 102 0  nos  .
+
+# Regra para os outros pronomes
+#   1. Reflexivo -se
+#  2-7. Acusativo: 1ª e 2ª persoas singular e plural
+# 8-10. Dativo: 2ª persoa singular e 3ª persoa singular e plural
+# 11-22. Concorrencia dos pronomes de dativo singular e a 3ª persoa de acusativo 
+#    (me, che, lle) + (o, a, os, as )
+SFX 103 Y  22  #PRON
+SFX 103 0  se  .
+SFX 103 0  me  .
+SFX 103 0  te  .
+SFX 103 s  nos  mos
+SFX 103 0  nos  [^o]s
+SFX 103 0  nos  [^s]
+SFX 103 0  vos  .
+SFX 103 0  che  .
+SFX 103 0  lle  .
+SFX 103 0  lles  .
+SFX 103 0  ma  .
+SFX 103 0  mas  .
+SFX 103 0  mo  .
+SFX 103 0  mos  .
+SFX 103 0  cha  .
+SFX 103 0  chas  .
+SFX 103 0  cho  .
+SFX 103 0  chos  .
+SFX 103 0  lla  .
+SFX 103 0  llas  .
+SFX 103 0  llo  .
+SFX 103 0  llos  .
+
+# Regra para concorrencias de pronomes
+# Estes pronomes van nunha regra aparte porque converten a palabra en 
+# esdrúxula polo que pasa a levar acento que na maior parte das 
+# veces non leva a palabra orixinal. Ex. mandou - mandóunola
+#  1-6. Reflesivo máis dativo: se + (me, che, lle, nos, vos, lles)
+# 7-11. Pron. solidariedade máis dativo: che + (me, lle, nos, vos, lles) 
+# 12-31. Dativo plural máis 3ª persoa de acusativo: (nos, vos, lles) + (o, a, os, as)
+SFX 104 Y  31  #PRON
+SFX 104 0  seme	.
+SFX 104 0  seche	.
+SFX 104 0  selle	.
+SFX 104 0  senos	.
+SFX 104 0  sevos	.
+SFX 104 0  selles	.
+SFX 104 0  cheme	.
+SFX 104 0  chelle	.
+SFX 104 0  chenos	.
+SFX 104 0  chevos	.
+SFX 104 0  chelles	.
+SFX 104 0  llela	.
+SFX 104 0  llelas	.
+SFX 104 0  llelo	.
+SFX 104 0  llelos	.
+SFX 104 s  nola	mos
+SFX 104 s  nolas	mos
+SFX 104 s  nolo	mos
+SFX 104 s  nolos	mos
+SFX 104 0  nola	[^o]s
+SFX 104 0  nolas	[^o]s
+SFX 104 0  nolo	[^o]s
+SFX 104 0  nolos	[^o]s
+SFX 104 0  nola	[^s]
+SFX 104 0  nolas	[^s]
+SFX 104 0  nolo	[^s]
+SFX 104 0  nolos	[^s]
+SFX 104 0  vola	.
+SFX 104 0  volas	.
+SFX 104 0  volo	.
+SFX 104 0  volos	.
+
+# ---------------- REGRAS VERBOS DA PRIMEIRA CONXUGACIÓN -------------------
+
+# No .dic inclúense dous lemas. O segundo lema e para a formación das formas
+# verbais que levan un acento que non existe na raíz orixinal do verbo.
+# Paradigma dalgúns verbos rematados en -uar e -iar (acentuar e afiar)
+#    acentuar/201 e acentúar/666,200,202 
+# Paradigma dos demáis verbos en -ar
+#   andar/200,201 e ándar/666,202
+
+SFX 200 Y  22  #Primeira_conxugación_regular
+SFX 200 ar  o  ar
+SFX 200 r  s  ar
+SFX 200 ar  a  ar
+SFX 200 r  n  ar
+SFX 200 ar  e  [^cgzu]ar
+SFX 200 car  que  car
+SFX 200 ar  ue  gar
+SFX 200 zar  ce  zar
+SFX 200 uar  üe  guar
+SFX 200 ar  e  [^g]uar
+SFX 200 ar  es  [^cgzu]ar
+SFX 200 car  ques  car
+SFX 200 ar  ues  gar
+SFX 200 zar  ces  zar
+SFX 200 uar  ües  guar
+SFX 200 ar  es  [^g]uar
+SFX 200 ar  en  [^cgzu]ar
+SFX 200 car  quen  car
+SFX 200 ar  uen  gar
+SFX 200 zar  cen  zar
+SFX 200 uar  üen  guar
+SFX 200 ar  en  [^g]uar
+
+
+SFX 201 Y  110  #Primeira_conxugación_regular
+SFX 201 r  ndo  ar
+SFX 201 ar  ándo/666,100,103,104  ar
+SFX 201 r  do/10,14  ar
+SFX 201 r  r/100,103  ar
+SFX 201 ar  ár/104  ar
+SFX 201 r  mos  ar
+SFX 201 ar  ámos/666,100,103,104  ar
+SFX 201 r  des  ar
+SFX 201 ar  ádes/666,100,103,104  ar
+SFX 201 r  ba  ar
+SFX 201 ar  ába/666,100,103,104  ar
+SFX 201 r  bas  ar
+SFX 201 ar  ábas/666,100,103,104  ar
+SFX 201 r  bamos  ar
+SFX 201 r  bámos/666,100,103,104  ar
+SFX 201 r  bades  ar
+SFX 201 r  bádes/666,100,103,104  ar
+SFX 201 r  ban  ar
+SFX 201 ar  ában/666,100,103,104  ar
+SFX 201 ar  ei/102,103  [^cgzu]ar
+SFX 201 ar  éi/666,104  [^cgzu]ar
+SFX 201 car  quei/102,103  car
+SFX 201 car  quéi/666,104  car
+SFX 201 ar  uei/102,103  gar
+SFX 201 ar  uéi/666,104  gar
+SFX 201 zar  cei/102,103  zar
+SFX 201 zar  céi/666,104  zar
+SFX 201 uar  üei/102,103  guar
+SFX 201 uar  üéi/666,104  guar
+SFX 201 r  ches  ar
+SFX 201 ar  áches/666,100,103,104  ar
+SFX 201 ar  ou/102,103  ar
+SFX 201 ar  óu/666,104  ar
+SFX 201 r  mos  ar
+SFX 201 ar  ámos/666,100,103,104  ar
+SFX 201 r  stes  ar
+SFX 201 ar  ástes/666,100,103,104  ar
+SFX 201 0  on  ar
+SFX 201 ar  áron/666,100,103,104  ar
+SFX 201 0  a  ar
+SFX 201 ar  ára/666,100,103,104  ar
+SFX 201 0  as  ar
+SFX 201 ar  áras/666,100,103,104  ar
+SFX 201 0  amos  ar
+SFX 201 0  ámos/666,100,103,104  ar
+SFX 201 0  ades  ar
+SFX 201 0  ádes/666,100,103,104  ar
+SFX 201 0  an  ar
+SFX 201 ar  áran/666,100,103,104  ar
+SFX 201 0  ei/102,103  ar
+SFX 201 0  éi/666,104  ar
+SFX 201 0  as/666,100,103  ar
+SFX 201 0  ás/104  ar
+SFX 201 0  a/666,100,103  ar
+SFX 201 0  á/104  ar
+SFX 201 0  emos  ar
+SFX 201 0  émos/666,100,103,104  ar
+SFX 201 0  edes  ar
+SFX 201 0  édes/666,100,103,104  ar
+SFX 201 0  an/666,100,103  ar
+SFX 201 0  án/104  ar
+SFX 201 0  ía/100,103,104  ar
+SFX 201 0  ías/100,103,104  ar
+SFX 201 0  iamos  ar
+SFX 201 0  iámos/666,100,103,104  ar
+SFX 201 0  iades  ar
+SFX 201 0  iádes/666,100,103,104  ar
+SFX 201 0  ían/100,103,104  ar
+SFX 201 ar  emos  [^cgzu]ar
+SFX 201 ar  émos/666,100,103,104  [^cgzu]ar
+SFX 201 car  quemos  car
+SFX 201 car  quémos/666,100,103,104  car
+SFX 201 ar  uemos  gar
+SFX 201 ar  uémos/666,100,103,104  gar
+SFX 201 zar  cemos  zar
+SFX 201 zar  cémos/666,100,103,104  zar
+SFX 201 uar  üemos  guar
+SFX 201 uar  üémos/666,100,103,104  guar
+SFX 201 ar  emos  [^g]uar
+SFX 201 ar  émos/666,100,103,104  [^g]uar
+SFX 201 ar  edes  [^cgzu]ar
+SFX 201 ar  édes/666,100,103,104  [^cgzu]ar
+SFX 201 car  quedes  car
+SFX 201 car  quédes/666,100,103,104  car
+SFX 201 ar  uedes  gar
+SFX 201 ar  uédes/666,100,103,104  gar
+SFX 201 zar  cedes  zar
+SFX 201 zar  cédes/666,100,103,104  zar
+SFX 201 uar  üedes  guar
+SFX 201 uar  üédes/666,100,103,104  guar
+SFX 201 ar  edes  [^g]uar
+SFX 201 ar  édes/666,100,103,104  [^g]uar
+SFX 201 r  se  ar
+SFX 201 ar  áse/666,100,103,104  ar
+SFX 201 r  ses  ar
+SFX 201 ar  áses/666,100,103,104  ar
+SFX 201 ar  ásemos/100,103,104  ar
+SFX 201 ar  ásedes/100,103,104  ar
+SFX 201 r  sen  ar
+SFX 201 ar  ásen/666,100,103,104  ar
+SFX 201 0  es  ar
+SFX 201 ar  áres/666,100,103,104  ar
+SFX 201 0  mos  ar
+SFX 201 ar  ármos/666,100,103,104  ar
+SFX 201 0  des  ar
+SFX 201 ar  árdes/666,100,103,104  ar
+SFX 201 0  en  ar
+SFX 201 ar  áren/666,100,103,104  ar
+SFX 201 r  de  ar
+SFX 201 ar  áde/666,100,103,104  ar
+
+
+SFX 202 Y  22  #C1_con_cambio_de_acento_na_raíz
+SFX 202 ar  o/666,100,103,104  ar
+SFX 202 r  s/666,100,103,104  ar
+SFX 202 ar  a/666,100,103,104  ar
+SFX 202 ar  an/666,100,103,104  ar
+SFX 202 ar  e/666,100,103,104  [^cgzu]ar
+SFX 202 car  que/666,100,103,104  car
+SFX 202 ar  ue/666,100,103,104  gar
+SFX 202 zar  ce/666,100,103,104  zar
+SFX 202 uar  üe/666,100,103,104  guar
+SFX 202 ar  e/666,100,103,104  [^g]uar
+SFX 202 ar  es/666,100,103,104  [^cgzu]ar
+SFX 202 car  ques/666,100,103,104  car
+SFX 202 ar  ues/666,100,103,104  gar
+SFX 202 zar  ces/666,100,103,104  zar
+SFX 202 uar  ües/666,100,103,104  guar
+SFX 202 ar  es/666,100,103,104  [^g]uar
+SFX 202 ar  en/666,100,103,104  [^cgzu]ar
+SFX 202 car  quen/666,100,103,104  car
+SFX 202 ar  uen/666,100,103,104  gar
+SFX 202 zar  cen/666,100,103,104  zar
+SFX 202 uar  üen/666,100,103,104  guar
+SFX 202 ar  en/666,100,103,104  [^g]uar
+
+
+SFX 205 Y  135  #Conxugación do verbo estar
+SFX 205 r  r/100,103,104  ar
+SFX 205 r  ndo  ar
+SFX 205 ar  ándo/666,100,103,104  ar
+SFX 205 r  do/10  ar
+SFX 205 ar  ou/102,103  ar
+SFX 205 ar  óu/666,104  ar
+SFX 205 ar  ás/100,103,104  ar
+SFX 205 ar  á/100,103,104  ar
+SFX 205 r  mos  ar
+SFX 205 ar  ámos/666,100,103,104  ar
+SFX 205 r  des  ar
+SFX 205 ar  ádes/666,100,103,104  ar
+SFX 205 r  n  dar
+SFX 205 ar  án/666,100,103,104  dar
+SFX 205 ar  án  tar
+SFX 205 r  n/666,100,103,104  tar
+SFX 205 r  ba  ar
+SFX 205 ar  ába/666,100,103,104  ar
+SFX 205 r  bas  ar
+SFX 205 ar  ábas/666,100,103,104  ar
+SFX 205 r  bamos  ar
+SFX 205 r  bámos/666,100,103,104  ar
+SFX 205 r  bades  ar
+SFX 205 r  bádes/666,100,103,104  ar
+SFX 205 r  ban  ar
+SFX 205 ar  ában/666,100,103,104  ar
+SFX 205 ar  iven  tar
+SFX 205 ar  íven/666,100,103,104  tar
+SFX 205 ar  ei/102,103  dar
+SFX 205 ar  éi/666,104  dar
+SFX 205 ar  iveches  tar
+SFX 205 ar  ivéches/666,100,103,104  tar
+SFX 205 ar  eches  dar
+SFX 205 ar  éches/666,100,103,104  dar
+SFX 205 ar  ivo  tar
+SFX 205 ar  ívo/666,100,103,104  tar
+SFX 205 ar  eu/102,103  dar
+SFX 205 ar  éu/666,104  dar
+SFX 205 ar  ivemos  tar
+SFX 205 ar  ivémos/666,100,103,104  tar
+SFX 205 ar  emos  dar
+SFX 205 ar  émos/666,100,103,104  dar
+SFX 205 ar  ivestes  tar
+SFX 205 ar  ivéstes/666,100,103,104  tar
+SFX 205 ar  estes  dar
+SFX 205 ar  éstes/666,100,103,104  dar
+SFX 205 ar  iveron  tar
+SFX 205 ar  ivéron/666,100,103,104  tar
+SFX 205 ar  eron  dar
+SFX 205 ar  éron/666,100,103,104  dar
+SFX 205 ar  ivera  tar
+SFX 205 ar  ivéra/666,100,103,104  tar
+SFX 205 ar  era  dar
+SFX 205 ar  éra/666,100,103,104  dar
+SFX 205 ar  iveras  tar
+SFX 205 ar  ivéras/666,100,103,104  tar
+SFX 205 ar  eras  dar
+SFX 205 ar  éras/666,100,103,104  dar
+SFX 205 ar  iveramos  tar
+SFX 205 ar  iverámos/666,100,103,104  tar
+SFX 205 ar  eramos  dar
+SFX 205 ar  erámos/666,100,103,104  dar
+SFX 205 ar  iverades  tar
+SFX 205 ar  iverádes/666,100,103,104  tar
+SFX 205 ar  erades  dar
+SFX 205 ar  erádes/666,100,103,104  dar
+SFX 205 ar  iveran  tar
+SFX 205 ar  ivéran/666,100,103,104  tar
+SFX 205 ar  eran  dar
+SFX 205 ar  éran/666,100,103,104  dar
+SFX 205 0  ei/102,103  ar
+SFX 205 0  éi/666,104  ar
+SFX 205 0  ás/104  ar
+SFX 205 0  as/666,100,103  ar
+SFX 205 0  á/104  ar
+SFX 205 0  a/666,100,103  ar
+SFX 205 0  emos  ar
+SFX 205 0  émos/666,100,103,104  ar
+SFX 205 0  edes  ar
+SFX 205 0  édes/666,100,103,104  ar
+SFX 205 0  án/104  ar
+SFX 205 0  an/666,100,103  ar
+SFX 205 0  ía/100,103,104  ar
+SFX 205 0  ías/100,103,104  ar
+SFX 205 0  iamos  ar
+SFX 205 0  iámos/666,100,103,104  ar
+SFX 205 0  iades  ar
+SFX 205 0  iádes/666,100,103,104  ar
+SFX 205 0  ían/100,103,104  ar
+SFX 205 ar  ea  ar
+SFX 205 ar  éa/666,100,103,104  ar
+SFX 205 ar  eas  ar
+SFX 205 ar  éas/666,100,103,104  ar
+SFX 205 ar  eamos  ar
+SFX 205 ar  eámos/666,100,103,104  ar
+SFX 205 ar  eades  ar
+SFX 205 ar  eádes/666,100,103,104  ar
+SFX 205 ar  ean  ar
+SFX 205 ar  éan/666,100,103,104  ar
+SFX 205 ar  ivese  tar
+SFX 205 ar  ivése/666,100,103,104  tar
+SFX 205 ar  ese  dar
+SFX 205 ar  ése/666,100,103,104  dar
+SFX 205 ar  iveses  tar
+SFX 205 ar  ivéses/666,100,103,104  tar
+SFX 205 ar  eses  dar
+SFX 205 ar  éses/666,100,103,104  dar
+SFX 205 ar  ivésemos/100,103,104  tar
+SFX 205 ar  ivésedes/100,103,104  tar
+SFX 205 ar  ésemos/100,103,104  dar
+SFX 205 ar  ésedes/100,103,104  dar
+SFX 205 ar  ivesen  tar
+SFX 205 ar  ivésen/666,100,103,104  tar
+SFX 205 ar  esen  dar
+SFX 205 ar  ésen/666,100,103,104  dar
+SFX 205 ar  iver  tar
+SFX 205 ar  er  dar
+SFX 205 ar  iveres  tar
+SFX 205 ar  eres  dar
+SFX 205 ar  ivermos  tar
+SFX 205 ar  ermos  dar
+SFX 205 ar  iverdes  tar
+SFX 205 ar  erdes  dar
+SFX 205 ar  iveren  tar
+SFX 205 ar  eren  dar
+SFX 205 0  es  ar
+SFX 205 ar  áres/666,100,103,104  ar
+SFX 205 0  mos  ar
+SFX 205 ar  ármos/666,100,103,104  ar
+SFX 205 0  des  ar
+SFX 205 ar  árdes/666,100,103,104  ar
+SFX 205 0  en  ar
+SFX 205 ar  áren/666,100,103,104  ar
+SFX 205 r  de  ar
+SFX 205 ar  áde/666,100,103,104  ar
+
+
+# ---------------- REGRAS VERBOS DA SEGUNDA CONXUGACIÓN -------------------
+
+# No .dic inclúense dous lemas. O segundo lema e para a formación das formas
+# verbais que levan un acento que non existe na raíz orixinal do verbo.
+# Paradigma dos verbos regulares
+#    varrer/210,211,212 e várrer/666,215
+# Os verbos ler e crer son parcialmente irregulares na 1ª, 2ª e 3ª PS 
+# e 3ª PP do Presente de Indicativo e na 1ª PS do Pretérito de Indicativo
+# Os compostos de ler e crer e o sobreser presentan a mesma iregularidade
+# aínda que varía a acentuación por ser os primeiros monosílabos.
+#    ler/210,211,213 e lér/666,215
+#    reler/210,211,214 e relér/666,215
+
+SFX 210 Y  76   #Segunda conxugación regular
+SFX 210 r  r/100,103  er
+SFX 210 er  ér/666,104  er
+SFX 210 r  ndo  er
+SFX 210 er  éndo/666,100,103,104  er
+SFX 210 er  ido/10,14  er
+SFX 210 r  mos  er
+SFX 210 er  émos/666,100,103,104  er
+SFX 210 r  des  er
+SFX 210 er  édes/666,100,103,104  er
+SFX 210 er  ía/100,103,104  er
+SFX 210 er  ías/100,103,104  er
+SFX 210 er  iamos  [^ao]er
+SFX 210 er  ïamos  [ao]er
+SFX 210 er  iámos/666,100,103,104  [^ao]er
+SFX 210 er  ïámos/666,100,103,104  [ao]er
+SFX 210 er  iades  [^ao]er
+SFX 210 er  ïades  [ao]er
+SFX 210 er  iádes/666,100,103,104  [^ao]er
+SFX 210 er  ïádes/666,100,103,104  [ao]er
+SFX 210 er  ían/100,103,104  er
+SFX 210 0  ei/102,103  er
+SFX 210 0  éi/666,104  er
+SFX 210 0  as/666,100,103  er
+SFX 210 0  ás/104  er
+SFX 210 0  a/666,100,103  er
+SFX 210 0  á/104  er
+SFX 210 0  emos  er
+SFX 210 0  émos/666,100,103,104  er
+SFX 210 0  edes  er
+SFX 210 0  édes/666,100,103,104  er
+SFX 210 0  an/666,100,103  er
+SFX 210 0  án/104  er
+SFX 210 0  ía/100,103,104  er
+SFX 210 0  ías/100,103,104  er
+SFX 210 0  iamos  er
+SFX 210 0  iámos/666,100,103,104  er
+SFX 210 0  iades  er
+SFX 210 0  iádes/666,100,103,104  er
+SFX 210 0  ían/100,103,104  er
+SFX 210 er  a  [^cuao]er
+SFX 210 cer  za  cer
+SFX 210 guer  ga  guer
+SFX 210 quer  ca  quer
+SFX 210 er  ia   [ao]er
+SFX 210 er  as  [^cuao]er
+SFX 210 cer  zas  cer
+SFX 210 guer  gas  guer
+SFX 210 quer  cas  quer
+SFX 210 er  ias  [ao]er
+SFX 210 er  amos  [^cuao]er
+SFX 210 er  ámos/666,100,103,104  [^cuao]er
+SFX 210 cer  zamos  cer
+SFX 210 cer  zámos/666,100,103,104  cer
+SFX 210 guer  gamos  guer
+SFX 210 guer  gámos/666,100,103,104  guer
+SFX 210 quer  camos  quer
+SFX 210 quer  cámos/666,100,103,104  quer
+SFX 210 er  iamos  [ao]er
+SFX 210 er  iámos/666,100,103,104  [ao]er
+SFX 210 er  ades  [^cuao]er
+SFX 210 er  ádes/666,100,103,104  [^cuao]er
+SFX 210 cer  zades  cer
+SFX 210 cer  zádes/666,100,103,104  cer
+SFX 210 guer  gades  guer
+SFX 210 guer  gádes/666,100,103,104  guer
+SFX 210 quer  cades  quer
+SFX 210 quer  cádes/666,100,103,104  quer
+SFX 210 er  iades  [ao]er
+SFX 210 er  iádes/666,100,103,104  [ao]er
+SFX 210 er  an  [^cuao]er
+SFX 210 cer  zan  cer
+SFX 210 er  gan  guer
+SFX 210 er  can  quer
+SFX 210 er  ian  [ao]er
+SFX 210 r  de  er
+SFX 210 er  éde/666,100,103,104  er
+
+SFX 211 Y  10   #C2 regular
+SFX 211 er  o  [^cuao]er
+SFX 211 cer  zo  cer
+SFX 211 guer  go  guer
+SFX 211 quer  co  quer
+SFX 211 er  io  [ao]er
+SFX 211 r  s  er
+SFX 211 er  e  er
+SFX 211 r  n  er
+SFX 211 er  ín/104  er
+SFX 211 er  in/666,100,103  er
+
+SFX 212 Y  37   #Segunda conxugación regular
+SFX 212 er  iches  [^ao]er
+SFX 212 er  íches  [ao]er
+SFX 212 er  íches/666,100,103,104  er
+SFX 212 er  eu/102,103  er
+SFX 212 er  éu/666,104  er
+SFX 212 r  mos  er
+SFX 212 er  émos/666,100,103,104  er
+SFX 212 r  stes  er
+SFX 212 er  éstes/666,100,103,104  er
+SFX 212 0  on  er
+SFX 212 er  éron/666,100,103,104  er
+SFX 212 0  a  er
+SFX 212 er  éra/666,100,103,104  er
+SFX 212 0  as  er
+SFX 212 er  éras/666,100,103,104  er
+SFX 212 0  amos  er
+SFX 212 0  ámos/666,100,103,104  er
+SFX 212 0  ades  er
+SFX 212 0  ádes/666,100,103,104  er
+SFX 212 0  an  er
+SFX 212 er  éran/666,100,103,104  er
+SFX 212 r  se  er
+SFX 212 er  ése/666,100,103,104  er
+SFX 212 r  ses  er
+SFX 212 er  éses/666,100,103,104  er
+SFX 212 er  ésemos/100,103,104  er
+SFX 212 er  ésedes/100,103,104  er
+SFX 212 r  sen  er
+SFX 212 er  ésen/666,100,103,104  er
+SFX 212 0  es  er
+SFX 212 er  éres/666,100,103,104  er
+SFX 212 0  mos  er
+SFX 212 er  érmos/666,100,103,104  er
+SFX 212 0  des  er
+SFX 212 er  érdes/666,100,103,104  er
+SFX 212 0  en  er
+SFX 212 er  éren/666,100,103,104  er
+
+SFX 213 Y  10   #Verbo ler ou crer
+SFX 213 r  o  er
+SFX 213 er  éo/666,100,103,104  er
+SFX 213 r  s/100,103  er
+SFX 213 er  és/666,104  er
+SFX 213 er  e/100,103  er
+SFX 213 er  é/666,104  er
+SFX 213 r  n/100,103  er
+SFX 213 er  én/666,104  er
+SFX 213 er  in/100,103  er
+SFX 213 er  ín/666,104  er
+
+SFX 214 Y  10   #Reler, trasler e descrer
+SFX 214 r  o  er
+SFX 214 er  éo/666,100,103,104  er
+SFX 214 er  és/104  er
+SFX 214 er  es/666,100,103  er
+SFX 214 er  é/104  er
+SFX 214 er  e/666,100,103,104  er
+SFX 214 er  én/104  er
+SFX 214 er  en/666,100,103  er
+SFX 214 er  ín/104  er
+SFX 214 er  in/666,100,103  er
+
+SFX 215 Y  23   #C2 con cambio de acento na raíz 
+SFX 215 er  o/666,100,103,104  [^cuao]er
+SFX 215 cer  zo/666,100,103,104  cer
+SFX 215 guer  go/666,100,103,104  guer
+SFX 215 quer  co/666,100,103,104  quer
+SFX 215 er  io/666,100,103,104  [ao]er
+SFX 215 r  s/666,100,103,104  er
+SFX 215 er  e/666,100,103,104  er
+SFX 215 r  n/666,100,103,104  er
+SFX 215 er  a/666,100,103,104  [^cuao]er
+SFX 215 cer  za/666,100,103,104  cer
+SFX 215 guer  ga/666,100,103,104  guer
+SFX 215 quer  ca/666,100,103,104  quer
+SFX 215 er  ia/666,100,103,104  [ao]er
+SFX 215 er  as/666,100,103,104  [^cuao]er
+SFX 215 cer  zas/666,100,103,104  cer
+SFX 215 guer  gas/666,100,103,104  guer
+SFX 215 quer  cas/666,100,103,104  quer
+SFX 215 er  ias/666,100,103,104  [ao]er
+SFX 215 er  an/666,100,103,104  [^cuao]er
+SFX 215 cer  zan/666,100,103,104  cer
+SFX 215 guer  gan/666,100,103,104  guer
+SFX 215 quer  can/666,100,103,104  quer
+SFX 215 er  ian/666,100,103,104  [ao]er
+
+
+# ---------------- VERBOS IRREGULARES DA SEGUNDA CONXUGACIÓN ----------------
+
+# No .dic inclúense varios lemas para cubrir as ditintas raíces dos verbos 
+# irregulares así como as variacións de acentuación para cada unha delas.
+# caber, saber, haber, poder, querer, facer, ter, poñer, pracer, traer,
+# valer, ver e ser
+# prover e un verbo especial que nos tempos de perfecto é regular e 
+# nos demáis irregular como ver
+
+
+SFX 220 Y  11   #Formas Nominais 2C irregular
+SFX 220 r  r/100,103  er
+SFX 220 er  ér/666,104  er
+SFX 220 r  ndo  er
+SFX 220 er  éndo/666,100,103,104  er
+SFX 220 er  ido/10,14  [^cñavs]er
+SFX 220 acer  eito/10,14  facer
+SFX 220 er  ido/10,14  [^f]acer
+SFX 220 oñer  osto/10,14  poñer
+SFX 220 er  ído/10,14  aer
+SFX 220 er  isto/10,14  ver
+SFX 220 er  ido/10,14  ser
+
+
+SFX 221 Y  25   #2C irregular
+SFX 221 er  o  [^abclvts]er
+SFX 221 er  on/100,103  ser
+SFX 221 er  ón/666,104  ser
+SFX 221 er  eño  ter
+SFX 221 er  éño/666,100,103,104  ter
+SFX 221 er  exo  ver
+SFX 221 er  éxo/666,100,103,104  ver
+SFX 221 er  lo  valer
+SFX 221 cer  go  facer
+SFX 221 cer  zo  [^f]acer
+SFX 221 aber  aibo  caber
+SFX 221 aber  ei/102,103  [hs]aber
+SFX 221 er  io  [a]er
+SFX 221 r  mos  [^s]er
+SFX 221 er  émos/666,100,103,104  [^s]er
+SFX 221 er  omos  ser
+SFX 221 er  ómos/666,100,103,104  ser
+SFX 221 r  des  [^st]er
+SFX 221 er  édes/666,100,103,104  [^st]er
+SFX 221 er  odes  ser
+SFX 221 er  ódes/666,100,103,104  ser
+SFX 221 er  endes  ter
+SFX 221 er  éndes/666,100,103,104  ter
+SFX 221 er  edes  ter
+SFX 221 er  édes/666,100,103,104  ter
+
+SFX 222 Y  35   #2C irregular
+SFX 222 r  s  [^ñbcvts]er
+SFX 222 ser  es  ser
+SFX 222 ser  és/666,100,103,104  ser
+SFX 222 r  s/100,103  ter
+SFX 222 er  és/666,104  ter
+SFX 222 r  s/100,103  ver
+SFX 222 er  és/666,104  ver
+SFX 222 cer  s/100,103  facer
+SFX 222 r  s  [^f]acer
+SFX 222 ber  s/100,103  haber
+SFX 222 r  s  [^h]aber
+SFX 222 ñer  s/100,103  poñer
+SFX 222 er  e  [^ñbcvts]er
+SFX 222 ser  é/100,103,104  ser
+SFX 222 er  en/100,103  ter
+SFX 222 er  én/666,104  ter
+SFX 222 er  e/100,103  ver
+SFX 222 er  é/666,104  ver
+SFX 222 cer  i/100,103  facer
+SFX 222 er  e  [^f]acer
+SFX 222 aber  a/100,103  haber
+SFX 222 ber  i/100,103  haber
+SFX 222 er  e  [^h]aber
+SFX 222 oñer  on/100,103  poñer
+SFX 222 r  n  [^bcvts]er
+SFX 222 er  on/100,103  ser
+SFX 222 er  ón/666,104  ser
+SFX 222 er  eñen  ter
+SFX 222 er  éñen/666,100,103,104  ter
+SFX 222 er  en/100,103  ver
+SFX 222 er  én/666,104  ver
+SFX 222 cer  n/100,103  facer
+SFX 222 r  n  [^f]acer
+SFX 222 ber  n/100,103  haber
+SFX 222 r  n  [^h]aber
+
+SFX 223 Y  15   #2C irregular
+SFX 223 r  r/100,103  r
+SFX 223 er  ér/666,104  er
+SFX 223 ir  ír/666,104  ir
+SFX 223 0  es  r
+SFX 223 er  éres/666,100,103,104  er
+SFX 223 ir  íres/666,100,103,104  ir
+SFX 223 0  mos  r
+SFX 223 er  érmos/666,100,103,104  er
+SFX 223 ir  írmos/666,100,103,104  ir
+SFX 223 0  des  r
+SFX 223 er  érdes/666,100,103,104  er
+SFX 223 ir  írdes/666,100,103,104  ir
+SFX 223 0  en  r
+SFX 223 er  éren/666,100,103,104  er
+SFX 223 ir  íren/666,100,103,104  ir
+
+SFX 224 Y  62   #2C irregular
+SFX 224 r  ches  [^l]er
+SFX 224 er  éches/666,100,103,104  [^l]er
+SFX 224 er  iches  valer
+SFX 224 er  íches/666,100,103,104  valer
+SFX 224 ir  iches  vir
+SFX 224 ir  íches/666,100,103,104  vir
+SFX 224 or  uches  for
+SFX 224 or  úches/666,100,103,104  for
+SFX 224 er  o  [^lu]er
+SFX 224 guer  go  guer
+SFX 224 er  eu/102,103  valer
+SFX 224 er  éu/666,104  valer
+SFX 224 ir  iu/102,103  vir
+SFX 224 ir  íu/666,104  vir
+SFX 224 r  i/100,103  for
+SFX 224 or  ói/666,104  for
+SFX 224 r  mos  r
+SFX 224 or  ómos/666,100,103,104  or
+SFX 224 er  émos/666,100,103,104  er
+SFX 224 ir  ímos/666,100,103,104  ir
+SFX 224 r  stes  r
+SFX 224 or  óstes/666,100,103,104  or
+SFX 224 er  éstes/666,100,103,104  er
+SFX 224 ir  ístes/666,100,103,104  ir
+SFX 224 0  on  r
+SFX 224 or  óron/666,100,103,104  or
+SFX 224 er  éron/666,100,103,104  er
+SFX 224 ir  íron/666,100,103,104  ir
+SFX 224 0  a  r
+SFX 224 or  óra/666,100,103,104  or
+SFX 224 er  éra/666,100,103,104  er
+SFX 224 ir  íra/666,100,103,104  ir
+SFX 224 0  as  r
+SFX 224 or  óras/666,100,103,104  or
+SFX 224 er  éras/666,100,103,104  er
+SFX 224 ir  íras/666,100,103,104  ir
+SFX 224 0  amos  r
+SFX 224 0  ámos/666,100,103,104  r
+SFX 224 0  ades  r
+SFX 224 0  ádes/666,100,103,104  r
+SFX 224 0  an  r
+SFX 224 or  óran/666,100,103,104  or
+SFX 224 er  éran/666,100,103,104  er
+SFX 224 ir  íran/666,100,103,104  ir
+SFX 224 r  se  r
+SFX 224 er  ése/666,100,103,104  er
+SFX 224 or  óse/666,100,103,104  or
+SFX 224 ir  íse/666,100,103,104  ir
+SFX 224 r  ses  r
+SFX 224 or  óses/666,100,103,104  or
+SFX 224 er  éses/666,100,103,104  er
+SFX 224 ir  íses/666,100,103,104  ir
+SFX 224 er  ésemos/100,103,104  er
+SFX 224 ir  ísemos/100,103,104  ir
+SFX 224 or  ósemos/100,103,104  or
+SFX 224 er  ésedes/100,103,104  er
+SFX 224 ir  ísedes/100,103,104  ir
+SFX 224 or  ósedes/100,103,104  or
+SFX 224 r  sen  r
+SFX 224 er  ésen/666,100,103,104  er
+SFX 224 ir  ísen/666,100,103,104  ir
+SFX 224 or  ósen/666,100,103,104  or
+
+SFX 225 Y  7   #S2C irregular
+SFX 225 r  n  [^l]er
+SFX 225 aler  alin/666,100,103  valer
+SFX 225 aler  alín/104  valer
+SFX 225 ir  in/100,103  vir
+SFX 225 ir  ín/666,104  vir
+SFX 225 or  un/100,103  for
+SFX 225 or  ún/666,104  for
+
+
+SFX 226 Y  21   #2C irregular
+SFX 226 er  a  [^cao]er
+SFX 226 cer  za  cer
+SFX 226 er  ia   [ao]er
+SFX 226 er  as  [^cao]er
+SFX 226 er  zas  cer
+SFX 226 er  ias  [ao]er
+SFX 226 er  amos  [^cao]er
+SFX 226 er  ámos/666,100,103,104  [^cao]er
+SFX 226 cer  zamos  cer
+SFX 226 cer  zámos/666,100,103,104  cer
+SFX 226 er  iamos  [ao]er
+SFX 226 er  iámos/666,100,103,104  [ao]er
+SFX 226 er  ades  [^cao]er
+SFX 226 er  ádes/666,100,103,104  [^cao]er
+SFX 226 cer  zades  cer
+SFX 226 cer  zádes/666,100,103,104  cer
+SFX 226 er  iades  [ao]er
+SFX 226 er  iádes/666,100,103,104  [ao]er
+SFX 226 er  an  [^cao]er
+SFX 226 cer  zan  cer
+SFX 226 er  ian  [ao]er
+
+SFX 227 Y  20   #2C irregular
+SFX 227 0  ei/102,103  r
+SFX 227 0  éi/666,104  r
+SFX 227 0  as/666,100,103  r
+SFX 227 0  ás/104  r
+SFX 227 0  a/666,100,103  r
+SFX 227 0  á/104  r
+SFX 227 0  emos  r
+SFX 227 0  émos/666,100,103,104  r
+SFX 227 0  edes  r
+SFX 227 0  édes/666,100,103,104  r
+SFX 227 0  an/666,100,103  r
+SFX 227 0  án/104  r
+SFX 227 0  ía/100,103,104  r
+SFX 227 0  ías/100,103,104  r
+SFX 227 0  iamos  r
+SFX 227 0  iámos/666,100,103,104  r
+SFX 227 0  iades  r
+SFX 227 0  iádes/666,100,103,104  r
+SFX 227 0  ían  r
+SFX 227 0  ían/100,103,104  r
+
+
+SFX 228 Y  14   #Segunda conxugación irregular
+SFX 228 er  ía  [^s]er
+SFX 228 er  ía/666,100,103,104  [^s]er
+SFX 228 er  ías  [^s]er
+SFX 228 er  ías/666,100,103,104  [^s]er
+SFX 228 er  iamos  [^sao]er
+SFX 228 er  iámos/666,100,103,104  [^sao]er
+SFX 228 er  ïamos  [ao]er
+SFX 228 er  ïámos/666,100,103,104  [ao]er
+SFX 228 er  iades  [^sao]er
+SFX 228 er  iádes/666,100,103,104  [^sao]er
+SFX 228 er  ïades  [ao]er
+SFX 228 er  ïádes/666,100,103,104  [ao]er
+SFX 228 er  ían  [^s]er
+SFX 228 er  ían/666,100,103,104  [^s]er
+
+
+SFX 229 Y  10   #2C irregular
+SFX 229 er  e/666,100,103  ser
+SFX 229 er  é/104  ser
+SFX 229 r  de  [^bt]er
+SFX 229 er  éde/666,100,103,104  [^bt]er
+SFX 229 r  de  [^h]aber
+SFX 229 er  éde/666,100,103,104  [^h]aber
+SFX 229 r  nde  ter
+SFX 229 er  énde/666,100,103,104  ter
+SFX 229 r  de  ter
+SFX 229 er  éde/666,100,103,104  ter
+
+SFX 232 Y  23   #Compostos de facer, poñer, ter e ver
+SFX 232 acer  ás/104  facer
+SFX 232 cer  s/666,100,103  facer
+SFX 232 oñer  ós/104  poñer
+SFX 232 ñer  s/666,100,103  poñer
+SFX 232 er  és/104  ter
+SFX 232 er  és/100,103,104  ver
+SFX 232 er  s/666,100,103  [tv]er
+SFX 232 cer  i/100,103  facer
+SFX 232 acer  ái/666,104  facer
+SFX 232 oñer  ón/104  poñer
+SFX 232 ñer  n/666,100,103  poñer
+SFX 232 er  én/104  ter
+SFX 232 r  n/666,100,103  ter
+SFX 232 er  é/104  ver
+SFX 232 er  e/666,100,103  ver
+SFX 232 acer  án/104  facer
+SFX 232 cer  n/666,100,103  facer
+SFX 232 er  en  poñer
+SFX 232 oñer  óñen/666,100,103,104  poñer
+SFX 232 er  eñen  ter
+SFX 232 er  éñen/666,100,103,104  ter
+SFX 232 er  én/104  ver
+SFX 232 er  en/666,100,103  ver
+
+
+SFX 235 Y  2   #Compostos de ver
+SFX 235 ir  ín/104  vir
+SFX 235 ir  in/666,100,103  vir
+
+SFX 240 Y  25   #2C irregular con cambio de acento na raíz
+SFX 240 er  o/666,100,103,104  [^ábcl]er
+SFX 240 ler  llo/666,100,103,104  váler
+SFX 240 cer  go/666,100,103,104  fácer
+SFX 240 cer  zo/666,100,103,104  [^f]ácer
+SFX 240 ber  ibo/666,100,103,104  cáber
+SFX 240 áber  éi/666,104  [hs]áber
+SFX 240 er  io/666,100,103,104  [á]er
+SFX 240 r  s/666,100,103,104  [^bcñ]er
+SFX 240 cer  s/666,104  fácer
+SFX 240 r  s/666,100,103,104  [^f]ácer
+SFX 240 ber  s/666,104  háber
+SFX 240 r  s/666,100,103,104  [^h]áber
+SFX 240 ñer  s/666,104  póñer
+SFX 240 er  e/666,100,103,104  [^bcñts]er
+SFX 240 cer  i/666,104  fácer
+SFX 240 er  e/666,100,103,104  [^f]acer
+SFX 240 áber  á/666,104  háber
+SFX 240 ber  i/666,104  háber
+SFX 240 er  e/666,100,103,104  [^h]áber
+SFX 240 ñer  n/666,104  póñer
+SFX 240 r  n/666,100,103,104  [^bcts]er
+SFX 240 ber  án/666,104  háber
+SFX 240 r  n/666,100,103,104  [^h]áber
+SFX 240 cer  n/666,104  fácer
+SFX 240 r  n/666,100,103,104  [^f]ácer
+
+SFX 241 Y  2   #2C irregular con cambio de acento na raíz
+SFX 241 r  n/666,100,103,104  [^l]er
+SFX 241 er  o/666,100,103,104  [^l]er
+
+SFX 242 Y  6   #2C irregular con cambio de acento na raíz
+SFX 242 er  a/666,100,103,104  [^cao]er
+SFX 242 cer  za/666,100,103,104  cer
+SFX 242 er  ia/666,100,103,104  [ao]er
+SFX 242 er  as/666,100,103,104  [^cao]er
+SFX 242 er  zas/666,100,103,104  cer
+SFX 242 er  ias/666,100,103,104  [ao]er
+
+# ---------------- REGRAS VERBOS DA TERCEIRA CONXUGACIÓN -------------------
+
+# No .dic inclúense dous lemas. O segundo lema e para a formación das formas
+# verbais que levan un acento que non existe na raíz orixinal do verbo.
+# Paradigma dos verbos regulares
+#    partir/300,301 e pártir/666,302
+#    ouvir/300,306 e óuvir/666,307
+#    parir/300,308 e párir/666,309
+#    rir/300,303 sorrir/300,304 reunir/300,305
+# Os verbos rematados en -aír, -oír e -uír teñen unha soa raíz
+#    saír/313
+# Verbos con alternancia vocálica u-o FUXIR
+#    fuxir/300,314, fúxir/666,315, 
+#    foxir/666,316, fóxir/666,317
+# Verbos con alternancia vocálica e-i SENTIR
+#    sentir/300,320,321, séntir/666,322
+#    sintir/666,323,   síntir/666,324
+# Verbo IR
+#    ir/330,331 for/666,331,332 vair/666,333
+# Verbo DICIR
+#    dicir/334,336,337,338
+#    dixer/666,338,339
+# Verbo VIR
+#    vir/340,341
+#    viñer/666,341,342,344
+
+# e 3ª PP do Presente de Indicativo e na 1ª PS do Pretérito de Indicativo
+# Os compostos de ler e crer e o sobreser presentan a mesma iregularidade
+# aínda que varía a acentuación por ser os primeiros monosílabos.
+#    ler/210,211,213 e lér/666,215
+#    reler/210,211,214 e relér/666,215
+
+
+SFX 300 Y  69   #Terceira conxugación regular
+SFX 300 r  r/100,103  ir
+SFX 300 ir  ír/666,104  ir
+SFX 300 r  ndo  ir
+SFX 300 ir  índo/666,100,103,104  ir
+SFX 300 ir  ido/10,14  ir
+SFX 300 ir  ía/100,103,104  ir
+SFX 300 ir  ías/100,103,104  ir
+SFX 300 ir  iamos  ir
+SFX 300 ir  iámos/666,100,103,104  ir
+SFX 300 ir  iades  ir
+SFX 300 ir  iádes/666,100,103,104  ir
+SFX 300 ir  ían/100,103,104  ir
+SFX 300 ir  iches  ir
+SFX 300 ir  íches/666,100,103,104  ir
+SFX 300 ir  iu/102,103  ir
+SFX 300 ir  íu/666,104  ir
+SFX 300 r  mos  ir
+SFX 300 ir  ímos/666,100,103,104  ir
+SFX 300 r  stes  ir
+SFX 300 ir  ístes/666,100,103,104  ir
+SFX 300 0  on  ir
+SFX 300 ir  íron/666,100,103,104  ir
+SFX 300 0  a  ir
+SFX 300 ir  íra/666,100,103,104  ir
+SFX 300 0  as  ir
+SFX 300 ir  íras/666,100,103,104  ir
+SFX 300 0  amos  ir
+SFX 300 0  ámos/666,100,103,104  ir
+SFX 300 0  ades  ir
+SFX 300 0  ádes/666,100,103,104  ir
+SFX 300 0  an  ir
+SFX 300 ir  íran/666,100,103,104  ir
+SFX 300 0  ei/102,103  ir
+SFX 300 0  éi/666,104  ir
+SFX 300 0  as/666,100,103  ir
+SFX 300 0  ás/104  ir
+SFX 300 0  a/666,100,103  ir
+SFX 300 0  á/104  ir
+SFX 300 0  emos  ir
+SFX 300 0  émos/666,100,103,104  ir
+SFX 300 0  edes  ir
+SFX 300 0  édes/666,100,103,104  ir
+SFX 300 0  an/666,100,103  ir
+SFX 300 0  án/104  ir
+SFX 300 0  ía/100,103,104  ir
+SFX 300 0  ías/100,103,104  ir
+SFX 300 0  iamos  ir
+SFX 300 0  iámos/666,100,103,104  ir
+SFX 300 0  iades  ir
+SFX 300 0  iádes/666,100,103,104  ir
+SFX 300 0  ían/100,103,104  ir
+SFX 300 r  se  ir
+SFX 300 ir  íse/666,100,103,104  ir
+SFX 300 r  ses  ir
+SFX 300 ir  íses/666,100,103,104  ir
+SFX 300 ir  ísemos/100,103,104  ir
+SFX 300 ir  ísedes/100,103,104  ir
+SFX 300 r  sen  ir
+SFX 300 ir  ísen/666,100,103,104  ir
+SFX 300 0  es  ir
+SFX 300 ir  íres/666,100,103,104  ir
+SFX 300 0  mos  ir
+SFX 300 ir  írmos/666,100,103,104  ir
+SFX 300 0  des  ir
+SFX 300 ir  írdes/666,100,103,104  ir
+SFX 300 0  en  ir
+SFX 300 ir  íren/666,100,103,104  ir
+SFX 300 r  de  ir
+SFX 300 ir  íde/666,100,103,104  ir
+
+SFX 301 Y  41   #C3 regular
+SFX 301 ir  o  [^cu]ir
+SFX 301 cir  zo  cir
+SFX 301 guir  go  guir
+SFX 301 quir  co  quir
+SFX 301 ir  es  ir
+SFX 301 ir  e  ir
+SFX 301 r  mos  ir
+SFX 301 ir  ímos/666,100,103,104  ir
+SFX 301 r  des  ir
+SFX 301 ir  ídes/666,100,103,104  ir
+SFX 301 ir  en  ir
+SFX 301 ir  ín/104  ir
+SFX 301 ir  in/666,100,103  ir
+SFX 301 ir  a  [^cu]ir
+SFX 301 cir  za  cir
+SFX 301 guir  ga  guir
+SFX 301 quir  ca  quir
+SFX 301 ir  as  [^cu]ir
+SFX 301 cir  zas  cir
+SFX 301 guir  gas  guir
+SFX 301 quir  cas  quir
+SFX 301 ir  amos  [^cu]ir
+SFX 301 ir  ámos/666,100,103,104  [^cu]ir
+SFX 301 cir  zamos  cir
+SFX 301 cir  zámos/666,100,103,104  cir
+SFX 301 guir  gamos  guir
+SFX 301 guir  gámos/666,100,103,104  guir
+SFX 301 quir  camos  quir
+SFX 301 quir  cámos/666,100,103,104  quir
+SFX 301 ir  ades  [^cu]ir
+SFX 301 ir  ádes/666,100,103,104  [^cu]ir
+SFX 301 cir  zades  cir
+SFX 301 cir  zádes/666,100,103,104  cir
+SFX 301 guir  gades  guir
+SFX 301 guir  gádes/666,100,103,104  guir
+SFX 301 quir  cades  quir
+SFX 301 quir  cádes/666,100,103,104  quir
+SFX 301 ir  an  [^cuao]ir
+SFX 301 cir  zan  cir
+SFX 301 guir  gan  guir
+SFX 301 quir  can  quir
+
+SFX 302 Y  19   #C3 rregular con cambio de acento na raíz
+SFX 302 ir  o/666,100,103,104  [^cu]ir
+SFX 302 cir  zo/666,100,103,104  cir
+SFX 302 guir  go/666,100,103,104  guir
+SFX 302 quir  co/666,100,103,104  quir
+SFX 302 ir  es/666,100,103,104  ir
+SFX 302 ir  e/666,100,103,104  ir
+SFX 302 ir  en/666,100,103,104  ir
+SFX 302 ir  a/666,100,103,104  [^cu]ir
+SFX 302 cir  za/666,100,103,104  cir
+SFX 302 guir  ga/666,100,103,104  guir
+SFX 302 quir  ca/666,100,103,104  quir
+SFX 302 ir  as/666,100,103,104  [^cu]ir
+SFX 302 cir  zas/666,100,103,104  cir
+SFX 302 guir  gas/666,100,103,104  guir
+SFX 302 quir  cas/666,100,103,104  quir
+SFX 302 ir  an/666,100,103,104  [^cu]ir
+SFX 302 cir  zan/666,100,103,104  cir
+SFX 302 guir  gan/666,100,103,104  guir
+SFX 302 quir  can/666,100,103,104  quir
+
+
+SFX 303 Y  18   #Verbo rir
+SFX 303 ir  ío/100,103,104  rir
+SFX 303 ir  is/100,103  rir
+SFX 303 ir  ís/666,104  rir
+SFX 303 ir  i/100,103  rir
+SFX 303 ir  í/666,104  rir
+SFX 303 ir  imos  ir
+SFX 303 ir  ímos/666,100,103,104  rir
+SFX 303 ir  ides  ir
+SFX 303 ir  ídes/666,100,103,104  ir
+SFX 303 ir  in/100,103  rir
+SFX 303 ir  ín/666,104  rir
+SFX 303 ir  ía/100,103,104  rir
+SFX 303 ir  ías/100,103,104  rir
+SFX 303 ir  iamos  rir
+SFX 303 ir  iámos/666,100,103,104  rir
+SFX 303 ir  iades  rir
+SFX 303 ir  iádes/666,100,103,104  rir
+SFX 303 ir  ían/100,103,104  rir
+
+
+SFX 304 Y  16   #Verbo sorrir
+SFX 304 ir  ío/100,103,104  rir
+SFX 304 ir  ís/100,103,104  rir
+SFX 304 ir  í/100,103,104  rir
+SFX 304 ir  imos  ir
+SFX 304 ir  ímos/666,100,103,104  rir
+SFX 304 ir  ides  ir
+SFX 304 ir  ídes/666,100,103,104  ir
+SFX 304 ir  ín/104  rir
+SFX 304 ir  in/666,100,103  rir
+SFX 304 ir  ía/100,103,104  rir
+SFX 304 ir  ías/100,103,104  rir
+SFX 304 ir  iamos  rir
+SFX 304 ir  iámos/666,100,103,104  rir
+SFX 304 ir  iades  rir
+SFX 304 ir  iádes/666,100,103,104  rir
+SFX 304 ir  ían/100,103,104  rir
+
+
+SFX 305 Y  17   #Verbo reunir 
+SFX 305 unir  úno/100,103,104  unir
+SFX 305 unir  únes/100,103,104  unir
+SFX 305 unir  úne/100,103,104  unir
+SFX 305 ir  imos  unir
+SFX 305 ir  ímos/666,100,103,104  unir
+SFX 305 ir  ides  unir
+SFX 305 ir  ídes/666,100,103,104  unir
+SFX 305 unir  únen/100,103,104  unir
+SFX 305 ir  ín/104  unir
+SFX 305 ir  in/666,100,103  unir
+SFX 305 unir  úna/100,103,104  unir
+SFX 305 unir  únas/100,103,104  unir
+SFX 305 ir  amos  unir
+SFX 305 ir  ámos/666,100,103,104  unir
+SFX 305 ir  ades  unir
+SFX 305 ir  ádes/666,100,103,104  unir
+SFX 305 unir  únan/100,103,104  unir
+
+
+SFX 306 Y  17   #Verbo ouvir 
+SFX 306 vir  zo  ir
+SFX 306 ir  es  ir
+SFX 306 ir  e  ir
+SFX 306 r  mos  ir
+SFX 306 ir  ímos/666,100,103,104  ir
+SFX 306 r  des  ir
+SFX 306 ir  ídes/666,100,103,104  ir
+SFX 306 ir  en  ir
+SFX 306 ir  ín/104  ir
+SFX 306 ir  in/666,100,103  ir
+SFX 306 vir  za  ir
+SFX 306 vir  zas  ir
+SFX 306 vir  zamos  ir
+SFX 306 vir  zámos/666,100,103,104  ir
+SFX 306 vir  zades  ir
+SFX 306 vir  zádes/666,100,103,104  ir
+SFX 306 vir  zan  ir
+
+SFX 307 Y  7   #Verbo ouvir con cambio de acento na raiz
+SFX 307 vir  zo/666,100,103,104  ir
+SFX 307 ir  es/666,100,103,104  ir
+SFX 307 ir  e/666,100,103,104  ir
+SFX 307 ir  en/666,100,103,104  ir
+SFX 307 vir  za/666,100,103,104  ir
+SFX 307 vir  zas/666,100,103,104  ir
+SFX 307 vir  zan/666,100,103,104  ir
+
+
+SFX 308 Y  17   #Verbo parir 
+SFX 308 rir  iro  ir
+SFX 308 ir  es  ir
+SFX 308 ir  e  ir
+SFX 308 r  mos  ir
+SFX 308 ir  ímos/666,100,103,104  ir
+SFX 308 r  des  ir
+SFX 308 ir  ídes/666,100,103,104  ir
+SFX 308 ir  en  ir
+SFX 308 ir  ín/104  ir
+SFX 308 ir  in/666,100,103  ir
+SFX 308 rir  ira  ir
+SFX 308 rir  iras  ir
+SFX 308 rir  iramos  ir
+SFX 308 rir  irámos/666,100,103,104  ir
+SFX 308 rir  irades  ir
+SFX 308 rir  irádes/666,100,103,104  ir
+SFX 308 rir  iran  ir
+
+SFX 309 Y  7   #Verbo parir con cambio de acento na raiz
+SFX 309 rir  iro/666,100,103,104  ir
+SFX 309 ir  es/666,100,103,104  ir
+SFX 309 ir  e/666,100,103,104  ir
+SFX 309 ir  en/666,100,103,104  ir
+SFX 309 rir  ira/666,100,103,104  ir
+SFX 309 rir  iras/666,100,103,104  ir
+SFX 309 rir  iran/666,100,103,104  ir
+
+
+SFX 313 Y  90   #3C -aír -oír -uír Como saír, oír ou fluír
+SFX 313 r  r/100,103,104  ír #Infinitivo
+SFX 313 r  ndo/100,103,104  ír
+SFX 313 r  do/10,14  ír
+SFX 313 ír  io  [ao]ír
+SFX 313 uír  úo/100,103,104  uír
+SFX 313 aír  áio/666,100,103,104  aír
+SFX 313 oír  óio/666,100,103,104  oír
+SFX 313 ír  es  [ao]ír
+SFX 313 uír  úes/100,103,104  uír
+SFX 313 aír  áes/666,100,103,104  aír
+SFX 313 oír  óes/666,100,103,104  oír
+SFX 313 ír  e  [ao]ír
+SFX 313 uír  úe/100,103,104  uír
+SFX 313 aír  áe/666,100,103,104  aír
+SFX 313 oír  óe/666,100,103,104  oír
+SFX 313 r  mos/100,103,104  ír
+SFX 313 r  des/100,103,104  ír
+SFX 313 ír  en  [ao]ír
+SFX 313 uír  úen/100,103,104  uír
+SFX 313 aír  áen/666,100,103,104  aír
+SFX 313 oír  óen/666,100,103,104  oír
+SFX 313 ír  ía/100,103,104  ír
+SFX 313 ír  ías/100,103,104  ír
+SFX 313 ír  ïamos  ír
+SFX 313 ír  ïámos/666,100,103,104  ír
+SFX 313 ír  ïades  ír
+SFX 313 ír  ïádes/666,100,103,104  ír
+SFX 313 ír  ían/100,103,104  ír
+SFX 313 ír  ín/100,103,104  ír
+SFX 313 ír  íches/100,103,104  ír
+SFX 313 ír  íu/102,103,104  ír
+SFX 313 ír  ímos/100,103,104  ír
+SFX 313 ír  ístes/100,103,104  ír
+SFX 313 ír  íron/100,103,104  ír
+SFX 313 0  a/100,103,104  ír
+SFX 313 0  as/100,103,104  ír
+SFX 313 ír  iramos  ír
+SFX 313 ír  irámos/666,100,103,104  ír
+SFX 313 ír  irades  ír
+SFX 313 ír  irádes/666,100,103,104  ír
+SFX 313 0  an/100,103,104  ír
+SFX 313 ír  irei/102,103  ír
+SFX 313 ír  iréi/666,104  ír
+SFX 313 ír  irás/104  ír
+SFX 313 ír  iras/666,100,103  ír
+SFX 313 ír  irá/104  ír
+SFX 313 ír  ira/666,100,103  ír
+SFX 313 ír  iremos  ír
+SFX 313 ír  irémos/666,100,103,104  ír
+SFX 313 ír  iredes  ír
+SFX 313 ír  irédes/666,100,103,104  ír
+SFX 313 ír  irán/104  ír
+SFX 313 ír  iran/666,100,103  ír
+SFX 313 ír  iría/100,103,104  ír
+SFX 313 ír  irías/100,103,104  ír
+SFX 313 ír  iriamos  ír
+SFX 313 ír  iriámos/666,100,103,104  ír
+SFX 313 ír  iriades  ír
+SFX 313 ír  iriádes/666,100,103,104  ír
+SFX 313 ír  irían/100,103,104  ír
+SFX 313 ír  ia   [ao]ír
+SFX 313 uír  úa/100,103,104  uír
+SFX 313 aír  áia/666,100,103,104  aír
+SFX 313 oír  óia/666,100,103,104  oír
+SFX 313 ír  ias  [ao]ír
+SFX 313 uír  úas/100,103,104  uír
+SFX 313 aír  áias/666,100,103,104  aír
+SFX 313 oír  óias/666,100,103,104  oír
+SFX 313 ír  iamos  [ao]ír
+SFX 313 ír  iámos/666,100,103,104  [ao]ír
+SFX 313 ír  amos  uír
+SFX 313 ír  ámos/666,100,103,104  uír
+SFX 313 ír  iades  [ao]ír
+SFX 313 ír  iádes/666,100,103,104  [ao]ír
+SFX 313 ír  ades  uír
+SFX 313 ír  ádes/666,100,103,104  uír
+SFX 313 ír  ian  [ao]ír
+SFX 313 uír  úan/100,103,104  uír
+SFX 313 aír  áian/666,100,103,104  aír
+SFX 313 oír  óian/666,100,103,104  oír
+SFX 313 r  se/100,103,104  ír
+SFX 313 r  ses/100,103,104  ír
+SFX 313 r  semos/100,103,104  ír
+SFX 313 r  sedes/100,103,104  ír
+SFX 313 r  sen/100,103,104  ír
+SFX 313 0  es/100,103,104  ír
+SFX 313 0  mos/100,103,104  ír
+SFX 313 0  des/100,103,104  ír
+SFX 313 0  en/100,103,104  ír
+SFX 313 r  de/100,103,104  ír
+
+
+SFX 314 Y  38   #C3 alternancia vocálica u-o 
+SFX 314 ir  o  [^cu]ir
+SFX 314 ir  o  [^g]uir
+SFX 314 cir  zo  cir
+SFX 314 guir  go  guir
+SFX 314 r  mos  ir
+SFX 314 ir  ímos/666,100,103,104  ir
+SFX 314 r  des  ir
+SFX 314 ir  ídes/666,100,103,104  ir
+SFX 314 ir  ín/104  ir
+SFX 314 ir  in/666,100,103  ir
+SFX 314 ir  a  [^cu]ir
+SFX 314 ir  a  [^g]uir
+SFX 314 cir  za  cir
+SFX 314 guir  ga  guir
+SFX 314 ir  as  [^cu]ir
+SFX 314 cir  zas  cir
+SFX 314 guir  gas  guir
+SFX 314 quir  cas  quir
+SFX 314 ir  amos  [^cu]ir
+SFX 314 ir  ámos/666,100,103,104  [^cu]ir
+SFX 314 ir  amos  [^g]uir
+SFX 314 ir  ámos/666,100,103,104  [^g]uir
+SFX 314 cir  zamos  cir
+SFX 314 cir  zámos/666,100,103,104  cir
+SFX 314 guir  gamos  guir
+SFX 314 guir  gámos/666,100,103,104  guir
+SFX 314 ir  ades  [^cu]ir
+SFX 314 ir  ádes/666,100,103,104  [^cu]ir
+SFX 314 ir  ades  [^g]uir
+SFX 314 ir  ádes/666,100,103,104  [^g]uir
+SFX 314 cir  zades  cir
+SFX 314 cir  zádes/666,100,103,104  cir
+SFX 314 guir  gades  guir
+SFX 314 guir  gádes/666,100,103,104  guir
+SFX 314 ir  an  [^cu]ir
+SFX 314 ir  an  [^g]uir
+SFX 314 cir  zan  cir
+SFX 314 guir  gan  guir
+
+SFX 315 Y  17   #C3 alternancia vocálica u-o Fúxir con cambio de acento na raiz
+SFX 315 ir  o/666,100,103,104  [^cu]ir
+SFX 315 ir  o/666,100,103,104  [^g]uir
+SFX 315 cir  zo/666,100,103,104  cir
+SFX 315 guir  go/666,100,103,104  guir
+SFX 315 ir  a/666,100,103,104  [^cu]ir
+SFX 315 ir  a/666,100,103,104  [^g]uir
+SFX 315 cir  za/666,100,103,104  cir
+SFX 315 guir  ga/666,100,103,104  guir
+SFX 315 ir  as/666,100,103,104  [^cu]ir
+SFX 315 ir  as/666,100,103,104  [^g]uir
+SFX 315 cir  zas/666,100,103,104  cir
+SFX 315 guir  gas/666,100,103,104  guir
+SFX 315 ir  an/666,100,103,104  [^cu]ir
+SFX 315 ir  an/666,100,103,104  [^g]uir
+SFX 315 cir  zan/666,100,103,104  cir
+SFX 315 guir  gan/666,100,103,104  guir
+SFX 315 ir  e/666,100,103,104  ir
+
+SFX 316 Y  3   #C3 alternancia vocálica u-o Foxir
+SFX 316 ir  es  ir
+SFX 316 ir  e  ir
+SFX 316 ir  en  ir
+
+SFX 317 Y  3   #C3 alternancia vocálica u-o Fóxir con cambio de acento na raiz
+SFX 317 ir  es/666,100,103,104  ir
+SFX 317 ir  e/666,100,103,104  ir
+SFX 317 ir  en/666,100,103,104  ir
+
+SFX 320 Y  6   #C3 alternancia vocálica i-e
+SFX 320 r  mos  ir
+SFX 320 ir  ímos/666,100,103,104  ir
+SFX 320 r  des  ir
+SFX 320 ir  ídes/666,100,103,104  ir
+SFX 320 ir  ín/104  ir
+SFX 320 ir  in/666,100,103  ir
+
+
+SFX 321 Y  3   #C3 alternancia vocálica i-e
+SFX 321 ir  es  ir
+SFX 321 ir  e  ir
+SFX 321 ir  en  ir
+
+
+SFX 322 Y  3   #C3 alternancia vocálica i-e. cambio de acento na raiz
+SFX 322 ir  es/666,100,103,104  ir
+SFX 322 ir  e/666,100,103,104  ir
+SFX 322 ir  en/666,100,103,104  ir
+
+SFX 323 Y  24   #C3 alternancia vocálica i-e. Sirvir
+SFX 323 ir  o  [^cu]ir
+SFX 323 ir  o  [^g]uir
+SFX 323 guir  go  guir
+SFX 323 ir  a  [^cu]ir
+SFX 323 ir  a  [^g]uir
+SFX 323 guir  ga  guir
+SFX 323 ir  as  [^cu]ir
+SFX 323 guir  gas  guir
+SFX 323 quir  cas  quir
+SFX 323 ir  amos  [^cu]ir
+SFX 323 ir  ámos/666,100,103,104  [^cu]ir
+SFX 323 ir  amos  [^g]uir
+SFX 323 ir  ámos/666,100,103,104  [^g]uir
+SFX 323 guir  gamos  guir
+SFX 323 guir  gámos/666,100,103,104  guir
+SFX 323 ir  ades  [^cu]ir
+SFX 323 ir  ádes/666,100,103,104  [^cu]ir
+SFX 323 ir  ades  [^g]uir
+SFX 323 ir  ádes/666,100,103,104  [^g]uir
+SFX 323 guir  gades  guir
+SFX 323 guir  gádes/666,100,103,104  guir
+SFX 323 ir  an  [^cu]ir
+SFX 323 ir  an  [^g]uir
+SFX 323 guir  gan  guir
+
+
+SFX 324 Y  12   #C3 alternancia vocálica i-e. Sírvir
+SFX 324 ir  o/666,100,103,104  [^cu]ir
+SFX 324 ir  o/666,100,103,104  [^g]uir
+SFX 324 guir  go/666,100,103,104  guir
+SFX 324 ir  a/666,100,103,104  [^cu]ir
+SFX 324 ir  a/666,100,103,104  [^g]uir
+SFX 324 guir  ga/666,100,103,104  guir
+SFX 324 ir  as/666,100,103,104  [^cu]ir
+SFX 324 ir  as/666,100,103,104  [^g]uir
+SFX 324 guir  gas/666,100,103,104  guir
+SFX 324 ir  an/666,100,103,104  [^cu]ir
+SFX 324 ir  an/666,100,103,104  [^g]uir
+SFX 324 guir  gan/666,100,103,104  guir
+
+
+
+SFX 330 Y  37   #Verbo ir
+SFX 330 r  ndo  ir
+SFX 330 ir  índo/666,100,103,104  ir
+SFX 330 ir  ido/10,14  ir
+SFX 330 r  mos  ir
+SFX 330 ir  ímos/666,100,103,104  ir
+SFX 330 r  des  ir
+SFX 330 ir  ídes/666,100,103,104  ir
+SFX 330 ir  ía  ir
+SFX 330 ir  ía/666,100,103,104  ir
+SFX 330 ir  ías  ir
+SFX 330 ir  ías/666,100,103,104  ir
+SFX 330 ir  iamos  ir
+SFX 330 ir  iámos/666,100,103,104  ir
+SFX 330 ir  iades  ir
+SFX 330 ir  iádes/666,100,103,104  ir
+SFX 330 ir  ían  ir
+SFX 330 ir  ían/666,100,103,104  ir
+SFX 330 0  ei/102,103  r
+SFX 330 0  éi/666,104  r
+SFX 330 0  as/666,100,103  r
+SFX 330 0  ás/104  r
+SFX 330 0  a/666,100,103  r
+SFX 330 0  á/104  r
+SFX 330 0  emos  r
+SFX 330 0  émos/666,100,103,104  r
+SFX 330 0  edes  r
+SFX 330 0  édes/666,100,103,104  r
+SFX 330 0  an/666,100,103  r
+SFX 330 0  án/104  r
+SFX 330 0  ía/100,103,104  r
+SFX 330 0  ías/100,103,104  r
+SFX 330 0  iamos  r
+SFX 330 0  iámos/666,100,103,104  r
+SFX 330 0  iades  r
+SFX 330 0  iádes/666,100,103,104  r
+SFX 330 0  ían  r
+SFX 330 0  ían/100,103,104  r
+
+
+SFX 331 Y  10   #Verbo ir (Raíz ir e for)
+SFX 331 r  r/100,103  r
+SFX 331 ir  ír/666,104  ir
+SFX 331 0  es  r
+SFX 331 ir  íres/666,100,103,104  ir
+SFX 331 0  mos  r
+SFX 331 ir  írmos/666,100,103,104  ir
+SFX 331 0  des  r
+SFX 331 ir  írdes/666,100,103,104  ir
+SFX 331 0  en  r
+SFX 331 ir  íren/666,100,103,104  ir
+
+
+SFX 332 Y  30   #Verbo ir (Raíz for)
+SFX 332 or  un/100,103  r
+SFX 332 or  ún/666,104  r
+SFX 332 or  uches  r
+SFX 332 or  úches/666,100,103,104  r
+SFX 332 r  i/102,103  r
+SFX 332 or  ói/666,104  r
+SFX 332 r  mos  r
+SFX 332 or  ómos/666,100,103,104  r
+SFX 332 r  stes  r
+SFX 332 or  óstes/666,100,103,104  r
+SFX 332 0  on  r
+SFX 332 or  óron/666,100,103,104  r
+SFX 332 0  a  r
+SFX 332 or  óra/666,100,103,104  r
+SFX 332 0  as  r
+SFX 332 or  óras/666,100,103,104  r
+SFX 332 0  amos  r
+SFX 332 0  ámos/666,100,103,104  r
+SFX 332 0  ades  r
+SFX 332 0  ádes/666,100,103,104  r
+SFX 332 0  an  r
+SFX 332 or  óran/666,100,103,104  r
+SFX 332 r  se  r
+SFX 332 or  óse/666,100,103,104  r
+SFX 332 r  ses  r
+SFX 332 or  óses/666,100,103,104  r
+SFX 332 or  ósemos/100,103,104  r
+SFX 332 or  ósedes/100,103,104  r
+SFX 332 r  sen  r
+SFX 332 or  ósen/666,100,103,104  r
+
+
+SFX 333 Y  20   #Verbo ir (Raíz vair)
+SFX 333 r  a  ir
+SFX 333 r  a/666,100,103,104  ir
+SFX 333 r  as  ir
+SFX 333 r  as/666,100,103,104  ir
+SFX 333 r  amos  ir
+SFX 333 r  ámos/666,100,103,104  ir
+SFX 333 r  ades  ir
+SFX 333 r  ádes/666,100,103,104  ir
+SFX 333 r  an  ir
+SFX 333 r  an/666,100,103,104  ir
+SFX 333 air  ou/102,103  ir
+SFX 333 air  óu/666,104  ir
+SFX 333 ir  s/100,103  ir
+SFX 333 air  ás/666,104  ir
+SFX 333 ir  i/102,103  ir
+SFX 333 air  ái/666,104  ir
+SFX 333 ir  n/100,103  ir
+SFX 333 air  án/666,104  ir
+SFX 333 ir  mos  ir
+SFX 333 air  ámos/666,100,103,104  ir
+
+SFX 334 Y  6   #Verbo dicir
+SFX 334 cir  s/100,103  cir
+SFX 334 icir  ís/666,104  cir
+SFX 334 icir  i/100,103  cir
+SFX 334 icir  í/666,104  cir
+SFX 334 cir  n/100,103  cir
+SFX 334 icir  ín/666,104  cir
+
+SFX 335 Y  3   #Verbos compostos de dicir
+SFX 335 cir  ís/100,103,104  cir
+SFX 335 icir  í/100,103,104  cir
+SFX 335 cir  ín/100,103,104  cir
+
+SFX 336 Y  16   #Verbo dicir
+SFX 336 cir  go  cir
+SFX 336 icir  ígo/666,100,103,104  cir
+SFX 336 r  mos  ir
+SFX 336 ir  ímos/666,100,103,104  ir
+SFX 336 r  des  ir
+SFX 336 ir  ídes/666,100,103,104  ir
+SFX 336 cir  ga  cir
+SFX 336 icir  íga/666,100,103,104  cir
+SFX 336 cir  gas  cir
+SFX 336 icir  ígas/666,100,103,104  cir
+SFX 336 cir  gamos  cir
+SFX 336 icir  ígamos/666,100,103,104  cir
+SFX 336 cir  gades  cir
+SFX 336 icir  ígades/666,100,103,104  cir
+SFX 336 cir  gan  cir
+SFX 336 icir  ígan/666,100,103,104  cir
+
+
+SFX 337 Y  31   #Verbo dicir
+SFX 337 r  ndo  ir
+SFX 337 ir  índo/666,100,103,104  ir
+SFX 337 icir  ito/10,14  cir
+SFX 337 ir  ía/100,103,104  ir
+SFX 337 ir  ías/100,103,104  ir
+SFX 337 ir  iamos  ir
+SFX 337 ir  iámos/666,100,103,104  ir
+SFX 337 ir  iades  ir
+SFX 337 ir  iádes/666,100,103,104  ir
+SFX 337 ir  ían/100,103,104  ir
+SFX 337 cir  rei/102,103  cir
+SFX 337 cir  réi/666,104  cir
+SFX 337 cir  ras/666,100,103  cir
+SFX 337 cir  rás/104  cir
+SFX 337 cir  ra/666,100,103  cir
+SFX 337 cir  rá/104  cir
+SFX 337 cir  remos  cir
+SFX 337 cir  rémos/666,100,103,104  cir
+SFX 337 cir  redes  cir
+SFX 337 cir  rédes/666,100,103,104  cir
+SFX 337 cir  ran/666,100,103  cir
+SFX 337 cir  rán/104  cir
+SFX 337 cir  ría/100,103,104  cir
+SFX 337 cir  rías/100,103,104  cir
+SFX 337 cir  riamos  cir
+SFX 337 cir  riámos/666,100,103,104  cir
+SFX 337 cir  riades  cir
+SFX 337 cir  riádes/666,100,103,104  cir
+SFX 337 cir  rían/100,103,104  cir
+SFX 337 r  de  ir
+SFX 337 ir  íde/666,100,103,104  ir
+
+
+SFX 338 Y  15   #Verbo dicir (dicir e dixer)
+SFX 338 r  r/100,103  r
+SFX 338 ir  ír/666,104  ir
+SFX 338 er  ér/666,104  er
+SFX 338 0  es  r
+SFX 338 ir  íres/666,100,103,104  ir
+SFX 338 er  éres/666,100,103,104  er
+SFX 338 0  mos  r
+SFX 338 ir  írmos/666,100,103,104  ir
+SFX 338 er  érmos/666,100,103,104  er
+SFX 338 0  des  r
+SFX 338 ir  írdes/666,100,103,104  ir
+SFX 338 er  érdes/666,100,103,104  er
+SFX 338 0  en  r
+SFX 338 ir  íren/666,100,103,104  ir
+SFX 338 er  éren/666,100,103,104  er
+
+
+SFX 339 Y  30   #Verbo dicir (Raíz dixer)
+SFX 339 r  n  r
+SFX 339 ixer  íxen/666,100,103,104  r
+SFX 339 r  ches  r
+SFX 339 er  éches/666,100,103,104  r
+SFX 339 er  o  r
+SFX 339 ixer  íxo/666,100,103,104  r
+SFX 339 r  mos  r
+SFX 339 er  émos/666,100,103,104  r
+SFX 339 r  stes  r
+SFX 339 er  éstes/666,100,103,104  r
+SFX 339 0  on  r
+SFX 339 er  éron/666,100,103,104  r
+SFX 339 0  a  r
+SFX 339 er  éra/666,100,103,104  r
+SFX 339 0  as  r
+SFX 339 er  éras/666,100,103,104  r
+SFX 339 0  amos  r
+SFX 339 0  ámos/666,100,103,104  r
+SFX 339 0  ades  r
+SFX 339 0  ádes/666,100,103,104  r
+SFX 339 0  an  r
+SFX 339 er  éran/666,100,103,104  r
+SFX 339 r  se  r
+SFX 339 er  ése/666,100,103,104  r
+SFX 339 r  ses  r
+SFX 339 er  éses/666,100,103,104  r
+SFX 339 er  ésemos/100,103,104  r
+SFX 339 er  ésedes/100,103,104  r
+SFX 339 r  sen  r
+SFX 339 er  ésen/666,100,103,104  r
+
+SFX 340 Y  58   #Verbo vir
+SFX 340 r  ndo  ir
+SFX 340 ir  índo/666,100,103,104  ir
+SFX 340 ir  ido/10,14  ir
+SFX 340 ir  eño  ir
+SFX 340 ir  éño/666,100,103,104  ir
+SFX 340 ir  és/100,103,104  ir
+SFX 340 ir  én/100,103,104  ir
+SFX 340 r  mos  ir
+SFX 340 ir  ímos/666,100,103,104  ir
+SFX 340 r  des  ir
+SFX 340 ir  ídes/666,100,103,104  ir
+SFX 340 r  ndes  ir
+SFX 340 ir  índes/666,100,103,104  ir
+SFX 340 ir  eñen  ir
+SFX 340 ir  éñen/666,100,103,104  ir
+SFX 340 r  ña  ir
+SFX 340 ir  íña/666,100,103,104  ir
+SFX 340 r  ñas  ir
+SFX 340 ir  íñas/666,100,103,104  ir
+SFX 340 r  ñamos  ir
+SFX 340 ir  ñámos/666,100,103,104  ir
+SFX 340 r  ñades  ir
+SFX 340 ir  ñádes/666,100,103,104  ir
+SFX 340 r  ñan  ir
+SFX 340 ir  íñan/666,100,103,104  ir
+SFX 340 r  rei/102,103  ir
+SFX 340 r  réi/666,104  ir
+SFX 340 r  ras/666,100,103  ir
+SFX 340 r  rás/104  ir
+SFX 340 r  ra/666,100,103  ir
+SFX 340 r  rá/104  ir
+SFX 340 r  remos  ir
+SFX 340 r  rémos/666,100,103,104  ir
+SFX 340 r  redes  ir
+SFX 340 r  rédes/666,100,103,104  ir
+SFX 340 r  ran/666,100,103  ir
+SFX 340 r  rán/104  ir
+SFX 340 r  ría/100,103,104  ir
+SFX 340 r  rías/100,103,104  ir
+SFX 340 r  riamos  ir
+SFX 340 r  riámos/666,100,103,104  ir
+SFX 340 r  riades  ir
+SFX 340 r  riádes/666,100,103,104  ir
+SFX 340 r  rían/100,103,104  ir
+SFX 340 r  de  ir
+SFX 340 ir  íde/666,100,103,104  ir
+SFX 340 r  nde  ir
+SFX 340 ir  índe/666,100,103,104  ir
+SFX 340 ir  eña  ir
+SFX 340 ir  éña/666,100,103,104  ir
+SFX 340 ir  eñas  ir
+SFX 340 ir  éñas/666,100,103,104  ir
+SFX 340 ir  eñamos  ir
+SFX 340 ir  eñámos/666,100,103,104  ir
+SFX 340 ir  eñades  ir
+SFX 340 ir  eñádes/666,100,103,104  ir
+SFX 340 ir  eñan  ir
+SFX 340 ir  éñan/666,100,103,104  ir
+
+
+SFX 341 Y  15   #Verbo vir (vir e viñer)
+SFX 341 r  r/100,103  r
+SFX 341 ir  ír/666,104  ir
+SFX 341 er  ér/666,104  er
+SFX 341 0  es  r
+SFX 341 ir  íres/666,100,103,104  ir
+SFX 341 er  éres/666,100,103,104  er
+SFX 341 0  mos  r
+SFX 341 ir  írmos/666,100,103,104  ir
+SFX 341 er  érmos/666,100,103,104  er
+SFX 341 0  des  r
+SFX 341 ir  írdes/666,100,103,104  ir
+SFX 341 er  érdes/666,100,103,104  er
+SFX 341 0  en  r
+SFX 341 ir  íren/666,100,103,104  ir
+SFX 341 er  éren/666,100,103,104  er
+
+
+SFX 343 Y  1   #Verbos compostos vir (Raíz viñer)
+SFX 343 iñer  ín/100,103,104  r
+
+SFX 342 Y  2   #Verbo vir (Raíz viñer)
+SFX 342 ñer  n/100,103  r
+SFX 342 iñer  ín/666,104  r
+
+SFX 344 Y  28   #Verbo vir (Raíz viñer)
+SFX 344 r  ches  r
+SFX 344 er  éches/666,100,103,104  r
+SFX 344 iñer  eu/102,103  r
+SFX 344 iñer  éu/666,104  r
+SFX 344 r  mos  r
+SFX 344 er  émos/666,100,103,104  r
+SFX 344 r  stes  r
+SFX 344 er  éstes/666,100,103,104  r
+SFX 344 0  on  r
+SFX 344 er  éron/666,100,103,104  r
+SFX 344 0  a  r
+SFX 344 er  éra/666,100,103,104  r
+SFX 344 0  as  r
+SFX 344 er  éras/666,100,103,104  r
+SFX 344 0  amos  r
+SFX 344 0  ámos/666,100,103,104  r
+SFX 344 0  ades  r
+SFX 344 0  ádes/666,100,103,104  r
+SFX 344 0  an  r
+SFX 344 er  éran/666,100,103,104  r
+SFX 344 r  se  r
+SFX 344 er  ése/666,100,103,104  r
+SFX 344 r  ses  r
+SFX 344 er  éses/666,100,103,104  r
+SFX 344 er  ésemos/100,103,104  r
+SFX 344 er  ésedes/100,103,104  r
+SFX 344 r  sen  r
+SFX 344 er  ésen/666,100,103,104  r
+
+# ------------ REGRAS VERBOS PÓR E COMPOSTOS----------------
+# pór/350 e por/351
+# compostos de pór: pospor/350,351
+
+SFX 350 Y  1   #Verbo pór e compostos
+SFX 350 r  r/100,103,104  r
+
+SFX 351 Y  45   #Verbo pór e compostos
+SFX 351 r  ndo  or
+SFX 351 or  óndo/666,100,103,104  or
+SFX 351 r  mos  or
+SFX 351 or  ómos/666,100,103,104  or
+SFX 351 r  ndes  or
+SFX 351 or  óndes/666,100,103,104  or
+SFX 351 or  uña  or
+SFX 351 or  úña/666,100,103,104  or
+SFX 351 or  uñas  or
+SFX 351 or  úñas/666,100,103,104  or
+SFX 351 or  uñamos  or
+SFX 351 or  uñámos/666,100,103,104  or
+SFX 351 or  uñades  or
+SFX 351 or  uñádes/666,100,103,104  or
+SFX 351 or  uñan  or
+SFX 351 or  úñan/666,100,103,104  or
+SFX 351 0  ei/102,103  or
+SFX 351 0  éi/666,104  or
+SFX 351 0  ás/104  or
+SFX 351 0  as/666,100,103  or
+SFX 351 0  á/104  or
+SFX 351 0  a/666,100,103  or
+SFX 351 0  emos  or
+SFX 351 0  émos/666,100,103,104  or
+SFX 351 0  edes  or
+SFX 351 0  édes/666,100,103,104  or
+SFX 351 0  án/104  or
+SFX 351 0  an/666,100,103  or
+SFX 351 0  ía/100,103,104  or
+SFX 351 0  ías/100,103,104  or
+SFX 351 0  iamos  or
+SFX 351 0  iámos/666,100,103,104  or
+SFX 351 0  iades  or
+SFX 351 0  iádes/666,100,103,104  or
+SFX 351 0  ían/100,103,104  or
+SFX 351 0  es  or
+SFX 351 0  óres/666,100,103,104  or
+SFX 351 0  mos  or
+SFX 351 0  órmos/666,100,103,104  or
+SFX 351 0  des  or
+SFX 351 0  órdes/666,100,103,104  or
+SFX 351 0  en  or
+SFX 351 0  óren/666,100,103,104  or
+SFX 351 r  nde  or
+SFX 351 r  ónde/666,100,103,104  or

Added: gl_ES.dic
===================================================================
--- gl_ES.dic	            (rev 0)
+++ gl_ES.dic	2008-11-28 09:00:01 UTC (rev 1)
@@ -0,0 +1,58245 @@
+58243
+a/10
+á/10
+aba/10
+abáboro/10
+abacá/10
+abacelamento/10
+abacial/12
+ábaco/10
+abada/10
+abade/10
+abadengo/10,14
+abadesa/10
+abadexo/10
+abadía/10
+abadinense/10
+abaetado/10,14
+abafadizo/10,14
+abafador/10,13
+abafallo/10
+abafamento/10
+abafante/10
+abafo/10
+abaixador/10,13
+abaixamento/10
+abaixo
+abaladura/10
+abalamento/10
+abaleiro/10
+abalo/10
+abaloira/10
+abalón/10
+abanador/10
+abanadura/10
+abandonadamente
+abandono/10
+abaneadura/10
+abaneo/10
+abaneón/10
+abanico/10
+abano/10
+abanqueiro/10
+abaratamento/10
+abarca/10
+abarcábel/12
+abarcable/10
+abarcamento/10
+abarloamento/10
+abarquiñamento/10
+abarregamento/10
+abarrotamento/10
+abasia/10
+abastadamente
+abastamento/10
+abastanza/10
+abastardamento/10
+abastecedor/10,13
+abastecemento/10
+abasto/10
+abatemento/10
+abatíbel/12
+abatible/10
+abázcaro/10
+abdicación/10
+abdome/10
+abdominal/12
+abdución/10
+abdutor/10,13
+abeaca/10
+abecé/10
+abecedario/10
+abeiradoiro/10
+abeiro/10
+abelá/10
+abelaira/10
+abelanado/10,14
+abeledo/10
+abeleira/10
+abella/10
+abellariza/10
+abelleiro/10,14
+abellón/10
+abelmosco/10
+abelorio/10
+abelurio/10,14
+abeneiral/12
+abeneiro/10
+aberiota/10
+aberración/10
+aberrante/10
+abertal/12
+abertamente
+aberto/10,14
+abertura/10
+abertzale/10
+abertzalismo/10
+abesouro/10
+abesullón/10,15
+abeto/10
+abietácea/10
+abietina/10
+abiñadoira/10
+abiótico/10,14
+abioxénese/10
+abisal/12
+abiscoitado/10,14
+abisinio/10,14
+abismal/12
+abismo/10
+abixeato/10
+ablación/10
+ablaqueación/10
+ablativo/10,14
+ablegado/10
+ablución/10
+abnegación/10
+abnegadamente
+aboador/10,13
+aboamento/10
+abobamento/10
+abofé
+aboladura/10
+abolición/10
+abolicionismo/10
+abolicionista/10
+abominábel/12
+abominable/10
+abominación/10
+abonamento/10
+abonda
+abondamento/10
+abondas
+abondo
+abondos
+abondoso/10,14
+abono/10
+abordábel/12
+abordable/10
+abordador/10,13
+abordaxe/10
+aborixe/10
+aborrecemento/10
+aborrecíbel/12
+aborrecible/10
+abortista/10
+abortivo/10,14
+aborto/10
+aboubamento/10
+abouxador/10,13
+abouxamento/10
+abouxante/10
+abra/10
+abracadabra/10
+abracadabrante/10
+abraiante/10
+abraio/10
+abraira/10
+abrancazado/10,14
+abrandamento/10
+abrasador/10,13
+abrasante/10
+abrasión/10
+abrasivo/10,14
+abrazadeira/10
+abrazo/10
+abreboca/10
+abrecartas
+abrelatas
+abrente/10
+abreviación/10
+abreviadamente
+abreviador/10,13
+abreviativo/10,14
+abreviatura/10
+abrideiro/10,14
+abridor/10
+abrigadoiro/10
+abrigo/10
+abrigoso/10,14
+abril/12
+abrileiro/10,14
+abrillantador/10
+abrocho/10,14
+abrogábel/12
+abrogable/10
+abrogación/10
+abrollo/10
+abrótano/10
+abrótea/10
+abrótega/10
+abrucés/10,14
+abruñal/12
+abruñedo/10
+abruñeiro/10
+abruño/10
+abruón/10
+abruptamente
+abrupto/10,14
+absceso/10
+abscisa/10
+abscisión/10
+absentismo/10
+absentista/10
+ábsida/10
+absidal/12
+absidiola/10
+absintio/10
+absolución/10
+absolutamente
+absolutismo/10
+absolutista/10
+absoluto/10,14
+absolutorio/10,14
+absorbencia/10
+absorbente/10
+absorbíbel/12
+absorbible/10
+absorción/10
+absorto/10,14
+abstemio/10,14
+abstención/10
+abstencionismo/10
+abstencionista/10
+abstersión/10
+absterxente/10
+abstinencia/10
+abstinente/10
+abstracción/10
+abstractamente
+abstractivo/10,14
+abstracto/10,14
+abstrusamente
+abstruso/10,14
+absurdamente
+absurdeza/10
+absurdo/10,14
+abulense/10
+abulia/10
+abúlico/10,14
+abundancia/10
+abundancial/12
+abundante/10
+abundantemente
+aburguesamento/10
+aburrimento/10
+abusivamente
+abusivo/10,14
+abuso/10
+abusón/10,15
+abxección/10
+abxecto/10,14
+abxuración/10
+acá
+acabador/10,13
+acabamento/10
+acacia/10
+academia/10
+academicamente
+academicismo/10
+academicista/10
+académico/10,14
+acadio/10,14
+acaecemento/10
+acalcárea/10
+acalefo/10
+acaloradamente
+acaloramento/10
+acampada/10
+acampanado/10,14
+acanalador/10
+acanaladura/10
+acaneadoiro/10
+acaneo/10
+acantácea/10
+acanto/10
+acantoamento/10
+acantocéfalo/10
+acantonamento/10
+acantopterixio/10
+acaparador/10,13
+acaparamento/10
+acareo/10
+acariciador/10,13
+acariciante/10
+acariñador/10,13
+ácaro/10
+acaso/10
+acastañado/10,14
+acatamento/10
+acaule/10
+accedente/10
+accesíbel/12
+accesibilidade/10
+accesible/10
+accesión/10
+accésit/10
+acceso/10
+accesoriamente
+accesorio/10,14
+accidental/12
+accidentalmente
+accidente/10
+acción/10
+accionariado/10
+accionista/10
+accipiteriforme/10
+acea/10
+aceal/12
+acebre/10
+aceda/10
+acedamente
+acedamento/10
+acedía/10
+acedo/10,14
+acedume/10
+acefalia/10
+acéfalo/10,14
+aceiramento/10
+aceiro/10
+aceite/10
+aceiteiro/10,14
+aceitoso/10,14
+aceleración/10
+aceleradamente
+acelerador/10,13
+aceleramento/10
+acelerante/10
+aceleratriz/10
+acelerógrafo/10
+acelerómetro/10
+acelga/10
+acendalla/10
+acendedor/10,13
+acendemento/10
+acendidamente
+aceno/10
+acento/10
+acentuación/10
+acentuadamente
+acentual/12
+acepción/10
+acepilladora/10
+acepilladura/10
+aceptábel/12
+aceptabelmente
+aceptabilidade/10
+aceptable/10
+aceptablemente
+aceptación/10
+aceptante/10
+acerácea/10
+acerbaixano/10,14
+acerbamente
+acerbidade/10
+acerbo/10,14
+acercamento/10
+acernador/10,13
+acernadura/10
+acerrimamente
+acérrimo/10,14
+acertadamente
+acertante/10
+acerto/10
+acervo/10
+aceso/10,14
+acetal/12
+acetato/10
+acético/10,14
+acetificación/10
+acetil/12
+acetileno/10
+acetímetro/10
+acetona/10
+acetoso/10,14
+acevo/10
+acha/10
+achacábel/12
+achacable/10
+achacoso/10,14
+achadizo/10,14
+achancada/10
+achaparrado/10,14
+achaque/10
+achatamento/10
+achega/10
+achegador/10,13
+achegamento/10
+achego/10
+acheite/10
+acía/10
+aciago/10,14
+acibechado/10,14
+acibecharía/10
+acibeche/10
+acibecheiro/10,14
+acibechería/10
+acicarro/10
+acicate/10
+acíclico/10,14
+acicular/10
+acidez/10
+acidia/10
+acidificación/10
+acidimetría/10
+acidímetro/10
+acidioso/10,14
+ácido/10,14
+acidose/10
+acidulación/10
+aciforme/10
+acimbre/10
+ácimo/10
+acimut/10
+acimutal/12
+aciñeira/10
+aciñeiral/12
+acinesia/10
+acio/10
+acipensérido/10
+acirrante/10
+acivro/10
+aclamación/10
+aclaración/10
+aclaratorio/10,14
+aclimatábel/12
+aclimatable/10
+aclimatación/10
+aclorhidria/10
+acme/10
+acne/10
+acó
+acocho/10
+acoitelamento/10
+acolá
+acolchamento/10
+acolia/10
+acolitado/10
+acólito/10
+acolledor/10,13
+acollemento/10
+acollida/10
+acometida/10
+acomodábel/12
+acomodable/10
+acomodación/10
+acomodadamente
+acomodadizo/10,14
+acomodador/10,13
+acomodaticiamente
+acomodaticio/10,14
+acomodo/10
+acompañamento/10
+acompañante/10
+acompasadamente
+aconchado/10,14
+aconchego/10
+acondicionábel/12
+acondicionable/10
+acondicionador/10,13
+acondicionamento/10
+aconfesional/12
+aconitina/10
+acónito/10
+aconsellábel/12
+aconsellable/10
+acontecemento/10
+acoramento/10
+acordanza/10
+acorde/10
+acordeón/10
+acordeonista/10
+acordo/10
+acordoamento/10
+acoro/10
+acorporado/10,14
+acorreito/10,14
+acorro/10
+acoso/10
+acotiledónea/10
+acotío
+acougo/10
+acoutamento/10
+acovardamento/10
+acracia/10
+ácrata/10
+acre/10
+acrecentábel/12
+acrecentable/10
+acrecentador/10,13
+acrecentamento/10
+acreditábel/12
+acreditable/10
+acreditación/10
+acreditativo/10,14
+acredor/10,13
+acremente
+acridade/10
+acrídido/10
+acrílico/10,14
+acrimonia/10
+acrisoladamente
+acrisolamento/10
+acritude/10
+acrobacia/10
+acróbata/10
+acrobaticamente
+acrobático/10,14
+acrobatismo/10
+acrofobia/10
+acromático/10,14
+acromatismo/10
+acromegalia/10
+acromegálico/10,14
+acrónimo/10
+acrópole/10
+acróstico/10,14
+acroterio/10
+acta/10
+actinia/10
+actínico/10,14
+actinio/10
+actinismo/10
+actinoloxía/10
+actinometría/10
+actinómetro/10
+actinomiceto/10
+actinomicose/10
+actinoterapia/10
+actitude/10
+activación/10
+activador/10,13
+activamente
+actividade/10
+activismo/10
+activista/10
+activo/10,14
+acto/10
+actor/10
+actriz/10
+actuación/10
+actual/12
+actualidade/10
+actualización/10
+actualmente
+actuante/10
+actuario/10,14
+acuarela/10
+acuarelista/10
+acuario/10
+acuartelamento/10
+acuático/10,14
+acuberto/10,14
+acubillo/10
+acueduto/10
+acuícola/10
+acuicultor/10,13
+acuicultura/10
+acuidade/10
+acuífero/10,14
+acuifoliácea/10
+aculeado/10
+acúleo/10
+aculturación/10
+acume/10
+acúmetro/10
+acuminado/10,14
+acumulábel/12
+acumulable/10
+acumulación/10
+acumulador/10,13
+acumulativamente
+acumulativo/10,14
+acunchado/10,14
+acuosidade/10
+acuoso/10,14
+acupuntura/10
+acusábel/12
+acusable/10
+acusación/10
+acusador/10,13
+acusativo/10,14
+acusatorio/10,14
+acusón/10,15
+acusticamente
+acústico/10,14
+acutángulo/10,14
+adáctilo/10,14
+adagio/10
+adaíl/12
+adamantino/10,14
+adamascado/10,14
+adámico/10,14
+adamismo/10
+adamita/10
+adán/10
+adaptábel/12
+adaptable/10
+adaptación/10
+adaptadarve/10
+adaptador/10,13
+adarga/10
+adarme/10
+adaxio/10
+addenda/10
+adeallo/10,14
+adecuación/10
+adecuadamente
+adega/10
+adegueiro/10,14
+adelfa/10
+adelgazamento/10
+adelgazante/10
+adella/10
+ademais
+ademán/10
+adenite/10
+adenocarcinoma/10
+adenoide/10
+adenoloxía/10
+adenoma/10
+adenopatía/10
+adentros
+adepto/10,14
+aderezo/10
+adestrador/10,13
+adestramento/10
+adeus/10
+adherencia/10
+adherente/10
+adhesión/10
+adhesividade/10
+adhesivo/10,14
+adiabático/10,14
+adiabatismo/10
+adiábel/12
+adiable/10
+adiaforese/10
+adiaforético/10,14
+adiáforo/10,14
+adiamantado/10,14
+adiamento/10
+adiantamento/10
+adiante
+adianto/10
+adicación/10
+adicatoria/10
+adicción/10
+adición/10
+adicional/12
+adicionalmente
+adictivo/10,14
+adicto/10,14
+adinamia/10
+adiñeirado/10,14
+adípico/10,14
+adipose/10
+adiposidade/10
+adiposo/10,14
+adipsia/10
+adisabebano/10,14
+aditamento/10
+aditivo/10,14
+adival/12
+adiviña/10
+adiviñación/10
+adiviñanza/10
+adiviño/10,14
+adligante/10
+adminículo/10
+administrábel/12
+administrable/10
+administración/10
+administrador/10,13
+administrativamente
+administrativo/10,14
+admirábel/12
+admirabelmente
+admirable/10
+admirablemente
+admiración/10
+admirador/10,13
+admirativamente
+admirativo/10,14
+admisíbel/12
+admisibilidade/10
+admisible/10
+admisión/10
+admitancia/10
+admonición/10
+admonitorio/10,14
+adobe/10
+adobío/10
+adobo/10
+adoito/10,14
+adolescencia/10
+adolescente/10
+adónico/10,14
+adonis
+adopción/10
+adoptábel/12
+adoptable/10
+adoptante/10
+adoptivo/10,14
+adorábel/12
+adorabelmente
+adorable/10
+adorablemente
+adoración/10
+adorador/10,13
+adoratriz/10
+adormecemento/10
+adormentador/10,13
+adorno/10
+adoutrinamento/10
+adozamento/10
+adozante/10
+adquirente/10
+adquiríbel/12
+adquirible/10
+adquiridor/10,13
+adquisición/10
+adquisitivo/10,14
+adral/12
+adramán/10
+adrede
+adrenal/12
+adrenalina/10
+adriático/10,14
+adro/10
+adscrición/10
+adscrito/10,14
+aduana/10
+aduanada/10
+aduaneiro/10,14
+adubo/10
+aducíbel/12
+aducible/10
+adución/10
+adufe/10
+adulación/10
+adulador/10,13
+adulatorio/10,14
+adulterábel/12
+adulterable/10
+adulteración/10
+adulterador/10,13
+adulterante/10
+adulterativo/10,14
+adulterino/10,14
+adulterio/10
+adúltero/10,14
+adulto/10,14
+adunco/10,14
+adustamente
+adustez/10
+adustión/10
+adusto/10,14
+adutor/10,13
+adventiciamente
+adventicio/10,14
+adventismo/10
+adventista/10
+advento/10
+adverbial/12
+adverbialización/10
+adverbialmente
+adverbio/10
+adversamente
+adversario/10,14
+adversidade/10
+adverso/10,14
+advertencia/10
+advertidamente
+advocación/10
+adxacente/10
+adxectivábel/12
+adxectivable/10
+adxectivación/10
+adxectivo/10,14
+adxudicábel/12
+adxudicable/10
+adxudicación/10
+adxudicador/10,13
+adxudicatario/10,14
+adxudicativo/10,14
+adxunción/10
+adxunto/10,14
+aedo/10
+aeración/10
+aéreo/10,14
+aerobio/10,14
+aerobús/10
+aerodinámico/10,14
+aeródromo/10
+aerofaxia/10
+aerofobia/10
+aerografía/10
+aerógrafo/10
+aerograma/10
+aerólito/10
+aeroloxía/10
+aeromancia/10
+aeromántico/10,14
+aerometría/10
+aerométrico/10,14
+aerómetro/10
+aeromodelismo/10
+aeronauta/10
+aeronáutico/10,14
+aeronaval/12
+aeronave/10
+aeroplano/10
+aeroporto/10
+aeroscopio/10
+aerosol/12
+aerostático/10,14
+aeróstato/10
+aeroterapia/10
+aeroterrestre/10
+aerotransportábel/12
+aerotransportable/10
+afábel/12
+afabelmente
+afabilidade/10
+afable/10
+afablemente
+afagador/10,13
+afago/10
+afamado/10,14
+afán/10
+afaníptero/10
+afanosamente
+afanoso/10,14
+afasia/10
+afásico/10,14
+afastamento/10
+afección/10
+afectación/10
+afectadamente
+afectivamente
+afectividade/10
+afectivo/10,14
+afecto/10,14
+afectuosamente
+afectuoso/10,14
+afeite/10
+afelio/10
+afelpado/10,14
+afeminadamente
+afeminador/10,13
+afeminamento/10
+aferente/10
+aférese/10
+aferidoiro/10
+aferramento/10
+aferrollamento/10
+afervoadamente
+afervoamento/10
+afgán/10,14
+afiadoira/10
+afiador/10,13
+afiadura/10
+afialapis
+afianzador/10,13
+afianzamento/10
+aficionado/10,14
+áfido/10
+afiliación/10
+afiligranado/10,14
+afín/10
+afinación/10
+afinadamente
+afinador/10,13
+afinidade/10
+afirmación/10
+afirmativamente
+afirmativo/10,14
+afixación/10
+afixo/10
+aflición/10
+aflitivo/10,14
+aflixidamente
+afliximento/10
+afloramento/10
+afloxístico/10,14
+afluencia/10
+afluente/10
+afluxo/10
+afogadamente
+afogadizo/10,14
+afogamento/10
+afogo/10
+afondamento/10
+afonía/10
+afónico/10,14
+áfono/10,14
+afonsino/10,14
+aforador/10,13
+aforamento/10
+aforas
+aforcamento/10
+aforismo/10
+aforístico/10,14
+aforrador/10,13
+aforro/10
+aforrón/10,15
+afortunadamente
+afortunado/10,14
+afoutamente
+afouteza/10
+afouto/10,14
+afrancesamento/10
+afrautado/10,14
+afreita/10
+africación/10
+africado/10,14
+africáner/11
+africanismo/10
+africanista/10
+africano/10,14
+afroamericano/10,14
+afroasiático/10,14
+afrocubano/10,14
+afrodisíaco/10,14
+afrodita/10
+afronta/10
+afrontador/10,13
+afrontamento/10
+afrontosamente
+afrontoso/10,14
+afrouxamento/10
+afta/10
+aftoso/10,14
+afumadoiro/10
+afumador/10
+afumadura/10
+afundimento/10
+afungadoiro/10
+afusado/10,14
+afusal/12
+aga
+agalactia/10
+agalegamento/10
+agámico/10,14
+ágamo/10,14
+agano/10
+ágape/10
+ágar-ágar/10
+agareno/10,14
+agaricácea/10
+agárico/10
+agarimador/10,13
+agarimante/10
+agarimo/10
+agarimosamente
+agarimoso/10,14
+agarra/10
+agarrada/10
+agarradeira/10
+agarradoira/10
+agarrotamento/10
+agás
+agasalleiro/10,14
+agasallo/10
+ágata/10
+agatuñador/10
+agave/10
+aglaio/10
+aglomeración/10
+aglutinábel/12
+aglutinable/10
+aglutinación/10
+aglutinador/10,13
+aglutinante/10
+aglutinina/10
+agnación/10
+agnaticio/10,14
+agnato/10
+agnición/10
+agnominación/10
+agnosticismo/10
+agnóstico/10,14
+agoadizo/10,14
+agocho/10
+agoirador/10,13
+agoireiro/10,14
+agoirento/10,14
+agoiro/10
+agonía/10
+agoniante/10
+agónico/10,14
+agonístico/10,14
+agonizante/10
+agora
+ágora/10
+agorafobia/10
+agostiño/10,14
+agosto/10
+agra/10
+agradábel/12
+agradabelmente
+agradable/10
+agradablemente
+agrade/10
+agradecemento/10
+agrado/10
+agrafía/10
+ágrafo/10,14
+agramatical/12
+agramaticalidade/10
+agramaticalmente
+agrandamento/10
+agrario/10,14
+agrarismo/10
+agrarista/10
+agravación/10
+agravamento/10
+agravante/10
+agraviante/10
+agravio/10
+agraz/10
+agre/10
+agregábel/12
+agregable/10
+agregación/10
+agregativo/10,14
+agrego/10
+agremán/10
+agremente
+agremiación/10
+agresión/10
+agresivamente
+agresividade/10
+agresivo/10,14
+agresor/10,13
+agreste/10
+agrícola/10
+agricolamente
+agricultor/10,13
+agricultura/10
+agridoce/10
+agrimensor/10,13
+agrimensura/10
+agrimonia/10
+agrión/10
+agrisado/10,14
+agro/10
+agrón/10
+agronomía/10
+agronómico/10,14
+agrónomo/10,14
+agropecuario/10,14
+agrume/10
+agrúo/10
+agrupábel/12
+agrupable/10
+agrupación/10
+agrupamento/10
+agrura/10
+aguacate/10
+aguada/10
+aguadeira/10
+aguadoiro/10
+aguaforte/10
+aguafortista/10
+aguamar/10
+aguamariña/10
+aguaneve/10
+aguante/10
+aguardente/10
+aguardenteiro/10,14
+aguardentoso/10,14
+aguarrás
+agudamente
+agudeza/10
+agudo/10,14
+aguerrido/10,14
+aguia/10
+aguiacho/10
+aguieiro/10
+aguillada/10
+aguilloada/10
+aguillón/10
+aguinaldeiro/10,14
+aguinaldo/10
+agulla/10
+agulleiro/10,14
+agulleto/10,14
+agurgullante/10
+aguzadoira/10
+aguzadura/10
+aguzalapis
+aguzoso/10,14
+aí
+aia/10
+aiatolá/10
+aiga/10
+aigote/10
+aimará/10
+aínda
+aio/10
+aira/10
+airado/10,14
+airbag/10
+aire/10
+aireación/10
+aireada/10
+airexa/10
+airoa/10
+airosamente
+airoso/10,14
+aixada/10
+aixola/10
+aizoácea/10
+alá
+ala/10
+alabandina/10
+alabarda/10
+alabardada/10
+alabardeiro/10
+alabastrino/10,14
+alabastro/10
+alacantino/10,14
+alacrán/10
+alacridade/10
+alado/10,14
+alagadizo/10,14
+alagamento/10
+alalá/10
+alamano/10,14
+alamar/10
+alambique/10
+alameda/10
+álamo/10
+alán/10
+alancada/10
+alano/10,14
+alaranxado/10,14
+alarbe/10
+alarde/10
+alardeador/10,13
+alargadeira/10
+alargamento/10
+alargo/10
+alarido/10
+alarife/10
+alarma/10
+alarmante/10
+alarmismo/10
+alarmista/10
+alascano/10,14
+alaterno/10
+aláudido/10
+alavés/10,14
+alazán/10,14
+alba/10
+albaceteño/10,14
+albacora/10
+albaialde/10
+albanel/12
+albanelaría/10
+albanelería/10
+albanés/10,14
+albar/10
+albará/10
+albarda/10
+albardeiro/10
+albardón/10
+albarello/10,14
+albaricoque/10
+albaricoqueiro/10
+albariño/10,14
+albaroque/10
+albatros
+albedrío/10
+albedro/10
+albeiro/10,14
+albeitaría/10
+albeite/10
+albeitería/10
+albelo/10,14
+albergue/10
+albinismo/10
+albino/10,14
+albitorno/10
+albixense/10
+albízaras
+albo/10,14
+albogue/10
+alboio/10
+albóndega/10
+albor/10
+alborada/10
+albornoz/10
+alborotadamente
+alborotador/10,13
+alboroto/10
+alborozadamente
+alborozo/10
+albufeira/10
+álbum/10
+albume/10
+albumina/10
+albuminato/10
+albuminoide/10
+albuminometría/10
+albuminoso/10,14
+albuminuria/10
+albura/10
+alburgada/10
+alburgueiro/10,14
+alburo/10
+albuxe/10
+albuxíneo/10,14
+alcabala/10
+alcabaleiro/10
+alcacén/10
+alcachofa/10
+alcachofal/12
+alcaiata/10
+alcaico/10,14
+alcaide/10
+alcaidesa/10
+alcaidía/10
+alcaiotaría/10
+alcaiote/10,14
+alcaiotería/10
+alcaldada/10
+alcalde/10
+alcaldesa/10
+alcaldía/10
+alcalescencia/10
+alcalescente/10
+álcali/10
+alcalimetría/10
+alcalímetro/10
+alcalinidade/10
+alcalino/10,14
+alcaloide/10
+alcalose/10
+alcance/10
+alcándara/10
+alcanfor/10
+alcanzábel/12
+alcanzable/10
+alcaparra/10
+alcaparral/12
+alcaraván/10
+alcarraza/10
+alcatra/10
+alcatrán/10
+alcatreo/10
+alcatruz/10
+alcázar/10
+alce/10
+alcedínido/10
+álcido/10
+alción/10
+alcipreste/10
+alcista/10
+alcoba/10
+alcobacense/10
+alcohol/12
+alcoholato/10
+alcoholemia/10
+alcohólico/10,14
+alcoholimetría/10
+alcoholímetro/10
+alcoholismo/10
+alcol/12
+alcolato/10
+alcolemia/10
+alcólico/10,14
+alcolimetría/10
+alcolímetro/10
+alcolismo/10
+Alcorán/10
+alcoránico/10,14
+alcouve/10
+alcrique/10
+alcume/10
+alcuño/10
+aldea/10
+aldeán/10,14
+aldehídico/10,14
+aldehido/10
+aldino/10,14
+aldraba/10
+aldrabada/10
+aldrabeiro/10,14
+aldrabón/10
+aldraxante/10
+aldraxe/10
+aldroga/10
+aleatoriamente
+aleatorio/10,14
+alefriz/10
+alegábel/12
+alegable/10
+alegación/10
+alegante/10
+alegoría/10
+alegoricamente
+alegórico/10,14
+alegre/10
+alegremente
+alegrete/10
+alegría/10
+alegrón/10
+aleira/10
+aleivosamente
+aleivosía/10
+aleivoso/10,14
+aleixado/10,14
+alelí/10
+alemán/10,14
+alemánico/10,14
+alén/10
+alentador/10,13
+alentexano/10,14
+alento/10
+alerce/10
+alergólogo/10,14
+alergoloxía/10
+alerón/10
+alerta/10
+alertador/10,13
+alérxeno/10
+alerxia/10
+alérxico/10,14
+aleta/10
+aleurona/10
+aleuto/10,14
+alexandrino/10,14
+alexia/10
+alexifármaco/10,14
+alfa/10
+alfabeticamente
+alfabético/10,14
+alfabetización/10
+alfabeto/10
+alfaia/10
+alfaiate/10
+alfalfa/10
+alfalfal/12
+alfándega/10
+alfandegueiro/10,14
+alfanumérico/10,14
+alfanxe/10
+alfaquí/10
+alfareme/10
+alferecía/10
+alférez/10
+alferga/10
+alfiestra/10
+alfil/12
+alfinetada/10
+alfinete/10
+alfineteiro/10
+alfocés/10,14
+alfombra/10
+alfóndega/10
+alforfa/10
+alforxa/10
+alforxada/10
+alfoz/10
+alfúfaro/10,14
+alga/10
+algalia/10
+algara/10
+algarabía/10
+algarada/10
+algareiro/10,14
+algareo/10
+algareón/10,15
+algaria/10
+algarismo/10
+algarrada/10
+algarvío/10,14
+algazara/10
+algo
+algodoal/12
+algodoeiro/10,14
+algodón/10
+algoritmia/10
+algorítmico/10,14
+algoritmo/10
+algoso/10,14
+alguacil/12
+algueirada/10
+alguén
+algún
+algunha
+algunhas
+algúns
+algures
+alí
+aliáceo/10,14
+alianza/10
+alias
+aliaxe/10
+alicate/10
+alicerce/10
+aliciente/10
+alicorno/10
+alicuanta/10
+alícuota/10
+alidada/10
+alienábel/12
+alienabilidade/10
+alienable/10
+alienación/10
+alienador/10,13
+alienante/10
+alienista/10
+alifafe/10
+alifático/10,14
+alífero/10,14
+aliforme/10
+alimentación/10
+alimentador/10,13
+alimentario/10,14
+alimenticio/10,14
+alimento/10
+aliñación/10
+aliñamento/10
+alindador/10,13
+alínea/10
+aliño/10
+aliñón/10,15
+alintelado/10,14
+alípede/10
+alisador/10,13
+alisadura/10
+alisamento/10
+alisio/10
+alisma/10
+alismatácea/10
+alistamento/10
+aliteración/10
+aliviadoiro/10
+aliviador/10,13
+alivio/10
+alixeiramento/10
+alíxero/10,14
+alixo/10
+alizarina/10
+alla/10
+allada/10
+allaricense/10
+alleábel/12
+alleabilidade/10
+alleable/10
+alleación/10
+alleador/10,13
+alleamento/10
+alleante/10
+allegretto/10
+allegro/10
+alleiro/10
+alleo/10,14
+allo/10
+alma/10
+almacén/10
+almacenábel/12
+almacenable/10
+almacenamento/10
+almacenaxe/10
+almacenista/10
+almadía/10
+almadraba/10
+almadraque/10
+almafí/10
+almagre/10
+almallo/10,14
+almanaque/10
+almenara/10
+almeriense/10
+almexía/10
+almilla/10
+almiranta/10
+almirantado/10
+almirante/10
+almiscre/10
+almixendro/10
+almo/10,14
+almocadén/10
+almoeda/10
+almofada/10
+almofadiña/10
+almofadón/10
+almofía/10
+almogávar/10
+almohade/10
+almorábide/10
+almorrás
+almorzo/10
+almotacé/10
+almoxarife/10
+almude/10
+almuíña/10
+aló
+alobado/10,14
+alocarpo/10
+alóctono/10,14
+alocución/10
+alodial/12
+alodio/10
+áloe/10
+aloético/10,14
+alogamia/10
+alombamento/10
+alomorfia/10
+alomórfico/10,14
+alomorfismo/10
+alomorfo/10
+alongábel/12
+alongable/10
+alongamento/10
+alópata/10
+alopatía/10
+alopecia/10
+alopécico/10,14
+alópido/10
+alotropía/10
+alotrópico/10,14
+alótropo/10
+aloucadamente
+aloucado/10,14
+aloumiñeiro/10,14
+aloumiño/10
+alourado/10,14
+aloxamento/10
+alóxeno/10,14
+alpabarda/10
+alpaca/10
+alpargata/10
+alpendre/10
+alpestre/10
+alpinismo/10
+alpinista/10
+alpino/10,14
+alpiste/10
+alporca/10
+alporizamento/10
+alquermes
+alquimia/10
+alquímico/10,14
+alquimista/10
+alquitara/10
+alsaciano/10,14
+alta/10
+altaico/10,14
+altamente
+altar/10
+altea/10
+alterábel/12
+alterabilidade/10
+alterable/10
+alteración/10
+alteradamente
+alterador/10,13
+alterante/10
+alterativo/10,14
+alteridade/10
+alternador/10
+alternancia/10
+alternante/10
+alternativamente
+alternativo/10,14
+alterno/10,14
+alteza/10
+altibaixos
+altilocuencia/10
+altilocuente/10
+altimetría/10
+altímetro/10
+altiplano/10
+altisonante/10
+altitude/10
+altivamente
+altivez/10
+altiveza/10
+altivo/10,14
+alto/10,14
+altofalante/10
+altolimego/10,14
+altor/10
+altorrelevo/10
+altovoltense/10
+altruísmo/10
+altruísta/10
+altura/10
+aluaxe/10
+alucinación/10
+alucinadamente
+alucinante/10
+alucinatorio/10,14
+alucinóxeno/10,14
+alúcita/10
+alude/10
+alugábel/12
+alugable/10
+alugador/10,13
+alugamento/10
+alugueiro/10,14
+aluguer/10
+alume/10
+alumina/10
+aluminato/10
+alumínico/10,14
+aluminio/10
+aluminita/10
+aluminose/10
+aluminoso/10,14
+alumnado/10
+alumno/10,14
+alusión/10
+alusivo/10,14
+alustro/10
+aluvial/12
+aluvión/10
+alvariza/10
+álveo/10
+alveolado/10,14
+alveolar/10
+alvéolo/10
+alxaba/10
+alxabeira/10
+alxamía/10
+álxebra/10
+alxebricamente
+alxébrico/10,14
+alxebrista/10
+alxecireño/10,14
+alxeriano/10,14
+alxerino/10,14
+alxia/10
+alxibe/10
+alxidez/10
+álxido/10,14
+alxofre/10
+alxube/10
+alza/10
+alzada/10
+alzadeiro/10
+alzamento/10
+alzaprema/10
+ama/10
+amábel/12
+amabelmente
+amabilidade/10
+amable/10
+amablemente
+amador/10,13
+ámago/10
+amais
+amálgama/10
+amalló/10
+amalloa/10
+amañador/10,13
+amancebamento/10
+amandi/10
+amañecida/10
+amaneiradamente
+amaneiramento/10
+amanelado/10,14
+amanexo/10
+amanita/10
+amaño/10
+amansamento/10
+amante/10
+amanuense/10
+amarantácea/10
+amarantino/10,14
+amaranto/10
+amaraxe/10
+amareleza/10
+amarelle/10
+amarelo/10,14
+amargadamente
+amargamente
+amargo/10,14
+amargor/10
+amarguexo/10
+amargura/10
+amarilidácea/10
+amarilis
+amarra/10
+amarradoira/10
+amarradura/10
+amarralla/10
+amarre/10
+amasada/10
+amasadela/10
+amasadora/10
+amasadura/10
+amasillo/10
+amasio/10
+amata/10
+amatista/10
+amatorio/10,14
+amaurose/10
+amazona/10
+amazónico/10,14
+amazonita/10
+ámbalas
+ámbar/10
+ambarado/10,14
+ambarino/10,14
+ambas
+ambaxes
+ambición/10
+ambiciosamente
+ambicioso/10,14
+ambidextro/10,14
+ambientación/10
+ambientador/10,13
+ambiental/12
+ambiente/10
+ambiguamente
+ambigüidade/10
+ambiguo/10,14
+ámbito/10
+ambivalencia/10
+ambivalente/10
+ambliopía/10
+ámboa/10
+ámbolos
+ambón/10
+ambos
+ambrosía/10
+ambrosiano/10,14
+ambulacro/10
+ambulancia/10
+ambulante/10
+ambulatorio/10,14
+amea/10
+ameaza/10
+ameazador/10,13
+ameazadoramente
+ameazante/10
+ameba/10
+amebeo/10,14
+amebiano/10,14
+ameboide/10
+amecedalla/10
+amecedura/10
+amedrentador/10,13
+ameixa/10
+ameixeira/10
+ameloado/10,14
+amencia/10
+amencida/10
+améndoa/10
+amendoado/10,14
+amendoal/12
+amendoeira/10
+ameneiral/12
+ameneiro/10
+amenidade/10
+ameno/10,14
+amenorrea/10
+amenorreico/10,14
+amentáceo/10,14
+americanismo/10
+americanista/10
+americanización/10
+americano/10,14
+americio/10
+amerindio/10,14
+amestrábel/12
+amestrable/10
+amestrador/10,13
+amestramento/10
+ametencia/10
+ametista/10
+ametrallador/10,13
+amétrope/10
+ametropía/10
+amhárico/10,14
+amianto/10
+amicto/10
+amida/10
+amidón/10
+amidonaxe/10
+amieiral/12
+amieiro/10
+amigábel/12
+amigabelmente
+amigable/10
+amigablemente
+amígdala/10
+amigdalácea/10
+amigdalina/10
+amigdalite/10
+amigdaloide/10
+amigdalotomía/10
+amigo/10,14
+amiláceo/10,14
+amilase/10
+amílico/10,14
+amiliforme/10
+amina/10
+aminoácido/10
+aminoplasto/10
+aminoración/10
+aminorativo/10,14
+amistade/10
+amistosamente
+amistoso/10,14
+amizade/10
+amnesia/10
+amnésico/10,14
+amnio/10
+amniótico/10,14
+amnistía/10
+amo/10,14
+amoado/10
+amocelo/10
+amodo
+amoestación/10
+amoestador/10,13
+amolación/10
+amoladura/10
+amolecemento/10
+amolloamento/10
+amomo/10
+amoniacal/12
+amoníaco/10,14
+amónico/10,14
+amonio/10
+amonita/10
+amontoamento/10
+amor/10
+amora/10
+amoral/12
+amoralidade/10
+amordazamento/10
+amoreamento/10
+amorfo/10,14
+amorío/10
+amormado/10,14
+amorodeira/10
+amorodo/10
+amorosamente
+amorosidade/10
+amoroso/10,14
+amorroado/10,14
+amortecedor/10,13
+amortecemento/10
+amortizábel/12
+amortizable/10
+amortización/10
+amortuxado/10,14
+amosega/10
+amosegadura/10
+amourado/10,14
+amovíbel/12
+amovible/10
+amozcadura/10
+amparo/10
+ampelidácea/10
+ampelita/10
+ampelografía/10
+ampelográfico/10,14
+amperaxe/10
+ampere/10
+amperímetro/10
+amperio/10
+amplamente
+amplexicaule/10
+ampliábel/12
+ampliable/10
+ampliación/10
+ampliador/10,13
+amplificación/10
+amplificador/10,13
+amplificativo/10,14
+amplitude/10
+amplo/10,14
+ampola/10
+ampulosamente
+ampulosidade/10
+ampuloso/10,14
+amputación/10
+amsterdamés/10,14
+amsterdamiense/10
+amulatado/10,14
+amuleto/10
+amullerado/10,14
+amúo/10
+amura/10
+amurada/10
+anabaptismo/10
+anabaptista/10
+anabólico/10,14
+anabolismo/10
+anabolizante/10
+anacarado/10,14
+anacardiácea/10
+anacardio/10
+anaco/10
+anacoluto/10
+anaconda/10
+anacoreta/10
+anacorético/10,14
+anacreóntico/10,14
+anacronicamente
+anacrónico/10,14
+anacronismo/10
+anacruse/10
+anada/10
+anadiplose/10
+anaerobio/10,14
+anaerobiose/10
+anafase/10
+anafil/12
+anafiláctico/10,14
+anafilaxe/10
+anáfora/10
+anaforese/10
+anafórico/10,14
+anafrodisia/10
+anafrodisíaco/10,14
+anafrodita/10
+anáglifo/10
+anaglíptico/10,14
+anagnórise/10
+añagoto/10,14
+anagoxía/10
+anagóxico/10,14
+anagrama/10
+anagramático/10,14
+anais
+anal/12
+analecta/10
+analéptico/10,14
+analfabetismo/10
+analfabeto/10,14
+análise/10
+analista/10
+analístico/10,14
+analiticamente
+analítico/10,14
+analizábel/12
+analizable/10
+analizador/10,13
+analogamente
+análogo/10,14
+analoxía/10
+analoxicamente
+analóxico/10,14
+analxesia/10
+analxésico/10,14
+anamnese/10
+anamorfose/10
+ananás/10
+ananismo/10
+anano/10,14
+anapéstico/10,14
+anapesto/10
+anaplastia/10
+anaptixe/10
+anarcosindicalismo/10
+anarcosindicalista/10
+anarquía/10
+anarquicamente
+anárquico/10,14
+anarquismo/10
+anarquista/10
+anarquizante/10
+anasarca/10
+anastático/10,14
+anastigmático/10,14
+anastomose/10
+anástrofe/10
+anatema/10
+anátido/10
+anatólico/10,14
+anatolio/10,14
+anatomía/10
+anatomicamente
+anatómico/10,14
+anatomista/10
+anca/10
+ancestral/12
+ancheamento/10
+ancho/10,14
+anchoa/10
+anchura/10
+ancián/10,14
+ancianidade/10
+ancilar/10
+anciño/10
+áncora/10
+ancoradoiro/10
+ancoraxe/10
+andábel/12
+andable/10
+andaboi/10
+andacamiños
+andadeiro/10,14
+andador/10,13
+andadura/10
+andaina/10
+andalucismo/10
+andalucista/10
+andalusí/10
+andaluz/10,13
+andante/10
+andantino/10
+andanza/10
+andarela/10
+andarica/10
+andarivel/12
+andas
+andavía/10
+andazo/10
+andel/12
+andesita/10
+andino/10,14
+andoriña/10
+andorrano/10,14
+andosco/10,14
+androcéfalo/10
+androceo/10
+androide/10
+androlatría/10
+androlla/10
+androloxía/10
+andrómena/10
+andropausa/10
+androsterona/10
+andróxeno/10,14
+androxinia/10
+andróxino/10,14
+andruviada/10
+andruvieira/10
+anécdota/10
+anecdotario/10
+anecdótico/10,14
+anegamento/10
+aneiro/10,14
+anel/12
+anélido/10
+anello/10,14
+anemia/10
+anémico/10,14
+anemófilo/10,14
+anemografía/10
+anemógrafo/10
+anemometría/10
+anemométrico/10,14
+anemómetro/10
+anémona/10
+anemoscopio/10
+anepigráfico/10,14
+aneroide/10
+anestesia/10
+anestésico/10,14
+anestesioloxía/10
+anestesista/10
+aneto/10
+aneurisma/10
+anexión/10
+anexionismo/10
+anexionista/10
+anexo/10,14
+anfibio/10,14
+anfibolita/10
+anfíbolo/10,14
+anfiboloxía/10
+anfibolóxico/10,14
+anfíbraco/10
+anfictión/10
+anfictionado/10
+anfictionia/10
+anfictionía/10
+anfictiónico/10,14
+anfímacro/10
+anfineuro/10
+anfioxo/10
+anfípodo/10
+anfipróstilo/10,14
+anfisbena/10
+anfisbénido/10
+anfiteatro/10
+anfitrión/10,14
+ánfora/10
+anfótero/10,14
+anfractuosidade/10
+anfractuoso/10,14
+anga/10
+angarela/10
+angarellas
+angarello/10
+angazo/10
+anglicanismo/10
+anglicano/10,14
+anglicismo/10
+anglo/10,14
+angloamericano/10,14
+angloárabe/10
+anglofilia/10
+anglófilo/10,14
+anglofobia/10
+anglófobo/10,14
+anglófono/10,14
+anglonormando/10,14
+anglosaxón/10,14
+angolano/10,14
+angosto/10,14
+angostura/10
+angstrom/10
+angueira/10
+anguía/10
+anguiacho/10
+ánguido/10
+anguieira/10
+angüiforme/10
+anguílido/10
+angüiliforme/10
+anguilón/10
+angüílula/10
+angula/10
+angular/10
+ángulo/10
+angulosidade/10
+anguloso/10,14
+angustia/10
+angustiosamente
+angustioso/10,14
+anharmónico/10,14
+anhelo/10
+anhelosamente
+anheloso/10,14
+anhídrido/10
+anhidrita/10
+anhidro/10,14
+anhidrose/10
+anil/12
+anilina/10
+ánima/10
+animación/10
+animadamente
+animador/10,13
+animadversión/10
+animal/12
+animalada/10
+animálculo/10
+animalidade/10
+animicamente
+anímico/10,14
+animismo/10
+animista/10
+ánimo/10
+animosamente
+animosidade/10
+animoso/10,14
+aniñadoiro/10
+aniñador/10
+aninovo/10
+anión/10
+aniquilación/10
+aniquilador/10,13
+aniquilamento/10
+anís/10
+anisado/10,14
+anisete/10
+anisodonte/10
+anisófilo/10,14
+anisómero/10,14
+anisometría/10
+anisopétalo/10,14
+anisóptero/10
+anisosilabismo/10
+anisotropía/10
+anisótropo/10,14
+aniversario/10
+anllar/10
+año/10,14
+ano/10
+anódico/10,14
+anódino/10,14
+anodización/10
+ánodo/10
+anófele/10
+anomalamente
+anomalía/10
+anómalo/10,14
+anómido/10
+anomuro/10
+anona/10
+anonácea/10
+anonimamente
+anonimato/10
+anonimia/10
+anónimo/10,14
+anopluro/10
+anorak/10
+anorexia/10
+anoréxico/10,14
+anorgánico/10,14
+anormal/12
+anormalidade/10
+anormalmente
+anosmia/10
+anotación/10
+anotador/10,13
+anovador/10,13
+anovamento/10
+anovo/10
+anovulatorio/10,14
+anoxadizo/10,14
+anoxemia/10
+anoxo/10
+anozcoada/10
+anquilosamento/10
+anquilose/10
+ansia/10
+ansiedade/10
+ansiosamente
+ansioso/10,14
+anta/10
+antagonicamente
+antagónico/10,14
+antagonismo/10
+antagonista/10
+antano
+antártico/10,14
+ante/10
+antebrazo/10
+antecámara/10
+antecedencia/10
+antecedente/10
+antecesor/10,13
+antecos
+antedata/10
+antediluviano/10,14
+antedito/10,14
+anteface/10
+antefirma/10
+anteira/10
+antela/10
+antelación/10
+antelar/10
+antemán
+antemeridiano/10,14
+antemural/12
+antena/10
+antenado/10,14
+antenome/10
+anteolleira/10
+anteollos
+antepasado/10,14
+antepeito/10
+antepenúltimo/10,14
+anteposición/10
+anteproxecto/10
+antera/10
+anteridio/10
+anterior/10
+anterioridade/10
+anteriormente
+anteroexterior/10
+anteroinferior/10
+anterointerior/10
+anterolateral/12
+anteromedial/12
+anteroposterior/10
+anterosuperior/10
+anterozoide/10
+antes
+antesala/10
+antese/10
+antetempo
+anteversión/10
+antevéspera/10
+antiabortista/10
+antiácido/10,14
+antiaéreo/10,14
+antiafrodisíaco/10,14
+antialcohólico/10,14
+antialcólico/10,14
+antialérxico/10,14
+antiartrítico/10,14
+antiasmático/10,14
+antiatómico/10,14
+antibalas
+antibiótico/10,14
+anticanceroso/10,14
+anticiclón/10
+anticiclónico/10,14
+anticipación/10
+anticipadamente
+anticipo/10
+anticlerical/12
+anticlericalismo/10
+anticlímax
+anticlinal/12
+anticloro/10
+anticoagulante/10
+anticolonial/12
+anticoncepción/10
+anticonceptivo/10,14
+anticonstitucional/12
+anticonxelante/10
+anticorpo/10
+anticorrosivo/10,14
+anticrese/10
+anticriptogámico/10,14
+anticristián/10,14
+anticristo/10
+anticuado/10,14
+anticuario/10
+antidemocrático/10,14
+antideportivo/10,14
+antidepresivo/10,14
+antidiarreico/10,14
+antidiftérico/10,14
+antidisturbios
+antidopaxe/10
+antídoto/10
+antieconómico/10,14
+antiemético/10,14
+antiespasmódico/10,14
+antiestatutario/10,14
+antiestético/10,14
+antifascismo/10
+antifascista/10
+antifloxístico/10,14
+antífona/10
+antifonario/10
+antífrase/10
+antifrástico/10,14
+antiga/10
+antigalla/10
+antigamente
+antigás
+antigo/10
+antígrafo/10,14
+antigripal/12
+antigüidade/10
+antihelmíntico/10,14
+antihemorráxico/10,14
+antihemorroidal/12
+antihistamínico/10,14
+antihixiénico/10,14
+antiimperialismo/10
+antiimperialista/10
+antiinflamatorio/10,14
+antillano/10,14
+antilogaritmo/10
+antílope/10
+antiloxía/10
+antilóxico/10,14
+antimateria/10
+antímero/10
+antimilitarismo/10
+antimilitarista/10
+antimonárquico/10,14
+antimónico/10,14
+antimonio/10
+antimonita/10
+antinatural/12
+antinéboa/10
+antinebra/10
+antineurálxico/10,14
+antinomía/10
+antinómico/10,14
+antinuclear/10
+antioquense/10
+antioxidante/10
+antipapa/10
+antipapado/10
+antipapista/10
+antiparasitario/10,14
+antiparlamentarismo/10
+antipartícula/10
+antipatía/10
+antipático/10,14
+antipatriótico/10,14
+antipatriotismo/10
+antipedagóxico/10,14
+antiperistáltico/10,14
+antipirético/10,14
+antípoda/10
+antipoético/10,14
+antipoliomielítico/10,14
+antipopular/10
+antirrábico/10,14
+antirracista/10
+antirregulamentario/10,14
+antirrelixioso/10,14
+antirresonancia/10
+antirreumático/10,14
+antirroubo/10
+antisandinismo/10
+antisandinista/10
+antisemita/10
+antisemitismo/10
+antisepsia/10
+antiséptico/10,14
+antisindical/12
+antisocial/12
+antístrofa/10
+antitérmico/10,14
+antiterrorismo/10
+antiterrorista/10
+antítese/10
+antitetánico/10,14
+antitético/10,14
+antitóxico/10,14
+antitoxina/10
+antituberculoso/10,14
+antivariólico/10,14
+antivelenoso/10,14
+antivenéreo/10,14
+antivirus
+antíxeno/10
+antófago/10,14
+antófilo/10
+antolladizo/10,14
+antollo/10
+antoloxía/10
+antolóxico/10,14
+antonimia/10
+antónimo/10,14
+antonomasia/10
+antonte
+antozoo/10
+antraceno/10
+antracita/10
+antracose/10
+ántrax
+antro/10
+antropocéntrico/10,14
+antropocentrismo/10
+antropófago/10,14
+antropofaxia/10
+antropofáxico/10,14
+antropoide/10
+antropólogo/10,14
+antropoloxía/10
+antropolóxico/10,14
+antropometría/10
+antropométrico/10,14
+antropomórfico/10,14
+antropomorfismo/10
+antropomorfo/10,14
+antroponimia/10
+antroponímico/10,14
+antropónimo/10
+antropopiteco/10
+antropoxénese/10
+antropozoico/10,14
+antuca/10
+antuerpino/10,14
+anual/12
+anualidade/10
+anualmente
+anuario/10
+anúduba/10
+anuencia/10
+anuente/10
+anulábel/12
+anulable/10
+anulación/10
+anulador/10,13
+anulatorio/10,14
+anunciación/10
+anunciador/10,13
+anunciante/10
+anunciativo/10,14
+anuncio/10
+anuria/10
+anuro/10
+anveresino/10,14
+anverso/10
+anxelical/12
+anxelicalmente
+anxelicamente
+anxélico/10,14
+anxelolatría/10
+anxevino/10,14
+anxina/10
+anxinoso/10,14
+anxiografía/10
+anxioloxía/10
+anxioma/10
+anxiosperma/10
+anxo/10
+anzol/12
+ao
+aorístico/10,14
+aoristo/10
+aorta/10
+aórtico/10,14
+aortite/10
+aos
+apache/10
+apadriñamento/10
+apagábel/12
+apagable/10
+apagadamente
+apagador/10,13
+apagamento/10
+apago/10
+apaisado/10,14
+apaixonadamente
+apaixonadizo/10,14
+apaixonamento/10
+apaixonante/10
+apalermado/10,14
+apalluzado/10,14
+apalpada/10
+apalpadeira/10
+apalpadela/10
+apaña/10
+apañadoira/10
+apañador/10,13
+apanda/10
+apaño/10
+aparador/10
+aparadura/10
+aparato/10
+aparatosamente
+aparatoso/10,14
+aparcadoiro/10
+aparcamento/10
+apardazado/10,14
+apareamento/10
+aparella/10
+aparellador/10,13
+aparellamento/10
+aparello/10
+aparencia/10
+aparente/10
+aparentemente
+aparicio/10
+aparición/10
+aparrulado/10,14
+apartación/10
+apartadizo/10,14
+apartadoiro/10
+apartador/10,13
+apartamento/10
+aparte/10
+apartheid/10
+apartotel
+aparvamento/10
+apatía/10
+apaticamente
+apático/10,14
+apátrida/10
+apeadeiro/10
+apeadoiro/10
+apedramento/10
+apedro/10
+apegadizo/10,14
+apegañento/10,14
+apegañoso/10,14
+apego/10
+apegón/10
+apeiría/10
+apeiro/10
+apelábel/12
+apelable/10
+apelación/10
+apeladoira/10
+apelante/10
+apelativo/10,14
+apelatorio/10,14
+apelido/10
+apenas
+apéndice/10
+apendicectomía/10
+apendicite/10
+apendicular/10
+apendiculariáceo/10
+apeo/10
+apepsia/10
+apercibimento/10
+apergamiñado/10,14
+aperiódico/10,14
+aperitivo/10
+aperta/10
+apertadamente
+apertador/10,13
+apertamento/10
+apertarrabos
+aperto/10
+apertón/10
+apertura/10
+aperturismo/10
+aperturista/10
+aperulado/10,14
+apétalo/10,14
+apetecíbel/12
+apetecible/10
+apeteirado/10,14
+apetencia/10
+apetito/10
+apetitoso/10,14
+apiario/10
+apical/12
+ápice/10
+apicoalveolar/10
+apicodental/12
+apícola/10
+apicultor/10,13
+apicultura/10
+apigarado/10,14
+apio/10
+apiol/12
+apirético/10,14
+apirexia/10
+apisoadora/10
+aplacábel/12
+aplacable/10
+aplanador/10
+aplanamento/10
+aplanético/10,14
+aplanetismo/10
+aplaudidor/10,13
+aplauso/10
+aplicábel/12
+aplicabilidade/10
+aplicable/10
+aplicación/10
+aplicadamente
+aplicador/10
+aplique/10
+apnea/10
+apocalipse/10
+Apocalipse/10
+apocalíptico/10,14
+apócema/10
+apocinácea/10
+apócope/10
+apócrifo/10,14
+apodíctico/10,14
+apodixe/10
+ápodo/10,14
+apódose/10
+apófise/10
+apofonía/10
+apofónico/10,14
+apógrafo/10,14
+apoio/10
+apolíneo/10,14
+apolítico/10,14
+apólogo/10
+apoloxético/10,14
+apoloxía/10
+apolóxico/10,14
+apoloxista/10
+aponeurose/10
+apopléctico/10,14
+apoplexía/10
+aporía/10
+aporraido/10
+aportuguesamento/10
+após
+aposición/10
+aposiopese/10
+apositivo/10,14
+apósito/10
+aposta/10
+apostante/10
+apostasía/10
+apóstata/10
+apostema/10
+apostila/10
+aposto/10,14
+apostolado/10
+apostolicamente
+apostólico/10,14
+apóstolo/10
+apóstrofe/10
+apóstrofo/10
+apostura/10
+apotecio/10
+apotegma/10
+apotema/10
+apoteose/10
+apoteótico/10,14
+apoucamento/10
+apousentador/10,13
+apousentamento/10
+apousento/10
+apóutega/10
+apoxa/10
+apoxeo/10
+apracíbel/12
+apracible/10
+aprazábel/12
+aprazable/10
+aprazamento/10
+apreciábel/12
+apreciabelmente
+apreciable/10
+apreciablemente
+apreciación/10
+apreciador/10,13
+apreciativo/10,14
+aprecio/10
+aprehensión/10
+aprehensivo/10,14
+apreixo/10
+aprendiz/10,13
+aprendizaxe/10
+apresamento/10
+apresto/10
+apresunllado/10,14
+apresuradamente
+apresuramento/10
+apriorismo/10
+apriorístico/10,14
+aprisionamento/10
+aprobábel/12
+aprobable/10
+aprobación/10
+aprobatorio/10,14
+apropiábel/12
+apropiable/10
+apropiación/10
+apropiadamente
+apropiador/10,13
+aproveitábel/12
+aproveitable/10
+aproveitadamente
+aproveitamento/10
+aprovisionador/10,13
+aprovisionamento/10
+aproximación/10
+aproximadamente
+aproximativo/10,14
+apterigóceno/10
+áptero/10,14
+aptitude/10
+apto/10,14
+apuñalamento/10
+apuntador/10,13
+apuntamento/10
+apupada/10
+apupo/10
+apuradamente
+apuro/10
+apuxón/10
+aquel/10,14
+aqueloutro/10,14
+aquén
+aquenio/10
+aqueo/10,14
+aquerno/10
+aquí
+aquiescencia/10
+aquiescente/10
+aquietamento/10
+aquifoliácea/10
+aquilea/10
+aquilía/10
+aquilino/10,14
+aquillado/10,14
+aquilo
+aquilón/10
+aquitano/10,14
+ar/10
+ara/10
+árabe/10
+arábel/12
+arabela/10
+arabesco/10,14
+arabías
+arábico/10,14
+arábigo/10,14
+arabismo/10
+arabista/10
+arabización/10
+arable/10
+araboi/10
+arácea/10
+arácnido/10
+aracnoide/10
+aracnoidite/10
+arádidos/10
+aradoiro/10
+arador/10
+aradura/10
+aragonés/10,14
+aragonesismo/10
+aragonita/10
+aralia/10
+araliácea/10
+aramaico/10,14
+arame/10
+arameña/10
+arameo/10,14
+aramio/10
+araña/10
+arancel/12
+arancelario/10,14
+arandeira/10
+arandela/10
+arando/10
+araneido/10
+arañeira/10
+arangaño/10
+aranguelo/10
+arañón/10
+arao/10
+arauaco/10,14
+araucano/10,14
+araucaria/10
+arauto/10
+aravesa/10
+arbitrábel/12
+arbitrable/10
+arbitrador/10,13
+arbitral/12
+arbitralmente
+arbitrariamente
+arbitrariedade/10
+arbitrario/10,14
+arbitraxe/10
+arbitrio/10
+árbitro/10,14
+arboradura/10
+árbore/10
+arboredo/10
+arbóreo/10,14
+arborescencia/10
+arborescente/10
+arborícola/10
+arboricultor/10,13
+arboricultura/10
+arboriforme/10
+arborizábel/12
+arborizable/10
+arborización/10
+arborizado/10,14
+arbustivo/10,14
+arbusto/10
+arca/10
+arcabuceiro/10
+arcabucería/10
+arcabuz/10
+arcabuzada/10
+arcabuzaría/10
+arcada/10
+árcade/10
+arcádico/10,14
+arcádido/10
+arcaico/10,14
+arcaísmo/10
+arcaizante/10
+arcano/10,14
+arcanxélico/10,14
+arcanxo/10
+arcea/10
+arcebispado/10
+arcebispal/12
+arcebispo/10
+arcediagado/10
+arcediago/10
+arciprestado/10
+arcipreste/10
+arco/10
+arcobotante/10
+arcoxo/10
+árdego/10
+ardeido/10
+ardeiforme/10
+ardencia/10
+ardente/10
+ardentemente
+ardentía/10
+ardidamente
+ardideza/10
+ardimento/10
+ardor/10
+ardora/10
+ardorosamente
+ardoroso/10,14
+arduamente
+arduo/10,14
+area/10
+área/10
+areal/12
+areallo/10
+areca/10
+areeiro/10,14
+areento/10,14
+arefacción/10
+arega/10
+areixa/10
+arelo/10,14
+arena/10
+arenga/10
+arengador/10,13
+arengo/10
+aréngolas
+arenícola/10
+arenífero/10,14
+arenque/10
+arento/10
+aréola/10
+areometría/10
+areómetro/10
+areón/10
+areópago/10
+areopaxita/10
+areoso/10,14
+areóstilo/10
+aresán/10,14
+aresta/10
+arestora
+areúdo/10,14
+arfada/10
+arfante/10
+argadelo/10
+argallada/10
+argallante/10
+argalleiro/10,14
+argamasa/10
+argana/10
+arganeo/10
+argazo/10
+argola/10
+árgoma/10
+argon/10
+argonauta/10
+argos
+argot/10
+argucia/10
+arguciosamente
+argucioso/10,14
+argueiro/10
+argüente/10
+argulario/10,14
+argumentación/10
+argumentador/10,13
+argumental/12
+argumento/10
+arguto/10,14
+aria/10
+arianismo/10
+ariano/10,14
+arica/10
+aridamente
+aridez/10
+árido/10,14
+Aries
+ariete/10
+arilo/10
+arinque/10
+ario/10,14
+arisco/10,14
+aristocracia/10
+aristócrata/10
+aristocraticamente
+aristocrático/10,14
+aristofánico/10,14
+aristoloquia/10
+aristoloquiácea/10
+aristotélico/10,14
+aristotelismo/10
+aritenoide/10
+aritmeticamente
+aritmético/10,14
+arlequín/10
+arlequinado/10,14
+arlequinesco/10,14
+arma/10
+armábel/12
+armable/10
+armada/10
+armadillo/10
+armadoiro/10
+armador/10,13
+armadura/10
+armamento/10
+armante/10
+armaría/10
+armario/10
+armatoste/10
+armazón/10
+armeiro/10,14
+armela/10
+arménico/10,14
+armenio/10,14
+armentío/10
+armería/10
+armífero/10,14
+armila/10
+armilar/10
+armiñado/10,14
+armiño/10
+armisticio/10
+armíxero/10,14
+armol/12
+armón/10
+arna/10
+arnal/12
+arneiro/10
+arneirón/10
+arnela/10
+arnés/10
+arneste/10
+árnica/10
+arnicina/10
+arnoián/10,14
+arnoiao/10
+aro/10
+arola/10
+aroma/10
+aromático/10,14
+aromatización/10
+aromatizante/10
+arousán/10,14
+arouxo/10
+arpa/10
+arpado/10,14
+arpeo/10
+arpeu/10
+arpexo/10
+arpista/10
+arpoador/10
+arpón/10
+arquegonio/10
+arqueiro/10,14
+arqueo/10
+arqueólogo/10,14
+arqueoloxía/10
+arqueolóxico/10,14
+arqueozoico/10,14
+arqueta/10
+arquetípico/10,14
+arquetipo/10
+arquexante/10
+arquexo/10
+arquiatro/10
+arquibanco/10
+arquicoñecido/10,14
+arquiconfrade/10
+arquiconfraría/10
+arquidiácono/10
+arquidiocesano/10,14
+arquidiocese/10
+arquiducado/10
+arquiducal/12
+arquiduque/10
+arquiduquesa/10
+arquiepiscopal/12
+arquilaúde/10
+arquimandrita/10
+arquimillonario/10,14
+arquipélago/10
+arquíptero/10
+arquitecto/10,14
+arquitectonicamente
+arquitectónico/10,14
+arquitectura/10
+arquitrabe/10
+arquivábel/12
+arquivable/10
+arquivador/10,13
+arquiveiro/10,14
+arquivista/10
+arquivístico/10,14
+arquivo/10
+arquivolta/10
+arrabalde/10
+arrabaldeiro/10,14
+arracada/10
+arrafén/10
+arraial/12
+arraián/10
+arraigamento/10
+arrais
+arramado/10,14
+arranca/10
+arrancada/10
+arrancadeira/10
+arrandas
+arrandeadoiro/10
+arrandeo/10
+arranque/10
+arranxo/10
+arraposado/10,14
+arras
+arrasamento/10
+arrastradamente
+arrastre/10
+arrastrón/10
+arrautada/10
+arrebatador/10,13
+arrebato/10
+arreboladizo/10,14
+arrecamento/10
+arrecendente/10
+arrecendo/10
+arrecife/10
+arredamento/10
+arredismo/10
+arredista/10
+arredondamento/10
+arredor/10
+arrefriamento/10
+arreguizo/10
+arreitó/10
+arremedábel/12
+arremedable/10
+arremedo/10
+arremetida/10
+arrenda/10
+arrendábel/12
+arrendable/10
+arrendador/10,13
+arrendamento/10
+arrendatario/10,14
+arrendo/10
+arreo/10
+arrepentimento/10
+arrepiante/10
+arrepío/10
+arresto/10
+arrevesado/10,14
+arriba
+arribada/10
+arribazón/10
+arribismo/10
+arribista/10
+arrieiro/10
+arriga/10
+arrimadizo/10,14
+arrimo/10
+arrinca/10
+arrincada/10
+arrincadeira/10
+arrinque/10
+arriscadamente
+arrisco/10
+arritmia/10
+arritmicamente
+arrítmico/10,14
+arrizotónico/10,14
+arro/10
+arró/10
+arroa/10
+arroallo/10
+arroaz/10
+arroba/10
+arroceiro/10,14
+arrocho/10
+arrodeo/10
+arrogación/10
+arrogancia/10
+arrogante/10
+arrogantemente
+arroiada/10
+arroio/10
+arroleiro/10
+arrolo/10
+arroto/10
+arroubo/10
+arroutadamente
+arrouto/10
+arroxa/10
+arroz/10
+arrozal/12
+arruinador/10,13
+arsenal/12
+arseniato/10
+arsenical/12
+arsénico/10,14
+arsenioso/10,14
+arsenito/10
+arsina/10
+ártabro/10,14
+arte/10
+artefacto/10
+arteiramente
+arteiro/10,14
+artello/10
+artemisa/10
+artemón/10
+arterial/12
+arteriografía/10
+arteríola/10
+arterioloxía/10
+arteriosclerose/10
+arteriosclerótico/10,14
+arterite/10
+artesa/10
+artesán/10,14
+artesanado/10
+artesanal/12
+artesanalmente
+artesanía/10
+artesiano/10,14
+artesoado/10,14
+artesón/10
+ártico/10,14
+articulábel/12
+articulable/10
+articulación/10
+articuladamente
+articulatorio/10,14
+articulista/10
+ártido/10
+artífice/10
+artificial/12
+artificialmente
+artificieiro/10,14
+artificio/10
+artificiosamente
+artificiosidade/10
+artificioso/10,14
+artigo/10
+artillaría/10
+artilleiro/10
+artillería/10
+artimaña/10
+artimañeiro/10,14
+artiodáctilo/10
+artista/10
+artisticamente
+artístico/10,14
+artralxia/10
+artrite/10
+artrítico/10,14
+artritismo/10
+artrografía/10
+artroloxía/10
+artropatía/10
+artrópodo/10
+artrose/10
+artúrico/10,14
+arume/10
+arúspice/10
+arvense/10
+arxe/10
+arxentador/10,13
+arxénteo/10,14
+arxentífero/10,14
+arxentinismo/10
+arxentino/10,14
+arxidal/12
+arxila/10
+arxiláceo/10,14
+arxiloso/10,14
+arxina/10
+arxirismo/10
+arxivo/10,14
+arxón/10
+arzón/10
+arzuán/10,14
+as
+ás/10
+asa/10
+asadeiro/10
+asador/10
+asadura/10
+asafétida/10
+asalmoado/10,14
+asaltador/10,13
+asaltante/10
+asalto/10
+asañadamente
+asañadizo/10,14
+asañamento/10
+asasinato/10
+asasino/10,14
+asbesto/10
+asbolita/10
+ascáride/10
+ascaridíase/10
+ascendencia/10
+ascendente/10
+ascendíbel/12
+ascendible/10
+ascensión/10
+ascensional/12
+ascenso/10
+ascensor/10
+ascensorista/10
+ascese/10
+asceta/10
+asceticamente
+ascético/10,14
+ascetismo/10
+ascidia/10
+ascidiáceo/10
+ascidio/10
+ascite/10
+asclepiadácea/10
+asclepiadeo/10
+asco/10
+ascoliques
+ascomiceto/10
+ascón/10
+ascórbico/10,14
+ascospora/10
+ascua/10
+ascuado/10,14
+ascueira/10
+aseadamente
+asediador/10,13
+asediante/10
+asedio/10
+asegurábel/12
+asegurable/10
+asegurador/10,13
+aseguranza/10
+aseidade/10
+aselo/10,14
+asemade
+asemántico/10,14
+asemblea/10
+asembleario/10,14
+asemblearismo/10
+asembleísta/10
+asenso/10
+asentada/10
+asentadamente
+asentadeiras
+asentadoiro/10
+asentador/10
+asentamento/10
+asente/10
+asentimento/10
+asento/10
+aseo/10
+asépalo/10,14
+asepsia/10
+aséptico/10,14
+aserción/10
+asertivamente
+asertivo/10,14
+aserto/10
+asertor/10,13
+asertorio/10,14
+asesor/10,13
+asesoramento/10
+asesoría/10
+aseteador/10,13
+aseveración/10
+aseverativamente
+aseverativo/10,14
+asexante/10
+asexo/10
+asexuado/10,14
+asexual/12
+asfáltico/10,14
+asfalto/10
+asfixia/10
+asfixiante/10
+asfódelo/10
+así
+asiático/10,14
+asibilación/10
+asidrado/10,14
+asiduamente
+asiduidade/10
+asiduo/10,14
+asigmático/10,14
+asignación/10
+asilábico/10,14
+asilo/10
+asimetría/10
+asimetricamente
+asimétrico/10,14
+asimilábel/12
+asimilable/10
+asimilación/10
+asimilador/10,13
+asimilativo/10,14
+asimilismo/10
+asimilista/10
+asinábel/12
+asinable/10
+asinamento/10
+asinante/10
+asincrónico/10,14
+asincronismo/10
+asíncrono/10,14
+asindético/10,14
+asíndeto/10
+asinerxía/10
+asinino/10,14
+asíntota/10
+asintótico/10,14
+asirio/10,14
+asiriólogo/10,14
+asirioloxía/10
+asisadamente
+asisado/10,14
+asistencia/10
+asistencial/12
+asistente/10,14
+asistolia/10
+asistólico/10,14
+asma/10
+asmático/10,14
+asmo/10
+asnal/12
+asneira/10
+asnelo/10
+asno/10,14
+asoballador/10,13
+asoballamento/10
+asoballante/10
+asociábel/12
+asociable/10
+asociación/10
+asociacionismo/10
+asociativamente
+asociativo/10,14
+asolagamento/10
+asolamento/10
+asombro/10
+asombrosamente
+asombroso/10,14
+asomo/10
+asonancia/10
+asonante/10
+aspa/10
+asparaxina/10
+aspecto/10
+asperamente
+aspereza/10
+asperidade/10
+áspero/10,14
+aspersión/10
+aspersorio/10
+asperxes
+asperxilo/10
+asperxilose/10
+áspide/10
+aspidistra/10
+aspilladoira/10
+aspiración/10
+aspirador/10,13
+aspirante/10
+aspirina/10
+astácido/10
+astártido/10
+astasia/10
+astático/10,14
+astato/10
+asteísmo/10
+astenia/10
+asténico/10,14
+áster/10
+asteria/10
+asterisco/10
+asteroide/10
+asteroideo/10
+astigmático/10,14
+astigmatismo/10
+astorgano/10,14
+astracán/10
+astrágalo/10
+ástrago/10
+astral/12
+astrinxencia/10
+astrinxente/10
+astritivo/10,14
+astro/10
+astrofísico/10,14
+astrolabio/10
+astrólogo/10,14
+astroloxía/10
+astrolóxico/10,14
+astronauta/10
+astronáutico/10,14
+astronave/10
+astronomía/10
+astronomicamente
+astronómico/10,14
+astrónomo/10,14
+astroso/10,14
+astucia/10
+ástur/10
+asturiano/10,14
+asturicense/10
+astutamente
+astuto/10,14
+asubiadela/10
+asubiador/10,13
+asubiante/10
+asubío/10
+asucadoiro/10
+asueto/10
+asumíbel/12
+asumible/10
+asunción/10
+asunto/10
+asura/10
+asustábel/12
+asustable/10
+asustadizo/10,14
+ata/10
+atabacado/10,14
+atabal/12
+atacábel/12
+atacable/10
+atacador/10
+atacadura/10
+atacante/10
+atadallo/10
+atadeiro/10,14
+atador/10,13
+atadura/10
+atafal/12
+atafarrilla/10
+atafegante/10
+atafego/10
+atafinda/10
+atalaia/10
+atallo/10
+ataque/10
+ataraxia/10
+atardecida/10
+atarefado/10,14
+ataúde/10
+ataurique/10
+atavicamente
+atávico/10,14
+atavío/10
+atavismo/10
+ataxia/10
+atáxico/10,14
+até
+ateigamento/10
+ateísmo/10
+ateísta/10
+ateixado/10,14
+atelanas
+atemático/10,14
+atemporal/12
+atemporalidade/10
+atención/10
+atendíbel/12
+atendible/10
+ateneo/10
+ateniense/10
+atentamente
+atentatorio/10,14
+atento/10,14
+atenuación/10
+atenuante/10
+ateo/10,14
+aterínido/10
+atermia/10
+atérmico/10,14
+ateroma/10
+aterrador/10,13
+aterraxe/10
+aterrecedor/10,13
+atestación/10
+atetose/10
+aticamente
+aticismo/10
+ático/10,14
+atigrado/10,14
+atilamento/10
+atillo/10
+atinadamente
+atinente/10
+atinxíbel/12
+atinxible/10
+atípico/10,14
+atizador/10
+atlante/10
+atlántico/10,14
+atlantismo/10
+atlas
+atleta/10
+atleticamente
+atlético/10,14
+atletismo/10
+atmosfera/10
+atmosférico/10,14
+atoallado/10,14
+atoamento/10
+atol/12
+atoladamente
+atoleirado/10,14
+atomicamente
+atomicidade/10
+atómico/10,14
+atomismo/10
+atomista/10
+atomización/10
+atomizador/10
+átomo/10
+atonal/12
+atonalidade/10
+atonía/10
+atónico/10,14
+atónito/10,14
+átono/10,14
+atordadamente
+atordamento/10
+atormentador/10,13
+atoutiñante/10
+atrabile/10
+atrabiliariamente
+atrabiliario/10,14
+atracada/10
+atracadoiro/10
+atracador/10,13
+atracción/10
+atraco/10
+atractivo/10,14
+atraente/10
+atragoamento/10
+atraíbel/12
+atraíble/10
+atrancallo/10
+atrancamento/10
+atranco/10
+atrapalladamente
+atrás
+atraso/10
+atravesadamente
+atrepsia/10
+atréptico/10,14
+atresia/10
+atrevemento/10
+atrevidamente
+atribución/10
+atribuíbel/12
+atribuíble/10
+atributivamente
+atributivo/10,14
+atributo/10
+atrición/10
+atrigado/10,14
+atril/12
+atrincheiramento/10
+atrio/10
+atrito/10,14
+atrocidade/10
+atrofia/10
+atrófico/10,14
+atroitado/10,14
+atrompetado/10,14
+atronador/10,13
+atronadoramente
+atropeladamente
+atropelo/10
+atropina/10
+atroz/10
+atrozmente
+atuamento/10
+atún/10
+atuneiro/10,14
+aturábel/12
+aturable/10
+aturulo/10
+aturuxo/10
+atusmón/10,15
+audacia/10
+audaz/10
+audazmente
+audíbel/12
+audibilidade/10
+audible/10
+audición/10
+audiencia/10
+audiófono/10
+audiofrecuencia/10
+audiograma/10
+audiometría/10
+audiómetro/10
+audiovisual/12
+auditivo/10,14
+auditor/10,13
+auditoría/10
+auditorio/10
+auga/10
+augacento/10,14
+augada/10
+augadeira/10
+augadoiro/10
+augaforte/10
+augafortista/10
+augallada/10
+augamar/10
+augamariña/10
+auganeve/10
+augardente/10
+augardenteiro/10,14
+augardentoso/10,14
+augueiro/10
+auguento/10,14
+augur/10
+augural/12
+augurio/10
+augustamente
+augusto/10,14
+aula/10
+áulico/10,14
+aumentábel/12
+aumentable/10
+aumentativo/10,14
+aumento/10
+aura/10
+aurato/10
+áureo/10,14
+auréola/10
+aurianciácea/10
+auricalcita/10
+áurico/10,14
+aurícula/10
+auricular/10
+auriense/10
+aurífero/10,14
+auriga/10
+aurilucente/10
+aurora/10
+auroral/12
+auscultación/10
+ausencia/10
+ausente/10
+auspicio/10
+austeramente
+austeridade/10
+austero/10,14
+austral/12
+australiano/10,14
+australopiteco/10
+austríaco/10,14
+austro/10
+austrohúngaro/10,14
+autarquía/10
+autárquico/10,14
+autente/10
+autenticación/10
+autenticamente
+autenticidade/10
+auténtico/10,14
+autismo/10
+autista/10
+auto/10
+autoadhesivo/10,14
+autoafirmación/10
+autoavaliación/10
+autobiografía/10
+autobiográfico/10,14
+autobús/10
+autocar/10
+autocéfalo/10,14
+autoclave/10
+autoconsumo/10
+autocontrol/12
+autocracia/10
+autócrata/10
+autocrático/10,14
+autocrítico/10,14
+autocrós/10
+autóctono/10,14
+autodefensa/10
+autodeterminación/10
+autodidacta/10
+autodidáctico/10,14
+autodominio/10
+autoescola/10
+autoestrada/10
+autofamia/10
+autofecundación/10
+autofinanciamento/10
+autogamia/10
+autogoberno/10
+autografía/10
+autógrafo/10,14
+autoindución/10
+autoinfección/10
+autoinmunización/10
+autointoxicación/10
+autolatría/10
+autólise/10
+autómata/10
+automaticamente
+automático/10,14
+automatismo/10
+automatización/10
+automedicación/10
+automóbil/10
+automobilismo/10
+automobilista/10
+automobilístico/10,14
+automotor/10
+automotriz/10
+automutilación/10
+autonomamente
+autonomía/10
+autonomicamente
+autonómico/10,14
+autonomismo/10
+autonomista/10
+autónomo/10,14
+autopista/10
+autoplastia/10
+autoplástico/10,14
+autoportante/10
+autopropulsado/10,14
+autopropulsión/10
+autopsia/10
+autor/10,13
+autoría/10
+autoridade/10
+autoritariamente
+autoritario/10,14
+autoritarismo/10
+autorizábel/12
+autorizable/10
+autorización/10
+autorizadamente
+autorregulación/10
+autorregulador/10,13
+autorretrato/10
+autosatisfacción/10
+autoservicio/10
+autostop/10
+autostopista/10
+autosuficiencia/10
+autosuficiente/10
+autosuxestión/10
+autotomía/10
+autotrofia/10
+autotrófico/10,14
+autovacina/10
+autovía/10
+autoxénese/10
+autóxeno/10,14
+autoxestión/10
+autoxestionario/10,14
+autoxiro/10
+autumnal/12
+auxe/10
+auxiliador/10,13
+auxilio/10
+auxómetro/10
+aval/12
+avalancha/10
+avaliábel/12
+avaliable/10
+avaliación/10
+avaliador/10,13
+avalista/10
+avance/10
+avantaxadamente
+avante
+avantuxo/10
+avanzada/10
+avaramente
+avarento/10,14
+avareza/10
+avaría/10
+avaricia/10
+avariciosamente
+avaricioso/10,14
+avaro/10,14
+avasalador/10,13
+avasalamento/10
+avatar/10
+ave/10
+avea/10
+aveal/12
+aveciñamento/10
+avecío/10
+avefría/10
+avegoso/10,14
+aveirense/10
+avelaíño/10,14
+avellentamento/10
+aveludado/10,14
+avemaría/10
+avenida/10
+aveño/10
+aventa/10
+avéntoa/10
+aventura/10
+aventureiro/10,14
+aventurina/10
+averdado/10,14
+avermellado/10,14
+averno/10
+averroísmo/10
+averroísta/10
+aversión/10
+avesamente
+avesedo/10,14
+avesío/10,14
+aveso/10,14
+avespa/10
+avespeiro/10
+avéspora/10
+avesporeiro/10
+avéstico/10,14
+avestruz/10
+avetarda/10
+aviación/10
+aviador/10,13
+aviario/10,14
+avícola/10
+avicúlido/10
+avicultor/10,13
+avicultura/10
+avidamente
+avidez/10
+ávido/10,14
+avifauna/10
+avilesino/10,14
+aviñado/10,14
+avinza/10
+avío/10
+avión/10
+avioneta/10
+avisadamente
+avisador/10,13
+aviso/10
+avitaminose/10
+avituallador/10,13
+avituallamento/10
+avivador/10,13
+avivamento/10
+avó/10,14
+avoceta/10
+avoengo/10
+avogacía/10
+avogoso/10,14
+avolto/10,14
+ávrego/10,14
+avreguía/10
+avulsión/10
+avultadamente
+avultamento/10
+axada/10
+axadrezado/10,14
+axardinamento/10
+axe/10
+axeitadamente
+axeito/10
+axencia/10
+axenda/10
+axenesia/10
+axenésico/10,14
+axente/10
+axérato/10
+axexante/10
+axexo/10
+axial/12
+áxil/10
+axila/10
+axilar/10
+axilidade/10
+axilización/10
+axilmente
+axiña
+axio/10
+axioloxía/10
+axiolóxico/10,14
+axioma/10
+axiomaticamente
+axiomático/10,14
+axiotaxe/10
+axiotista/10
+axitación/10
+axitadamente
+axitador/10,13
+axoide/10
+axolote/10
+axonometría/10
+axonométrico/10,14
+axorca/10
+axóuxere/10
+axuaga/10
+axuda/10
+axudador/10,13
+axudante/10,14
+axudantía/10
+axuntamento/10
+axustábel/12
+axustable/10
+axustadamente
+axustador/10,13
+axuste/10
+azafata/10
+azafate/10
+azafrán/10
+azafranal/12
+azagaia/10
+azalea/10
+azamboado/10,14
+azancada/10
+azaque/10
+azar/10
+azarí/10
+azaroso/10,14
+azo/10
+azoico/10,14
+azoospermia/10
+azor/10
+azoramento/10
+azoriano/10,14
+azotato/10
+azote/10
+azotea/10
+azotemia/10
+azótico/10,14
+azotito/10
+azotoso/10,14
+azoturia/10
+azoturo/10
+azougamento/10
+azougue/10
+azourido/10,14
+azouta/10
+azoutaburros
+azoutador/10,13
+azoutamento/10
+azoute/10
+azteca/10
+azucena/10
+azucre/10
+azucreiro/10,14
+azueira/10
+azuído/10,14
+azul/12
+azulenta/10
+azulexo/10
+azulino/10,14
+azume/10
+azurita/10
+baba/10
+babadeiro/10
+baballa/10
+baballada/10
+baballón/10,15
+baballoso/10,14
+babecada/10
+babeco/10,14
+babeiro/10,14
+babel/12
+babélico/10,14
+babeo/10
+babilónico/10,14
+babilonio/10,14
+babiolo/10,14
+babirusa/10
+bable/10
+babor/10
+babosada/10
+baboso/10,14
+babucha/10
+babuíno/10
+babuña/10
+babuxa/10
+babuxento/10,14
+baca/10
+bacallaeiro/10,14
+bacanal/12
+bacante/10
+bacará/10
+baceira/10
+bacelar/10
+bacelo/10
+bacento/10,14
+bacharel/12
+bacharelato/10
+bacía/10
+bacífero/10,14
+baciforme/10
+bacilar/10
+bacilo/10
+bacilose/10
+bacinete/10
+bacío/10
+bacoriño/10,14
+bácoro/10
+bacteria/10
+bacteriano/10,14
+bactericida/10
+bacteriófago/10,14
+bacteriólogo/10,14
+bacterioloxía/10
+bacteriolóxico/10,14
+bacteriostático/10,14
+báculo/10
+badalada/10
+badaleo/10
+badalo/10
+badalonés/10,14
+badana/10
+badanas
+badaxocense/10
+baderna/10
+badía/10
+badil/12
+bádminton/10
+bado/10
+badoco/10,14
+badueiro/10,14
+badulaque/10
+baeta/10
+bafa/10
+bafarada/10
+bafareira/10
+bafento/10,14
+bafexo/10
+bafo/10
+bafordo/10
+baga/10
+bagaña/10
+bagañeira/10
+bagaño/10
+bagatela/10
+bagaxe/10
+bagazo/10
+bagdadí/10
+bago/10
+bágoa/10
+bagoada/10
+bagullo/10,14
+baguto/10
+bahamés/10,14
+baía/10
+baiano/10,14
+baila/10
+bailábel/12
+bailable/10
+bailada/10
+bailadeiro/10,14
+bailador/10,13
+bailanacriba/10
+bailante/10
+bailarete/10
+bailarín/10,14
+baile/10
+bailía/10
+baio/10,14
+baionés/10,14
+baioneta/10
+baiuca/10
+baixa/10
+baixada/10
+baixadoiro/10
+baixamar/10
+baixamente
+baixante/10
+baixeira/10
+baixeza/10
+baixío/10
+baixista/10
+baixo/10,14
+baixolimego/10,14
+baixolorenés/10,14
+baixomiñoto/10,14
+baixón/10
+baixorrelevo/10
+baixosaxón/10,14
+baixura/10
+bala/10
+balada/10
+balalaica/10
+balance/10
+balanceiro/10
+balanceo/10
+balancín/10
+balandrán/10,15
+balandro/10,14
+balanite/10
+bálano/10
+balanza/10
+balastro/10
+balaustia/10
+balaustrado/10,14
+balaústre/10
+balaxe/10
+balazo/10
+balboa/10
+balbordo/10
+balbuciente/10
+balcánico/10,14
+balcón/10
+balconada/10
+balda/10
+baldada/10
+baldaquino/10
+balde/10
+baldeiro/10,14
+baldeo/10
+baldeta/10
+baldío/10,14
+baldón/10
+baldosa/10
+baldragas
+baldreo/10,14
+baldroeiro/10,14
+baldrogas
+balea/10
+baleadoira/10
+baleárico/10,14
+baleato/10
+baleeiro/10,14
+baleigán/10,15
+baleiro/10,14
+balénido/10
+balenoptérido/10
+balinés/10,14
+balístico/10,14
+baliza/10
+balizamento/10
+ballestrinque/10
+ballet/10
+ballo/10
+balloada/10
+ballón/10
+balneario/10,14
+balneoterapia/10
+balo/10
+baloco/10,14
+baloira/10
+balón/10
+baloncesto/10
+balonmán/10
+baloqueiro/10,14
+balor/10
+balorento/10,14
+balote/10
+balsa/10
+balsada/10
+balsámico/10,14
+balsamina/10
+balsaminácea/10
+bálsamo/10
+balseira/10
+balso/10
+bálteo/10
+báltico/10,14
+baltroteiro/10,14
+baluarte/10
+baluga/10
+baluro/10,14
+bambán/10
+bambeante/10
+bambeo/10
+bambo/10,14
+bambolina/10
+bambú/10
+bañador/10
+bañadura/10
+banal/12
+banalidade/10
+banalización/10
+banana/10
+bananal/12
+bananeiro/10,14
+banastra/10
+banca/10
+bancada/10
+bancal/12
+bancario/10,14
+bancarrota/10
+banceira/10
+banco/10
+banda/10
+bandado/10,14
+bandalleiro/10,14
+bandallo/10
+bandazo/10
+bandeira/10
+bandeirante/10
+bandeirola/10
+banderilla/10
+banderilleiro/10
+bandexa/10
+bandidaxe/10
+bandido/10,14
+bando/10
+bandola/10
+bandoleirismo/10
+bandoleiro/10,14
+bandoneón/10
+bandougada/10
+bandougo/10
+bandoxo/10
+bandullada/10
+bandullo/10
+bandurra/10
+bañeira/10
+bañense/10
+bañista/10
+baño/10
+banqueiro/10,14
+banqueta/10
+banquete/10
+banquiño/10
+bantú/10
+banzado/10
+banzo/10
+baobab/10
+baptista/10
+baptisterio/10
+baquelita/10
+baqueta/10
+baquetazo/10
+báquico/10,14
+bar/10
+barafunda/10
+baralla/10
+barallada/10
+baralleiro/10,14
+barallete/10
+barallocas
+barateiro/10,14
+barateza/10
+barato/10,14
+báratro/10
+baratura/10
+barazal/12
+barazo/10,14
+barba/10
+barbacá/10
+barbada/10
+barbadeira/10
+barbadela/10
+barbado/10,14
+barballada/10
+barballeiro/10,14
+barbán/10,15
+barbaña/10
+barbancés/10,14
+barbantesa/10
+barbaramente
+barbaridade/10
+barbarie/10
+barbarismo/10
+bárbaro/10,14
+barbarote/10
+barbatesa/10
+barbearía/10
+barbeiro/10,14
+barbeito/10
+barbela/10
+barbería/10
+barbeta/10
+barbicano/10
+barbiforme/10
+barbilouro/10
+barbinegro/10
+barbirroibo/10
+barbital/12
+barbitúrico/10,14
+barbo/10
+barbudo/10,14
+barbullo/10
+barbuña/10
+barbuxa/10
+barbuza/10
+barbuzán/10,15
+barca/10
+barcada/10
+barcal/12
+barcalés/10,14
+barcarola/10
+barcaxe/10
+barcaza/10
+barcelense/10
+barcelonés/10,14
+barco/10
+barda/10
+bardallas
+bardalleiro/10,14
+bardante
+bárdico/10,14
+bardismo/10
+bardo/10
+baremo/10
+baria/10
+baría/10
+baricéntrico/10,14
+baricentro/10
+baril/12
+barimetría/10
+bario/10
+barisfera/10
+barita/10
+baritina/10
+barítono/10
+barlovento/10
+barnabita/10
+barógrafo/10
+barometría/10
+barométrico/10,14
+barómetro/10
+barón/10
+baronesa/10
+baronete/10
+baronía/10
+baroscopio/10
+baroutada/10
+barqueiro/10,14
+barquela/10
+barquense/10
+barqueta/10
+barquilleiro/10,14
+barquillo/10
+barquín/10
+barra/10
+barrabás/10
+barrabasada/10
+barraca/10
+barracón/10
+barragán/10
+barraganete/10
+barral/12
+barrallo/10
+barralloso/10,14
+barrañada/10
+barranca/10
+barrancada/10
+barranco/10
+barregán/10,14
+barreiro/10,14
+barrela/10
+barreleiro/10
+barrelo/10
+barrena/10
+barreña/10
+barreneiro/10,14
+barreno/10
+barreño/10
+barreñón/10
+barrento/10,14
+barreta/10
+barrete/10
+barretina/10
+barría/10
+barriada/10
+barrica/10
+barricada/10
+barriga/10
+barrigada/10
+barrigán/10,15
+barrigudo/10,14
+barril/12
+barrilada/10
+barrilla/10
+barrio/10
+barro/10
+barroco/10,14
+barrón/10
+barronca/10
+barroquismo/10
+barrosiña/10
+barroso/10,14
+barrote/10
+barroteiro/10
+barrufa/10
+barrufeiro/10
+barruñeira/10
+barruzo/10
+barullada/10
+barullán/10,15
+barulleiro/10,14
+barullento/10,14
+barullo/10
+baruto/10
+basal/12
+basáltico/10,14
+basalto/10
+báscula/10
+basculante/10
+base/10
+baseamento/10
+basicamente
+basicidade/10
+básico/10,14
+basidio/10
+basidioliques
+basidiomiceto/10
+basilar/10
+basiliano/10,14
+basilical/12
+basílico/10,14
+basilicón/10
+basilisco/10
+basófilo/10,14
+basomatóforo/10
+basta/10
+bastamente
+bastante
+bastantemente
+bastantes
+bastardía/10
+bastardo/10,14
+bastida/10
+bastidor/10
+bastimento/10
+bastión/10
+basto/10,14
+bastón/10
+bastonada/10
+bastrén/10
+bata/10
+batalla/10
+batallador/10,13
+batallante/10
+batalleira/10
+batallo/10
+batallón/10
+batán/10
+bataneiro/10
+bataría/10
+batea/10
+batecú/10
+batedeira/10
+batedoiro/10
+batedor/10,13
+batedura/10
+bátega/10
+bategada/10
+batel/12
+bateleiro/10,14
+batente/10
+bateo/10
+batería/10
+batifondo/10
+batimetría/10
+batimétrico/10,14
+batímetro/10
+batín/10
+batiscafo/10
+batista/10
+batoallada/10
+batoco/10
+batoideo/10
+batómetro/10
+batracio/10
+batume/10
+batuta/10
+batuxada/10
+baúl/12
+bauprés/10
+bauticeiro/10
+bautismal/12
+bautismo/10
+bautista/10
+bautizo/10
+bauxita/10
+bavarés/10,14
+bávaro/10,14
+bazar/10
+bazo/10,14
+bazofia/10
+bazuncho/10
+be/10
+bearnés/10,14
+beatamente
+beataría/10
+beatería/10
+beaterio/10
+beatificación/10
+beatificamente
+beatífico/10,14
+beatitude/10
+beato/10,14
+bebé/10
+bébeda/10
+bebedeiro/10,14
+bebedela/10
+bebedizo/10
+bébedo/10,14
+bebedoiro/10
+bebedor/10,13
+bebedura/10
+beberaxe/10
+bebíbel/12
+bebible/10
+beca/10
+becacina/10
+beceira/10
+becerra/10
+becerrada/10
+becerreense/10
+becerreiro/10
+becerro/10,14
+beche/10
+becho/10,14
+bechoco/10
+becuadro/10
+bedano/10
+bedel/12
+beduíno/10,14
+begardo/10,14
+begonia/10
+begoniácea/10
+beguino/10,14
+behaviorismo/10
+beira/10
+beirado/10,14
+beiral/12
+beiramar/10
+beirarrúa/10
+beiravía/10
+beiril/12
+beirón/10,14
+beirutí/10
+béisbol/10
+beixador/10,13
+beixamán/10
+beixo/10
+beizo/10
+beizón/10
+beizudo/10,14
+beladona/10
+belamente
+beldade/10
+béldrago/10
+beldro/10
+beldroega/10
+beleca/10
+belemnita/10
+belén/10
+belenita/10
+beleño/10
+beleza/10
+belfo/10,14
+belga/10
+belgradino/10,14
+belicense/10
+belicismo/10
+belicista/10
+bélico/10,14
+belicosamente
+belicosidade/10
+belicoso/10,14
+belido/10,14
+belio/10
+beliscadura/10
+belisco/10
+belixerancia/10
+belixerante/10
+belleco/10,14
+belo/10,14
+belota/10
+bemol/12
+bemolizado/10,14
+ben/10
+benandanza/10
+benaventurado/10,14
+benaventuranza/10
+bencénico/10,14
+benceno/10
+bencina/10
+bendición/10
+bendito/10,14
+benedícite/10
+beneditino/10,14
+beneficamente
+beneficencia/10
+beneficial/12
+beneficiario/10,14
+beneficio/10
+beneficiosamente
+beneficioso/10,14
+benéfico/10,14
+benemérito/10,14
+beneplácito/10
+benestar/10
+benevolamente
+benevolencia/10
+benevolente/10
+benévolo/10,14
+benfalado/10,14
+benfeitor/10,13
+benfeitoría/10
+bengala/10
+bengalí/10
+benignamente
+benignidade/10
+benigno/10,14
+beninés/10,14
+benquerenza/10
+benquerer/10
+bentónico/10,14
+bentos
+benvido/10,14
+benvindo/10,14
+benxamín/10,14
+benxuí/10
+benzoato/10
+benzoico/10,14
+benzol/12
+benzolismo/10
+beocio/10,14
+berbequí/10
+bérber/10
+berberecheiro/10,14
+berberecho/10
+berberidácea/10
+berberisco/10,14
+berbesa/10
+berbesado/10,14
+berce/10
+berciano/10,14
+berenxena/10
+berete/10
+bergamota/10
+bergantín/10
+bergantiñán/10,14
+beriberi/10
+berilio/10
+berilo/10
+berimbao/10
+berlina/10
+berlinés/10,14
+berma/10
+bermudas
+bermudiano/10,14
+bernardo/10,14
+bernés/10,14
+berquelio/10
+berro/10
+berrón/10,15
+bertón/10
+bertorella/10
+berxel/12
+besa/10
+besante/10
+besbello/10
+best-seller/11
+besta/10
+bésta/10
+bestaría/10
+besteiro/10
+bestería/10
+bestial/12
+bestialidade/10
+bestialismo/10
+bestialmente
+bestiario/10
+bestrega/10
+bestregada/10
+beta/10
+betacismo/10
+betanceiro/10,14
+betatrón/10
+betegallo/10
+bétel/10
+bético/10,14
+betlemita/10
+betónica/10
+betoque/10
+betulácea/10
+betume/10
+bévera/10
+bevereira/10
+bexato/10
+bexense/10
+bezoar/10
+bianual/12
+biarritztarra/10
+biauricular/10
+biaxial/12
+bibásico/10,14
+biberón/10
+biblia/10
+bíblico/10,14
+bibliofilia/10
+bibliófilo/10,14
+bibliografía/10
+bibliográfico/10,14
+bibliógrafo/10,14
+biblioloxía/10
+bibliomanía/10
+bibliómano/10,14
+biblioteca/10
+bibliotecario/10,14
+biblioteconomía/10
+bica/10
+bicador/10,13
+bicadrado/10,14
+bicadrático/10,14
+bical/12
+bicameral/12
+bicarbonato/10
+bicarelo/10
+bicefalia/10
+bicéfalo/10,14
+bicentenario/10,14
+bíceps
+bicha/10
+bicharada/10
+bicharía/10
+bicheiro/10
+bichería/10
+bicho/10
+bichoco/10,14
+bici/10
+bicicleta/10
+biciclo/10
+bicipital/12
+bico/10
+bicoca/10
+bicolor/10
+bicóncavo/10,14
+biconvexo/10,14
+bicorne/10
+bicromía/10
+bicudo/10,14
+bicúspide/10
+bídalo/10
+bidé/10
+bidente/10
+bidireccional/12
+bido/10
+bidón/10
+bidueiral/12
+bidueiro/10
+bieita/10
+bieiteiro/10
+bieito/10,14
+biela/10
+bielorruso/10,14
+bienal/12
+bienio/10
+bifásico/10,14
+bífero/10,14
+bífido/10,14
+bifilar/10
+bifocal/12
+biforme/10
+bifronte/10
+bifurcación/10
+big-bang/10
+biga/10
+bigamia/10
+bígamo/10,14
+bígaro/10
+bignoniácea/10
+bigornia/10
+bigota/10
+bigote/10
+bigoteira/10
+bigotudo/10,14
+bikini/10
+bilabiado/10,14
+bilabial/12
+bilateral/12
+bilbaíno/10,14
+bilbilitano/10,14
+bilbotarra/10
+bile/10
+biliar/10
+bilinear/10
+bilingüe/10
+bilingüismo/10
+bilioso/10,14
+bilirrubina/10
+bilítero/10,14
+billa/10
+billame/10
+billar/10
+billarda/10
+billardeiro/10,14
+billardo/10
+billete/10
+billeteira/10
+billón/10
+billote/10
+bilma/10
+bilobulado/10,14
+bilocación/10
+bilurico/10
+bima/10
+bímano/10,14
+bimbarreira/10
+bimbastro/10
+bimembre/10
+bimensual/12
+bimestral/12
+bimestre/10
+bimetálico/10,14
+bimetalismo/10
+bimilenario/10,14
+bimotor/10,13
+binación/10
+binario/10,14
+binarismo/10
+bingo/10
+binguelete/10
+binocular/10
+binóculo/10
+binomial/12
+binomio/10
+biñón/10
+bínubo/10,14
+biobibliográfico/10,14
+biocenose/10
+bioclima/10
+bioclimático/10,14
+bioclimatoloxía/10
+bioco/10
+biodegradábel/12
+biodegradable/10
+biodinámica/10
+bioelectricidade/10
+bioelemento/10
+bioenxeñaría/10
+bioenxeñería/10
+biofísico/10,14
+biografía/10
+biográfico/10,14
+biógrafo/10,14
+biol/12
+biolo/10
+biólogo/10,14
+bioloxía/10
+biolóxico/10,14
+bioluminescencia/10
+bioluminescente/10
+bioluminiscente/10
+biomasa/10
+biombo/10
+biomecánica/10
+biomecánico/10,14
+biomedicina/10
+biomédico/10,14
+biometría/10
+biométrico/10,14
+biónica/10
+biónico/10,14
+biopsia/10
+biopsíquico/10,14
+bioquímica/10
+bioquímico/10,14
+biorrítmico/10,14
+biorritmo/10
+biosbardos
+biosfera/10
+biosíntese/10
+biotecnoloxía/10
+biotecnolóxico/10,14
+bioterapia/10
+biótico/10,14
+biotipo/10
+biotita/10
+biótopo/10
+bioxénese/10
+bioxenético/10,14
+bioxeografía/10
+bióxido/10
+bíparo/10,14
+bipartición/10
+bipartidismo/10
+bipartito/10,14
+bípede/10
+bipenne/10
+bipétalo/10,14
+biplano/10
+bipolar/10
+bipolaridade/10
+bipolarización/10
+bipraza/10
+biqueira/10
+biquelo/10,14
+birlo/10
+birmano/10,14
+birollo/10,14
+birreactor/10
+birrefrinxencia/10
+birrefrinxente/10
+birreme/10
+birrio/10
+birta/10
+bis/10
+bisagra/10
+bisarma/10
+bisavó/10,14
+bisballo/10
+bisbarra/10
+biscaíño/10,14
+biscaítarra/10
+biscallo/10
+biscardo/10
+biscato/10
+biscoito/10
+bisección/10
+bisector/10
+bisectriz/10
+bisel/12
+bisemanal/12
+bisesto/10
+bisexuado/10,14
+bisexual/12
+bisexualidade/10
+bisílabo/10,14
+bismuto/10
+bisneto/10,14
+biso/10
+bisonte/10
+bispado/10
+bispal/12
+bispel/12
+bispo/10
+bisté/10
+bisturí/10
+bisulfato/10
+bisulfito/10
+bisulfuro/10
+bit/10
+bita/10
+bitácora/10
+bitola/10
+bituminoso/10,14
+biunívoco/10,14
+bivalencia/10
+bivalente/10
+bivalvo/10,14
+bivaque/10
+bixutaría/10
+bixutería/10
+bizantinismo/10
+bizantino/10,14
+blandicia/10
+blasfemia/10
+blasfemo/10,14
+blastema/10
+blastoderma/10
+blastómero/10
+blastomiceto/10
+blástula/10
+blátido/10
+blefarite/10
+blenda/10
+blénido/10
+blenorraxia/10
+blenorráxico/10,14
+blenorrea/10
+blindaxe/10
+blogue/10
+blonda/10
+bloque/10
+bloqueo/10
+blusa/10
+blusón/10
+bo/10
+boa/10
+boamente
+boato/10
+boaventura/10
+bobada/10
+bobina/10
+bobo/10,14
+boca/10
+bocaaberta/10
+bocadillo/10
+bocado/10
+bocal/12
+bocalada/10
+bocalán/10,15
+bocallada/10
+bocana/10
+bocanoite/10
+bocapodre/10
+bocareo/10
+bocarribeira/10
+bocarte/10
+bocatella/10
+bocel/12
+bocexo/10
+bocha/10
+boche/10
+bóchega/10
+bocho/10
+bochorno/10
+bochudo/10,14
+bocio/10
+bocoi/10
+bode/10
+bodego/10,14
+bodegón/10
+bodegueiro/10,14
+bodoque/10
+boedo/10
+boeira/10
+boenza/10
+bóer/11
+boeta/10
+bofe/10
+boga/10
+bogada/10
+bogón/10
+bogotano/10,14
+bogueira/10
+bohemio/10,14
+boi/10
+boia/10
+boiada/10
+boiante/10
+boiardo/10
+boicot/10
+boicoteador/10,13
+boieiro/10,14
+boina/10
+boíña/10
+boirense/10
+bola/10
+bóla/10
+bolada/10
+bolboreta/10
+bolboroto/10
+boldo/10
+bóldrega/10
+boleca/10
+boleira/10
+bolerca/10
+bolero/10
+bolés/10,14
+boletín/10
+boleto/10
+boliche/10
+bólido/10
+bolígrafo/10
+bolina/10
+bolívar/10
+boliviano/10,14
+bolo/10
+boloardo/10
+boloco/10
+boloñés/10,14
+bolouro/10
+bolsa/10
+bolsada/10
+bolseiro/10,14
+bolsín/10
+bolsista/10
+bolso/10
+bolxevique/10
+bolxevismo/10
+bomba/10
+bombacácea/10
+bombacho/10
+bombarda/10
+bombardeiro/10
+bombardeo/10
+bombardino/10
+bombeiro/10,14
+bombeo/10
+bómbice/10
+bombícido/10
+bombo/10
+bombón/10
+bombona/10
+bomboneira/10
+bonaerense/10
+bonanza/10
+bonapartismo/10
+bonapartista/10
+bondade/10
+bondadosamente
+bondadoso/10,14
+boneco/10,14
+bonete/10
+bonhomía/10
+bonificación/10
+boniteiro/10,14
+bonito/10,14
+bonitura/10
+bono/10
+bononiense/10
+bonsai/10
+bonzo/10
+boqueada/10
+boqueiro/10,14
+boqueixonés/10,14
+boquelo/10,14
+borato/10
+bórax
+borba/10
+borbónico/10,14
+borbonismo/10
+borboroto/10
+borceguín/10
+borda/10
+bordador/10,13
+bordadura/10
+bordel/12
+bordelés/10,14
+bordelo/10
+bordo/10
+bordón/10
+boreal/12
+bóreas
+borgoña/10
+borgoñón/10,14
+bórico/10,14
+borla/10
+borleta/10
+bornaceira/10
+bornal/12
+borne/10
+boro/10
+boroa/10
+boroeiro/10,14
+borra/10
+borracheira/10
+borracho/10,14
+borrachón/10,15
+borrador/10
+borradura/10
+borralla/10
+borralleiro/10,14
+borrallento/10,14
+borrallo/10
+borrancho/10
+borrasca/10
+borrascoso/10,14
+borraxe/10
+borraxeira/10
+borraxinácea/10
+borrea/10
+borrecas
+borreiro/10
+borro/10
+borroeira/10
+borrón/10
+borroso/10,14
+bortel/12
+boscaxe/10
+boscoso/10,14
+bosníaco/10,14
+bosque/10
+bosquete/10
+bosquexo/10
+bosquimán/10,14
+bosta/10
+bostarega/10
+bosteiro/10,14
+bostela/10
+bostoniano/10,14
+bota/10
+botador/10
+botadura/10
+botafogo/10
+botafumeiro/10
+botaina/10
+botaló/10
+botánico/10,14
+botaporela/10
+botarel/12
+bote/10
+botefa/10
+botella/10
+botellaría/10
+botelleiro/10
+botellería/10
+botello/10
+botellón/10
+botelo/10
+botica/10
+boticario/10,14
+botifarra/10
+botín/10
+botina/10
+boto/10
+botoalla/10
+botoeiro/10,14
+botón/10
+botonaría/10
+botonería/10
+botriocéfalo/10
+botswaniano/10,14
+botúlico/10,14
+botulismo/10
+bou/10
+bouba/10
+boubería/10
+boubexo/10,14
+boubín/10
+boubo/10,14
+boucelo/10
+bouquelo/10
+boura/10
+bourel/12
+boureo/10
+boureón/10,15
+bouta/10
+bouza/10
+bóveda/10
+bovedilla/10
+bóvido/10
+bovino/10,14
+boxeador/10,13
+boxeo/10
+boxo/10
+bozo/10,14
+bracarense/10
+braceiro/10,14
+braceo/10
+bráctea/10
+bracteado/10,14
+bracteal/12
+bractéola/10
+bradicardia/10
+bradido/10
+bradipepsia/10
+brado/10
+braga/10
+bragado/10,14
+bragal/12
+bragancés/10,14
+bragueiro/10
+bragueta/10
+brahmana/10
+brahmánico/10,14
+brahmanismo/10
+braille/10
+brama/10
+bramador/10,13
+bramido/10
+braña/10
+brañal/12
+brancal/12
+brancellao/10
+branco/10,14
+brancor/10
+brancura/10
+brandamente
+brandeburgués/10,14
+brandido/10,14
+brando/10,14
+brandoeiro/10
+brandón/10
+brandura/10
+brañego/10,14
+brañeira/10
+brañento/10,14
+branqueábel/12
+branqueable/10
+branqueador/10,13
+branqueo/10
+branquia/10
+branquiado/10,14
+branquial/12
+branquiazul/12
+branquiópodo/10
+braquial/12
+braquicéfalo/10,14
+braquícero/10
+braquiélitro/10
+braquífero/10,14
+braquigrafía/10
+braquiloxía/10
+braquiópodo/10
+braquíptera/10
+braquirrínquido/10
+braquiúro/10
+brasa/10
+braseiro/10
+brasido/10
+brasil/12
+brasileirismo/10
+brasileiro/10,14
+brasiliano/10,14
+brasón/10
+bravádego/10
+bravamente
+bravata/10
+braveiro/10
+braveza/10
+bravío/10,14
+bravo/10,14
+bravún/10
+bravura/10
+braza/10
+brazado/10,14
+brazal/12
+brazalete/10
+brazo/10
+brazola/10
+brazolada/10
+brea/10
+breca/10
+brecha/10
+breco/10,14
+bregma/10
+brégolas
+breimante/10
+breixeira/10
+breixo/10
+brelo/10
+breña/10
+brenza/10
+breo/10
+breque/10
+brete/10
+brétema/10
+bretemoso/10,14
+bretón/10,14
+breve/10
+brevemente
+breviario/10
+brevidade/10
+brevipenne/10
+brevirrostro/10,14
+brial/12
+bricolaxe/10
+brida/10
+bridge/10
+brigada/10
+brigadier/10
+brigantino/10,14
+brillante/10
+brillantemente
+brillantez/10
+brillantina/10
+brillo/10
+brinca/10
+brincadeira/10
+brincador/10,13
+brinco/10
+brinda/10
+brinde/10
+bringa/10
+bringuelo/10,14
+brinquedo/10
+brío/10
+briófita/10
+briol/12
+brioloxía/10
+brionés/10,14
+brionia/10
+briosamente
+brioso/10,14
+briozoo/10
+brisa/10
+brisca/10
+brístol/10
+brita/10
+británico/10,14
+britano/10,14
+britoniense/10
+briza/10
+brizado/10,14
+brizo/10,14
+bro/10
+broca/10
+brocado/10
+brocardo/10
+brocatel/12
+brocha/10
+brochada/10
+broche/10
+brocheira/10
+broco/10,14
+brócoli/10
+brodio/10
+broeira/10
+brollón/10,15
+broma/10
+bromato/10
+bromatólogo/10,14
+bromatoloxía/10
+bromatometría/10
+bromeliácea/10
+bromhídrico/10,14
+brómico/10,14
+bromista/10
+bromo/10
+bromuro/10
+bronce/10
+bronceador/10,13
+broncista/10
+bronconeumonía/10
+broncopneumonía/10
+broncopulmonar/10
+broncorraxia/10
+broncorrea/10
+broncoscopio/10,14
+bronquial/12
+bronquio/10
+bronquiolo/10
+bronquite/10
+bronquítico/10,14
+brontosauro/10
+broquel/12
+brosa/10
+brosada/10
+brota/10
+brote/10
+brouca/10
+broucazo/10
+broulla/10
+broza/10
+bruador/10,13
+bruazo/10
+brucelose/10
+bruído/10
+bruma/10
+brume/10
+brumeiro/10
+brumoso/10,14
+brunidor/10,13
+bruño/10
+brúo/10
+bruscamente
+brusco/10,14
+brusquidade/10
+brutal/12
+brutalidade/10
+brutalmente
+brutamente
+brután/10,15
+bruto/10,14
+bruxa/10
+bruxaría/10
+bruxelés/10,14
+bruxería/10
+bruxo/10
+bruzo/10
+bubela/10
+bubón/10
+bubónico/10,14
+bucal/12
+bucaneiro/10
+buceiro/10,14
+bucela/10
+buceta/10
+bucho/10
+bucil/12
+bucina/10
+bucinador/10,13
+bucínido/10
+bucio/10
+bucle/10
+bucodental/12
+bucofarínxeo/10,14
+bucolicamente
+bucólico/10,14
+bucolismo/10
+bucranio/10
+budión/10
+budismo/10
+budista/10
+buela/10
+bufa/10
+búfalo/10
+bufanda/10
+bufarada/10
+bufardo/10,14
+bufarro/10,14
+bufete/10
+bufido/10
+bufiñada/10
+bufiñón/10,15
+bufo/10,14
+bufón/10
+bufonada/10
+bufónido/10
+bugallo/10,14
+buganvílea/10
+buglosa/10
+buguina/10
+buíz/10
+bula/10
+bulastrón/10,15
+bulbar/10
+bulbífero/10,14
+bulbiforme/10
+bulbo/10
+bulboso/10,14
+bulebule/10
+buleirán/10,15
+buleiro/10,14
+bulerías
+bulevar/10
+búlgaro/10,14
+bulicio/10
+buliciosamente
+bulicioso/10,14
+bulideiro/10,14
+bulimia/10
+bulla/10
+bullaco/10,14
+bulleirento/10,14
+bulleiro/10
+bullo/10
+bulló/10
+bullote/10
+bulón/10
+bulso/10,14
+búmerang/10
+búnker/10
+buño/10
+bupréstido/10
+buque/10
+buqué/10
+buraco/10,14
+burato/10,14
+buraz/10
+burbulla/10
+burbullante/10
+burdigalense/10
+burel/12
+burela/10
+burelán/10,14
+burelao/10
+burelense/10
+burgalés/10,14
+burgazo/10
+burgo/10
+burgomestre/10
+burgrave/10
+burgués/10,14
+burguesía/10
+burgundio/10,14
+buril/12
+burilada/10
+burkinense/10
+burla/10
+burlador/10,13
+burleiro/10,14
+burlesco/10,14
+burlete/10
+burlista/10
+burlón/10,15
+burocracia/10
+burócrata/10
+burocraticamente
+burocrático/10,14
+burocratismo/10
+burocratización/10
+burrada/10
+burrán/10,15
+burraxeiro/10
+burreiro/10
+burremia/10
+burreño/10,14
+burricada/10
+burricán/10,15
+burrico/10,14
+burro/10,14
+burundiano/10,14
+bus/10
+busca/10
+buscabullas
+buscador/10,13
+buscavidas
+buscaxenros
+busilis
+busto/10
+butaca/10
+butanés/10,14
+butano/10
+buteno/10
+butil/12
+butileno/10
+butílico/10,14
+butiráceo/10,14
+butirato/10
+butírico/10,14
+butirina/10
+butirómetro/10
+butomácea/10
+buxa/10
+buxácea/10
+buxaina/10
+buxán/10,15
+buxarda/10
+buxato/10
+buxeiro/10
+buxeo/10
+buxería/10
+buxía/10
+buxo/10
+buzaco/10,14
+buzo/10
+byroniano/10,14
+byte/10
+ca
+cá
+cabaceiro/10,14
+cabaciña/10
+cabal/12
+cabala/10
+cábala/10
+cabalar/10
+cabalaría/10
+cabalario/10,14
+cabaleiresco/10,14
+cabaleiro/10,14
+cabaleiroso/10,14
+cabalería/10
+cabalete/10
+cabalgadura/10
+cabalgata/10
+cabaliño/10
+cabalista/10
+cabalisticamente
+cabalístico/10,14
+cabalmente
+cabalo/10
+cabalón/10
+cabaneiro/10,14
+cabanel/12
+cabanela/10
+cabanense/10
+cabanés/10,14
+cabano/10,14
+cabanón/10
+cabaré/10
+cabaz/10
+cabazal/12
+cabazo/10,14
+cabeceiro/10,14
+cabeceo/10
+cabeiro/10,14
+cabeleira/10
+cabelo/10
+cabeludo/10,14
+cabemento/10
+cabestro/10
+cabezada/10
+cabezal/12
+cabezaleiro/10
+cabezalla/10
+cabezallo/10
+cabezán/10,15
+cabezo/10,14
+cabezoalla/10
+cabezolo/10
+cabezón/10,15
+cabezudo/10,14
+cabicha/10
+cabilo/10,14
+cabina/10
+cable/10
+cablegrama/10
+cabo/10
+cabodano/10
+cabotaxe/10
+caboverdiano/10,14
+cabozo/10
+cabra/10
+cabrego/10,14
+cabreiro/10,14
+cabreo/10
+cabrestante/10
+cabria/10
+cabrifollo/10
+cabriola/10
+cabriolé/10
+cabriteiro/10,14
+cabrito/10,14
+cabrón/10
+cabronada/10
+cabrún/10,14
+cabulés/10,14
+cabuxo/10,14
+caca/10
+cacabina/10
+cácabo/10
+cacafede/10
+cacahuete/10
+cacao/10
+cacaracá/10
+cacarelo/10,14
+cacarexador/10,13
+cacarexo/10
+cacatúa/10
+cacea/10
+cacereño/10,14
+cacería/10
+caceta/10
+cacha/10
+cachaba/10
+cachaceiro/10,14
+cachada/10
+cachafello/10,14
+cachafundo/10
+cachal/12
+cachalote/10
+cachamoulán/10,15
+cachamúa/10
+cachán/10,15
+cachapiollos
+cachapo/10
+cacharela/10
+cacharolo/10
+cacharrada/10
+cacharreiro/10,14
+cacharro/10
+cacharufo/10
+cacharulo/10,14
+cachazo/10,14
+cachazudo/10,14
+cachea/10
+cacheador/10,13
+cacheira/10
+cacheirada/10
+cacheiro/10,14
+cachelada/10
+cacheleira/10
+cachelo/10,14
+cachemarín/10
+cacheno/10,14
+cacheo/10
+cacherla/10
+cachifallada/10
+cachifallo/10
+cachimba/10
+cachimbada/10
+cachiño/10,14
+cachiza/10
+cacho/10,14
+cachoada/10
+cachoeira/10
+cachogas
+cachola/10
+cacholada/10
+cacholán/10,15
+cachón/10
+cachopa/10
+cachopeira/10
+cachopo/10
+cachorro/10,14
+cachotaría/10
+cachote/10
+cachoteiro/10
+cachotería/10
+cachourizo/10
+cachucho/10,14
+cacicado/10,14
+cacifo/10
+cacipo/10
+cacique/10
+caciquil/12
+caciquismo/10
+caco/10
+cacodilato/10
+cacófago/10,14
+cacofaxia/10
+cacofonía/10
+cacofónico/10,14
+cacografía/10
+cacoloxía/10
+cacoquimia/10
+cactácea/10
+cacto/10
+cacume/10
+cacuminal/12
+cada
+cadabullo/10
+cadafalso/10
+cadal/12
+cadaleito/10
+cadamollo/10
+cadaneiro/10,14
+cadanseu/10
+cadansúa/10
+cadaquén
+cadarme/10
+cadaval/12
+cadáver/10
+cadavérico/10,14
+cádavo/10
+cadea/10
+cadeado/10
+cadeeira/10
+cadeira/10
+cadeirado/10
+cadeixo/10,14
+cadeleiro/10,14
+cadelo/10,14
+cadelucha/10
+cadencia/10
+cadencioso/10,14
+cadeneta/10
+cadernal/12
+caderno/10,14
+cadete/10
+cádiga/10
+cadigueiro/10
+cadillo/10
+cadmía/10
+cadmio/10,14
+cadoiro/10,14
+cadolo/10
+cadora
+cadorneira/10
+cadorno/10
+cadra/10
+cadrelo/10
+cadrifollo/10
+cadril/12
+cadro/10
+cadrozo/10
+caduceo/10
+caducidade/10
+caducifolio/10,14
+caduco/10,14
+cadullo/10
+caedizo/10,14
+café/10
+cafeal/12
+cafeeira/10
+cafeína/10
+cafeísmo/10
+cafetaría/10
+cafeteiro/10,14
+cafetería/10
+cáfila/10
+cafre/10
+caftán/10
+cafurna/10
+cagada/10
+cagadeiro/10,14
+cágado/10
+cagadoiro/10
+cagainas
+cagalla/10
+cagallada/10
+cagalleiro/10,14
+cagallón/10
+cagán/10,15
+cagarato/10
+cagarolas
+cagarrela/10
+cagarría/10
+cagarrón/10
+cagaxo/10
+cagofo/10
+cagón/10,15
+cagote/10
+cagoxo/10
+cagueiro/10,14
+caguelo/10,14
+caguiñas
+cagulo/10
+caguña/10
+caiada/10
+caída/10
+caimán/10
+caíño/10,14
+caínza/10
+cainzada/10
+caínzo/10
+caiota/10
+cairel/12
+cairo/10,14
+cairota/10
+caiuco/10
+caivanca/10
+caixa/10
+caixada/10
+caixal/12
+caixarolo/10
+caixeiro/10,14
+caixista/10
+caixón/10
+cal/10
+cala/10
+calabozo/10
+calabrés/10,14
+calabrote/10
+calaceiro/10,14
+calacú/10
+calacueira/10
+caladamente
+caladoiro/10
+calafate/10
+calafateo/10
+calafrío/10
+calagurritano/10,14
+calaíta/10
+calamento/10
+calamidade/10
+calamina/10
+calaminta/10
+calamita/10
+calamitosamente
+calamitoso/10,14
+cálamo/10
+calamoucha/10
+calanco/10
+calandra/10
+calandroiro/10
+calasancio/10,14
+calátide/10
+calatravo/10,14
+calaza/10
+calcadura/10
+calcafoles
+calcañar/10
+calcañeira/10
+calcáneo/10
+calcaño/10
+calcapapeis
+calcario/10,14
+calcedonia/10
+calcés/10
+calceta/10
+calcetín/10
+calcía/10
+cálcico/10,14
+calcificación/10
+calcímetro/10
+calcinación/10
+calcinose/10
+calcio/10
+calcita/10
+calco/10
+calcografía/10
+calcográfico/10,14
+calcógrafo/10,14
+calcomanía/10
+calcón/10
+calcopirita/10
+calcotipia/10
+calculábel/12
+calculable/10
+calculador/10,13
+cálculo/10
+calculoso/10,14
+calda/10
+caldada/10
+caldaico/10,14
+caldeiraría/10
+caldeireiro/10
+caldeirería/10
+caldeireta/10
+caldeiro/10,14
+caldeirón/10
+caldelán/10,14
+caldelao/10
+caldelo/10
+caldense/10
+caldeo/10,14
+calderoniano/10,14
+caldeta/10
+caldo/10
+caldoada/10
+caldoso/10,14
+caldoxe/10
+calduda/10
+caldufada/10
+caldulla/10
+caldulleiro/10
+calé/10
+calea/10
+caledonio/10,14
+calefacción/10
+calefactor/10,13
+caleiro/10,14
+calello/10,14
+calembur/10
+calendario/10
+calendas
+caléndula/10
+calepino/10
+cales
+caletre/10
+calexo/10,14
+calfocha/10
+calibración/10
+calibrador/10
+calibre/10
+calicida/10
+caliciforme/10
+calicó/10
+calículo/10
+calidade/10
+cálido/10,14
+calidoscópico/10,14
+calidoscopio/10
+califa/10
+califato/10
+californiano/10,14
+californio/10
+califoxo/10
+caligrafía/10
+caligráfico/10,14
+calígrafo/10,14
+caligrama/10
+calimbornio/10
+calime/10
+calimosa/10
+calionímido/10
+calista/10
+calistro/10
+calixe/10
+calixinoso/10,14
+cáliz/10
+callao/10
+calleiro/10,14
+callo/10
+callón/10
+calloubada/10
+calma/10
+calmante/10
+calmazo/10
+calmeiro/10
+calminta/10
+calmizo/10
+calmo/10,14
+calmoso/10,14
+calmudo/10,14
+calmuzo/10
+calo/10
+caló/10
+calobiótica/10
+caloloxía/10
+calomelanos
+calón/10
+calor/10
+caloría/10
+caloricidade/10
+calórico/10,14
+calorífero/10,14
+calorificación/10
+calorífico/10,14
+calorífugo/10,14
+calorimetría/10
+calorimétrico/10,14
+calorímetro/10
+calorización/10
+calorosamente
+caloroso/10,14
+calosidade/10
+caloso/10,14
+calostra/10
+calote/10
+calquera
+cálsamo/10
+caltridura/10
+caluga/10
+calumnia/10
+calumniador/10,13
+calumniosamente
+calumnioso/10,14
+calustra/10
+calva/10
+calvario/10
+calvelo/10,14
+calvicie/10
+calvinismo/10
+calvinista/10
+calvo/10,14
+calza/10
+calzadeiro/10
+calzador/10
+calzo/10
+calzón/10
+calzudo/10,14
+cama/10
+camada/10
+camafeo/10
+camaleón/10
+camaleónico/10,14
+camaleónido/10
+camalleira/10
+camallón/10
+camándula/10
+camandulada/10
+camanduleiro/10,14
+cámara/10
+camarada/10
+camaradaría/10
+camaradería/10
+camareiro/10,14
+camareta/10
+camarilla/10
+camarín/10
+camariña/10
+camariñán/10,14
+camariñeira/10
+camariñés/10,14
+camarlengo/10
+camarón/10
+camarote/10
+camarzón/10
+camba/10
+cambada/10
+cambadela/10
+cambadés/10,14
+cambaleo/10
+cambeiro/10,14
+cambela/10
+cambeleira/10
+cambelo/10,14
+camberrano/10,14
+cambeta/10
+cambiábel/12
+cambiable/10
+cambiador/10,13
+cambiante/10
+cambio/10,14
+cambo/10
+cambón/10
+cambona/10
+cambota/10
+cambote/10,14
+camboxano/10,14
+cambra/10
+cámbrico/10,14
+cambril/12
+camedrio/10
+camela/10
+cameleiro/10
+camelia/10
+camelídeo/10
+camelina/10
+camelo/10,14
+camerino/10
+camerunés/10,14
+cámido/10
+camiñada/10
+camiñante/10
+camiñeiro/10,14
+camiñense/10
+camiño/10
+camión/10
+camioneiro/10,14
+camioneta/10
+camisa/10
+camisaría/10
+camiseiro/10,14
+camisería/10
+camiseta/10
+camisola/10
+camisón/10
+camita/10
+camítico/10,14
+camoés/10,14
+camomila/10
+camorra/10
+camorrista/10
+campa/10
+campá/10
+campaíña/10
+campal/12
+campamento/10
+campaña/10
+campanario/10
+campaneiro/10,14
+campaniforme/10
+campanil/12
+campanólogo/10,14
+campante/10
+campanudo/10,14
+campánula/10
+campanulácea/10
+campaza/10
+campeiro/10,14
+campelo/10,14
+campesiñado/10
+campesiño/10,14
+campestre/10
+campiña/10
+cámping/10
+campío/10,14
+campión/10,14
+campionato/10
+campismo/10
+campista/10
+campizo/10
+campo/10
+campón/10
+camposa/10
+camposanto/10
+campucheo/10,14
+campus
+camuflaxe/10
+can/10
+cana/10
+canabarro/10
+cánabo/10
+canaco/10,14
+canadeiro/10
+canadense/10
+canadiña/10
+canado/10,14
+canafrecha/10
+canal/12
+canalículo/10
+canalizábel/12
+canalizable/10
+canalización/10
+canalla/10
+canallada/10
+canana/10
+cananeo/10,14
+canapé/10
+canario/10,14
+canastra/10
+canastrada/10
+canastrel/12
+canastro/10
+canaval/12
+canaveira/10
+canavela/10
+canavés/10,14
+cáncamo/10,14
+cancán/10
+cáncaro/10
+canceira/10
+cancelación/10
+canceleiro/10,14
+cancelo/10,14
+cáncer/10
+cancereixo/10
+canceriforme/10
+canceríxeno/10,14
+canceroso/10,14
+cancha/10
+canchés/10,14
+cancil/12
+canción/10
+cancioneiro/10
+cancro/10
+canda
+candea/10
+candeal/12
+candeeiro/10
+candelabro/10
+candelo/10,14
+candeloria/10
+candente/10
+candeón/10
+candi/10
+candidamente
+candidato/10,14
+candidatura/10
+candidez/10
+cándido/10,14
+candil/12
+cando/10
+candongo/10,14
+candongueiro/10,14
+candor/10
+candorca/10
+candoroso/10,14
+cáneba/10
+caneco/10,14
+canedo/10
+canéfora/10
+cañeira/10
+caneirado/10
+caneiro/10,14
+canelácea/10
+canelada/10
+canelán/10,15
+caneleiro/10,14
+canella/10
+canellón/10
+canelo/10,14
+canelón/10
+caneludo/10,14
+caneo/10
+canesú/10
+caneta/10
+canetada/10
+canfurna/10
+canfurnada/10
+canfurneiro/10,14
+canfurnias
+canga/10
+cangadoiro/10
+cangalla/10
+cangallada/10
+cangallán/10,15
+cangalleira/10
+cangallo/10
+cango/10
+cangón/10
+cangorza/10
+cangrexeira/10
+cangrexo/10,14
+cangués/10,14
+canguro/10
+caníbal/10
+canibalesco/10,14
+canibalismo/10
+canícula/10
+canicular/10
+cánido/10
+canilonga/10
+caninea/10
+canino/10,14
+canistrel/12
+canivela/10
+canivés/10,14
+canivete/10
+canizada/10
+canizo/10,14
+canle/10
+canlea/10
+canlón/10
+cannabácea/10
+cannabis
+cannácea/10
+cano/10,14
+caño/10
+cañó/10
+canoa/10
+canódromo/10
+canon/10
+canón/10
+canonazo/10
+canoneiro/10,14
+canoneo/10
+canonical/12
+canonicamente
+canonicato/10
+canónico/10,14
+canonista/10
+canonización/10
+canoro/10,14
+canoto/10
+canouco/10
+cansazo/10
+canseira/10
+canso/10,14
+canta
+cantábel/12
+cantable/10
+cantábrico/10,14
+cántabro/10,14
+cantacuco/10
+cantadeiro/10,14
+cantadela/10
+cantadoiro/10
+cantador/10,13
+cantante/10
+cántara/10
+cantarea/10
+cantareiro/10,14
+cantarelo/10,14
+cantaría/10
+cantáride/10
+cantaridina/10
+cantariña/10
+cántaro/10
+cantaruxada/10
+cantaruxeiro/10,14
+cantas
+cantata/10
+cantautor/10,13
+cantazo/10
+canteiro/10,14
+cantelo/10
+cantería/10
+canterla/10
+cántico/10
+cantidade/10
+cantiga/10
+cántiga/10
+cantil/12
+cantilena/10
+cantimplora/10
+cantina/10
+cantineiro/10,14
+canto/10
+cantón/10
+cantonal/12
+cantonalismo/10
+cantonalista/10
+cantoneira/10
+cantonés/10,14
+cantor/10,13
+cantos
+cantroxina/10
+cantroxo/10
+canudo/10
+cánula/10
+canxirón/10
+canzada/10
+canzorro/10
+caoba/10
+caolín/10
+caos
+caoticamente
+caótico/10,14
+capa/10
+capacete/10
+capacidade/10
+capacitación/10
+capadocio/10,14
+capadoira/10
+capador/10,13
+capadura/10
+caparidácea/10
+caparrosa/10
+caparucheira/10
+caparucho/10,14
+caparuza/10
+capataz/10
+capaz/10
+capciosamente
+capcioso/10,14
+capela/10
+capelán/10
+capelanía/10
+capeleira/10
+capelo/10
+capeludo/10,14
+capía/10
+capialzo/10
+capiceiro/10,14
+capicúa/10
+capilar/10
+capilaridade/10
+capio/10
+capitación/10
+capitado/10,14
+capital/12
+capitalidade/10
+capitalismo/10
+capitalista/10
+capitalizábel/12
+capitalizable/10
+capitalización/10
+capitán/10,14
+capitanía/10
+capitel/12
+capitolino/10,14
+capitolio/10
+capitón/10
+capitulación/10
+capítulo/10
+capizo/10
+capnomancia/10
+capó/10
+capoeiro/10,14
+capón/10,15
+caporal/12
+capota/10
+capote/10
+capricho/10
+caprichosamente
+caprichoso/10,14
+Capricornio/10
+caprificación/10
+caprifoliácea/10
+caprimúlxico/10
+caprino/10,14
+cápsula/10
+capsular/10
+captación/10
+captador/10,13
+captura/10
+capuchino/10,14
+capucho/10,14
+capuchón/10
+capúlido/10
+capuz/10
+caquéctico/10,14
+caquexia/10
+caqui/10
+cara/10
+carabelo/10,14
+carábido/10
+carabina/10
+carabineiro/10
+carabullada/10
+carabullo/10
+carabuña/10
+carácea/10
+caracocha/10
+caracol/12
+caracoleo/10
+carácter
+caracteres
+caracteristicamente
+característico/10,14
+caracterizábel/12
+caracterizable/10
+caracterización/10
+caracterizador/10,13
+caracterizante/10
+caracteroloxía/10
+caracterolóxico/10,14
+carádrido/10
+caradriforme/10
+carafuncho/10
+carallán/10,15
+carallazo/10
+carallo/10,14
+carallote/10
+caralludamente
+caralludo/10,14
+carambelo/10
+carambo/10
+carambola/10
+caramecha/10
+caramelo/10,14
+caramiña/10
+caramiñeira/10
+caramuxo/10,14
+caranguexo/10
+caranta/10
+carantoña/10
+caránxido/10
+carapa/10
+carapela/10
+carapola/10
+carapucha/10
+carapucheira/10
+carapucho/10
+caraqueño/10,14
+carauta/10
+caravana/10
+caravel/12
+caraveleira/10
+caravilla/10
+caravillón/10
+carazo/10
+carba/10
+carbaliza/10
+carballal/12
+carballeira/10
+carballés/10,14
+carballinés/10,14
+carballiza/10
+carballo/10,14
+carballuda/10
+carbeso/10
+carboeiro/10,14
+carbón/10
+carbonado/10,14
+carbonaría/10
+carbonario/10,14
+carbonarismo/10
+carbonatación/10
+carbonato/10
+carbonería/10
+carbónico/10,14
+carbonífero/10,14
+carbonilo/10
+carbonización/10
+carbono/10
+carbonoso/10,14
+carborundo/10
+carboxilo/10
+carbuncho/10
+carbúnculo/10
+carburación/10
+carburador/10
+carburante/10
+carburo/10
+carca/10
+carcamán/10,15
+carcasa/10
+cárcava/10
+carcerario/10,14
+cárcere/10
+carcereiro/10,14
+carcinoloxía/10
+carcinolóxico/10,14
+carcinoma/10
+carcinomatoso/10,14
+carcinose/10
+carda/10
+cardada/10
+cardador/10,13
+cardadura/10
+cardamina/10
+cardamomo/10
+cardán/10
+cardeal/12
+cardealado/10
+cardeña/10
+cardia/10
+cardíaco/10,14
+cardial/12
+cardialxia/10
+cardiálxico/10,14
+cárdidos/10
+cárdigan/10
+cardinal/12
+cardinalicio/10,14
+cardiñeira/10
+cardiografía/10
+cardiógrafo/10
+cardiograma/10
+cardioide/10
+cardiólogo/10,14
+cardioloxía/10
+cardiómetro/10
+cardiopatía/10
+cardióptero/10,14
+cardiorrespiratorio/10,14
+cardioscopia/10
+cardiotomía/10
+cardiotónico/10,14
+cardiovascular/10
+cardite/10
+cardítido/10
+cardo/10
+cardoso/10,14
+cardume/10
+carecedor/10,13
+carecente/10
+careiro/10,14
+careixeira/10
+careixón/10
+carena/10
+carenada/10
+carencia/10
+carente/10
+carestía/10
+careto/10,14
+carfoloxía/10
+carga/10
+cargación/10
+cargadeiro/10
+cargadoiro/10
+cargador/10,13
+cargamento/10
+cargo/10
+cargoso/10,14
+cargueiro/10
+cariátide/10
+caribe/10
+caribeño/10,14
+caribú/10
+caricatura/10
+caricaturesco/10,14
+caricaturista/10
+caricia/10
+caridade/10
+carídido/10
+carie/10
+carillón/10
+cariño/10
+cariñosamente
+cariñoso/10,14
+carioca/10
+cariocinese/10
+cariocinético/10,14
+cariofilácea/10
+cariópside/10
+carisma/10
+carismático/10,14
+caritativamente
+caritativo/10,14
+cariz/10
+carlina/10
+carlinga/10
+carlismo/10
+carlista/10
+carlou/10
+carmelita/10
+carmelitano/10,14
+carmesí/10
+carmín/10
+carminativo/10,14
+carnación/10
+carnada/10
+carnal/12
+carnalidade/10
+carnalmente
+carnaval/12
+carnavalesco/10,14
+carnaxe/10
+carnaz/10
+carnazal/12
+carnazo/10,14
+carne/10
+carné/10
+carneirada/10
+carneirán/10,15
+carneireiro/10
+carneiro/10
+carneirolo/10
+carniceiro/10,14
+carnicería/10
+cárnico/10,14
+carnificación/10
+carnívoro/10,14
+carnizaría/10
+carnosidade/10
+carnoso/10,14
+carnotán/10,14
+caro/10,14
+caroa/10
+caroal/12
+caroca/10
+carocho/10,14
+caroleira/10
+carolinxio/10,14
+carolo/10,14
+carón/10
+carótide/10
+carotina/10
+caroucón/10
+carouquexas
+carouxo/10
+carozo/10,14
+carpa/10
+carpaceira/10
+carpanel/12
+carpanta/10
+carpático/10,14
+carpazal/12
+carpazo/10,14
+carpeadura/10
+carpelo/10
+carpenta/10
+carpeta/10
+carpetazo/10
+carpiano/10,14
+carpideira/10
+carpín/10
+carpintaría/10
+carpinteiro/10,14
+carpintería/10
+carpo/10
+carpófago/10,14
+carpófilo/10,14
+carpóforo/10
+carpola/10
+carpoloxía/10
+carqueixa/10
+carqueixal/12
+carqueixedo/10
+carrabouxo/10,14
+carraca/10
+carracho/10,14
+carramelo/10,14
+carramolo/10
+carrán/10
+carraña/10
+carranca/10
+carrancholas
+carrandán/10,15
+carrandeo/10
+carrandiola/10
+carrañento/10,14
+carrañoso/10,14
+carranqueira/10
+carrapato/10,14
+carrapeto/10,14
+carrapicho/10
+carrapito/10
+carrapizo/10
+carrapucheiro/10,14
+carrapucho/10,14
+carrascal/12
+carrasco/10,14
+carraspeira/10
+carrasquedo/10
+carrasqueiro/10,14
+carraxe/10
+carraxento/10,14
+carraza/10
+carreiro/10,14
+carrelo/10,14
+carretada/10
+carrete/10
+carreteiro/10,14
+carretel/12
+carretilla/10
+carreto/10,14
+carrexador/10,13
+carrexo/10,14
+carricanta/10
+carriceira/10
+carricova/10
+carrieira/10
+carril/12
+carrileira/10
+carrilleira/10
+carriño/10
+carriñouzo/10
+carriola/10
+carrión/10,15
+carriozo/10
+carrizo/10,14
+carro/10
+carroceiro/10,14
+carrocería/10
+carroceta/10
+carromato/10
+carromeiro/10
+carronzo/10
+carroucho/10,14
+carroulán/10,15
+carroza/10
+carrozaría/10
+carrúa/10
+carruaxe/10
+carrumba/10
+carrupa/10
+carrupada/10
+carrusel/12
+carruxo/10,14
+cartabón/10
+cartáceo/10,14
+cartafol/10
+cartapacio/10
+cartaxinés/10,14
+carteirista/10
+carteiro/10,14
+cartel/12
+cartela/10
+carteleira/10
+carteo/10
+cárter/10
+cartesianismo/10
+cartesiano/10,14
+cartilaxe/10
+cartilaxinoso/10,14
+cartilla/10
+carto/10,14
+cartografía/10
+cartográfico/10,14
+cartógrafo/10,14
+cartolina/10
+cartomancia/10
+cartomántico/10,14
+cartometría/10
+cartón/10
+cartonaxe/10
+cartoné/10
+cartucheira/10
+cartucho/10
+cartulario/10
+cartuxo/10,14
+caruncho/10
+carunchoso/10,14
+carúncula/10
+carvea/10
+carvén/10
+carvés
+cas
+cás
+casa/10
+casaca/10
+casación/10
+casadeiro/10,14
+casal/12
+casamata/10
+casamenteiro/10,14
+casamento/10
+cásamo/10
+casandrego/10,14
+casarada/10
+casarello/10
+casarete/10
+casarío/10,14
+casca/10
+cascabel/12
+cascabeleiro/10,14
+cascabello/10
+cascabullada/10
+cascabulleiro/10
+cascabullo/10
+cascadeiro/10
+cascallada/10
+cascallal/12
+cascalleiro/10
+cascallento/10,14
+cascallo/10
+cascamelo/10
+cascarexo/10
+cascarilla/10
+cascarolo/10
+cascarra/10
+cascarria/10
+casco/10
+cascote/10
+cascudo/10,14
+case
+caseificación/10
+caseína/10
+caseiro/10,14
+casemente
+caseño/10,14
+caseoso/10,14
+caserna/10
+caseta/10
+casete/10
+caseteiro/10,14
+caseto/10
+casetón/10
+casídido/10
+casil/12
+casimira/10
+casino/10
+casiterita/10
+caso/10
+casoiro/10
+casoma/10
+casopo/10,14
+casorio/10
+caspa/10
+caspela/10
+casposo/10,14
+casqueiro/10,14
+casquete/10
+casta/10
+castal/12
+castamente
+castañal/12
+castañego/10,14
+castañeiro/10,14
+castañeta/10
+castaño/10,14
+castañola/10
+caste/10
+castelán/10,14
+castelanada/10
+castelanía/10
+castelanismo/10
+castelanista/10
+castelanización/10
+castelanizante/10
+casteleiro/10,14
+castellonenco/10,14
+castelo/10
+casticismo/10
+castidade/10
+castigábel/12
+castigable/10
+castigador/10,13
+castigo/10
+castina/10
+castiñeiro/10,14
+castiro/10
+castizal/12
+castizamente
+castizo/10,14
+casto/10,14
+castor/10
+castóreo/10
+castración/10
+castrador/10,13
+castramentación/10
+castrapo/10
+castrelo/10
+castrense/10
+castrexo/10,14
+castro/10
+castroeira/10
+castrón/10
+casual/12
+casualidade/10
+casualmente
+casuario/10
+casuísta/10
+casuístico/10,14
+casulla/10
+casulo/10,14
+cata/10
+catabólico/10,14
+catabolismo/10
+cataclismo/10
+catacrese/10
+catacumba/10
+catadióptrico/10,14
+catador/10,13
+catadura/10
+catafalco/10
+catáfora/10
+cataforese/10
+catafórico/10,14
+catalán/10,14
+catalanidade/10
+catalanismo/10
+catalanista/10
+catalano-aragonés/10,14
+cataléctico/10
+catalepsia/10
+cataléptico/10,14
+catalexe/10
+catálise/10
+catalítico/10,14
+catalizador/10,13
+catalogábel/12
+catalogable/10
+catalogación/10
+catalogador/10,13
+catálogo/10
+catamarán/10
+catana/10
+cataplasma/10
+cataplexia/10
+catapulta/10
+catarata/10
+catarina/10
+catarismo/10
+cátaro/10,14
+catarral/12
+catarreira/10
+catarríneo/10
+catarro/10
+catarroso/10,14
+catarse/10
+catártico/10,14
+catasol/10
+catastral/12
+catastro/10
+catástrofe/10
+catastrófico/10,14
+catastrofismo/10
+catastrofista/10
+catatonía/10
+catatónico/10,14
+catavento/10
+catecismo/10
+catecumenado/10
+catecúmeno/10,14
+cátedra/10
+catedral/12
+catedralicio/10,14
+catedrático/10,14
+categorema/10
+categoremático/10,14
+categoría/10
+categoricamente
+categórico/10,14
+catenaria/10
+catequese/10
+catequético/10,14
+catequista/10
+catequístico/10,14
+catequización/10
+catequizador/10,13
+catérese/10
+caterético/10,14
+caterva/10
+catéter/10
+cateterismo/10
+cateto/10
+catetómetro/10
+catilinaria/10
+catión/10
+catiusca/10
+cativada/10
+cativador/10,13
+cativamente
+cativeiro/10,14
+cativerio/10
+cativeza/10
+catividade/10
+cativo/10,14
+catódico/10,14
+cátodo/10
+catolicidade/10
+catolicismo/10
+católico/10,14
+catolicón/10
+catón/10
+catóptrico/10,14
+catorce/10
+catorceavo/10,14
+catrapola/10
+catre/10
+catro/10
+catrocentas
+catrocentos
+catropea/10
+catueiro/10
+caucásico/10,14
+caucho/10
+caución/10
+caudado/10,14
+caudal/12
+caudaloso/10,14
+caudatario/10
+caudillismo/10
+caudillo/10
+caudino/10,14
+caule/10
+caulescente/10
+caulículo/10
+cauliforme/10
+caulinar/10
+caurel/12
+caurí/10
+causa/10
+causal/12
+causalidade/10
+causante/10
+causativo/10,14
+causela/10
+causídico/10,14
+causticamente
+causticidade/10
+cáustico/10,14
+caustra/10
+cautamente
+cautela/10
+cautelar/10
+cautelosamente
+cauteloso/10,14
+cauterio/10
+cauterización/10
+cauto/10,14
+cava/10
+cavaco/10,14
+cavada/10
+cavadela/10
+cavadoiro/10
+cavador/10,13
+cavadura/10
+cavatina/10
+caveira/10
+caverna/10
+cavernícola/10
+cavernoso/10,14
+caveto/10
+cavianca/10
+caviar/10
+cavidade/10
+cavilación/10
+cavilador/10,13
+cavilla/10
+cavillón/10
+caviloso/10,14
+cavón/10
+cavorco/10
+cavoza/10
+caxato/10,14
+caxemira/10
+caxigo/10,14
+caxigueira/10
+caza/10
+cazabello/10,14
+cazacú/10
+cazador/10,13
+cazapelo/10,14
+cazapo/10
+cazaría/10
+cazarola/10
+cazcarra/10
+cazo/10
+cazoeira/10
+cazolada/10
+cazoleiro/10,14
+cazoleta/10
+cazolo/10,14
+cazón/10
+cazurraría/10
+cazurrería/10
+cazurro/10,14
+ce/10
+cea/10
+cebadeiro/10,14
+cebador/10,13
+cebo/10,14
+cebolada/10
+ceboleiro/10,14
+ceboliño/10
+cebolizo/10,14
+cebolo/10,14
+cebón/10
+cebote/10
+cebreirego/10,14
+cebrina/10
+cebrisca/10
+cebro/10,14
+cebú/10
+cebullo/10
+ceca/10
+ceceante/10
+ceceo/10
+cecidia/10
+cecimbre/10
+cedeirense/10
+cedente/10
+cedíbel/12
+cedible/10
+cedilla/10
+cedillado/10,14
+cedizo/10,14
+cedo
+cedría/10
+cedrino/10,14
+cedro/10
+cédula/10
+cedular/10
+ceense/10
+cefalalxia/10
+cefalea/10
+cefálico/10,14
+cefalite/10
+cefalocordado/10
+cefalómetro/10
+cefalópodo/10
+cefalorraquídeo/10,14
+cefalotórax
+céfiro/10
+cegador/10,13
+cegamente
+cegarato/10,14
+cego/10,14
+cegoña/10
+cegoñal/12
+cegude/10
+cegueira/10
+ceibe/10
+ceibo/10,14
+ceifa/10
+ceilanés/10,14
+celada/10
+celador/10,13
+celamín/10
+celandés/10,14
+celanovés/10,14
+celante/10
+celastrácea/10
+celaxe/10
+celebérrimo/10,14
+celebración/10
+celebrante/10
+celebridade/10
+celeireiro/10,14
+celeiro/10
+celenterado/10
+celentéreo/10
+celeridade/10
+celeste/10
+celestial/12
+celestinesco/10,14
+celestino/10,14
+celíaco/10,14
+celibato/10,14
+célibe/10
+celidonia/10
+celigras
+cello/10,14
+celludo/10,14
+celme/10
+celmoso/10,14
+celo/10,14
+celofán/10
+celoma/10
+celomado/10
+celosamente
+celosía/10
+celoso/10,14
+celote/10
+celta/10
+celtibérico/10,14
+celtibero/10,14
+céltico/10,14
+celtismo/10
+celtista/10
+célula/10
+celular/10
+celulite/10
+celuloide/10
+celuloso/10,14
+cemba/10
+cementación/10
+cemento/10
+cemiterio/10
+cen/10
+cenáculo/10
+cenceno/10
+cendal/12
+cendo/10
+cenestesia/10
+cenestésico/10,14
+cenfollas
+cénit/10
+cenital/12
+cenmilésimo/10,14
+cenmillonésimo/10,14
+ceno/10
+cenobio/10
+cenobita/10
+cenobítico/10,14
+cenoria/10
+cenoroico/10
+cenotafio/10
+cenozoico/10,14
+censatario/10,14
+censo/10
+censor/10,13
+censual/12
+censura/10
+censurábel/12
+censurable/10
+censurador/10,13
+centáurea/10
+centauro/10
+centavo/10
+centeal/12
+centeeiro/10,14
+centena/10
+centenar/10
+centenario/10,14
+centeo/10,14
+centesimal/12
+centésimo/10,14
+centiárea/10
+centígrado/10,14
+centígramo/10
+centilitro/10
+centímetro/10
+céntimo/10
+cento/10
+centola/10
+centón/10
+central/12
+centralismo/10
+centralista/10
+centralización/10
+centralizador/10,13
+céntrico/10,14
+centrífuga/10
+centrifugación/10
+centrifugador/10,13
+centrifugadora/10
+centrífugo/10,14
+centrípeto/10,14
+centrismo/10
+centrista/10
+centro/10
+centroafricano/10,14
+centroamericano/10,14
+centroasiático/10,14
+centrobárico/10,14
+centrocampista/10
+centrodereita/10
+centroesfera/10
+centroesquerda/10
+centroeuropeo/10,14
+centrómero/10
+centrosoma/10
+céntuplo/10,14
+centuria/10
+centurión/10
+cenuro/10
+cenurose/10
+cenzo/10
+ceo/10
+ceolita/10
+cepada/10
+cepeira/10
+cepelín/10
+cepilladora/10
+cepilladura/10
+cepillo/10
+cepo/10,14
+cepudo/10,14
+cerambícido/10
+cerámico/10,14
+ceramista/10
+ceramógrafo/10,14
+ceraría/10
+cerasina/10
+cerasta/10
+cerato/10
+ceratofilácea/10
+ceratospónxido/10
+ceraunia/10
+ceraunomancia/10
+cérbero/10
+cercador/10,13
+cercella/10
+cerceta/10
+cerco/10,14
+cercopitécido/10
+cercopiteco/10
+cerdeira/10
+cereal/12
+cerealeiro/10,14
+cerebelo/10
+cerebral/12
+cerebralidade/10
+cerebro/10
+cerebrospinal/12
+cereiro/10,14
+cereixa/10
+cereixeira/10
+cereixo/10
+cerellada/10
+cerello/10
+céreo/10,14
+cerería/10
+ceresina/10
+cerimonia/10
+cerimonial/12
+cerimoniosamente
+cerimonioso/10,14
+cerio/10
+cerítido/10
+cerna/10
+cernello/10,14
+cernil/12
+cernizo/10
+cero/10,14
+cerollo/10
+ceroma/10
+ceroplástica/10
+ceroso/10,14
+cerqueiro/10
+cerquiño/10
+cerradiña/10
+cerradura/10
+cerralla/10
+cerralleiro/10,14
+cerramento/10
+cerraportelos
+cerrazón/10
+cerrello/10
+cerreña/10
+cerreta/10
+cerrizo/10
+cerro/10
+cerrote/10
+cerrudo/10,14
+cerrulo/10
+cerrume/10
+certame/10
+certamente
+certeiro/10,14
+certeza/10
+certificación/10
+certificador/10,13
+certo/10,14
+ceruda/10
+cerúleo/10,14
+cerullo/10
+cerume/10
+ceruminoso/10,14
+cerusa/10
+cerval/12
+cervantego/10,14
+cervato/10
+cervexa/10
+cervexaría/10
+cervexeiro/10,14
+cervexería/10
+cervical/12
+cérvido/10
+cerviño/10,14
+cerviz/10
+cervo/10,14
+cervún/10,14
+cerzo/10
+cesación/10
+cesamento/10
+cesante/10
+cesantía/10
+césar/10
+cesáreo/10,14
+cesariano/10,14
+cesarismo/10
+cesarista/10
+cesio/10
+cesión/10
+cesionario/10,14
+céspede/10
+cestada/10
+cestaría/10
+cesteiro/10,14
+cestería/10
+cesto/10,14
+cestodo/10
+cestón/10
+cesura/10
+ceta/10
+cetáceo/10
+cetaria/10
+cetina/10
+cetoloxía/10
+cetona/10
+cetonia/10
+cetónico/10,14
+cetraría/10
+cetreiro/10
+cetrería/10
+cetro/10,14
+ceugma/10
+ceutí/10
+cha
+chá/10
+chabola/10
+chabolismo/10
+chabolista/10
+chacal/12
+cháchara/10
+chacina/10
+chacinaría/10
+chacineiro/10,14
+chacinería/10
+chacolí/10
+chacona/10
+chacota/10
+chadiano/10,14
+chaeira/10
+chaela/10
+chafallada/10
+chafallas
+chafalleiro/10,14
+chafariz/10
+chafrán/10
+chafullada/10
+chafullas
+chafulleiro/10,14
+chaga/10
+chagorza/10
+chaguazo/10
+chaguazoso/10,14
+chaila/10
+chairego/10,14
+chairiño/10,14
+chairo/10,14
+chal/10
+chaladura/10
+chalán/10,15
+chalaneo/10
+chalé/10
+chaleco/10
+chaleiro/10
+chalupa/10
+chama/10
+chamada/10
+chamadeira/10
+chamadoira/10
+chamador/10,13
+chamamento/10
+chamariza/10
+chambaril/12
+chambón/10,15
+chambonada/10
+chambra/10
+chambrón/10,15
+chameante/10
+chamente
+chamiceira/10
+chamil/12
+chamizo/10,14
+champada/10
+champaña/10
+champañés/10,14
+champiñón/10
+champola/10
+chamurra/10
+chamuscadura/10
+chamusco/10,14
+chamuza/10
+chan/10
+chanca/10
+chancada/10
+chanceira/10
+chancela/10
+chancelaría/10
+chanceler/10
+chancelería/10
+chanchada/10
+chancil/12
+chancla/10
+chancleta/10
+chanco/10
+chándal/10
+chandarme/10
+chanfaina/10
+changüí/10
+chanqueiro/10
+chanta/10
+chantada/10
+chantadino/10,14
+chantaxe/10
+chantaxista/10
+chanteiro/10,14
+chantillí/10
+chanto/10
+chantón/10
+chantre/10
+chantría/10
+chanzo/10,14
+chapa/10
+chapacuña/10
+chapada/10
+chapapote/10
+chaparena/10
+chaparrada/10
+chaparreta/10
+chaparro/10,14
+chapeirazo/10
+chapela/10
+chapelada/10
+chapeletada/10
+chapeta/10
+chapeu/10
+chapín/10
+chapitel/12
+chapizo/10,14
+chapodadura/10
+chapón/10,15
+chapuza/10
+chapuzadura/10
+chaqué/10
+chaqueta/10
+chaqueteiro/10,14
+chaquetón/10
+charabisca/10
+charabiscas
+charada/10
+charamela/10
+charamona/10
+charamusca/10
+charamuza/10
+charango/10,14
+charangueiro/10,14
+charco/10,14
+chareta/10
+charla/10
+charlatán/10,15
+charlatanaría/10
+charlatanería/10
+charón/10
+charouvía/10
+charqueira/10
+charquento/10,14
+charra/10
+charramangueiro/10,14
+charrela/10
+charrizo/10
+charrúa/10
+chárter/11
+chas
+chascarraschás/10
+chaschás/10
+chasco/10,14
+chasis
+chatarra/10
+chatarraría/10
+chatarreiro/10,14
+chatarrería/10
+chato/10,14
+chatola/10
+chauvinismo/10
+chauvinista/10
+chave/10
+chaveiro/10,14
+chavelleira/10
+chavello/10,14
+chavellón/10,15
+chavelluco/10
+chavelludo/10,14
+chaveta/10
+chazo/10,14
+che/10
+checo/10,14
+checoslovaco/10,14
+cheda/10
+chedeiro/10
+chef/10
+chegada/10
+chegote/10
+cheirento/10,14
+cheiro/10
+cheirón/10,15
+cheiror/10
+cheiroso/10,14
+cheirume/10
+cheísmo/10
+cheminea/10
+chencha/10
+chenchudo/10,14
+cheo/10,14
+chepa/10
+chepudo/10,14
+cheque/10
+cherburgués/10,14
+cherna/10
+cheviot/10
+chiador/10,13
+chibo/10,14
+chica/10
+chicado/10
+chicano/10,14
+chicha/10
+chícharo/10
+chicharro/10,14
+chiche/10
+chichi/10
+chicho/10
+chico/10
+chicoria/10
+chicotada/10
+chicote/10
+chifre/10
+chile/10
+chileno/10,14
+chilindrada/10
+chimpancé/10
+chimpo/10
+chinche/10
+chincheta/10
+chinchilla/10
+chinchín/10
+chincho/10,14
+chinchón/10
+chinchona/10
+chinchorro/10
+chinco/10
+chineiro/10
+chinela/10
+chinés/10,14
+chino/10,14
+chintófano/10
+chío/10
+chiolada/10
+chioleiro/10,14
+chiolo/10,14
+chip/10
+chipriota/10
+chiquirrichí/10
+chirimía/10
+chirimoio/10,14
+chiriviscas
+chirlador/10,13
+chirlo/10,14
+chirlomirlo/10
+chisco/10,14
+chisme/10
+chispazo/10
+chispo/10,14
+chisqueiro/10
+chiste/10
+chistera/10
+chistosamente
+chistoso/10,14
+chito/10
+cho/10
+choca/10
+chocallada/10
+chocalleiro/10,14
+chocallo/10
+chocante/10
+chocarelo/10
+chocheira/10
+chocho/10,14
+choco/10,14
+chocolatada/10
+chocolataría/10
+chocolate/10
+chocolateiro/10,14
+chocolatería/10
+choedura/10
+chofer/10
+chofre/10
+choio/10,14
+choiva/10
+chola/10
+chope/10
+chopo/10,14
+choque/10
+choqueirada/10
+choqueiro/10,14
+choqueleo/10
+choquén/10
+chor/10
+chorada/10
+choradeira/10
+choremia/10
+choricada/10
+choricas
+chorida/10
+chorima/10
+choro/10
+choromicada/10
+choromicas
+choromiqueiro/10,14
+chorón/10,15
+chorosamente
+choroso/10,14
+chorra/10
+chorrazo/10
+chorro/10
+choruma/10
+chorume/10
+chos
+chosco/10,14
+chotis
+choto/10,14
+chou
+choucho/10,14
+choulán/10
+choupa/10
+choupada/10
+choupana/10
+chouparro/10
+choupín/10
+chourela/10
+chouriceiro/10,14
+chouricería/10
+chouriza/10
+chourizada/10
+chourizaría/10
+chourizo/10
+chousa/10
+chousal/12
+chouselo/10
+chouso/10
+chousume/10
+chouteiro/10,14
+chouto/10
+choza/10
+chuca/10
+chuchamel/10
+chucho/10,14
+chuchón/10,15
+chufa/10
+chufón/10,15
+chularía/10
+chulería/10
+chulo/10,14
+chumaceira/10
+chumazo/10
+chumbada/10
+chumbeiro/10,14
+chumbo/10,14
+chupábel/12
+chupable/10
+chupada/10
+chupadeira/10
+chupadela/10
+chupador/10,13
+chupamel/10
+chupatinta/10
+chupatintas
+chupeta/10
+chupete/10
+chupón/10,15
+churraría/10
+churrascada/10
+churrascaría/10
+churrasco/10
+churrasquería/10
+churreiro/10,14
+churrería/10
+churrigueresco/10,14
+churro/10,14
+churruscada/10
+churrusqueiro/10,14
+chuschús/10
+chusco/10
+chusmo/10,14
+chuspe/10
+chuvaco/10,14
+chuvascada/10
+chuvasco/10
+chuvasqueiro/10
+chuvia/10
+chuvieira/10
+chuviñada/10
+chuviñoso/10,14
+chuvioso/10,14
+chuvisca/10
+chuviscada/10
+chuzada/10
+chuzo/10,14
+cianato/10
+cianhídrico/10,14
+ciánico/10,14
+cianofícea/10
+cianose/10
+cianótico/10,14
+cianóxeno/10
+cianuro/10
+ciático/10,14
+ciatio/10
+cíato/10
+cibaco/10
+ciballo/10
+cibelina/10
+cibernético/10,14
+ciborio/10
+cicádido/10
+cicatrícula/10
+cicatriz/10
+cicatrización/10
+cicatrizante/10
+cicel/12
+cicelador/10,13
+cícero/10
+cicerone/10
+ciceroniano/10,14
+cichafontes
+cicho/10,14
+cichón/10
+cichote/10
+cicindela/10
+cicindélido/10
+ciclamino/10
+ciclicamente
+cíclico/10,14
+ciclismo/10
+ciclista/10
+ciclo/10
+ciclocrós/10
+cicloidal/12
+cicloide/10
+ciclomotor/10
+ciclón/10
+ciclónico/10,14
+ciclope/10
+ciclópeo/10,14
+ciclostilo/10
+ciclóstomo/10
+ciclotimia/10
+ciclotímico/10,14
+ciclotrón/10
+cicloturismo/10
+cicónido/10
+ciconiforme/10
+cicuta/10
+cidadán/10,14
+cidadanía/10
+cidade/10
+cidadela/10
+cidoiro/10
+cidra/10
+cidreira/10
+ciencia/10
+cientificamente
+científico/10,14
+cifose/10
+cifótico/10,14
+cifra/10
+cigala/10
+cigallada/10
+cigallo/10,14
+cigano/10,14
+cigarreiro/10,14
+cigarro/10,14
+cigarrón/10
+cigomático/10,14
+cigomorfo/10,14
+cigoto/10
+cigurat/10
+ciliar/10
+cilicio/10
+cilindrada/10
+cilíndrico/10,14
+cilindro/10
+cilio/10
+cillado/10,14
+cima/10
+cimacio/10
+cimase/10
+cimbabués/10,14
+címbalo/10
+címbrico/10,14
+cimbro/10,14
+cimbrón/10
+cimeira/10
+cimentación/10
+cimento/10
+cimícido/10
+cimitarra/10
+cimo/10
+cimografía/10
+cimógrafo/10
+cimograma/10
+cimón/10
+cimótico/10,14
+cimprón/10,15
+cinabrio/10
+cinámico/10,14
+cinamomo/10
+cinasco/10
+cinc/10
+cinceiro/10,14
+cincento/10,14
+cincha/10
+cincheira/10
+cinchón/10
+cíncico/10,14
+cinco/10
+cincocentas
+cincocentos
+cincoenrama/10
+cincografía/10
+cincogravado/10
+cincona/10
+cinconina/10
+cincuenta/10
+cincuentavo/10,14
+cincuentena/10
+cincuentenario/10
+cincuentón/10,15
+cine/10
+cineasta/10
+cineclub/10
+cinefilia/10
+cinéfilo/10,14
+cinefórum/10
+cinema/10
+cinemascope/10
+cinemateca/10
+cinemática/10
+cinematografía/10
+cinematográfico/10,14
+cinematógrafo/10
+cinerama/10
+cinerario/10,14
+cinéreo/10,14
+cinético/10,14
+cinexético/10,14
+cínfano/10
+cingalés/10,14
+cíngaro/10,14
+cinguideira/10
+cinguideiro/10
+cíngulo/10
+cinicamente
+cínico/10,14
+cínife/10
+cinismo/10
+cinllado/10,14
+cinocéfalo/10,14
+cinoglosa/10
+cinsa/10
+cinseiro/10,14
+cinsento/10,14
+cinta/10
+cintado/10,14
+cintaxe/10
+cintazo/10
+cinto/10
+cintón/10
+cintura/10
+cinxiberácea/10
+cinza/10
+cinzarra/10
+cinzarrada/10
+cinzarro/10
+ciobra/10
+ciperácea/10
+cipo/10
+cipolino/10
+cipreido/10
+ciprés/10
+ciprínido/10
+cipsélido/10
+circense/10
+circio/10,14
+circo/10
+circón/10
+circonfuso/10,14
+circónico/10,14
+circonio/10
+circuíto/10
+circulación/10
+circulante/10
+circularidade/10
+circularmente
+circulatorio/10,14
+círculo/10
+circumpolar/10
+circuncentro/10
+circuncisión/10
+circunciso/10,14
+circundábel/12
+circundable/10
+circundante/10
+circundo/10
+circunferencia/10
+circunflexo/10,14
+circunlocución/10
+circunloquio/10
+circunnavegación/10
+circunscrición/10
+circunscrito/10,14
+circunspección/10
+circunspectamente
+circunspecto/10,14
+circunstancia/10
+circunstanciado/10,14
+circunstancial/12
+circunstancialmente
+circunstante/10
+circunvalación/10
+circunveciño/10,14
+circunvolución/10
+cireneo/10,14
+cirial/12
+cirichón/10
+cirílico/10,14
+cirindainas
+ciringallada/10
+ciringalleiro/10,14
+ciringallo/10
+cirio/10
+ciriscón/10
+cirola/10
+cirolán/10
+ciroleira/10
+cirolo/10
+cirrio/10
+cirrípides
+cirro/10
+cirrocúmulo/10
+cirrose/10
+cirrostrato/10
+cirrótico/10,14
+cirurxía/10
+cirurxián/10,14
+cirúrxico/10,14
+cisalla/10
+cisalpino/10,14
+cisandino/10,14
+cisca/10
+ciscallo/10
+cisco/10
+cisma/10
+cismático/10,14
+cismeiro/10,14
+cismón/10,15
+cisne/10
+cispadano/10,14
+cisqueira/10
+cista/10
+cistácea/10
+cisterciense/10
+cisterna/10
+cisticerco/10
+cisticercose/10
+cístico/10,14
+cistina/10
+cistite/10
+cistoflaxelado/10
+cistoscopio/10,14
+cistotomía/10
+cisxordano/10,14
+cita/10
+citábel/12
+citable/10
+citación/10
+citania/10
+cítara/10
+citarista/10
+citatorio/10,14
+citerior/10
+cítiso/10
+citodiagnóstico/10
+cítola/10
+citólise/10
+citoloxía/10
+citolóxico/10,14
+citoplasma/10
+citoplasmático/10,14
+citostático/10,14
+citote/10
+citra/10
+citrano/10
+citrato/10
+cítrico/10,14
+citrino/10,14
+civeta/10
+civicamente
+cívico/10,14
+civil/12
+civilidade/10
+civilista/10
+civilizábel/12
+civilizable/10
+civilización/10
+civilizadamente
+civilizador/10,13
+civilmente
+civismo/10
+cizalla/10
+cizoiro/10
+clac/10
+cladócero/10
+cladodio/10
+clámide/10
+clamor/10
+clamorosamente
+clamoroso/10,14
+clan/10
+clandestinamente
+clandestinidade/10
+clandestino/10,14
+claque/10
+claqueta/10
+clara/10
+claraboia/10
+claramente
+clareeira/10
+clareiro/10
+clarencia/10
+clareo/10
+clarete/10
+clarexa/10
+clareza/10
+claridade/10
+clarificábel/12
+clarificable/10
+clarificación/10
+clarificador/10,13
+clarificante/10
+clarín/10
+clarinete/10
+clarinetista/10
+clarisa/10
+clarividencia/10
+clarividente/10
+claro/10,14
+clarón/10
+claroscuro/10
+clase/10
+clasicamente
+clasicismo/10
+clasicista/10
+clásico/10,14
+clasificábel/12
+clasificable/10
+clasificación/10
+clasificador/10,13
+clasismo/10
+clasista/10
+clástico/10,14
+claudia/10
+claudicación/10
+claudicante/10
+claudieira/10
+claustral/12
+claustro/10
+claustrofobia/10
+claustrófobo/10,14
+cláusula/10
+clausura/10
+clava/10
+clave/10
+clavecín/10
+clavecinista/10
+clavicembalista/10
+clavicémbalo/10
+clavicordio/10
+clavícula/10
+clavicular/10
+cleistogamia/10
+clemátide/10
+clemencia/10
+clemente/10
+clementina/10
+clepsidra/10
+cleptomanía/10
+cleptómano/10,14
+clerecía/10
+clerical/12
+clericalismo/10
+clericato/10
+clérigo/10
+clero/10
+clic/10
+cliente/10,14
+clientela/10
+clientelismo/10
+clima/10
+climatérico/10,14
+climaterio/10
+climático/10,14
+climatización/10
+climatoloxía/10
+climatolóxico/10,14
+climatoterapia/10
+clímax
+clinicamente
+clínico/10,14
+clinómetro/10
+clinopodio/10
+clip/10
+clípeo/10
+clister/10
+clitorídeo/10,14
+clítoris
+clixé/10
+cloaca/10
+cloasma/10
+clon/10
+clonación/10
+clónico/10,14
+cloración/10
+cloral/12
+cloranfenicol/12
+clorato/10
+clorhidrato/10
+clorhídrico/10,14
+clórico/10,14
+clorito/10,14
+cloro/10
+clorofícea/10
+clorofila/10
+clorofílico/10,14
+clorofórmico/10,14
+cloroformización/10
+cloroformo/10
+clorometría/10
+cloromicetina/10
+cloroplasto/10
+clorose/10
+cloroso/10,14
+clorótico/10,14
+cloruro/10
+club/10
+cluniacense/10
+clupeido/10
+cnidario/10
+cnidosporídeo/10
+co
+có
+coa
+coacción/10
+coactivamente
+coactivo/10,14
+coada/10
+coadoiro/10
+coador/10
+coadquirente/10
+coadura/10
+coadxutor/10,13
+coadxutoría/10
+coadxuvante/10
+coagulábel/12
+coagulable/10
+coagulación/10
+coagulante/10
+coágulo/10
+coala/10
+coalescencia/10
+coalición/10
+coana/10
+coañadeira/10
+coandro/10
+coañeira/10
+coaño/10
+coaptación/10
+coarrendador/10,13
+coarrendatario/10,14
+coartación/10
+coartada/10
+coas
+coautor/10,13
+coautoría/10
+coaxial/12
+cóbado/10
+cobaia/10
+cobalto/10
+cobaltoterapia/10
+cobertoira/10
+cobertor/10
+cobertura/10
+cobítido/10
+cobiza/10
+cobizábel/12
+cobizable/10
+cobizosamente
+cobizoso/10,14
+cobra/10
+cobrábel/12
+cobrable/10
+cobrador/10,13
+cobramento/10
+cobranza/10
+cobre/10
+cóbrega/10
+cobreiro/10,14
+cobro/10
+coca/10
+cocada/10
+cocaína/10
+cocainas
+cocainomanía/10
+cocainómano/10,14
+coccidio/10
+coccidiose/10
+cóccido/10
+coccinela/10
+coccinélido/10
+coccíneo/10,14
+cocción/10
+cóccix
+coccíxeo/10,14
+cocedoiro/10,14
+cocedor/10,13
+cocedura/10
+coceira/10
+cocemento/10
+cocerello/10
+cocha/10
+cochada/10
+cochaino/10,14
+coche/10
+cochechas
+cóchegas
+cocheiro/10,14
+cochinchas
+cochinchinés/10,14
+cochinilla/10
+cocho/10,14
+cochorra/10
+cochorro/10
+cochosa/10
+cociente/10
+cociña/10
+cociñeiro/10,14
+cóclea/10
+coclear/10
+coclearia/10
+coco/10
+cocoso/10,14
+cocote/10
+cóctel/10
+cocteleira/10
+coda/10
+codaste/10
+codecha/10
+codeína/10
+codelo/10,14
+codesal/12
+codeseira/10
+codeso/10
+codia/10
+códice/10
+codicilar/10
+codicilo/10
+codicoloxía/10
+codificábel/12
+codificable/10
+codificación/10
+codificador/10,13
+código/10
+codio/10
+codirector/10,13
+codobela/10
+codorniz/10
+codorno/10,14
+codrolo/10
+codroso/10
+coedición/10
+coeducación/10
+coeficiencia/10
+coeficiente/10
+coeiro/10
+coella/10
+coelleiro/10,14
+coello/10
+cóengo/10
+coenlleiro/10,14
+coenllo/10
+coenxía/10
+coercíbel/12
+coercibilidade/10
+coercible/10
+coerción/10
+coercitivo/10,14
+coetaneamente
+coetáneo/10,14
+coeterno/10,14
+coevo/10,14
+coexistencia/10
+coexistente/10
+cofadoira/10
+cofia/10
+cofiño/10
+cofre/10
+cognación/10
+cognado/10,14
+cognaticio/10,14
+cognición/10
+cognitivo/10,14
+cognome/10
+cognoscíbel/12
+cognoscible/10
+cognoscitivo/10,14
+cogombro/10
+cogomelo/10
+cogordo/10,14
+cogula/10
+cohabitación/10
+coherdeiro/10,14
+coherencia/10
+coherente/10
+coherentemente
+cohesión/10
+cohesivo/10,14
+cohibición/10
+cohobación/10
+cohorte/10
+coia/10
+coial/12
+coiazo/10
+coidador/10,13
+coidadosamente
+coidadoso/10,14
+coido/10
+coído/10
+coieira/10
+coimbrán/10,14
+coíña/10
+coiñal/12
+coincidencia/10
+coincidente/10
+coiñeiro/10,14
+coio/10
+coiote/10
+coira/10
+coiraceiro/10
+coiracho/10
+coiraza/10
+coirento/10,14
+coiro/10
+coirudo/10,14
+coita/10
+coitado/10,14
+coitela/10
+coitelada/10
+coitelaría/10
+coiteleiro/10
+coitelería/10
+coitelo/10
+coitío/10
+coito/10
+col/10
+cola/10
+colaboración/10
+colaboracionismo/10
+colaboracionista/10
+colaborador/10,13
+colaborativo/10,14
+colación/10
+colagogo/10,14
+colapso/10
+colateral/12
+colateralidade/10
+colateralmente
+colaxe/10
+coláxeno/10,14
+colcha/10
+colchoaría/10
+colchoeiro/10,14
+colchoería/10
+colchón/10
+colección/10
+coleccionista/10
+coleciste/10
+colecistite/10
+colecta/10
+colectánea/10
+colectivamente
+colectividade/10
+colectivismo/10
+colectivista/10
+colectivístico/10,14
+colectivización/10
+colectivo/10,14
+colector/10,13
+colédoco/10
+colega/10
+coleira/10
+coleiro/10
+colémbolo/10
+colemia/10
+colendo/10,14
+colénquima/10
+coleóptero/10
+cólera/10
+colericamente
+colérico/10,14
+coleriforme/10
+colerina/10
+colesterina/10
+colesterol/12
+colesterolemia/10
+coleta/10
+colete/10
+colexial/12,13
+colexialmente
+colexiata/10
+colexio/10
+colgadoiro/10
+colgadura/10
+colgallo/10
+colgante/10
+colibacilo/10
+colibacilose/10
+colibrí/10
+cólico/10,14
+coliflor/10
+coliga/10
+colimación/10
+colimador/10
+colímbido/10
+colimbo/10
+colirio/10
+coliseo/10
+colisión/10
+colite/10
+colitigante/10
+colla/10
+colledeira/10
+colledizo/10,14
+colledoira/10
+colledor/10,13
+colledura/10
+colleita/10
+colleitadora/10
+colleiteiro/10,14
+colleitizo/10
+collizo/10
+colloada/10
+collón/10
+colludo/10,14
+colma/10
+colmaceiro/10,14
+colmazo/10
+colmea/10
+colmeira/10
+colmeirada/10
+colmeiro/10,14
+colmo/10,14
+colo/10
+colocación/10
+colodión/10
+colofón/10
+coloidal/12
+coloide/10
+colombiano/10,14
+colon/10
+colón/10
+colonato/10
+colondro/10
+colondrollo/10
+colonés/10,14
+colonia/10
+colonial/12
+colonialismo/10
+colonialista/10
+colonización/10
+colonizador/10,13
+colono/10
+coloquial/12
+coloquialismo/10
+coloquialmente
+coloquíntida/10
+coloquio/10
+color/10
+coloración/10
+colorante/10
+colorete/10
+colorido/10
+colorimetría/10
+colorimétrico/10,14
+colorímetro/10
+colorismo/10
+colorista/10
+colosal/12
+colosalmente
+coloso/10
+cólquico/10
+colt/10
+colúbrido/10
+columbario/10
+colúmbido/10
+columbiforme/10
+columbino/10,14
+columbio/10
+columbofilia/10
+columbófilo/10,14
+columela/10
+columna/10
+columnario/10,14
+columnata/10
+columnista/10
+coluro/10
+colusión/10
+colusorio/10,14
+colutorio/10
+colza/10
+coma/10
+comadre/10
+comadreo/10
+comadroa/10
+comanche/10
+comandancia/10
+comandante/10
+comandita/10
+comanditario/10,14
+comando/10
+comarca/10
+comarcal/12
+comarcalización/10
+comarcán/10,14
+comareiro/10
+cómaro/10
+comarón/10
+comatoso/10,14
+cómbaro/10
+combarro/10
+combate/10
+combatedor/10,13
+combatente/10
+combativamente
+combatividade/10
+combativo/10,14
+combinábel/12
+combinable/10
+combinación/10
+combinatorio/10,14
+comborza/10
+combretácea/10
+comburente/10
+combustíbel/12
+combustibilidade/10
+combustible/10
+combustión/10
+comechón/10
+comechume/10
+comedeiro/10,14
+comedela/10
+comedia/10
+comediante/10,14
+comedidamente
+comedido/10,14
+comedimento/10
+comediógrafo/10,14
+comedor/10,13
+comellón/10,15
+comemerda/10
+comenda/10
+comendador/10,13
+comendatario/10,14
+comenencia/10
+comenenciudo/10,14
+comensal/12
+comentador/10,13
+comentario/10
+comentarista/10
+comento/10
+comerciábel/12
+comerciable/10
+comercial/12
+comercialización/10
+comercialmente
+comerciante/10
+comercio/10
+comestíbel/12
+comestible/10
+cometa/10
+cometedor/10,13
+comezo/10
+comíbel/12
+comible/10
+cómic/10
+comicamente
+comichón/10
+comicial/12
+comicidade/10
+comicio/10
+cómico/10,14
+comigo
+cominación/10
+comiñas
+cominatorio/10,14
+comiño/10
+comisaría/10
+comisariado/10
+comisario/10,14
+comisión/10
+comisionista/10
+comiso/10
+comisorio/10,14
+comisura/10
+comité/10
+comitente/10
+comitiva/10
+como
+cómoda/10
+comodamente
+comodante/10
+comodatario/10,14
+comodato/10
+comodidade/10
+comodín/10
+cómodo/10,14
+comodoro/10
+comoriano/10,14
+compactamente
+compactidade/10
+compacto/10,14
+compadecemento/10
+compadre/10
+compadreo/10
+compaixón/10
+compaña/10
+compañeirismo/10
+compañeiro/10,14
+compangada/10
+compango/10
+compangueiro/10,14
+compañía/10
+comparábel/12
+comparable/10
+comparación/10
+comparanza/10
+comparatismo/10
+comparatista/10
+comparativamente
+comparativo/10,14
+comparecencia/10
+comparecente/10
+comparsa/10
+compartidor/10,13
+compartimento/10
+compás/10
+compasadamente
+compasíbel/12
+compasible/10
+compasivamente
+compasivo/10,14
+compatíbel/12
+compatibilidade/10
+compatible/10
+compatriota/10
+compaxinación/10
+compendiador/10,13
+compendio/10
+compendiosamente
+compendioso/10,14
+compenetración/10
+compensábel/12
+compensable/10
+compensación/10
+compensador/10,13
+compensatoriamente
+compensatorio/10,14
+competencia/10
+competente/10
+competentemente
+competición/10
+competidor/10,13
+competitividade/10
+competitivo/10,14
+compilación/10
+compilador/10,13
+complementariamente
+complementariedade/10
+complementario/10,14
+complemento/10
+completamente
+completas
+completivamente
+completivo/10,14
+completo/10,14
+complexidade/10
+complexión/10
+complexo/10,14
+complicación/10
+complicadamente
+cómplice/10
+complicidade/10
+complot/10
+complutense/10
+compluvio/10
+compoñedor/10,13
+compoñedura/10
+componenda/10
+compoñente/10
+compoñíbel/12
+compoñible/10
+comporta/10
+comportamento/10
+composición/10
+compositivo/10,14
+compósito/10,14
+compositor/10,13
+compostas
+compostelán/10,14
+composto/10,14
+compostoiro/10
+compostor/10,13
+compostura/10
+compota/10
+compra/10
+comprábel/12
+comprable/10
+compracencia/10
+compracente/10
+comprador/10,13
+compravenda/10
+comprensíbel/12
+comprensibelmente
+comprensibilidade/10
+comprensible/10
+comprensiblemente
+comprensión/10
+comprensivamente
+comprensivo/10,14
+compresa/10
+compresíbel/12
+compresibilidade/10
+compresible/10
+compresión/10
+compresivo/10,14
+compresor/10,13
+comprimario/10,14
+comprimíbel/12
+comprimible/10
+comprobábel/12
+comprobable/10
+comprobación/10
+comprobante/10
+comprobatorio/10,14
+comprometedor/10,13
+comprometido/10,14
+compromisario/10,14
+compromiso/10
+compromisorio/10,14
+compulsa/10
+compulsión/10
+compulsivamente
+compulsivo/10,14
+compulsorio/10,14
+compunción/10
+computábel/12
+computable/10
+computación/10
+computador/10,13
+computadora/10
+cómputo/10
+común/10
+comuna/10
+comuña/10
+comunal/12
+comunalmente
+comuneiro/10,14
+comuñeiro/10
+comungante/10
+comungatorio/10
+comunicábel/12
+comunicable/10
+comunicación/10
+comunicador/10,13
+comunicante/10
+comunicativo/10,14
+comunidade/10
+comunismo/10
+comunista/10
+comunitariamente
+comunitario/10,14
+comunmente
+comuñón/10
+con/10
+cona/10
+coñac/10
+conacha/10
+conainas
+conativo/10,14
+conato/10
+conca/10
+concada/10
+concatenación/10
+concausa/10
+concavidade/10
+cóncavo/10,14
+concelebración/10
+concelebrante/10
+concellaría/10
+concelleiro/10,14
+concellería/10
+concello/10
+concento/10
+concentración/10
+concentrador/10,13
+concéntrico/10,14
+concepción/10
+concepcionista/10
+conceptismo/10
+conceptista/10
+concepto/10
+conceptual/12
+conceptualismo/10
+conceptualista/10
+conceptualización/10
+conceptualmente
+conceptuosamente
+conceptuoso/10,14
+concernente/10
+concertación/10
+concertadamente
+concertador/10,13
+concertante/10
+concertina/10
+concertino/10
+concertista/10
+concerto/10
+concesión/10
+concesionario/10,14
+concesiva/10
+concesivo/10,14
+concha/10
+conchado/10,14
+cónchega/10
+concheiro/10,14
+conchelo/10
+conchil/12
+concho/10
+concibíbel/12
+concibible/10
+concidadán/10,14
+conciencia/10
+concienciación/10
+concienciudamente
+concienciudo/10,14
+conciliábel/12
+conciliable/10
+conciliábulo/10
+conciliación/10
+conciliador/10,13
+conciliatorio/10,14
+concilio/10
+concisamente
+concisión/10
+conciso/10,14
+concitación/10
+concitador/10,13
+concitativo/10,14
+conclave/10
+conclavista/10
+concluínte/10
+concluintemente
+conclusión/10
+conclusivo/10,14
+concluso/10,14
+conco/10
+concoidal/12
+concoide/10
+concomitancia/10
+concomitante/10
+concordancia/10
+concordante/10
+concordato/10
+concordatorio/10,14
+concorde/10
+concordemente
+concordia/10
+concorrencia/10
+concorrente/10
+concorrentemente
+concreación/10
+concreción/10
+concrescencia/10
+concrescente/10
+concretamente
+concreto/10,14
+concubina/10
+concubinario/10
+concubinato/10
+concúbito/10
+conculcación/10
+conculcador/10,13
+concuñado/10,14
+concupiscencia/10
+concupiscente/10
+concupiscíbel/12
+concupiscible/10
+concursante/10
+concurso/10
+conda/10
+condado/10
+condal/12
+conde/10
+condecoración/10
+condena/10
+condenábel/12
+condenable/10
+condenación/10
+condenador/10,13
+condenatorio/10,14
+condensábel/12
+condensable/10
+condensación/10
+condensadamente
+condensador/10,13
+condesa/10
+condescendencia/10
+condescendente/10
+condestable/10
+condición/10
+condicionadamente
+condicional/12
+condicionalmente
+condicionamento/10
+condicionante/10
+condigno/10,14
+cóndilo/10
+condiloma/10
+condimentación/10
+condimento/10
+condiscípulo/10,14
+condolencia/10
+condómina/10
+condominio/10
+condón/10
+condonábel/12
+condonable/10
+condonación/10
+cóndor/10
+cóndrico/10,14
+condrina/10
+condrioma/10
+condriosoma/10
+condrite/10
+condrografía/10
+condrográfico/10,14
+condroloxía/10
+condroma/10
+condrose/10
+conducente/10
+condución/10
+conduta/10
+condutancia/10
+condutíbel/12
+condutibilidade/10
+condutible/10
+condutismo/10
+condutista/10
+condutividade/10
+condutivo/10,14
+conduto/10
+condutor/10,13
+coñecedor/10,13
+coñecemento/10
+coñecíbel/12
+coñecible/10
+conectábel/12
+conectable/10
+conectador/10
+conectivo/10,14
+conexamente
+conexión/10
+conexo/10,14
+confabulación/10
+confabulador/10,13
+confección/10
+confeccionador/10,13
+confederación/10
+confederadamente
+confederal/12
+confederativo/10,14
+confeitaría/10
+confeiteiro/10,14
+confeitería/10
+confeito/10
+conferencia/10
+conferenciante/10
+confesábel/12
+confesable/10
+confesión/10
+confesional/12
+confesionalidade/10
+confesionalismo/10
+confesionario/10
+confeso/10,14
+confesor/10
+confiadamente
+confianza/10
+confidencia/10
+confidencial/12
+confidencialidade
+confidencialmente
+confidente/10
+configuración/10
+configurador/10,13
+confín/10
+confinamento/10
+confinante/10
+confirmábel/12
+confirmable/10
+confirmación/10
+confirmador/10,13
+confirmante/10
+confirmativo/10,14
+confirmatorio/10,14
+confiscábel/12
+confiscable/10
+confiscación/10
+confiscador/10,13
+conflagración/10
+conflitividade/10
+conflitivo/10,14
+conflito/10
+confluencia/10
+confluente/10
+conformación/10
+conformador/10
+conforme/10
+conformidade/10
+conformismo/10
+conformista/10
+confort/10
+confortábel/12
+confortabelmente
+confortable/10
+confortablemente
+confortador/10,13
+confortante/10
+conforto/10
+confrade/10,14
+confraría/10
+confraternidade/10
+confraternización/10
+confrontación/10
+confucianismo/10
+confucianista/10
+confuciano/10,14
+confundíbel/12
+confundible/10
+confundidamente
+confusamente
+confusión/10
+confusionismo/10
+confusionista/10
+confuso/10,14
+confutábel/12
+confutable/10
+confutación/10
+conga/10
+conglomeración/10
+conglutinación/10
+conglutinante/10
+congolés/10,14
+congostra/10
+congoxa/10
+congoxoso/10,14
+congraciamento/10
+congratulación/10
+congratulatorio/10,14
+congregación/10
+congregante/10
+congresista/10
+congreso/10
+congresual/12
+congro/10
+congrua/10
+congruencia/10
+congruente/10
+congruentemente
+congruidade/10
+congruo/10,14
+conicho/10,14
+conicidade/10
+cónico/10,14
+conidio/10
+cónido/10
+conífera/10
+coniforme/10
+coniñas
+coniqueiro/10,14
+conirrostro/10
+conivalvo/10,14
+conivencia/10
+conivente/10
+conmemorábel/12
+conmemorable/10
+conmemoración/10
+conmemorativo/10,14
+conmensurábel/12
+conmensurabilidade/10
+conmensurable/10
+conmensuración/10
+conmensurativo/10,14
+conminuto/10,14
+conmiseración/10
+conmiserativo/10,14
+conmoción/10
+conmovedor/10,13
+conmovíbel/12
+conmovible/10
+conmutábel/12
+conmutabilidade/10
+conmutable/10
+conmutación/10
+conmutador/10,13
+conmutativo/10,14
+conmutatriz/10
+connatural/12
+connaturalización/10
+connosco
+connotación/10
+connotativo/10,14
+connubial/12
+connubio/10
+cono/10
+conoidal/12
+conoide/10
+conoideo/10,14
+conopeo/10
+conopial/12
+conque
+conqueiro/10,14
+conquense/10
+conquiforme/10
+conquista/10
+conquistábel/12
+conquistable/10
+conquistador/10,13
+consabido/10,14
+consagración/10
+consagrante/10
+consanguíneo/10,14
+consanguinidade/10
+consciencia/10
+consciente/10
+conscientemente
+consecución/10
+consecuencia/10
+consecuente/10
+consecuentemente
+consecutiva/10
+consecutivamente
+consecutivo/10,14
+conseguíbel/12
+conseguible/10
+conseguinte/10
+conseguintemente
+consellaría/10
+conselleiro/10,14
+consellería/10
+consello/10
+consenso/10
+consensual/12
+consentidor/10,13
+consentimento/10
+conserva/10
+conservábel/12
+conservable/10
+conservación/10
+conservador/10,13
+conservadorismo/10
+conservante/10
+conservatorio/10
+conserveiro/10,14
+conserxaría/10
+conserxe/10
+conserxería/10
+considerábel/12
+considerabelmente
+considerable/10
+considerablemente
+consideración/10
+consideradamente
+considerando/10
+consigna/10
+consignación/10
+consignador/10,13
+consignatario/10,14
+consigo
+consiliario/10
+consistencia/10
+consistente/10
+consistentemente
+consistorial/12
+consistorio/10
+consoante/10
+consocio/10,14
+consogro/10,14
+consola/10
+consolábel/12
+consolable/10
+consolación/10
+consolador/10,13
+consolda/10
+consolidábel/12
+consolidable/10
+consolidación/10
+consolidante/10
+consolo/10
+consomé/10
+consonancia/10
+consonante/10
+consonántico/10,14
+consonantismo/10
+consonantización/10
+consonte
+consorcio/10
+consorte/10
+conspicuamente
+conspicuidade/10
+conspicuo/10,14
+conspiración/10
+conspirador/10,13
+constancia/10
+constante/10
+constantemente
+constatación/10
+constelación/10
+consternación/10
+constipación/10
+constitución/10
+constitucional/12
+constitucionalidade/10
+constitucionalismo/10
+constitucionalmente
+constituínte/10
+constitutivo/10,14
+constrición/10
+constrinxente/10
+constrinximento/10
+constritivo/10,14
+constritor/10,13
+construción/10
+construíbel/12
+construíble/10
+construtivamente
+construtivismo/10
+construtivista/10
+construtivo/10,14
+construtor/10,13
+consubstanciación/10
+consubstancial/12
+consubstancialidade/10
+consuetudinario/10,14
+cónsul/10
+consulado/10
+consular/10
+consulesa/10
+consulta/10
+consultivo/10,14
+consultor/10,13
+consultoría/10
+consultorio/10
+consumación/10
+consumadamente
+consumíbel/12
+consumible/10
+consumición/10
+consumidor/10,13
+consumismo/10
+consumista/10
+consumo/10
+consunción/10
+consuntivo/10,14
+conta/10
+contaataque/10
+contábel/12
+contabilidade/10
+contabilización/10
+contable/10
+contacto/10
+contador/10,13
+contadoría/10
+contafíos
+contagotas
+contaminación/10
+contaminador/10,13
+contaminante/10
+contapasos
+contaquilómetros
+contaxio/10
+contaxioso/10,14
+contedor/10
+contemplación/10
+contemplador/10,13
+contemplativo/10,14
+contemporaneamente
+contemporaneidade/10
+contemporáneo/10,14
+contemporización/10
+contemporizador/10,13
+contención/10
+contencioso/10,14
+contenda/10
+contendente/10
+contentábel/12
+contentable/10
+contentadizo/10,14
+contentamento/10
+contento/10,14
+conterráneo/10,14
+contestábel/12
+contestable/10
+contestación/10
+contestador/10
+contestatario/10,14
+conteste/10
+contestón/10,15
+contexto/10
+contextual/12
+contextualmente
+contextura/10
+contía/10
+contigo
+contiguamente
+contigüidade/10
+contiguo/10,14
+contiñeiro/10,14
+continencia/10
+continental/12
+continente/10
+continuábel/12
+continuable/10
+continuación/10
+continuadamente
+continuador/10,13
+continuamente
+continuativo/10,14
+continuidade/10
+continuísmo/10
+continuísta/10
+continuo/10,14
+contínuum/10
+continxencia/10
+continxente/10
+contista/10
+conto/10
+contorna/10
+contorno/10
+contorsión/10
+contorsionismo/10
+contorsionista/10
+contra/10
+contraalmirante/10
+contraatacante/10
+contraaviso/10
+contrabaixista/10
+contrabaixo/10
+contrabandista/10
+contrabando/10
+contrabarreira/10
+contracambio/10
+contracción/10
+contracédula/10
+contracepción/10
+contraceptivo/10,14
+contracodaste/10
+contracorrente/10
+contracosta/10
+contráctil/10
+contractilidade/10
+contracto/10,14
+contractual/12
+contractura/10
+contracultura/10
+contracurva/10
+contradanza/10
+contradición/10
+contradique/10
+contraditor/10,13
+contraditoriamente
+contraditorio/10,14
+contraente/10
+contraescarpa/10
+contraescota/10
+contraescritura/10
+contraespionaxe/10
+contrafeito/10,14
+contrafigura/10
+contrafileira/10
+contrafío/10
+contrafirma/10
+contrafolla/10
+contrafoque/10
+contraforte/10
+contrafuga/10
+contragolpe/10
+contraíbel/12
+contraíble/10
+contraindicación/10
+contralto/10
+contraluz/10
+contramán
+contramarca/10
+contramarcha/10
+contramesana/10
+contramestre/10
+contramina/10
+contramuro/10
+contranatural/12
+contraofensiva/10
+contraorde/10
+contrapartida/10
+contrapaso/10
+contrapeso/10
+contrapilastra/10
+contraporca/10
+contraporta/10
+contraportada/10
+contraposición/10
+contraposto/10,14
+contraproducente/10
+contraproposta/10
+contraprotesta/10
+contraproxecto/10
+contrapunta/10
+contrapuntista/10
+contrapuntístico/10,14
+contrapunto/10
+contraquilla/10
+contrariamente
+contrariedade/10
+contrario/10,14
+contrarreforma/10
+contrarreformista/10
+contrarrelleira/10
+contrarréplica/10
+contrarrevolución/10
+contrarrevolucionario/10,14
+contrarroda/10
+contrasenso/10
+contrasentido/10
+contrasinal/12
+contrasol/10
+contrastábel/12
+contrastable/10
+contrastante/10
+contraste/10
+contrastivo/10,14
+contrata/10
+contratación/10
+contratante/10
+contratempo/10
+contratista/10
+contrato/10
+contratorpedeiro/10
+contravalación/10
+contravalor/10
+contraveleno/10
+contravención/10
+contraventá/10
+contraventor/10,13
+contribución/10
+contribuidor/10,13
+contribuínte/10
+contributivo/10,14
+contricamente
+contrición/10
+contrincante/10
+contrito/10,14
+control/12
+controlábel/12
+controlable/10
+controlador/10,13
+controversia/10
+controvertíbel/12
+controvertible/10
+contubernio/10
+contumacia/10
+contumaz/10
+contumazmente
+contumelia/10
+contundencia/10
+contundente/10
+contundentemente
+conturbación/10
+contusión/10
+contuso/10,14
+convalecencia/10
+convalecente/10
+convección/10
+convectivo/10,14
+convector/10
+convencemento/10
+convencíbel/12
+convencible/10
+convención/10
+convencional/12
+convencionalidade/10
+convencionalismo/10
+convencionalmente
+conveniencia/10
+conveniente/10
+convenientemente
+convenio/10
+convento/10
+conventual/12
+conventualidade/10
+conversa/10
+conversación/10
+conversador/10,13
+conversión/10
+converso/10,14
+convertedor/10
+convertíbel/12
+convertibilidade/10
+convertible/10
+converxencia/10
+converxente/10
+convexidade/10
+convexo/10,14
+convicción/10
+convicto/10,14
+convincente/10
+convincentemente
+convite/10
+convivencia/10
+convivencial/12
+convivente/10
+convocador/10,13
+convocatoria/10
+convocatorio/10,14
+convoi/10
+convolvulácea/10
+convólvulo/10
+convosco
+convulsión/10
+convulsivamente
+convulsivo/10,14
+convulso/10,14
+conxectura/10
+conxecturábel/12
+conxecturable/10
+conxectural/12
+conxecturalmente
+conxelación/10
+conxelador/10,13
+conxelante/10
+conxénere/10
+conxénito/10,14
+conxestión/10
+conxestivo/10,14
+conxugábel/12
+conxugable/10
+conxugación/10
+conxugal/12
+conxugalmente
+conxunción/10
+conxuncional/12
+conxunta/10
+conxuntamente
+conxuntiva/10
+conxuntivite/10
+conxuntivo/10,14
+conxunto/10,14
+conxuntura/10
+conxuntural/12
+conxura/10
+conxuración/10
+conxuro/10
+cónxuxe/10
+conxuxicida/10
+conxuxicidio/10
+cooficial/12
+cooficialidade/10
+cooperación/10
+cooperador/10,13
+cooperante/10
+cooperativa/10
+cooperativismo/10
+cooperativista/10
+cooperativístico/10,14
+cooperativo/10,14
+cooptación/10
+coordenada/10
+coordenado/10,14
+coordinábel/12
+coordinable/10
+coordinación/10
+coordinadamente
+coordinador/10,13
+coordinante/10
+coordinativo/10,14
+copa/10
+copaíba/10
+copal/12
+coparticipación/10
+copartícipe/10
+cope/10
+copeada/10
+copeiro/10
+copelación/10
+copelo/10,14
+copeo/10
+copépodo/10
+copernicano/10,14
+copete/10
+copia/10
+copiábel/12
+copiable/10
+copiador/10,13
+copiloto/10
+copiosamente
+copiosidade/10
+copioso/10,14
+copista/10
+copla/10
+copleiro/10,14
+coplista/10
+copo/10,14
+copón/10
+copra/10
+coprodución/10
+coprófago/10,14
+coprofaxia/10
+coprófilo/10,14
+coprolalia/10
+coprolálico/10,14
+coprólito/10
+coproloxía/10
+copropiedade/10
+copropietario/10,14
+copto/10,14
+cópula/10
+copulación/10
+copulador/10,13
+copulativo/10,14
+copyleft/10
+copyright/10
+coque/10
+coqueta/10
+coquetaría/10
+coqueteo/10
+coquetería/10
+coqueto/10,14
+cor/10
+cora/10
+corácido/10
+coracoide/10
+corada/10
+coral/12
+coraleiro/10,14
+coralífero/10,14
+coralino/10,14
+Corán/10
+coránico/10,14
+coraxe/10
+corazón/10
+corbelo/10
+corcel/12
+corchea/10
+corchete/10
+corcheto/10,14
+corcón/10
+corcoño/10
+corcovado/10,14
+corcovo/10,14
+corda/10
+cordado/10,14
+cordal/12
+cordame/10
+cordamente
+cordeeiro/10,14
+cordeiro/10,14
+cordel/12
+cordela/10
+cordella/10
+cordial/12
+cordialidade/10
+cordialmente
+cordiforme/10
+cordilleira/10
+cordita/10
+cordo/10,14
+cordoaría/10
+cordobán/10
+cordobés/10,14
+cordoeiro/10,14
+cordoería/10
+cordón/10
+cordovea/10
+cordura/10
+core/10
+corea/10
+coreano/10,14
+corego/10
+coreido/10
+corela/10
+coreño/10,14
+corenta/10
+corentavo/10,14
+corentena/10
+corentón/10,15
+coreo/10
+coreografía/10
+coreográfico/10,14
+coreógrafo/10,14
+coresma/10
+coresmal/12
+corfiota/10
+corgo/10,14
+corgueiro/10,14
+coriáceo/10,14
+coriambo/10
+coriandro/10
+coribante/10
+corifeo/10
+corimbo/10
+corindón/10
+corintio/10,14
+corion/10
+coriscada/10
+corisco/10
+corisquento/10,14
+corista/10
+coristanqués/10,14
+coriza/10
+corna/10
+cornabude/10
+cornácea/10
+cornada/10
+cornal/12
+cornalina/10
+cornamenta/10
+cornamusa/10
+cornán/10,15
+córnea/10
+cornecho/10,14
+corneira/10
+cornelán/10,15
+cornella/10
+cornelleira/10
+cornello/10
+córneo/10,14
+córner/11
+corneta/10
+cornetada/10
+cornetán/10
+cornete/10
+cornetín/10
+corneto/10
+cornixa/10
+corníxero/10,14
+cornizó/10
+corno/10
+cornucopia/10
+cornudo/10,14
+cornúpeta/10
+coro/10
+coroa/10
+coroación/10
+coroamento/10
+coroceiro/10
+corografía/10
+corográfico/10,14
+corógrafo/10,14
+coroide/10
+coroideo/10,14
+corola/10
+corolario/10
+coronal/12
+coronario/10,14
+coronel/12
+coronelato/10
+corónide/10
+coronoide/10
+coroza/10
+corpiño/10
+corpo/10
+corporación/10
+corporal/12
+corporalidade/10
+corporalmente
+corporativamente
+corporativismo/10
+corporativista/10
+corporativo/10,14
+corporeidade/10
+corpóreo/10,14
+corpudo/10,14
+corpulencia/10
+corpulento/10,14
+corpus
+corpuscular/10
+corpúsculo/10
+corra/10
+córrago/10
+corraña/10
+corre/10
+correa/10
+correada/10
+correal/12
+correaxe/10
+corrección/10
+correccional/12
+correctamente
+correctivo/10,14
+correcto/10,14
+corrector/10,13
+corredío/10,14
+corredizo/10,14
+corredoiro/10,14
+corredor/10,13
+correlación/10
+correlativamente
+correlativo/10,14
+correlato/10
+correlixionario/10,14
+corremento/10
+correntada/10
+corrente/10
+correntemente
+correo/10
+correolo/10,14
+correón/10
+correspondencia/10
+correspondente/10
+correspondentemente
+corretaxe/10
+correúdo/10,14
+corricán/10,15
+corricho/10
+corrida/10
+corripa/10
+corrixíbel/12
+corrixibilidade/10
+corrixible/10
+corriza/10
+corroboración/10
+corroborante/10
+corroborativo/10,14
+corrobra/10
+corrompíbel/12
+corrompible/10
+corrosco/10
+corrosión/10
+corrosivo/10,14
+corrupción/10
+corrupio/10,14
+corruptela/10
+corruptíbel/12
+corruptibilidade/10
+corruptible/10
+corruptivo/10,14
+corrupto/10,14
+corruptor/10,13
+corsario/10,14
+corso/10,14
+corta/10
+cortábel/12
+cortable/10
+cortada/10
+cortadela/10
+cortador/10,13
+cortadoría/10
+cortadura/10
+cortaferro/10
+cortafrío/10
+cortante/10
+cortaúñas
+cortaúnllas
+corte/10
+cortello/10
+cortés
+cortesán/10,14
+cortesía/10
+cortesmente
+cortexador/10,13
+cortexo/10
+cortical/12
+corticeiro/10,14
+corticoide/10
+corticosteroide/10
+cortina/10
+cortiña/10
+cortisona/10
+cortizo/10,14
+cortón/10
+coruñés/10,14
+coruscante/10
+corveta/10
+córvido/10
+corvina/10
+corvo/10
+corzo/10,14
+cos
+cós/10
+cosaco/10,14
+coscas
+cosco/10
+cosecante/10
+cosedor/10,13
+cosedura/10
+coseno/10
+cosmético/10,14
+cósmico/10,14
+cosmódromo/10
+cosmogonía/10
+cosmogónico/10,14
+cosmografía/10
+cosmográfico/10,14
+cosmólogo/10,14
+cosmoloxía/10
+cosmolóxico/10,14
+cosmonauta/10
+cosmonáutico/10,14
+cosmopolita/10
+cosmopolitismo/10
+cosmos
+cosmovisión/10
+coso/10
+costado/10
+costal/12
+costarriqueño/10,14
+costeiro/10,14
+costela/10
+costelada/10
+costelar/10
+costeleiro/10
+costeleta/10
+costento/10,14
+costo/10,14
+costrán/10
+costro/10,14
+costroso/10,14
+costume/10
+costumismo/10
+costumista/10
+costura/10
+costureira/10
+costurón/10
+cota/10
+cotaño/10
+cotanxente/10
+cotarelo/10
+cotarro/10
+cotazo/10
+cote/10
+cotela/10
+cotelada/10
+coteleo/10
+cotellón/10
+cotelo/10
+cotenada/10
+coteno/10,14
+cotexábel/12
+cotexable/10
+cotexo/10
+cotián/10,14
+cotifeiro/10,14
+cótila/10
+cotiledón/10
+cotiledóneo/10,14
+cotilla/10
+cotillón/10
+cotizábel/12
+cotizable/10
+cotización/10
+coto/10,14
+cotoada/10
+cotobelada/10
+cotobelo/10
+cotomelo/10
+cotón/10
+cotovía/10
+cotra/10
+cotrolo/10,14
+cotroso/10,14
+coturno/10
+couce/10
+couceiro/10
+coucheira/10
+coucho/10
+coucillón/10
+coucón/10
+coudullo/10
+coulomb/10
+couquizo/10
+courel/12
+courelán/10,14
+courelao/10
+cousa/10
+couselo/10
+couso/10
+coutada/10
+couteiro/10
+couto/10
+couza/10
+couzoeira/10
+couzón/10
+covacha/10
+covachada/10
+covarde/10
+covardemente
+covardía/10
+covarianza/10
+covo/10,14
+coxa/10
+coxal/12
+coxalxia/10
+coxálxico/10,14
+cóxegas
+coxeira/10
+coxén/10
+coxigón/10
+coxillo/10
+coxín/10
+coxo/10,14
+coxote/10
+cozo/10,14
+crabaliza/10
+crabio/10
+crac/10
+cracoviano/10,14
+cranial/12
+cranio/10
+cranioloxía/10
+crápula/10
+crase/10
+craso/10,14
+crasulácea/10
+cráter/10
+craveiro/10,14
+cravo/10
+cravudo/10,14
+cravuñador/10
+cravuño/10
+creación/10
+creacionismo/10
+creacionista/10
+creador/10,13
+creatina/10
+creatividade/10
+creativo/10,14
+creba/10
+crebacabezas
+crebadizo/10,14
+crebadura/10
+crebafolgas
+crebanoces
+crebaxeos
+crecemento/10
+crecente/10
+crecenza/10
+crecho/10,14
+credencia/10
+credencial/12
+credibilidade/10
+crediticio/10,14
+crédito/10
+credo/10
+credulamente
+credulidade/10
+crédulo/10,14
+cregaxe/10
+crego/10
+crema/10
+cremación/10
+cremalleira/10
+crematístico/10,14
+crematorio/10,14
+cremor/10
+cremoso/10,14
+crencha/10
+crencho/10,14
+crente/10
+crenza/10
+creosota/10
+crepitación/10
+crepitante/10
+crepuscular/10
+crepúsculo/10
+crescendo/10
+creso/10
+cresol/12
+crespo/10,14
+crespón/10
+crestomatía/10
+creta/10
+cretáceo/10,14
+cretense/10
+cretinismo/10
+cretino/10,14
+creto/10
+cretona/10
+cría/10
+criadeiro/10,14
+criador/10,13
+crianza/10
+criatura/10
+criba/10
+cribeiro/10
+críbel/12
+crible/10
+cribo/10
+crica/10
+cricas
+cricket/10
+cricoide/10
+crime/10
+criminal/12
+criminalidade/10
+criminalista/10
+criminalmente
+criminólogo/10,14
+criminoloxía/10
+criminolóxico/10,14
+criminoso/10,14
+crina/10
+crinado/10,14
+crinoide/10
+crinoideo/10
+crioloxía/10
+criometría/10
+crionización/10
+crioplancto/10
+crioscopia/10
+criosfera/10
+crióstato/10
+crioterapia/10
+crioulismo/10
+crioulo/10,14
+crioxenia/10
+crioxénico/10,14
+cripta/10
+críptico/10,14
+criptocefalia/10
+criptócero/10
+criptocomunista/10
+criptógama/10
+criptogamia/10
+criptogámico/10,14
+criptógamo/10,14
+criptografía/10
+criptográfico/10,14
+criptógrafo/10,14
+criptograma/10
+cripton/10
+criptonimia/10
+criptónimo/10
+criqueiro/10,14
+crisálida/10
+crisantemo/10
+crise/10
+criselefantino/10,14
+crisma/10
+crisoberilo/10
+crisol/12
+crisólito/10
+crisomélido/10
+crisópraso/10
+crispación/10
+crispante/10
+crista/10
+cristado/10,14
+cristal/12
+cristalaría/10
+cristaleiro/10,14
+cristalería/10
+cristalino/10,14
+cristalizábel/12
+cristalizable/10
+cristalización/10
+cristalizador/10,13
+cristalografía/10
+cristalográfico/10,14
+cristaloide/10
+cristiamente
+cristián/10,14
+cristiandade/10
+cristianismo/10
+cristianización/10
+cristina/10
+cristo/10
+cristoloxía/10
+criterio/10
+crítica/10
+criticábel/12
+criticable/10
+criticador/10,13
+criticamente
+criticismo/10
+criticista/10
+crítico/10,14
+croata/10
+croca/10
+crocadura/10
+crocante/10
+crocodilo/10
+croia/10
+croial/12
+croiazo/10
+croieira/10
+croio/10
+croissant/10
+crol/10
+cromático/10,14
+cromatina/10
+cromatismo/10
+cromato/10
+cromatóforo/10
+cromatografía/10
+crómico/10,14
+crómlech/10
+cromo/10
+cromolitografía/10
+cromosfera/10
+cromosoma/10
+cromosómico/10,14
+cromotipia/10
+cronicamente
+cronicidade/10
+crónico/10,14
+cronicón/10
+cronista/10
+cronógrafo/10
+cronoloxía/10
+cronoloxicamente
+cronolóxico/10,14
+cronometrador/10,13
+cronometraxe/10
+cronometría/10
+cronometricamente
+cronométrico/10,14
+cronómetro/10
+croque/10
+croqueta/10
+cros/10
+crótalo/10
+crotón/10
+croucheira/10
+croucho/10
+cruamente
+cruceiro/10
+crucel/12
+crucería/10
+cruceta/10
+crucial/12
+crucífera/10
+cruciferario/10
+crucifixión/10
+crucifixo/10
+cruciforme/10
+crueira/10
+cruel/12
+crueldade/10
+cruelmente
+cruento/10,14
+crueza/10
+cruño/10
+crup/10
+crural/12
+crustáceo/10
+cruz/10
+cruzamento/10
+cruzaría/10
+ctenario/10
+ctenóforo/10
+cu/10
+cúa/10
+cuada/10
+cuadra/10
+cuadrangular/10
+cuadrángulo/10
+cuadrantal/12
+cuadrante/10
+cuadratín/10
+cuadratura/10
+cuadraxenario/10,14
+cuadraxesimal/12
+cuadraxésimo/10,14
+cuadraxésimos
+cuadríceps
+cuadricromía/10
+cuadrícula/10
+cuadrienal/12
+cuadrienio/10
+cuadrífido/10,14
+cuadrifoliado/10,14
+cuadrifolio/10,14
+cuadriforme/10
+cuadriga/10
+cuadrilátero/10,14
+cuadrilingüe/10
+cuadrilítero/10,14
+cuadrilla/10
+cuadrilleiro/10,14
+cuadrillón/10
+cuadrimembre/10
+cuadrimestral/12
+cuadrimestre/10
+cuadrimotor/10
+cuadrinomio/10
+cuadrinxentésimo/10,14
+cuadrisilábico/10,14
+cuadrisílabo/10,14
+cuadrivio/10
+cuadrúmano/10,14
+cuadrupede
+cuadrúpede/10
+cuádruplo/10,14
+cualificábel/12
+cualificable/10
+cualificación/10
+cualificador/10,13
+cualificativo/10,14
+cualitativamente
+cualitativo/10,14
+cuántico/10,14
+cuantificábel/12
+cuantificable/10
+cuantificación/10
+cuantificador/10,13
+cuantioso/10,14
+cuantitativamente
+cuantitativo/10,14
+cuanto/10
+cuaquerismo/10
+cuáquero/10,14
+cuarcífero/10,14
+cuarcita/10
+cuartá/10
+cuartal/12
+cuarteirón/10
+cuartel/12
+cuartelada/10
+cuarteleiro/10,14
+cuarteto/10
+cuartillo/10,14
+cuarto/10,14
+cuarzo/10
+cuarzoso/10,14
+cuasia/10
+cuasicontrato/10
+cuasidelito/10
+cuasina/10
+cuaternario/10,14
+cuba/10
+cubalibre/10
+cubano/10,14
+cubeiro/10
+cubela/10
+cubertamente
+cuberto/10,14
+cubeto/10,14
+cubicación/10
+cúbico/10,14
+cubículo/10
+cubil/12
+cubilada/10
+cubillada/10
+cubilleiro/10,14
+cubilón/10
+cubismo/10
+cubista/10
+cubital/12
+cúbito/10
+cubo/10
+cuboide/10
+cubrición/10
+cucaña/10
+cucho/10,14
+cuchocarneiro/10
+cuco/10,14
+cucúlido/10
+cucúrbita/10
+cucurbitácea/10
+cucurucho/10
+cueiro/10,14
+cuestión/10
+cuestionábel/12
+cuestionable/10
+cuestionario/10
+cuestor/10
+cúfico/10,14
+cugulo/10,14
+cuíña/10
+cuito/10
+culata/10
+culatazo/10
+culícido/10
+culinario/10,14
+cullarapo/10
+cullareto/10
+culler/10
+cullerada/10
+cullereiro/10
+culleriña/10
+cullerón/10
+culminación/10
+culminante/10
+culombio/10
+culpa/10
+culpábel/12
+culpabilidade/10
+culpable/10
+culteranismo/10
+culterano/10,14
+cultismo/10
+cultivábel/12
+cultivable/10
+cultivador/10,13
+cultivo/10
+culto/10,14
+cultual/12
+cultura/10
+cultural/12
+culturismo/10
+culturista/10
+culturización/10
+cumáceo/10
+cume/10
+cumia/10
+cumial/12
+cumieira/10
+cumio/10
+cumpridamente
+cumpridor/10,13
+cumprimenteiro/10,14
+cumprimento/10
+cúmulo/10
+cun
+cuña/10
+cuñaxe/10
+cunca/10
+cuncada/10
+cuncha/10
+cunchado/10,14
+cuncheiro/10,14
+cuncho/10
+cunco/10
+cuneiforme/10
+cuñeira/10
+cuneta/10
+cunha
+cunhas
+cunicultor/10,13
+cunicultura/10
+cuño/10
+cunqueiro/10,14
+cuns
+cuón/10,15
+cupé/10
+cupido/10
+cuplé/10
+cupletista/10
+cupón/10
+cupresácea/10
+cúprico/10,14
+cuprífero/10,14
+cuprita/10
+cuproníquel/10
+cuproso/10,14
+cúpula/10
+cupulífera/10
+cura/10
+curábel/12
+curable/10
+curaçao/10
+curación/10
+curador/10,13
+curadoría/10
+curandeirismo/10
+curandeiro/10,14
+curare/10
+curativo/10,14
+curato/10
+curculiónido/10
+cúrcuma/10
+curdo/10,14
+curial/12
+curie/10
+curio/10,14
+curión/10
+curiosamente
+curiosidade/10
+curioso/10,14
+curmán/10,14
+curota/10
+curpio/10
+currada/10
+curral/12
+curricacho/10
+curricular/10
+currículo/10
+curriculum/10
+currículum/10
+curro/10
+currucho/10
+currullo/10
+curruncho/10
+curry
+cursiño/10
+cursivo/10,14
+curso/10
+cursor/10
+curtamente
+curtametraxe/10
+curtidade/10
+curtidoiro/10
+curtidor/10,13
+curto/10,14
+curtocircuíto/10
+curtume/10
+curucheira/10
+curucho/10
+curul/12
+curupela/10
+curupete/10
+curuto/10
+curuxa/10
+curuxeiro/10,14
+curuxo/10
+curva/10
+curvatura/10
+curvilíneo/10,14
+curvímetro/10
+curvirrostro/10
+curvo/10,14
+cusco/10,14
+cuscús/10
+cuscuta/10
+cuscutácea/10
+cuspe/10
+cuspia/10
+cúspide/10
+cuspideira/10
+cuspidela/10
+cuspidura/10
+cuspiñada/10
+cuspiñadura/10
+cuspiñazo/10
+cuspiñeiro/10
+custa/10
+custeador/10,13
+custeamento/10
+custo/10
+custodio/10,14
+custosamente
+custoso/10,14
+cutáneo/10,14
+cute/10
+cutícula/10
+cuticular/10
+cutín/10
+cutina/10
+cutinización/10
+cutite/10
+cutre/10
+cuxo/10,14
+cuzo/10,14
+da
+dabondo
+dacabalo
+dacio/10,14
+dación/10
+dacorromanés/10,14
+dacriocistite/10
+dactilar/10
+dactílico/10,14
+dáctilo/10
+dactilografía/10
+dactilográfico/10,14
+dactilógrafo/10,14
+dactiloscopia/10
+dactiloscópico/10,14
+dada/10
+dadaísmo/10
+dadaísta/10
+dádiva/10
+dadiveiro/10,14
+dadivosidade/10
+dadivoso/10,14
+dador/10,13
+daga/10
+daguerrotipia/10
+daguerrotipo/10
+dahomeano/10,14
+daimio/10
+dalgún
+dalgunha
+dalgunhas
+dalgúns
+dalia/10
+dálmata/10
+dalmática/10
+daltónico/10,14
+daltonismo/10
+dama/10
+damasceno/10,14
+damasco/10
+damasquino/10,14
+damnación/10
+damnificación/10
+danaide/10
+dandi/10
+dandismo/10
+danés/10,14
+daniño/10,14
+dano/10
+danosamente
+danoso/10,14
+dante/10
+dantesco/10,14
+danubiano/10,14
+danza/10
+danzante/10
+danzarín/10,14
+daquel
+daquela/10
+daqueles
+daqueloutro/10,14
+daquilo
+dardo/10
+dársena/10
+darwinismo/10
+darwinista/10
+das
+dasiúro/10
+data/10
+datábel/12
+datable/10
+datación/10
+dataría/10
+datario/10
+dátil/10
+datileira/10
+dativo/10,14
+dato/10
+davídico/10,14
+de/10
+deádego/10
+deado/10
+dealbación/10
+deambulación/10
+deambulante/10
+deambulatorio/10
+deán/10
+debadoira/10
+debaga/10
+debaixo
+debandoira/10
+debate/10
+debe/10
+débeda/10
+debedor/10,13
+debelación/10
+debidamente
+debido/10,14
+débil/10
+debilidade/10
+debilitación/10
+debilitamento/10
+debilitante/10
+debilmente
+débito/10
+debouza/10
+debulla/10
+debullador/10,13
+debulladora/10
+debullo/10
+debut/10
+debutante/10
+debuxante/10
+debuxo/10
+década/10
+decadencia/10
+decadente/10
+decadentismo/10
+decadentista/10
+decaedro/10
+decaemento/10
+decagonal/12
+decágono/10
+decagramo/10
+decaída/10
+decalitro/10
+decálogo/10
+decámetro/10
+decanato/10
+decano/10,14
+decantación/10
+decapitación/10
+decápodo/10
+decasílabo/10,14
+décathlon/10
+decembro/10,14
+decena/10
+decenal/12
+decenario/10,14
+decencia/10
+decenio/10
+decente/10
+decentemente
+decenvirato/10
+decénviro/10
+decepción/10
+decepcionante/10
+deceso/10
+decibel/12
+decibelio/10
+decididamente
+deciduo/10,14
+decigrado/10
+decigramo/10
+decilitro/10
+décima/10
+decimal/12
+decímetro/10
+décimo/10,14
+decimonónico/10,14
+decisión/10
+decisivamente
+decisivo/10,14
+decisorio/10,14
+declamación/10
+declamador/10,13
+declamatorio/10,14
+declarábel/12
+declarable/10
+declaración/10
+declaradamente
+declarante/10
+declarativo/10,14
+declaratorio/10,14
+declinábel/12
+declinable/10
+declinación/10
+declinante/10
+declinatorio/10,14
+declive/10
+decocción/10
+decontado
+decontino
+decoración/10
+decorador/10,13
+decorativo/10,14
+decoro/10
+decorosamente
+decoroso/10,14
+decorrente/10
+decota/10
+decote
+decotío
+decrecemento/10
+decrecente/10
+decrepitación/10
+decrépito/10,14
+decrepitude/10
+decrescendo/10
+decretal/12
+decreto/10
+decrúa/10
+decúbito/10
+decumano/10
+décuplo/10,14
+decuria/10
+decuriato/10
+decurión/10
+decurso/10
+deda/10
+dedada/10
+dedal/12
+dedaleira/10
+dédalo/10
+dedicación/10
+dedicatoria/10
+dedo/10
+dedución/10
+dedutivo/10,14
+defecación/10
+defección/10
+defectíbel/12
+defectible/10
+defectividade/10
+defectivo/10,14
+defecto/10
+defectuosamente
+defectuoso/10,14
+defendíbel/12
+defendible/10
+defenestración/10
+defensa/10
+defensivo/10,14
+defensor/10,13
+deferencia/10
+deferente/10
+deferimento/10
+deficiencia/10
+deficiente/10
+deficientemente
+déficit/10
+deficitario/10,14
+definíbel/12
+definible/10
+definición/10
+definidor/10,13
+definitivamente
+definitivo/10,14
+definitorio/10
+deflación/10
+deflacionista/10
+deflagración/10
+deflagrador/10
+deflector/10
+deflegmación/10
+deflexión/10
+defoliación/10
+defoliante/10
+deforestación/10
+deformábel/12
+deformable/10
+deformación/10
+deformador/10,13
+deforme/10
+deformidade/10
+defraudación/10
+defraudador/10,13
+defunción/10
+defunto/10,14
+degaro/10
+degaxo/10
+deglutición/10
+deglutinación/10
+degoiro/10
+degolación/10
+degoro/10
+degoxo/10
+degoxón/10,15
+degradación/10
+degradante/10
+degraños
+degresa/10
+degreta/10
+degustación/10
+dehiscencia/10
+dehiscente/10
+deica
+deicida/10
+deicidio/10
+deíctico/10,14
+deidade/10
+deificación/10
+deífico/10,14
+deísmo/10
+deísta/10
+deitada/10
+deixa/10
+deixamento/10
+deíxe/10
+del
+dela
+delación/10
+delacoada/10
+delampo/10
+delas
+delatábel/12
+delatable/10
+delator/10,13
+delco
+delébel/12
+deleble/10
+delegábel/12
+delegable/10
+delegación/10
+delegante/10
+deleitábel/12
+deleitable/10
+deleitación/10
+deleite/10
+deleitosamente
+deleitoso/10,14
+deles
+deleterio/10,14
+deletreo/10
+délfico/10,14
+delfín/10
+delfínido/10
+delgadeza/10
+delgado/10,14
+deliberación/10
+deliberadamente
+deliberante/10
+deliberativo/10,14
+delicadamente
+delicadeza/10
+delicado/10,14
+delicia/10
+deliciosamente
+delicioso/10,14
+delicuescencia/10
+delicuescente/10
+deligras
+delimitábel/12
+delimitable/10
+delimitación/10
+delimitador/10,13
+delincuencia/10
+delincuente/10
+delineación/10
+delineante/10
+deliquio/10
+delirante/10
+delirio/10
+delito/10
+delituoso/10,14
+delonga/10
+delta/10
+deltacismo/10
+deltaico/10,14
+deltoide/10
+delusorio/10,14
+deluva/10
+demagogo/10,14
+demagoxia/10
+demagóxico/10,14
+demais
+demanda/10
+demandante/10
+demanial/12
+demarcación/10
+demasía/10
+demasiado/10,14
+demeña/10
+demencia/10
+demencial/12
+demente/10
+demérito/10
+demiúrgo/10
+demiúrxico/10,14
+demo/10
+democracia/10
+demócrata/10
+democraticamente
+democrático/10,14
+democratización/10
+demografía/10
+demográfico/10,14
+demoledor/10,13
+demolición/10
+demoníaco/10,14
+demoño/10
+demonografía/10
+demonógrafo/10,14
+demonólatra/10
+demonolatría/10
+demonólogo/10,14
+demonoloxía/10
+demonomancia/10
+demonomanía/10
+demora/10
+demostrábel/12
+demostrable/10
+demostración/10
+demostrador/10,13
+demostrativamente
+demostrativo/10,14
+demótico/10,14
+demouca/10
+demudamento/10
+denantes
+denario/10,14
+dende
+dendrita/10
+dendrófago/10,14
+dendrografía/10
+dendrógrafo/10,14
+dendrolatría/10
+dendrómetro/10
+denegación/10
+denegatorio/10,14
+dengue/10
+denigración/10
+denigrante/10
+denigrativo/10,14
+denociña/10
+denodado/10,14
+denodo/10
+denoiteira/10
+denominación/10
+denominador/10,13
+denominativo/10,14
+denotación/10
+denotativo/10,14
+densidade/10
+densimetría/10
+densímetro/10
+denso/10,14
+dentabrún/10
+dentadura/10
+dental/12
+dentame/10
+dentario/10,14
+dente/10
+denteira/10
+dentición/10
+denticular/10
+dentiforme/10
+dentífrico/10,14
+dentina/10
+dentirrostro/10
+dentista/10
+dentoira/10
+dentón/10
+dentro
+denudación/10
+denuncia/10
+denunciábel/12
+denunciable/10
+denunciante/10
+deontoloxía/10
+deontolóxico/10,14
+deostador/10,13
+deosto/10
+departamental/12
+departamento/10
+departimento/10
+depauperamento/10
+dependencia/10
+dependente/10
+depilación/10
+depilatorio/10,14
+deplorábel/12
+deplorable/10
+depoñente/10
+deportación/10
+deporte/10
+deportista/10
+deportivamente
+deportividade/10
+deportivo/10,14
+deposición/10
+depositante/10
+depositario/10,14
+depósito/10
+depravación/10
+depravadamente
+depravador/10,13
+deprecación/10
+deprecativo/10,14
+deprecatorio/10,14
+depreciábel/12
+depreciable/10
+depreciación/10
+depreciativo/10,14
+depredación/10
+depredador/10,13
+depredatorio/10,14
+depresión/10
+depresivo/10,14
+depresor/10,13
+deprimente/10
+depuración/10
+depurador/10,13
+depuradora/10
+depurativo/10,14
+deputación/10
+deputado/10,14
+dereita/10
+dereitamente
+dereiteiro/10,14
+dereitismo/10
+dereitista/10
+dereito/10,14
+dereitura/10
+deriva/10
+derivábel/12
+derivable/10
+derivación/10
+derivante/10
+derivativo/10,14
+dermalxia/10
+dermáptero/10
+dermatite/10
+dermatólogo/10,14
+dermatoloxía/10
+dermatolóxico/10,14
+dermatose/10
+derme/10
+derméstido/10
+dérmico/10,14
+derrama/10
+derramador/10,13
+derramamento/10
+derramo/10
+derrapaxe/10
+derreadura/10
+derreamento/10
+derredor
+derreeira/10
+derrego/10,14
+derretemento/10
+derriba/10
+derribamento/10
+derrocamento/10
+derrogación/10
+derrogador/10,13
+derrogatorio/10,14
+derrota/10
+derrotismo/10
+derrotista/10
+derruba/10
+derrubamento/10
+dervixe/10
+des
+desa
+desabafo/10
+desabono/10
+desabor/10
+desaborido/10,14
+desacato/10
+desaceleración/10
+desacertadamente
+desacertado/10,14
+desacerto/10
+desacompañamento/10
+desaconsellábel/12
+desaconsellable/10
+desacorde/10
+desacordo/10
+desacostumadamente
+desacougadamente
+desacougante/10
+desacougo/10
+desadestramento/10
+desadoito/10,14
+desafección/10
+desafectación/10
+desafecto/10,14
+desafiador/10,13
+desafiante/10
+desafinación/10
+desafinadamente
+desafío/10
+desafiuzamento/10
+desafogadamente
+desafogo/10
+desaforadamente
+desaforamento/10
+desaforo/10
+desafortunadamente
+desafortunado/10,14
+desagradábel/12
+desagradabelmente
+desagradable/10
+desagradablemente
+desagradecemento/10
+desagradecido/10,14
+desagrado/10
+desagravio/10
+desagregábel/12
+desagregable/10
+desagregación/10
+desaguisado/10
+desairadamente
+desaire/10
+desairosamente
+desairoso/10,14
+desalentador/10,13
+desalento/10
+desaliñadamente
+desaliñamento/10
+desaliño/10
+desalmadamente
+desalmado/10,14
+desaloxamento/10
+desaloxo/10
+desamaño/10
+desamor/10
+desamortizábel/12
+desamortizable/10
+desamortización/10
+desamortizador/10,13
+desamparo/10
+desanimación/10
+desanimadamente
+desánimo/10
+desapaixonadamente
+desaparafusador/10
+desaparición/10
+desaparisado/10,14
+desapegadizo/10,14
+desapego/10
+desapercibidamente
+desapercibido/10,14
+desapiadadamente
+desaplicado/10,14
+desapracíbel/12
+desapracible/10
+desaprensión/10
+desaprensivo/10,14
+desaprobación/10
+desapropiado/10,14
+desaproveitábel/12
+desaproveitable/10
+desaproveitamento/10
+desarborización/10
+desarmábel/12
+desarmable/10
+desarmamento/10
+desarraigamento/10
+desarranxo/10
+desarrendamento/10
+desarticulación/10
+desas
+desaseado/10,14
+desaseo/10
+desasimilación/10
+desasisado/10,14
+desasistencia/10
+desasosego/10
+desastradamente
+desastrado/10,14
+desastre/10
+desastrosamente
+desastroso/10,14
+desatador/10,13
+desatención/10
+desatento/10,14
+desatinadamente
+desatinado/10,14
+desatino/10
+desaugadoiro/10
+desautorización/10
+desavegoso/10,14
+desavindo/10,14
+desavinza/10
+desavío/10
+desaxeitado/10,14
+desaxido/10,14
+desaxuste/10
+desazo/10
+desbaldidor/10,13
+desbandada/10
+desbaratador/10,13
+desbaratamento/10
+desbastador/10
+desbastamento/10
+desbaste/10
+desbloqueo/10
+desbocadamente
+desbordamento/10
+desbordante/10
+descafeinado/10,14
+descalcificación/10
+descalcificador/10,13
+descalcificante/10
+descalzo/10,14
+descampado/10
+descansadamente
+descansadoiro/10
+descanso/10
+descanto/10
+descapitalización/10
+descaradamente
+descarbonatación/10
+descarbonización/10
+descarga/10
+descargadoiro/10
+descargador/10,13
+descargo/10
+descarnadamente
+descarnador/10
+descaro/10
+descarrilamento/10
+descartábel/12
+descartable/10
+descarte/10
+descasamento/10
+descastelanización/10
+descendemento/10
+descendencia/10
+descendente/10
+descenso/10
+descentralización/10
+descentralizador/10,13
+descerebración/10
+descifrábel/12
+descifrable/10
+descifrador/10,13
+descoido/10
+descolonización/10
+descoloración/10
+descolorante/10
+descomedidamente
+descomedimento/10
+descompasadamente
+descompensación/10
+descomposición/10
+descompostamente
+descomposto/10,14
+descompostura/10
+descompracente/10
+descompresión/10
+descomunal/12
+desconcentración/10
+desconcertador/10,13
+desconcertante/10
+desconcerto/10
+desconcorde/10
+desconcordia/10
+descoñecedor/10,13
+descoñecemento/10
+descoñecido/10,14
+desconexión/10
+desconexo/10,14
+desconfiadamente
+desconfianza/10
+desconforme/10
+desconformidade/10
+desconforto/10
+desconsideración/10
+desconsideradamente
+desconsolación/10
+desconsoladamente
+desconsolador/10,13
+desconsolo/10
+descontábel/12
+descontable/10
+descontentadizo/10,14
+descontentamento/10
+descontento/10,14
+descontinuidade/10
+descontinuo/10,14
+desconto/10
+descontracción/10
+descontrol/12
+desconveniencia/10
+desconveniente/10
+desconxelación/10
+desconxestionamento/10
+desconxuntamento/10
+desconxuntura/10
+descordo/10
+descortés
+descortesía/10
+descortesmente
+descrédito/10
+descrente/10
+descrenza/10
+descrición/10
+descristianización/10
+descritíbel/12
+descritible/10
+descritivamente
+descritivo/10,14
+descrito/10,14
+descritor/10,13
+descrocadura/10
+descualificábel/12
+descualificable/10
+descualificación/10
+descualificador/10,13
+descubertamente
+descuberto/10,14
+descubridor/10,13
+descubrimento/10
+desculpa/10
+desculpábel/12
+desculpabelmente
+desculpable/10
+desculpablemente
+desde
+desdeixamento/10
+desdeixo/10
+desdén/10
+desdeñábel/12
+desdeñable/10
+desdeñoso/10,14
+desdobrábel/12
+desdobrable/10
+desdobramento/10
+desdouro/10
+dese
+desecamento/10
+deseguido/14
+desembalaxe/10
+desembarazadamente
+desembarazo/10
+desembarcadoiro/10
+desembarco/10
+desembargo/10
+desembarque/10
+desembocadura/10
+desembolso/10
+desemellante/10
+desemellanza/10
+desempate/10
+desempecemento/10
+desempeno/10
+desempeño/10
+desempezo/10
+desemprego/10
+deseñábel/12
+deseñable/10
+deseñador/10,13
+desencadeamento/10
+desencaixe/10
+desencantamento/10
+desencanto/10
+desencarrilamento/10
+desencolleito/10,14
+desencontro/10
+desencoraxamento/10
+desencravo/10
+desenfadadamente
+desenfado/10
+desenfeite/10
+desenfeluxador/10,13
+desenfoque/10
+desenfreadamente
+desenfreo/10
+desenganadamente
+desengano/10
+desengravatado/10,14
+desenlace/10
+desenleo/10
+deseño/10
+desenraizamento/10
+desenredador/10,13
+desenredo/10
+desenrolamento/10
+desenrolo/10
+desentendemento/10
+desentendidamente
+desenterramento/10
+desentoación/10
+desentoadamente
+desentorpecemento/10
+desentullo/10
+desenvoltamente
+desenvoltura/10
+desenvolvedor/10,13
+desenvolvemento/10
+desenvolvíbel/12
+desenvolvible/10
+desenvurullo/10
+desequilibrio/10
+deserción/10
+desértico/10,14
+desertización/10
+deserto/10,14
+desertor/10,13
+deses
+desesperación/10
+desesperadamente
+desesperante/10
+desesperanza/10
+desesperanzador/10,13
+desespero/10
+desestima/10
+desestimábel/12
+desestimable/10
+desestimación/10
+desexábel/12
+desexable/10
+desexo/10
+desexoso/10,14
+desfacedor/10,13
+desfalcador/10,13
+desfalcamento/10
+desfalco/10
+desfalecemento/10
+desfalecente/10
+desfasamento/10
+desfavor/10
+desfavorábel/12
+desfavorabelmente
+desfavorable/10
+desfavorablemente
+desfavorecedor/10,13
+desfechamento/10
+desfeita/10
+desfiguración/10
+desfigurador/10,13
+desfiladeiro/10
+desfile/10
+desfloración/10
+desflorador/10,13
+desfloramento/10
+desfondamento/10
+desgairado/10,14
+desgaleguización/10
+desgaleguizador/10,13
+desgalgado/10,14
+desgana/10
+desgaste/10
+desgaxo/10
+desgoberno/10
+desgraciadamente
+desgravábel/12
+desgravable/10
+desgravación/10
+desgraza/10
+desgusto/10
+deshábito/10
+desharmonía/10
+desharmónico/10,14
+desherdamento/10
+deshidratación/10
+deshidratante/10
+deshidroxenación/10
+deshonestamente
+deshonestidade/10
+deshonesto/10,14
+deshonra/10
+deshonrador/10,13
+deshonrosamente
+deshonroso/10,14
+deshora
+deshorado/10,14
+deshumanización/10
+deshumanizador/10,13
+deshumidificación/10
+deshumidificador/10
+desiderata/10
+desiderativo/10,14
+desiderátum/10
+desidia/10
+desidiosamente
+desidioso/10,14
+designábel/12
+designable/10
+designación/10
+designador/10,13
+designativo/10,14
+designio/10
+desigual/12
+desigualdade/10
+desigualmente
+desilusión/10
+desimantación/10
+desincorporación/10
+desincrustación/10
+desindustrialización/10
+desinencia/10
+desinencial/12
+desinfección/10
+desinfectante/10
+desinflamación/10
+desinflamatorio/10,14
+desinhibición/10
+desinhibidor/10,13
+desintegrábel/12
+desintegrable/10
+desintegración/10
+desintegrador/10,13
+desinteresadamente
+desinterese/10
+desintoxicación/10
+desintoxicante/10
+desinzamento/10
+desirmán/10,14
+desistencia/10
+desistente/10
+deslastre/10
+desleal/12
+deslealdade/10
+deslealmente
+desleigadamente
+desleigado/10,14
+desleixadamente
+desleixamento/10
+desleixo/10
+deslembrado/10,14
+desligábel/12
+desligable/10
+desligación/10
+desligamento/10
+deslindábel/12
+deslindable/10
+deslindamento/10
+deslinde/10
+desloor/10
+deslucimento/10
+deslustre/10
+desmagnetización/10
+desmaiadamente
+desmaio/10
+desmando/10
+desmantelamento/10
+desmedidamente
+desmedido/10,14
+desmelado/10,14
+desmembración/10
+desmembramento/10
+desmerecedor/10,13
+desmerecemento/10
+desmesura/10
+desmesuradamente
+desmesurado/10,14
+desmilitarización/10
+desmineralización/10
+desmitificación/10
+desmobilizábel/12
+desmobilizable/10
+desmobilización/10
+desmoblamento/10
+desmonetización/10
+desmontábel/12
+desmontable/10
+desmonte/10
+desmoralización/10
+desmoralizador/10,13
+desmoralizante/10
+desnacionalización/10
+desnasalización/10
+desnatadeira/10
+desnaturalización/10
+desnivel/12
+desnivelamento/10
+desnortamento/10
+desnutrición/10
+desobediencia/10
+desobediente/10
+desobstrución/10
+desobstruente/10
+desocupación/10
+desodorizante/10
+desoficialización/10
+desolación/10
+desoladamente
+desolador/10,13
+desoleificación/10
+desoneración/10
+desopilación/10
+desopilante/10
+desorde/10
+desordenadamente
+desorganización/10
+desorganizadamente
+desorganizador/10,13
+desorientación/10
+desorientador/10,13
+desosixenación/10
+desosixenante/10
+desoutro/10,14
+desova/10
+desoxidación/10
+desoxidante/10
+despachante/10
+despacho/10
+despalatalización/10
+desparello/10,14
+despechamento/10
+despecho/10
+despectivo/10,14
+despedida/10
+despedimento/10
+despeito/10
+despendedor/10,13
+despensa/10
+despenseiro/10,14
+desperdicio/10
+despersonalización/10
+despertador/10,13
+desperto/10,14
+despexadamente
+despexo/10
+despezamento/10
+desplante/10
+despoboamento/10
+despois
+despolarización/10
+despolarizador/10,13
+desposorio/10
+déspota/10
+despoticamente
+despótico/10,14
+despotismo/10
+despoxo/10
+desprazamento/10
+desprecavido/10,14
+despregamento/10
+desprendemento/10
+desprendidamente
+despreocupación/10
+despreocupadamente
+desprestixio/10
+desprevención/10
+desprevidamente
+desprevido/10,14
+desprevindamente
+desprevindo/10,14
+desprezábel/12
+desprezable/10
+desprezativamente
+desprezativo/10,14
+desprezo/10
+desproporción/10
+desproporcionadamente
+desproporcionado/10,14
+despropósito/10
+desprotección/10
+desproveito/10
+desquite/10
+desratización/10
+destacábel/12
+destacable/10
+destacamento/10
+deste/10,14
+destelo/10
+destemidamente
+destemido/10,14
+destemperadamente
+destemperanza/10
+destempero/10
+destempo
+desterro/10
+desteta/10
+destilación/10
+destilador/10,13
+destilaría/10
+destilería/10
+destinatario/10,14
+destino/10
+destitución/10
+destoutro/10,14
+destra/10
+destramente
+destreza/10
+destripador/10,13
+destro/10,14
+destronamento/10
+destrución/10
+destrutíbel/12
+destrutible/10
+destrutivo/10,14
+destrutor/10,13
+desuetude/10
+desulfuración/10
+desunión/10
+desusadamente
+desuso/10
+desvalemento/10
+desvalido/10,14
+desvalixamento/10
+desvalorización/10
+desvanecedor/10,13
+desvanecemento/10
+desvantaxe/10
+desvantaxosamente
+desvantaxoso/10,14
+desvarío/10
+desveladamente
+desvelo/10
+desvencellamento/10
+desvendamento/10
+desventura/10
+desventuradamente
+desventurado/10,14
+desventuroso/10,14
+desvergoña/10
+desvergoñadamente
+desvergoñamento/10
+desvergonza/10
+desvergonzadamente
+desvergonzamento/10
+desvertebración/10
+desviación/10
+desviador/10,13
+desvinculación/10
+desvío/10
+desvirgamento/10
+desvirilizante/10
+desvirtuación/10
+desxeo/10
+detalladamente
+detalle/10
+detección/10
+detectábel/12
+detectable/10
+detective/10
+detector/10,13
+detención/10
+detentor/10,13
+deteriorábel/12
+deteriorable/10
+deterioración/10
+deteriorante/10
+determinábel/12
+determinable/10
+determinación/10
+determinadamente
+determinador/10,13
+determinante/10
+determinativo/10,14
+determinismo/10
+determinista/10
+detersión/10
+detersivo/10,14
+deterxente/10
+detestábel/12
+detestabelmente
+detestable/10
+detestablemente
+detidamente
+detonación/10
+detonador/10
+detonante/10
+detracción/10
+detractor/10,13
+detrás
+detrimento/10
+detrítico/10,14
+detrito/10
+detumescencia/10
+detumescente/10
+deturpación/10
+deturpador/10,13
+deus/10
+deusa/10
+deuterio/10
+deuterocanónico/10,14
+deuterogamia/10
+deuterógamo/10,14
+deuterón/10
+deuteropatía/10
+deuteroscopia/10
+deutón/10
+deutóxido/10
+devagar
+devalo/10
+devanagárico/10,14
+devanceiro/10
+devandito/10,14
+devasa/10
+devastación/10
+devastador/10,13
+deverbal/12
+deverbativo/10,14
+devesa/10
+devezo/10
+devoción/10
+devocionario/10
+devolución/10
+devolutivo/10,14
+devónico/10,14
+devoración/10
+devorador/10,13
+devotamente
+devoto/10,14
+dexección/10
+dexeneración/10
+dexenerativo/10,14
+dexiocardia/10
+dextrina/10
+dextrocardia/10
+dextrorso/10,14
+dextrosa/10
+dextroxiro/10,14
+dez/10
+dezán/10,14
+dezanove/10
+dezanoveavo/10,14
+dezao/10
+dezaoito/10
+dezaoitoavo/10,14
+dezaseis/10
+dezaseisavo/10,14
+dezasete/10
+dezaseteavo/10,14
+día/10
+diabete/10
+diabético/10,14
+diabo/10
+diabolicamente
+diabólico/10,14
+diábolo/10
+diabro/10
+diabrura/10
+diáclase/10
+diaconado/10
+diaconal/12
+diaconisa/10
+diácono/10
+diacrítico/10,14
+diacronía/10
+diacronicamente
+diacrónico/10,14
+diacústica/10
+díade/10
+diadema/10
+diádoco/10
+diafanidade/10
+diáfano/10,14
+diafanometría/10
+diafanoscopia/10
+diaforese/10
+diaforético/10,14
+diafragma/10
+diafragmático/10,14
+diagnose/10
+diagnosticábel/12
+diagnosticable/10
+diagnóstico/10,14
+diagonal/12
+diagonalmente
+diágrafo/10
+diagrama/10
+diagramático/10,14
+dial/12
+dialectal/12
+dialectalismo/10
+dialectalización/10
+dialectalmente
+dialecticamente
+dialéctico/10,14
+dialecto/10
+dialectólogo/10,14
+dialectoloxía/10
+dialipétalo/10,14
+diálise/10
+dialisépalo/10,14
+dializador/10
+diálogo/10
+dialoguista/10
+dialoxismo/10
+dialoxístico/10,14
+diamagnético/10,14
+diamagnetismo/10
+diamantado/10,14
+diamante/10
+diamantífero/10,14
+diamantino/10,14
+diamantista/10
+diametral/12
+diametralmente
+diámetro/10
+diana/10
+diandro/10,14
+diaño/10
+diante
+dianteiro/10,14
+diantre/10
+diapasón/10
+diapositiva/10
+diariamente
+diario/10,14
+diarrea/10
+diarreico/10,14
+diartrose/10
+diáspora/10
+diastáltico/10,14
+diastase/10
+diástase/10
+diastático/10,14
+diástole/10
+diastólico/10,14
+diatérmano/10,14
+diatermia/10
+diatérmico/10,14
+diátese/10
+diatético/10,14
+diatomácea/10
+diatomea/10
+diatómico/10,14
+diatonicamente
+diatónico/10,14
+diatriba/10
+dibásico/10,14
+dicción/10
+dicíbel/12
+dicible/10
+dicidor/10,13
+dicionario/10
+dicionarista/10
+diclino/10,14
+dicotiledóneo/10,14
+dicotomía/10
+dicotómico/10,14
+dicroico/10,14
+dicroísmo/10
+dicromático/10,14
+dicrómico/10,14
+dicterio/10
+didacta/10
+didacticamente
+didáctico/10,14
+didáctilo/10,14
+didactismo/10
+didascalia/10
+didascálico/10,14
+dídimo/10,14
+diédrico/10,14
+diedro/10
+dieléctrico/10,14
+diérese/10
+díese/10
+dieta/10
+dietario/10
+dietético/10,14
+difamación/10
+difamador/10,13
+difamatorio/10,14
+difásico/10,14
+diferenciábel/12
+diferenciable/10
+diferenciación/10
+diferencial/12
+diferencialismo/10
+diferente/10
+diferentemente
+diferenza/10
+diferíbel/12
+diferible/10
+difícil/10
+dificilmente
+dificultade/10
+dificultosamente
+dificultoso/10,14
+difluencia/10
+difluente/10
+difracción/10
+difractivo/10,14
+difteria/10
+diftérico/10,14
+difusamente
+difusión/10
+difuso/10,14
+difusor/10,13
+digamma/10
+diglosia/10
+diglósico/10,14
+dignamente
+dignidade/10
+dignificación/10
+dignitario/10,14
+digno/10,14
+dígrafo/10
+digresión/10
+diiámbico/10,14
+diiambo/10
+dilaceración/10
+dilacerante/10
+dilación/10
+dilapidación/10
+dilapidador/10,13
+dilatábel/12
+dilatable/10
+dilatación/10
+dilatadamente
+dilatorio/10,14
+dilección/10
+dilecto/10,14
+dilema/10
+dileniácea/10
+diletante/10
+diletantismo/10
+dilixencia/10
+dilixente/10
+dilixentemente
+dilucidación/10
+dilución/10
+diluvial/12
+diluviano/10,14
+diluvio/10
+dimanación/10
+dimanante/10
+dimensión/10
+dimensional/12
+dímetro/10
+diminución/10
+diminuído/10,14
+diminutivo/10,14
+diminuto/10,14
+dimisión/10
+dimisionario/10,14
+dimisorias
+dimorfismo/10
+dimorfo/10,14
+din/10
+dina/10
+dinamarqués/10,14
+dinámica/10
+dinamicamente
+dinámico/10,14
+dinamismo/10
+dinamita/10
+dinamiteiro/10,14
+dinamización/10
+dinamizador/10,13
+dínamo/10
+dinamómetro/10
+dinar/10
+dinastía/10
+dinástico/10,14
+dindán/10
+diñeirada/10
+diñeiral/12
+diñeiro/10
+dineumón/10
+dinoflaxelado/10
+dinosauro/10
+dinoterio/10
+diocesano/10,14
+diocese/10
+díodo/10
+dioico/10,14
+dioiva/10
+dioivo/10
+dionisíaco/10,14
+dioptría/10
+dióptrico/10,14
+diorama/10
+diorita/10
+dioscoreácea/10
+diotocardio/10
+dióxido/10
+dioxina/10
+dipétalo/10,14
+diplodoco/10
+diploma/10
+diplomacia/10
+diplomaticamente
+diplomático/10,14
+diplopía/10
+diplópodo/10
+diplóptero/10
+dipsacácea/10
+dipsomanía/10
+dipsomaníaco/10,14
+dipsómano/10,14
+díptero/10
+díptico/10
+dique/10
+dirección/10
+direccional/12
+directamente
+directiva/10
+directivo/10,14
+directo/10,14
+director/10,13
+directorio/10
+directriz/10
+dirimente/10
+dirimíbel/12
+dirimible/10
+dirindainas
+dirixente/10
+dirixíbel/12
+dirixible/10
+dirixismo/10
+dirixista/10
+disartria/10
+disbasia/10
+disbulia/10
+discapacidade/10
+discente/10
+discerníbel/12
+discernible/10
+discernimento/10
+disciplina/10
+disciplinadamente
+disciplinante/10
+disciplinario/10,14
+discípulo/10,14
+disco/10
+discóbolo/10
+discóforo/10
+discoglósido/10
+discografía/10
+discográfico/10,14
+discoide/10
+díscolo/10,14
+discomiceto/10
+discordancia/10
+discordante/10
+discorde/10
+discordia/10
+discoteca/10
+discreción/10
+discrecional/12
+discrecionalmente
+discrepancia/10
+discrepante/10
+discretamente
+discreto/10,14
+discriminación/10
+discriminante/10
+discriminatorio/10,14
+discromía/10
+discursivo/10,14
+discurso/10
+discusión/10
+discutíbel/12
+discutible/10
+discutidor/10,13
+disecador/10,13
+disección/10
+disector/10,13
+diseminación/10
+disensión/10
+disentería/10
+disentérico/10,14
+disentimento/10
+disépalo/10,14
+disertación/10
+disertador/10,13
+disestesia/10
+disfasia/10
+disfaxia/10
+disfonía/10
+disfrace/10
+disfunción/10
+disgregación/10
+disgregativo/10,14
+dishidrose/10
+disidencia/10
+disidente/10
+disilábico/10,14
+disílabo/10,14
+disimetría/10
+disimétrico/10,14
+disímil/10
+disimilación/10
+disimilitude/10
+disimulación/10
+disimulo/10
+disipación/10
+disipador/10,13
+dislalia/10
+dislexia/10
+disléxico/10,14
+dislocación/10
+dismenorrea/10
+dismnesia/10
+diso
+disociábel/12
+disociable/10
+disociación/10
+disolto/10,14
+disolúbel/12
+disolubilidade/10
+disoluble/10
+disolución/10
+disolutivo/10,14
+disoluto/10,14
+disolvente/10
+disonancia/10
+disonante/10
+disparador/10
+disparate/10
+disparidade/10
+disparo/10
+dispendio/10
+dispendioso/10,14
+dispensa/10
+dispensábel/12
+dispensable/10
+dispensador/10,13
+dispensario/10
+dispepsia/10
+dispéptico/10,14
+dispersamente
+dispersión/10
+dispersivo/10,14
+disperso/10,14
+displicencia/10
+displicente/10
+dispnea/10
+dispneico/10,14
+dispondeo/10
+dispoñíbel/12
+dispoñibilidade/10
+dispoñible/10
+disposición/10
+dispositivo/10,14
+disposto/10,14
+disprosio/10
+disputa/10
+disputábel/12
+disputable/10
+disputante/10
+disque
+disquete/10
+disqueteira/10
+disquisición/10
+distancia/10
+distanciamento/10
+distante/10
+distensión/10
+dístico/10
+distinción/10
+distingo/10
+distinguíbel/12
+distinguible/10
+distintamente
+distintivo/10,14
+distinto/10,14
+disto
+distocia/10
+distócico/10,14
+distorsión/10
+distracción/10
+distraidamente
+distraído/10,14
+distribución/10
+distribuidor/10,13
+distributivamente
+distributivo/10,14
+distrito/10
+distrofia/10
+distrófico/10,14
+disturbio/10
+disuasión/10
+disuasivo/10,14
+disuasorio/10,14
+disuria/10
+disúrico/10,14
+disxenesia/10
+disxénico/10,14
+disxunción/10
+disxuntiva/10
+disxuntivo/10,14
+disxunto/10,14
+disxuntor/10
+dita/10
+ditador/10,13
+ditadura/10
+ditáfono/10
+ditame/10
+ditatorial/12
+ditatorialmente
+diteísmo/10
+diteísta/10
+ditirámbico/10,14
+ditirambo/10
+ditíscido/10
+dito/10
+ditongación/10
+ditongo/10
+ditosamente
+ditoso/10,14
+diurese/10
+diurético/10,14
+diúrno/10,14
+diuturnidade/10
+diuturno/10,14
+divagación/10
+divagador/10,13
+diván/10
+diversidade/10
+diversificación/10
+diversión/10
+diverso/10,14
+diversorio/10
+divertículo/10
+divertidamente
+divertimento/10
+diverxencia/10
+diverxente/10
+dividendo/10
+divinal/12
+divinamente
+divinatorio/10,14
+divindade/10
+divinización/10
+divino/10,14
+divisa/10
+divisíbel/12
+divisibilidade/10
+divisible/10
+división/10
+divisional/12
+divisionario/10,14
+divismo/10
+divisor/10,13
+divisoria/10
+divisorio/10,14
+divo/10,14
+divorcio/10
+divulgábel/12
+divulgable/10
+divulgación/10
+divulgador/10,13
+divulgativo/10,14
+dixeríbel/12
+dixerible/10
+dixestión/10
+dixestivo/10,14
+dixesto/10
+dixitación/10
+dixitado/10,14
+dixital/12
+dixitalina/10
+dixitalización/10
+dixitalmente
+díxito/10
+díxome/10
+dixomedíxome/10
+do
+dó/10
+doa/10
+doadamente
+doador/10,13
+doazón/10
+dobadoira/10
+dobra/10
+dobrador/10,13
+dobradura/10
+dobramento/10
+dobraxe/10
+dobre/10
+dobremente
+dobrez/10
+dobrón/10
+doce/10
+doceavo/10,14
+doceira/10
+doceiro/10,14
+docemente
+docencia/10
+docente/10
+docería/10
+dócil/10
+docilidade/10
+docilmente
+docimasia/10
+docimástico/10,14
+documentábel/12
+documentable/10
+documentación/10
+documental/12
+documentalmente
+documento/10
+dodecaedro/10
+dodecafonía/10
+dodecafónico/10,14
+dodecágono/10
+dodecasílabo/10,14
+doela/10
+doente/10
+doenza/10
+dogma/10
+dogmática/10
+dogmaticamente
+dogmático/10,14
+dogmatismo/10
+doído/10,14
+doira/10
+doiro/10
+dólar/10
+dolicocéfalo/10,14
+dolman/10
+dolmen/10
+dolménico/10,14
+dolo/10
+dolomita/10
+dolomítico/10,14
+dolor/10
+dolorosamente
+doloroso/10,14
+dolosamente
+doloso/10,14
+doma/10
+domábel/12
+domable/10
+domador/10,13
+domeábel/12
+domeable/10
+domesticábel/12
+domesticable/10
+domesticación/10
+domesticamente
+domesticidade/10
+doméstico/10,14
+domiciliación/10
+domiciliario/10,14
+domicilio/10
+dominábel/12
+dominable/10
+dominación/10
+dominador/10,13
+dominancia/10
+dominante/10
+domingo/10
+domingueiro/10,14
+dominical/12
+dominicano/10,14
+dominico/10,14
+dominio/10
+dominó/10
+domo/10
+don/10
+dona/10
+donácido/10
+donaire/10
+donairosamente
+donairoso/10,14
+donatario/10,14
+donatismo/10
+donatista/10
+donativo/10
+doncel/12
+doncela/10
+dondo/10,14
+donicela/10
+doniña/10
+dono/10,14
+donosamente
+donosidade/10
+donoso/10,14
+donostiarra/10
+donosura/10
+dopaxe/10
+dor/10
+dórico/10,14
+doridamente
+dorido/10,14
+dorio/10,14
+dormente/10
+dormitivo/10,14
+dormitorio/10
+dorna/10
+dorneiro/10
+dorsal/12
+dorso/10
+dos
+dosador/10,13
+dosaxe/10
+dose/10
+dosel/12
+doselete/10
+dosificación/10
+dosificador/10,13
+dosimetría/10
+dosimétrico/10,14
+dosímetro/10
+dotación/10
+dotador/10,13
+dotal/12
+dote/10
+dourada/10
+douradiña/10
+douradura/10
+dous/10
+douscentos
+doutamente
+douto/10,14
+doutor/10,13
+doutoral/12
+doutoralmente
+doutoramento/10
+doutorando/10,14
+doutra
+doutras
+doutrina/10
+doutrinal/12
+doutrinalmente
+doutrinariamente
+doutrinario/10,14
+doutrinarismo/10
+doutrineiro/10
+doutro
+doutrora
+doutros
+doxoloxía/10
+dozal/12
+dozaría/10
+dozura/10
+dracma/10
+draconiano/10,14
+draga/10
+dragaminas
+dragante/10
+dragaxe/10
+drago/10
+dragón/10
+dragontea/10
+drama/10
+dramaticamente
+dramático/10,14
+dramatismo/10
+dramatización/10
+dramaturgo/10,14
+dramaturxia/10
+drasticamente
+drástico/10,14
+dravídico/10,14
+drenaxe/10
+dríade/10
+driza/10
+droga/10
+drogadicción/10
+drogadicto/10,14
+drogaría/10
+drogueiro/10,14
+droguería/10
+dromedario/10
+drósera/10
+droserácea/10
+drosómetro/10
+drudaría/10
+drudería/10
+drudo/10
+druída/10
+druídico/10,14
+druidismo/10
+drupa/10
+drupáceo/10,14
+druso/10,14
+dual/12
+dualidade/10
+dualismo/10
+dualista/10
+dúas
+duascentas
+dúbida/10
+dubidosamente
+dubidoso/10,14
+dubitativamente
+dubitativo/10,14
+dublinés/10,14
+dubrés/10,14
+ducado/10
+ducal/12
+ducentésimo/10,14
+ducha/10
+ducia/10
+dúctil/10
+ductilidade/10
+ducto/10
+duelista/10
+duelo/10
+duetista/10
+dueto/10
+dulcamara/10
+dulcificación/10
+dulcificador/10,13
+dulcificante/10
+dulía/10
+dun
+duna/10
+dunha
+dunhas
+dunkerqués/10,14
+duns
+dúo/10
+duodecimal/12
+duodécimo/10,14
+duodenal/12
+duodenite/10
+duodeno/10
+dúplex
+duplicación/10
+duplicador/10,13
+dúplice/10
+duplicidade/10
+duplicidentado/10
+duplo/10,14
+duque/10
+duquesa/10
+dura/10
+durábel/12
+durabilidade/10
+durable/10
+duración/10
+duradeiro/10,14
+duraluminio/10
+duramáter/10
+durame/10
+duramente
+durante
+durativo/10,14
+dureza/10
+duriense/10
+durmida/10
+durmideira/10
+durmiñón/10,15
+duro/10,14
+duunviral/12
+duunvirato/10
+duunviro/10
+é
+e/10
+ebanista/10
+ebanistaría/10
+ebanistería/10
+ébano/10
+ebenácea/10
+ebonita/10
+eborense/10
+ebriedade/10
+ebrio/10,14
+ebulición/10
+ebuliometría/10
+ebuliómetro/10
+ebúrneo/10,14
+eburniense/10
+eccema/10
+eccematoso/10,14
+ecdémico/10,14
+ecdótica/10
+ecdótico/10,14
+eclampsia/10
+eclámptico/10,14
+eclecticamente
+eclecticismo/10
+ecléctico/10,14
+eclesiasticamente
+eclesiástico/10,14
+eclímetro/10
+eclipse/10
+eclíptica/10
+eclíptico/10,14
+eclosión/10
+eco/10
+ecografía/10
+ecográfico/10,14
+ecógrafo/10
+ecolalia/10
+ecólogo/10,14
+ecoloxía/10
+ecolóxico/10,14
+ecoloxismo/10
+ecoloxista/10
+economato/10
+econometría/10
+econométrico/10,14
+economía/10
+economicamente
+económico/10,14
+economista/10
+economizador/10,13
+ecónomo/10,14
+ecosistema/10
+ecotipo/10
+éctase/10
+ectasia/10
+ectopía/10
+ectópico/10,14
+ectoplasma/10
+ecuación/10
+ecuador/10
+ecuánime/10
+ecuanimidade/10
+ecuatoguineano/10,14
+ecuatorial/12
+ecuatoriano/10,14
+ecuestre/10
+ecuménico/10,14
+ecumenismo/10
+ecumenista/10
+edafoloxía/10
+edafolóxico/10,14
+edema/10
+edematoso/10,14
+edén/10
+edénico/10,14
+edición/10
+edicnémido/10
+edícula/10
+edificábel/12
+edificabilidade/10
+edificable/10
+edificación/10
+edificador/10,13
+edificante/10
+edificio/10
+edil/12
+edilicio/10,14
+edilidade/10
+edimburgués/10,14
+edito/10
+editor/10,13
+editorial/12
+editorialista/10
+edredón/10
+edrioftalmo/10
+educábel/12
+educable/10
+educación/10
+educador/10,13
+educando/10,14
+educativo/10,14
+edulcoración/10
+edulcorante/10
+efe/10
+efébico/10,14
+efebo/10
+efectismo/10
+efectista/10
+efectivamente
+efectividade/10
+efectivo/10,14
+efecto/10
+efedrácea/10
+efedrina/10
+efeméride/10
+efémero/10,14
+efemeróptero/10
+efeminadamente
+efeminador/10,13
+efeminamento/10
+eferente/10
+efervescencia/10
+efervescente/10
+efesio/10,14
+eficacia/10
+eficaz/10
+eficazmente
+eficiencia/10
+eficiente/10
+eficientemente
+efixie/10
+eflorescencia/10
+eflorescente/10
+efluencia/10
+efluente/10
+efluvio/10
+efluxión/10
+éforo/10
+efracción/10
+efusión/10
+efusivamente
+efusivo/10,14
+égloga/10
+ego/10
+egocéntrico/10,14
+egocentrismo/10
+egoísmo/10
+egoísta/10
+egoistamente
+ególatra/10
+egolatría/10
+egotismo/10
+egotista/10
+egrexio/10,14
+egua/10
+eguada/10
+eibarrés/10,14
+eido/10
+einsteinio/10
+eira/10
+eirado/10,14
+eiroa/10
+eiruga/10
+eito/10
+eiva/10
+eivisenco/10,14
+eixada/10
+eixe/10
+eixido/10
+eixo/10
+eixola/10
+el
+ela/10
+elaboración/10
+elaborador/10,13
+elasmobranquio/10
+elasticamente
+elasticidade/10
+elástico/10,14
+elativo/10,14
+eldorado/10
+ele/10
+eleagnácea/10
+eleático/10,14
+elección/10
+electivo/10,14
+electo/10,14
+elector/10,13
+electorado/10
+electoral/12
+electoralismo/10
+electoralista/10
+electricamente
+electricidade/10
+electricista/10
+eléctrico/10,14
+electrificación/10
+electrizábel/12
+electrizable/10
+electrización/10
+electrizante/10
+electro/10
+electroacústico/10,14
+electroanálise/10
+electrocardiografía/10
+electrocardiógrafo/10
+electrocardiograma/10
+electrochoque/10
+electrocución/10
+electrodinámico/10,14
+electrodo/10
+electrodoméstico/10,14
+electroencefalografía/10
+electroencefalógrafo/10
+electroencefalograma/10
+electroforese/10
+electróforo/10
+electroimán/10
+electrólise/10
+electrolítico/10,14
+electrólito/10
+electromagnético/10,14
+electromagnetismo/10
+electromecánico/10,14
+electrometría/10
+electrométrico/10,14
+electrómetro/10
+electromotor/10
+electromotriz/10
+electrón/10
+electronegativo/10,14
+electrónico/10,14
+electropositivo/10,14
+electroquímico/10,14
+electroscopio/10
+electrostático/10,14
+electrotecnia/10
+electrotécnico/10,14
+electroterapéutico/10,14
+electroterapia/10
+electróxeno/10,14
+electuario/10
+elefante/10,14
+elefantíase/10
+elefantiásico/10,14
+elegancia/10
+elegante/10
+elegantemente
+elemental/12
+elementalmente
+elemento/10
+elenco/10
+eleómetro/10
+eles
+elevación/10
+elevadamente
+elevador/10,13
+elexía/10
+elexíaco/10,14
+elfo/10
+elidíbel/12
+elidible/10
+eliminábel/12
+eliminable/10
+eliminación/10
+eliminador/10,13
+eliminatorio/10,14
+elipse/10
+elipsoidal/12
+elipsoide/10
+elipticamente
+elíptico/10,14
+elisio/10,14
+elisión/10
+elite/10
+elitismo/10
+elitista/10
+élitro/10
+elixíbel/12
+elixibilidade/10
+elixible/10
+elle/10
+elo/10
+elocución/10
+elocuencia/10
+elocuente/10
+elocuentemente
+elongación/10
+eloxiábel/12
+eloxiable/10
+eloxiador/10,13
+eloxio/10
+eloxiosamente
+eloxioso/10,14
+elucidación/10
+elucidario/10
+elucubración/10
+eludíbel/12
+eludible/10
+elzevir/10
+elzeviriano/10,14
+emanación/10
+emanantismo/10
+emanantista/10
+emancipación/10
+emancipador/10,13
+emasculación/10
+embaixada/10
+embaixador/10,13
+embaixo
+embalaxe/10
+embalo/10
+embalsamador/10,13
+embalsamamento/10
+embarazada/10
+embarazo/10
+embarazosamente
+embarazoso/10,14
+embarcación/10
+embarcadoiro/10
+embargábel/12
+embargable/10
+embargamento/10
+embargo/10
+embarque/10
+embate/10
+embazamento/10
+embelecador/10,13
+embelecamento/10
+embelecedor/10,13
+embelecemento/10
+embeleco/10
+embelga/10
+embigo/10
+embigueira/10
+emblema/10
+emblemático/10,14
+embocadura/10
+embolia/10
+embolismo/10
+émbolo/10
+embolso/10
+emboquillado/10,14
+embornal/12
+emboscada/10
+embotellamento/10
+emboutada/10
+embouzada/10
+embozada/10
+embozo/10
+embrague/10
+embravecemento/10
+embriagador/10,13
+embriagante/10
+embriaguez/10
+embriólogo/10,14
+embrioloxía/10
+embriolóxico/10,14
+embrión/10
+embrionario/10,14
+embriotomía/10
+embrioxenia/10
+embrioxénico/10,14
+embrolla/10
+embrutecedor/10,13
+embrutecemento/10
+embude/10
+embuste/10
+embusteiro/10,14
+eme/10
+emenagogo/10
+emenda/10
+emendábel/12
+emendable/10
+emérito/10,14
+emersión/10
+emerxencia/10
+emerxente/10
+emético/10,14
+emídido/10
+emigración/10
+emigrante/10
+emigratorio/10,14
+eminencia/10
+eminente/10
+eminentemente
+emir/10
+emirato/10
+emisario/10,14
+emisión/10
+emisor/10,13
+emisora/10
+emoción/10
+emocional/12
+emocionante/10
+emoliente/10
+emolumento/10
+emotividade/10
+emotivo/10,14
+empacadora/10
+empacho/10
+empachoso/10,14
+empadroamento/10
+empadumada/10
+empadumeiro/10,14
+empalamento/10
+empallada/10
+empalme/10
+empanada/10
+empanadeira/10
+empanadilla/10
+empanetado/10
+empaquetador/10,13
+emparedamento/10
+emparellamento/10
+empaste/10
+empatadura/10
+empate/10
+empatía/10
+empático/10,14
+empavesada/10
+empecadado/10,14
+empeña/10
+empenamento/10
+empeño/10
+empeoramento/10
+empequenecemento/10
+emperador/10
+emperatriz/10
+empezo/10
+empezoñamento/10
+empilladoira/10
+empinamento/10
+empincha/10
+empinxe/10
+empioucado/10,14
+empíreo/10
+empiricamente
+empírico/10,14
+empirismo/10
+emplasto/10
+empobrecedor/10,13
+empobrecemento/10
+empopada/10
+empordanés/10,14
+emporeso
+emporio/10
+emporiso
+emposta/10
+empozamento/10
+emprazamento/10
+emprega/10
+emprego/10
+empreñadeira/10
+emprendedor/10,13
+empresa/10
+empresariado/10
+empresarial/12
+empresario/10,14
+empréstito/10
+empuñadura/10
+empurrón/10
+empuxada/10
+empuxón/10
+emulación/10
+emulador/10,13
+emulativo/10,14
+émulo/10,14
+emulsión/10
+emulsionante/10
+emulsivo/10,14
+emulsor/10
+emulxente/10
+en
+enantema/10
+enantiomorfo/10,14
+enartrose/10
+enaugadoiro/10
+encabalgamento/10
+encabezamento/10
+encabezo/10
+encadeamento/10
+encadernación/10
+encadernador/10,13
+encadramento/10
+encadrilado/10,14
+encaixe/10
+encalco/10
+encaldada/10
+encallamento/10
+encamada/10
+encamiñamento/10
+encamisada/10
+encanada/10
+encanamento/10
+encanizada/10
+encano/10
+encantador/10,13
+encantadoramente
+encantamento/10
+encanto/10
+encaramento/10
+encarceramento/10
+encarecemento/10
+encarecidamente
+encarga/10
+encargo/10
+encarnación/10
+encarnadura/10
+encarnizadamente
+encarnizamento/10
+encarreiramento/10
+encarrilamento/10
+encartábel/12
+encartable/10
+encarte/10
+encastelamento/10
+encáustico/10,14
+encausto/10
+encefalalxia/10
+encefálico/10,14
+encefalite/10
+encéfalo/10
+encefalografía/10
+encefalograma/10
+encefaloide/10
+encefalopatía/10
+encerador/10,13
+enceradura/10
+enceramento/10
+encerelladura/10
+encerellamento/10
+encerro/10
+enceto/10
+encharcada/10
+encharcadizo/10,14
+enchedela/10
+enchedoiro/10,14
+enchedura/10
+enchente/10
+enchoiada/10
+enchoído/10,14
+enchufe/10
+enchufismo/10
+encíclica/10
+enciclopedia/10
+enciclopédico/10,14
+enciclopedismo/10
+enciclopedista/10
+encima
+enciñeira/10
+enciño/10
+encinta/10
+encirrante/10
+enclave/10
+enclise/10
+énclise/10
+encliticamente
+enclítico/10,14
+encol
+encolla/10
+encollemento/10
+encomenda/10
+encomendamento/10
+encomendante/10
+encomendeiro/10,14
+encomezo/10
+encomiábel/12
+encomiable/10
+encomiasta/10
+encomiástico/10,14
+encomio/10
+encontradizo/10,14
+encontro/10
+encontrón/10
+encoraxamento/10
+encordio/10
+encoro/10
+encostelado/10,14
+encravadura/10
+encravamento/10
+encrespamento/10
+encubertamente
+encuberto/10,14
+encubridor/10,13
+encubrimento/10
+endebedamento/10
+endego/10
+endemia/10
+endemicamente
+endémico/10,14
+endeño/10
+enderezo/10
+endeusamento/10
+endexamais
+éndez/10
+endiañado/10,14
+endivia/10
+endoblasto/10
+endocardio/10
+endocardite/10
+endocarpo/10
+endócrino/10,14
+endocrinólogo/10,14
+endocrinoloxía/10
+endocrinolóxico/10,14
+endoderma/10
+endodoncia/10
+endoesqueleto/10
+endofásico/10,14
+endogamia/10
+endogámico/10,14
+endometrite/10
+endoparasito/10
+endoplasma/10
+endorreico/10,14
+endosante/10
+endosatario/10,14
+endoscopio/10,14
+endosfera/10
+endosmose/10
+endoso/10
+endosperma/10
+endospérmico/10,14
+endotelio/10
+endotérmico/10,14
+endoutro
+endovenoso/10,14
+endoxénese/10
+endóxeno/10,14
+endurecemento/10
+ene/10
+eñe/10
+éneo/10,14
+eneolítico/10,14
+energúmeno/10,14
+enervación/10
+enervamento/10
+enervante/10
+enerxético/10,14
+enerxía/10
+enerxicamente
+enérxico/10,14
+enésimo/10,14
+enfadadizo/10,14
+enfado/10
+enfadoso/10,14
+enfaenado/10,14
+enfaixadura/10
+enfaixamento/10
+enfaldrado/10,14
+énfase/10
+enfaticamente
+enfático/10,14
+enfeitamento/10
+enfeite/10
+enfermaría/10
+enfermeiro/10,14
+enfermería/10
+enfermidade/10
+enfermizo/10,14
+enfermo/10,14
+enferruxamento/10
+enfesto/10,14
+enfeudamento/10
+enfexo/10,14
+enfiada/10
+enfiadeira/10
+enfilación/10
+enfisema/10
+enfisematoso/10,14
+enfiteuse/10
+enfiteuta/10
+enfitéutico/10,14
+enfociñadura/10
+enfoque/10
+enforcadura/10
+enforcamento/10
+enfraquecemento/10
+enfrascamento/10
+enfrontamento/10
+enfurecemento/10
+enfurruñamento/10
+engadalla/10
+engado/10
+engaiolante/10
+engalletado/10
+enganadizo/10,14
+enganador/10,13
+enganche/10
+enganido/10,14
+engano/10
+enganosamente
+enganoso/10,14
+engaraño/10
+engarzamento/10
+engaste/10
+engazo/10
+éngoa/10
+engomadura/10
+engorda/10
+engorde/10
+engra/10
+engrada/10
+engrandecedor/10,13
+engrandecemento/10
+engraxador/10,13
+engraxamento/10
+engrenaxe/10
+engroba/10
+engroda/10
+engrosamento/10
+engrudo/10
+enguedello/10
+engurra/10
+enharmonía/10
+enharmónico/10,14
+enigma/10
+enigmaticamente
+enigmático/10,14
+enlace/10
+enlazamento/10
+enleada/10
+enleo/10
+enlizador/10,13
+enlizo/10
+enlouquecemento/10
+enmallado/10,14
+enmarañadamente
+
+enmascaramento/10
+enmudecemento/10
+enneagonal/12
+enneágono/10
+enneasílabo/10,14
+ennegrecemento/10
+ennobrecedor/10,13
+ennobrecemento/10
+enografía/10
+enólogo/10,14
+enoloxía/10
+enolóxico/10,14
+enorme/10
+enormemente
+enormidade/10
+enoterácea/10
+enquiridión/10
+enquisa/10
+enquisador/10,13
+enquistamento/10
+enraizamento/10
+enramada/10
+enredadeira/10
+enredador/10,13
+enredante/10
+enredo/10
+enredoso/10,14
+enrelladoira/10
+enrevesado/10,14
+enriba
+enriquecedor/10,13
+enriquecemento/10
+enrodelamento/10
+enrolábel/12
+enrolable/10
+enrolamento/10
+enroque/10
+enrouquecemento/10
+ensaiador/10,13
+ensaimada/10
+ensaio/10
+ensaísmo/10
+ensaísta/10
+ensaístico/10,14
+ensalada/10
+ensaladeira/10
+ensalmeiro/10,14
+ensalmo/10
+ensambladura/10
+ensamblaxe/10
+ensanche/10
+ensarillada/10
+enseada/10
+enseguida
+ensenrada/10
+ensiforme/10
+ensilaxe/10
+ensimesmamento/10
+ensinábel/12
+ensinable/10
+ensinante/10
+ensinanza/10
+ensino/10
+ensulla/10
+enta/10
+entaladura/10
+entalla/10
+entallador/10,13
+entalladura/10
+entallamento/10
+entanto
+éntase/10
+ente/10
+enteiramente
+enteirizo/10,14
+enteiro/10,14
+entelequia/10
+entena/10
+entendedor/10,13
+entendemento/10
+entendíbel/12
+entendible/10
+entenrecedor/10,13
+entenrecemento/10
+entérico/10,14
+enterite/10
+enterococo/10
+enterocolite/10
+enteropatía/10
+enterrador/10,13
+enterramento/10
+enterro/10
+entidade/10
+entimema/10
+entoación/10
+entoador/10,13
+entomófilo/10,14
+entomólogo/10,14
+entomoloxía/10
+entomolóxico/10,14
+entomostráceo/10
+entón
+entornadoiro/10
+entorpecedor/10,13
+entorpecemento/10
+entortadura/10
+entosta/10
+entourado/10,14
+entozoo/10
+entrada/10
+entrallada/10
+entralladura/10
+entrallo/10
+entrambas
+entrámbolas
+entrámbolos
+entrambos
+entrañábel/12
+entrañabelmente
+entrañable/10
+entrañablemente
+entrañas
+entrante/10
+entre
+entreaberto/10,14
+entreacto/10
+entrecarto/10
+entrecasca/10
+entrecasco/10
+entrecava/10
+entrecolleito/10,14
+entrecortadamente
+entrecosto/10
+entrecruzamento/10
+entrededo/10
+entrefebrado/10,14
+entrefebras
+entrefollo/10
+entreforro/10
+entrego/10,14
+entregue/10
+entreitizo/10,14
+entreliña/10
+entremedias
+entrementres
+entremés/10
+entremetemento/10
+entrepano/10
+entreperna/10
+entreporta/10
+entresaca/10
+entreseca/10
+entresola/10
+entresollado/10
+entresoño/10
+entretemento/10
+entretempo/10
+entreteto/10
+entretiño/10
+entretollo/10
+entrevista/10
+entrevistador/10,13
+entrillada/10
+entripado/10,14
+entristecedor/10,13
+entristecemento/10
+entroidada/10
+entroideiro/10,14
+entroido/10
+entroncamento/10
+entronización/10
+entronizamento/10
+entropía/10
+entropión/10
+entullo/10
+entumecemento/10
+entusiasmo/10
+entusiasta/10
+entusiasticamente
+entusiástico/10,14
+enucleación/10
+enumerábel/12
+enumerable/10
+enumeración/10
+enumerativo/10,14
+enunciación/10
+enunciativo/10,14
+enurese/10
+envaro/10
+envase/10
+envelenamento/10
+envellecemento/10
+envergadura/10
+envergues
+envés/10
+envexa/10
+envexábel/12
+envexable/10
+envexoso/10,14
+envilecedor/10,13
+envilecemento/10
+envío/10
+envite/10
+envoltorio/10
+envoltura/10
+envolvedor/10,13
+envolvemento/10
+envolvente/10
+envorcadura/10
+envorco/10
+envurullada/10
+envurullador/10,13
+envurullo/10
+enxaboador/10,13
+enxaboadura/10
+enxalma/10
+enxalzamento/10
+enxame/10
+enxameeiro/10,14
+enxamía/10
+enxangada/10
+enxangueiro/10,14
+enxarcia/10
+enxaugadura/10
+enxebre/10
+enxebreza/10
+enxebrismo/10
+enxebrista/10
+enxeñaría/10
+enxeñeiro/10,14
+enxeñería/10
+enxeño/10
+enxeñosamente
+enxeñoso/10,14
+enxermada/10
+enxertador/10,13
+enxertía/10
+enxerto/10
+enxesadura/10
+enxido/10
+enxiva/10
+enxoito/10,14
+enxordecedor/10,13
+enxordecemento/10
+enxoval/12
+enxugadoiro/10
+enxugador/10,13
+enxunlla/10
+enxurrada/10
+enxurro/10
+enzarramado/10,14
+enzima/10
+enzimático/10,14
+enzimoloxía/10
+enzootia/10
+eocénico/10,14
+eoceno/10
+eólico/10,14
+eolio/10,14
+eón/10
+eosina/10
+epacta/10
+epanadiplose/10
+epanalepse/10
+epéndima/10
+epéntese/10
+epentético/10,14
+épica/10
+epicarpo/10
+epiceno/10,14
+epicentro/10
+epiciclo/10
+epicicloidal/12
+epicicloide/10
+épico/10,14
+epicóndilo/10
+epicranio/10
+epicureísmo/10
+epicúreo/10,14
+epidemia/10
+epidemicamente
+epidémico/10,14
+epidemioloxía/10
+epidemiolóxico/10,14
+epiderme/10
+epidérmico/10,14
+epídoto/10
+Epifanía/10
+epifenómeno/10
+epífise/10
+epífito/10,14
+epifonema/10
+epífora/10
+epigástrico/10,14
+epigastrio/10
+epiglote/10
+epígono/10
+epígrafe/10
+epigrafía/10
+epigráfico/10,14
+epigrafista/10
+epigrama/10
+epigramático/10,14
+epigramista/10
+epilepsia/10
+epiléptico/10,14
+epilobio/10
+epílogo/10
+epinicio/10
+epiploon/10
+epíploon/10
+epirota/10
+episcopado/10
+episcopal/12
+episcopalismo/10
+episcopio/10
+episodicamente
+episódico/10,14
+episodio/10
+epistaxe/10
+epistemoloxía/10
+epistemolóxico/10,14
+epístola/10
+epistolar/10
+epistolario/10
+epistolografía/10
+epístrofe/10
+epitafio/10
+epitalamio/10
+epitelial/12
+epitelio/10
+epitelioma/10
+epítema/10
+epítese/10
+epíteto/10
+epítome/10
+epixénese/10
+epixeo/10,14
+epizoo/10
+epizootia/10
+epizoótico/10,14
+época/10
+épodo/10
+epónimo/10,14
+epopea/10
+épsilon/10
+epsomita/10
+epulón/10
+equiángulo/10,14
+equidade/10
+equidistancia/10
+equidistante/10
+équido/10
+equilátero/10,14
+equilibradamente
+equilibrador/10,13
+equilibrio/10
+equilibrista/10
+equimose/10
+equino/10,14
+equinoccial/12
+equinoccio/10
+equinodermo/10
+equinoideo/10
+equipamento/10
+equiparábel/12
+equiparable/10
+equiparación/10
+equipaxe/10
+equipo/10
+equipolencia/10
+equipolente/10
+equisetácea/10
+equitación/10
+equitativamente
+equitativo/10,14
+equivalencia/10
+equivalente/10
+equivocación/10
+equivocamente
+equívoco/10,14
+era/10
+erario/10
+erasmismo/10
+erasmista/10
+erbedal/12
+erbededo/10
+erbedeiro/10
+érbedo/10
+erbio/10
+erección/10
+eréctil/10
+erecto/10,14
+erector/10,13
+eremita/10
+eremítico/10,14
+eretismo/10
+erg/10
+ergástulo/10
+ergo/10
+ergofobia/10
+ergografía/10
+ergoloxía/10
+ergometría/10
+ergómetro/10
+ergonomía/10
+ergonómico/10,14
+ergonomista/10
+ergónomo/10,14
+ergosterol/12
+ergoterapia/10
+ergotina/10
+ergotismo/10
+ericácea/10
+erinaceido/10
+erisipela/10
+eritema/10
+eritematoso/10,14
+eritreo/10,14
+eritrina/10
+eritroblasto/10
+eritrocito/10
+ermida/10
+ermitán/10,14
+ermo/10,14
+erosión/10
+erosivo/10,14
+eroticamente
+erótico/10,14
+erotismo/10
+erotomanía/10
+erotómano/10,14
+errabundo/10,14
+erradamente
+erradicación/10
+erradío/10,14
+errante/10
+errata/10
+errático/10,14
+erre/10
+erro/10
+errogación/10
+erroneamente
+erróneo/10,14
+error/10
+erubescencia/10
+erubescente/10
+erudición/10
+eruditamente
+erudito/10,14
+erupción/10
+eruptivo/10,14
+eruto/10
+ervella/10
+ervellaca/10
+ervello/10
+esa
+esas
+esaxeración/10
+esaxeradamente
+esbirro/10
+esbozo/10
+esbraguetado/10,14
+esbrancuxado/10,14
+esca/10
+escabardoso/10,14
+escabeche/10
+escabiosa/10
+escabioso/10,14
+escabrosamente
+escabrosidade/10
+escabroso/10,14
+escachademos
+escachanoces
+escachapedras
+escachapiollos
+escacho/10
+escada/10
+escafandro/10
+escafódopo/10
+escafoide/10
+escaiola/10
+escaiolista/10
+escala/10
+escalada/10
+escalador/10,13
+escalárido/10
+escalda/10
+escaldadela/10
+escaldadura/10
+escaldazo/10
+escaldo/10
+escaleira/10
+escaleirado/10,14
+escaleiriña/10
+escaleirón/10
+escaleno/10,14
+escalinata/10
+escalladoiro/10
+escallo/10
+escalo/10
+escalope/10
+escalpelo/10
+escama/10
+escamadura/10
+escambrón/10
+escamento/10,14
+escamoteador/10,13
+escamoteo/10
+escampada/10
+escamudo/10,14
+escáncer/10
+escandallo/10
+escándalo/10
+escandalosamente
+escandaloso/10,14
+escandinavo/10,14
+escandio/10
+escanelado/10,14
+escáner/11
+escano/10
+escansión/10
+escantillón/10
+escapada/10
+escapadela/10
+escaparate/10
+escapatoria/10
+escape/10
+escápula/10
+escapular/10
+escapulario/10
+éscara/10
+escarabana/10
+escarabanoso/10,14
+escarabeido/10
+escaramuza/10
+escarapela/10
+escarapote/10
+escaravello/10
+escarificación/10
+escarificador/10
+escarlata/10
+escarlatina/10
+escarmento/10
+escarnecedor/10,13
+escarnecemento/10
+escarnio/10
+escarola/10
+escarótico/10,14
+escarpa/10
+escarpado/10,14
+escarpidor/10
+escarpín/10
+escarvadentes
+escarvador/10,13
+escarza/10
+escasamente
+escaseza/10
+escaso/10,14
+escatofáxido/10
+escatoloxía/10
+escatolóxico/10,14
+escava/10
+escavación/10
+escavador/10,13
+escavadora/10
+escave/10
+escena/10
+escenario/10
+escenicamente
+escénico/10,14
+escenificación/10
+escenografía/10
+escenográfico/10,14
+escenógrafo/10,14
+escepticamente
+escepticismo/10
+escéptico/10,14
+esciénido/10
+escila/10
+escilorrínido/10
+escintilación/10
+escintileo/10
+escisión/10
+escita/10
+esciúrido/10
+escizofoo/10
+esclarecedor/10,13
+esclarecemento/10
+esclavina/10
+esclerose/10
+escleroso/10,14
+esclerótico/10,14
+esclusa/10
+escoadoiro/10
+escoba/10
+escobén/10
+escobillón/10
+escocés/10,14
+escocia/10
+escoda/10
+escódega/10
+escoita/10
+escola/10
+escolante/10
+escolapio/10,14
+escolar/10
+escolaridade/10
+escolarización/10
+escolástico/10,14
+escoler/10
+escólex
+escoliasta/10
+escolio/10
+escoliose/10
+escolítido/10
+escolla/10
+escolleito/10,14
+escollo/10
+escolma/10
+escolopendra/10
+escolta/10
+escómbrido/10
+escombro/10
+escondedoiro/10
+esconxurador/10,13
+esconxuro/10
+escopeta/10
+escopetada/10
+escopeteo/10
+escora/10
+escoramento/10
+escorbútico/10,14
+escorbuto/10
+escordadura/10
+escoriáceo/10,14
+escornabois
+escornacabras
+escorpénido/10
+escorpión/10
+escorras
+escorredoiro/10
+escorredura/10
+escorregada/10
+escorregadizo/10,14
+escorregadoiro/10
+escorregón/10
+escorreito/10,14
+escorzo/10
+escota/10
+escote/10
+escotilla/10
+escotismo/10
+escotista/10
+escotoma/10
+escoupro/10
+escoura/10
+escouredo/10
+escravismo/10
+escravista/10
+escravitude/10
+escravización/10
+escravizante/10
+escravo/10,14
+escriba/10
+escribán/10,14
+escribanía/10
+escribente/10
+escribidor/10,13
+escrito/10,14
+escritor/10,13
+escritorio/10
+escritura/10
+escrituración/10
+escriturario/10,14
+escrobiculárido/10
+escrófula/10
+escrofularia/10
+escrofulariácea/10
+escrofulismo/10
+escrofulose/10
+escrofuloso/10,14
+escroto/10
+escrúpulo/10
+escrupulosamente
+escrupulosidade/10
+escrupuloso/10,14
+escrutador/10,13
+escrutinio/10
+escuadra/10
+escuadrilla/10
+escuadro/10
+escuadrón/10
+escuálido/10,14
+escualo/10
+escuatínido/10
+escuchimizado/10,14
+escudeiro/10
+escudela/10
+escudo/10
+escudriñador/10,13
+escudriñamento/10
+esculca/10
+esculfurido/10,14
+escultor/10,13
+escultórico/10,14
+escultura/10
+escultural/12
+escuma/10
+escumadeira/10
+escumallo/10
+escumante/10
+escumoso/10,14
+escuramente
+escurantismo/10
+escurantista/10
+escurecemento/10
+escurecida/10
+escuridade/10
+escuro/10,14
+escusa/10
+escusábel/12
+escusable/10
+escutiforme/10
+esdrúxulo/10,14
+ese/10
+esencia/10
+esencial/12
+esencialidade/10
+esencialmente
+esexese/10
+eséxeta/10
+esexético/10,14
+esfácelo/10
+esfagno/10
+esfameado/10,14
+esfenoidal/12
+esfenoide/10
+esfera/10
+esfericidade/10
+esférico/10,14
+esferoidal/12
+esferoide/10
+esferómetro/10
+esfigmógrafo/10
+esfigmograma/10
+esfigmomanómetro/10
+esfigmómetro/10
+esfínter/10
+esfinxe/10
+esfínxido/10
+esfirénido/10
+esfírnido/10
+esfolador/10,13
+esfoladura/10
+esfolagatos
+esfolla/10
+esfollada/10
+esforzadamente
+esforzo/10
+esfumino/10
+esgallo/10
+esganeira/10
+esgarro/10
+esgazadura/10
+esgotábel/12
+esgotable/10
+esgotador/10,13
+esgotamento/10
+esgrevio/10,14
+esgrima/10
+esgueiro/10,14
+esguivio/10,14
+esguízaro/10,14
+esixencia/10
+esixente/10
+esixíbel/12
+esixible/10
+eslamiado/10,14
+eslavismo/10
+eslavo/10,14
+eslavón/10,14
+eslombamento/10
+eslora/10
+eslovaco/10,14
+esloveno/10,14
+esmagador/10,13
+esmagadura/10
+esmagamento/10
+esmalte/10
+esmaltina/10
+esmangoletado/10,14
+esmelga/10
+esmelgadoira/10
+esmeluxado/10,14
+esmeralda/10
+esmeraldino/10,14
+esmeril/12
+esmero/10
+esmirnota/10
+esmola/10
+esmoleiro/10,14
+esmorecemento/10
+esmorecente/10
+esmorga/10
+esmouca/10
+esnogadura/10
+esófago/10
+esofáxico/10,14
+esofaxite/10
+esotérico/10,14
+esoterismo/10
+esoutro/10,14
+esóxeno/10,14
+espacial/12
+espada/10
+espadachín/10,14
+espadada/10
+espadana/10
+espadeiro/10,14
+espadela/10
+espadelador/10,13
+espadeleiro/10
+espádice/10
+espadín/10
+espádoa/10
+espaguete/10
+espaleira/10
+espalladoira/10
+espallador/10,13
+espallamento/10
+espaller/10
+español/12,13
+españolada/10
+españolismo/10
+españolista/10
+espantadizo/10,14
+espantallo/10
+espanto/10
+espantosamente
+espantoso/10,14
+esparadrapo/10
+esparaván/10
+esparavel/12
+esparexemento/10
+espárido/10
+espárrago/10
+esparragueira/10
+esparrela/10
+espartal/12
+espartano/10,14
+esparteína/10
+esparto/10
+espasmo/10
+espasmodicamente
+espasmódico/10,14
+espata/10
+espático/10,14
+espato/10
+espátula/10
+espavento/10
+espazadamente
+espazador/10,13
+espazamento/10
+espazo/10
+espazoso/10,14
+especia/10
+especial/12
+especialidade/10
+especialista/10
+especialización/10
+especialmente
+especie/10
+especieiro/10,14
+especificación/10
+especificamente
+especificativo/10,14
+especificidade/10
+específico/10,14
+espécime/10
+especioso/10,14
+espectacular/10
+espectacularidade/10
+espectacularmente
+espectáculo/10
+espectador/10,13
+espectral/12
+espectro/10
+espectrofotometría/10
+espectrofotómetro/10
+espectrografía/10
+espectrógrafo/10
+espectrograma/10
+espectroheliógrafo/10
+espectrohelioscopio/10
+espectrometría/10
+espectrómetro/10
+espectroscopia/10
+espectroscópico/10,14
+espectroscopio/10
+especulación/10
+especulador/10,13
+especulativamente
+especulativo/10,14
+espéculo/10
+espeleólogo/10,14
+espeleoloxía/10
+espeleolóxico/10,14
+espellismo/10
+espello/10
+espenuca/10
+espeque/10
+espera/10
+esperábel/12
+esperable/10
+esperantismo/10
+esperantista/10
+esperanto/10
+esperanza/10
+esperanzado/10,14
+esperanzador/10,13
+esperma/10
+espermático/10,14
+espermatófita/10
+espermatorrea/10
+espermatoxénese/10
+espermatozoide/10
+espermatozoo/10
+esperón/10
+esperpéntico/10,14
+esperpento/10
+espertador/10,13
+esperto/10,14
+espesamente
+espeso/10,14
+espesura/10
+espeta/10
+espetada/10
+espeteira/10
+espeto/10
+espía/10
+espicho/10,14
+espiciforme/10
+espícula/10
+espiga/10
+espigallo/10
+espigarzo/10,14
+espigo/10
+espigón/10
+espigoto/10
+espiña/10
+espinaca/10
+espiñada/10
+espinal/12
+espiñal/12
+espiñazo/10
+espiñeiral/12
+espiñeiro/10
+espiñela/10
+espiñento/10,14
+espineta/10
+espingarda/10
+espiño/10
+espiñoso/10,14
+espínula/10
+espionaxe/10
+espira/10
+espiráculo/10
+espiral/12
+espiraliforme/10
+espirante/10
+espirilo/10
+espiritismo/10
+espiritista/10
+espírito/10
+espiritual/12
+espiritualidade/10
+espiritualismo/10
+espiritualista/10
+espiritualización/10
+espiritualmente
+espirituoso/10,14
+espirógrafo/10
+espiroide/10
+espirómetro/10
+espiroqueta/10
+espirro/10
+espita/10
+espláncnico/10,14
+esplendidamente
+esplendidez/10
+espléndido/10,14
+esplendor/10
+esplendoroso/10,14
+esplénico/10,14
+esplenite/10
+espoleta/10
+espoliación/10
+espoliador/10,13
+espolín/10
+espolio/10
+espondaico/10,14
+espondeo/10
+espondilartrite/10
+espondilartrose/10
+espondílido/10
+espondilite/10
+espondilose/10
+esponsais
+espontaneamente
+espontaneidade/10
+espontáneo/10,14
+esponxa/10
+esponxiario/10
+esponxiforme/10
+esponxosidade/10
+esponxoso/10,14
+espora/10
+esporada/10
+esporadicamente
+esporádico/10,14
+esporanxio/10
+esporífero/10,14
+esporófito/10
+esporón/10
+esporozoo/10
+esporrancho/10,14
+esporta/10
+espórula/10
+esporulación/10
+esposo/10,14
+esposorio/10
+espreita/10
+espremedor/10,13
+espremedura/10
+espulla/10
+espuma/10
+espumadeira/10
+espumallo/10
+espumante/10
+espumoso/10,14
+espunlla/10
+espurio/10,14
+esputo/10
+esquecedizo/10,14
+esquecemento/10
+esquecíbel/12
+esquecible/10
+esqueiro/10,14
+esquelético/10,14
+esqueleto/10
+esquema/10
+esquematicamente
+esquemático/10,14
+esquematismo/10
+esquematización/10
+esquencedizo/10,14
+esquencemento/10
+esquencíbel/12
+esquencible/10
+esquerda/10
+esquerdeiro/10,14
+esquerdismo/10
+esquerdista/10
+esquerdo/10,14
+esquí/10
+esquía/10
+esquiador/10,13
+esquife/10
+esquilmo/10
+esquimó/10
+esquina/10
+esquinal/12
+esquinencia/10
+esquío/10
+esquirol/12
+esquivamente
+esquiveza/10
+esquivo/10,14
+esquizófita/10
+esquizofrenia/10
+esquizofrénico/10,14
+esquizoide/10
+esquizópodo/10
+esquizotimia/10
+esta
+estábel/12
+estabelecemento/10
+estabelmente
+estabilidade/10
+estabilización/10
+estabilizador/10,13
+estabilizante/10
+estable/10
+establecemento/10
+establemente
+estabulación/10
+estaca/10
+estacada/10
+estacha/10
+estación/10
+estacional/12
+estacionamento/10
+estacionario/10,14
+estacón/10
+estada/10
+estadal/12
+estadea/10
+estadía/10
+estadio/10
+estadista/10
+estadístico/10,14
+estadounidense/10
+estadullo/10
+estafa/10
+estafador/10,13
+estafermo/10
+estafeta/10
+estafilococcia/10
+estafilococo/10
+estafiloma/10
+estai/10
+estalactita/10
+estalagmita/10
+estaleiro/10
+estalido/10
+estalla/10
+estalo/10
+estalote/10
+estame/10
+estameña/10
+estamental/12
+estamento/10
+estaminal/12
+estaminífero/10,14
+estaminodio/10
+estampa/10
+estampiña/10
+estañador/10,13
+estañadura/10
+estancamento/10
+estancia/10
+estanco/10,14
+estándar/11
+estandarización/10
+estandarte/10
+estánnico/10,14
+estannífero/10,14
+estannoso/10,14
+estaño/10
+estanque/10
+estanqueiro/10,14
+estanquidade/10
+estante/10
+estantiga/10
+estanza/10
+estarabouzo/10
+estarrecedor/10,13
+estarrecemento/10
+estas
+estase/10
+estatal/12
+estatalización/10
+estaticamente
+estático/10,14
+estatismo/10
+estatisticamente
+estatístico/10,14
+estatua/10
+estatuario/10,14
+estatura/10
+estatutariamente
+estatutario/10,14
+estatuto/10
+este
+esteada/10
+esteárico/10,14
+estearina/10
+esteatita/10
+esteatoma/10
+esteatose/10
+esteganópoda/10
+esteiro/10,14
+estela/10
+estelar/10
+estelífero/10,14
+estelionato/10
+estema/10
+estenografía/10
+estenográfico/10,14
+estenógrafo/10,14
+estenose/10
+estenotipia/10
+estenotipista/10
+estentóreo/10,14
+esteo/10
+estepa/10
+estepario/10,14
+éster/10
+estercadura/10
+esterco/10
+estercorario/10,14
+esterculiácea/10
+estéreo/10
+estereóbata/10
+estereofonía/10
+estereofónico/10,14
+estereografía/10
+estereográfico/10,14
+estereograma/10
+estereometría/10
+estereométrico/10,14
+estereoquímica/10
+estereoscópico/10,14
+estereoscopio/10
+estereotipia/10
+estereotipo/10
+estereotomía/10
+estéril/10
+esterilidade/10
+esterilización/10
+esterilizador/10,13
+esterilizante/10
+esterilmente
+esterlina/10
+esterno/10
+esternocleidomastoideo/10,14
+esternocostal/12
+esternutatorio/10,14
+estero/10
+esterpa/10
+esterqueira/10
+estertor/10
+estes
+estesiómetro/10
+esteta/10
+estética/10
+esteticamente
+esteticismo/10
+esteticista/10
+estético/10,14
+estetoscopio/10,14
+estiaxe/10
+estiba/10
+estibador/10,13
+estibina/10
+estibio/10
+estigma/10
+estigmático/10,14
+estigmatismo/10
+estigmatografía/10
+estila/10
+estilete/10
+estilista/10
+estilístico/10,14
+estilita/10
+estilización/10
+estilo/10
+estilóbata/10
+estilográfico/10,14
+estilomatóforo/10
+estima/10
+estimábel/12
+estimable/10
+estimación/10
+estimanza/10
+estimativo/10,14
+estimulación/10
+estimulador/10,13
+estimulante/10
+estímulo/10
+estiñada/10
+estiño/10
+estío/10
+estipendiario/10,14
+estipendio/10
+estípite/10
+estíptico/10,14
+estípula/10
+estipulación/10
+estipulante/10
+estiracácea/10
+estirada/10
+estirón/10
+estirpe/10
+estivada/10
+estival/12
+estivo/10
+estocada/10
+estocolmés/10,14
+estofa/10
+estoicamente
+estoicidade/10
+estoicismo/10
+estoico/10,14
+estola/10
+estolda/10
+estolidez/10
+estólido/10,14
+estolón/10
+estoma/10
+estomacal/12
+estómago/10
+estomápodo/10
+estomatite/10
+estomatólogo/10,14
+estomatoloxía/10
+estomatolóxico/10,14
+estona/10
+estoniano/10,14
+estopa/10
+estoque/10
+estoraque/10
+estorbo/10
+estordegón/10
+estornela/10
+estorniño/10
+estorzón/10
+estoupido/10
+estoupo/10
+estouro/10
+estoutro/10,14
+estoxadizo/10,14
+estoxo/10
+estrábico/10,14
+estrabismo/10
+estradense/10
+estradura/10
+estrafalario/10,14
+estragador/10,13
+estrago/10
+estragón/10
+estrallo/10
+estralo/10
+estraloque/10
+estrambote/10
+estrambótico/10,14
+estramonio/10
+estrampina/10
+estrañamente
+estrañamento/10
+estrañeza/10
+estrangulación/10
+estrangulador/10,13
+estrangulamento/10
+estraño/10,14
+estrañón/10,15
+estransillado/10,14
+estranxeiría/10
+estranxeirismo/10
+estranxeiro/10,14
+estraperlista/10
+estraperlo/10
+estrasburgués/10,14
+estrataxema/10
+estratego/10
+estratexia/10
+estratexicamente
+estratéxico/10,14
+estratificación/10
+estratigrafía/10
+estratigráfico/10,14
+estratiómido/10
+estrato/10
+estratocúmulo/10
+estratosfera/10
+estratosférico/10,14
+estrea/10
+estreira/10
+estreitamente
+estreitamento/10
+estreiteza/10
+estreito/10,14
+estreitura/10
+estrela/10
+estrelamar/10
+estrelampo/10
+estrema/10
+estremecedor/10,13
+estremecemento/10
+estremeiro/10,14
+estremeño/10,14
+estremo/10
+estrenuamente
+estrenuo/10,14
+estrenxo/10
+estrépito/10
+estrepitosamente
+estrepitoso/10,14
+estreptococcia/10
+estreptococo/10
+estreptomiceto/10
+estreptomicina/10
+estría/10
+estribeira/10
+estribo/10
+estribor/10
+estricnina/10
+estridencia/10
+estridente/10
+estridentemente
+estriga/10
+estrinque/10
+estrinximento/10
+estripeiro/10
+estripo/10
+estritamente
+estrito/10,14
+estríxido/10
+estro/10
+estróbilo/10
+estrobo/10
+estroboscopia/10
+estroboscópico/10,14
+estroboscopio/10
+estrofa/10
+estrofantina/10
+estrofanto/10
+estroficamente
+estrófico/10,14
+estroma/10
+estronciana/10
+estroncio/10
+estrondo/10
+estrondosamente
+estrondoso/10,14
+estropallo/10
+estróxeno/10
+estruga/10
+estrullón/10
+estrume/10
+estrutura/10
+estruturación/10
+estrutural/12
+estruturalismo/10
+estruturalista/10
+estruturalmente
+estuario/10
+estucador/10,13
+estuco/10
+estudadamente
+estudante/10
+estudantil/12
+estudantina/10
+estudio/10
+estudo/10
+estudoso/10,14
+estufa/10
+estulticia/10
+estulto/10,14
+estupefacción/10
+estupefaciente/10
+estupefacto/10,14
+estupendamente
+estupendo/10,14
+estupidamente
+estupidez/10
+estúpido/10,14
+estupor/10
+estupro/10
+esturión/10
+estúrnido/10
+esturro/10
+esvaecemento/10
+esvaemento/10
+esvaradío/10,14
+esvaradoiro/10
+esvarón/10
+esvástica/10
+esvelteza/10
+esvelto/10,14
+eta/10
+etano/10
+etanol/12
+etapa/10
+etarra/10
+etc
+éter/10
+etéreo/10,14
+eterismo/10
+eterización/10
+eternal/12
+eternamente
+eternidade/10
+eterno/10,14
+eteromanía/10
+eterómano/10,14
+eticamente
+ético/10,14
+etileno/10
+etílico/10,14
+etilismo/10
+etilo/10
+étimo/10
+etimólogo/10,14
+etimoloxía/10
+etimoloxicamente
+etimolóxico/10,14
+etimoloxista/10
+etioloxía/10
+etiolóxico/10,14
+etíope/10
+etiópico/10,14
+etiqueta/10
+etiquetaxe/10
+etmoidal/12
+etmoide/10
+etnia/10
+étnico/10,14
+etnografía/10
+etnográfico/10,14
+etnógrafo/10,14
+etnolingüístico/10,14
+etnólogo/10,14
+etnoloxía/10
+etnolóxico/10,14
+etólico/10,14
+etolio/10,14
+etólogo/10,14
+etoloxía/10
+etopea/10
+etrusco/10,14
+eu
+eucaliptal/12
+eucalipto/10
+eucaristía/10
+eucarístico/10,14
+euclidiano/10,14
+eucoloxio/10
+eudemonismo/10
+eudiometría/10
+eudiómetro/10
+eufemismo/10
+eufemisticamente
+eufemístico/10,14
+eufonía/10
+eufónico/10,14
+euforbia/10
+euforbiáceas/10
+euforia/10
+euforicamente
+eufórico/10,14
+eufrasia/10
+eufuísmo/10
+euglenoidino/10
+eumés/10,14
+eumiceto/10
+eunuco/10
+eupatorio/10,14
+eupéptico/10,14
+eurasiático/10,14
+euritmia/10
+eurítmico/10,14
+euro/10
+euroamericano/10,14
+eurocomunismo/10
+eurocomunista/10
+euroconector/10
+eurodeputado/10,14
+eurodólar/10
+europeísmo/10
+europeísta/10
+europeización/10
+europeo/10,14
+europio/10
+euscaldún/10,15
+éuscaro/10,14
+eutanasia/10
+eutanásico/10,14
+eutéctico/10,14
+euxénese/10
+euxenético/10,14
+euxenismo/10
+euxenista/10
+evacuábel/12
+evacuable/10
+evacuación/10
+evacuador/10,13
+evacuativo/10,14
+evanescente/10
+evanxeliario/10
+evanxelicamente
+evanxélico/10,14
+evanxelista/10
+evanxelización/10
+evanxelizador/10,13
+evanxeo/10
+evaporábel/12
+evaporable/10
+evaporación/10
+evaporatorio/10,14
+evasión/10
+evasivamente
+evasivo/10,14
+evección/10
+evento/10
+eventual/12
+eventualidade/10
+eventualmente
+eversión/10
+eversivo/10,14
+evicción/10
+evidencia/10
+evidente/10
+evidentemente
+evisceración/10
+evitábel/12
+evitable/10
+evitación/10
+eviterno/10,14
+evocación/10
+evocador/10,13
+evocativo/10,14
+evocatorio/10,14
+evolución/10
+evolucionismo/10
+evolucionista/10
+evolutivo/10,14
+evulsión/10
+evulsivo/10,14
+ex-actor/10
+ex-actriz/10
+ex-alcalde/10
+ex-alcaldesa/10
+ex-alumno/10,14
+ex-ministro/10,14
+ex-presidente/10,14
+ex-xogador/10,13
+exabrupto/10
+exacción/10
+exacerbación/10
+exacoraliario/10
+exactamente
+exactitude/10
+exacto/10,14
+exactor/10,13
+exaculación/10
+exaculador/10
+exaltación/10
+exaltadamente
+exame/10
+examinador/10,13
+exánime/10
+exantema/10
+exantemático/10,14
+exantematoso/10,14
+exarca/10
+exasperación/10
+exasperante/10
+excarceración/10
+excardinación/10
+excedencia/10
+excedente/10
+excelencia/10
+excelente/10
+excelentemente
+excelentísimo/10,14
+excelsamente
+excelsitude/10
+excelso/10,14
+excentricamente
+excentricidade/10
+excéntrico/10,14
+excepción/10
+excepcional/12
+excepcionalidade/10
+excepcionalmente
+excepto
+exceptuábel/12
+exceptuable/10
+excesivamente
+excesivo/10,14
+exceso/10
+excipiente/10
+excisión/10
+excitábel/12
+excitabilidade/10
+excitable/10
+excitación/10
+excitador/10,13
+excitante/10
+excitativo/10,14
+exclamación/10
+exclamativamente
+exclamativo/10,14
+exclamatorio/10,14
+exclaustración/10
+excluente/10
+exclusión/10
+exclusiva/10
+exclusivamente
+exclusive
+exclusividade/10
+exclusivismo/10
+exclusivista/10
+exclusivo/10,14
+excomunión/10
+excomuñón/10
+excrecencia/10
+excreción/10
+excrementicio/10,14
+excremento/10
+excretor/10,13
+exculpación/10
+excursión/10
+excursionismo/10
+excursionista/10
+excurso/10
+excusión/10
+exección/10
+execrábel/12
+execrabelmente
+execrable/10
+execrablemente
+execración/10
+execrando/10,14
+execratorio/10,14
+exector/10
+execución/10
+executábel/12
+executable/10
+executante/10
+executivamente
+executivo/10,14
+executor/10,13
+executorio/10,14
+exemplar/10
+exemplaridade/10
+exemplario/10
+exemplarmente
+exemplificábel/12
+exemplificable/10
+exemplificación/10
+exemplificativo/10,14
+exemplo/10
+exención/10
+exento/10,14
+exeo/10,14
+exequátur/10
+exequias
+exercicio/10
+exercitación/10
+exército/10
+exérese/10
+exergo/10
+exfoliábel/12
+exfoliable/10
+exfoliación/10
+exhalación/10
+exhaustivamente
+exhaustivo/10,14
+exhausto/10,14
+exhibición/10
+exhibicionismo/10
+exhibicionista/10
+exhortación/10
+exhortativo/10,14
+exhortatorio/10,14
+exhorto/10
+exhumación/10
+éxida/10
+exiguamente
+exigüidade/10
+exiguo/10,14
+exilio/10
+eximente/10
+eximio/10,14
+exipcíaco/10,14
+exipcio/10,14
+exiptólogo/10,14
+exiptoloxía/10
+existencia/10
+existencial/12
+existencialismo/10
+existencialista/10
+existente/10
+éxito/10
+exobiólogo/10,14
+exobioloxía/10
+exobiolóxico/10,14
+exócrino/10,14
+éxodo/10
+exoesqueleto/10
+exoftalmía/10
+exoftálmico/10,14
+exogamia/10
+exógamo/10,14
+exoneración/10
+exorbitado/10,14
+exorbitante/10
+exorcismo/10
+exorcista/10
+exordio/10
+exornación/10
+exosfera/10
+exosmose/10
+exotérico/10,14
+exotérmico/10,14
+exoticidade/10
+exótico/10,14
+exotismo/10
+exotoxina/10
+expansíbel/12
+expansibilidade/10
+expansible/10
+expansión/10
+expansionismo/10
+expansionista/10
+expansivo/10,14
+expatriación/10
+expectación/10
+expectante/10
+expectativa/10
+expectoración/10
+expectorante/10
+expedición/10
+expedicionario/10,14
+expedidor/10,13
+expediente/10
+expeditamente
+expeditivamente
+expeditivo/10,14
+expedito/10,14
+expelente/10
+expendedor/10,13
+expensas
+experiencia/10
+experimentación/10
+experimentador/10,13
+experimental/12
+experimentalmente
+experimento/10
+experto/10,14
+expiación/10
+expiatorio/10,14
+expiración/10
+expirante/10
+explanación/10
+expletivamente
+expletivo/10,14
+explicábel/12
+explicable/10
+explicación/10
+explicativo/10,14
+explicitamente
+explícito/10,14
+explorábel/12
+explorable/10
+exploración/10
+explorador/10,13
+exploratorio/10,14
+explosión/10
+explosivamente
+explosivo/10,14
+explotábel/12
+explotable/10
+explotación/10
+explotador/10,13
+exponencial/12
+expoñente/10
+exportábel/12
+exportable/10
+exportación/10
+exportador/10,13
+exposición/10
+expositivo/10,14
+expósito/10,14
+expositor/10,13
+exposto/10,14
+expresábel/12
+expresable/10
+expresamente
+expresión/10
+expresionismo/10
+expresionista/10
+expresividade/10
+expresivo/10,14
+expreso/10,14
+expropiábel/12
+expropiable/10
+expropiación/10
+expropiador/10,13
+expugnábel/12
+expugnable/10
+expugnación/10
+expulsión/10
+expulsivo/10,14
+expulsor/10,13
+expunción/10
+expurgación/10
+expurgatorio/10,14
+exquisitamente
+exquisitez/10
+exquisito/10,14
+exsangüe/10
+exsudación/10
+éxtase/10
+extaticamente
+extático/10,14
+extemporaneamente
+extemporaneidade/10
+extemporáneo/10,14
+extensamente
+extensíbel/12
+extensible/10
+extensión/10
+extensivamente
+extensivo/10,14
+extenso/10,14
+extensor/10,13
+extenuación/10
+extenuante/10
+exterior/10
+exterioridade/10
+exteriorización/10
+exteriormente
+exterminábel/12
+exterminable/10
+exterminación/10
+exterminador/10,13
+exterminio/10
+externado/10
+externamente
+externo/10,14
+extinción/10
+extinguíbel/12
+extinguible/10
+extintivo/10,14
+extinto/10,14
+extintor/10,13
+extirpábel/12
+extirpable/10
+extirpación/10
+extirpador/10,13
+extorsión/10
+extra/10
+extracción/10
+extractivo/10,14
+extracto/10
+extractor/10,13
+extradición/10
+extradorso/10
+extrafino/10,14
+extraíbel/12
+extraíble/10
+extraneidade/10
+extraoficial/12
+extraordinariamente
+extraordinario/10,14
+extrapolación/10
+extrarrelixioso/10,14
+extrasensíbel/12
+extrasensible/10
+extrasensorial/12
+extraterrestre/10
+extraterritorial/12
+extraterritorialidade/10
+extrauterino/10,14
+extravagancia/10
+extravagante/10
+extravasación/10
+extraversión/10
+extravertido/10,14
+extravío/10
+extraxudicial/12
+extraxudicialmente
+extremadamente
+extremidade/10
+extremismo/10
+extremista/10
+extremo/10,14
+extremoso/10,14
+extrinsecamente
+extrínseco/10,14
+extrorso/10,14
+exuberancia/10
+exuberante/10
+exulceración/10
+exultación/10
+exultante/10
+exutorio/10
+exvoto/10
+fa/10
+faba/10
+fabaca/10
+fabada/10
+fabal/12
+faballón/10
+fabeiro/10,14
+faboco/10,14
+fabón/10
+fábrica/10
+fabricación/10
+fabricador/10,13
+fabricante/10
+fabril/12
+fabriqueiro/10
+fábula/10
+fabulación/10
+fabulador/10,13
+fabulario/10
+fabulista/10
+fabulosamente
+fabuloso/10,14
+faca/10
+facada/10
+facareño/10,14
+facción/10
+faccioso/10,14
+face/10
+facedor/10,13
+faceira/10
+facenda/10
+faceta/10
+facha/10
+fachada/10
+fachal/12
+fachareada/10
+facheiro/10
+fachenda/10
+fachendoso/10,14
+fachico/10
+fachineiro/10
+fachinelo/10
+fachizo/10
+facho/10
+fachón/10
+fachuco/10
+fachuzo/10
+facial/12
+faciana/10
+facies
+fácil/10
+facilidade/10
+facilitador/10,13
+facilmente
+facinoroso/10,14
+facistol/12
+faco/10
+facsimilar/10
+facsímile/10
+factíbel/12
+factible/10
+facticio/10,14
+factitivo/10,14
+factor/10
+factoría/10
+factorial/12
+factótum/10
+factura/10
+facturación/10
+fácula/10
+facultade/10
+facultativamente
+facultativo/10,14
+facundia/10
+facundo/10,14
+fada/10
+fadista/10
+fado/10
+faena/10
+faetón/10
+fagácea/10
+fagocitario/10,14
+fagocito/10
+fagocitose/10
+fagot/10
+fagotista/10
+fagundaxe/10
+fahrenheit/10
+faia/10
+faial/12
+faio/10
+faisán/10
+faísca/10
+faiscante/10
+faixa/10
+fala/10
+falacia/10
+faladeiro/10,14
+faladoiro/10
+falador/10,13
+falangueiro/10,14
+falansterio/10
+falante/10
+falanxe/10
+falanxeta/10
+falanxiña/10
+falanxio/10
+falanxismo/10
+falanxista/10
+falárica/10
+falaz/10
+falazmente
+falca/10
+falcado/10,14
+falcatrúa/10
+falcatruada/10
+falcatrueiro/10,14
+falciforme/10
+falcirrostro/10,14
+falcoaría/10
+falcoeiro/10
+falcoería/10
+falcón/10
+falconete/10
+falcónido/10
+faldistorio/10
+faldra/10
+faldreiro/10,14
+faldriqueira/10
+faldrón/10
+falecemento/10
+falena/10
+falerno/10
+falíbel/12
+falibilidade/10
+falible/10
+fálico/10,14
+falisco/10,14
+falismo/10
+falla/10
+falleba/10
+fallo/10
+falmagueira/10
+falmaguento/10,14
+falo/10
+falocracia/10
+falócrata/10
+falopa/10
+falsamente
+falsario/10,14
+falseador/10,13
+falseamento/10
+falsete/10
+falsidade/10
+falsificábel/12
+falsificable/10
+falsificación/10
+falsificador/10,13
+falso/10,14
+falto/10,14
+faltón/10,15
+faltoso/10,14
+faltriqueira/10
+falúa/10
+falucho/10
+fama/10
+fame/10
+famélico/10,14
+famento/10,14
+familia/10
+familiar/10
+familiaridade/10
+familiarización/10
+familiarmente
+famoso/10,14
+fámulo/10,14
+fan/10
+fanal/12
+fananco/10
+fanaticamente
+fanático/10,14
+fanatismo/10
+fandangada/10
+fandango/10
+fandangueiro/10,14
+faneca/10
+fanega/10
+fanegueiro/10,14
+fanerógamo/10,14
+fanfarra/10
+fanfurriña/10
+fanfurriñada/10
+fanfurriñeiro/10,14
+fano/10
+fantasía/10
+fantasioso/10,14
+fantasma/10
+fantasmagoría/10
+fantasmagórico/10,14
+fantasmal/12
+fantasticamente
+fantástico/10,14
+fantochada/10
+fantoche/10
+faquir/10
+faquirismo/10
+farad/10
+farádico/10,14
+faradio/10
+faradización/10
+faragulla/10
+faragullada/10
+farallón/10
+farándula/10
+faranduleiro/10,14
+faraón/10
+faraónico/10,14
+fardel/12
+fardela/10
+fardelado/10,14
+fardelo/10
+fardo/10
+fareiro/10,14
+farelada/10
+fareleiro/10,14
+farelo/10
+fareludo/10,14
+farense/10
+farfallán/10,15
+farfantón/10,15
+fargallada/10
+fargallo/10
+fargallón/10,15
+fariña/10
+farináceo/10,14
+fariñeiro/10,14
+fariñento/10,14
+faringal/12
+faringoscopia/10
+faringotomía/10
+fariñón/10
+fariñudo/10,14
+farinxe/10
+farínxeo/10,14
+farinxite/10
+farisaico/10,14
+fariseísmo/10
+fariseo/10,14
+farmacéutico/10,14
+farmacia/10
+fármaco/10
+farmacodinámico/10,14
+farmacognosia/10
+farmacólogo/10,14
+farmacoloxía/10
+farmacolóxico/10,14
+farmacopea/10
+farna/10
+farneiro/10
+farnelo/10
+farnento/10
+faro/10
+farol/12
+faroleiro/10,14
+farpa/10
+farpado/10,14
+farraco/10,14
+farragús/01
+farrapa/10
+farrapada/10
+farrapeiro/10,14
+farrapento/10,14
+farrapo/10
+farraqueiro/10
+farro/10
+farronco/10
+farruco/10,14
+farsa/10
+farsante/10
+farto/10,14
+fartura/10
+fartureiro/10,14
+farturento/10,14
+fascaño/10
+fascia/10
+fasciación/10
+fasciado/10,14
+fasciculado/10,14
+fascicular/10
+fascículo/10
+fascinación/10
+fascinador/10,13
+fascinante/10
+fasciolárido/10
+fascismo/10
+fascista/10
+fasco/10
+fase/10
+fasgonúrido/10
+fasiánido/10
+fasímetro/10
+fásmido/10
+fastío/10
+fastixiado/10,14
+fastixio/10
+fasto/10,14
+fastosamente
+fastosidade/10
+fastoso/10,14
+fastuoso/10,14
+fatado/10
+fatal/12
+fatalidade/10
+fatalismo/10
+fatalista/10
+fatalmente
+fatelo/10
+fatidicamente
+fatídico/10,14
+fatiga/10
+fatigante/10
+fatigosamente
+fatigoso/10,14
+fato/10,14
+fatoeiro/10
+fatón/10
+fatuidade/10
+fatuo/10,14
+fauces
+fauna/10
+fáunico/10,14
+fauno/10
+fausto/10,14
+fautor/10,13
+fauvismo/10
+fauvista/10
+favo/10
+favonio/10
+favor/10
+favorábel/12
+favorabelmente
+favorable/10
+favorablemente
+favorecedor/10,13
+favorecemento/10
+favoritismo/10
+favorito/10,14
+favoso/10,14
+fax
+fazaña/10
+fazula/10
+fazuleiro/10,14
+fe/10
+feal/12
+fealdade/10
+feamente
+fébel/12
+febelmente
+febeo/10,14
+feble/10
+feblemente
+febleza/10
+febra/10
+febre/10
+febreiro/10
+febrícula/10
+febrífugo/10,14
+febril/12
+febrilmente
+februdo/10,14
+fecal/12
+feces
+fecha/10
+fechadura/10
+fechamento/10
+fecheiro/10,14
+fecho/10,14
+fecí/10
+fecial/12
+fecino/10,14
+fécula/10
+feculento/10,14
+fecundábel/12
+fecundable/10
+fecundación/10
+fecundador/10,13
+fecundamente
+fecundante/10
+fecundidade/10
+fecundo/10,14
+fedegosa/10
+fedello/10
+fedellón/10,15
+fedento/10,14
+federación/10
+federal/12
+federalismo/10
+federalista/10
+federativo/10,14
+fedor/10
+fedorento/10,14
+fégado/10
+feila/10
+feira/10
+feiral/12
+feirante/10
+feita/10
+feiticeiro/10,14
+feiticería/10
+feitío/10
+feitizaría/10
+feitizo/10
+feito/10,14
+feitura/10
+feiturada/10
+feixe/10
+feixó/10
+feixón/10
+fel/10
+felación/10
+feldespático/10,14
+feldespato/10
+felepa/10
+felgo/10
+felibre/10
+felibrismo/10
+felicidade/10
+felicitación/10
+félido/10
+felino/10,14
+feliz/10
+felizmente
+felo/10
+felón/10,15
+felonía/10
+felpa/10
+felpudo/10,14
+feltro/10
+feluxe/10
+feluxento/10,14
+fementido/10,14
+femia/10
+feminidade/10
+femininamente
+feminino/10,14
+feminismo/10
+feminista/10
+femoral/12
+fémur/10
+fenacetina/10
+fenacistoscopio/10
+fenda/10
+fendedela/10
+fendedura/10
+fenecemento/10
+fenecente/10
+fenés/10,14
+fenianismo/10
+feniano/10,14
+fenicado/10,14
+fenicio/10,14
+fénico/10,14
+fenicoptérido/10
+fenicóptero/10
+fenilo/10
+fénix
+fenol/12
+fenolftaleína/10
+fenomenal/12
+fenomenalismo/10
+fenoménico/10,14
+fenomenismo/10
+fenómeno/10
+fenomenólogo/10,14
+fenomenoloxía/10
+fenomenolóxico/10,14
+fenotípico/10,14
+fenotipo/10
+fento/10,14
+feo/10,14
+feofícea/10
+fera/10
+feracidade/10
+feramente
+feraz/10
+féretro/10
+fereza/10
+feridor/10,13
+ferino/10,14
+ferinte/10
+fermata/10
+fermentábel/12
+fermentable/10
+fermentación/10
+fermentativo/10,14
+fermento/10
+fermio/10
+fermosamente
+fermoso/10,14
+fermosura/10
+fero/10,14
+ferocidade/10
+ferodo/10
+feroés/10,14
+ferón/10
+feroz/10
+ferozmente
+ferra/10
+ferrador/10,13
+ferradura/10
+ferragacheiro/10,14
+ferragacho/10
+ferraia/10
+ferralla/10
+ferramenta/10
+ferramental/12
+ferraña/10
+ferrancheiro/10,14
+ferrancho/10
+ferrarés/10,14
+ferraría/10
+ferrato/10
+ferraxaría/10
+ferraxe/10
+ferraxeiro/10,14
+ferraxería/10
+ferreal/12
+ferreiriño/10
+ferreiro/10,14
+ferreirolo/10
+ferreñas
+ferreño/10,14
+férreo/10,14
+ferrería/10
+ferretada/10
+ferrete/10
+ferreteiro/10,14
+ferretería/10
+férrico/10,14
+ferrífero/10,14
+ferriños
+ferrita/10
+ferro/10
+ferroada/10
+ferrobús/10
+ferrocarril/12
+ferrocianuro/10
+ferrolán/10,14
+ferrollo/10
+ferromagnético/10,14
+ferromagnetismo/10
+ferrón/10
+ferroso/10,14
+ferrotipia/10
+ferrovía/10
+ferroviario/10,14
+ferrusco/10,14
+ferruxe/10
+ferruxento/10,14
+ferruxinoso/10,14
+fértil/10
+fertilidade/10
+fertilización/10
+fertilizante/10
+férula/10
+ferún/10
+fervedoiro/10,14
+fervello/10,14
+fervente/10
+ferventemente
+fervenza/10
+férvido/10,14
+fervón/10
+fervor/10
+fervorosamente
+fervoroso/10,14
+fervura/10
+feso/10,14
+festa/10
+festeiro/10,14
+festexeiro/10,14
+festexo/10
+festín/10
+festival/12
+festivamente
+festividade/10
+festivo/10,14
+festón/10
+festuca/10
+fetación/10
+fetal/12
+fetiche/10
+fetichismo/10
+fetichista/10
+fetidez/10
+fétido/10,14
+feto/10
+feudal/12
+feudalismo/10
+feudatario/10,14
+feudo/10
+fez/10
+fi/10
+fía/10
+fiábel/12
+fiabilidade/10
+fiable/10
+fiadeiro/10,14
+fiador/10,13
+fiandeira/10
+fiandón/10
+fiaño/10
+fianza/10
+fiaxe/10
+fibela/10
+fibra/10
+fibrila/10
+fibrilación/10
+fibrilar/10
+fibriloso/10,14
+fibrina/10
+fibrinoso/10,14
+fibrinóxeno/10
+fibrocemento/10
+fibroide/10
+fibroma/10
+fibromatose/10
+fibromioma/10
+fibrose/10
+fibroso/10,14
+fíbula/10
+ficción/10
+ficha/10
+fichaxe/10
+ficheiro/10
+ficoloxía/10
+ficomiceto/10
+ficticio/10,14
+fidalgamente
+fidalgo/10,14
+fidalguía/10
+fidedigno/10,14
+fideicomisario/10,14
+fideicomiso/10
+fideísmo/10
+fideísta/10
+fidelidade/10
+fideo/10
+fiduciario/10,14
+fieiro/10,14
+fieita/10
+fieital/12
+fieiteira/10
+fieito/10
+fiel/12
+fiela/10
+fielato/10
+fielmente
+fiestra/10
+fiestraxe/10
+figa/10
+figadeira/10
+fígado/10
+figo/10
+figueira/10
+figueiral/12
+figura/10
+figuración/10
+figuradamente
+figurante/10,14
+figurativamente
+figurativo/10,14
+figureiro/10,14
+figurino/10
+figurón/10
+fila/10
+filacterio/10
+filame/10
+filamento/10
+filamentoso/10,14
+filandra/10
+filantropía/10
+filantrópico/10,14
+filántropo/10,14
+filaria/10
+filariose/10
+filástica/10
+filatelia/10
+filatélico/10,14
+filatelismo/10
+filatelista/10
+fileira/10
+filete/10
+filharmonía/10
+filharmónico/10,14
+filhelénico/10,14
+filhelenismo/10
+filiación/10
+filial/12
+filialmente
+filibusteiro/10
+filibusterismo/10
+filiforme/10
+filigrana/10
+filigranado/10,14
+filipéndula/10
+filípica/10
+filipino/10,14
+filisteo/10,14
+fillarada/10
+fillastro/10,14
+fillo/10,14
+filloa/10
+filloada/10
+filloeiro/10,14
+filmación/10
+filmador/10,13
+filme/10
+fílmico/10,14
+filmina/10
+filmografía/10
+filmoloxía/10
+filmoteca/10
+filocomunista/10
+filólogo/10,14
+filoloxía/10
+filoloxicamente
+filolóxico/10,14
+filón/10
+filópodo/10
+filosofal/12
+filosofía/10
+filosoficamente
+filosófico/10,14
+filosofismo/10
+filósofo/10,14
+filoxénese/10
+filoxenético/10,14
+filoxera/10
+filoxérico/10,14
+filtrábel/12
+filtrable/10
+filtración/10
+filtrante/10
+filtro/10
+fimbria/10
+fimose/10
+fin/10
+final/12
+finalidade/10
+finalismo/10
+finalista/10
+finalización/10
+finalmente
+finamente
+finamento/10
+financeiro/10,14
+financiamento/10
+finanzas
+fincapé/10
+fincón/10
+finda/10
+finés/10,14
+fineza/10
+finito/10,14
+finlandés/10,14
+fino/10,14
+finta/10
+finura/10
+finxidamente
+finxideira/10
+finxidor/10,13
+finximento/10
+fío/10
+fiollo/10
+fiorde/10
+fírgoa/10
+firma/10
+firmamento/10
+firme/10
+firmemente
+firmeza/10
+fiscal/12
+fiscalía/10
+fiscalización/10
+fiscalizador/10,13
+fisco/10
+fisga/10
+físgoa/10
+fisíbel/12
+fisible/10
+fisicamente
+físico/10,14
+fisicomatemático/10,14
+fisicoquímico/10,14
+físil/10
+fisiocracia/10
+fisiócrata/10
+fisiognomonía/10
+fisiognomónico/10,14
+fisiografía/10
+fisiólogo/10,14
+fisioloxía/10
+fisioloxicamente
+fisiolóxico/10,14
+fisión/10
+fisionomía/10
+fisionómico/10,14
+fisionomista/10
+fisiopatólogo/10,14
+fisiopatoloxía/10
+fisiopatolóxico/10,14
+fisioterapeuta/10
+fisioterapéutico/10,14
+fisioterapia/10
+fisípedo/10,14
+fisirrostro/10,14
+fisitérido/10
+fisóstomo/10
+fisterrán/10,14
+fistor/10
+fístula/10
+fistular/10
+fistuloso/10,14
+fisura/10
+fisurélido/10
+fito/10,14
+fitobioloxía/10
+fitófago/10,14
+fitofármaco/10
+fitoflaxelado/10
+fitografía/10
+fitohormona/10
+fitohormonal/12
+fitoira/10
+fitola/10
+fitolacácea/10
+fitólogo/10,14
+fitoloxía/10
+fitonimia/10
+fitónimo/10,14
+fitopatoloxía/10
+fitoplancto/10
+fitosanitario/10,14
+fitosocioloxía/10
+fitoterapia/10
+fitotrón/10
+fitoxeografía/10
+fitozoo/10
+fiucego/10,14
+fiuncego/10,14
+fiunchal/12
+fiuncheira/10
+fiúncho/10
+fiúza/10
+fixa/10
+fixación/10
+fixador/10,13
+fixamente
+fixativo/10,14
+fixeza/10
+fixiano/10,14
+fixismo/10
+fixista/10
+fixo/10,14
+flabelado/10,14
+flabeliforme/10
+flabelo/10
+flaccidez/10
+fláccido/10,14
+flacourtiácea/10
+flagrancia/10
+flagrante/10
+flamante/10
+flamenco/10,14
+flamengo/10,14
+flamexante/10
+flamíxero/10,14
+flámula/10
+flan/10
+flanco/10
+flanela/10
+flash/10
+flato/10
+flatulencia/10
+flatulento/10,14
+flavina/10
+flavo/10,14
+flaxelación/10
+flaxelante/10
+flaxelo/10
+flebectasia/10
+flebectomía/10
+flebite/10
+flebografía/10
+flebotomía/10
+flebótomo/10
+flegma/10
+flegmático/10,14
+flegmón/10
+flegmonoso/10,14
+flexíbel/12
+flexibilidade/10
+flexibilización/10
+flexible/10
+flexión/10
+flexional/12
+flexivo/10,14
+flexo/10
+flexor/10,13
+flexuosidade/10
+flexuoso/10,14
+flexura/10
+flictena/10
+flirt/10
+flirteo/10
+floco/10
+floculación/10
+floema/10
+flogose/10
+flor/10
+flora/10
+floración/10
+floral/12
+floraría/10
+floreal/12
+florecemento/10
+florecente/10
+floreiro/10,14
+florentino/10,14
+floreo/10
+florería/10
+florescencia/10
+florete/10
+florícola/10
+floricultor/10,13
+floricultura/10
+floridamente
+florídea/10
+florido/10,14
+florilexio/10
+florín/10
+florista/10
+florón/10
+flósculo/10
+flosculoso/10,14
+flotación/10
+flotador/10,13
+flotante/10
+flotilla/10
+floxístico/10,14
+floxisto/10
+fluencia/10
+fluente/10
+fluidamente
+fluidez/10
+fluído/10,14
+fluminense/10
+fluor/10
+fluoresceína/10
+fluorescencia/10
+fluorescente/10
+fluorhídrico/10,14
+fluorita/10
+fluorización/10
+fluorómetro/10
+fluoruro/10
+flutuación/10
+flutuante/10
+flutuoso/10,14
+fluvial/12
+fluvioglacial/12
+fluviómetro/10
+fluxión/10
+fluxo/10
+fluxómetro/10
+fobia/10
+foca/10
+focal/12
+focalización/10
+focego/10,14
+focense/10
+focha/10
+fochanca/10
+fochicada/10
+focho/10
+fócido/10
+fociñada/10
+fociño/10
+fociñudo/10,14
+foco/10,14
+focomelia/10
+foda/10
+fodedor/10,13
+fodón/10,15
+fofo/10,14
+fogar/10
+fogaxe/10
+fogaza/10
+fogo/10
+fogón/10
+fogosamente
+fogosidade/10
+fogoso/10,14
+fogueira/10
+fogueirada/10
+fogueiro/10,14
+foguete/10
+fogueteiro/10,14
+foguino/10,14
+foi
+foie-gras/10
+foio/10,14
+foira/10
+fol/10
+foládido/10
+folán/10,15
+folclore/10
+folclórico/10,14
+folclorismo/10
+folclorista/10
+foleca/10
+folecado/10
+folecho/10
+foleco/10
+folepa/10
+folerpa/10
+folerpada/10
+folgadamente
+folganza/10
+folgazán/10,15
+folgo/10,14
+folgueira/10
+folguista/10
+folgura/10
+folía/10
+foliáceo/10,14
+foliación/10
+foliado/10,14
+foliar/10
+folicular/10
+foliculina/10
+foliculite/10
+folículo/10
+foliculose/10
+folieiro/10,14
+folio/10
+folíolo/10
+folión/10
+foliqueiro/10,14
+folk/10
+folla/10
+follado/10,14
+follato/10
+follaxe/10
+folleiro/10
+folletín/10
+folletinesco/10,14
+folletinista/10
+folleto/10
+follo/10
+folludo/10,14
+folón/10
+folosiña/10
+fomentador/10,13
+fomento/10
+fomos
+fonación/10
+fonador/10,13
+foncho/10,14
+fonda/10
+fondal/12
+fondamente
+fondant/10
+fondeadoiro/10
+fondeiro/10,14
+fondelo/10
+fondista/10
+fondo/10,14
+fondón/10
+fondura/10
+fonema/10
+fonemático/10,14
+fonendoscopio/10,14
+foneticamente
+fonético/10,14
+foniatra/10
+foniatría/10
+fónico/10,14
+fonio/10
+fonografía/10
+fonográfico/10,14
+fonógrafo/10
+fonograma/10
+fonolita/10
+fonolítico/10,14
+fonólogo/10,14
+fonoloxía/10
+fonolóxico/10,14
+fonometría/10
+fonómetro/10
+fonosimbolismo/10
+fonoteca/10
+fonsagradino/10,14
+fontanaría/10
+fontaneiro/10,14
+fontanela/10
+fontanería/10
+fonte/10
+fontela/10
+fontenla/10
+footing/10
+foque/10
+fóra
+foral/12
+foralismo/10
+foralista/10
+foraminífero/10
+foráneo/10,14
+forasteiro/10,14
+foraxido/10,14
+forca/10
+forcadelo/10,14
+forcado/10,14
+forcanza/10
+fórceps
+forcexo/10
+forcón/10
+foreiro/10,14
+forense/10
+foresta/10
+forestal/12
+forma/10
+formábel/12
+formable/10
+formación/10
+formador/10,13
+formal/12
+formaldehido/10
+formalidade/10
+formalina/10
+formalismo/10
+formalista/10
+formalización/10
+formalmente
+formante/10
+formativo/10,14
+formato/10
+formeiro/10
+formiato/10
+formica/10
+formicida/10
+fórmico/10,14
+formidábel/12
+formidabelmente
+formidable/10
+formidablemente
+formigo/10,14
+formigón/10
+formigoneira/10
+formigueiro/10
+formio/10
+formol/12
+formón/10
+formos
+formosano/10,14
+fórmula/10
+formulación/10
+formulario/10,14
+formulismo/10
+formulista/10
+fornada/10
+fornalla/10
+fornalleira/10
+fornecedor/10,13
+fornecemento/10
+forneiro/10,14
+fornelo/10,14
+fornicación/10
+fornicador/10,13
+fornicio/10
+forno/10
+foro/10
+foron
+forquita/10
+forquitada/10
+forquito/10
+forra/10
+forraxe/10
+forraxeiro/10,14
+forro/10,14
+forrón/10,15
+fortalecedor/10,13
+fortalecemento/10
+fortaleza/10
+forte/10
+fortemente
+fortificación/10
+fortificante/10
+fortín/10
+fortuitamente
+fortuíto/10,14
+fortuna/10
+forxa/10
+forxador/10,13
+forxadura/10
+forza/10
+forzadamente
+forzador/10,13
+forzosamente
+forzoso/10,14
+forzudo/10,14
+fosa/10
+fosfato/10
+fosfaturia/10
+fosfeno/10
+fosfito/10
+fosforación/10
+fosforado/10,14
+fosforeiro/10,14
+fosforescencia/10
+fosforescente/10
+fosfórico/10,14
+fosforita/10
+fósforo/10
+fosforoscopio/10
+fosforoso/10,14
+fosfuro/10
+fósil/10
+fosilífero/10,14
+fosilización/10
+foso/10
+fosores
+fostes
+fósxeno/10
+foto/10
+fotocompoñedora/10
+fotocomposición/10
+fotocondutor/10,13
+fotocopia/10
+fotocopiadora/10
+fotocopista/10
+fotodíodo/10
+fotoelectricidade/10
+fotoeléctrico/10,14
+fotofobia/10
+fotoforese/10
+fotóforo/10
+fotografía/10
+fotograficamente
+fotográfico/10,14
+fotógrafo/10,14
+fotograma/10
+fotogrametría/10
+fotólise/10
+fotolítico/10,14
+fotólito/10
+fotolitografía/10
+fotoluminescencia/10
+fotoluminescente/10
+fotomatón/10
+fotomecánico/10,14
+fotometría/10
+fotométrico/10,14
+fotómetro/10
+fotomontaxe/10
+fotón/10
+fotonovela/10
+fotoquímico/10,14
+fotorreceptor/10,13
+fotorresistencia/10
+fotosensíbel/12
+fotosensible/10
+fotosfera/10
+fotosíntese/10
+fotosintético/10,14
+fototeca/10
+fototerapia/10
+fototipia/10
+fototipografía/10
+fototropismo/10
+fotovoltaico/10,14
+fotoxenia/10
+fotoxénico/10,14
+fouce/10
+foucegata/10
+fouciña/10
+fouciñada/10
+fouciño/10
+foula/10
+foulard/10
+foupa/10
+fouveiro/10,14
+fouzada/10
+fóvea/10
+fox-terrier/11
+fox-trot/10
+foxo/10,14
+foz/10
+fozón/10,15
+frac/10
+fracaso/10
+fracción/10
+fraccionábel/12
+fraccionable/10
+fraccionamento/10
+fraccionario/10,14
+fraco/10,14
+fractura/10
+frade/10
+fradesco/10,14
+fradía/10
+fraga/10
+fragata/10
+fragmentación/10
+fragmentariamente
+fragmentario/10,14
+fragmento/10
+fragor/10
+fragoroso/10,14
+fragosidade/10
+fragoso/10,14
+fragrancia/10
+fragrante/10
+fragua/10
+fragueiro/10,14
+fraguento/10,14
+fraguío/10,14
+fraguiza/10
+framboesa/10
+framboeseiro/10
+francada/10
+francamente
+francés/10,14
+francesada/10
+francesismo/10
+fráncico/10,14
+francio/10
+franciscanismo/10
+franciscano/10,14
+francmasón/10
+francmasonaría/10
+francmasonería/10
+franco/10,14
+francófilo/10,14
+francófobo/10,14
+francófono/10,14
+francón/10,14
+francoprovenzal/12
+francotirador/10,13
+frangallada/10
+frangalleiro/10,14
+frangallo/10
+frangulla/10
+frangullada/10
+frankfurtés/10,14
+franqueábel/12
+franqueable/10
+franqueo/10
+franqueza/10
+franquía/10
+franquismo/10
+franquista/10
+franxa/10
+fraqueza/10
+frasco/10,14
+frase/10
+fraseo/10
+fraseoloxía/10
+fraseolóxico/10,14
+frasqueira/10
+frasqueta/10
+fraternal/12
+fraternalmente
+fraternidade/10
+fraterno/10,14
+fratría/10
+fratricida/10
+fratricidio/10
+fraude/10
+fraudulencia/10
+fraudulento/10,14
+frauta/10
+frautista/10
+fráxil/10
+fraxilidade/10
+freada/10
+freático/10,14
+freba/10
+frebudo/10,14
+freces
+frecha/10
+frechada/10
+frechazo/10
+frecheiro/10
+frecuencia/10
+frecuencímetro/10
+frecuentación/10
+frecuentativo/10,14
+frecuente/10
+frecuentemente
+frega/10
+fregador/10,13
+fregaduxo/10
+freganzo/10
+fregona/10
+fregués/10,14
+freguesía/10
+frei/10
+freila/10
+freire/10,14
+freiría/10
+freita/10
+freixal/12
+freixedo/10
+freixo/10,14
+freixó/10
+freixoeira/10
+frémito/10
+frenesí/10
+freneticamente
+frenético/10,14
+frénico/10,14
+frenólogo/10,14
+frenoloxía/10
+frenolóxico/10,14
+frenópata/10
+frenopatía/10
+frenopático/10,14
+freo/10
+fresa/10
+fresador/10
+frescal/12
+frescamente
+fresco/10,14
+frescor/10
+frescura/10
+fresquío/10
+freta/10
+fretador/10,13
+fretaxe/10
+frete/10
+freudiano/10,14
+freudismo/10
+friábel/12
+friabilidade/10
+friable/10
+frialdade/10
+friame/10
+friameira/10
+friamente
+friaxe/10
+friburgués/10,14
+fricación/10
+fricandó/10
+fricasé/10
+fricativo/10,14
+fricción/10
+fricolada/10
+fricoleiro/10,14
+frieira/10
+friento/10,14
+frigoría/10
+frigorífico/10,14
+frigoterapia/10
+frimario/10
+frinxílido/10
+frío/10,14
+friolés/10,14
+friorento/10,14
+frisa/10
+frisio/10,14
+friso/10
+frisón/10,14
+fritada/10
+fritideira/10
+frito/10
+fritura/10
+friulano/10,14
+friúra/10
+frivolamente
+frivolidade/10
+frívolo/10,14
+frixideira/10
+frixidez/10
+fríxido/10,14
+frixio/10,14
+froallo/10
+froia/10
+froita/10
+froitaría/10
+froiteiro/10,14
+froitería/10
+froito/10
+fronde/10
+frondosidade/10
+frondoso/10,14
+frontal/12
+frontaleira/10
+fronte/10
+fronteira/10
+fronteirizo/10,14
+fronteiro/10,14
+frontispicio/10
+frontón/10
+fronza/10
+fros
+frota/10
+frouma/10
+frousada/10
+frouxamente
+frouxidade/10
+frouxo/10,14
+froxón/10
+frufrú/10
+frugal/12
+frugalidade/10
+frugalmente
+fruición/10
+frumentáceo/10,14
+frumentario/10,14
+frundo/10
+frustración/10
+frustrante/10
+frustratorio/10,14
+fruticultor/10,13
+fruticultura/10
+frutidor/10
+frutífero/10,14
+frutificación/10
+frutificante/10
+frutosa/10
+frutuoso/10,14
+fruxe/10
+fruxífero/10,14
+fruxívoro/10,14
+ftaleína/10
+ftálico/10,14
+ftártico/10,14
+ftiríase/10
+fu/10
+fucácea/10
+fuches
+fucsia/10
+fucsina/10
+fueiro/10
+fuel/12
+fueloil/10
+fuelóleo/10
+fuga/10
+fugacidade/10
+fugado/10,14
+fugaz/10
+fugazmente
+fuíña/10
+fulano/10,14
+fulcro/10
+fulero/10,14
+fulgor/10
+fulguración/10
+fulgurante/10
+full/10
+fulminante/10
+fulminantemente
+fulminato/10
+fulminatorio/10,14
+fulmíneo/10,14
+fulmínico/10,14
+fulxencia/10
+fulxente/10
+fúlxido/10,14
+fumábel/12
+fumable/10
+fumada/10
+fumador/10,13
+fumareda/10
+fumarento/10,14
+fumareo/10
+fumaria/10
+fumariácea/10
+fumarola/10
+fumazo/10,14
+fume/10
+fumeante/10
+fumegante/10
+fumeiro/10,14
+fumigación/10
+fumigador/10,13
+fumigatorio/10,14
+fumívoro/10,14
+fumíxeno/10
+fumoso/10,14
+funambulesco/10,14
+funambulismo/10
+funámbulo/10,14
+función/10
+funcional/12
+funcionalidade/10
+funcionalismo/10
+funcionalista/10
+funcionamento/10
+funcionario/10,14
+fundación/10
+fundacional/12
+fundadamente
+fundador/10,13
+fundamentación/10
+fundamental/12
+fundamentalista/10
+fundamentalmente
+fundamento/10
+fundanza/10
+fundente/10
+fundibulario/10
+fundíbulo/10
+fundición/10
+fundidor/10,13
+fundo/10,14
+fúnebre/10
+funeral/12
+funerario/10,14
+funestamente
+funesto/10,14
+funga/10
+fungadoiro/10
+fungalla/10
+fungo/10
+fungón/10,15
+fungosidade/10
+fungoso/10,14
+fungueira/10
+fungueirazo/10
+fungueiro/10
+funguido/10
+funicular/10
+funículo/10
+funil/12
+funileiro/10,14
+funxíbel/12
+funxible/10
+funxicida/10
+funxiforme/10
+fura/10
+furabolos
+furacán/10
+furaco/10
+furador/10,13
+furafoles
+furafollas
+furafrío/10
+furaolas
+furatoxos
+furco/10
+furelo/10
+furfuráceo/10,14
+furgón/10
+furgoneta/10
+furia/10
+furibundo/10,14
+furiosamente
+furioso/10,14
+furna/10
+furo/10
+furoco/10
+furón/10
+furor/10
+furrica/10
+furricada/10
+furricaina/10
+furricallo/10,14
+furriel/12
+furriqueira/10
+furtadela/10
+furtavoltas
+furtivamente
+furtivismo/10
+furtivo/10,14
+furto/10
+furuncho/10
+furúnculo/10
+furunculose/10
+furunculoso/10,14
+fusa/10
+fusada/10
+fuscallo/10
+fusco/10,14
+fuseiro/10,14
+fuselaxe/10
+fusíbel/12
+fusibilidade/10
+fusible/10
+fusiforme/10
+fusil/12
+fusilamento/10
+fusilaría/10
+fusileiro/10
+fusilería/10
+fusión/10
+fuso/10
+fusta/10
+fustalla/10
+fustán/10
+fuste/10
+fusteiro/10,14
+fustriga/10
+fustrigación/10
+fustrigada/10
+fustrigador/10,13
+fútbol/10
+futboleiro/10,14
+futbolín/10
+futbolista/10
+futbolístico/10,14
+fútil/10
+futilidade/10
+futuríbel/12
+futurible/10
+futuridade/10
+futurismo/10
+futurista/10
+futuro/10,14
+futurólogo/10,14
+futuroloxía/10
+fuxefuxe/10
+fuxida/10
+fuxidío/10,14
+fuxitivo/10,14
+gabacho/10,14
+gabador/10,13
+gabán/10
+gabancioso/10,14
+gabañón/10
+gabanza/10
+gabardina/10
+gabarra/10
+gabarreiro/10,14
+gabarro/10
+gabela/10
+gabeta/10
+gabexeiro/10,14
+gabexo/10
+gabia/10
+gabián/10
+gabido/10
+gabillo/10
+gabinete/10
+gabiñón/10
+gabiocho/10,14
+gabita/10
+gabonés/10,14
+gabuñón/10
+gacela/10
+gaceta/10
+gaceteiro/10,14
+gacho/10,14
+gachumeiro/10
+gacio/10,14
+gadañada/10
+gadañeiro/10,14
+gadaño/10,14
+gadella/10
+gádido/10
+gaditano/10,14
+gado/10
+gadolinio/10
+gadoupa/10
+gadoupada/10
+gaduñada/10
+gaélico/10,14
+gafada/10
+gafe/10
+gafeño/10,14
+gafo/10,14
+gafume/10
+gafura/10
+gag/10
+gago/10,14
+gaián/10
+gaio/10,14
+gaiola/10
+gaioleiro/10,14
+gaiote/10,14
+gaita/10
+gaitada/10
+gaiteiro/10,14
+gaivota/10
+gala/10
+galactagogo/10,14
+galáctico/10,14
+galactita/10
+galactófago/10,14
+galactóforo/10,14
+galactografía/10
+galactómetro/10
+galactosa/10
+galactóxeno/10,14
+galada/10
+galadura/10
+galaico/10,14
+galán/10
+galano/10
+galantaría/10
+galante/10
+galanteador/10,13
+galantemente
+galanteo/10
+galantería/10
+galapo/10
+galardoador/10,13
+galardón/10
+gálata/10
+galateido/10
+galaxa/10
+galaxia/10
+galbán/10,15
+galbana/10
+gálbano/10
+gálbula/10
+galdracha/10
+galdrapa/10
+galdrapeiro/10,14
+galdrapo/10
+galdrumada/10
+galdrumeiro/10,14
+galeadura/10
+galegada/10
+galego-portugués/10,14
+galego/10,14
+galegofalante/10
+galeguidade/10
+galeguismo/10
+galeguista/10
+galeguización/10
+galeguizador/10,13
+galeido/10
+galena/10
+galénico/10,14
+galenismo/10
+galeón/10
+galeote/10
+galera/10
+galerada/10
+galería/10
+galerna/10
+galés/10,14
+galgo/10,14
+gálibo/10
+galicanismo/10
+galiciano/10,14
+galicismo/10
+gálico/10,14
+galicoso/10,14
+galiforme/10
+galileo/10,14
+galimatías
+galiña/10
+galináceo/10,14
+galiñeiro/10,14
+galiñola/10
+galio/10
+galistro/10
+gallada/10
+galladura/10
+gallamouto/10
+gallarda/10
+gallardamente
+gallardete/10
+gallardía/10
+gallardo/10,14
+gallarón/10
+gallarope/10
+galleiro/10,14
+galleta/10
+galletada/10
+galleto/10
+gallo/10,14
+gallofeiro/10,14
+gallofo/10,14
+galloso/10,14
+galludo/10,14
+galo/10,14
+galocha/10
+galocheiro/10,14
+galocho/10
+galoitálico/10,14
+galón/10
+galopada/10
+galopante/10
+galope/10
+galopín/10,14
+galopinada/10
+galorcho/10,14
+galorrománico/10,14
+galudo/10,14
+galvánico/10,14
+galvanismo/10
+galvanización/10
+galvanocáustico/10,14
+galvanocauterio/10
+galvanómetro/10
+galvanoplastia/10
+galvanoplástico/10,14
+galvanoterapia/10
+gama/10
+gamalla/10
+gamallada/10
+gamalleira/10
+gamallo/10
+gamarza/10
+gamba/10
+gambernia/10
+gambiano/10,14
+gambito/10
+gameito/10
+gamela/10
+gameto/10
+gametófito/10
+gametoxénese/10
+gamma/10
+gammado/10,14
+gammaglobulina/10
+gamo/10
+gamofilia/10
+gamofobia/10
+gamón/10
+gamopétalo/10,14
+gamosépalo/10,14
+gamota/10
+gana/10
+ganábel/12
+ganable/10
+ganador/10,13
+gañador/10,13
+gañán/10
+ganancia/10
+ganancial/12
+ganancioso/10,14
+ganapán/10
+gancela/10
+gancha/10
+ganchada/10
+gancheira/10
+ganchelo/10,14
+gancho/10
+ganchudo/10,14
+gandada/10
+gandaina/10
+gandainada/10
+gándara/10
+gandaría/10
+gandeiro/10,14
+gandería/10
+gando/10
+gandulo/10,14
+ganduxo/10
+ganés/10,14
+ganga/10
+gangliforme/10
+ganglio/10
+ganglioma/10
+ganglionar/10
+gangrena/10
+gangrenoso/10,14
+gángster/11
+gangsterismo/10
+ganoideo/10
+ganseira/10
+ganso/10,14
+gantés/10,14
+ganzo/10
+ganzúa/10
+garabano/10
+garabato/10,14
+garabeta/10
+garabito/10
+garabullada/10
+garabullo/10
+garafeteiro/10,14
+garamelo/10
+garameñada/10
+garanda/10
+garañola/10
+garañón/10
+garante/10
+garantía/10
+garapiña/10
+garapiñada/10
+garatuxa/10
+garatuxeiro/10,14
+garavanceiro/10,14
+garavanzo/10
+garaxe/10
+garbeo/10
+garbo/10
+garbosamente
+garbosidade/10
+garboso/10,14
+garceiro/10,14
+garcio/10,14
+garda/10
+gardaagullas
+gardabarreira/10
+gardabarreiras
+gardabois
+gardabrazo/10
+gardacabos
+gardacoches
+gardacostas
+gardadedo/10
+gardador/10,13
+gardafreos
+gardalama/10
+gardalamas
+gardamán/10
+gardameta/10
+gardamontes
+gardapó/10
+gardaría/10
+gardarríos
+gardarroupa/10
+gardenia/10
+gardería/10
+gardián/10,14
+garduña/10
+garduñeira/10
+garduño/10,14
+garelo/10,14
+garfa/10
+garfela/10
+garfelada/10
+garfelado/10
+garfelo/10
+garfo/10
+gargal/12
+gargaleira/10
+gargallada/10
+gargallo/10
+gargalloto/10
+garganta/10
+gargantilla/10
+gargarexo/10
+gargarismo/10
+gárgola/10
+gargueira/10
+garguelo/10
+garita/10
+garito/10
+garlopa/10
+garlopín/10
+garnacha/10
+garneato/10
+garouba/10
+garouto/10,14
+garra/10
+garrafa/10
+garrafón/10
+garranchazo/10
+garrancho/10
+garridamente
+garrideza/10
+garridiña/10
+garrido/10,14
+garrocha/10
+garrote/10
+garrotillo/10
+garrucho/10,14
+garula/10
+garulada/10
+garuleiro/10,14
+garxola/10
+garza/10
+garzo/10,14
+garzón/10
+gas/10
+gasa/10
+gascón/10,14
+gasificación/10
+gasiforme/10
+gasoduto/10
+gasóleo/10
+gasolina/10
+gasolineira/10
+gasómetro/10
+gasosa/10
+gasoso/10,14
+gasóxeno/10
+gaspallada/10
+gaspallo/10
+gaspalloso/10,14
+gastábel/12
+gastable/10
+gastador/10,13
+gastallo/10
+gasterofílido/10
+gasteromiceto/10
+gasterópodo/10
+gasto/10
+gastralxia/10
+gastrálxico/10,14
+gastrectasia/10
+gastrectomía/10
+gástrico/10,14
+gastrite/10
+gastroenterite/10
+gastrointestinal/12
+gastronomía/10
+gastronómico/10,14
+gastrónomo/10,14
+gastropatía/10
+gastroscopia/10
+gastroscopio/10
+gastrótico/10
+gastrotomía/10
+gastrovascular/10
+gástrula/10
+gatada/10
+gateador/10,13
+gateira/10
+gatela/10
+gateño/10,14
+gatillo/10
+gato/10,14
+gatuña/10
+gatuno/10,14
+gauchada/10
+gauchesco/10,14
+gaucho/10,14
+gauss
+gavacho/10,14
+gavela/10
+gaveleiro/10
+gavial/12
+gavieiro/10
+gavota/10
+gaxa/10
+gaza/10
+gazafello/10
+gazpacho/10
+geyser/11
+gheada/10
+glabela/10
+glabro/10,14
+glaciación/10
+glacial/12
+glaciar/10
+glaciario/10,14
+glaciarismo/10
+gladiador/10
+gladíolo/10
+glande/10
+glandiforme/10
+glándula/10
+glandular/10
+glanduloso/10,14
+glareólido/10
+glauco/10,14
+glaucoma/10
+gleba/10
+glena/10
+glenoide/10
+glicemia/10
+glicémico/10,14
+glicérico/10,14
+glicerina/10
+glicerofosfato/10
+glicerofosfórico/10,14
+glícido/10
+glicina/10
+glicinia/10
+glicinio/10
+glicocola/10
+glicol/12
+glicólise/10
+glicolítico/10,14
+glicómetro/10
+glicosa/10
+glicósido/10
+glicosuria/10
+glicoxénese/10
+glicoxenético/10,14
+glicóxeno/10
+glifo/10
+glioma/10
+glíptica/10
+gliptografía/10
+gliptógrafo/10,14
+gliptoloxía/10
+gliptoteca/10
+gliptoxénese/10
+global/12
+globalización/10
+globalmente
+globo/10
+globoso/10,14
+globular/10
+globulariácea/10
+globulina/10
+glóbulo/10
+globuloso/10,14
+glogló/10
+glomérido/10
+glomerular/10
+glomérulo/10
+gloria/10
+glorieta/10
+glorificación/10
+glorificador/10,13
+glorificante/10
+gloriosamente
+glorioso/10,14
+glosa/10
+glosador/10,13
+glosalxia/10
+glosario/10
+glosema/10
+glosemática/10
+glosemático/10,14
+glosina/10
+glosite/10
+glosofarínxeo/10,14
+glosografía/10
+glosopeda/10
+glosotomía/10
+glotal/12
+glote/10
+glótico/10,14
+glotite/10
+gloxinia/10
+gluma/10
+glumela/10
+glutamato/10
+glute/10
+glúteo/10,14
+glutinosidade/10
+glutinoso/10,14
+gneis/10
+gnéisico/10,14
+gnetácea/10
+gnómico/10,14
+gnomo/10
+gnomólogo/10,14
+gnomoloxía/10
+gnomónica/10
+gnomónico/10,14
+gnose/10
+gnoseoloxía/10
+gnoseolóxico/10,14
+gnosticismo/10
+gnóstico/10,14
+gobelete/10
+gobelo/10
+gobeludo/10,14
+gobernábel/12
+gobernabilidade/10
+gobernable/10
+gobernación/10
+gobernador/10,13
+gobernamental/12
+gobernamentalismo/10
+gobernante/10,14
+gobernativo/10,14
+goberneiro/10,14
+goberno/10
+gobia/10
+góbido/10
+gobio/10
+godalla/10
+godalleiro/10,14
+godallo/10
+godello/10
+godo/10,14
+godomecil/12
+gogo/10
+goidélico/10,14
+goio/10
+gol/10
+gola/10
+goldra/10
+goldracha/10
+goldrallo/10
+goldrecho/10
+goldreiro/10,14
+goldrento/10,14
+goldría/10
+goldro/10
+goldroada/10
+goldrón/10,15
+goleada/10
+goleador/10,13
+goleón/10,15
+goleta/10
+golf/10
+golfarada/10
+golfarón/10
+golfiño/10
+golfista/10
+golfo/10
+goliardo/10
+golpe/10
+golpista/10
+golsada/10
+goma/10
+gomiña/10
+gomo/10
+gomorresina/10
+gomosidade/10
+gomoso/10,14
+gónada/10
+gonadotropina/10
+gonadótropo/10,14
+góndola/10
+gondoleiro/10
+gonela/10
+gonfalón/10
+gonfaloneiro/10,14
+gong/10
+gongorino/10,14
+gongorismo/10
+goniógrafo/10
+goniometría/10
+goniométrico/10,14
+goniómetro/10
+gonococcia/10
+gonocóccico/10,14
+gonococo/10
+gonorrea/10
+gonorreico/10,14
+gonozoide/10
+gonzo/10
+gordecho/10,14
+gordeiro/10,14
+gordiano/10
+gordo/10,14
+gordor/10
+gordura/10
+gorentoso/10,14
+gorga/10
+gorgolexo/10
+gorgomil/12
+gorgueira/10
+gorida/10
+gorila/10
+gorlón/10,15
+gornecedor/10,13
+gornición/10
+goro/10,14
+gorolo/10,14
+gorón/10,15
+gorra/10
+gorrión/10
+gorro/10
+gorrobello/10
+gorrón/10
+gorxa/10
+gorxipo/10
+gorxón/10,15
+gosto/10
+gostoso/10,14
+gota/10
+gotarén/10
+goteburgués/10,14
+goteira/10
+goteo/10
+gótico/10,14
+goto/10
+gotoso/10,14
+gouña/10
+gouño/10
+goxa/10
+goxo/10
+gozo/10
+gozosamente
+gozoso/10,14
+gra/10
+graal/12
+graciábel/12
+graciable/10
+grácil/10
+gracilidade/10
+gracilifoliado/10,14
+gracilmente
+graciola/10
+graciosamente
+gracioso/10,14
+gradación/10
+gradadura/10
+gradativo/10,14
+grade/10
+gradicela/10
+gradiente/10
+gradil/12
+grado/10
+gradón/10
+graduábel/12
+graduable/10
+graduación/10
+graduador/10
+gradual/12
+gradualmente
+graduando/10,14
+grafema/10
+grafemático/10,14
+graffiti/10
+grafía/10
+gráfica/10
+graficamente
+gráfico/10,14
+grafismo/10
+grafitación/10
+grafítico/10,14
+grafito/10
+grafólogo/10,14
+grafoloxía/10
+grafolóxico/10,14
+grafomanía/10
+grafómano/10,14
+grafómetro/10
+grafonomía/10
+grafopsicoloxía/10
+graíña/10
+graínza/10
+gralla/10
+gralleiro/10,14
+grama/10
+gramadura/10
+gramalleira/10
+gramática/10
+gramatical/12
+gramaticalidade/10
+gramaticalmente
+gramaticismo/10
+gramático/10,14
+gramatoloxía/10
+gramil/12
+graminácea/10
+gramínea/10
+gramo/10
+gramofónico/10,14
+gramófono/10
+gramola/10
+grampa/10
+grampadora/10
+gran/10
+graña/10
+granada/10
+granadeiro/10
+granadillo/10
+granadina/10
+granadino/10,14
+granado/10
+granalla/10
+granate/10
+grandal/12
+grande/10
+grandeiro/10,14
+grandemente
+grandeza/10
+grandilocuencia/10
+grandilocuente/10
+grandiosamente
+grandiosidade/10
+grandioso/10,14
+grandoeiro/10
+grandor/10
+grandura/10
+granífero/10,14
+graniforme/10
+granítico/10,14
+granito/10
+granívoro/10,14
+grañoa/10
+granulación/10
+granuliforme/10
+gránulo/10
+granulocito/10
+granuloma/10
+granulosidade/10
+granuloso/10,14
+granxa/10
+granxeiro/10,14
+granxo/10
+grao/10
+gratamente
+gratificación/10
+gratificador/10,13
+gratificante/10
+gratis
+gratitude/10
+grato/10,14
+gratuidade/10
+gratuitamente
+gratuíto/10,14
+gratulación/10
+gratulatorio/10,14
+graúdo/10,14
+grava/10
+gravación/10
+gravador/10,13
+gravame/10
+gravata/10
+gravataría/10
+gravateiro/10,14
+gravatería/10
+grave/10
+gravemente
+grávida/10
+gravidade/10
+gravidez/10
+grávido/10,14
+gravimetría/10
+gravimétrico/10,14
+gravímetro/10
+gravitación/10
+gravitacional/12
+gravosamente
+gravoso/10,14
+graxa/10
+graxento/10,14
+graxo/10,14
+graxumada/10
+graza/10
+grea/10
+greca/10
+grecha/10
+grecidade/10
+grecismo/10
+grecolatino/10,14
+grecorromano/10,14
+greda/10
+gredoso/10,14
+gregal/12
+gregariamente
+gregarínido/10
+gregario/10,14
+gregarismo/10
+grego/10,14
+gregoriano/10,14
+greguería/10
+grelada/10
+grella/10
+grellada/10
+grelo/10
+grelón/10
+gremial/12
+gremialismo/10
+gremialista/10
+gremio/10
+grena/10
+greña/10
+greñudo/10,14
+gres/10
+gresífero/10,14
+gresiforme/10
+greta/10
+greza/10
+grifón/10
+grila/10
+grilanda/10
+grileira/10
+grileiro/10,14
+grílido/10
+grillón/10
+grilo/10
+grima/10
+grimoso/10,14
+gringo/10,14
+gripal/12
+gripallada/10
+gripe/10
+gripo/10
+griposo/10,14
+gris/10
+grisallo/10,14
+grisón/10,14
+grisú/10
+grisúmetro/10
+grito/10
+grixedo/10
+grixido/10
+grixo/10
+groba/10
+groenlandés/10,14
+groggy/11
+grolo/10,14
+gromo/10
+grosa/10
+groseiramente
+groseiro/10,14
+grosella/10
+groselleira/10
+grosería/10
+groso/10,14
+grosor/10
+grotescamente
+grotesco/10,14
+groto/10
+grou/10
+groucho/10
+groufo/10
+grovense/10
+grúa/10
+grueiro/10
+grúido/10
+gruiforme/10
+grumete/10
+grumo/10
+grumoso/10,14
+grupo/10
+gruta/10
+grutesco/10,14
+guacamaio/10
+guadalaxareño/10,14
+guadalupano/10,14
+guanaco/10
+guanche/10
+guano/10
+guante/10
+guapamente
+guapo/10,14
+guapura/10
+guaraní/10
+guardense/10
+guardés/10,14
+guarida/10
+guarnecedor/10,13
+guarnición/10
+guata/10
+guateado/10,14
+guatemalteco/10,14
+guateque/10
+gubia/10
+gue/10
+guecho/10
+guedella/10
+guedellán/10,15
+guedelleira/10
+guedello/10
+guedelludo/10,14
+gueifa/10
+gueixa/10
+gueldo/10
+güelfo/10,14
+guelra/10
+guerla/10
+guerra/10
+guerreador/10,13
+guerreante/10
+guerreiro/10,14
+guerreón/10,15
+guerrilla/10
+guerrilleiro/10,14
+gueto/10
+guía/10
+guiador/10,13
+güianés/10,14
+guiceiro/10
+guicho/10,14
+guieiro/10,14
+guillame/10
+guillo/10
+guillotina/10
+guillotinamento/10
+guilsa/10
+guinada/10
+guinche/10
+guincho/10,14
+guinchoada/10
+guinda/10
+guindastre/10
+guindeira/10
+guinea/10
+guineano/10,14
+guión/10
+guionista/10
+guipio/10
+guipuscoano/10,14
+guirlache/10
+guiso/10,14
+guita/10
+guitarra/10
+guitarraría/10
+guitarreiro/10,14
+guitarreo/10
+guitarrería/10
+guitarrista/10
+guitiricense/10
+guizo/10
+gula/10
+gulapo/10
+gulifada/10
+gullerpa/10
+gume/10
+gurgulla/10
+gurgullante/10
+gurgullo/10
+gurgullón/10
+gurra/10
+gurria/10
+gurrón/10,15
+gurruchada/10
+gurrucho/10
+gurrumia/10
+gurrumión/10,15
+gurú/10
+gustación/10
+gustante/10
+gustativo/10,14
+gusto/10
+gustosamente
+gustoso/10,14
+gutapercha/10
+gutífera/10
+gutural/12
+guturalmente
+habaneiro/10,14
+habanera/10
+habano/10
+habelencia/10
+habelencioso/10,14
+habenza/10
+hábil/10
+habilidade/10
+habilidosamente
+habilidoso/10,14
+habilitación/10
+habilitador/10,13
+habilmente
+habitábel/12
+habitabilidade/10
+habitable/10
+habitación/10
+habitáculo/10
+habitante/10
+hábitat/10
+hábito/10
+habituación/10
+habitual/12
+habitualmente
+habitude/10
+hache/10
+hachelense/10
+hafnio/10
+haiano/10,14
+haitiano/10,14
+halador/10
+haliótido/10
+hálito/10
+halitose/10
+halo/10
+halocromía/10
+halófilo/10,14
+halófito/10,14
+halografía/10
+haloide/10
+halomancia/10
+halómetro/10
+halotecnia/10
+halóxeno/10,14
+halterofilia/10
+haluro/10
+hamaca/10
+hamadríade/10
+hamamelidácea/10
+hamburgués/10,14
+hamburguesa/10
+hamburguesaría/10
+hamburguesería/10
+hámster/11
+hándicap/10
+hangar/10
+hansa/10
+hanseático/10,14
+hápax
+haplobionte/10
+haplodonte/10
+haplografía/10
+haplográfico/10,14
+haploide/10
+haploloxía/10
+haplolóxico/10,14
+haplonte/10
+haplopétalo/10,14
+haplóstomo/10,14
+haraquiri/10
+hardware/10
+harén/10
+harmatán/10
+harmonía/10
+harmónica/10
+harmonicamente
+harmónico/10,14
+harmonio/10
+harmoniosamente
+harmonioso/10,14
+harmonista/10
+harmonizábel/12
+harmonizable/10
+harmonización/10
+harmonizador/10,13
+harpía/10
+hasta/10
+hastado/10,14
+hastiforme/10
+hastil/12
+hausa/10
+hawaiano/10,14
+haxiografía/10
+haxiográfico/10,14
+haxiógrafo/10,14
+haxiolatría/10
+haxiólogo/10,14
+haxioloxía/10
+haxiómaco/10,14
+haxiomaquia/10
+haxionimia/10
+haxix
+hebdómada/10
+hebdomadario/10,14
+hebefrenia/10
+hebefrénico/10,14
+hebraico/10,14
+hebraísmo/10
+hebraísta/10
+hebraizante/10
+hebreo/10,14
+hecatombe/10
+hectárea/10
+héctico/10,14
+hectogramo/10
+hectolitro/10
+hectómetro/10
+hectovatio/10
+hectowatt/10
+hederáceo/10,14
+hederiforme/10
+hederina/10
+hederoso/10,14
+hedónico/10,14
+hedonismo/10
+hedonista/10
+hedra/10
+hedreira/10
+hegelianismo/10
+hegeliano/10,14
+helénico/10,14
+helenismo/10
+helenista/10
+helenístico/10,14
+helenización/10
+helenizante/10
+heleno/10,14
+heliantemo/10
+helianto/10
+hélice/10
+helicoidal/12
+helicoide/10
+helicón/10
+helicóptero/10
+helio/10
+heliocéntrico/10,14
+heliocentrismo/10
+heliocentrista/10
+heliocromía/10
+heliofilia/10
+heliofísica/10
+heliofísico/10,14
+heliofobia/10
+heliografía/10
+heliográfico/10,14
+heliógrafo/10
+heliogravado/10
+heliolatría/10
+heliométrico/10,14
+heliómetro/10
+heliomotor/10
+heliopolitano/10,14
+helioscopio/10
+heliose/10
+heliostática/10
+heliostático/10,14
+helióstato/10
+helioterapia/10
+heliotropismo/10
+heliótropo/10
+heliozoo/10
+heliporto/10
+helmántico/10,14
+helmintíase/10
+helmíntico/10,14
+helminto/10
+helmintoide/10
+helmintólogo/10,14
+helmintoloxía/10
+helmintolóxico/10,14
+helmo/10
+helsinqués/10,14
+helvecio/10,14
+helvético/10,14
+hemacia/10
+hemacía/10
+hemal/12
+hemalopía/10
+hematémese/10
+hemático/10,14
+hematina/10
+hematita/10
+hematoblasto/10
+hematocarpo/10
+hematocele/10
+hematófago/10,14
+hematófilo/10,14
+hematófobo/10,14
+hematólogo/10,14
+hematoloxía/10
+hematolóxico/10,14
+hematoma/10
+hematometría/10
+hematopoese/10
+hematopoético/10,14
+hematose/10
+hematozoo/10
+hematuria/10
+hemeralope/10
+hemeralopía/10
+hemeranopsia/10
+hemeroloxía/10
+hemeropatía/10
+hemeroteca/10
+hemiciclo/10
+hemicordado/10
+hemicrania/10
+hemiedria/10
+hemiédrico/10,14
+hemiedro/10
+hemifacial/12
+hemimorfía/10
+hemimórfico/10,14
+hemiopía/10
+hemiplexía/10
+hemipléxico/10,14
+hemíptero/10
+hemisférico/10,14
+hemisferio/10
+hemistiquio/10
+hemitropía/10
+hemítropo/10,14
+hemocianina/10
+hemodiagnóstico/10
+hemodiálise/10
+hemodinámica/10
+hemodinámico/10,14
+hemofilia/10
+hemofílico/10,14
+hemofobia/10
+hemoftalmia/10
+hemoftalmía/10
+hemoglobina/10
+hemolinfa/10
+hemólise/10
+hemolisina/10
+hemolítico/10,14
+hemómetro/10
+hemopatía/10
+hemoptise/10
+hemoptísico/10,14
+hemorraxia/10
+hemorráxico/10,14
+hemorroidal/12
+hemorroide/10
+hemoscopia/10
+hemosporídeo/10
+hemostase/10
+hemostático/10,14
+hemoterapia/10
+hemotórax
+hemotoxina/10
+hendaiés/10,14
+hendecagonal/12
+hendecágono/10
+hendecasílabo/10,14
+hendíade/10
+henoteísmo/10
+henrio/10
+henry
+hepatalxia/10
+hepático/10,14
+hepatismo/10
+hepatite/10
+hepatización/10
+hepatocele/10
+hepatogástrico/10,14
+hepatoloxía/10
+hepatomegalia/10
+hepatopáncreas
+hepatoprotector/10,13
+hepatorraxia/10
+hepatotomía/10
+heptacordo/10
+heptaédrico/10,14
+heptaedro/10
+heptagonal/12
+heptágono/10
+heptámetro/10
+heptandro/10,14
+heptapétalo/10,14
+heptarquía/10
+heptasílabo/10
+heptateuco/10
+heráldica/10
+heráldico/10,14
+heraldista/10
+heraldo/10
+herba/10
+herbáceo/10,14
+herbal/12
+herbario/10
+herbeira/10
+herbeiro/10
+herbicida/10
+herbífero/10,14
+herbiforme/10
+herbívoro/10,14
+herborista/10
+herboristaría/10
+herboristería/10
+herborización/10
+herboso/10,14
+hercegovino/10,14
+herciniano/10,14
+hercio/10
+hercúleo/10,14
+hércules
+herculino/10,14
+herdábel/12
+herdable/10
+herdade/10
+herdanza/10
+herdeiro/10,14
+herdo/10
+hereditariamente
+hereditariedade/10
+hereditario/10,14
+heresiarca/10
+herético/10,14
+herexe/10
+herexía/10
+hermafrodita/10
+hermafroditismo/10
+hermeneuta/10
+hermenéutica/10
+hermenéutico/10,14
+hermeticamente
+hermeticidade/10
+hermético/10,14
+hermetismo/10
+hernia/10
+hernial/12
+herniaria/10
+herniario/10,14
+hernioso/10,14
+heroe/10
+heroicamente
+heroicidade/10
+heroico/10,14
+heroína/10
+heroinomanía/10
+heroinómano/10,14
+heroísmo/10
+herpes
+herpético/10,14
+herpetismo/10
+herpetólogo/10,14
+herpetoloxía/10
+hertz/10
+hertziano/10,14
+hertzio/10
+herzio/10
+hespérico/10,14
+hesperidio/10
+hetera/10
+hetería/10
+heterocardio/10
+heterocerco/10,14
+heterócero/10
+heterocíclico/10,14
+heteróclito/10,14
+heterodáctilo/10
+heterodina/10
+heterodinámico/10,14
+heterodino/10,14
+heterodonte/10
+heterodoxia/10
+heterodoxo/10,14
+heterofonía/10
+heterogamia/10
+heterógamo/10,14
+heterólogo/10,14
+heterómero/10
+heteromiario/10
+heteromórfico/10,14
+heteromorfismo/10
+heteromorfo/10,14
+heteronimia/10
+heterónimo/10,14
+heteronomía/10
+heteronómico/10,14
+heterónomo/10,14
+heteroplastia/10
+heteroplástico/10,14
+heterópodo/10
+heteróptero/10
+heterosexual/12
+heterosexualidade/10
+heterosilábico/10,14
+heterótrico/10
+heterótrofo/10,14
+heteroxeneidade/10
+heteroxéneo/10,14
+heteroxénese/10
+heteroxino/10
+heurística/10
+heurístico/10,14
+hevea/10
+hexacoraliario/10
+hexacordo/10
+hexadecasílabo/10,14
+hexaédrico/10,14
+hexaedro/10
+hexagonal/12
+hexágono/10
+hexagrama/10
+hexámetro/10
+hexánquido/10
+hexapalpo/10
+hexapétalo/10,14
+hexápodo/10
+hexasílabo/10,14
+hexástico/10,14
+hexastilo/10
+hexemonía/10
+hexemónico/10,14
+héxira/10
+hexosa/10
+hialino/10,14
+hialita/10
+hiálito/10
+hialografía/10
+hialoide/10
+hialotecnia/10
+hialotécnico/10,14
+hialurxia/10
+hiato/10
+hibernación/10
+hibernal/12
+hibernante/10
+hibernoterapia/10
+hibisco/10
+hibridación/10
+hibridismo/10
+híbrido/10,14
+hidátide/10
+hidatídico/10,14
+hidnácea/10
+hidra/10
+hidrácido/10
+hidracina/10
+hidrario/10
+hidrartrose/10
+hidrarxirio/10
+hidrarxirismo/10
+hidratación/10
+hidratante/10
+hidrato/10
+hidráulica/10
+hidraulicamente
+hidráulico/10,14
+hidremia/10
+hidria/10
+hídrico/10,14
+hidroavión/10
+hidrocarburo/10
+hidrocefalia/10
+hidrocefálico/10,14
+hidrocéfalo/10,14
+hidrocele/10
+hidrodinámica/10
+hidrodinámico/10,14
+hidroelectricidade/10
+hidroeléctrico/10,14
+hidrofílido/10
+hidrófilo/10,14
+hidrófito/10,14
+hidrofobia/10
+hidrófobo/10,14
+hidrófugo/10,14
+hidrogoxía/10
+hidrografía/10
+hidrográfico/10,14
+hidrógrafo/10,14
+hidrólatra/10
+hidrolatría/10
+hidrólise/10
+hidrólogo/10,14
+hidroloxía/10
+hidrolóxico/10,14
+hidromancia/10
+hidromántico/10,14
+hidromasaxe/10
+hidromecánica/10
+hidromecánico/10,14
+hidromedusa/10
+hidromel/10
+hidrometeoro/10
+hidrometría/10
+hidrométrico/10,14
+hidrométrido/10
+hidrómetro/10
+hidroneumático/10,14
+hidropatía/10
+hidropático/10,14
+hidrópico/10,14
+hidropisía/10
+hidroplano/10
+hidropneumático/10,14
+hidropónico/10,14
+hidroquinona/10
+hidroscopia/10
+hidroscópico/10,14
+hidroscopio/10
+hidrosfera/10
+hidrosolúbel/12
+hidrosoluble/10
+hidrostática/10
+hidrostático/10,14
+hidroterapéutica/10
+hidroterapéutico/10,14
+hidroterapia/10
+hidroterápico/10,14
+hidrotermal/12
+hidrotimetría/10
+hidrotimétrico/10,14
+hidrotímetro/10
+hidrotórax
+hidrotropismo/10
+hidroxenación/10
+hidróxeno/10
+hidroxeoloxía/10
+hidróxido/10
+hidroxilo/10
+hidrozoo/10
+hidruro/10
+hiena/10
+hiénido/10
+hieraticamente
+hierático/10,14
+hieratismo/10
+hierocracia/10
+hierofanta/10
+hierogamia/10
+hierografía/10
+hierográfico/10,14
+hieromancia/10
+hierónimo/10
+hieroscopia/10
+hierosolimitano/10,14
+hifa/10
+higrobio/10,14
+higrófilo/10,14
+higrofobia/10
+higroloxía/10
+higroma/10
+higrometría/10
+higrométrico/10,14
+higrómetro/10
+higroscopia/10
+higroscópico/10,14
+higroscopio/10
+hilarante/10
+hilaridade/10
+hilárquico/10,14
+hílido/10
+hilo/10
+hilomórfico/10,14
+hilomorfismo/10
+hilota/10
+hiloxenia/10
+hilozoico/10,14
+hilozoísmo/10
+hilozoísta/10
+hime/10
+himeneo/10
+himenio/10
+himenocarpo/10
+himenofilácea/10
+himenoloxía/10
+himenomiceto/10
+himenópodo/10,14
+himenóptero/10
+himenotomía/10
+himno/10
+hindi/10
+hindú/10
+hinduísmo/10
+hinduísta/10
+hínterland/10
+hioide/10
+hioideo/10,14
+hipálaxe/10
+hiparca/10
+hiperacidez/10
+hiperactividade/10
+hiperactivo/10,14
+hiperacusia/10
+hiperalxesia/10
+hipérbato/10
+hipérbole/10
+hiperbolicamente
+hiperbólico/10,14
+hiperboloide/10
+hiperbóreo/10,14
+hipercloridria/10
+hipercorrección/10
+hipercorrecto/10,14
+hipercrítica/10
+hipercriticismo/10
+hipercrítico/10,14
+hipercromía/10
+hiperdulía/10
+hiperemia/10
+hiperenxebrismo/10
+hiperenxebrista/10
+hiperestesia/10
+hiperestésico/10,14
+hiperfocal/12
+hiperfunción/10
+hipergaleguismo/10
+hiperglicemia/10
+hiperhumano/10,14
+hipericácea/10
+hipermercado/10
+hipermetría/10
+hipérmetro/10,14
+hipermétrope/10
+hipermetropía/10
+hipermnesia/10
+hiperón/10
+hiperónimo/10
+hiperplasia/10
+hiperrealismo/10
+hiperrealista/10
+hipersecreción/10
+hipersensíbel/12
+hipersensibilidade/10
+hipersensible/10
+hipersónico/10,14
+hipertensión/10
+hipertensivo/10,14
+hipertenso/10,14
+hipertermia/10
+hipertiroidismo/10
+hipertonía/10
+hipertrofia/10
+hipertrófico/10,14
+hipervitaminose/10
+hipiatría/10
+hípica/10
+hípico/10,14
+hipismo/10
+hipnografía/10
+hipnoloxía/10
+hipnopatía/10
+hipnose/10
+hipnoterapia/10
+hipnótico/10,14
+hipnotismo/10
+hipnotizábel/12
+hipnotizable/10
+hipnotización/10
+hipnotizador/10,13
+hipoacusia/10
+hipoalxesia/10
+hipoandrismo/10
+hipobóscidos/10
+hipocampo/10
+hipocastanácea/10
+hipocausto/10
+hipocentro/10
+hipocicloide/10
+hipocloridria/10
+hipoclorito/10
+hipoclorose/10
+hipocloroso/10,14
+hipocondría/10
+hipocondríaco/10,14
+hipocondrio/10
+hipocorístico/10,14
+hipocrás/10
+hipocrático/10,14
+hipocratismo/10
+hipocrisía/10
+hipócrita/10
+hipocritamente
+hipoderma/10
+hipoderme/10
+hipodérmico/10,14
+hipodermose/10
+hipódromo/10
+hipófago/10,14
+hipofisario/10,14
+hipófise/10
+hipofosfato/10
+hipofosfito/10
+hipofosfórico/10,14
+hipofosforoso/10,14
+hipofunción/10
+hipogástrico/10,14
+hipogastrio/10
+hipoglicemia/10
+hipogloso/10,14
+hipogrifo/10
+hipohepatía/10
+hipoloxía/10
+hipomancia/10
+hipomanía/10
+hipónimo/10
+hipopótamo/10
+hiposcenio/10
+hipóstase/10
+hipostático/10,14
+hipóstilo/10,14
+hiposulfato/10
+hiposulfito/10
+hiposulfuroso/10,14
+hipotáctico/10,14
+hipotálamo/10
+hipotaxe/10
+hipoteca/10
+hipotecábel/12
+hipotecable/10
+hipotecario/10,14
+hipotecnia/10
+hipotensión/10
+hipotensivo/10,14
+hipotenso/10,14
+hipotenusa/10
+hipotermia/10
+hipotérmico/10,14
+hipótese/10
+hipoteticamente
+hipotético/10,14
+hipotipose/10
+hipotiroideo/10,14
+hipotiroidismo/10
+hipotonía/10
+hipotónico/10,14
+hipótrico/10
+hipotrofia/10
+hipovitaminose/10
+hipoxeo/10
+hippy/11
+hipsobatimetría/10
+hipsocefalia/10
+hipsografía/10
+hipsometría/10
+hipsométrico/10,14
+hipsómetro/10
+hipúrico/10,14
+hirsuto/10,14
+hirundínido/10
+hisopada/10
+hisopo/10
+hispalense/10
+hispánico/10,14
+hispanidade/10
+hispanismo/10
+hispanista/10
+hispanización/10
+hispano/10,14
+hispanoamericano/10,14
+hispanoárabe/10
+hispanofalante/10
+hispanófilo/10,14
+hispanófobo/10,14
+hispanorromano/10,14
+híspido/10,14
+histamina/10
+histamínico/10,14
+histerectomía/10
+histérese/10
+histeria/10
+histericamente
+histérico/10,14
+histérido/10
+histerismo/10
+histerocarpo/10
+histerofisema/10
+histerografía/10
+histeroloxía/10
+histerotomía/10
+histofisioloxía/10
+histografía/10
+histograma/10
+histólise/10
+histólogo/10,14
+histoloxía/10
+histolóxico/10,14
+histopatoloxía/10
+historia/10
+historiador/10,13
+historial/12
+historicamente
+historicidade/10
+historicismo/10
+historicista/10
+histórico/10,14
+historieta/10
+historiografía/10
+historiográfico/10,14
+historiógrafo/10,14
+histoxénese/10
+histrión/10
+histriónico/10,14
+histrionismo/10
+hitita/10
+hitleriano/10,14
+hitlerismo/10
+hixiene/10
+hixienicamente
+hixiénico/10,14
+hixienista/10
+hobby
+hockey/10
+hóckey/10
+hodógrafo/10
+hodometría/10
+hodómetro/10
+hodoscopia/10
+hogano
+holanda/10
+holandés/10,14
+holmio/10
+holocausto/10
+holocéfalo/10
+holocénico/10,14
+holoceno/10
+holofrástico/10,14
+holografía/10
+holográfico/10,14
+hológrafo/10,14
+holograma/10
+holómetro/10
+holomorfismo/10
+holopatía/10
+holóstomo/10
+holótrico/10
+holoturia/10
+holoturoideo/10
+holoxénese/10
+homada/10
+home/10
+homenaxe/10
+homeodáctilo/10
+homeógrafo/10,14
+homeoloxía/10
+homeomorfismo/10
+homeomorfo/10,14
+homeópata/10
+homeopatía/10
+homeopático/10,14
+homeoteleuto/10
+homeotermo/10,14
+homérico/10,14
+homicida/10
+homicidio/10
+homilética/10
+homilía/10
+homínido/10
+hominización/10
+homocéntrico/10,14
+homocentro/10
+homocerco/10,14
+homocigótico/10,14
+homocigoto/10
+homocromía/10
+homodonte/10
+homofonía/10
+homofónico/10,14
+homófono/10,14
+homografía/10
+homográfico/10,14
+homógrafo/10,14
+homologábel/12
+homologable/10
+homologación/10
+homólogo/10,14
+homoloxía/10
+homolóxico/10,14
+homómero/10
+homomiario/10
+homomorfismo/10
+homonimia/10
+homonímico/10,14
+homónimo/10,14
+homopétalo/10,14
+homorgánico/10,14
+homosexual/12
+homosexualidade/10
+homotecia/10
+homotermia/10
+homotermo/10,14
+homotético/10,14
+homoxeneamente
+homoxeneidade/10
+homoxeneización/10
+homoxeneizador/10,13
+homoxéneo/10,14
+hondureño/10,14
+honestamente
+honestidade/10
+honesto/10,14
+honor/10
+honorábel/12
+honorabilidade/10
+honorable/10
+honorario/10,14
+honorífico/10,14
+honra/10
+honradamente
+honradez/10
+honrosamente
+honroso/10,14
+hoplita/10
+hora/10
+horaciano/10,14
+horario/10,14
+horda/10
+horizontal/12
+horizontalidade/10
+horizontalmente
+horizonte/10
+hormona/10
+hormonal/12
+hormonoterapia/10
+horneblenda/10
+horóscopo/10
+horrendamente
+horrendo/10,14
+hórreo/10
+horríbel/12
+horribelmente
+horrible/10
+horriblemente
+horripilación/10
+horripilante/10
+horrísono/10,14
+horror/10
+horrorosamente
+horroroso/10,14
+horta/10
+hortaliza/10
+hortelán/10,14
+hortense/10
+hortensia/10
+hortícola/10
+horticultor/10,13
+horticultura/10
+horto/10
+hosanna/10
+hospedaxe/10
+hóspede/10
+hospedeiro/10,14
+hospedería/10
+hospiciano/10,14
+hospicio/10
+hospital/12
+hospitalariamente
+hospitalario/10,14
+hospitaleiro/10,14
+hospitalicio/10,14
+hospitalidade/10
+hospitalización/10
+hospodar/10
+hostal/12
+hostalaría/10
+hostaleiro/10,14
+hostalería/10
+hoste/10
+hostia/10
+hostiario/10
+hostil/12
+hostilidade/10
+hostilmente
+hotel/12
+hoteleiro/10,14
+hotentote/10
+hoxe
+hucha/10
+hugonote/10
+hule/10
+hulla/10
+hulleiro/10,14
+hullífero/10,14
+humanamente
+humanidade/10
+humanismo/10
+humanista/10
+humanística/10
+humanístico/10,14
+humanitariamente
+humanitario/10,14
+humanitarismo/10
+humanización/10
+humanizador/10,13
+humano/10,14
+humectación/10
+humectante/10
+humedecemento/10
+humedén/10
+húmico/10,14
+humícola/10
+humidade/10
+humidificación/10
+humidificador/10,13
+humidífugo/10,14
+húmido/10,14
+humildade/10
+humilde/10
+humildemente
+humillación/10
+humillante/10
+humor/10
+humoral/12
+humorismo/10
+humorista/10
+humoristicamente
+humorístico/10,14
+humoroso/10,14
+humus
+húngaro/10,14
+huno/10,14
+hurí/10
+húsar/10
+husita/10
+i/10
+ía
+iac/10
+iámbico/10,14
+iambo/10
+ían
+ianqui/10
+iantínido/10
+iarda/10
+ías
+iásido/10
+iatagán/10
+iate/10
+iátrico/10,14
+iatrofísica/10
+iatrofísico/10,14
+iatromecánica/10
+iatroquímica/10
+iatroquímico/10,14
+ibérico/10,14
+iberismo/10
+iberista/10
+ibero/10,14
+iberoamericano/10,14
+iberorrománico/10
+ibidem
+íbido/10
+ibis
+iceberg/10
+ichó/10
+icneumon/10
+icnografía/10
+icnográfico/10,14
+icona/10
+icónico/10,14
+iconoclasta/10
+iconoclastia/10
+iconoclástico/10,14
+iconografía/10
+iconográfico/10,14
+iconógrafo/10,14
+iconólatra/10
+iconolatría/10
+iconólogo/10,14
+iconoscopio/10
+icor/10
+icosaedro/10
+icoságono/10
+icositetraedro/10
+ictericia/10
+ictérico/10,14
+icteroide/10
+ictiocola/10
+ictiófago/10,14
+ictiografía/10
+ictiol/12
+ictiólogo/10,14
+ictioloxía/10
+ictiolóxico/10,14
+ictiomancia/10
+ictiosauro/10
+ictiose/10
+ictus
+ida/10
+idade/10
+idea/10
+ideación/10
+ideal/12
+idealismo/10
+idealista/10
+idealización/10
+idealizador/10,13
+idealmente
+ideario/10
+identicamente
+idéntico/10,14
+identidade/10
+identificábel/12
+identificable/10
+identificación/10
+identificador/10,13
+ideografía/10
+ideográfico/10,14
+ideógrafo/10,14
+ideograma/10
+ideólogo/10,14
+ideoloxía/10
+ideoloxicamente
+ideolóxico/10,14
+idílico/10,14
+idilio/10
+idiocia/10
+idiocromático/10,14
+idiólatra/10
+idiolatría/10
+idiolátrico/10,14
+idiolecto/10
+idioma/10
+idiomático/10,14
+idiopatía/10
+idiopático/10,14
+idiosincrasia/10
+idiosincrásico/10,14
+idiota/10
+idiotez/10
+idiotismo/10
+idólatra/10
+idolatría/10
+idolátrico/10,14
+ídolo/10
+idoneidade/10
+idóneo/10,14
+idos
+iemení/10
+ien/10
+iglú/10
+ignaro/10,14
+ígneo/10,14
+ignición/10
+ignífero/10,14
+ignífugo/10,14
+ignipuntura/10
+ignívomo/10,14
+ignominia/10
+ignominiosamente
+ignominioso/10,14
+ignorancia/10
+ignorante/10
+ignoto/10,14
+igrexa/10
+igrexario/10
+igrexeiro/10,14
+iguada/10
+igual/12
+igualábel/12
+igualable/10
+igualación/10
+igualador/10,13
+igualdade/10
+igualitario/10,14
+igualitarismo/10
+igualitarista/10
+igualmente
+iguana/10
+iguanodonte/10
+ilación/10
+ilativo/10,14
+ilegal/12
+ilegalidade/10
+ilegalización/10
+ilegalmente
+íleo/10
+ileocecal/12
+ilerdense/10
+ilerxete/10
+ileso/10,14
+iletrado/10,14
+ilexíbel/12
+ilexibilidade/10
+ilexible/10
+ilexitimidade/10
+ilexítimo/10,14
+ilíaco/10,14
+ilicitamente
+ilicitano/10,14
+ilícito/10,14
+ilimitábel/12
+ilimitable/10
+ilimitadamente
+ilimitado/10,14
+ilio/10
+ilírico/10,14
+ilirio/10,14
+illa/10
+illábel/12
+illable/10
+illadamente
+illador/10,13
+illamento/10
+illante/10
+illarga/10
+illó/10
+illote/10
+ilota/10
+ilóxico/10,14
+iluminábel/12
+iluminable/10
+iluminación/10
+iluminador/10,13
+iluminativo/10,14
+iluminismo/10
+iluminista/10
+ilusamente
+ilusión/10
+ilusionismo/10
+ilusionista/10
+iluso/10,14
+ilusorio/10,14
+ilustrábel/12
+ilustrable/10
+ilustración/10
+ilustrador/10,13
+ilustrativo/10,14
+ilustre/10
+ilustrísima/10
+ilustrísimo/10,14
+imán/10
+imantación/10
+imaxe/10
+imaxinábel/12
+imaxinable/10
+imaxinación/10
+imaxinaria/10
+imaxinaría/10
+imaxinariamente
+imaxinario/10,14
+imaxinativo/10,14
+imaxineiro/10,14
+imaxinería/10
+imbécil/10
+imbecilidade/10
+imbecilmente
+imberbe/10
+imbricación/10
+imbricado/10,14
+imida/10
+imitábel/12
+imitable/10
+imitación/10
+imitador/10,13
+imitante/10
+imitativo/10,14
+impaciencia/10
+impaciente/10
+impacientemente
+impacto/10
+impagábel/12
+impagable/10
+impalpábel/12
+impalpable/10
+impanación/10
+imparábel/12
+imparable/10
+imparcial/12
+imparcialidade/10
+imparcialmente
+imparipinnado/10,14
+imparisílabo/10,14
+impartíbel/12
+impartible/10
+impasíbel/12
+impasibelmente
+impasibilidade/10
+impasible/10
+impasiblemente
+impavidez/10
+impávido/10,14
+impecábel/12
+impecabelmente
+impecabilidade/10
+impecable/10
+impecablemente
+impedancia/10
+impedimento/10
+impelente/10
+impenetrábel/12
+impenetrabilidade/10
+impenetrable/10
+impenitencia/10
+impenitente/10
+impensábel/12
+impensable/10
+impensadamente
+impensado/10,14
+imperante/10
+imperativamente
+imperativo/10,14
+imperceptíbel/12
+imperceptibelmente
+imperceptibilidade/10
+imperceptible/10
+imperceptiblemente
+imperdíbel/12
+imperdible/10
+imperdoábel/12
+imperdoable/10
+imperecedoiro/10,14
+imperfección/10
+imperfectamente
+imperfectíbel/12
+imperfectible/10
+imperfectivo/10,14
+imperfecto/10,14
+imperforación/10
+imperial/12
+imperialismo/10
+imperialista/10
+impericia/10
+imperio/10
+imperiosamente
+imperiosidade/10
+imperioso/10,14
+imperito/10,14
+impermeábel/12
+impermeabilidade/10
+impermeabilización/10
+impermeabilizante/10
+impermeable/10
+impermutábel/12
+impermutabilidade/10
+impermutable/10
+impersoal/12
+impersoalmente
+impersonalidade/10
+impersonalismo/10
+impertérrito/10,14
+impertinencia/10
+impertinente/10
+impertinentemente
+imperturbábel/12
+imperturbabelmente
+imperturbabilidade/10
+imperturbable/10
+imperturbablemente
+impetixe/10
+impetixinoso/10,14
+ímpeto/10
+impetración/10
+impetrador/10,13
+impetrante/10
+impetratorio/10,14
+impetuosamente
+impetuosidade/10
+impetuoso/10,14
+impiamente
+impiedade/10
+impío/10,14
+implacábel/12
+implacabelmente
+implacabilidade/10
+implacable/10
+implacablemente
+implantación/10
+implantador/10,13
+implemento/10
+implicación/10
+implicitamente
+implícito/10,14
+imploración/10
+implorante/10
+implosión/10
+implosivo/10,14
+impluvio/10
+impo/10
+impoliticamente
+impolítico/10,14
+impoluto/10,14
+imponderábel/12
+imponderabilidade/10
+imponderable/10
+impoñente/10
+impoñíbel/12
+impoñible/10
+impopular/10
+impopularidade/10
+importábel/12
+importable/10
+importación/10
+importador/10,13
+importancia/10
+importante/10
+importe/10
+importunación/10
+importunamente
+importunidade/10
+importuno/10,14
+imposíbel/12
+imposibilidade/10
+imposible/10
+imposición/10
+impositivo/10,14
+impositor/10,13
+imposta/10
+impostergábel/12
+impostergable/10
+imposto/10
+impostor/10,13
+impostura/10
+impotencia/10
+impotente/10
+impracticábel/12
+impracticabilidade/10
+impracticable/10
+imprecación/10
+imprecatorio/10,14
+imprecisábel/12
+imprecisable/10
+imprecisión/10
+impreciso/10,14
+impregnábel/12
+impregnable/10
+impregnación/10
+impremeditación/10
+impremeditado/10,14
+imprenta/10
+imprescindíbel/12
+imprescindible/10
+imprescritíbel/12
+imprescritibilidade/10
+imprescritible/10
+impresentábel/12
+impresentable/10
+impresión/10
+impresionábel/12
+impresionabilidade/10
+impresionable/10
+impresionante/10
+impresionismo/10
+impresionista/10
+impreso/10,14
+impresor/10,13
+impresora/10
+imprevisíbel/12
+imprevisible/10
+imprevisión/10
+imprevisto/10,14
+imprimación/10
+imprimátur/10
+improbábel/12
+improbabelmente
+improbabilidade/10
+improbable/10
+improbablemente
+improbidade/10
+ímprobo/10,14
+improcedencia/10
+improcedente/10
+improdutividade/10
+improdutivo/10,14
+impromptu/10
+impronunciábel/12
+impronunciable/10
+improperio/10
+impropiamente
+impropiedade/10
+impropio/10,14
+improrrogábel/12
+improrrogable/10
+improvisación/10
+improvisadamente
+improvisador/10,13
+imprudencia/10
+imprudente/10
+imprudentemente
+impúbere/10
+impudencia/10
+impudente/10
+impudicamente
+impudicicia/10
+impúdico/10,14
+impudor/10
+impugnábel/12
+impugnabilidade/10
+impugnable/10
+impugnación/10
+impugnador/10,13
+impugnante/10
+impulsión/10
+impulsivamente
+impulsividade/10
+impulsivo/10,14
+impulso/10
+impulsor/10,13
+impune/10
+impunemente
+impunidade/10
+impuntual/12
+impuntualidade/10
+impuramente
+impureza/10
+impuro/10,14
+imputábel/12
+imputabilidade/10
+imputable/10
+imputación/10
+imputador/10,13
+imputrescíbel/12
+imputrescible/10
+inabalábel/12
+inabalable/10
+inabarcábel/12
+inabarcable/10
+inabordábel/12
+inabordable/10
+inacabábel/12
+inacabable/10
+inacabado/10,14
+inaccesíbel/12
+inaccesibilidade/10
+inaccesible/10
+inacción/10
+inacentuado/10,14
+inaceptábel/12
+inaceptable/10
+inactínico/10,14
+inactividade/10
+inactivo/10,14
+inadaptábel/12
+inadaptabilidade/10
+inadaptable/10
+inadaptación/10
+inadaptado/10,14
+inadecuación/10
+inadecuado/10,14
+inadiábel/12
+inadiable/10
+inadmisíbel/12
+inadmisible/10
+inadvertencia/10
+inadvertidamente
+inadvertido/10,14
+inaguantábel/12
+inaguantable/10
+inalcanzábel/12
+inalcanzable/10
+inalienábel/12
+inalienabilidade/10
+inalienable/10
+inalleábel/12
+inalleable/10
+inalterábel/12
+inalterabelmente
+inalterabilidade/10
+inalterable/10
+inalterablemente
+inalterado/10,14
+iñame/10
+inamisíbel/12
+inamisible/10
+inamovíbel/12
+inamovibilidade/10
+inamovible/10
+inanalizábel/12
+inanalizable/10
+inane/10
+inanición/10
+inanidade/10
+inanimado/10,14
+iñantes
+inapagábel/12
+inapagable/10
+inapelábel/12
+inapelabelmente
+inapelabilidade/10
+inapelable/10
+inapelablemente
+inapetencia/10
+inapetente/10
+inaplicábel/12
+inaplicable/10
+inaplicación/10
+inaprazábel/12
+inaprazable/10
+inapreciábel/12
+inapreciable/10
+inaprensíbel/12
+inaprensible/10
+inapropiado/10,14
+inaptitude/10
+inarticulábel/12
+inarticulable/10
+inarticulado/10,14
+inasimilábel/12
+inasimilable/10
+inasistencia/10
+inasistente/10
+inatacábel/12
+inatacable/10
+inatinxíbel/12
+inatinxible/10
+inaudíbel/12
+inaudible/10
+inaudito/10,14
+inauguración/10
+inaugurador/10,13
+inaugural/12
+inautenticidade/10
+inauténtico/10,14
+inca/10
+incaico/10,14
+incalculábel/12
+incalculable/10
+incandescencia/10
+incandescente/10
+incansábel/12
+incansabelmente
+incansable/10
+incansablemente
+incapacidade/10
+incapaz/10
+incardinación/10
+incautación/10
+incautamente
+incauto/10,14
+incendiario/10,14
+incendio/10
+incensario/10
+incenso/10
+incensurábel/12
+incensurable/10
+incentivo/10
+incentro/10
+incerteza/10
+incerto/10,14
+incesábel/12
+incesable/10
+incesante/10
+incesantemente
+incesto/10
+incestuosamente
+incestuoso/10,14
+inchábel/12
+inchable/10
+inchamorros
+inchazo/10
+inchazón/10
+inchón/10
+inchume/10
+incidencia/10
+incidental/12
+incidentalmente
+incidente/10
+incinerábel/12
+incinerable/10
+incineración/10
+incinerador/10,13
+incipiente/10
+íncipit/10
+incircunciso/10,14
+incisión/10
+incisivamente
+incisivo/10,14
+inciso/10,14
+incisura/10
+incitación/10
+incitador/10,13
+incitante/10
+incívico/10,14
+incivil/12
+incivilidade/10
+incivilizábel/12
+incivilizable/10
+incivilizado/10,14
+incivismo/10
+inclasificábel/12
+inclasificable/10
+inclemencia/10
+inclemente/10
+inclinábel/12
+inclinable/10
+inclinación/10
+inclinómetro/10
+ínclito/10,14
+inclusión/10
+inclusivamente
+inclusive
+inclusivo/10,14
+incluso
+incoación/10
+incoador/10,13
+incoagulábel/12
+incoagulable/10
+incoativo/10,14
+incobrábel/12
+incobrable/10
+incoercíbel/12
+incoercible/10
+incógnita/10
+incógnito/10,14
+incognoscíbel/12
+incognoscible/10
+incoherencia/10
+incoherente/10
+incoloro/10,14
+incólume/10
+incombustíbel/12
+incombustibilidade/10
+incombustible/10
+incomestíbel/12
+incomestible/10
+incomodamente
+incomodidade/10
+incómodo/10,14
+incomparábel/12
+incomparabelmente
+incomparable/10
+incomparablemente
+incompatíbel/12
+incompatibilidade/10
+incompatible/10
+incompetencia/10
+incompetente/10
+incompletamente
+incompleto/10,14
+incomprendido/10,14
+incomprensíbel/12
+incomprensibelmente
+incomprensibilidade/10
+incomprensible/10
+incomprensiblemente
+incomprensión/10
+incomprensivo/10,14
+incompresíbel/12
+incompresibilidade/10
+incompresible/10
+incomunicábel/12
+incomunicabilidade/10
+incomunicable/10
+incomunicación/10
+inconcibíbel/12
+inconcibibelmente
+inconcibible/10
+inconcibiblemente
+inconciliábel/12
+inconciliabelmente
+inconciliable/10
+inconciliablemente
+inconcluso/10,14
+inconcuso/10,14
+incondicional/12
+incondicionalidade/10
+incondicionalmente
+inconexión/10
+inconexo/10,14
+inconfesábel/12
+inconfesable/10
+inconfesado/10,14
+inconfeso/10,14
+inconformismo/10
+inconformista/10
+inconfortábel/12
+inconfortable/10
+inconfundíbel/12
+inconfundibelmente
+inconfundible/10
+inconfundiblemente
+incongruencia/10
+incongruente/10
+incongruentemente
+incongruidade/10
+incongruo/10,14
+inconmensurábel/12
+inconmensurabilidade/10
+inconmensurable/10
+inconmovíbel/12
+inconmovible/10
+inconmutábel/12
+inconmutabilidade/10
+inconmutable/10
+inconquistábel/12
+inconquistable/10
+inconsciencia/10
+inconsciente/10
+inconscientemente
+inconsecuencia/10
+inconsecuente/10
+inconsecuentemente
+inconsideración/10
+inconsideradamente
+inconsiderado/10,14
+inconsistencia/10
+inconsistente/10
+inconsolábel/12
+inconsolabelmente
+inconsolable/10
+inconsolablemente
+inconstancia/10
+inconstante/10
+inconstitucional/12
+inconstitucionalidade/10
+inconstitucionalismo/10
+inconstitucionalmente
+inconsútil/10
+incontábel/12
+incontable/10
+incontaminación/10
+incontaminado/10,14
+incontentábel/12
+incontentable/10
+incontestábel/12
+incontestabelmente
+incontestabilidade/10
+incontestable/10
+incontestablemente
+incontestado/10,14
+incontido/10,14
+incontinencia/10
+incontinente/10
+incontrastábel/12
+incontrastable/10
+incontrolábel/12
+incontrolable/10
+incontrolado/10,14
+incontrovertíbel/12
+incontrovertibelmente
+incontrovertible/10
+incontrovertiblemente
+inconvencíbel/12
+inconvencible/10
+inconveniencia/10
+inconveniente/10
+inconvertíbel/12
+inconvertibilidade/10
+inconvertible/10
+inconvertido/10,14
+inconxelábel/12
+inconxelable/10
+inconxugábel/12
+inconxugable/10
+incoordinación/10
+incorporábel/12
+incorporable/10
+incorporación/10
+incorporal/12
+incorporalidade/10
+incorporeidade/10
+incorpóreo/10,14
+incorrección/10
+incorrectamente
+incorrecto/10,14
+incorrixíbel/12
+incorrixibelmente
+incorrixibilidade/10
+incorrixible/10
+incorrixiblemente
+incorruptíbel/12
+incorruptibilidade/10
+incorruptible/10
+incorrupto/10,14
+incre/10
+increado/10,14
+incredibilidade/10
+incredulidade/10
+incrédulo/10,14
+incrementábel/12
+incrementable/10
+incremento/10
+increpación/10
+increpador/10,13
+increpante/10
+incríbel/12
+incribelmente
+incrible/10
+incriblemente
+incriminábel/12
+incriminable/10
+incriminación/10
+incristalizábel/12
+incristalizable/10
+incruento/10,14
+incrustación/10
+incualificábel/12
+incualificable/10
+incubación/10
+incubadora/10
+íncubo/10
+incuestionábel/12
+incuestionabelmente
+incuestionable/10
+incuestionablemente
+inculcábel/12
+inculcable/10
+inculcación/10
+inculpábel/12
+inculpabelmente
+inculpabilidade/10
+inculpable/10
+inculpablemente
+inculpación/10
+incultivábel/12
+incultivable/10
+inculto/10,14
+incultura/10
+incumbencia/10
+incumprimento/10
+incunábel/12
+incunable/10
+incurábel/12
+incurabilidade/10
+incurable/10
+incuria/10
+incursión/10
+incuso/10,14
+inda
+indagación/10
+indagador/10,13
+indagatorio/10,14
+indebidamente
+indebido/10,14
+indecencia/10
+indecente/10
+indecentemente
+indecisión/10
+indeciso/10,14
+indeclarábel/12
+indeclarable/10
+indeclinábel/12
+indeclinable/10
+indecoro/10
+indecorosamente
+indecoroso/10,14
+indefectíbel/12
+indefectibelmente
+indefectibilidade/10
+indefectible/10
+indefectiblemente
+indefendíbel/12
+indefendible/10
+indefensión/10
+indefenso/10,14
+indefiníbel/12
+indefinible/10
+indefinición/10
+indefinidamente
+indefinido/10,14
+indeformábel/12
+indeformable/10
+indehiscencia/10
+indehiscente/10
+indelébel/12
+indelebelmente
+indelebilidade/10
+indeleble/10
+indeleblemente
+indelegábel/12
+indelegable/10
+indeliberadamente
+indeliberado/10,14
+indelicadeza/10
+indelicado/10,14
+indemne/10
+indemnidade/10
+indemnizábel/12
+indemnizable/10
+indemnización/10
+indemnizador/10,13
+indemostrábel/12
+indemostrable/10
+indemostrado/10,14
+independencia/10
+independente/10
+independentemente
+independentismo/10
+independentista/10
+indescifrábel/12
+indescifrabelmente
+indescifrable/10
+indescifrablemente
+indescompoñíbel/12
+indescompoñible/10
+indescritíbel/12
+indescritible/10
+indesculpábel/12
+indesculpable/10
+indesexábel/12
+indesexable/10
+indestrutíbel/12
+indestrutibilidade/10
+indestrutible/10
+indeterminábel/12
+indeterminable/10
+indeterminación/10
+indeterminadamente
+indeterminado/10,14
+indeterminativo/10,14
+indeterminismo/10
+indeterminista/10
+indexación/10
+indianismo/10
+indianista/10
+indiano/10,14
+indicación/10
+indicador/10,13
+indicativo/10,14
+indicción/10
+índice/10
+indiciario/10,14
+indicíbel/12
+indicible/10
+indicio/10
+índico/10,14
+indiferenciábel/12
+indiferenciable/10
+indiferenciación/10
+indiferenciado/10,14
+indiferente/10
+indiferentemente
+indiferentismo/10
+indiferenza/10
+indignación/10
+indignadamente
+indignamente
+indignante/10
+indignidade/10
+indigno/10,14
+índigo/10
+indio/10,14
+indirecta/10
+indirectamente
+indirecto/10,14
+indiscerníbel/12
+indiscernible/10
+indisciplina/10
+indisciplinado/10,14
+indiscreción/10
+indiscretamente
+indiscreto/10,14
+indiscriminábel/12
+indiscriminable/10
+indiscriminadamente
+indiscriminado/10,14
+indiscutíbel/12
+indiscutibelmente
+indiscutible/10
+indiscutiblemente
+indiscutido/10,14
+indisociábel/12
+indisociable/10
+indisolúbel/12
+indisolubelmente
+indisolubilidade/10
+indisoluble/10
+indisolublemente
+indisolución/10
+indispensábel/12
+indispensabelmente
+indispensable/10
+indispensablemente
+indispoñíbel/12
+indispoñibilidade/10
+indispoñible/10
+indisposición/10
+indisposto/10,14
+indisputábel/12
+indisputable/10
+indistinción/10
+indistinguíbel/12
+indistinguible/10
+indistintamente
+indistinto/10,14
+individuación/10
+individual/12
+individualidade/10
+individualismo/10
+individualista/10
+individualización/10
+individualmente
+individuo/10
+indivisamente
+indivisíbel/12
+indivisibelmente
+indivisibilidade/10
+indivisible/10
+indivisiblemente
+indivisión/10
+indiviso/10,14
+indíxena/10
+indixencia/10
+indixenismo/10
+indixenista/10
+indixente/10
+indixeríbel/12
+indixerible/10
+indixestión/10
+indixesto/10,14
+indochinés/10,14
+indócil/10
+indocilidade/10
+indocumentado/10,14
+índodes
+indoeuropeísta/10
+indoeuropeo/10,14
+índole/10
+indolencia/10
+indolente/10
+indolentemente
+indoloro/10,14
+indomábel/12
+indomable/10
+indomeábel/12
+indomeable/10
+indomesticábel/12
+indomesticable/10
+indómito/10,14
+índomos
+indonesio/10,14
+indoportugués/10,14
+indostano/10,14
+indouto/10,14
+indoxermánico/10,14
+indubidábel/12
+indubidabelmente
+indubidable/10
+indubidablemente
+indución/10
+indúctil/10
+inductilidade/10
+indulina/10
+indulto/10
+indulxencia/10
+indulxente/10
+indulxentemente
+indumentaria/10
+indumentario/10,14
+indumento/10
+induración/10
+indusio/10
+industria/10
+industrial/12
+industrialismo/10
+industrialización/10
+industrialmente
+industrioso/10,14
+indutancia/10
+indutivamente
+indutivo/10,14
+indutor/10,13
+induvia/10
+inédito/10,14
+ineducábel/12
+ineducable/10
+ineducación/10
+ineducado/10,14
+inefábel/12
+inefabilidade/10
+inefable/10
+ineficacia/10
+ineficaz/10
+ineficazmente
+ineficiente/10
+inelegancia/10
+inelegante/10
+inelixíbel/12
+inelixibilidade/10
+inelixible/10
+ineludíbel/12
+ineludibelmente
+ineludible/10
+ineludiblemente
+inelutábel/12
+inelutabelmente
+inelutable/10
+inelutablemente
+inembargábel/12
+inembargable/10
+inenarrábel/12
+inenarrabelmente
+inenarrable/10
+inenarrablemente
+inengurrábel/12
+inengurrable/10
+inepcia/10
+ineptitude/10
+inepto/10,14
+inequivocamente
+inequívoco/10,14
+inercia/10
+inercial/12
+inerme/10
+inerte/10
+inescrutábel/12
+inescrutable/10
+inescusábel/12
+inescusabelmente
+inescusable/10
+inescusablemente
+inesgotábel/12
+inesgotabelmente
+inesgotable/10
+inesgotablemente
+inesixíbel/12
+inesixible/10
+inesperábel/12
+inesperable/10
+inesperadamente
+inesperado/10,14
+inesquecíbel/12
+inesquecible/10
+inesquencíbel/12
+inesquencible/10
+inestábel/12
+inestabilidade/10
+inestable/10
+inestimábel/12
+inestimable/10
+inevitábel/12
+inevitabelmente
+inevitable/10
+inevitablemente
+inexactamente
+inexactitude/10
+inexacto/10,14
+inexistencia/10
+inexistente/10
+inexorábel/12
+inexorabelmente
+inexorabilidade/10
+inexorable/10
+inexorablemente
+inexperiencia/10
+inexperimentado/10,14
+inexperto/10,14
+inexpiábel/12
+inexpiable/10
+inexplicábel/12
+inexplicabelmente
+inexplicable/10
+inexplicablemente
+inexplicado/10,14
+inexplorábel/12
+inexplorable/10
+inexplorado/10,14
+inexpresábel/12
+inexpresable/10
+inexpresivo/10,14
+inexpugnábel/12
+inexpugnabilidade/10
+inexpugnable/10
+inextensíbel/12
+inextensible/10
+inextinguíbel/12
+inextinguible/10
+inextinto/10,14
+inextirpábel/12
+inextirpable/10
+inextricábel/12
+inextricabelmente
+inextricable/10
+inextricablemente
+infactíbel/12
+infactible/10
+infalíbel/12
+infalibelmente
+infalibilidade/10
+infalible/10
+infaliblemente
+infalsificábel/12
+infalsificable/10
+infamación/10
+infamador/10,13
+infamante/10
+infamatorio/10,14
+infame/10
+infamia/10
+infancia/10
+infando/10,14
+infantado/10
+infantaría/10
+infante/10,14
+infantería/10
+infanticida/10
+infanticidio/10
+infantil/12
+infantilismo/10
+infanzón/10
+infartado/10,14
+infarto/10
+infatigábel/12
+infatigabelmente
+infatigable/10
+infatigablemente
+infausto/10,14
+infección/10
+infeccioso/10,14
+infecto/10,14
+infecundidade/10
+infecundo/10,14
+infelicidade/10
+infeliz/10
+infelizmente
+inferencia/10
+inferior/10
+inferioridade/10
+infernal/12
+inferno/10
+ínfero/10,14
+inferoanterior/10
+inferolateral/12
+infértil/10
+infertilidade/10
+infestación/10
+infestador/10,13
+infestante/10
+infesto/10,14
+infibulación/10
+infidelidade/10
+infiel/12
+infielmente
+infiltración/10
+ínfimo/10,14
+infindo/10,14
+infinidade/10
+infinitamente
+infinitesimal/12
+infinitésimo/10,14
+infinitivo/10,14
+infinito/10,14
+infixación/10
+infixo/10
+inflación/10
+inflacionario/10,14
+inflacionismo/10
+inflacionista/10
+inflamábel/12
+inflamabilidade/10
+inflamable/10
+inflamación/10
+inflamatorio/10,14
+inflexíbel/12
+inflexibelmente
+inflexibilidade/10
+inflexible/10
+inflexiblemente
+inflexión/10
+inflorescencia/10
+influencia/10
+influenciábel/12
+influenciable/10
+influente/10
+influenza/10
+influxo/10
+información/10
+informador/10,13
+informal/12
+informalidade/10
+informalmente
+informante/10
+informaticamente
+informático/10,14
+informativo/10,14
+informatización/10
+informe/10
+infortunadamente
+infortunado/10,14
+infortunio/10
+infracción/10
+infractor/10,13
+infraescrito/10,14
+infraestrutura/10
+infrahumano/10,14
+infranqueábel/12
+infranqueable/10
+infraoitava/10
+infrasón/10
+infravermello/10,14
+infrecuencia/10
+infrecuente/10
+infrecuentemente
+infrutífero/10,14
+infrutuosamente
+infrutuoso/10,14
+ínfula/10
+infumábel/12
+infumable/10
+infundadamente
+infundado/10,14
+infundibuliforme/10
+infundíbulo/10
+infusíbel/12
+infusibilidade/10
+infusible/10
+infusión/10
+infuso/10,14
+infusorio/10
+inglés/10,14
+ingobernábel/12
+ingobernable/10
+ingratamente
+ingratitude/10
+ingrato/10,14
+ingravidez/10
+ingrávido/10,14
+ingrediente/10
+ingresivo/10,14
+ingreso/10
+ingua/10
+inguinal/12
+ingurxitación/10
+inhábil/10
+inhabilidade/10
+inhabilitación/10
+inhabilmente
+inhabitábel/12
+inhabitabilidade/10
+inhabitable/10
+inhabitado/10,14
+inhabituado/10,14
+inhabitual/12
+inhalación/10
+inhalador/10
+inharmónico/10,14
+inherencia/10
+inherente/10
+inhibición/10
+inhibidor/10,13
+inhibitorio/10,14
+inhospitalario/10,14
+inhospitalidade/10
+inhóspito/10,14
+inhumación/10
+inhumanamente
+inhumanidade/10
+inhumano/10,14
+iniciación/10
+iniciador/10,13
+inicial/12
+inicialmente
+iniciático/10,14
+iniciativa/10
+inicio/10
+inicuamente
+inicuo/10,14
+inigualábel/12
+inigualabelmente
+inigualable/10
+inigualablemente
+inigualado/10,14
+inimaxinábel/12
+inimaxinable/10
+inimigo/10,14
+inimitábel/12
+inimitable/10
+inimizade/10
+ininflamábel/12
+ininflamable/10
+inintelixíbel/12
+inintelixibelmente
+inintelixibilidade/10
+inintelixible/10
+inintelixiblemente
+ininterrompidamente
+ininterrompido/10,14
+iniquidade/10
+inmaculado/10,14
+inmanencia/10
+inmanente/10
+inmanentismo/10
+inmanexábel/12
+inmanexable/10
+inmarcescíbel/12
+inmarcescible/10
+inmarcesíbel/12
+inmarcesible/10
+inmaterial/12
+inmaterialidade/10
+inmaterialismo/10
+inmaterialista/10
+inmaturidade/10
+inmaturo/10,14
+inmediacións
+inmediatamente
+inmediato/10,14
+inmellorábel/12
+inmellorabelmente
+inmellorable/10
+inmellorablemente
+inmemorial/12
+inmensamente
+inmensidade/10
+inmenso/10,14
+inmensurábel/12
+inmensurable/10
+inmerecidamente
+inmerecido/10,14
+inmersión/10
+inmerso/10,14
+inmigración/10
+inmigrante/10
+inmigratorio/10,14
+inminencia/10
+inminente/10
+inmiscíbel/12
+inmiscible/10
+inmóbel/12
+inmóbil/10
+inmobiliaria/10
+inmobiliario/10,14
+inmobilidade/10
+inmobilismo/10
+inmobilista/10
+inmobilización/10
+inmoble/10
+inmoderación/10
+inmoderadamente
+inmoderado/10,14
+inmodestamente
+inmodestia/10
+inmodesto/10,14
+inmodificábel/12
+inmodificable/10
+inmolación/10
+inmolador/10,13
+inmoral/12
+inmoralidade/10
+inmoralismo/10
+inmoralista/10
+inmoralmente
+inmorredoiro/10,14
+inmortal/12
+inmortalidade/10
+inmotivadamente
+inmotivado/10,14
+inmundicia/10
+inmundo/10,14
+inmune/10
+inmunidade/10
+inmunización/10
+inmunizante/10
+inmunodeficiencia/10
+inmunólogo/10,14
+inmunoloxía/10
+inmunolóxico/10,14
+inmunoterapia/10
+inmutábel/12
+inmutabelmente
+inmutabilidade/10
+inmutable/10
+inmutablemente
+innatismo/10
+innato/10,14
+innavegábel/12
+innavegable/10
+innecesariamente
+innecesario/10,14
+innegábel/12
+innegabelmente
+innegable/10
+innegablemente
+innegociábel/12
+innegociable/10
+innervación/10
+innobre/10
+innomeábel/12
+innomeable/10
+innominábel/12
+innominable/10
+innominado/10,14
+innovación/10
+innovador/10,13
+innumerábel/12
+innumerabelmente
+innumerabilidade/10
+innumerable/10
+innumerablemente
+innúmero/10,14
+inobservábel/12
+inobservable/10
+inobservado/10,14
+inobservancia/10
+inobservante/10
+inocencia/10
+inocentada/10
+inocente/10
+inocentemente
+inocuidade/10
+inoculábel/12
+inoculable/10
+inoculación/10
+inoculador/10,13
+inocultábel/12
+inocultable/10
+inocuo/10,14
+inocupado/10,14
+inodoro/10,14
+inofensivamente
+inofensivo/10,14
+inoficioso/10,14
+inoperábel/12
+inoperable/10
+inoperancia/10
+inoperante/10
+inopexia/10
+inopia/10
+inopinábel/12
+inopinable/10
+inopinadamente
+inopinado/10,14
+inoportunamente
+inoportunidade/10
+inoportuno/10,14
+inorganicamente
+inorgánico/10,14
+inoxidábel/12
+inoxidable/10
+inquebrantábel/12
+inquebrantable/10
+inquedo/10,14
+inquietamente
+inquietante/10
+inquieto/10,14
+inquietude/10
+inquilinato/10
+inquilinismo/10
+inquilino/10,14
+inquiridor/10,13
+inquisición/10
+inquisidor/10,13
+inquisitivo/10,14
+inquisitorial/12
+inquisitorialmente
+inri/10
+insaciábel/12
+insaciabelmente
+insaciabilidade/10
+insaciable/10
+insaciablemente
+insaciado/10,14
+insalivación/10
+insalubre/10
+insalubridade/10
+insalvábel/12
+insalvable/10
+insán/10,14
+insandábel/12
+insandable/10
+insania/10
+insanidade/10
+insatisfacción/10
+insatisfactorio/10,14
+insatisfeito/10,14
+insaturábel/12
+insaturable/10
+inscrición/10
+inscritíbel/12
+inscritible/10
+inscrito/10,14
+inscultura/10
+insecábel/12
+insecable/10
+insectario/10
+insecticida/10
+insectífugo/10,14
+insectívoro/10,14
+insecto/10
+insectófilo/10,14
+inseguramente
+inseguridade/10
+inseguro/10,14
+inseminación/10
+insensatamente
+insensatez/10
+insensato/10,14
+insensíbel/12
+insensibelmente
+insensibilidade/10
+insensibilización/10
+insensibilizador/10,13
+insensible/10
+insensiblemente
+inseparábel/12
+inseparabelmente
+inseparable/10
+inseparablemente
+insepulto/10,14
+inserción/10
+inseríbel/12
+inserible/10
+inservíbel/12
+inservible/10
+insidia/10
+insidiosamente
+insidioso/10,14
+insigne/10
+insignia/10
+insignificancia/10
+insignificante/10
+insinceridade/10
+insincero/10,14
+insinuación/10
+insinuador/10,13
+insinuante/10
+insinuativo/10,14
+insipidamente
+insipidez/10
+insípido/10,14
+insistencia/10
+insistente/10
+insistentemente
+insociábel/12
+insociabilidade/10
+insociable/10
+insocial/12
+insolación/10
+insoldábel/12
+insoldable/10
+insolencia/10
+insolente/10
+insolentemente
+insolidariedade/10
+insolidario/10,14
+insólito/10,14
+insolúbel/12
+insolubelmente
+insolubilidade/10
+insoluble/10
+insolublemente
+insolvencia/10
+insolvente/10
+insomerxíbel/12
+insomerxible/10
+insomne/10
+insomnio/10
+insoñábel/12
+insoñable/10
+insondábel/12
+insondable/10
+insonoridade/10
+insonorización/10
+insonoro/10,14
+insoportábel/12
+insoportable/10
+insospeitábel/12
+insospeitable/10
+insospeitadamente
+insospeitado/10,14
+insostíbel/12
+insostible/10
+inspección/10
+inspector/10,13
+inspirábel/12
+inspirable/10
+inspiración/10
+inspiradamente
+inspirador/10,13
+inspiratorio/10,14
+instalábel/12
+instalable/10
+instalación/10
+instalador/10,13
+instancia/10
+instantaneamente
+instantaneidade/10
+instantáneo/10,14
+instante/10
+instauración/10
+instaurador/10,13
+instigación/10
+instigador/10,13
+instilación/10
+instintivamente
+instintivo/10,14
+instinto/10
+institución/10
+institucional/12
+institucionalización/10
+institucionalmente
+instituidor/10,13
+instituto/10
+institutriz/10
+instrución/10
+instruído/10,14
+instrumentación/10
+instrumental/12
+instrumentalismo/10
+instrumentalización/10
+instrumentalmente
+instrumentista/10
+instrumento/10
+instrutivo/10,14
+instrutor/10,13
+insua/10
+insubmisión/10
+insubmiso/10,14
+insubordinación/10
+insubornábel/12
+insubornable/10
+insubstancial/12
+insubstancialidade/10
+insubstituíbel/12
+insubstituíble/10
+insuficiencia/10
+insuficiente/10
+insuficientemente
+insuflación/10
+insuflador/10,13
+insufríbel/12
+insufribelmente
+insufrible/10
+insufriblemente
+insular/10
+insularidade/10
+insularización/10
+insulina/10
+insulsamente
+insulsez/10
+insulso/10,14
+insultador/10,13
+insultante/10
+insulto/10
+insuperábel/12
+insuperable/10
+insurrección/10
+insurreccional/12
+insurrecto/10,14
+insurxente/10
+intáctil/10
+intacto/10,14
+intanxíbel/12
+intanxibilidade/10
+intanxible/10
+integrábel/12
+integrable/10
+integración/10
+integracionismo/10
+integracionista/10
+integrador/10,13
+integral/12
+integralmente
+integramente
+integrante/10
+integridade/10
+integrismo/10
+integrista/10
+íntegro/10,14
+intelección/10
+intelectivamente
+intelectivo/10,14
+intelecto/10
+intelectual/12
+intelectualidade/10
+intelectualismo/10
+intelectualista/10
+intelectualización/10
+intelectualmente
+intelixencia/10
+intelixente/10
+intelixentemente
+intelixíbel/12
+intelixibelmente
+intelixibilidade/10
+intelixible/10
+intelixiblemente
+intemperadamente
+intemperado/10,14
+intemperante/10
+intemperanza/10
+intemperie/10
+intempestivamente
+intempestivo/10,14
+intemporal/12
+intemporalidade/10
+intención/10
+intencionadamente
+intencionado/10,14
+intencional/12
+intencionalidade/10
+intencionalmente
+intendencia/10
+intendente/10
+intensamente
+intensidade/10
+intensificación/10
+intensión/10
+intensivamente
+intensivo/10,14
+intenso/10,14
+intento/10
+interacadémico/10,14
+interacción/10
+interactivo/10,14
+intercalación/10
+intercambiábel/12
+intercambiable/10
+intercambio/10
+intercelular/10
+interceptación/10
+interceptor/10,13
+intercesión/10
+intercesor/10,13
+interclasismo/10
+interclasista/10
+intercolumnio/10
+intercomunicación/10
+interconsonántico/10,14
+intercontinental/12
+intercorrente/10
+intercostal/12
+interdental/12
+interdependencia/10
+interdependente/10
+interdición/10
+interdisciplinariedade/10
+interdisciplinario/10,14
+interdito/10
+interdixital/12
+interesadamente
+interesante/10
+interese/10
+interestelar/10
+interface/10
+interferencia/10
+interferente/10
+interferometría/10
+interferómetro/10
+interferón/10
+interfixo/10,14
+interfono/10
+intergaláctico/10,14
+interglaciar/10
+ínterim/10
+interinamente
+interinidade/10
+interino/10,14
+interior/10
+interioridade/10
+interiorismo/10
+interiorización/10
+interiormente
+interlineal/12
+interlingua/10
+interlocución/10
+interlocutor/10,13
+interlocutorio/10,14
+interludio/10
+interlunio/10
+intermaxilar/10
+intermediario/10,14
+intermedio/10,14
+interminábel/12
+interminabelmente
+interminable/10
+interminablemente
+interministerial/12
+intermisión/10
+intermitencia/10
+intermitente/10
+intermitentemente
+intermolecular/10
+intermuscular/10
+internacional/12
+internacionalidade/10
+internacionalismo/10
+internacionalista/10
+internacionalización/10
+internacionalmente
+internamente
+internamento/10
+internet
+internista/10
+interno/10,14
+internodio/10
+interoceánico/10,14
+interóseo/10,14
+interparietal/12
+interparlamentario/10,14
+interpelación/10
+interpelante/10
+interplanetario/10,14
+interpolación/10
+interpolador/10,13
+interposición/10
+interpretábel/12
+interpretable/10
+interpretación/10
+interpretativo/10,14
+intérprete/10
+interprofesional/12
+interregno/10
+interrelación/10
+interrexional/12
+interrogación/10
+interrogador/10,13
+interrogante/10
+interrogativamente
+interrogativo/10,14
+interrogatorio/10
+interrompidamente
+interrupción/10
+interrupto/10,14
+interruptor/10,13
+intersección/10
+intersectorial/12
+intersexual/12
+intersexualidade/10
+intersideral/12
+intersindical/12
+intersticial/12
+intersticio/10
+intertrixe/10
+intertropical/12
+interuniversitario/10,14
+interurbano/10,14
+intervalo/10
+intervención/10
+intervencionismo/10
+intervencionista/10
+interveniente/10
+interventor/10,13
+intervertebral/12
+intervocálico/10,14
+interxección/10
+interxectivo/10,14
+intestado/10,14
+intestinal/12
+intestino/10,14
+intimación/10
+intimamente
+intimidábel/12
+intimidable/10
+intimidación/10
+intimidade/10
+intimidatorio/10,14
+intimismo/10
+intimista/10
+íntimo/10,14
+íntimos
+intitulación/10
+intocábel/12
+intocable/10
+intolerábel/12
+intolerabilidade/10
+intolerable/10
+intolerancia/10
+intolerante/10
+intonso/10,14
+intoxicación/10
+intoxicante/10
+intracelular/10
+intracranial/12
+intracutáneo/10,14
+intradérmico/10,14
+intradorso/10
+intraducíbel/12
+intraducible/10
+intragábel/12
+intragable/10
+intrahistoria/10
+intramolecular/10
+intramuscular/10
+intranquilidade/10
+intranquilizador/10,13
+intranquilo/10,14
+intranscendencia/10
+intranscendente/10
+intransferíbel/12
+intransferible/10
+intransitábel/12
+intransitable/10
+intransitado/10,14
+intransitivamente
+intransitividade/10
+intransitivo/10,14
+intransixencia/10
+intransixente/10
+intransmisíbel/12
+intransmisibilidade/10
+intransmisible/10
+intransportábel/12
+intransportable/10
+intranuclear/10
+intratábel/12
+intratabilidade/10
+intratable/10
+intrauterino/10,14
+intravenoso/10,14
+intre/10
+intrepidamente
+intrepidez/10
+intrépido/10,14
+intriga/10
+intrigante/10
+intrinsecamente
+intrínseco/10,14
+introducíbel/12
+introducible/10
+introdución/10
+introdutivo/10,14
+introdutor/10,13
+introdutorio/10,14
+introito/10
+intromisión/10
+introrso/10,14
+introspección/10
+introspectivo/10,14
+introversión/10
+introvertido/10,14
+intrusión/10
+intrusivo/10,14
+intruso/10,14
+intubación/10
+intuición/10
+intuicionismo/10
+intuicionista/10
+intuitivamente
+intuitivo/10,14
+intumescencia/10
+intumescente/10
+intususcepción/10
+ínula/10
+inundábel/12
+inundable/10
+inundación/10
+inurbano/10,14
+inusitadamente
+inusitado/10,14
+inútil/10
+inutilidade/10
+inutilizábel/12
+inutilizable/10
+inutilización/10
+inutilmente
+invadeábel/12
+invadeable/10
+invalidábel/12
+invalidable/10
+invalidación/10
+invalidez/10
+inválido/10,14
+invar/10
+invariábel/12
+invariabelmente
+invariabilidade/10
+invariable/10
+invariablemente
+invariancia/10
+invariante/10
+invasión/10
+invasor/10,13
+invaxinación/10
+invectiva/10
+invencíbel/12
+invencible/10
+invención/10
+invendíbel/12
+invendible/10
+inventariábel/12
+inventariable/10
+inventario/10
+inventiva/10
+inventivo/10,14
+invento/10
+inventor/10,13
+inverificábel/12
+inverificable/10
+invernada/10
+invernadoiro/10
+invernal/12
+inverneira/10
+invernía/10
+invernizo/10,14
+inverno/10
+inverosímil/10
+inverosimilitude/10
+inversamente
+inversión/10
+inverso/10,14
+inversor/10,13
+invertase/10
+invertebrado/10,14
+invertíbel/12
+invertible/10
+investidor/10,13
+investidura/10
+investigábel/12
+investigable/10
+investigación/10
+investigador/10,13
+investigante/10
+investimento/10
+inveteradamente
+inviábel/12
+inviabilidade/10
+inviable/10
+invicto/10,14
+invidente/10
+inviolábel/12
+inviolabilidade/10
+inviolable/10
+inviolado/10,14
+invisíbel/12
+invisibelmente
+invisibilidade/10
+invisible/10
+invisiblemente
+invitación/10
+invitatorio/10
+invite/10
+invocábel/12
+invocable/10
+invocación/10
+invocador/10,13
+invocatorio/10,14
+involucelo/10
+involución/10
+involucionismo/10
+involucionista/10
+invólucro/10
+involuntariamente
+involuntariedade/10
+involuntario/10,14
+involutivo/10,14
+invulnerábel/12
+invulnerabilidade/10
+invulnerable/10
+invulnerado/10,14
+inxección/10
+inxectábel/12
+inxectable/10
+inxector/10,13
+inxénito/10,14
+inxente/10
+inxenuamente
+inxenuidade/10
+inxenuo/10,14
+inxerencia/10
+inxestión/10
+inxuria/10
+inxuriador/10,13
+inxuriante/10
+inxuriosamente
+inxurioso/10,14
+inxustamente
+inxustificábel/12
+inxustificable/10
+inxustificadamente
+inxustificado/10,14
+inxustiza/10
+inxusto/10,14
+inzadoiro/10
+inzo/10
+inzón/10
+iodato/10
+iode/10
+iodhídrico/10,14
+iódico/10,14
+iodífero/10,14
+iodismo/10
+iodo/10
+iodoformo/10
+iodómetro/10
+iodoterapia/10
+ioduro/10
+ioga/10
+iogui/10
+iogur/10
+iogureira/10
+ioió/10
+ión/10
+iónico/10,14
+ionización/10
+ionizante/10
+ionosfera/10
+iota/10
+iotacismo/10
+ipecacuaña/10
+ipomea/10
+ípsilon/10
+ira/10
+iracundia/10
+iracundo/10,14
+iradamente
+iraniano/10,14
+iránico/10,14
+iranio/10,14
+iraquí/10
+irascíbel/12
+irascibilidade/10
+irascible/10
+iridácea/10
+iridectomía/10
+iridescencia/10
+iridescente/10
+iridiado/10,14
+irídico/10,14
+iridio/10
+iriense/10
+iris
+irisación/10
+irite/10
+irlandés/10,14
+irmán/10,14
+irmandade/10
+irmandiño/10,14
+ironía/10
+ironicamente
+irónico/10,14
+ironista/10
+iroqués/10,14
+irracional/12
+irracionalidade/10
+irracionalismo/10
+irracionalmente
+irradiación/10
+irradiador/10,13
+irradiante/10
+irreal/12
+irrealidade/10
+irrealismo/10
+irrealizábel/12
+irrealizable/10
+irrealizado/10,14
+irrebatíbel/12
+irrebatible/10
+irreconciliábel/12
+irreconciliabelmente
+irreconciliable/10
+irreconciliablemente
+irrecoñecíbel/12
+irrecoñecible/10
+irrecuperábel/12
+irrecuperable/10
+irrecusábel/12
+irrecusable/10
+irredentismo/10
+irredentista/10
+irredento/10,14
+irredimíbel/12
+irredimible/10
+irredutíbel/12
+irredutibelmente
+irredutibilidade/10
+irredutible/10
+irredutiblemente
+irreelixíbel/12
+irreelixible/10
+irreflexión/10
+irreflexivamente
+irreflexivo/10,14
+irreformábel/12
+irreformable/10
+irrefragábel/12
+irrefragable/10
+irrefreábel/12
+irrefreable/10
+irrefutábel/12
+irrefutabelmente
+irrefutabilidade/10
+irrefutable/10
+irrefutablemente
+irregular/10
+irregularidade/10
+irregularmente
+irrelevancia/10
+irrelevante/10
+irrelixión/10
+irrelixiosamente
+irrelixiosidade/10
+irrelixioso/10,14
+irremediábel/12
+irremediabelmente
+irremediable/10
+irremediablemente
+irremisíbel/12
+irremisibelmente
+irremisible/10
+irremisiblemente
+irremovíbel/12
+irremovible/10
+irremunerado/10,14
+irrenunciábel/12
+irrenunciable/10
+irreparábel/12
+irreparabelmente
+irreparable/10
+irreparablemente
+irreprensíbel/12
+irreprensible/10
+irrepresentábel/12
+irrepresentable/10
+irreprimíbel/12
+irreprimibelmente
+irreprimible/10
+irreprimiblemente
+irreprochábel/12
+irreprochabelmente
+irreprochable/10
+irreprochablemente
+irrescindíbel/12
+irrescindible/10
+irresistíbel/12
+irresistibelmente
+irresistible/10
+irresistiblemente
+irresolúbel/12
+irresoluble/10
+irresolución/10
+irresoluto/10,14
+irrespectuosamente
+irrespectuoso/10,14
+irrespirábel/12
+irrespirabilidade/10
+irrespirable/10
+irresponsábel/12
+irresponsabelmente
+irresponsabilidade/10
+irresponsable/10
+irresponsablemente
+irretractábel/12
+irretractable/10
+irretroactividade/10
+irretroactivo/10,14
+irreverencia/10
+irreverente/10
+irreverentemente
+irreversíbel/12
+irreversibilidade/10
+irreversible/10
+irrevogábel/12
+irrevogabelmente
+irrevogabilidade/10
+irrevogable/10
+irrevogablemente
+irrigábel/12
+irrigable/10
+irrigación/10
+irrigador/10
+irrisión/10
+irrisorio/10,14
+irritábel/12
+irritabilidade/10
+irritable/10
+irritación/10
+irritante/10
+irrogación/10
+irrompíbel/12
+irrompible/10
+irrupción/10
+irto/10,14
+irunés/10,14
+isabelino/10,14
+isba/10
+isca/10
+iscallo/10
+isco/10
+iscuria/10
+isíaco/10,14
+islam/10
+islámico/10,14
+islamismo/10
+islamita/10
+islamización/10
+islandés/10,14
+ismaelita/10
+ismo/10
+iso
+isóbara/10
+isobárico/10,14
+isóbaro/10,14
+isóbata/10
+isóbato/10,14
+isóclina/10
+isoclinal/12
+isóclino/10,14
+isocora/10
+isocoro/10,14
+isocromático/10,14
+isocronismo/10
+isócrono/10,14
+isodáctilo/10,14
+isodinámico/10,14
+isoédrico/10,14
+isoeléctrico/10,14
+isoetácea/10
+isogamia/10
+isogámico/10,14
+isógamo/10,14
+isoglosa/10
+isógona/10
+isógono/10,14
+isohieta/10
+isohieto/10,14
+isohipsa/10
+isohipso/10,14
+isolacionismo/10
+isolacionista/10
+isomería/10
+isomérico/10,14
+isomerización/10
+isómero/10,14
+isometría/10
+isométrico/10,14
+isomórfico/10,14
+isomorfismo/10
+isomorfo/10,14
+isópodo/10
+isóptero/10
+isóscele/10
+isosilábico/10,14
+isosilabismo/10
+isosísmico/10,14
+isostase/10
+isostático/10,14
+isótera/10
+isoterma/10
+isotérmico/10,14
+isotermo/10,14
+isótero/10,14
+isotonía/10
+isotónico/10,14
+isotopía/10
+isotópico/10,14
+isótopo/10
+isotropía/10
+isótropo/10,14
+isqueiro/10
+isquemia/10
+isquémico/10,14
+isquiático/10,14
+isquion/10
+israelí/10
+israelita/10
+israelítico/10,14
+ístmico/10,14
+istmo/10
+isto
+isúrido/10
+italianismo/10
+italianista/10
+italianizante/10
+italiano/10,14
+itálico/10,14
+italiota/10
+ítem/10
+iteración/10
+iterativamente
+iterativo/10,14
+iterbio/10
+itifálico/10,14
+itinerante/10
+itinerario/10,14
+itrio/10
+iuca/10
+iugoslavo/10,14
+ixia/10
+ixodo/10
+jazz-rock/10
+jazz/10
+jazzístico/10,14
+jeep/10
+jeffersoniano/10,14
+jockey/10
+jóckey/10
+joule/10
+joyciano/10,14
+judo/10
+judoka/10
+jumbo/10
+junguiano/10,14
+júnior/11
+ka/10
+kafkiano/10,14
+kaiser/10
+káiser/10
+kamikaze/10
+kantiano/10,14
+kantismo/10
+kappa/10
+karaoke/10
+karate/10
+karateka/10
+karma/10
+kart/10
+katangués/10,14
+katmanduano/10,14
+kelvin/10
+kenyano/10,14
+kepchup/10
+képchup/10
+kepleriano/10,14
+keynesiano/10,14
+khan/10
+khanato/10
+kharxa/10
+khi/10
+khmer/11
+kiribatiano/10,14
+kirsch/10
+kit/10
+kitsch/10
+kiwi/10
+koala/10
+koiné/10
+kolkhoz/10
+kopeck/10
+krausismo/10
+krausista/10
+kremlin/10
+kurdo/10,14
+kuwaití/10
+kyrie/10
+la/10
+labarada/10
+labareda/10
+lábaro/10
+labaza/10
+labazada/10
+labega/10
+labelo/10
+labestro/10
+labia/10
+labiada/10
+labiado/10,14
+labial/12
+labialización/10
+labieiro/10,14
+lábil/10
+labio/10
+labiodental/12
+labionasal/12
+labiovelar/10
+labiríntico/10,14
+labirinto/10
+labor/10
+laborábel/12
+laborable/10
+laborada/10
+laboral/12
+laboralista/10
+laboratorio/10
+laboría/10
+laboriosamente
+laboriosidade/10
+laborioso/10,14
+laborismo/10
+laborista/10
+labra/10
+labradeira/10
+labrador/10,13
+labradura/10
+labranza/10
+labrego/10,14
+lábridos/10
+labro/10
+laca/10
+lacaceiro/10,14
+lacaio/10
+lacazán/10,15
+lacazanaría/10
+lacazanería/10
+lacedemonio/10,14
+laceiro/10,14
+lacena/10
+laceración/10
+lacerante/10
+lacería/10
+lacértidos/10
+lacha/10
+lacinia/10
+laciniado/10,14
+lacoada/10
+lacoeiro/10,14
+lacón/10
+laconicamente
+lacónico/10,14
+laconismo/10
+lacre/10
+lacrimación/10
+lacrimal/12
+lacrimatorio/10
+lacrimoso/10,14
+lacrimóxeno/10,14
+lactación/10
+lactancia/10
+lactante/10
+lactase/10
+lactato/10
+lacteado/10,14
+lácteo/10,14
+lactescencia/10
+lactescente/10
+lacticinio/10
+láctico/10,14
+lactífero/10,14
+lactifobia/10
+lactífugo/10,14
+lactina/10
+lactíxeno/10,14
+lactobaciláceas/10
+lactobacilo/10
+lactodensímetro/10
+lactoflavina/10
+lactoglobulina/10
+lactómetro/10
+lactosa/10
+lactucario/10
+lacunar/10
+lacunoso/10,14
+lacustre/10
+ladaíña/10
+ládano/10
+ladeamento/10
+ladeira/10
+ladeiro/10,14
+ladino/10,14
+lado/10
+ladra/10
+ladrador/10,13
+ladrairo/10
+ladral/12
+ladrido/10
+ladrillador/10,13
+ladrilleira/10
+ladrillo/10
+ladrizo/10
+ladro/10
+ladroeiro/10,14
+ladroízo/10
+ladrón/10,14
+laga/10
+lagaña/10
+lagañoso/10,14
+lagar/10
+lagarada/10
+lagareta/10
+lagarta/10
+lagarteira/10
+lagarteiro/10,14
+lagarto/10
+lago/10
+lagoa/10
+lagoeiro/10
+lagópodo/10
+lagorza/10
+lagosta/10
+lagosteira/10
+lagostino/10
+lágrima/10
+lagumeiro/10
+lagumento/10,14
+lai/10
+laia/10
+laicado/10
+laical/12
+laicidade/10
+laicismo/10
+laicista/10
+laicización/10
+laico/10,14
+laido/10,14
+laído/10
+laimo/10
+laio/10
+laión/10,15
+lalación/10
+lalinense/10
+lalopatía/10
+lama/10
+lamacento/10,14
+lamagorza/10
+lamaguento/10,14
+lamaísmo/10
+lamaísta/10
+lamanisco/10
+lamarckismo/10
+lamarckista/10
+lamazal/12
+lambada/10
+lambda/10
+lambdacismo/10
+lambecricas
+lambecús
+lambedela/10
+lambedor/10,13
+lambedura/10
+lambefoula/10
+lambel/12
+lamberetada/10
+lambereteiro/10,14
+lambeta/10
+lambetada/10
+lambeteiro/10,14
+lambiscada/10
+lambisqueiro/10,14
+lambón/10,15
+lambonada/10
+lambrequín/10
+lambrusca/10
+lambuzada/10
+lambuzas
+lamego/10
+lameiro/10,14
+lamela/10
+lamelado/10,14
+lamelar/10
+lamelibranquio/10
+lamelicórneo/10
+lamelirrostro/10
+lamentábel/12
+lamentabelmente
+lamentable/10
+lamentablemente
+lamentación/10
+lamento/10,14
+lamentoso/10,14
+lamia/10
+lamigueiro/10
+lámina/10
+laminábel/12
+laminable/10
+laminación/10
+laminador/10,13
+laminaria/10
+laminariácea/10
+lamorqueira/10
+lamoso/10,14
+lamote/10
+lámpada/10
+lampadario/10
+lampallo/10
+lampaño/10
+lampantín/10,14
+lámparo/10
+lamparón/10
+lampaza/10
+lampión/10
+lampista/10
+lampistaría/10
+lampistería/10
+lampo/10,14
+lamporca/10
+lamprea/10
+lampreada/10
+lampreazo/10
+lampreeiro/10,14
+lampridiforme/10
+lampuxa/10
+lamugueiro/10,14
+laña/10
+lanar/10
+lancarán/10,14
+lancarao/10
+lance/10
+lanceira/10
+lanceiro/10
+lanceolado/10,14
+lanceta/10
+lancetada/10
+lancha/10
+lanchón/10
+lancinante/10
+landa/10
+landgrave/10
+landgraviato/10
+landó/10
+landra/10
+landreira/10
+langor/10
+langosta/10
+langosteira/10
+langostino/10
+langrán/10,15
+languedociano/10,14
+languidamente
+languidez/10
+lánguido/10,14
+lánido/10
+lanífero/10,14
+laño/10
+lanolina/10
+lantana/10
+lantánido/10
+lantano/10
+lanterna/10
+lanterneiro/10,14
+lanuxe/10
+lanuxinoso/10,14
+lanza/10
+lanzabombas
+lanzacabos
+lanzachamas
+lanzada/10
+lanzadeira/10
+lanzador/10,13
+lanzafoguetes
+lanzafouces
+lanzagases
+lanzagranadas
+lanzal/12
+lanzamento/10
+lanzaminas
+lanzamísiles
+lanzatorpedos
+lanzoa/10
+laosiano/10,14
+lapa/10
+lapada/10
+lapadoiras
+laparada/10
+láparo/10,14
+laparotomía/10
+lapela/10
+lapexada/10
+lapicida/10
+lápida/10
+lapidación/10
+lapidario/10,14
+lapídeo/10,14
+lapidícola/10
+lapilli
+lapiñeira/10
+lapis
+lapiseiro/10
+lapislázuli/10
+lapón/10,14,15
+lapote/10
+lapso/10
+lar/10
+larada/10
+larafuceiro/10,14
+larafuza/10
+larafuzada/10
+laranxa/10
+laranxada/10
+laranxal/12
+laranxeiro/10,14
+larapetas
+larapeteiro/10,14
+larapotada/10
+larapote/10
+larapoteiro/10,14
+larario/10
+lardeiro/10,14
+lardo/10
+lardudo/10,14
+larega/10
+larego/10
+lareira/10
+lareiro/10,14
+laretas
+lareto/10,14
+larexa/10
+larfón/10,15
+largacío/10,14
+largada/10
+largador/10,13
+largamente
+larganza/10
+largo/10,14
+largueza/10
+largura/10
+larica/10
+lárice/10
+lárido/10
+laringal/12
+laringólogo/10,14
+laringoloxía/10
+laringoscopia/10
+laringoscopio/10
+laringotomía/10
+larinxe/10
+larinxectomía/10
+larínxeo/10,14
+larinxite/10
+larmeiro/10,14
+larpán/10,15
+larpeirada/10
+larpeiro/10,14
+larva/10
+larvado/10,14
+larval/12
+larvicida/10
+larvícola/10
+larviforme/10
+larvíparo/10,14
+larvívoro/10,14
+lasaña/10
+lasca/10
+lascaredo/10,14
+lascivamente
+lascivia/10
+lascivo/10,14
+láser/10
+lasitude/10
+laso/10,14
+lastra/10
+lastre/10
+lastro/10
+lata/10
+latarego/10,14
+lategazo/10
+látego/10
+latencia/10
+latente/10
+lateral/12
+lateralidade/10
+lateralización/10
+lateralmente
+lateranense/10
+laterita/10
+látex
+latexante/10
+latexo/10
+laticífero/10,14
+latifolio/10,14
+latifundio/10
+latifundismo/10
+latifundista/10
+latín/10
+latinada/10
+latinidade/10
+latinismo/10
+latinista/10
+latinización/10
+latinizante/10
+latino/10,14
+latinoamericano/10,14
+latinorio/10
+latirismo/10
+latitude/10
+latitudinal/12
+latitudinario/10,14
+latitudinarismo/10
+latiza/10
+lato/10,14
+latoeiro/10,14
+latoira/10
+latón/10
+latría/10
+latricadura/10
+latrina/10
+latriqueiro/10,14
+latrocinio/10
+laudábel/12
+laudable/10
+láudano/10
+laudatorio/10,14
+laude/10
+laúde/10
+laudemio/10
+laúdo/10,14
+laudo/10
+laura/10
+laurácea/10
+laurencio/10
+lauréola/10
+laurífero/10,14
+lava/10
+lavábel/12
+lavable/10
+lavabo/10
+lavacán/10
+lavacoches
+lavacristais
+lavacuncas
+lavadela/10
+lavadoiro/10
+lavador/10,13
+lavadura/10
+lavalouza/10
+lavanco/10
+lavanda/10
+lavandaría/10
+lavandeira/10
+lavandería/10
+lavaruxada/10
+lavativa/10
+lavatorio/10
+lavercada/10
+laverco/10,14
+laxa/10
+laxante/10
+laxativo/10,14
+laxe/10
+laxedo/10
+laxeira/10
+laxeiro/10
+laxento/10,14
+laxismo/10
+laxista/10
+laxitude/10
+laxo/10,14
+lazada/10
+lazarento/10,14
+lazareto/10
+lazarista/10
+lázaro/10
+lazo/10
+lazulita/10
+lea/10
+leal/12
+lealdade/10
+lealmente
+leasing/10
+lebracho/10
+lebrato/10
+lebre/10
+lebreiro/10,14
+lebrescura/10
+lecanorácea/10
+lección/10
+leccionario/10
+lecer/10
+lecitina/10
+lectivo/10,14
+lector/10,13
+lectorado/10
+lectoral/12
+lectura/10
+ledamente
+ledicia/10
+ledo/10,14
+legación/10
+legal/12
+legalidade/10
+legalismo/10
+legalista/10
+legalizábel/12
+legalizable/10
+legalización/10
+legalmente
+legatario/10,14
+legoada/10
+legoeiro/10,14
+legón/10
+legoña/10
+legra/10
+legua/10
+leguleio/10,14
+legume/10
+legumina/10
+leguminosa/10
+leguminoso/10,14
+lei/10
+leiba/10
+leiburiña/10
+leigo/10,14
+leilán/10,15
+leira/10
+leiriense/10
+leiro/10
+leirón/10
+leishmania/10
+leishmaniose/10
+leitarega/10
+leitaría/10
+leitaruga/10
+leitaxe/10
+leite/10
+leiteiro/10,14
+leitería/10
+leitmotiv/10
+leito/10
+leitón/10
+leitoso/10,14
+leituga/10
+leiva/10
+leixaprén/10
+leixarigo/10
+leixenzo/10
+lema/10
+lembranza/10
+leme/10
+lemnácea/10
+lemniscata/10
+lemnisco/10
+lemosino/10,14
+lémure/10
+lemúrido/10
+leña/10
+leñador/10,13
+lenceiro/10,14
+lencería/10
+lenda/10
+lendario/10,14
+lendia/10
+lene/10
+leñeiro/10
+lenición/10
+leninismo/10
+leninista/10
+lenitivo/10,14
+lenlla/10
+lenocinio/10
+leñoso/10,14
+lentamente
+lente/10
+lentella/10
+lentelloso/10,14
+lentibulariácea/10
+lenticela/10
+lentícula/10
+lenticular/10
+lentiforme/10
+lentisco/10
+lentitude/10
+lentixa/10
+lentixento/10,14
+lento/10,14
+lentura/10
+leñudo/10,14
+lenzada/10
+lenzaría/10
+lenzo/10
+león/10,14
+leonado/10,14
+leoneira/10
+leonés/10,14
+leonino/10,14
+leontíase/10
+leopardo/10
+lepa/10
+lepidio/10
+lepidocarpo/10
+lepidodendro/10
+lepidólito/10
+lepidóptero/10
+lepidosauro/10
+lepidosirena/10
+lepiota/10
+lepórido/10
+leporino/10,14
+leposo/10,14
+lepra/10
+leproma/10
+leprosaría/10
+leprosería/10
+leproso/10,14
+leptocefalia/10
+leptocéfalo/10,14
+leptón/10
+leptosómico/10,14
+leptospirose/10
+leptostráceos/10
+lerchán/10,15
+lercho/10,14
+lercia/10
+lercioso/10,14
+lerdo/10,14
+leria/10
+leriante/10
+lerica/10
+lerio/10
+les-nordeste/10
+les-sueste/10
+lesa/10
+lesbiana/10
+lesbianismo/10
+lesbiano/10,14
+lesbio/10,14
+lesión/10
+lesionador/10,13
+lesivo/10,14
+lesma/10
+leso/10,14
+lesta/10
+lestada/10
+leste/10
+lestedo/10
+letal/12
+letalidade/10
+letalmente
+letargo/10
+letarxia/10
+letárxico/10,14
+letífero/10,14
+letomanía/10
+letón/10,14
+letra/10
+letrado/10,14
+letreiro/10
+letrista/10
+leucemia/10
+leucémico/10,14
+leucina/10
+leucita/10
+leucocéfalo/10,14
+leucocitario/10,14
+leucocito/10
+leucocitose/10
+leucoma/10
+leucón/10
+leucopatía/10
+leucopenia/10
+leucoplasia/10
+leucorrea/10
+leucose/10
+leva/10
+levada/10
+levadeiro/10,14
+levadío/10,14
+levadizo/10,14
+levador/10,13
+levanta/10
+levantadizo/10,14
+levantador/10,13
+levantamento/10
+levante/10
+levantino/10,14
+levatrae/10
+leve/10
+léveda/10
+lévedo/10,14
+levemente
+leviatán/10
+levidade/10
+levigación/10
+levirato/10
+levita/10
+levitación/10
+levítico/10,14
+levoxiro/10,14
+levulosa/10
+lexema/10
+lexíbel/12
+lexible/10
+lexical/12
+lexicalización/10
+léxico/10,14
+lexicografía/10
+lexicográfico/10,14
+lexicógrafo/10,14
+lexicólogo/10,14
+lexicoloxía/10
+lexicolóxico/10,14
+lexicón/10
+lexión/10
+lexionario/10
+lexislábel/12
+lexislable/10
+lexislación/10
+lexislador/10,13
+lexislativo/10,14
+lexislatura/10
+lexítima/10
+lexitimación/10
+lexitimamente
+lexitimario/10,14
+lexitimidade/10
+lexitimismo/10
+lexitimista/10
+lexítimo/10,14
+lía/10
+liame/10
+liana/10
+lías
+liásico/10,14
+libación/10
+libanés/10,14
+libelista/10
+libelo/10
+libélula/10
+líber/10
+liberábel/12
+liberable/10
+liberación/10
+liberador/10,13
+liberal/12
+liberalidade/10
+liberalismo/10
+liberalista/10
+liberalización/10
+liberalmente
+liberatorio/10,14
+liberdade/10
+liberiano/10,14
+liberoleñoso/10,14
+libertario/10,14
+liberticida/10
+libertinaxe/10
+libertino/10,14
+liberto/10,14
+líbico/10,14
+libidinoso/10,14
+libido/10
+libio/10,14
+libra/10
+librábel/12
+librable/10
+libración/10
+librador/10,13
+libramento/10
+librancista/10
+libranza/10
+libraría/10
+librea/10
+librecambio/10
+librecambismo/10
+librecambista/10
+libreiro/10,14
+libremente
+librepensador/10,13
+librepensamento/10
+librería/10
+libresco/10,14
+libretista/10
+libreto/10
+libro/10
+licantropía/10
+licántropo/10,14
+licaón/10
+licena/10
+licenciamento/10
+licenciatura/10
+licenciosamente
+licencioso/10,14
+licénido/10
+licenza/10
+liceo/10
+licio/10,14
+licitación/10
+licitador/10,13
+licitamente
+licitante/10
+lícito/10,14
+licitude/10
+licopodiácea/10
+licopodio/10
+licor/10
+licoreira/10
+licorista/10
+licoroso/10,14
+licra/10
+lictor/10
+licuábel/12
+licuable/10
+licuación/10
+licuadora/10
+licuante/10
+licuefacción/10
+licuefacto/10,14
+licuefactor/10,13
+lida/10
+lidador/10,13
+lide/10
+lideira/10
+líder/10
+lídimo/10,14
+lidio/10,14
+lidita/10
+lidrento/10,14
+lidro/10
+lied/10
+liexés/10,14
+liga/10
+ligadura/10
+ligame/10
+ligamento/10
+ligamentoso/10,14
+ligazón/10
+lígneo/10,14
+lignícola/10
+lignificación/10
+ligniforme/10
+lignina/10
+lignito/10
+lignívoro/10,14
+ligón/10,15
+ligoña/10
+lígula/10
+ligulado/10,14
+ligulifloro/10,14
+lígur/10
+ligustro/10
+lila/10
+lilaina/10
+liliácea/10
+liliputiano/10,14
+lima/10
+limacha/10
+limaco/10
+limador/10,13
+limadura/10
+limagoia/10
+limalla/10
+limatón/10
+limbo/10
+limeiro/10,14
+limeño/10,14
+limián/10,14
+limiao/10
+limiar/10
+limícola/10
+límido/10
+liminar/10
+limitábel/12
+limitable/10
+limitación/10
+limitadamente
+limitador/10,13
+limitativo/10,14
+límite/10
+limítrofe/10
+limnea/10
+limnético/10,14
+límnico/10,14
+limnígrafo/10
+limnófilo/10,14
+limnografía/10
+limnoloxía/10
+limnoplancto/10
+limo/10
+limoada/10
+limoeiro/10
+limón/10
+limoneno/10
+limonita/10
+limoso/10,14
+limpa/10
+limpabotas
+limpachemineas
+limpacristais
+limpadoira/10
+limpador/10,13
+limpadura/10
+limpamente
+limpaparabrisas
+limpaúñas
+limpaúnllas
+limpeiras
+limpeiro/10
+limpeza/10
+limpidez/10
+límpido/10,14
+limpo/10,14
+liña/10
+linácea/10
+liñaceira/10
+liñaceiro/10
+liñar/10
+linaria/10
+liñaxe/10
+liñaxista/10
+liñaza/10
+lince/10
+linchador/10,13
+linchamento/10
+lindamente
+linde/10
+lindeiro/10,14
+lindeza/10
+lindo/10,14
+lineal/12
+linear/10
+linearidade/10
+liñeiro/10,14
+linfa/10
+linfático/10,14
+linfatismo/10
+linfaxite/10
+linfocitario/10,14
+linfocito/10
+linfocitose/10
+linfogranuloma/10
+linfogranulomatose/10
+linfoide/10
+linfoma/10
+linfopenia/10
+linfose/10
+linga/10
+lingoreteiro/10,14
+lingote/10
+lingoteira/10
+lingua/10
+linguado/10
+lingual/12
+linguateiro/10,14
+linguaxe/10
+lingueirón/10
+lingüeta/10
+lingüiforme/10
+lingüista/10
+lingüística/10
+lingüisticamente
+lingüístico/10,14
+linguodental/12
+linguopalatal/12
+linimento/10
+linneano/10,14
+liño/10
+liñó/10
+liñol/12
+linóleo/10
+linotipia/10
+linotipista/10
+linotipo/10
+lintel/12
+lioba/10
+liocarpo/10,14
+liofilización/10
+liofilizador/10,13
+liófilo/10,14
+lionés/10,14
+liorta/10
+lipárido/10,14
+lipasa/10
+lipase/10
+lipemanía/10
+lipemaníaco/10,14
+lipemia/10
+lipes
+lípido/10
+lipófilo/10,14
+lipoide/10
+lipólise/10
+lipoma/10
+lipomatose/10
+lipoproteico/10,14
+lipoproteína/10
+liposarcoma/10
+liposo/10,14
+liposolúbel/12
+liposoluble/10
+lipotimia/10
+lipótropo/10,14
+lipoxénese/10
+lipuria/10
+lique/10
+líquida/10
+liquidábel/12
+liquidable/10
+liquidación/10
+liquidador/10,13
+liquidámbar/10
+liquidez/10
+líquido/10,14
+lira/10
+lírica/10
+lírico/10,14
+lirio/10
+lirismo/10
+lirista/10
+lirpa/10
+lis/10
+lisboeta/10
+liscanzo/10
+lisco/10
+lise/10
+lisérxico/10,14
+lisimaquia/10
+lisina/10
+liso/10,14
+lisozima/10
+lista/10
+listaxe/10
+listel/12
+listo/10,14
+listón/10
+listura/10
+lisura/10
+litarxirio/10
+liteira/10
+literal/12
+literalidade/10
+literalmente
+literariamente
+literariedade/10
+literario/10,14
+literato/10,14
+literatura/10
+litíase/10
+litiásico/10,14
+lítico/10,14
+litigación/10
+litigante/10
+litina/10
+litio/10
+litisconsorcio/10
+litisconsorte/10
+litispendencia/10
+litixio/10
+litixioso/10,14
+litóclase/10
+litocromía/10
+litófago/10,14
+litofanía/10
+litófito/10
+litoglifia/10
+litografía/10
+litográfico/10,14
+litógrafo/10,14
+litolatría/10
+litólogo/10,14
+litoloxía/10
+litolóxico/10,14
+litoral/12
+litorínido/10
+litosfera/10
+lítote/10
+litotomía/10
+litotripsia/10
+litoxénese/10
+litoxenético/10,14
+litrácea/10
+litro/10
+lituano/10,14
+liturxia/10
+litúrxico/10,14
+liturxista/10
+liviamente
+livián/10,14
+lividez/10
+lívido/10,14
+livornés/10,14
+lixa/10
+lixador/10,13
+lixadora/10
+lixadura/10
+lixeido/10,14
+lixeiramente
+lixeireza/10
+lixeiro/10,14
+lixivación/10
+lixivia/10
+lixo/10
+lixoso/10,14
+liza/10
+lizador/10
+lizgairo/10,14
+lizo/10
+lizquente/10
+lla
+llama/10
+llas
+lle
+llela
+llelas
+llelo
+llelos
+lles
+llo
+llos
+lo/10
+loa/10
+loábel/12
+loable/10
+loador/10,13
+loanza/10
+lobada/10
+lobado/10
+lobato/10
+lobectomía/10
+lobeira/10
+lobeiro/10,14
+lobelia/10
+lobeliácea/10
+lobete/10
+lobeto/10,14
+lobicán/10
+lobiño/10
+lobio/10
+lobishome/10
+lobo/10,14
+lóbrego/10,14
+lobular/10
+lóbulo/10
+locación/10
+locador/10,13
+local/12
+localidade/10
+localismo/10
+localista/10
+localizábel/12
+localizable/10
+localización/10
+localizador/10,13
+localmente
+locatario/10,14
+locativo/10,14
+loción/10
+locomoción/10
+locomotivo/10,14
+locomotor/10,13
+locomotora/10
+locomotriz/10
+locuacidade/10
+locuaz/10
+locuazmente
+locución/10
+loculado/10,14
+locular/10
+lóculo/10
+loculoso/10,14
+locústido/10,14
+locutor/10,13
+locutorio/10
+lodeiro/10
+lodo/10
+lodoeiro/10
+lodón/10
+lodoso/10,14
+loendro/10
+loess
+lófido/10
+lofobranquio/10
+lofóforo/10
+loganiácea/10
+logarítmico/10,14
+logaritmo/10
+logo
+logofobia/10
+logografía/10
+logógrafo/10
+logogrifo/10
+logomaquia/10
+logopatía/10
+logopeda/10
+logopedia/10
+logorrea/10
+logos
+logotecnia/10
+logotipia/10
+logotípico/10,14
+logotipo/10
+logreiro/10,14
+logro/10
+logroñés/10,14
+loia/10
+loiada/10
+loísmo/10
+loísta/10
+loita/10
+loitador/10,13
+loito/10
+loitosa/10
+loitosiña/10
+lolo/10,14
+lomba/10
+lombada/10
+lombán/10,15
+lombardo/10,14
+lombeirada/10
+lombeirazo/10
+lombeiro/10
+lombelo/10
+lombo/10
+lombriga/10
+lombrigueira/10
+lombriguento/10,14
+lombudo/10,14
+lomedro/10
+lona/10
+londiniense/10
+londra/10
+longa/10
+longaínza/10
+longal/12
+longamente
+longametraxe/10
+longánime/10
+longanimidade/10
+longaniza/10
+longarina/10
+longo/10,14
+longobardo/10,14
+longueiro/10,14
+longueirón/10
+longura/10
+lontra/10
+lonxa/10
+lonxe
+lonxevidade/10
+lonxevo/10,14
+lonxicórneo/10
+lonxilínea/10
+lonxilíneo/10,14
+lonxímano/10,14
+lonxincuo/10,14
+lonxipenna/10
+lonxirrostro/10,14
+lonxitude/10
+lonxitudinal/12
+lonxitudinalmente
+loor/10
+loquios
+lora/10
+lorán/10,15
+lorantácea/10
+lorbaga/10
+lorcha/10
+lorchazo/10
+lorcheiro/10
+lorcho/10
+lord/10
+lorda/10
+lordán/10,15
+lordeiro/10,14
+lordento/10,14
+lordose/10
+lorenés/10,14
+loriga/10
+loro/10
+losanxe/10
+losqueada/10
+lostregada/10
+lostregante/10
+lóstrego/10
+lotaría/10
+lote/10
+lotería/10
+lotiforme/10
+loto/10
+loubán/10,15
+loucamente
+louceiro/10
+louco/10,14
+loucura/10
+loureira/10
+loureiral/12
+loureiro/10
+louro/10,14
+lousa/10
+lousadela/10
+louseira/10
+louseiro/10
+louseño/10,14
+lousífero/10,14
+louvanza/10
+louza/10
+louzamente
+louzán/10,14
+louzanía/10
+loxa/10
+loxicamente
+loxicismo/10
+loxicista/10
+lóxico/10,14
+loxística/10
+loxístico/10,14
+loxodromía/10
+loxodrómico/10,14
+lúa/10
+luada/10
+luar/10
+luarada/10
+lubión/10
+lubricación/10
+lubricamente
+lubricante/10
+lubricidade/10
+lúbrico/10,14
+lubrificación/10
+lubrificante/10
+lucánido/10
+lucecú/10
+luceiro/10
+lucense/10
+lucente/10
+lucenza/10
+lucerna/10
+lucernario/10
+lucidamente
+lucidez/10
+lúcido/10,14
+luciferino/10,14
+lucífero/10,14
+lucífugo/10,14
+lucimento/10
+lucínido/10
+lucio/10,14
+lucrativo/10,14
+lucro/10
+ludibrio/10
+ludibrioso/10,14
+lúdico/10,14
+ludismo/10
+ludista/10
+ludrento/10,14
+ludro/10
+ludroso/10,14
+lueiro/10,14
+lúes
+luético/10,14
+lufada/10
+lufiada/10
+lugar/10
+lugartenencia/10
+lugartenente/10
+lugdunense/10
+lúgubre/10
+lugubremente
+lugués/10,14
+luidoiro/10
+luís/10
+lulismo/10
+lulista/10
+lumaquela/10
+lumarada/10
+lumbago/10
+lumbalxia/10
+lumbar/10
+lumbosacro/10,14
+lumbrical/12
+lumbricoide/10
+lumbrigante/10
+lume/10
+lumen/10
+lumieira/10
+luminal/12
+luminaria/10
+luminescencia/10
+luminescente/10
+luminismo/10
+luminista/10
+luminosamente
+luminosidade/10
+luminoso/10,14
+luminotecnia/10
+luminotécnico/10,14
+lunación/10
+lunar/10
+lunaria/10
+lunario/10
+lunático/10,14
+lunisolar/10
+luns
+lúnula/10
+lupa/10
+lupanar/10
+lupanda/10
+lupandeiro/10,14
+lupercais
+lupinose/10
+lupulina/10
+lúpulo/10
+lupus
+lura/10
+luria/10
+lurpia/10
+lurpio/10,14
+lusco/10,14
+luscofusco/10
+lusíada/10
+lusismo/10
+lusista/10
+lusitanismo/10
+lusitanista/10
+lusitano/10,14
+luso/10,14
+lusófilo/10,14
+lusófobo/10,14
+lusquefusque/10
+lustración/10
+lustrador/10,13
+lustral/12
+lustre/10
+lustro/10
+lustroso/10,14
+lutecio/10
+luteína/10
+luteranismo/10
+luterano/10,14
+lutrárido/10
+lutuoso/10,14
+luva/10
+lux
+luxación/10
+luxemburgués/10,14
+luxímetro/10
+luxo/10
+luxosamente
+luxoso/10,14
+luxuria/10
+luxuriante/10
+luxuriosamente
+luxurioso/10,14
+luz/10
+luzada/10
+ma
+macabeo/10,14
+macabrismo/10
+macabro/10,14
+macacada/10
+macaco/10
+macadam/10
+macádam/10
+macaense/10
+macana/10
+macarrón/10
+macarrónico/10,14
+macedonia/10
+macedónico/10,14
+macedonio/10,14
+maceira/10
+maceiral/12
+maceiro/10
+macela/10
+maceración/10
+maceta/10
+mach/10
+machacador/10,13
+machacadura/10
+machada/10
+machadazo/10
+machado/10
+macheta/10
+machetada/10
+machete/10
+machinal/12
+machiño/10
+machismo/10
+machista/10
+macho/10
+machón/10
+machorro/10,14
+machucador/10,13
+machucadura/10
+machucho/10,14
+macico/10
+macilento/10,14
+maciñeira/10
+macira/10
+macis
+macizo/10,14
+macla/10
+macramé/10
+macrobiótica/10
+macrobiótico/10,14
+macrocefalia/10
+macrocéfalo/10,14
+macrócero/10,14
+macrocito/10
+macrocósmico/10,14
+macrocosmos
+macrodáctilo/10,14
+macroeconomía/10
+macroeconómico/10,14
+macroestrutura/10
+macrófago/10,14
+macrofotografía/10
+macrografía/10
+macrográfico/10,14
+macromolécula/10
+macromolecular/10
+macronúcleo/10
+macropétalo/10,14
+macróptero/10,14
+macroscópico/10,14
+macrospora/10
+macrosporanxio/10
+macruro/10
+máctrido/10
+mácula/10
+maculación/10
+maculatura/10
+maculiforme/10
+maculirrostro/10,14
+maculoso/10,14
+macuto/10
+mada/10
+madama/10
+madeira/10
+madeirame/10
+madeireiro/10,14
+madeirense/10
+madeiro/10
+madeixa/10
+madía/10
+madianita/10
+madoiro/10
+madona/10
+madorra/10
+madrasta/10
+madre/10
+madreperla/10
+madrépora/10
+madreporario/10
+madrepórico/10,14
+madreporiforme/10
+madreselva/10
+madrigal/12
+madrigalesco/10,14
+madrigalista/10
+madrileño/10,14
+madriña/10
+madriñado/10
+madrío/10
+madroña/10
+madruga/10
+madrugada/10
+madrugador/10,13
+maduración/10
+madurador/10,13
+maduramente
+madureiro/10
+madurez/10
+madureza/10
+maduro/10,14
+mafa/10
+mafia/10
+mafioso/10,14
+magalla/10
+magallón/10,15
+magarza/10
+magdaleniano/10,14
+magma/10
+magmático/10,14
+magmatismo/10
+magnanimamente
+magnanimidade/10
+magnánimo/10,14
+magnate/10
+magnesia/10
+magnésico/10,14
+magnesio/10
+magnesita/10
+magnético/10,14
+magnetismo/10
+magnetita/10
+magnetizábel/12
+magnetizable/10
+magnetización/10
+magnetizador/10,13
+magneto/10
+magnetodinámico/10,14
+magnetoeléctrico/10,14
+magnetofónico/10,14
+magnetófono/10
+magnetógrafo/10
+magnetograma/10
+magnetohidrodinámica/10
+magnetoloxía/10
+magnetometría/10
+magnetómetro/10
+magnetomotriz/10
+magnetoscopio/10
+magnetosfera/10
+magnetostática/10
+magnetostrición/10
+magnetotecnia/10
+magnetoterapia/10
+magnetoxenia/10
+magnetrón/10
+magnicida/10
+magnicidio/10
+magnificación/10
+magnificador/10,13
+magnificamente
+magníficat/10
+magnificencia/10
+magnificente/10
+magnífico/10,14
+magnilocuencia/10
+magnitude/10
+magno/10,14
+magnolia/10
+magnoliácea/10
+magnolio/10
+mago/10,14
+mágoa/10
+magoadura/10
+magoante/10
+magolo/10
+magorro/10
+magosto/10
+magote/10
+magoto/10,14
+magrebí/10
+magreza/10
+magro/10,14
+maguntino/10,14
+maharajah/10
+maharani/10
+mahatma/10
+mahdi/10
+mahometano/10,14
+mahometismo/10
+mai/10
+maia/10
+maïán/10,14
+maicena/10
+maiéutica/10
+maiéutico/10,14
+maila
+mailas
+mailo
+mailos
+maimiño/10,14
+mainamente
+mainceira/10
+mainceiro/10,14
+mainel/12
+maino/10,14
+maínzo/10
+maio/10
+maiola/10
+maiólica/10
+maionesa/10
+maior/10
+maioral/12
+maiorana/10
+maioría/10
+maioridade/10
+maioritariamente
+maioritario/10,14
+maiormente
+mais
+máis
+maiúscula/10
+maiúsculo/10,14
+majorette/10
+mal/10
+malabar/10
+malabárico/10,14
+malabarismo/10
+malabarista/10
+malacia/10
+malacitano/10,14
+malacodermo/10
+malacoloxía/10
+malacopterixio/10
+malacostráceo/10
+málaga/10
+malagueño/10,14
+malaio/10,14
+malaisiano/10,14
+malamente
+malandante/10
+malandanza/10
+malandrín/10,14
+malaquita/10
+malaria/10
+malarmado/10
+malcomesto/10,14
+maldade/10
+maldicente/10
+maldición/10
+maldito/10,14
+maldivano/10,14
+maleábel/12
+maleabilidade/10
+maleable/10
+maledicencia/10
+maledicente/10
+maleducadamente
+maleficamente
+maleficencia/10
+maleficio/10
+maléfico/10,14
+malencarado/10,14
+malensinado/10,14
+malentendido/10
+maleolar/10
+maléolo/10
+malestar/10
+maleta/10
+maleteiro/10
+maletín/10
+malevolamente
+malevolencia/10
+malevolente/10
+malévolo/10,14
+maleza/10
+malfadado/10,14
+malfalado/10,14
+malfeito/10,14
+malfeitor/10,13
+malfeitoría/10
+malformación/10
+malformado/10,14
+malgaxe/10
+malhumoradamente
+malhumorado/10,14
+malia
+maliano/10,14
+malicia/10
+maliciosamente
+malicioso/10,14
+málico/10
+malignamente
+malignidade/10
+maligno/10,14
+malla/10
+mallada/10
+malladeiro/10
+malladoira/10
+malladoiro/10
+mallador/10,13
+malladora/10
+mallante/10
+malle/10
+mallega/10
+malleira/10
+malleta/10
+mallete/10
+mallo/10
+mallorquino/10,14
+malluco/10
+malmandado/10,14
+malnacido/10,14
+malo/10,14
+malófago/10
+malónico/10
+malparado/10,14
+malparto/10
+malpensado/10,14
+malpicán/10,14
+malpighiácea/10
+malpocado/10,14
+malquerente/10
+malquerenza/10
+malquerer/10
+malsán/10,14
+malsoante/10
+malsonancia/10
+maltasa/10
+maltase/10
+malte/10
+maltés/10,14
+malthusianismo/10
+malthusiano/10,14
+maltosa/10
+maltrato/10
+maltreito/10,14
+malura/10
+malurada/10
+malva/10
+malvácea/10
+malvadamente
+malvado/10,14
+malvarisco/10
+malvasía/10
+malvela/10
+malversación/10
+malversador/10,13
+malvís/10
+malvón/10
+mama/10
+mamá/10
+mamadeira/10
+mamalón/10,15
+mamario/10,14
+mambo/10
+mamela/10
+mameluco/10,14
+mamífero/10
+mamiforme/10
+mamila/10
+mamilar/10
+mamiño/10,14
+mamite/10
+mámoa/10
+mamografía/10
+mamón/10,15
+mamoplastia/10
+mamota/10
+mamote/10,14
+mamut/10
+man/10
+maña/10
+mañá/10
+manancial/12
+mañanciña/10
+manatí/10
+mancadela/10
+mancadura/10
+mancebía/10
+mancebo/10,14
+mancha/10
+manchea/10
+manchego/10,14
+manchú/10
+manchuriano/10,14
+manco/10,14
+mancomunadamente
+mancomunal/12
+mancomunidade/10
+manda/10
+mandadeiro/10,14
+mandador/10,13
+mandamento/10
+mandante/10
+mandarín/10,14
+mandarina/10
+mandarinato/10
+mandarinismo/10
+mandatario/10,14
+mandato/10
+mandíbula/10
+mandibular/10
+mandibuliforme/10
+mandil/12
+mandilada/10
+mandileiro/10,14
+mandileta/10
+mandilón/10
+mandinga/10
+mandioca/10
+mando/10
+mandolina/10
+mandolinista/10
+mandón/10,15
+mandorla/10
+mandrágora/10
+mandril/12
+manducábel/12
+manducable/10
+manducación/10
+maneira/10
+manela/10
+maneo/10
+manequín/10
+manes
+maneto/10,14
+manexábel/12
+manexabilidade/10
+manexable/10
+manexo/10
+manga/10
+mangallón/10,15
+manganato/10
+manganela/10
+manganeso/10
+mangánico/10,14
+manganífero/10,14
+manganina/10
+manganita/10
+manganoso/10,14
+mangante/10
+mangle/10
+mangleiro/10
+mango/10
+mangoleteiro/10,14
+mangón/10,15
+mangoneador/10,13
+mangoneo/10
+mangosta/10
+mangostán/10
+mangueira/10
+manguelo/10,14
+manguito/10
+manía/10
+maníaco-depresivo/10,14
+maníaco/10,14
+maniático/10,14
+manicho/10,14
+manicomio/10
+manicuro/10,14
+manicurto/10,14
+manierismo/10
+manierista/10
+manifestación/10
+manifestador/10,13
+manifestamente
+manifestante/10
+manifesto/10,14
+maniño/10,14
+maniotas
+manipulábel/12
+manipulable/10
+manipulación/10
+manipulador/10,13
+manípulo/10
+maniqueísmo/10
+maniqueísta/10
+maniqueo/10,14
+manita/10
+manitú/10
+manivela/10
+mañiza/10
+mañizo/10
+manle/10
+manlle/10
+manobra/10
+manobrábel/12
+manobrable/10
+manobrador/10,13
+manobreiro/10,14
+manometría/10
+manométrico/10,14
+manómetro/10
+manopla/10
+mañosamente
+mañoso/10,14
+mansamente
+mansarda/10
+mansedume/10
+manseliño/10,14
+mansío/10
+mansión/10
+manso/10,14
+manta/10
+manteador/10,13
+mantedor/10,13
+manteiga/10
+manteigada/10
+manteigaría/10
+manteigoso/10,14
+manteigueiro/10,14
+manteiguería/10
+mantel/12
+mantela/10
+mantelaría/10
+mantelería/10
+manteleta/10
+mantelete/10
+mantelo/10
+mantemento/10
+mantenta
+mantenza/10
+manteo/10
+mántico/10,14
+mantilla/10
+mantisa/10
+manto/10
+mantoideo/10
+mantón/10
+mantuano/10,14
+manturio/10
+manual/12
+manualidade/10
+manualmente
+manubrio/10
+manuelino/10,14
+manufactura/10
+manufacturábel/12
+manufacturable/10
+manufactureiro/10,14
+manumisión/10
+manumiso/10,14
+manumisor/10,13
+manuscrito/10,14
+manutención/10
+manuterxio/10
+mañuzo/10
+manxadoira/10
+manxar/10
+maoísmo/10
+maoísta/10
+maonés/10,14
+maorí/10
+mapa/10
+mapache/10
+mapamundi/10
+mapoula/10
+mapuche/10
+maqueta/10
+maquetista/10
+maquía/10
+maquiavelicamente
+maquiavélico/10,14
+maquiavelismo/10
+maquiavelista/10
+maquieiro/10,14
+maquillador/10,13
+maquillaxe/10
+máquina/10
+maquinación/10
+maquinador/10,13
+maquinal/12
+maquinalmente
+maquinaria/10
+maquinismo/10
+maquinista/10
+maquis
+mar/10
+marabedí/10
+marabilla/10
+marabillosamente
+marabilloso/10,14
+marabú/10
+marabuto/10
+maraca/10
+maragato/10,14
+maragota/10
+maralloca/10
+maraña/10
+marañada/10
+maranfallada/10
+maraño/10
+marantácea/10
+marasmo/10
+marasquino/10
+maratón/10
+maratoniano/10,14
+maravalla/10
+maravallada/10
+maravalleiro/10,14
+maraxe/10
+marbellí/10
+marca/10
+marcación/10
+marcadamente
+marcador/10,13
+marcapasos
+marcasita/10
+marcaxe/10
+marceada/10
+marceliño/10,14
+marcescencia/10
+marcescente/10
+marcescíbel/12
+marcescible/10
+marcesíbel/12
+marcesible/10
+marcha/10
+marchante/10
+marcial/12
+marcialidade/10
+marcialmente
+marciano/10,14
+marco/10
+marcote/10
+márdea/10
+marea/10
+mareante/10
+mareira/10
+mareiro/10,14
+marelo/10,14
+maremoto/10
+marengo/10
+mareo/10
+mareógrafo/10
+mareómetro/10
+maresía/10
+mareta/10
+marfallada/10
+marfalleiro/10,14
+marfil/12
+marfilés/10,14
+marfolla/10
+marfollo/10
+marga/10
+margarato/10
+margárico/10,14
+margarida/10
+margarina/10
+margarita/10
+margrave/10
+margraviato/10
+maría/10
+mariachi/10
+marial/12
+marianismo/10
+marianista/10
+mariano/10,14
+marica/10
+maricallo/10
+maricón/10
+mariconada/10
+maridanza/10
+maridaxe/10
+marido/10
+marihuana/10
+marimacho/10
+marimba/10
+mariña/10
+mariñán/10,14
+mariñao/10
+marine/10
+mariñeiría/10
+mariñeiro/10,14
+marinense/10
+marinismo/10
+mariño/10,14
+mariola/10
+mariolatría/10
+marioleiro/10,14
+mariólogo/10,14
+marioloxía/10
+marioneta/10
+mariscada/10
+mariscador/10,13
+mariscal/12
+mariscaría/10
+marisco/10
+marisma/10
+marisqueiro/10,14
+marisqueo/10
+marisquería/10
+marista/10
+marital/12
+maritalmente
+marítimo/10,14
+marmelada/10
+marmeleiro/10
+marmelo/10
+marmita/10
+marmitón/10
+marmoraría/10
+mármore/10
+marmoreiro/10,14
+marmóreo/10,14
+marmorería/10
+marmorista/10
+marmorización/10
+marmota/10
+marmulo/10
+marola/10
+marolo/10
+maroma/10
+marón/10
+maronda/10
+maronita/10
+maroto/10
+marouba/10
+marqués/10,14
+marquesado/10
+marquesiña/10
+marquetaría/10
+marquetería/10
+marra/10
+marrá/10
+marrada/10
+marrán/10,14
+marrancho/10,14
+marraxo/10
+marreta/10
+marro/10
+marroa/10
+marroca/10
+marrón/10
+marroquí/10
+marroquinaría/10
+marroquinería/10
+marrota/10
+marrote/10
+marsellés/10,14
+marsiliácea/10
+marsopa/10
+marsupial/12
+marsupio/10
+marta/10
+martabela/10
+martagón/10
+martaraña/10
+Marte/10
+martelada/10
+martelador/10,13
+martelo/10
+martensita/10
+martes
+martilonga/10
+martingada/10
+martiño/10
+mártir/10
+martirio/10
+martirizador/10,13
+martirizante/10
+martiroloxio/10
+martiroloxista/10
+martuxa/10
+maruca/10
+marulo/10,14
+marusco/10
+marusía/10
+maruxa/10
+maruxiña/10
+marxa/10
+marxado/10,14
+marxe/10
+marxeante/10
+marxiano/10,14
+marxinación/10
+marxinador/10
+marxinal/12
+marxinalmente
+marxismo-leninismo/10
+marxismo/10
+marxista-leninista/10
+marxista/10
+marza/10
+marzada/10
+marzal/12
+marzo/10
+mas
+masa/10
+masacre/10
+masaxe/10
+masaxista/10
+máscara/10
+mascarada/10
+mascarón/10
+mascateira/10
+mascato/10
+mascota/10
+masculinidade/10
+masculinismo/10
+masculinización/10
+masculino/10,14
+maseira/10
+maseiro/10
+maseter/10
+másico/10,14
+masicote/10
+masidán/10,14
+masidao/10
+masificación/10
+masilla/10
+masivamente
+masivo/10,14
+masón/10
+masonaría/10
+masonería/10
+masónico/10,14
+masoquismo/10
+masoquista/10
+masora/10
+masoreta/10
+mastaba/10
+mastectomía/10
+máster/11
+mastigábel/12
+mastigable/10
+mastigación/10
+mastigador/10,13
+mastigatorio/10,14
+mastín/10
+mástique/10
+mastite/10
+mastodonte/10
+mastodóntico/10,14
+mastoide/10
+mastoidite/10
+mastoloxía/10
+mastotomía/10
+mastro/10
+mastrugada/10
+masturbación/10
+mata/10
+matabicho/10
+matacandís
+matachín/10
+matadoiro/10
+matador/10,13
+matafión/10
+matagueira/10
+matalobos
+matalota/10
+matalote/10
+matanza/10
+matapiollos
+matapulgas
+matarratos
+matasáns
+mataxuntas
+mate/10
+matemática/10
+matematicamente
+matemático/10,14
+materia/10
+material/12
+materialidade/10
+materialismo/10
+materialista/10
+materialización/10
+materialmente
+maternal/12
+maternalmente
+maternidade/10
+materno/10,14
+maternoinfantil/12
+matidez/10
+matinación/10
+matinador/10,13
+matinal/12
+matinas
+matíns
+matiz/10
+matizábel/12
+matizable/10
+matización/10
+mato/10
+matogueira/10
+matón/10
+matraz/10
+matriarca/10
+matriarcado/10
+matriarcal/12
+matricial/12
+matricida/10
+matricidio/10
+matrícula/10
+matriculación/10
+matrilineal/12
+matrilocal/12
+matrimonial/12
+matrimonio/10
+matriz/10
+matrona/10
+matronimia/10
+matronímico/10,14
+matula/10
+matutino/10,14
+maubere/10
+mauriciano/10,14
+mauritano/10,14
+mausoleo/10
+maxestade/10
+maxestático/10,14
+maxestosamente
+maxestosidade/10
+maxestoso/10,14
+maxia/10
+maxiar/10
+máxica/10
+maxicamente
+máxico/10,14
+maxila/10
+maxilar/10
+máxima/10
+maximalismo/10
+maximalista/10
+máxime
+máximo/10,14
+maxín/10
+maxisterio/10
+maxistrado/10,14
+maxistral/12
+maxistralmente
+maxistratura/10
+maza/10
+mazá/10
+mazacú/10
+mazada/10
+mazadeira/10
+mazadoiro/10
+mazador/10,13
+mazadura/10
+mazaira/10
+mazairal/12
+mazán/10
+mazanceira/10
+mazanzaira/10
+mazapán/10
+mazarelo/10
+mazarico/10
+mazaroca/10
+mazaroco/10,14
+mazdeísmo/10
+mazdeísta/10
+mazo/10
+mazorga/10
+mazorgueiro/10
+mazote/10
+mazucada/10
+mazuco/10
+mazurca/10
+me
+mea/10
+meada/10
+meán/10
+meandro/10
+meañés/10,14
+meato/10
+meca/10
+mecánica/10
+mecanicamente
+mecanicismo/10
+mecanicista/10
+mecánico/10,14
+mecanismo/10
+mecanizábel/12
+mecanizable/10
+mecanización/10
+mecano/10
+mecanografía/10
+mecanográfico/10,14
+mecanógrafo/10,14
+mecanoterapia/10
+mecenado/10
+mecenas
+mecho/10,14
+meco/10,14
+mecómetro/10
+meconio/10
+meconófago/10,14
+meconofaxia/10
+mecópode/10
+mecoso/10,14
+meda/10
+medalla/10
+medalleiro/10
+medallón/10
+medeiro/10
+media/10
+mediacana/10
+mediación/10
+mediador/10,13
+medial/12
+mediana/10
+medianamente
+medianeira/10
+medianeiro/10,14
+medianía/10
+medianil/12
+medianiño/10
+mediano/10,14
+mediante
+mediastinite/10
+mediastino/10
+mediatización/10
+mediato/10,14
+mediatriz/10
+medíbel/12
+medible/10
+medicábel/12
+medicable/10
+medicación/10
+medicamente
+medicamento/10
+medicamentoso/10,14
+medicina/10
+medicinal/12
+medición/10
+médico/10,14
+medicolegal/12
+medida/10
+medidor/10,13
+medieval/12
+medievalismo/10
+medievalista/10
+medievo/10
+medio/10,14
+mediocampista/10
+mediocre/10
+mediocremente
+mediocridade/10
+mediodía/10
+mediomundeiro/10,14
+mediomundo/10
+mediopalatal/12
+mediopensionista/10
+meditabundo/10,14
+meditación/10
+meditativamente
+meditativo/10,14
+mediterráneo/10,14
+médium/10
+medo/10,14
+medoña/10
+medorento/10,14
+medorra/10
+medouco/10
+medra/10
+medradeiras
+medradeiro/10,14
+medranza/10
+medroso/10,14
+medula/10
+medular/10
+medulite/10
+meduloso/10,14
+medusa/10
+mefistofélico/10,14
+mefítico/10,14
+mefitismo/10
+megaciclo/10
+megacolon/10
+megafonía/10
+megáfono/10
+megahercio/10
+megahertz/10
+megalítico/10,14
+megalitismo/10
+megálito/10
+megaloblasto/10
+megalocardia/10
+megalocefalia/10
+megalocéfalo/10,14
+megalografía/10
+megalomanía/10
+megalomaníaco/10,14
+megalómano/10,14
+megalópode/10
+megalópole/10
+megalóptero/10
+megascopio/10
+megaterio/10
+megatón/10
+megavatio/10
+megawatt/10
+mego/10
+meiga/10
+meigallo/10
+meigaría/10
+meigo/10,14
+meiguería/10
+meilada/10
+meimendro/10
+meimiño/10,14
+meiose/10
+meiótico/10,14
+meirande/10
+meirao/10
+meirego/10,14
+meirense/10
+meiriño/10,14
+meiro/10
+meiró/10
+meixela/10
+meixelo/10
+meixengra/10
+meixoeiro/10,14
+meixón/10
+mel/10
+meláfiro/10
+melancolía/10
+melancolicamente
+melancólico/10,14
+melandro/10
+melanesio/10,14
+melánico/10,14
+melanina/10
+melanismo/10
+melanita/10
+melanocito/10
+melanodermia/10
+melanodoncia/10
+melanoma/10
+melanose/10
+melanuria/10
+melaza/10
+meleada/10
+meleiro/10,14
+melena/10
+melenudo/10,14
+melga/10
+melgacho/10
+meliácea/10
+mélica/10
+mélico/10,14
+melidán/10,14
+melidao/10
+melidense/10
+melífago/10,14
+melífero/10,14
+melificación/10
+melífico/10,14
+melifluidade/10
+melifluo/10,14
+melillés/10,14
+meliloto/10
+melindrada/10
+melindre/10
+melindroso/10,14
+melinita/10
+meliorativo/10,14
+melisa/10
+melismático/10,14
+melito/10
+mellor/10
+mellora/10
+mellorábel/12
+mellorable/10
+melloramento/10
+melloría/10
+melocotoeiro/10
+melocotón/10
+melodía/10
+melodicamente
+melódico/10,14
+melodiosamente
+melodioso/10,14
+melodista/10
+melodrama/10
+melodramático/10,14
+meloeiro/10
+melófilo/10,14
+melografía/10
+meloido/10
+melomanía/10
+melómano/10,14
+melón/10
+melopea/10
+melosidade/10
+meloso/10,14
+melura/10
+meluxe/10
+membrana/10
+membranáceo/10,14
+membranoso/10,14
+membro/10
+membrudo/10,14
+memento/10
+memorábel/12
+memorable/10
+memorando/10
+memoria/10
+memorial/12
+memorialismo/10
+memorialista/10
+memorístico/10,14
+memorización/10
+ménade/10
+mencía/10
+menciña/10
+menciñeiro/10,14
+mención/10
+mendacidade/10
+mendaz/10
+mendelevio/10
+mendeliano/10,14
+mendelismo/10
+mendicante/10
+mendicidade/10
+mendigo/10,14
+mendo/10
+mendrello/10
+meneador/10,13
+meneo/10
+menestrel/12
+menhir/10
+meniantácea/10
+ménido/10
+meniñeiro/10,14
+meningococo/10
+meniño/10,14
+meninxe/10
+menínxeo/10,14
+meninxioma/10
+meninxite/10
+meninxítico/10,14
+menisco/10
+menispermácea/10
+menopausa/10
+menopáusico/10,14
+menor/10
+menoridade/10
+menorquino/10,14
+menorraxia/10
+menorráxico/10,14
+menorrea/10
+menos
+menoscabador/10,13
+menoscabo/10
+menosprezábel/12
+menosprezable/10
+menosprezador/10,13
+menosprezativo/10,14
+menosprezo/10
+mensaxe/10
+mensaxeiro/10,14
+mensaxería/10
+menstruación/10
+menstrual/12
+menstruante/10
+menstruo/10
+mensual/12
+mensualidade/10
+mensualmente
+ménsula/10
+menta/10
+mental/12
+mentalidade/10
+mentalismo/10
+mentalización/10
+mentalmente
+mente/10
+mentira/10
+mentirán/10,15
+mentireiro/10,14
+mentol/12
+mentolado/10,14
+mentor/10,13
+mentraste/10
+mentres
+menú/10
+menxevique/10
+menxevismo/10
+meón/10
+mequeiro/10,14
+mequetrefe/10
+mera/10
+merca/10
+mercador/10,13
+mercadoría/10
+mercadotecnia/10
+mercadotécnico/10,14
+mercancía/10
+mercante/10
+mercantil/12
+mercantilismo/10
+mercantilista/10
+mercaptano/10
+mercé/10
+mercedario/10,14
+mercede/10
+mercenario/10,14
+mercería/10
+mercerización/10
+mércores
+mercurial/12
+mercúrico/10,14
+mercurio/10
+mercurioso/10,14
+mercurocromo/10
+merda/10
+merdada/10
+merdeiro/10,14
+merdento/10,14
+merecedor/10,13
+merecemento/10
+merecente/10
+merecidamente
+merenda/10
+merendada/10
+merendeiro/10,14
+merendola/10
+merengado/10,14
+merengue/10
+meretriz/10
+merexo/10
+mergullador/10,13
+mergullo/10
+mergullón/10
+merián/10,14
+meridiana/10
+meridiano/10,14
+meridional/12
+merisma/10
+meristema/10
+mérito/10
+meritoriamente
+meritorio/10,14
+merlín/10
+merlo/10,14
+merlón/10
+mero/10,14
+merópido/10
+meróstomo/10
+merovinxio/10,14
+mes/10
+mesa/10
+mesado/10
+mesana/10
+mesencéfalo/10
+mesenio/10,14
+mesénquima/10
+mesentérico/10,14
+mesenterio/10
+mesenterite/10
+meseta/10
+mesiánico/10,14
+mesianismo/10
+mesías
+mesma
+mesmamente
+mesmas
+mesmeriano/10,14
+mesmerismo/10
+mesmo
+mesmos
+mesnada/10
+meso/10
+mesoblasto/10
+mesocarpo/10
+mesocefalia/10
+mesocefalite/10
+mesocéfalo/10,14
+mesóclise/10
+mesoclítico/10,14
+mesocracia/10
+mesocrático/10,14
+mesoderma/10
+mesodérmico/10,14
+mesolítico/10,14
+mesomorfo/10,14
+mesón/10
+mesopotámico/10,14
+mesosfera/10
+mesotórax
+mesozoico/10,14
+mesquiñamente
+mesquindade/10
+mesquiño/10,14
+mesquita/10
+mesta/10
+mesteiral/12
+mester/10
+mestizaxe/10
+mestizo/10,14
+mesto/10,14
+mestoiro/10
+mestre/10,14
+mestresala/10
+mestría/10
+mestruzo/10
+mestura/10
+mesturábel/12
+mesturable/10
+mesturanza/10
+mesura/10
+mesuradamente
+mesurado/10,14
+meta/10
+metábole/10
+metabólico/10,14
+metabolismo/10
+metacarpiano/10,14
+metacarpo/10
+metacéntrico/10,14
+metacentro/10
+metacrilato/10
+metade/10
+metadona/10
+metafase/10
+metafísica/10
+metafisicamente
+metafísico/10,14
+metafonético/10,14
+metafonía/10
+metafónico/10,14
+metáfora/10
+metaforicamente
+metafórico/10,14
+metagoxe/10
+metahemoglobina/10
+metal/12
+metaldehido/10
+metalepse/10
+metálico/10,14
+metalífero/10,14
+metalinguaxe/10
+metalingüística/10
+metalingüístico/10,14
+metalización/10
+metalocromía/10
+metalografía/10
+metalográfico/10,14
+metalógrafo/10,14
+metaloide/10
+metalurxia/10
+metalúrxico/10,14
+metamatemática/10
+metamería/10
+metámero/10,14
+metamórfico/10,14
+metamorfismo/10
+metamorfose/10
+metano/10
+metanol/12
+metaplasia/10
+metaplasmo/10
+metapsíquica/10
+metapsíquico/10,14
+metasemia/10
+metastábel/12
+metastable/10
+metástase/10
+metastático/10,14
+metatarsiano/10,14
+metatarso/10
+metátese/10
+metatórax
+metazoo/10
+meteco/10,14
+metempsicose/10
+metencéfalo/10
+meteoricamente
+meteórico/10,14
+meteorismo/10
+meteorito/10
+meteorización/10
+meteoro/10
+meteorólogo/10,14
+meteoroloxía/10
+meteorolóxico/10,14
+meticulosamente
+meticulosidade/10
+meticuloso/10,14
+metileno/10
+metílico/10,14
+metilo/10
+metionina/10
+metodicamente
+metódico/10,14
+metodismo/10
+metodista/10
+método/10
+metodoloxía/10
+metodoloxicamente
+metodolóxico/10,14
+metodoloxista/10
+metonimia/10
+metonímico/10,14
+metonomasia/10
+métopa/10
+metoposcopia/10
+metralla/10
+metrallador/10,13
+metralladora/10
+metralleta/10
+metraxe/10
+métrica/10
+metricamente
+métrico/10,14
+metrite/10
+metro/10
+metrocele/10
+metrografía/10
+metroloxía/10
+metrolóxico/10,14
+metromanía/10
+metrónomo/10
+metropatía/10
+metrópole/10
+metropolita/10
+metropolitano/10,14
+metrorraxia/10
+metrotomía/10
+meu
+meus
+mexa/10
+mexacán/10
+mexada/10
+mexadeira/10
+mexadoiro/10
+mexalleira/10
+mexanacama/10
+mexarela/10
+mexedor/10,13
+mexedura/10
+mexericada/10
+mexericas
+mexeriqueiro/10,14
+mexete/10
+mexicano/10,14
+mexillón/10
+mexillonada/10
+mexo/10
+mexón/10,15
+mezcal/12
+mezcalina/10
+mezzosoprano/10
+mi/10
+mialxia/10
+miálxico/10,14
+miañador/10,13
+miañón/10,15
+míase/10
+miasma/10
+miasmático/10,14
+miastenia/10
+miasténico/10,14
+miato/10
+mica/10
+micáceo/10,14
+micado/10
+micaxisto/10
+micción/10
+micela/10
+micelar/10
+micelio/10
+micénico/10,14
+miceno/10,14
+micho/10,14
+michola/10
+mico/10,14
+micólogo/10,14
+micoloxía/10
+micolóxico/10,14
+micorriza/10
+micose/10
+micótico/10,14
+micoxenia/10
+micro/10
+microampere/10
+microamperímetro/10
+microamperio/10
+microanálise/10
+microbalanza/10
+microbiano/10,14
+microbicida/10
+microbio/10
+microbiólogo/10,14
+microbioloxía/10
+microbiolóxico/10,14
+microbús/10
+microcefalia/10
+microcéfalo/10,14
+microcircuíto/10
+microcirurxía/10
+microclima/10
+micrococo/10
+microcósmico/10,14
+microcosmos
+microcristal/12
+microcronómetro/10
+microdáctilo/10,14
+microdonte/10
+microeconomía/10
+microeconómico/10,14
+microelectrónica/10
+microelectrónico/10,14
+microestrutura/10
+microfarad/10
+microfaradio/10
+microficha/10
+microfilme/10
+microfísica/10
+microfónico/10,14
+micrófono/10
+microfotografía/10
+micrografía/10
+micrográfico/10,14
+micrógrafo/10,14
+microgramo/10
+microgravación/10
+microinformática/10
+microlente/10
+microlepidóptero/10
+microlítico/10,14
+micrólito/10
+micromanipulador/10
+micrometría/10
+micrométrico/10,14
+micrómetro/10
+micromilímetro/10
+micron/10
+micronesio/10,14
+micronúcleo/10
+microonda/10
+microordenador/10
+microorganismo/10
+micrópilo/10
+microprocesador/10
+microscópico/10,14
+microscopio/10
+microsegundo/10
+microsismo/10
+microspora/10
+microsporanxio/10
+micróstomo/10,14
+microsuco/10
+micrótomo/10
+microzoario/10
+midríase/10
+midriático/10,14
+mielina/10
+mielínico/10,14
+mielite/10
+mieloblasto/10
+mielocito/10
+mielografía/10
+mieloide/10
+mieloma/10
+miga/10
+migalla/10
+migalleiro/10,14
+migallo/10
+migmatita/10
+migración/10
+migrador/10,13
+migratorio/10,14
+migueliño/10,14
+mihrab/10
+míido/10
+miiocéfalo/10
+miiodopsia/10
+miioloxía/10
+mil/10
+milagre/10
+milagreiro/10,14
+milagrosamente
+milagroso/10,14
+milanés/10,14
+milenario/10,14
+milenarismo/10
+milenarista/10
+milenio/10
+milépora/10
+milésimo/10,14
+milesio/10,14
+milfollas
+milhomes
+miliampere/10
+miliamperio/10
+miliar/10
+miliárea/10
+miliario/10
+milibar/10
+milicia/10
+miliciano/10,14
+milicroque/10
+miligramo/10
+mililitro/10
+milimetrado/10,14
+milimétrico/10,14
+milímetro/10
+milimicron/10
+miliobátido/10
+militancia/10
+militante/10
+militarismo/10
+militarista/10
+militarización/10
+militarmente
+milivatio/10
+milivolt/10
+milivoltímetro/10
+milivoltio/10
+miliwatt/10
+milla/10
+millá/10
+millaca/10
+milladoiro/10
+millar/10
+míllara/10
+millarada/10
+millarega/10
+millarengo/10,14
+milleira/10
+milleiral/12
+milleiro/10
+millenta/10
+millo/10,14
+millón/10
+millonada/10
+millonario/10,14
+millonésimo/10,14
+milmañas
+milmillonésimo/10,14
+milonga/10
+mimese/10
+mimeticamente
+mimético/10,14
+mimetismo/10
+mímica/10
+mímico/10,14
+mimo/10
+mimógrafo/10,14
+mimosa/10
+mimosácea/10
+min
+miña
+mina/10
+minador/10,13
+minarete/10
+minaría/10
+miñas
+miñato/10
+miñaxoia/10
+mincha/10
+mindoniense/10
+mineiro/10,14
+miñense/10
+mineral/12
+mineralización/10
+mineralizante/10
+mineraloxía/10
+mineralóxico/10,14
+mineraloxista/10
+minería/10
+mineromedicinal/12
+minerva/10
+minerval/12
+minestra/10
+minga/10
+mingachada/10
+mingacho/10
+mingalla/10
+mingua/10
+minguante/10
+mingurrias
+miniatura/10
+miniaturista/10
+miniaturización/10
+minicentral/12
+minicoche/10
+minifundio/10
+minifundismo/10
+minifundista/10
+mínima/10
+minimalismo/10
+minimalista/10
+minimamente
+mínimo/10,14
+minio/10
+minipantalón/10
+minisaia/10
+ministerial/12
+ministerialismo/10
+ministerio/10
+ministrábel/12
+ministrable/10
+ministro/10,14
+minivacacións
+minle/10
+minleira/10
+minoico/10,14
+miñón/10
+minoración/10
+minorativo/10,14
+minoría/10
+minoritariamente
+minoritario/10,14
+Minotauro/10
+miñoto/10,14
+minucia/10
+minuciosamente
+minuciosidade/10
+minucioso/10,14
+minuendo/10
+minueto/10
+minúscula/10
+minúsculo/10,14
+minusvalía/10
+minusválido/10,14
+minutario/10
+minuto/10
+mioca/10
+miocardio/10
+miocardite/10
+mioceno/10,14
+mioepitelial/12
+mioglobina/10
+miografía/10
+miográfico/10,14
+miógrafo/10
+miograma/10
+miolo/10
+mioloxía/10
+miolóxico/10,14
+mioma/10
+miometrite/10
+mión/10
+miopatía/10
+miopático/10,14
+miope/10
+miopía/10
+mióporo/10
+miopótamo/10
+miorraxia/10
+miose/10
+miosina/10
+miosite/10
+miosotis
+miotomía/10
+miquelete/10
+mira/10
+miracácea/10
+miradoiro/10
+miramento/10
+mirandés/10,14
+mirasol/10
+miraxe/10
+miríade/10
+miriagramo/10
+mirialitro/10
+miriámetro/10
+miriápodo/10
+mirífico/10,14
+miristicácea/10
+mirístico/10,14
+mirmecófilo/10,14
+mirmidón/10
+mirmilón/10
+mirobálano/10
+mirón/10,15
+mirra/10
+mirta/10
+mirtácea/10
+mirto/10
+misa/10
+misal/12
+misantropía/10
+misantrópico/10,14
+misántropo/10,14
+miscelánea/10
+miscíbel/12
+miscibilidade/10
+miscible/10
+miserábel/12
+miserabelmente
+miserable/10
+miserablemente
+miseramente
+miserento/10,14
+miserere/10
+miseria/10
+misericordia/10
+misericordiosamente
+misericordioso/10,14
+misérrimo/10,14
+mísil/10
+misión/10
+misional/12
+misioneiro/10,14
+misiva/10
+misofobia/10
+misogamia/10
+misógamo/10,14
+misoloxía/10
+misoneísmo/10
+misoneísta/10
+misopedia/10
+misoxinia/10
+misóxino/10,14
+mispíquel/10
+miss/10
+mista/10
+mistagogo/10,14
+mistagoxía/10
+mistagóxico/10,14
+mistela/10
+míster/11
+misterio/10
+misteriosamente
+misterioso/10,14
+misticamente
+misticeto/10
+misticidade/10
+misticismo/10
+místico/10,14
+mistificación/10
+mistificador/10,13
+misto/10
+mistoiro/10
+mistral/12
+mistura/10
+misturábel/12
+misturable/10
+misturanza/10
+miticamente
+mítico/10,14
+miticultura/10
+mitificación/10
+mitigábel/12
+mitigable/10
+mitigación/10
+mitigador/10,13
+mitílidos/10
+mitilotoxina/10
+mitin/10
+mitineiro/10,14
+mito/10
+mitocondria/10
+mitografía/10
+mitógrafo/10,14
+mitólogo/10,14
+mitoloxía/10
+mitolóxico/10,14
+mitomanía/10
+mitómano/10,14
+mitón/10
+mitose/10
+mitótico/10,14
+mitra/10
+mitrado/10,14
+mitral/12
+mitridatismo/10
+mitridato/10
+mítrido/10
+miúda/10
+miudallo/10
+miudanza/10
+miudeza/10
+miúdo/10,14
+mixedema/10
+mixedematoso/10,14
+mixo/10,14
+mixomatose/10
+mixomiceto/10
+mixospónxido/10
+mixtilíneo/10,14
+mixtión/10
+mixto/10,14
+mnemónica/10
+mnemónico/10,14
+mnemotécnica/10
+mnemotécnico/10,14
+mo
+moa/10
+moabita/10
+moañés/10,14
+móbel/12
+móbil/10
+mobiliario/10,14
+mobilidade/10
+mobilizábel/12
+mobilizable/10
+mobilización/10
+mobilizador/10,13
+moblaría/10
+moblaxe/10
+moble/10
+moblería/10
+mobúlido/10
+moca/10
+mocada/10
+mocalla/10
+mocalleira/10
+mocasín/10
+mocazo/10
+moceiro/10,14
+mochila/10
+mocho/10,14
+mocidade/10
+moción/10
+moco/10
+mocoso/10,14
+moda/10
+modal/12
+modalidade/10
+modalismo/10
+modelador/10,13
+modelaxe/10
+modélico/10,14
+modelismo/10
+modelista/10
+modelo/10
+módem/10
+modenés/10,14
+moderábel/12
+moderable/10
+moderación/10
+moderadamente
+moderador/10,13
+moderantismo/10
+moderato/10
+modernamente
+modernidade/10
+modernismo/10
+modernista/10
+modernización/10
+modernizador/10,13
+moderno/10,14
+modestamente
+modestia/10
+modesto/10,14
+modicamente
+módico/10,14
+modificábel/12
+modificable/10
+modificación/10
+modificador/10,13
+modillón/10
+modio/10
+modismo/10
+modisto/10,14
+modo/10
+modorra/10
+modulábel/12
+modulable/10
+modulación/10
+modulador/10,13
+módulo/10
+moeda/10
+moedeiro/10
+moedor/10,13
+moedura/10
+moega/10
+moella/10
+moenda/10
+moente/10
+mofa/10
+mofento/10,14
+mofeta/10
+mofo/10
+mógaro/10
+moguelo/10,14
+moher/10
+mohicano/10,14
+moi
+moina/10
+moinante/10,14
+moio/10
+moira/10
+moito/10,14
+mol/10
+mola/10
+molar/10
+molaridade/10
+molariño/10,14
+moldavo/10,14
+molde/10
+moldeábel/12
+moldeable/10
+moldeador/10,13
+moldura/10
+mole/10
+molécula/10
+molecular/10
+molecularidade/10
+moleira/10
+molente/10
+molestia/10
+molesto/10,14
+moletas
+molete/10
+moletón/10
+moleza/10
+molibdenita/10
+molibdeno/10
+molíbdico/10,14
+molicie/10
+molido/10,14
+mólido/10
+molime/10
+molinete/10
+molla/10
+molladura/10
+molle/10
+molleira/10
+mollo/10
+molo/10
+molósido/10
+moloso/10
+molura/10
+molusco/10
+momentaneamente
+momentáneo/10,14
+momento/10
+momia/10
+momificación/10
+momo/10
+mona/10
+monacal/12
+monacato/10
+monacita/10
+monada/10
+mónada/10
+monadelfia/10
+monadelfo/10,14
+monadismo/10
+monadista/10
+monadoloxía/10
+monandro/10,14
+monaquismo/10
+monarca/10
+monarquía/10
+monárquico/10,14
+monarquismo/10
+monasterial/12
+monástico/10,14
+monda/10
+mondador/10,13
+mondadura/10
+mondaricense/10
+mondongada/10
+mondongo/10
+moneca/10
+moneco/10
+monegasco/10,14
+monema/10
+monera/10
+monetario/10,14
+monetarismo/10
+monetarista/10
+monetización/10
+monferés/10,14
+monfortino/10,14
+mongol/12
+mongolismo/10
+mongoloide/10
+monicaco/10
+monición/10
+monicreque/10
+monifate/10
+monismo/10
+monista/10
+monitor/10,13
+monitorio/10,14
+monllo/10,14
+mono/10,14
+moño/10
+monoácido/10,14
+monoatómico/10,14
+monoaural/12
+monoaxónida/10
+monobásico/10,14
+monobloque/10
+monocameral/12
+monocameralismo/10
+monocárpico/10,14
+monocarpo/10,14
+monocasco/10
+monocéfalo/10,14
+monocelular/10
+monocíclico/10,14
+monociclo/10
+monocigoto/10
+monocilíndrico/10,14
+monocito/10
+monoclamídeo/10,14
+monoclinal/12
+monoclínico/10,14
+monoclino/10,14
+monocorde/10
+monocordio/10
+monocotiledónea/10
+monocotiledóneo/10,14
+monocromático/10,14
+monocromía/10
+monocromo/10,14
+monocular/10
+monóculo/10,14
+monocultivo/10
+monodia/10
+monódico/10,14
+monoecia/10
+monofase/10
+monofásico/10,14
+monofilo/10,14
+monofisismo/10
+monofisita/10
+monofobia/10
+monofonemático/10,14
+monofonía/10
+monofónico/10,14
+monogamia/10
+monogámico/10,14
+monógamo/10,14
+monografía/10
+monograficamente
+monográfico/10,14
+monograma/10
+monoico/10,14
+monokini/10
+monolingüe/10
+monolingüismo/10
+monolítico/10,14
+monolito/10
+monólogo/10
+monomanía/10
+monomaníaco/10,14
+monomaquia/10
+monómero/10,14
+monometalismo/10
+monometalista/10
+monométrico/10,14
+monómetro/10
+monomiario/10
+monomio/10
+monomotor/10,13
+mononuclear/10
+mononucleose/10
+monopatín/10
+monopétalo/10,14
+monoplano/10
+monoplexía/10
+monopolio/10
+monopolista/10
+monopolización/10
+monopolizador/10,13
+monopraza/10
+monóptero/10,14
+monorquidia/10
+monorraíl/12
+monorrimo/10,14
+monorrítmico/10,14
+monosacárido/10,14
+monosémico/10,14
+monosépalo/10,14
+monosilábico/10,14
+monosilabismo/10
+monosílabo/10,14
+monospermia/10
+monospermo/10,14
+monóstrofe/10
+monostrófico/10,14
+monotálamo/10
+monoteísmo/10
+monoteísta/10
+monotelismo/10
+monotelita/10
+monotipia/10
+monotipista/10
+monotipo/10
+monotocardio/10
+monotonamente
+monotongación/10
+monotongo/10
+monotonía/10
+monótono/10,14
+monotremo/10
+monovalente/10
+monoxénese/10
+monoxenético/10,14
+monoxenismo/10
+monoxenista/10
+monóxido/10
+monroviano/10,14
+monseñor/10
+monstro/10
+monstruosamente
+monstruosidade/10
+monstruoso/10,14
+monta/10
+montábel/12
+montable/10
+montacargas
+montador/10,13
+montaña/10
+montañeiro/10,14
+montañés/10,14
+montanismo/10
+montañismo/10
+montanista/10
+montañoso/10,14
+montante/10
+montaraz/10
+montaría/10
+montaxe/10
+monte/10
+montecelo/10
+monteira/10
+monteiro/10
+montelo/10
+montemaior/10
+montemenor/10
+montenegrino/10,14
+montepío/10
+montería/10
+monterrosino/10,14
+montés/10,14
+montesío/10,14
+montículo/10
+montón/10
+montouto/10
+montrealés/10,14
+montuoso/10,14
+montura/10
+monumental/12
+monumentalidade/10
+monumentalismo/10
+monumento/10
+monxa/10
+monxe/10
+monxil/12
+monzón/10
+moqueira/10
+moqueno/10,14
+moqueta/10
+moquete/10
+moquillo/10
+mor/10
+mora/10
+morácea/10
+morada/10
+morador/10,13
+moral/12
+moralidade/10
+moralismo/10
+moralista/10
+moralización/10
+moralizador/10,13
+moralizante/10
+moralmente
+morañés/10,14
+moratoria/10
+moratorio/10,14
+moravo/10,14
+morbideza/10
+morbididade/10
+mórbido/10,14
+morbilidade/10
+morbo/10
+morbosidade/10
+morboso/10,14
+morca/10
+morcego/10
+morcilla/10
+mordacidade/10
+mordaz/10
+mordaza/10
+mordedela/10
+mordedor/10,13
+mordedura/10
+mordente/10
+mordida/10
+mordobre/10
+mordomía/10
+mordomo/10
+morea/10
+moreira/10
+moreno/10,14
+morfema/10
+morfemático/10,14
+morfémico/10,14
+mórfico/10,14
+morfina/10
+morfinismo/10
+morfinomanía/10
+morfinómano/10,14
+morfismo/10
+morfo/10
+morfólogo/10,14
+morfoloxía/10
+morfoloxicamente
+morfolóxico/10,14
+morfopsicoloxía/10
+morfoscopia/10
+morfosintáctico/10,14
+morfosintaxe/10
+morfoxénese/10
+morfoxenético/10,14
+morgado/10,14
+morganaticamente
+morganático/10,14
+morgue/10
+moria/10
+moribundo/10,14
+morica/10
+morico/10
+morixeración/10
+mormeira/10
+mormente
+mormo/10
+mormón/10,14
+mormonismo/10
+mormosa/10
+mormoso/10,14
+morneza/10
+morno/10,14
+morodeira/10
+morodo/10
+morollo/10
+morosamente
+morosidade/10
+moroso/10,14
+morote/10
+moroteira/10
+morouzo/10
+morozo/10
+morra/10
+morrada/10
+morredoiro/10,14
+morriña/10
+morriñada/10
+morriñento/10,14
+morriñoso/10,14
+morrión/10
+morro/10
+morrón/10
+morruncho/10
+morsa/10
+morse/10
+mortadela/10
+mortal/12
+mortaldade/10
+mortalidade/10
+mortalla/10
+mortalmente
+morte/10
+morteiro/10
+mortífero/10,14
+mortificación/10
+mortificador/10,13
+mortificante/10
+morto/10,14
+mortuorio/10,14
+mórula/10
+moruxa/10
+morzoa/10
+mos
+mosaicista/10
+mosaico/10,14
+mosaísmo/10
+mosca/10
+moscada/10
+moscardo/10
+moscatel/12
+mosco/10
+moscón/10
+moscovita/10
+moscovítico/10,14
+mosexa/10
+mosqueiro/10
+mosquete/10
+mosqueteiro/10
+mosquetón/10
+mosquiteiro/10
+mosquito/10
+mostaceira/10
+mostacho/10
+mostaza/10
+mostazal/12
+mostea/10
+mosteiro/10
+mosto/10
+mostra/10
+mostrábel/12
+mostrable/10
+mostrador/10
+mostrario/10
+mostraxe/10
+mostreiro/10
+motacílido/10
+motel/12
+motete/10
+motilidade/10
+motín/10
+motivación/10
+motivador/10,13
+motivo/10,14
+moto/10
+motobomba/10
+motocarro/10
+motocicleta/10
+motociclismo/10
+motociclista/10
+motociclo/10
+motocrós/10
+motocultivo/10
+motocultor/10
+motón/10
+motonáutica/10
+motonáutico/10,14
+motonave/10
+motopropulsión/10
+motor/10,13
+motora/10
+motorismo/10
+motorista/10
+motorización/10
+motorreactor/10
+motoserra/10
+motoveleiro/10
+motricidade/10
+motriz/10
+moucha/10
+moucho/10
+mouco/10,14
+moufa/10
+moufada/10
+moulón/10,15
+moumiño/10,14
+mouquelo/10
+moural/12
+mourán/10,15
+mouraría/10
+mouratón/10
+mourén/10
+mourería/10
+mourisco/10,14
+mouro/10,14
+mourón/10
+mouta/10
+mouteira/10
+movedizo/10,14
+movedor/10,13
+movella/10
+movemento/10
+movíbel/12
+movible/10
+moviola/10
+moxa/10
+moxega/10
+moxena/10
+mozafresca/10
+mozambicano/10,14
+mozárabe/10
+mozarabismo/10
+mozartiano/10,14
+mozo/10,14
+muceta/10
+muchica/10
+mucho/10,14
+mucilaxe/10
+mucilaxinoso/10,14
+mucio/10,14
+mucolítico/10,14
+mucorácea/10
+mucosa/10
+mucosidade/10
+mucoso/10,14
+mucrón/10
+muda/10
+mudábel/12
+mudable/10
+mudanza/10
+mudéxar/10
+mudexarismo/10
+mudez/10
+mudo/10,14
+muecín/10
+mufla/10
+muflón/10
+muftí/10
+mugardés/10,14
+muíña/10
+muiñada/10
+muiñeiro/10,14
+muíño/10
+mula/10
+mular/10
+mulato/10,14
+muleiro/10
+muleta/10
+múlido/10
+mulime/10
+muller/10
+mullereiro/10,14
+mulleril/12
+mullerío/10
+multa/10
+multicaule/10
+multicelular/10
+multicolor/10
+multicopista/10
+multifase/10
+multifloro/10,14
+multiforme/10
+multigrado
+multilateral/12
+multilátero/10,14
+multilingüe/10
+multilocular/10
+multimillonario/10,14
+multinacional/12
+multíparo/10,14
+múltiple/10
+múltiplex
+multiplicábel/12
+multiplicable/10
+multiplicación/10
+multiplicador/10,13
+multiplicando/10
+multiplicativo/10,14
+multíplice/10
+multiplicidade/10
+múltiplo/10,14
+multipolar/10
+multiprocesador/10
+multiproceso/10
+multiprograma/10
+multirracial/12
+multisecular/10
+multitude/10
+multitudinario/10,14
+multiusuario/10,14
+mundanal/12
+mundanamente
+mundanidade/10
+mundano/10,14
+mundial/12
+mundialmente
+mundo/10
+mundoloxía/10
+munguidor/10,13
+munguidura/10
+munición/10
+municionamento/10
+municipal/12
+municipalidade/10
+municipalismo/10
+municipalista/10
+municipalización/10
+municipio/10
+muñico/10
+munificencia/10
+munificente/10
+munífico/10,14
+muniqués/10,14
+munxe/10
+muradán/10,14
+murado/10,14
+murador/10,13
+mural/12
+muralla/10
+muraño/10
+murcho/10,14
+murciano/10,14
+murcio/10,14
+mureira/10
+murénido/10
+muriático/10,14
+muriato/10
+muricego/10
+murícido/10
+múrido/10
+murmuración/10
+murmurador/10,13
+murmurio/10
+murna/10
+muro/10
+murón/10,15
+murra/10
+murrión/10
+muruxa/10
+mus/10
+musa/10
+musácea/10
+musaraña/10
+muscardínido/10
+muscarina/10
+muscicápido/10
+muscícola/10
+múscido/10
+muscínea/10
+muscívoro/10,14
+musculación/10
+muscular/10
+musculatura/10
+músculo/10
+musculosidade/10
+musculoso/10,14
+muselina/10
+museo/10
+museografía/10
+museográfico/10,14
+museoloxía/10
+musgo/10,14
+música/10
+musicábel/12
+musicable/10
+musical/12
+musicalidade/10
+musicalmente
+músico/10,14
+musicografía/10
+musicógrafo/10,14
+musicólogo/10,14
+musicoloxía/10
+musicomanía/10
+musitación/10
+mustélido/10
+musulmán/10,14
+mutábel/12
+mutabilidade/10
+mutable/10
+mutación/10
+mutacionismo/10
+mutacionista/10
+mutante/10
+mutaxénese/10
+mutáxeno/10,14
+mutilación/10
+mutilador/10,13
+mutismo/10
+mutualidade/10
+mutualismo/10
+mutualista/10
+mutuamente
+mutuatario/10,14
+mutuo/10,14
+muxa/10
+muxe/10
+muxega/10
+muxento/10,14
+muxián/10,14
+muxica/10
+muxideira/10
+muxidoira/10
+muxidor/10,13
+muxidura/10
+muxílido/10
+muxiqueira/10
+muxo/10
+na
+nabab/10
+nabal/12
+nabariza/10
+nabateo/10,14
+nabegao/10
+nabeira/10
+nabía/10
+nabiña/10
+nabiñeiro/10
+nabiza/10
+nabo/10
+nácar/10
+nácara/10
+nacarino/10,14
+nacedoiro/10
+nacemento/10
+nacente/10
+nacenza/10
+nacho/10,14
+nación/10
+nacional/12
+nacionalidade/10
+nacionalismo/10
+nacionalista/10
+nacionalización/10
+nacionalsindicalismo/10
+nacionalsindicalista/10
+nacionalsocialismo/10
+nacionalsocialista/10
+nada/10
+nadador/10,13
+Nadal/12
+nadante/10
+nádega/10
+nadegada/10
+nadegudo/10,14
+nadir/10
+nafra/10
+nafrada/10
+nafro/10,14
+nafta/10
+naftaleno/10
+naftalina/10
+naftol/12
+nagana/10
+náhuatl/10
+nai/10
+náiade/10
+naif/10
+nailon/10
+naipe/10
+naipeira/10
+naipeiro/10,14
+nalgún
+nalgunha
+nalgunhas
+nalgúns
+namentres
+namibiano/10,14
+namibio/10,14
+namoradamente
+namoradeiro/10,14
+namorador/10,13
+namoramento/10
+namoro/10
+nana/10
+nanismo/10
+nanosegundo/10
+napa/10
+napalm/10
+náparo/10
+napia/10
+napiforme/10
+napoleón/10
+napoleónico/10,14
+napolitano/10,14
+naquel
+naquela
+naquelas
+naqueles
+naquilo
+narbonés/10,14
+narceína/10
+narcisismo/10
+narcisista/10
+narciso/10
+narcoanálise/10
+narcolepsia/10
+narcose/10
+narcótico/10,14
+narcotina/10
+narcotismo/10
+narcotización/10
+narcotizador/10,13
+narcotraficante/10
+narcotráfico/10
+nardo/10
+narguilé/10
+narigón/10,15
+narigudo/10,14
+nariz/10
+narizudo/10,14
+narnexo/10,14
+narno/10
+naronés/10,14
+narrábel/12
+narrable/10
+narración/10
+narrador/10,13
+narrativa/10
+narrativo/10,14
+nartello/10
+nártice/10
+narval/12
+nas
+nasa/10
+nasada/10
+nasal/12
+nasalidade/10
+nasalización/10
+nasardo/10
+naseiro/10,14
+násido/10
+nasil/12
+nasofarinxe/10
+nasofarínxeo/10,14
+nasoscopio/10
+nata/10
+natación/10
+natal/12
+natalicio/10,14
+natalidade/10
+natátil/10
+natatorio/10,14
+nateira/10
+nateiro/10
+natícido/10
+natividade/10
+nativismo/10
+nativista/10
+nativo/10,14
+nato/10,14
+natrón/10
+natura/10
+naturada/10
+natural/12
+naturalidade/10
+naturalismo/10
+naturalista/10
+naturalización/10
+naturalmente
+natureza/10
+naturismo/10
+naturista/10
+náufrago/10,14
+naufraxio/10
+naumaquia/10
+nauruano/10,14
+náusea/10
+nauseabundo/10,14
+nauta/10
+náutica/10
+náutico/10,14
+náutilo/10
+naval/12
+navalla/10
+navallada/10
+navalleira/10
+navallón/10
+navarro/10,14
+nave/10
+navegábel/12
+navegabilidade/10
+navegable/10
+navegación/10
+navegador/10,13
+navegante/10
+naveta/10
+navicular/10
+naviego/10,14
+navieira/10
+navieiro/10,14
+navío/10
+nazareno/10,14
+nazi/10
+nazismo/10
+nébeda/10
+néboa/10
+néboda/10
+neboeira/10
+neboeiro/10
+neboento/10,14
+nebra/10
+nebulización/10
+nebulizador/10
+nebulosa/10
+nebulosidade/10
+nebuloso/10,14
+necesariamente
+necesario/10,14
+neceser/10
+necesidade/10
+necha/10
+necidade/10
+necio/10,14
+nécora/10
+necrobiose/10
+necrófago/10,14
+necrofaxia/10
+necrofilia/10
+necrófilo/10,14
+necrofobia/10
+necrófobo/10,14
+necróforo/10,14
+necrólatra/10
+necrolatría/10
+necroloxía/10
+necrolóxico/10,14
+necrópole/10
+necropsia/10
+necrose/10
+necroterio/10
+néctar/10
+nectáreo/10,14
+nectario/10
+necton/10
+neerlandés/10,14
+nefando/10,14
+nefario/10,14
+nefasto/10,14
+nefelina/10
+nefelio/10
+nefelometría/10
+nefelómetro/10
+nefres
+nefrita/10
+nefrite/10
+nefrítico/10,14
+nefrolitíase/10
+nefrólito/10
+nefrólogo/10,14
+nefroloxía/10
+nefrolóxico/10,14
+nefrón/10
+nefropatía/10
+nefrose/10
+nefrudo/10,14
+negábel/12
+negable/10
+negación/10
+negador/10,13
+negativa/10
+negativamente
+negatividade/10
+negativismo/10
+negativista/10
+negativo/10,14
+negatón/10
+negatoscopio/10
+negatrón/10
+neglixencia/10
+neglixente/10
+neglixentemente
+negociábel/12
+negociabilidade/10
+negociable/10
+negociación/10
+negociador/10,13
+negociante/10,14
+negocio/10
+negouxo/10
+negra/10
+negrada/10
+negral/12
+negrallada/10
+negreirés/10,14
+negreiro/10,14
+negritude/10
+negro/10,14
+negroide/10
+negrón/10
+negror/10
+negrume/10
+negrura/10
+negus
+neitegada/10
+neixarigo/10
+nel
+nela
+nelas
+neles
+nematócero/10
+nematociste/10
+nematodo/10
+nematohelminto/10
+nematomorfo/10
+nembro/10
+nemertino/10
+nemoroso/10,14
+nenada/10
+neneiro/10,14
+nenez/10
+nenia/10
+neno/10,14
+nenúfar/10
+neocaledonio/10,14
+neocapitalismo/10
+neocapitalista/10
+neocatolicismo/10
+neoclasicismo/10
+neoclásico/10,14
+neocolonial/12
+neocolonialismo/10
+neocolonialista/10
+neocriticismo/10
+neodarwinismo/10
+neodimio/10
+neoescolástica/10
+neoescolástico/10,14
+neofalante/10
+neofascismo/10
+neofigurativo/10,14
+neofítico/10,14
+neófito/10,14
+neofobia/10
+neófobo/10,14
+neoformación/10
+neogótico/10,14
+neogramática/10
+neogramático/10,14
+neogrego/10,14
+neoimpresionismo/10
+neoiorquino/10,14
+neokantiano/10,14
+neokantismo/10
+neolatino/10,14
+neoliberal/12
+neoliberalismo/10
+neolítico/10,14
+neoloxía/10
+neolóxico/10,14
+neoloxismo/10
+neoloxista/10
+neomenia/10
+neomicina/10
+neon/10
+neonazi/10
+neoplasma/10
+neoplatónico/10,14
+neoplatonismo/10
+neopositivismo/10
+neopreno/10
+neorrealismo/10
+neorrealista/10
+neorrománico/10,14
+neotomismo/10
+neotrobadoresco/10,14
+neotrobadorismo/10
+neoxeno/10
+neozelandés/10,14
+neozoico/10,14
+nepalés/10,14
+nepalí/10
+nepentácea/10
+neperiano/10,14
+népido/10
+nepote/10
+nepotismo/10
+neptuniano/10,14
+neptunio/10
+neptunismo/10
+neptunista/10
+Neptuno/10
+nereida/10
+nerítico/10,14
+neritínido/10
+néroli/10
+neroniano/10,14
+nervación/10
+nervado/10,14
+nervadura/10
+nervia/10
+nervio/10
+nerviosamente
+nerviosidade/10
+nerviosismo/10
+nervioso/10,14
+nesa/10
+nese/10
+nesga/10
+néspera/10
+nespereira/10
+nespra/10
+nespreiro/10
+nesta/10
+neste/10
+nestorianismo/10
+nestoriano/10,14
+netamente
+neto/10,14
+netorreiro/10,14
+netorría/10
+netorro/10,14
+neumático/10
+neumatóforo/10
+neumatoloxía/10
+neumectomía/10
+neumococo/10
+neumoconiose/10
+neumogástrico/10,14
+neumografía/10
+neumoloxía/10
+neumonía/10
+neumónico/10,14
+neumópata/10
+neumopatía/10
+neumoscopia/10
+neumoscopio/10
+neumoterapia/10
+neumotórax
+neura/10
+neural/12
+neuralxia/10
+neurálxico/10,14
+neurastenia/10
+neurasténico/10,14
+neurite/10
+neurobioloxía/10
+neurocirurxía/10
+neurocirurxián/10,14
+neurofisioloxía/10
+neuroléptico/10,14
+neurólogo/10,14
+neuroloxía/10
+neurolóxico/10,14
+neuroma/10
+neurona/10
+neuroparálise/10
+neurópata/10
+neuropatía/10
+neuropático/10,14
+neuropatoloxía/10
+neuropsiquiatra/10
+neuropsiquiatría/10
+neuróptero/10
+neurose/10
+neurótico/10,14
+neurotomía/10
+neurótomo/10
+neurótropo/10,14
+neurovexetativo/10,14
+neutral/12
+neutralidade/10
+neutralismo/10
+neutralista/10
+neutralizábel/12
+neutralizable/10
+neutralización/10
+neutralizador/10,13
+neutrino/10
+neutro/10,14
+neutrófilo/10,14
+neutrón/10
+neutrónico/10,14
+nevarada/10
+nevarento/10,14
+nevarío/10
+nevarisca/10
+neve/10
+neveira/10
+nevisca/10
+nevo/10
+newton/10
+newtoniano/10,14
+nexo/10
+nezcre/10
+ni/10
+niada/10
+nibelungo/10,14
+nicada/10
+nicaraguano/10,14
+niceno/10,14
+nichela/10
+nicho/10
+nicol/12
+nicolao/10
+nicotina/10
+nicotínico/10,14
+nicotinismo/10
+nictalope/10
+nictalopía/10
+nictalxia/10
+nictitación/10
+nictitante/10
+nicturia/10
+nidícola/10
+nidificación/10
+nidiforme/10
+nidio/10,14
+nielo/10
+nifrón/10,15
+nifroso/10,14
+nigranés/10,14
+nigromancia/10
+nigromante/10
+nigromántico/10,14
+nihilismo/10
+nihilista/10
+nilota/10
+nilótico/10,14
+nimbo/10
+nimbostrato/10
+nimiedade/10
+nimio/10,14
+nin
+niñada/10
+niñador/10
+niñeiro/10
+ninfa/10
+ninfal/12
+ninfálido/10
+ninfea/10
+ninfeácea/10
+ninfeo/10
+ninfómana/10
+ninfomanía/10
+ninfomaníaco/10,14
+ninfómano/10,14
+ninfose/10
+ninguén
+ningún
+ningunha
+ningunhas
+ningúns
+ningures
+ninivita/10
+niño/10
+nío/10
+niobio/10
+nipón/10,14
+níquel/10
+niquelador/10,13
+niquelaxe/10
+niquelífero/10,14
+nirvana/10
+níscaro/10
+niso
+nistagmo/10
+nisto
+nitidamente
+nitidez/10
+nítido/10,14
+nitrato/10
+nítrico/10,14
+nitrificación/10
+nitrificante/10
+nitrilo/10
+nitrito/10
+nitro/10
+nitrobenceno/10
+nitrocelulosa/10
+nitroglicerina/10
+nitroso/10,14
+nitroxenado/10,14
+nitróxeno/10
+nitruro/10
+nitzschiano/10,14
+nival/12
+nivel/12
+nivelación/10
+nivelador/10,13
+niveladora/10
+níveo/10,14
+nivómetro/10
+nivoso/10,14
+níxaro/10
+nixeriano/10,14
+nixerino/10,14
+nixo/10
+no
+nó/10
+noa/10
+nobelio/10
+nobelo/10
+nobiliario/10,14
+nobre/10
+nobremente
+nobreza/10
+noca/10
+noceira/10
+nocella/10
+nocello/10
+nocelo/10
+noción/10
+nocional/12
+nocividade/10
+nocivo/10,14
+noctambulismo/10
+noctámbulo/10,14
+noctiluca/10
+noctívolo/10,14
+noctíxeno/10,14
+noctúido/10
+nocturnidade/10
+nocturno/10,14
+nodal/12
+nodo/10
+nodosidade/10
+nodoso/10,14
+nódulo/10
+noeleira/10
+noelo/10
+noema/10
+noese/10
+nogueira/10
+noiés/10,14
+noiro/10
+noitada/10
+noitarega/10
+noite/10
+noiteboa/10
+Noiteboa/10
+noitebra/10
+noitébrega/10
+noitébrego/10,14
+Noitevella/10
+noitiña/10
+noivado/10
+noivo/10,14
+nola
+nolas
+nolición/10
+nolo
+nolos
+nómade/10
+nomadismo/10
+nome/10
+nomeábel/12
+nomeable/10
+nomeada/10
+nomeamento/10
+nomenclatura/10
+nómina/10
+nominal/12
+nominalismo/10
+nominalista/10
+nominalmente
+nominativo/10,14
+nomo/10
+nomografía/10
+nomograma/10
+nomoteta/10
+non-agresión/10
+non-fumador/10,13
+non-intervención/10
+non-proliferación/10
+non-violencia/10
+non/10
+nona/10
+nonaxenario/10,14
+nonaxésima
+nonaxésimas
+nonaxésimo
+nonaxésimos
+nonio/10
+nónuplo/10,14
+nor-nordeste/10
+nor-noroeste/10
+nora/10
+norcoreano/10,14
+nordés/10
+nordesía/10
+nordestada/10
+nordestal/12
+nordeste/10
+nórdico/10,14
+noria/10
+norma/10
+normal/12
+normalidade/10
+normalización/10
+normalizador/10,13
+normalmente
+normando/10,14
+normativa/10
+normativización/10
+normativo/10,14
+noroeste/10
+nortada/10
+norte/10
+norteafricano/10,14
+norteamericano/10,14
+norteeuropeo/10,14
+norteirlandés/10,14
+nortello/10
+noruegués/10,14
+norvietnamita/10
+nos
+nós
+nosa
+nosas
+noso
+nosofobia/10
+nosografía/10
+nosoloxía/10
+nosolóxico/10,14
+nosomanía/10
+nosopai/10
+nosos
+nosoutras
+nosoutros
+nostalxia/10
+nostálxico/10,14
+nota/10
+notábel/12
+notabelmente
+notabilidade/10
+notable/10
+notablemente
+notación/10
+notaría/10
+notariado/10,14
+notarial/12
+notario/10,14
+noticia/10
+noticiario/10
+notificación/10
+notificador/10,13
+noto/10
+notodóntido/10
+notonéctido/10
+notópodo/10
+notoriamente
+notoriedade/10
+notorio/10,14
+nótula/10
+noucho/10
+noucro/10
+nóumeno/10
+noutro/10,14
+noutrora
+nova/10
+novación/10
+noval/12
+novamente
+novatada/10
+novato/10,14
+nove/10
+novecentas
+novecentismo/10
+novecentista/10
+novecentos
+novel/12
+novela/10
+novelador/10,13
+novelesco/10,14
+novelista/10
+novelística/10
+novelístico/10,14
+novelo/10,14
+novembro/10
+novenario/10
+noveno/10,14
+noventa/10
+noventavo/10,14
+noviciado/10
+novidade/10
+novidoso/10,14
+novilunio/10
+novío/10
+novizo/10,14
+novo/10,14
+novocaína/10
+noxa/10
+noxentamente
+noxento/10,14
+noxo/10
+noz/10
+nu/10
+núa/10
+nuamente
+nubarrón/10
+nube/10
+nubeiro/10
+nubífero/10,14
+nubífugo/10,14
+núbil/10
+nubilidade/10
+nubio/10,14
+nubíxeno/10,14
+nuboeiro/10
+nubre/10
+nuclear/10
+nuclearización/10
+nucleico/10,14
+núcleo/10
+nucléolo/10
+nucleón/10
+nucleónica/10
+nucleónico/10,14
+nucleoproteido/10
+nucleoproteína/10
+nucúlido/10
+nudez/10
+nudibranquio/10
+nudismo/10
+nudista/10
+nugalla/10
+nugallada/10
+nugallán/10,14
+nulidade/10
+nulípara/10
+nulo/10,14
+numantino/10,14
+nume/10
+numerábel/12
+numerabilidade/10
+numerable/10
+numeración/10
+numerador/10
+numeral/12
+numerario/10,14
+numericamente
+numérico/10,14
+número/10
+numeroso/10,14
+númida/10
+numídico/10,14
+numismático/10,14
+numular/10
+numulita/10
+numulítico/10,14
+nun
+nunca
+nunciatura/10
+nuncio/10
+nuncupación/10
+nuncupativo/10,14
+nuncupatorio/10,14
+nunha
+nunhas
+nuns
+nunú/10
+nupcial/12
+nupcialidade/10
+nupcias
+nurague/10
+nuristaní/10
+nutación/10
+nutricio/10,14
+nutrición/10
+nutricional/12
+nutriente/10
+nutrimento/10
+nutritivo/10,14
+nutriz/10
+ó
+o/10
+oasis
+obcecación/10
+obcecadamente
+obediencia/10
+obediente/10
+obedientemente
+obelisco/10
+óbelo/10
+obenque/10
+obesidade/10
+obeso/10,14
+obi/10
+óbice/10
+óbito/10
+obituario/10,14
+oblación/10
+oblativo/10,14
+oblato/10,14
+oblea/10
+oblicua/10
+oblicuamente
+oblicuángulo/10,14
+oblicuidade/10
+oblicuo/10,14
+obliteración/10
+obliterador/10,13
+oblongo/10,14
+obnubilación/10
+óboe/10
+oboísta/10
+óbolo/10
+obra/10
+obradeira/10
+obradoiro/10
+obrador/10,13
+obreirismo/10
+obreirista/10
+obreiro/10,14
+obriga/10
+obrigábel/12
+obrigable/10
+obrigación/10
+obrigacionista/10
+obrigante/10
+obrigatoriamente
+obrigatoriedade/10
+obrigatorio/10,14
+obscenamente
+obscenidade/10
+obsceno/10,14
+obsecración/10
+obsecuente/10
+obsequiador/10,13
+obsequio/10
+obsequiosamente
+obsequiosidade/10
+obsequioso/10,14
+observábel/12
+observable/10
+observación/10
+observador/10,13
+observancia/10
+observante/10
+observatorio/10
+obsesión/10
+obsesionante/10
+obsesivamente
+obsesivo/10,14
+obseso/10,14
+obsidiana/10
+obsidional/12
+obsolescencia/10
+obsoleto/10,14
+obstaculización/10
+obstáculo/10
+obstante
+obstetricia/10
+obstétrico/10,14
+obstinación/10
+obstinadamente
+obstrución/10
+obstrucionismo/10
+obstrucionista/10
+obstrutivo/10,14
+obtención/10
+obturación/10
+obturador/10,13
+obtusángulo/10,14
+obtuso/10,14
+obús/10
+obvención/10
+obviábel/12
+obviable/10
+obviamente
+obvio/10,14
+obxección/10
+obxectábel/12
+obxectable/10
+obxectivación/10
+obxectivamente
+obxectividade/10
+obxectivismo/10
+obxectivista/10
+obxectivo/10,14
+obxecto/10
+obxector/10,13
+oca/10
+ocarina/10
+ocarinista/10
+ocasión/10
+ocasional/12
+ocasionalismo/10
+ocasionalmente
+ocaso/10
+occidental/12
+occidentalidade/10
+occidentalismo/10
+occidentalista/10
+occidentalización/10
+occidente/10
+occipicio/10
+occipital/12
+occitanismo/10
+occitanista/10
+occitano/10,14
+oceánico/10,14
+océano/10
+oceanografía/10
+oceanográfico/10,14
+oceanógrafo/10,14
+ocelado/10,14
+ocelo/10
+ocelote/10
+ocena/10
+ocio/10
+ociosamente
+ociosidade/10
+ocioso/10,14
+oclusión/10
+oclusividade/10
+oclusivo/10,14
+oco/10,14
+ocorrencia/10
+ocorrente/10
+ocre/10
+ocrocéfalo/10,14
+ocrodermia/10
+ocróptero/10,14
+octaédrico/10,14
+octaedro/10
+octanaxe/10
+octano/10
+octante/10
+octaviano/10,14
+octeto/10
+octocoraliario/10
+octogonal/12
+octógono/10
+octópodo/10
+octosilábico/10,14
+octosílabo/10,14
+octóstilo/10,14
+octoxenario/10,14
+octoxésima
+octoxésimas
+octoxésimo
+octoxésimos
+óctuplo/10,14
+ocular/10
+ocularmente
+oculífero/10,14
+oculiforme/10
+oculista/10
+ocultábel/12
+ocultable/10
+ocultación/10
+ocultador/10,13
+ocultamente
+ocultismo/10
+ocultista/10
+oculto/10,14
+ocupábel/12
+ocupable/10
+ocupación/10
+ocupacional/12
+ocupador/10,13
+ocupante/10
+oda/10
+odalisca/10
+ódega/10
+odeón/10
+odia/10
+odio/10
+odiosamente
+odioso/10,14
+odisea/10
+odiseico/10,14
+odonato/10
+odontalxia/10
+odontálxico/10,14
+odontíase/10
+odontite/10
+odontoceto/10
+odontóforo/10
+odontoide/10
+odontólogo/10,14
+odontoloxía/10
+odontolóxico/10,14
+odontómetro/10
+odontoxénese/10
+odorífero/10,14
+odre/10
+odreiro/10
+oersted/10
+oerstedio/10
+oés-noroeste/10
+oés-sudoeste/10
+oeste/10
+oéstrido/10
+ofensa/10
+ofensiva/10
+ofensivamente
+ofensivo/10,14
+ofensor/10,13
+oferente/10
+oferta/10
+ofertábel/12
+ofertable/10
+ofertante/10
+ofertorio/10
+offset/10
+oficial/12
+oficialía/10
+oficialidade/10
+oficialismo/10
+oficialización/10
+oficialmente
+oficiante/10
+oficina/10
+oficinal/12
+oficinista/10
+oficio/10
+oficiosamente
+oficioso/10,14
+ofidídido/10
+ofidio/10
+ofidismo/10
+ofimática/10
+ofimático/10,14
+ofiófago/10,14
+ofioglosácea/10
+ofioide/10
+ofiolatría/10
+ofiolita/10
+ofiolítico/10,14
+ofioloxía/10
+ofiomancia/10
+ofita/10
+ofiuroideo/10
+ofrecemento/10
+ofrenda/10
+oftalmalxia/10
+oftalmía/10
+oftálmico/10,14
+oftalmografía/10
+oftalmólogo/10,14
+oftalmoloxía/10
+oftalmolóxico/10,14
+oftalmómetro/10
+oftalmoscopia/10
+oftalmoscopio/10
+oftalmotomía/10
+ofuscamento/10
+oghámico/10,14
+ogro/10
+ohm/10
+óhmico/10,14
+ohmímetro/10
+oídio/10
+oidiomicose/10
+oído/10
+oidor/10
+oíl/12
+oínte/10
+oitavino/10
+oitavo/10,14
+oitenta/10
+oitentavo/10,14
+oitentón/10,15
+oito/10
+oitocentas
+oitocentista/10
+oitocentos
+ola/10
+olaría/10
+oleácea/10
+oleato/10
+oleaxinoso/10,14
+olécrano/10
+olefina/10
+oleico/10,14
+oleícola/10
+oleicultor/10,13
+oleicultura/10
+oleífero/10,14
+oleína/10
+oleiro/10,14
+oleíxeno/10,14
+óleo/10
+oleoduto/10
+oleografía/10
+oleómetro/10
+oleorresina/10
+oleoso/10,14
+olería/10
+olfactivamente
+olfactivo/10,14
+olfacto/10
+olga/10
+olifante/10
+oligarca/10
+oligarquía/10
+oligárquico/10,14
+oligoceno/10,14
+oligocracia/10
+oligoelemento/10
+oligofrenia/10
+oligofrénico/10,14
+oligopolio/10
+oligopolista/10
+oligoqueto/10
+oliguria/10
+oligúrico/10,14
+olimpíada/10
+olimpicamente
+olímpico/10,14
+olimpismo/10
+olimpo/10
+oliva/10
+oliváceo/10,14
+olivarda/10
+oliveira/10
+oliveiral/12
+olivicultura/10
+olivifero/10,14
+olivina/10
+olixisto/10,14
+ollal/12
+olleiras
+olleiro/10
+ollo/10
+ollomol/10
+olludo/10,14
+olmo/10,14
+olor/10
+oloroso/10,14
+omaní/10
+omaso/10
+ombrada/10
+ombreira/10
+ombreiro/10
+ombro/10
+omega/10
+ómicron/10
+ominosamente
+ominoso/10,14
+omisión/10
+omiso/10,14
+ómnibus
+omnidireccional/12
+omnímodo/10,14
+omnipotencia/10
+omnipotente/10
+omnipresencia/10
+omnipresente/10
+omnisciencia/10
+omnisciente/10
+omnívoro/10,14
+omoclavicular/10
+omófago/10,14
+omofaxia/10
+omoplata/10
+omosterno/10
+onagra/10
+onagrácea/10
+onagro/10
+onanismo/10
+onanista/10
+once/10
+onceavo/10,14
+onceno/10
+oncólogo/10,14
+oncoloxía/10
+oncolóxico/10,14
+oncose/10
+oncótico/10,14
+oncotomía/10
+oncoxene/10
+oncóxeno/10,14
+onda/10
+ondada/10
+onde
+ondeante/10
+ondeo/10
+ondina/10
+ondulación/10
+ondulante/10
+ondulatorio/10,14
+onerosamente
+oneroso/10,14
+onfalópago/10
+onfalorraxia/10
+onfalotomía/10
+onicofaxia/10
+onicomancia/10
+onicopatía/10
+onicose/10
+onírico/10,14
+onirismo/10
+oniromancia/10
+ónix
+onomancia/10
+onomasioloxía/10
+onomasiolóxico/10,14
+onomástica/10
+onomástico/10,14
+onomatoloxía/10
+onomatomancia/10
+onomatopea/10
+onomatopeico/10,14
+onte
+ontólogo/10,14
+ontoloxía/10
+ontoloxicamente
+ontolóxico/10,14
+ontoloxismo/10
+ontoxénese/10
+ontoxenético/10,14
+ontoxenia/10
+onubense/10
+onza/10
+ooblasto/10
+oocito/10
+oogamia/10
+oogonio/10
+oolítico/10,14
+oólito/10
+oosfera/10
+oospora/10
+ooteca/10
+ooxénese/10
+opacamente
+opacidade/10
+opaco/10,14
+opalescencia/10
+opalescente/10
+opalina/10
+opalino/10,14
+ópalo/10
+opción/10
+opcional/12
+opcionalmente
+ópera/10
+operábel/12
+operable/10
+operación/10
+operacional/12
+operador/10,13
+operante/10
+operario/10,14
+operatividade/10
+operativo/10,14
+operatorio/10,14
+operculado/10,14
+opercular/10
+opérculo/10
+opereta/10
+operista/10
+operístico/10,14
+opiáceo/10,14
+opiato/10
+opilación/10
+opilativo/10,14
+opilión/10
+opimo/10,14
+opinábel/12
+opinable/10
+opinión/10
+opio/10
+opiomanía/10
+opiómano/10,14
+opiparamente
+opíparo/10,14
+opistobranquio/10
+opistocélico/10,14
+opistogástrico/10,14
+opistografía/10
+opistógrafo/10,14
+opobálsamo/10
+opocéfalo/10
+opoñente/10
+opoñíbel/12
+opoñible/10
+opopánax
+oportunamente
+oportunidade/10
+oportunismo/10
+oportunista/10
+oportuno/10,14
+oposición/10
+opositivo/10,14
+opositor/10,13
+opostamente
+oposto/10,14
+opoterapia/10
+opresión/10
+opresivo/10,14
+opresor/10,13
+oprimente/10
+oprimido/10,14
+oprobio/10
+oprobiosamente
+oprobioso/10,14
+opsiometría/10
+opsiómetro/10
+opsonina/10
+optación/10
+optativamente
+optativo/10,14
+óptico/10,14
+opticometría/10
+optimamente
+optimismo/10
+optimista/10
+optimización/10
+óptimo/10,14
+optografía/10
+optometría/10
+optómetro/10
+opugnación/10
+opugnador/10,13
+opulencia/10
+opulentamente
+opulento/10,14
+opuncia/10
+opus
+opúsculo/10
+ora
+oración/10
+oracional/12
+oráculo/10
+orador/10,13
+oral/12
+oralidade/10
+oralmente
+orangután/10
+orante/10
+oranxino/10,14
+oranxista/10
+oratoria/10
+oratorio/10,14
+orballada/10
+orballeira/10
+orballo/10
+orballoso/10,14
+orbe/10
+orbicular/10
+órbita/10
+orbital/12
+orbitario/10,14
+orcela/10
+orchata/10
+orchataría/10
+orchatería/10
+orco/10
+ordalía/10
+orde/10
+ordenábel/12
+ordenable/10
+ordenación/10
+ordenada/10
+ordenadamente
+ordenador/10,13
+ordenamento/10
+ordenando/10
+ordenante/10
+ordenanza/10
+ordinal/12
+ordinariamente
+ordinario/10,14
+orela/10
+orella/10
+orellada/10
+orellán/10,15
+orelleira/10
+orellón/10
+orelludo/10,14
+orfanato/10
+orfandade/10
+orfeón/10
+orfeonista/10
+órfico/10,14
+orfismo/10
+orfo/10,14
+organdí/10
+organicamente
+organicismo/10
+organicista/10
+orgánico/10,14
+organigrama/10
+organismo/10
+organista/10
+organistro/10
+organizábel/12
+organizable/10
+organización/10
+organizadamente
+organizador/10,13
+organizativo/10,14
+órgano/10
+organografía/10
+organográfico/10,14
+organoléptico/10,14
+organoloxía/10
+organonimia/10
+organopatía/10
+organoscopia/10
+organotaxia/10
+organoterapia/10
+organoxénese/10
+orgasmo/10
+orgástico/10,14
+orgo/10
+orgullo/10
+orgullosamente
+orgulloso/10,14
+oricalco/10
+oriceira/10
+orientábel/12
+orientable/10
+orientación/10
+orientador/10,13
+oriental/12
+orientalidade/10
+orientalismo/10
+orientalista/10
+orientalización/10
+oriente/10
+orificio/10
+oriflama/10
+orinque/10
+oriólido/10
+oriúndo/10,14
+orixe/10
+orixinador/10,13
+orixinal/12
+orixinalidade/10
+orixinalmente
+orixinariamente
+orixinario/10,14
+orizada/10
+orizame/10
+orizo/10
+orizó/10
+orla/10
+orladura/10
+orleanista/10
+orlón/10
+ornamentación/10
+ornamental/12
+ornamentista/10
+ornamento/10
+ornato/10
+orneador/10,13
+orneo/10
+ornitodelfo/10,14
+ornitófilo/10,14
+ornitógalo/10
+ornitólogo/10,14
+ornitoloxía/10
+ornitolóxico/10,14
+ornitomancia/10
+ornitorrinco/10
+ornitose/10
+orobanca/10
+orobancácea/10
+orofarinxe/10
+orografía/10
+orográfico/10,14
+oronimia/10
+oronímico/10,14
+orónimo/10
+oroxénese/10
+oroxenético/10,14
+orquestra/10
+orquestración/10
+orquestrador/10,13
+orquestral/12
+orquidácea/10
+orquídea/10
+orquite/10
+ortiga/10
+ortigada/10
+ortigal/12
+ortigón/10
+ortigueira/10
+ortigueirés/10,14
+orto/10
+ortocentro/10
+ortocromático/10,14
+ortodáctilo/10,14
+ortodoncia/10
+ortodoxamente
+ortodoxia/10
+ortodoxo/10,14
+ortodromía/10
+ortodrómico/10,14
+ortoedro/10
+ortoepia/10
+ortoépico/10,14
+ortofonía/10
+ortofónico/10,14
+ortogonal/12
+ortogonalidade/10
+ortogonalmente
+ortógono/10
+ortografía/10
+ortograficamente
+ortográfico/10,14
+ortógrafo/10,14
+ortólogo/10,14
+ortoloxía/10
+ortolóxico/10,14
+ortopedia/10
+ortopédico/10,14
+ortopedista/10
+ortopnea/10
+ortopneico/10,14
+ortóptero/10
+ortóptica/10
+ortóptico/10,14
+ortorrómbico/10,14
+ortosa/10
+ortoscópico/10,14
+ortosimpático/10,14
+ortostático/10,14
+ortoterapia/10
+ortoxénese/10
+ortoxenético/10,14
+orxal/12
+orxía/10
+orxiástico/10,14
+orxo/10
+orza/10
+orzamentario/10,14
+orzamento/10
+orzón/10
+os
+ós
+osamenta/10
+osario/10
+óscar/10
+oscense/10
+oscilación/10
+oscilador/10
+oscilante/10
+oscilatorio/10,14
+oscilográfico/10,14
+oscilógrafo/10
+oscilograma/10
+oscilómetro/10
+osciloscopio/10
+osco/10,14
+osculación/10
+osculador/10
+osculatriz/10
+ósculo/10
+oseira/10
+óseo/10,14
+osificación/10
+osixenación/10
+osíxeno/10
+osixenoterapia/10
+osmanlí/10
+ósmico/10,14
+osmio/10
+osmometría/10
+osmómetro/10
+osmón/10,15
+osmose/10
+osmótico/10,14
+osmunda/10
+osmundácea/10
+oso/10,14
+óso/10
+ossiánico/10,14
+ossianismo/10
+ossianista/10
+ostaga/10
+ostealxia/10
+osteálxico/10,14
+osteíte/10
+ostensíbel/12
+ostensibelmente
+ostensible/10
+ostensiblemente
+ostensivo/10,14
+ostensorio/10
+ostentación/10
+ostentador/10,13
+ostentativo/10,14
+ostentosamente
+ostentoso/10,14
+osteoblasto/10
+osteófito/10
+osteoloxía/10
+osteolóxico/10,14
+osteoma/10
+osteomalacia/10
+osteomalacía/10
+osteometría/10
+osteomielite/10
+osteomielítico/10,14
+osteopatía/10
+osteoplastia/10
+osteoplasto/10
+osteoporose/10
+osteosarcoma/10
+osteotomía/10
+osteoxénese/10
+osteóxeno/10,14
+ostíolo/10
+ostra/10
+ostráceo/10,14
+ostracismo/10
+ostracista/10
+ostrácodo/10
+ostreícola/10
+ostreicultor/10,13
+ostreicultura/10
+ostreido/10
+ostreiro/10,14
+ostrogodo/10,14
+osudo/10,14
+otalxia/10
+otaria/10
+ótico/10,14
+ótido/10
+otite/10
+otocéfalo/10,14
+otólito/10
+otoloxía/10
+otolóxico/10,14
+otomano/10,14
+otoniano/10,14
+otorraxia/10
+otorrea/10
+otorrino/10,14
+otorrinolaringólogo/10,14
+otorrinolaringoloxía/10
+otosclerose/10
+otoscopia/10
+otoscopio/10
+ou
+ouca/10
+oufanía/10
+oufano/10,14
+ouleador/10,13
+ouleo/10
+ourego/10
+ourela/10
+ourelo/10
+ourensán/10,14
+ouriceira/10
+ouriñal/12
+ouriños
+ouriolo/10
+ourivaría/10
+ourive/10
+ourivería/10
+ourizada/10
+ourizame/10
+ourizo/10
+ouro/10
+ouropel/12
+ouropeso/10
+ousadamente
+ousadía/10
+ousia/10
+outarelo/10
+outeiro/10
+outeón/10,15
+outón/10
+outonada/10
+outonal/12
+outonía/10
+outonizo/10,14
+outono/10
+outorgador/10,13
+outorgamento/10
+outorgante/10
+outra
+outramente
+outras
+outro
+outrora
+outros
+outrosí
+outubro/10
+ouveador/10,13
+ouveo/10
+ouveón/10,15
+ouxa/10
+ova/10
+ovación/10
+ovado/10,14
+oval/12
+óvalo/10
+ovárico/10,14
+ovariectomía/10
+ovario/10
+ovarite/10
+oveiro/10,14
+ovella/10
+ovellado/10,14
+ovelleiro/10,14
+ovetense/10
+ovídeo/10
+oviduto/10
+oviforme/10
+ovil/12
+ovino/10,14
+oviparidade/10
+ovíparo/10,14
+ovipositor/10
+oviscapto/10
+ovívoro/10,14
+ovni/10
+ovo/10
+ovoide/10
+ovovivíparo/10,14
+ovoxénese/10
+ovulación/10
+óvulo/10
+oxalato/10
+oxálico/10,14
+oxalidácea/10
+oxalífero/10,14
+oxhídrico/10,14
+oxhidrilo/10
+oxiacetilénico/10,14
+oxiácido/10
+oxidábel/12
+oxidable/10
+oxidación/10
+oxidante/10
+oxidasa/10
+oxidase/10
+óxido/10
+oxidorredución/10
+oxihemoglobina/10
+oximel/10
+oxímoro/10
+oxipétalo/10
+oxirrínquido/10
+oxistómido/10
+oxitócico/10,14
+oxitocina/10
+oxítono/10,14
+oxiúro/10
+oxiurose/10
+oxiva/10
+oxival/12
+oxoniense/10
+ozca/10
+ozocerita/10
+ozónico/10,14
+ozonización/10
+ozonizador/10
+ozono/10
+ozonometría/10
+ozonómetro/10
+ozonosfera/10
+pa/10
+pabea/10
+pabenla/10
+pabío/10
+pabón/10
+pábulo/10
+paca/10
+pacato/10,14
+pacedeira/10
+pacedura/10
+paceño/10,14
+pacense/10
+pachán/10,15
+pachocha/10
+pachorra/10
+pachorrento/10,14
+pachulí/10
+paciencia/10
+paciente/10
+pacientemente
+pacienzudo/10,14
+pacificación/10
+pacificador/10,13
+pacificamente
+pacífico/10,14
+pacifismo/10
+pacifista/10
+paciporca/10
+pacotilla/10
+pacto/10
+pada/10
+padal/12
+padecemento/10
+padexeiro/10,14
+padexo/10
+padia/10
+padial/12
+padieira/10
+padiola/10
+padioleiro/10,14
+padrasto/10
+padrastro/10
+padre/10
+padriño/10
+padroádego/10
+padroado/10
+padroeiro/10,14
+padrón/10
+padronés/10,14
+paduán/10,15
+paduanada/10
+paduano/10,14
+padumeiro/10
+paela/10
+paella/10
+paelo/10
+paga/10
+pagábel/12
+pagable/10
+pagadoiro/10,14
+pagador/10,13
+pagadoría/10
+pagamento/10
+pagán/10,14
+paganismo/10
+pago/10,14
+pagode/10
+pai/10
+paifocada/10
+paifoco/10,14
+pailán/10,15
+pailanada/10
+pailarocada/10
+pailaroco/10,14
+painceira/10
+paíño/10
+paínza/10
+paínzo/10
+paio/10,14
+paiolo/10,14
+pairo/10
+país
+países
+paisano/10,14
+paisaxe/10
+paisaxismo/10
+paisaxista/10
+paisaxístico/10,14
+paixón/10
+pala/10
+palabra/10
+palacete/10
+palaciano/10,14
+palacio/10
+paladín/10
+paladio/10
+palafita/10
+palafítico/10,14
+palafrén/10
+palafreneiro/10
+palafurna/10
+palafustrán/10,15
+palán/10
+palangre/10
+palangreiro/10,14
+palanquín/10
+palatal/12
+palatalización/10
+palatinado/10
+palatino/10,14
+palatoalveolar/10
+palatodental/12
+palatograma/10
+palco/10
+paleira/10
+paleiro/10
+palenque/10
+palentino/10,14
+paleoantropoloxía/10
+paleobotánica/10
+paleoclima/10
+paleocristián/10,14
+paleofítico/10,14
+paleografía/10
+paleográfico/10,14
+paleógrafo/10,14
+paleolítico/10,14
+paleólogo/10,14
+paleoloxía/10
+paleontólogo/10,14
+paleontoloxía/10
+paleontolóxico/10,14
+paleoterio/10
+paleozoico/10,14
+paleozooloxía/10
+palerma/10
+palermitano/10,14
+palestino/10,14
+palestra/10
+paleta/10
+paletada/10
+paletó/10
+pali/10
+paliativo/10,14
+palidez/10
+pálido/10,14
+palier/10
+palilleira/10
+palillo/10
+palimoco/10,14
+palimpsesto/10
+palíndromo/10,14
+palinestesia/10
+palinfrasia/10
+palinodia/10
+palinodista/10
+palinúrido/10
+palinxénese/10
+palinxenético/10,14
+palio/10
+palisandro/10
+palla/10
+pallabarro/10
+pallal/12
+pallar/10
+pallarega/10
+pallasada/10
+pallaso/10,14
+pallaza/10
+palleira/10
+palleirán/10
+palleireiro/10,14
+palleiro/10
+palleta/10
+pallete/10
+palloco/10
+pallón/10
+palloso/10,14
+pallota/10
+pallote/10
+palloza/10
+pallugada/10
+palluzada/10
+palluzo/10
+palma/10
+palmada/10
+palmado/10,14
+palmar/10
+palmarés/10
+palmatoria/10
+palmeira/10
+palmeiral/12
+palmeiro/10,14
+palmela/10
+palmés/10,14
+palmexar/10
+palmípede/10
+palmo/10
+palometa/10
+palpábel/12
+palpabelmente
+palpable/10
+palpablemente
+palpación/10
+pálpebra/10
+palpebral/12
+palpebrite/10
+palpitación/10
+palpitante/10
+palpo/10
+palúdico/10,14
+paludínido/10
+paludismo/10
+palustre/10
+pamela/10
+pampa/10
+pámpano/10,14
+pampeiro/10,14
+pampillo/10
+pamplonés/10,14
+pampo/10,14
+pampullo/10
+pan/10
+pana/10
+panacea/10
+panada/10
+panadaría/10
+panadeiro/10,14
+panadería/10
+panafricanismo/10
+panafricanista/10
+panafricano/10,14
+panal/12
+panamá/10
+panameño/10,14
+panamericanismo/10
+panamericanista/10
+panamericano/10,14
+panárabe/10
+panarabismo/10
+panarabista/10
+panasco/10
+panasiático/10,14
+panasiatismo/10
+panasqueira/10
+panca/10
+pancada/10
+pancadoira/10
+pancarta/10
+panceiro/10,14
+pancha/10
+pancho/10,14
+panchó/10
+pancracio/10
+pancracista/10
+pancreatalxia/10
+pancreático/10,14
+pancreatina/10
+pancreatite/10
+pancromático/10,14
+pancrónico/10,14
+panda/10
+pandectas
+pándega/10
+pándego/10,14
+pandegueiro/10,14
+pandeira/10
+pandeirada/10
+pandeireiro/10,14
+pandeireta/10
+pandeiro/10
+pandemia/10
+pandémico/10,14
+pandemonio/10
+pandexeiro/10,14
+pándit/10
+pando/10,14
+pandorca/10
+pandorco/10,14
+pandote/10
+pandullada/10
+pandulleira/10
+pandullo/10
+paneira/10
+paneiro/10,14
+panel/12
+panela/10
+paneslavismo/10
+paneslavista/10
+paneslavo/10,14
+paneuropeísmo/10
+paneuropeísta/10
+paneuropeo/10,14
+panexírico/10,14
+panexirista/10
+pánfilo/10,14
+panfletario/10,14
+panfletismo/10
+panfletista/10
+panfleto/10
+pangolín/10
+panhelénico/10,14
+panhelenismo/10
+panhelenista/10
+panhispánico/10,14
+panhispanismo/10
+panhispanista/10
+pánico/10
+panícula/10
+paniculado/10,14
+panículo/10
+panificábel/12
+panificable/10
+panificación/10
+panislámico/10,14
+panislamismo/10
+panislamista/10
+panléxico/10
+panloxismo/10
+pano/10
+panoco/10,14
+panoia/10
+pañol/12
+panoplia/10
+panóptico/10,14
+panorama/10
+panorámica/10
+panorámico/10,14
+panpsiquismo/10
+panqueixo/10
+panspermia/10
+pantagruélico/10,14
+pantagruelismo/10
+pantalla/10
+pantalón/10
+pantaloneiro/10,14
+pantano/10
+pantanoso/10,14
+pantasma/10
+pantasmada/10
+panteísmo/10
+panteísta/10
+panteístico/10,14
+panteoloxía/10
+panteón/10
+pantera/10
+panterlo/10
+pantocazo/10
+pantocrátor/10
+pantografía/10
+pantográfico/10,14
+pantógrafo/10
+pantómetro/10
+pantomima/10
+pantomímico/10,14
+pantomimo/10
+pantoque/10
+pantrigo/10
+pantufla/10
+pánxema/10
+panxermánico/10,14
+panxermanismo/10
+panxermanista/10
+panxola/10
+panxoleiro/10,14
+panxoliña/10
+panza/10
+panzada/10
+panzudo/10,14
+paoferro/10
+papa/10
+papá/10
+papábel/12
+papabello/10
+papable/10
+papada/10
+papafigo/10
+papagaio/10
+papahostias
+papaia/10
+papaína/10
+papal/12
+papaleisón/10,15
+papallada/10
+papamerda/10
+papamoscas
+papán/10,15
+paparón/10,15
+paparota/10
+paparotada/10
+paparote/10
+papasol/10
+papatoria/10
+papaventos
+papaverácea/10
+papaverina/10
+papeira/10
+papeiro/10,14
+papel/12
+papelame/10
+papelaría/10
+papeleira/10
+papeleiro/10,14
+papelería/10
+papeleta/10
+papelorio/10
+papexón/10,15
+papiamento/10
+papiforme/10
+papila/10
+papilar/10
+papilionácea/10
+papiliónido/10
+papiloma/10
+papiro/10
+papirólogo/10,14
+papiroloxía/10
+papirolóxico/10,14
+papisa/10
+papismo/10
+papista/10
+papo/10
+papoia/10
+papón/10,15
+paporroibo/10
+paporrubio/10
+papoula/10
+paprica/10
+papúa/10
+papuda/10
+papudo/10,14
+pápula/10
+papullo/10
+papuloso/10,14
+papuxa/10
+paquebote/10
+paquetaría/10
+paquete/10
+paquetería/10
+paquidermia/10
+paquidérmico/10,14
+paquidermo/10,14
+paquistaní/10
+par/10
+para
+parábase/10
+parábel/12
+parabéllum/10
+parabén/10
+parabiose/10
+parable/10
+parábola/10
+parabolicamente
+parabólico/10,14
+paraboloide/10
+parabrisas
+paracaídas
+paracaidismo/10
+paracaidista/10
+paracentese/10
+parachoques
+paracleto/10
+paradeiro/10
+paradigma/10
+paradigmático/10,14
+paradisíaco/10,14
+paradoiro/10,14
+parador/10
+paradoxal/12
+paradoxalmente
+paradoxo/10
+parafasia/10
+parafernal/12
+parafernalidade/10
+parafimose/10
+parafina/10
+parafinaxe/10
+parafiscal/12
+paráfrase/10
+parafraseador/10,13
+parafrástico/10,14
+parafrenia/10
+parafusa/10
+parafuso/10
+paragoxe/10
+paragóxico/10,14
+parágrafo/10
+paraguaio/10,14
+paraíso/10
+paraláctico/10,14
+paralalia/10
+paralama/10
+paralaxe/10
+paralela/10
+paralelamente
+paralelepípedo/10
+paralelismo/10
+paralelístico/10,14
+paralelo/10,14
+paralelogramo/10
+paralexia/10
+paralipse/10
+parálise/10
+paralítico/10,14
+paralitúrxico/10,14
+paralización/10
+paralizante/10
+paraloxismo/10
+paramagnético/10,14
+paramagnetismo/10
+paramal/12
+paramecio/10
+paramento/10
+paramétrico/10,14
+parámetro/10
+paramilitar/10
+paramnesia/10
+páramo/10
+parañeira/10
+parangón/10
+paraninfo/10
+paraño/10
+parañoa/10
+paranoia/10
+paranoico/10,14
+paranormal/12
+parapeto/10
+paraplexía/10
+parapléxico/10,14
+parapsicólogo/10,14
+parapsicoloxía/10
+parapsicolóxico/10,14
+parapsíquico/10,14
+pararraios
+parasceve/10
+paraselene/10
+parasimpático/10,14
+parasíntese/10
+parasintético/10,14
+parasitario/10,14
+parasiticida/10
+parasitismo/10
+parasito/10,14
+parasitoloxía/10
+parasitolóxico/10,14
+parasitose/10
+parasol/10
+paratáctico/10,14
+parataxe/10
+paratífico/10,14
+paratifoide/10
+paratiroide/10
+paraugas
+paraugueiro/10,14
+paraxe/10
+paraxisma/10
+paraxismeiro/10,14
+paraza/10
+parca/10
+parcamente
+parceiro/10,14
+parcela/10
+parcelamento/10
+parcelario/10,14
+parcería/10
+parche/10
+parchís/10
+parcial/12
+parcialidade/10
+parcialmente
+parco/10,14
+pardal/12
+pardao/10
+pardela/10
+pardento/10,14
+pardiñeiro/10
+pardo/10,14
+pareado/10,14
+parede/10
+paredón/10
+parella/10
+parello/10,14
+paremia/10
+paremiólogo/10,14
+paremioloxía/10
+paremiolóxico/10,14
+parénese/10
+parenético/10,14
+parénquima/10
+parenquimatoso/10,14
+parente/10
+parentela/10
+parenteral/12
+parentesco/10
+paréntese/10
+parentético/10,14
+paresia/10
+parestatal/12
+parestesia/10
+parestésico/10,14
+pargo/10
+parhelio/10
+paria/10
+parias
+parida/10
+paridade/10
+parideira/10
+párido/10
+paridoiro/10
+parietal/12
+parietaria/10
+paripinnado/10,14
+parisiense/10
+parisílabo/10,14
+paristallo/10
+paritario/10,14
+párkinson/10
+parkinsoniano/10,14
+parladoiro/10
+parlamentario/10,14
+parlamentarismo/10
+parlamentarista/10
+parlamento/10
+parlante/10
+parlatorio/10
+parmesano/10,14
+parnasianismo/10
+parnasiano/10,14
+parnaso/10
+paro/10
+parodia/10
+parodiador/10,13
+parodicamente
+paródico/10,14
+parodista/10
+parola/10
+paroleiro/10,14
+parolímpico/10,14
+paronimia/10
+paronímico/10,14
+parónimo/10,14
+paronomasia/10
+paronomástico/10,14
+parótide/10
+parotidiano/10,14
+parotidite/10
+paroxismo/10
+paroxístico/10,14
+paroxítono/10,14
+parque/10
+parqué/10
+parra/10
+parrafeo/10
+parraguesa/10
+parreiro/10
+parrelo/10,14
+parricida/10
+parricidio/10
+parrocha/10
+parrocheiro/10,14
+párroco/10
+parroquia/10
+parroquial/12
+parrugueira/10
+parrulo/10,14
+parruma/10
+parrumada/10
+parrumeira/10
+parsi/10
+parsimonia/10
+parsimonioso/10,14
+parsismo/10
+parte/10
+parteira/10
+parteluz/10
+partenoxénese/10
+partenoxenético/10,14
+partíbel/12
+partible/10
+partición/10
+participación/10
+participante/10
+partícipe/10
+participial/12
+participio/10
+partícula/10
+particular/10
+particularidade/10
+particularismo/10
+particularista/10
+particularización/10
+particularizador/10,13
+particularmente
+partidariamente
+partidario/10,14
+partidismo/10
+partidista/10
+partidor/10,13
+partidura/10
+partilla/10
+partisano/10,14
+partita/10
+partitivo/10,14
+partitura/10
+parto/10
+parturición/10
+parturiente/10
+parusía/10
+parva/10
+parvada/10
+parvallada/10
+parvallán/10,15
+parvamente
+parvidade/10
+parvo/10,14
+parvulario/10
+parvulista/10
+párvulo/10,14
+parzaría/10
+pasa/10
+pasábel/12
+pasabelmente
+pasable/10
+pasablemente
+pasaboi/10
+pasacalle/10
+pasada/10
+pasadeiro/10,14
+pasadío/10,14
+pasadizo/10
+pasadoiro/10
+pasadomañá
+pasador/10,13
+pasafío/10
+pasal/12
+pasamán/10
+pasamanaría/10
+pasamanería/10
+pasamáns
+pasamento/10
+pasamontañas
+pasante/10
+pasantía/10
+pasaporte/10
+pasarela/10
+pasatempo/10
+pasavante/10
+pasaxe/10
+pasaxeiro/10,14
+pascal/12
+Pascua/10
+pascual/12
+pascuela/10
+pase/10
+paseante/10
+paseniño
+paseo/10
+paseriforme/10
+pasiflora/10
+pasiflorácea/10
+pasional/12
+pasionario/10
+pasionista/10
+pasivamente
+pasividade/10
+pasivo/10,14
+pasmo/10
+pasmón/10,15
+paso/10,14
+pasodobre/10
+paspallás/10
+paspán/10,15
+pasquín/10
+pasquinada/10
+pasta/10
+pastadeira/10
+pasteca/10
+pasteiro/10
+pastel/12
+pastelaría/10
+pasteleiro/10,14
+pastelería/10
+pastelista/10
+pastequeiro/10,14
+pasteurización/10
+pasteurizador/10,13
+pastiche/10
+pastilla/10
+pastinaca/10
+pasto/10
+pastor/10,13
+pastoral/12
+pastorela/10
+pastoreo/10
+pastoricense/10
+pastoril/12
+pastoriña/10
+pastosidade/10
+pastoso/10,14
+pastramada/10
+pastrán/10,15
+pata/10
+pataca/10
+patacada/10
+patache/10
+pataco/10
+patacón/10
+patada/10
+patagón/10,14
+pataguillón/10
+patamal/12
+patamela/10
+pataqueira/10
+pataqueirada/10
+pataqueiro/10,14
+patarolo/10,14
+patarroxa/10
+paté/10
+pateadura/10
+patefa/10
+pateiro/10,14
+patelo/10,14
+patena/10
+pateño/10,14
+patente/10
+patentemente
+pátera/10
+paternal/12
+paternalismo/10
+paternalista/10
+paternalmente
+paternidade/10
+paterno/10,14
+paternóster/10
+pateticamente
+patético/10,14
+patetismo/10
+patexeira/10
+patexo/10,14
+patibular/10
+patíbulo/10
+patilado/10
+patilla/10
+patín/10
+pátina/10
+patinador/10,13
+patinaxe/10
+patiñeira/10
+patinete/10
+patio/10
+pato/10,14
+patognomónico/10,14
+patografía/10
+patólogo/10,14
+patoloxía/10
+patolóxico/10,14
+patoxénese/10
+patoxenético/10,14
+patóxeno/10,14
+patria/10
+patriarca/10
+patriarcado/10
+patriarcal/12
+patriciado/10
+patricio/10,14
+patrilineal/12
+patrimonial/12
+patrimonio/10
+patrio/10,14
+patriota/10
+patrioteiro/10,14
+patrioticamente
+patriótico/10,14
+patriotismo/10
+patrístico/10,14
+patrocinador/10,13
+patrocinio/10
+patroloxía/10
+patrón/10,14
+patronal/12
+patronimia/10
+patronímico/10,14
+patrucial/12
+patrucio/10
+patrulla/10
+patrulleira/10
+patrulleiro/10,14
+patudo/10,14
+patulea/10
+pau/10
+paúl/12,13
+paulatinamente
+paulatino/10,14
+pauleiro/10,14
+pauliña/10
+paulonia/10
+pauperismo/10
+paupérrimo/10,14
+paurópodo/10
+pausa/10
+pausadamente
+pausado/10,14
+pauta/10
+pauto/10
+pavana/10
+pavés/10
+pavía/10
+pávido/10,14
+pavieira/10
+pavillón/10
+pavimentación/10
+pavimento/10
+pavo/10,14
+pavón/10
+pavor/10
+pavorosamente
+pavoroso/10,14
+pavuxada/10
+paxá/10
+paxara/10
+paxarada/10
+paxareira/10
+paxarela/10
+paxariña/10
+paxaro/10
+paxarola/10
+paxe/10
+paxelo/10
+paxeta/10
+páxina/10
+paxinación/10
+paz/10
+pazo/10
+pe/10
+pé/10
+peada/10
+peado/10,14
+peal/12
+pealla/10
+peaña/10
+peaxe/10
+pebida/10
+pebideiro/10
+pebrina/10
+pecadento/10,14
+pecador/10,13
+pecaminoso/10,14
+pecarí/10
+pechacancelas
+pechador/10,13
+pechadura/10
+pechamento/10
+pechblenda/10
+peche/10
+pecheira/10
+pecho/10,14
+peciolado/10,14
+pecioliventre/10
+pecíolo/10
+peco/10
+pécora/10
+pectina/10
+pectíneo/10,14
+pectínido/10
+pectiniforme/10
+pectosa/10
+pecuario/10,14
+peculato/10
+peculiar/10
+peculiaridade/10
+peculiarmente
+peculio/10
+pecuniariamente
+pecuniario/10,14
+pedagogo/10,14
+pedagoxía/10
+pedagoxicamente
+pedagóxico/10,14
+pedal/12
+pedalada/10
+pedaleiro/10
+pedaleo/10
+pedaliácea/10
+pedáneo/10,14
+pedantaría/10
+pedante/10
+pedantería/10
+pedantesco/10,14
+pedantismo/10
+pedazo/10
+pederasta/10
+pederastia/10
+pederástico/10,14
+pedernal/12
+pedestal/12
+pedestre/10
+pedestremente
+pedestrismo/10
+pedialxia/10
+pediatra/10
+pediatría/10
+pediátrico/10,14
+pedicelado/10,14
+pedicelario/10
+pedicelo/10
+pedichón/10,15
+pediculado/10,14
+pedicular/10
+pedículo/10
+pediculose/10
+pedicuro/10,14
+pedidor/10,13
+pediforme/10
+pedigree/10
+pediluvio/10
+pedimento/10
+pedipalpo/10
+pedólogo/10,14
+pedoloxía/10
+pedolóxico/10,14
+pedoxénese/10
+pedra/10
+pedrada/10
+pedral/12
+pedrallento/10,14
+pedraría/10
+pedrazo/10
+pedregal/12
+pedregoso/10,14
+pedregueira/10
+pedregullo/10
+pedreira/10
+pedreiro/10
+pedrelo/10
+pedrento/10,14
+pedrería/10
+pedrés/10,14
+pedro/10
+pedrolo/10
+pedrón/10
+pedroso/10,14
+pedrullo/10
+pedunculado/10,14
+peduncular/10
+pedúnculo/10
+peeira/10
+pega/10
+péga/10
+pegada/10
+pegamento/10
+pegañento/10,14
+pegañoso/10,14
+pegarado/10,14
+Pegaso/10
+pegmatita/10
+pego/10,14
+pegón/10,15
+pegureiro/10,14
+peideiro/10,14
+peido/10
+peirao/10
+peita/10
+peite/10
+peiteador/10,13
+peiteiro/10,14
+peito/10
+peitoral/12
+peitoril/12
+peitudo/10,14
+peituga/10
+peitugada/10
+peixaría/10
+peixe/10
+peixeiro/10,14
+peixería/10
+pel/10
+pela/10
+pelador/10,13
+peladura/10
+pelagatos
+pelagra/10
+pelagroso/10,14
+pelame/10
+pelamio/10
+pelandrán/10,15
+pelargonio/10
+pelasgo/10,14
+pelásxico/10,14
+pelaxe/10
+pelaxianismo/10
+pelaxiano/10,14
+peláxico/10,14
+peleca/10
+pelecánido/10
+peleira/10
+peleirada/10
+peleirón/10,15
+pelella/10
+pelello/10
+pelendre/10,14
+peletaría/10
+peleteiro/10,14
+peletería/10
+peletre/10
+pelexa/10
+pelexador/10,13
+pelgacho/10
+pelgato/10
+pelica/10
+pelicano/10
+pelico/10
+película/10
+pelicular/10
+peliculeiro/10,14
+peliqueiro/10,14
+peliza/10
+pelo/10
+peloponeso/10,14
+pelota/10
+pelotada/10
+pelotari/10
+peloteiro/10,14
+pelotón/10
+pelourada/10
+pelouriño/10
+pelouro/10
+pelta/10
+peltado/10,14
+peltasta/10
+peltre/10
+peluche/10
+peludo/10,14
+peluxe/10
+pelve/10
+pelviano/10,14
+pelvímetro/10
+pementa/10
+pementeira/10
+pementeiro/10
+pemento/10
+pena/10
+penacho/10
+penal/12
+penaleira/10
+penalidade/10
+penalista/10
+penalización/10
+penallo/10
+penalti/10
+penates
+penca/10
+pencado/10,14
+pencha/10
+pendallo/10
+pendanga/10
+pendangada/10
+pendello/10
+pendencia/10
+pendente/10
+pendón/10
+pendular/10
+pendullo/10
+péndulo/10
+pendulón/10
+pene/10
+penechaira/10
+peneda/10
+penedal/12
+penedía/10
+penedo/10
+penedoso/10,14
+peneira/10
+peneirada/10
+peneireiro/10
+peneiro/10
+penela/10
+peneleiro/10,14
+penelo/10
+peneplano/10
+penetrábel/12
+penetrabilidade/10
+penetrable/10
+penetración/10
+penetrante/10
+penetrativo/10,14
+pénfigo/10
+penibético/10,14
+penicilina/10
+penicilio/10
+penico/10
+península/10
+peninsular/10
+penique/10
+penisco/10
+penitencia/10
+penitencial/12
+penitenciaría/10
+penitenciario/10,14
+penitenciería/10
+penitente/10
+penla/10
+penniforme/10
+penninervado/10,14
+penol/12
+peñor/10
+peñoramento/10
+penosamente
+penoso/10,14
+penouco/10
+pensábel/12
+pensable/10
+pensador/10,13
+pensamento/10
+pensante/10
+pensativo/10,14
+pénsil/10
+pensilvano/10,14
+pensión/10
+pensionista/10
+penso/10
+pentacordo/10
+pentadáctilo/10,14
+pentadecágono/10
+pentaedro/10
+pentagonal/12
+pentágono/10
+pentagrama/10
+pentámero/10,14
+pentámetro/10
+pentano/10
+pentápole/10
+pentarquía/10
+pentasílabo/10,14
+Pentateuco/10
+pentatlón/10
+pentatómido/10
+pentatónico/10,14
+pentavalente/10
+pente/10
+penteador/10,13
+pentecoste/10
+pentélico/10,14
+pentello/10
+pentotal/12
+penúltimo/10,14
+penumbra/10
+penumbroso/10,14
+penuria/10
+penuxe/10
+penzo/10,14
+peón/10
+peonaxe/10
+peonia/10
+peoniácea/10
+peonil/12
+peor/10
+peperetada/10
+peperete/10
+pepitoria/10
+peplo/10
+pepónide/10
+peppermint/10
+péppermint/10
+pepsina/10
+péptico/10,14
+péptido/10
+peptona/10
+pequecho/10,14
+pequeneiro/10,14
+pequenez/10
+pequeniño/10,14
+pequeno/10,14
+pequenoburgués/10,14
+pequerrecho/10,14
+pequinés/10,14
+pera/10
+peralte/10
+perante
+perborato/10
+perca/10
+percal/12
+percalina/10
+percebada/10
+percebe/10
+percebeiro/10,14
+percebella/10
+percepción/10
+perceptíbel/12
+perceptibelmente
+perceptibilidade/10
+perceptible/10
+perceptiblemente
+perceptivo/10,14
+perceptor/10,13
+percha/10
+percherón/10,15
+pércido/10
+perclorato/10
+perclórico/10,14
+percusión/10
+percusionista/10
+percusor/10,13
+percutáneo/10,14
+perda/10
+perdedor/10,13
+perdición/10
+perdidamente
+perdidizo/10,14
+perdigón/10
+perdigonada/10
+perdigoteiro/10,14
+perdigoto/10
+perdigueiro/10,14
+perdiz/10
+perdoábel/12
+perdoable/10
+perdoador/10,13
+perdoanza/10
+perdón/10
+perdulario/10,14
+perdurábel/12
+perdurabilidade/10
+perdurable/10
+perduración/10
+perecedoiro/10,14
+perecuación/10
+peregrinación/10
+peregrino/10,14
+pereira/10
+pereiriños
+pereiro/10
+perello/10
+perención/10
+perendengue/10
+perenne/10
+perennemente
+perennidade/10
+perentoriamente
+perentoriedade/10
+perentorio/10,14
+perexil/12
+perfeba/10
+perfección/10
+perfeccionamento/10
+perfeccionismo/10
+perfeccionista/10
+perfectamente
+perfectíbel/12
+perfectibilidade/10
+perfectible/10
+perfectivo/10,14
+perfecto/10,14
+perfia/10
+perfidamente
+perfidia/10
+pérfido/10,14
+perfil/12
+perforábel/12
+perforable/10
+perforación/10
+perforador/10,13
+perforadora/10
+perforante/10
+perfumador/10,13
+perfumaría/10
+perfume/10
+perfumeiro/10,14
+perfumería/10
+perfumista/10
+perfusión/10
+pergameo/10
+pergamiñáceo/10,14
+pergamiño/10
+pérgola/10
+perianal/12
+periantio/10
+periartrite/10
+períbolo/10
+pericárdico/10,14
+pericardio/10
+pericardite/10
+pericarpo/10
+pericia/10
+pericial/12
+periclitante/10
+perico/10,14
+pericondrio/10
+perícope/10
+pericoto/10
+pericranio/10
+peridio/10
+peridoto/10
+periferia/10
+periférico/10,14
+periflebite/10
+perifol/10
+perífrase/10
+perifrástico/10,14
+periglacial/12
+perigo/10
+perigonio/10
+perigosamente
+perigoso/10,14
+perihelio/10
+perilla/10
+perillo/10
+perimétrico/10,14
+perímetro/10
+perineal/12
+perineo/10
+peringallo/10
+periodicamente
+periodicidade/10
+periódico/10,14
+periodismo/10
+periodista/10
+periodístico/10,14
+periodización/10
+período/10
+periósteo/10
+periostite/10
+peripatético/10,14
+peripatetismo/10
+peripecia/10
+periplo/10
+períptero/10,14
+periscópico/10,14
+periscopio/10
+perisodáctilo/10
+perisoloxía/10
+perisolóxico/10,14
+perisperma/10
+peristáltico/10,14
+peristaltismo/10
+peristilo/10
+peristoma/10
+peritaxe/10
+perito/10,14
+peritoneal/12
+peritoneo/10
+peritonite/10
+perítrico/10
+perixeo/10
+perla/10
+perlado/10,14
+perlé/10
+perlesía/10
+perlífero/10,14
+perlón/10
+permanencia/10
+permanente/10
+permanentemente
+permanganato/10
+permeábel/12
+permeabilidade/10
+permeabilización/10
+permeable/10
+permiano/10,14
+pérmico/10,14
+permisíbel/12
+permisible/10
+permisión/10
+permisividade/10
+permisivo/10,14
+permiso/10
+permuta/10
+permutábel/12
+permutabilidade/10
+permutable/10
+permutación/10
+permutante/10
+perna/10
+pernada/10
+perneira/10
+perniciosamente
+perniciosidade/10
+pernicioso/10,14
+pernicurto/10,14
+pernil/12
+pernileiro/10,14
+pernilongo/10,14
+pernudo/10,14
+pero/10
+perola/10
+peroné/10
+peronismo/10
+peronista/10
+peronosporácea/10
+peroración/10
+perorata/10
+peróxido/10
+perpendicular/10
+perpendicularidade/10
+perpendicularmente
+perpendículo/10
+perpetración/10
+perpetrador/10,13
+perpetuación/10
+perpetuamente
+perpetuidade/10
+perpetuo/10,14
+perpiaño/10
+perpiñanés/10,14
+perplexidade/10
+perplexo/10,14
+perponto/10
+perquisición/10
+perrasca/10
+perrecha/10
+perrencha/10
+perrenchudo/10,14
+perruca/10
+perruco/10
+persa/10
+persecución/10
+persecutorio/10,14
+perseguíbel/12
+perseguible/10
+perseguidor/10,13
+perseguimento/10
+perseverante/10
+perseveranza/10
+persiana/10
+persiano/10,14
+pérsico/10,14
+persistencia/10
+persistente/10
+persoa/10
+persoal/12
+persoalmente
+persoeiro/10
+personalidade/10
+personalismo/10
+personalista/10
+personalización/10
+personaxe/10
+personificación/10
+perspectiva/10
+perspectivismo/10
+perspicacia/10
+perspicaz/10
+perspicuidade/10
+perspicuo/10,14
+perspiración/10
+persuasión/10
+persuasivamente
+persuasivo/10,14
+persuasor/10,13
+pértega/10
+pertegada/10
+pertegán/10,15
+pértego/10
+pertegueiro/10
+pertencente/10
+pertenza/10
+pertinacia/10
+pertinaz/10
+pertinazmente
+pertinencia/10
+pertinente/10
+pertinentemente
+perturbábel/12
+perturbable/10
+perturbación/10
+perturbador/10,13
+pertuxo/10
+peruano/10,14
+perullo/10
+perversamente
+perversidade/10
+perversión/10
+perverso/10,14
+pervertedor/10,13
+pervinca/10
+perxurio/10
+perxuro/10,14
+pesada/10
+pesadamente
+pesadelo/10
+pesador/10,13
+pesadume/10
+pésame/10
+pesario/10
+pesaroso/10,14
+pesca/10
+pescada/10
+pescador/10,13
+pescante/10
+pescantín/10,14
+pesco/10,14
+pescoceira/10
+pescozada/10
+pescozo/10
+pescozudo/10,14
+pescuda/10
+pescudador/10,13
+pescuño/10
+pesebre/10
+pesela/10
+peselo/10
+peseta/10
+peseteiro/10,14
+pesimamente
+pesimismo/10
+pesimista/10
+pésimo/10,14
+peso/10
+pespiñeiro/10
+pespunto/10
+pesqueira/10
+pesqueiro/10,14
+pestana/10
+pestanexo/10
+peste/10
+pesticida/10
+pestífero/10,14
+pestilencia/10
+pestilencial/12
+pestilente/10
+peta/10
+petada/10
+petador/10
+petaliforme/10
+pétalo/10
+petanca/10
+petapouco/10
+petardo/10
+peteiro/10
+peteladoira/10
+peteleira/10
+petelo/10
+petequia/10
+petequial/12
+petición/10
+peticionario/10,14
+petifoque/10
+petigrís/10
+petís/10
+petisco/10
+petitorio/10,14
+peto/10
+petón/10
+petouto/10
+petrarquismo/10
+petrarquista/10
+pétreo/10,14
+petrícola/10
+petrificación/10
+petrificante/10
+petrina/10
+petrodólar/10
+petroglifo/10
+petrografía/10
+petrográfico/10,14
+petroleiro/10,14
+petróleo/10
+petrolífero/10,14
+petromizóntido/10
+petroquímica/10
+petroquímico/10,14
+petulancia/10
+petulante/10
+petuñeiro/10,14
+petunia/10
+peúgo/10
+pexa/10
+pexadoiro/10
+pexego/10
+pexegueiro/10
+pexorativamente
+pexorativo/10,14
+pez/10
+peza/10
+pezoña/10
+pezoñento/10,14
+pezoñoso/10,14
+pezorellos
+pezuño/10
+pfennig/10
+pi/10
+pía/10
+piador/10,13
+piadosamente
+piadoso/10,14
+piago/10
+piamáter/10
+piaña/10
+pianíssimo
+pianista/10
+pianístico/10,14
+piano/10
+pianola/10
+piarda/10
+piardeira/10
+piastra/10
+píbeda/10
+pica/10
+picabeque/10
+picacardos
+picachón/10
+picada/10
+picadeira/10
+picadeiro/10
+picadela/10
+picador/10,13
+picadora/10
+picadura/10
+picafollas
+picaña/10
+picañada/10
+picanariz/10
+picaño/10
+picante/10
+picapao/10
+picapeixe/10
+picapica/10
+picaporte/10
+picarada/10
+picaraña/10
+picardía/10
+picardo/10,14
+picareiro/10,14
+picaresca/10
+picaresco/10,14
+pícaro/10,14
+piche/10
+pichel/12
+pichelaría/10
+picheleiro/10,14
+pichelería/10
+picho/10
+pichola/10
+pichorro/10
+pícido/10
+piciforme/10
+pícnic/10
+pícnico/10,14
+picnometría/10
+picnómetro/10
+picnoscopia/10
+picnose/10
+picnostilo/10
+picnótico/10,14
+pico/10
+pícolo/10
+picón/10,15
+picote/10
+picoto/10,14
+picouto/10
+picrato/10
+pícrico/10,14
+pictografía/10
+pictográfico/10,14
+pictograma/10
+pictórico/10,14
+piedade/10
+piega/10
+pieite/10
+pielite/10
+piemontés/10,14
+piérides
+pierrot/10
+pietismo/10
+pietista/10
+piezoelectricidade/10
+piezoeléctrico/10,14
+piezometría/10
+piezométrico/10,14
+piezómetro/10
+pigargo/10
+pígaro/10,14
+pigmentación/10
+pigmentario/10,14
+pigmento/10
+pigmeo/10,14
+pignoraticio/10,14
+pila/10
+pilastra/10
+píldora/10
+píleo/10
+pilífero/10,14
+piliforme/10
+pilla/10
+pillabán/10,15
+pillador/10,13
+píllara/10
+pillaxe/10
+pillo/10,14
+pillota/10
+pilo/10
+pilocarpina/10
+pilórico/10,14
+píloro/10
+pilosidade/10
+piloso/10,14
+pilotaxe/10
+piloto/10
+pilro/10
+pílula/10
+pimenta/10
+pimento/10
+pimpante/10
+pimpín/10
+pimpinela/10
+pimpón/10
+pina/10
+piña/10
+pinácea/10
+pinacoide/10
+pinacoteca/10
+pináculo/10
+pinallo/10
+piñata/10
+pinaza/10
+pincel/12
+pincelada/10
+pincerna/10
+pinchacarneiro/10
+pinchagato/10
+pincharado/10,14
+pinche/10
+pincheira/10
+pincheiro/10
+pincho/10,14
+pinchón/10,15
+pinchorra/10
+pindárico/10,14
+pineal/12
+piñeiral/12
+piñeiro/10,14
+pínfano/10
+ping-pong/10
+pinga/10
+pingada/10
+pingadeira/10
+pingallo/10
+pingallón/10
+pingo/10
+pingón/10,15
+pingota/10
+pingüe/10
+pingueira/10
+pinguel/12
+pinguela/10
+pinguelo/10
+pingüín/10
+pinnípede/10
+pínnula/10
+pino/10,14
+piñón/10
+pinta/10
+pintada/10
+pintarroxa/10
+pintasilgo/10
+píntega/10
+pinto/10,14
+pintor/10,13
+pintorescamente
+pintoresco/10,14
+pintura/10
+piñuca/10
+pinza/10
+pío/10,14
+piobardo/10
+pioca/10
+piodermite/10
+pioga/10
+piogón/10
+piola/10
+piolet/10
+piolla/10
+piollento/10,14
+piollo/10
+piolloso/10,14
+pión/10
+pioneira/10
+pioneiro/10,14
+piorneira/10
+piorno/10
+piorrea/10
+piote/10
+pióxeno/10,14
+pipa/10
+pipal/12
+pipela/10
+piperácea/10
+piperina/10
+pipeta/10
+pipí/10
+pipo/10
+pipote/10
+pique/10
+piqué/10
+piqueira/10
+piqueiro/10
+piquelo/10
+piquete/10
+pira/10
+piragua/10
+piragüismo/10
+piragüista/10
+piramidal/12
+pirámide/10
+piramidón/10
+piraña/10
+pirata/10
+pirataría/10
+piratería/10
+pirenaico/10,14
+pireno/10
+pirenomiceto/10
+pirético/10,14
+piretoloxía/10
+piretoterapia/10
+piretro/10
+pírex
+pirexia/10
+piridina/10
+piridoxina/10
+piriforme/10
+pirimidina/10
+pirita/10
+piritoso/10,14
+pirixel/12
+pirlón/10
+piroelectricidade/10
+piroeléctrico/10,14
+pirofobia/10
+pirófobo/10,14
+pirofórico/10,14
+piróforo/10
+pirogálico/10,14
+pirogalol/12
+pirógrafo/10
+pirola/10
+pirolácea/10
+pirólatra/10
+pirolatría/10
+piroleñoso/10,14
+pirólise/10
+pirolítico/10,14
+piroloxía/10
+pirolusita/10
+piromancia/10
+piromanía/10
+pirómano/10,14
+piromántico/10,14
+pirometría/10
+pirométrico/10,14
+pirómetro/10
+piropo/10
+piróscafo/10
+piroscopio/10
+pirose/10
+pirosfera/10
+pirotecnia/10
+pirotécnico/10,14
+piroxeno/10
+piróxilo/10
+pírrica/10
+pírrico/10,14
+pirriquio/10
+pirrocórido/10
+pirrol/12
+pirrónico/10,14
+pirronismo/10
+pirueta/10
+pisada/10
+pisadoiro/10
+pisadura/10
+pisano/10,14
+piscatorio/10,14
+Pisces
+piscícola/10
+piscicultor/10,13
+piscicultura/10
+piscifactoría/10
+pisciforme/10
+piscina/10
+piscívoro/10,14
+pisco/10
+piso/10
+pisón/10
+pispante/10
+pista/10
+pistacho/10
+pistilo/10
+pisto/10
+pistola/10
+pistoleiro/10,14
+pistolo/10
+pistón/10
+pistraca/10
+pita/10
+pitagórico/10,14
+pitagorismo/10
+pitanza/10
+pitecántropo/10
+pitecoide/10
+piteira/10
+pitela/10
+pitelo/10
+pitia/10
+pítico/10,14
+pitiríase/10
+pito/10
+pitola/10
+pitón/10
+pitonisa/10
+pitoño/10,14
+pitósporo/10
+pituíta/10
+pituitaria/10
+pituitario/10,14
+piúria/10
+pivote/10
+pixa/10
+pixalleira/10
+pixama/10
+píxel/10
+píxide/10
+pixota/10
+pizza/10
+pizzaría/10
+pizzería/10
+pizzicato/10
+placa/10
+placebo/10
+placenta/10
+placentación/10
+placentario/10,14
+placentino/10,14
+plácet/10
+placidamente
+placidez/10
+plácido/10,14
+plafón/10
+plan/10
+plana/10
+planadoira/10
+planador/10
+plancto/10
+planeta/10
+planetario/10,14
+planetoide/10
+planicie/10
+planificación/10
+planificador/10,13
+planimetría/10
+planimétrico/10,14
+planímetro/10
+planisférico/10,14
+planisferio/10
+plano/10,14
+planocóncavo/10,14
+planoconvexo/10,14
+planta/10
+plantación/10
+plantador/10,13
+plantaxinácea/10
+plantígrado/10,14
+plantío/10
+plantón/10
+plántula/10
+plaqueta/10
+plasma/10
+plasmábel/12
+plasmable/10
+plasmación/10
+plasmático/10,14
+plasmodio/10
+plasmólise/10
+plasmolítico/10,14
+plástica/10
+plasticamente
+plasticidade/10
+plástico/10,14
+plastificación/10
+plastificante/10
+plastilina/10
+plastrón/10
+platabanda/10
+plataforma/10
+plataleido/10
+platanácea/10
+plataneiro/10
+plátano/10
+platea/10
+platense/10
+plateresco/10,14
+platicéfalo/10,14
+platihelminto/10
+platina/10
+platinífero/10,14
+platino/10
+platinoso/10,14
+platirrino/10
+platirrostro/10
+platonicamente
+platónico/10,14
+platonismo/10
+plausíbel/12
+plausible/10
+plautino/10,14
+plaxiario/10,14
+plaxio/10
+plaxioclasio/10
+playboy/10
+plebe/10
+plebeísmo/10
+plebeo/10,14
+plebiscitario/10,14
+plebiscito/10
+plecóptero/10
+plectógnato/10
+plectro/10
+pléiade/10
+plenamente
+plenario/10,14
+plenilunio/10
+plenipotenciario/10,14
+plenitude/10
+pleno/10,14
+pleonasmo/10
+pleonástico/10,14
+plesiosauro/10
+pletismógrafo/10
+plétora/10
+pletórico/10,14
+pleura/10
+pleural/12
+pleuresía/10
+pleurite/10
+pleurítico/10,14
+pleurodinia/10
+pleuronéctido/10
+pleurotomía/10
+plexiglás/10
+plexo/10
+plica/10
+plinto/10
+pliocénico/10,14
+plioceno/10
+plistocénico/10,14
+plistoceno/10
+pluma/10
+plumaxe/10
+plumbaxinácea/10
+plúmbeo/10,14
+plúmbico/10,14
+plumeiro/10
+plumífero/10,14
+plúmula/10
+plural/12
+pluralidade/10
+pluralismo/10
+pluralista/10
+pluralización/10
+plurianual/12
+pluricelular/10
+pluridentado/10,14
+pluriemprego/10
+plurilingüe/10
+plurilobulado/10,14
+pluripartidismo/10
+pluscuamperfecto/10
+plusmarca/10
+plusmarquista/10
+plusvalía/10
+plutocracia/10
+plutócrata/10
+plutocrático/10,14
+Plutón/10
+plutónico/10,14
+plutonio/10
+plutonismo/10
+pluvial/12
+pluviógrafo/10
+pluviograma/10
+pluviometría/10
+pluviométrico/10,14
+pluviómetro/10
+pluviosidade/10
+pluvioso/10
+pneuma/10
+pneumático/10,14
+pneumatóforo/10
+pneumatoloxía/10
+pneumectomía/10
+pneumobranquio/10,14
+pneumococo/10
+pneumoconiose/10
+pneumogástrico/10,14
+pneumografía/10
+pneumoloxía/10
+pneumonía/10
+pneumónico/10,14
+pneumópata/10
+pneumopatía/10
+pneumoscopia/10
+pneumoscopio/10
+pneumoterapia/10
+pneumotórax
+po/10
+poalla/10
+poalleira/10
+pobo/10
+poboación/10
+poboador/10,13
+poboamento/10
+pobre/10
+pobremente
+pobrense/10
+pobreza/10
+poceira/10
+poceiro/10
+poción/10
+poda/10
+podador/10,13
+podadura/10
+podagra/10
+podalla/10
+podengo/10,14
+podente/10
+poderadamente
+poderío/10
+poderosamente
+poderoso/10,14
+podio/10
+podobranquio/10,14
+podoftalmo/10
+podólogo/10,14
+podoloxía/10
+podometría/10
+podómetro/10
+podón/10
+podre/10
+podredoiro/10
+podremia/10
+podzol/12
+poeira/10
+poeirento/10,14
+poema/10
+poesía/10
+poeta/10
+poetastro/10,14
+poética/10
+poético/10,14
+poetisa/10
+poetización/10
+poexo/10
+pogrom/10
+poia/10
+pointer/11
+póinter/11
+poio/10
+pois
+póker/11
+pola/10
+póla/10
+polaco/10,14
+polaina/10
+polar/10
+polaridade/10
+polarimetría/10
+polarímetro/10
+polariscopio/10
+polarización/10
+polarizador/10,13
+polaroid/10
+polbeiro/10,14
+polbo/10
+polca/10
+pólder/11
+poldro/10,14
+pole/10
+polea/10
+poleame/10
+poleiro/10
+polémica/10
+polémico/10,14
+polemista/10
+polemoniácea/10
+polemonio/10
+polenta/10
+polgada/10
+polgar/10
+polgareño/10
+poliamida/10
+poliandria/10
+poliarquía/10
+poliartrite/10
+policía/10
+policial/12
+policialmente
+policíclico/10,14
+policlínica/10
+policlínico/10,14
+policondensación/10
+policroísmo/10
+policromado/10,14
+policromía/10
+polícromo/10,14
+policultura/10
+polidactilia/10
+polidáctilo/10,14
+polideportivo/10,14
+poliédrico/10,14
+poliedro/10
+poliéster/10
+polietileno/10
+polifacético/10,14
+polífago/10,14
+polifásico/10,14
+polifaxia/10
+polifonía/10
+polifónico/10,14
+polígala/10
+poligalácea/10
+poligamia/10
+poligámico/10,14
+polígamo/10,14
+políglota/10
+poliglotismo/10
+poligonácea/10
+poligonal/12
+polígono/10
+poligrafía/10
+poligráfico/10,14
+polígrafo/10,14
+polimastixino/10
+polimería/10
+polimerización/10
+polímero/10,14
+polimetría/10
+polimétrico/10,14
+polímetro/10
+polimorfismo/10
+polimorfo/10,14
+polinesio/10,14
+polineurite/10
+polingra/10
+polínico/10,14
+polinización/10
+polinómico/10,14
+polinomio/10
+polinose/10
+polinuclear/10
+polio/10
+poliomielite/10
+poliomielítico/10,14
+polipéptido/10
+polipétalo/10,14
+poliploide/10
+pólipo/10
+polipodiácea/10
+polipodio/10
+políptico/10,14
+poliptoto/10
+poliqueto/10
+polirrítmico/10,14
+polisacárido/10
+polisemia/10
+polisémico/10,14
+polisilábico/10,14
+polisílabo/10,14
+polisindético/10,14
+polisíndeto/10
+polisintético/10,14
+polisón/10
+polístilo/10,14
+polistireno/10
+polisulfuro/10
+politálamo/10
+politécnico/10,14
+politeísmo/10
+politeísta/10
+política/10
+politicamente
+politicastro/10,14
+político-económico/10,14
+político-relixioso/10,14
+político-social/12
+político/10,14
+politicólogo/10,14
+politicoloxía/10
+politiqueiro/10,14
+politización/10
+politonal/12
+politonalidade/10
+poliuretano/10
+poliúria/10
+polivalencia/10
+polivalente/10
+polivinilo/10
+polixénese/10
+polixenético/10,14
+polixenismo/10
+póliza/10
+pollo/10
+polo/10
+polonés/10,14
+polonesa/10
+polonio/10
+polpa/10
+polpizo/10
+polposo/10,14
+poltrona/10
+polución/10
+pólvora/10
+polvoreira/10
+polvoriño/10
+polvorón/10
+pomácea/10
+pomada/10
+pomar/10
+pomba/10
+pombal/12
+pombela/10
+pombiño/10
+pombo/10
+pomelo/10
+pómez/10
+pomífero/10,14
+pomo/10
+pomólogo/10,14
+pomoloxía/10
+pompa/10
+pompeiano/10,14
+pompón/10
+pomposamente
+pomposidade/10
+pomposo/10,14
+pómulo/10
+ponche/10
+poncho/10
+pondaliano/10,14
+ponderábel/12
+ponderable/10
+ponderación/10
+ponderal/12
+ponderativo/10,14
+ponderoso/10,14
+poñedeira/10
+poñedoiro/10
+poñedora/10
+poñente/10
+ponla/10
+ponte/10
+ponteareán/10,14
+pontecaldelán/10,14
+pontederiácea/10
+pontedeumés/10,14
+pontedevés/10,14
+pontella/10
+pontenovés/10,14
+pontevedrés/10,14
+ponticela/10
+póntico/10,14
+pontifical/12
+pontificalmente
+pontífice/10
+pontificio/10,14
+pontigo/10
+pontillón/10
+pontón/10
+pop/10
+popa/10
+pope/10
+popelina/10
+poplíteo/10,14
+populacharía/10
+populacheiro/10,14
+populachería/10
+populacho/10
+popular/10
+popularidade/10
+popularización/10
+popularmente
+populismo/10
+populista/10
+populoso/10,14
+popurrí/10
+porbaixa/10
+porca/10
+porcallada/10
+porcallán/10,15
+porcalleiro/10,14
+porcamente
+porcelana/10
+porcentaxe/10
+porcentual/12
+porcino/10,14
+porción/10
+porciúncula/10
+porco/10,14
+porén
+porfía/10
+porfiadamente
+porfillamento/10
+porfión/10,15
+porfioso/10,14
+porfírico/10,14
+pórfiro/10
+porfiroxeneto/10,14
+poricida/10
+porífero/10
+porlón/10
+pormenor/10
+pormenorización/10
+porno/10
+pornografía/10
+pornográfico/10,14
+pornógrafo/10,14
+poro/10
+porosidade/10
+poroso/10,14
+poroto/10
+porque
+porqué/10
+porqueira/10
+porqueiro/10,14
+porqueta/10
+porra/10
+porraca/10
+porráceo/10,14
+porrada/10
+porral/12
+porreiro/10,14
+porreta/10
+porreto/10
+porriñés/10,14
+porro/10
+porrón/10
+porta/10
+portaaeronaves
+portaagullas
+portaavións
+portabandeira/10
+portada/10
+portádego/10
+portador/10,13
+portaenxertos
+portaestandarte/10
+portafolios
+portahelicópteros
+portairo/10
+portal/12
+portalámpada/10
+portalapis
+portalegrense/10
+portalón/10
+portamento/10
+portaminas
+portamoedas
+portante/10
+portaobxectos
+portaría/10
+portátil/10
+portavoz/10
+portavultos
+portaxe/10
+porte/10
+porteiro/10,14
+portela/10
+porteleiro/10
+portelo/10
+porteño/10,14
+portento/10
+portentosamente
+portentoso/10,14
+portería/10
+pórtico/10
+pórtland/10
+porto/10
+portolano/10
+portón/10
+portonovés/10,14
+portoprincipeño/10,14
+portorriqueño/10,14
+portuario/10,14
+portucalense/10
+portuense/10
+portugués/10,14
+portuguesada/10
+portuguesismo/10
+portuguesista/10
+portulacácea/10
+porvir/10
+posbélico/10,14
+posclásico/10,14
+poscolonial/12
+poscomuñón/10
+posdata/10
+posdiluviano/10,14
+posdorsal/12
+posdorso/10
+pose/10
+posesión/10
+posesivo/10,14
+poseso/10,14
+posesor/10,13
+posesorio/10,14
+posfacio/10
+posglacial/12
+posgraduado/10,14
+posgrao/10
+posguerra/10
+posíbel/12
+posibelmente
+posibilidade/10
+posibilismo/10
+posibilista/10
+posible/10
+posiblemente
+posición/10
+posicionamento/10
+positivamente
+positividade/10
+positivismo/10
+positivista/10
+positivo/10,14
+positón/10
+positonio/10
+positrón/10
+posliminio/10
+poslingual/12
+posmeridiano/10,14
+posnatal/12
+posnominal/12
+posnupcial/12
+posoloxía/10
+posolóxico/10,14
+pospalatal/12
+posparto/10
+posposición/10
+pospositivo/10,14
+posposto/10,14
+posprodución/10
+posrománico/10,14
+posromano/10,14
+posromanticismo/10
+posromántico/10,14
+posta/10
+postal/12
+postallo/10
+poste/10
+postela/10
+postelectoral/12
+póster/11
+postergábel/12
+postergable/10
+postergación/10
+posteridade/10
+posterior/10
+posterioridade/10
+posteriormente
+posteroexterior/10
+posteroinferior/10
+posterointerior/10
+posterosuperior/10
+postescolar/10
+postigo/10
+postila/10
+postillón/10
+postite/10
+postizo/10,14
+posto/10,14
+postoiro/10
+postónico/10,14
+postoperatorio/10,14
+postremeiro/10,14
+postremo/10,14
+postulación/10
+postulador/10,13
+postulante/10
+postumamente
+póstumo/10,14
+postura/10
+posuidor/10,13
+posverbal/12
+pota/10
+potábel/12
+potabilidade/10
+potable/10
+potada/10
+potamografía/10
+potamolatría/10
+potamoloxía/10
+potamonimia/10
+potamoplancto/10
+potamoxetonácea/10
+potasa/10
+potásico/10,14
+potasio/10
+potaxe/10
+pote/10
+poteira/10
+potencia/10
+potenciación/10
+potencial/12
+potencialidade/10
+potencialmente
+potenciómetro/10
+potentado/10,14
+potente/10
+poterna/10
+potestade/10
+potestativo/10,14
+potra/10
+potroso/10,14
+poubea/10
+pouca
+poucas
+pouco
+poucos
+poula/10
+poupiñón/10,15
+pouquidade/10
+pousa/10
+pousada/10
+pousadeiro/10,14
+pousadoiro/10
+pousafoles
+pouso/10
+pousón/10,15
+pouta/10
+poutada/10
+poxa/10
+poxador/10,13
+poxigo/10
+poza/10
+pozada/10
+pozanca/10
+pozo/10
+pracenteiro/10,14
+prácrito/10
+práctica/10
+practicábel/12
+practicable/10
+practicamente
+practicante/10,14
+práctico/10,14
+pradairo/10
+pradal/12
+pradaría/10
+pradería/10
+prado/10
+praga/10
+pragmática/10
+pragmaticamente
+pragmático/10,14
+pragmatismo/10
+pragmatista/10
+prago/10
+praia/10
+praliné/10
+prancha/10
+prancheta/10
+pranto/10
+praseodimio/10
+prasio/10
+prata/10
+pratada/10
+pratado/10
+prataría/10
+prateadura/10
+prateiro/10,14
+pratense/10
+pratería/10
+praticultor/10,13
+praticultura/10
+prato/10
+praviano/10,14
+praxe/10
+praza/10
+prazo/10
+prea/10
+preada/10
+preadamismo/10
+preadamita/10
+preadamítico/10,14
+preagónico/10,14
+prealpino/10,14
+preamar/10
+preámbulo/10
+preamplificador/10
+prebe/10
+prebélico/10,14
+prebenda/10
+prebendado/10,14
+prebostado/10
+preboste/10
+precámbrico/10,14
+precapitalismo/10
+precapitalista/10
+precariamente
+precariedade/10
+precario/10,14
+precaución/10
+precautorio/10,14
+precedencia/10
+precedente/10
+precéltico/10,14
+preceptista/10
+preceptiva/10
+preceptivamente
+preceptivo/10,14
+precepto/10
+preceptor/10,13
+preces
+precesión/10
+precientífico/10,14
+precinto/10
+preciosamente
+preciosidade/10
+preciosismo/10
+preciosista/10
+precioso/10,14
+precipicio/10
+precipitación/10
+precipitadamente
+precipitante/10
+precipuo/10,14
+precisamente
+precisión/10
+preciso/10,14
+precitado/10,14
+preclaro/10,14
+preclásico/10,14
+precocidade/10
+precociñado/10,14
+precognición/10
+precolombiano/10,14
+preconización/10
+preconizador/10,13
+precordial/12
+precoz/10
+precozmente
+precristián/10,14
+precursor/10,13
+predación/10
+predador/10,13
+predecesor/10,13
+predefinición/10
+predela/10
+predestinación/10
+predeterminación/10
+predeterminismo/10
+predial/12
+prédica/10
+predicábel/12
+predicable/10
+predicación/10
+predicador/10,13
+predicamento/10
+predicante/10
+predicativo/10,14
+predición/10
+predilección/10
+predilecto/10,14
+predio/10
+predisposición/10
+predisposto/10,14
+predito/10,14
+predominancia/10
+predominante/10
+predominio/10
+predorsal/12
+predorso/10
+preeiro/10,14
+preelecto/10,14
+preelectoral/12
+preeminencia/10
+preeminente/10
+preescolar/10
+preexistencia/10
+preexistente/10
+prefabricación/10
+prefacio/10
+prefación/10
+prefecto/10
+prefectura/10
+preferencia/10
+preferente/10
+preferentemente
+preferíbel/12
+preferibelmente
+preferible/10
+preferiblemente
+prefiguración/10
+prefixación/10
+prefixo/10
+prefloración/10
+prefoliación/10
+preformación/10
+preformacionismo/10
+prega/10
+pregadura/10
+preganza/10
+pregaria/10
+preglacial/12
+prego/10
+pregoeiro/10,14
+pregón/10
+preguerra/10
+preguiceiramente
+preguiceiro/10,14
+preguiza/10
+preguizosamente
+preguizoso/10,14
+pregunta/10
+preguntador/10,13
+preguntón/10,15
+pregustación/10
+prehelénico/10,14
+prehistoria/10
+prehistoriador/10,13
+prehistórico/10,14
+prehomínido/10
+preindoeuropeo/10,14
+preislámico/10,14
+preiteante/10
+preito/10
+prelación/10
+prelado/10
+prelaticio/10,14
+prelatura/10
+prelavado/10
+preliminar/10
+preliminares
+preliterario/10,14
+prelo/10
+preludio/10
+prema/10
+prematrimonial/12
+prematuramente
+prematuridade/10
+prematuro/10,14
+premaxilar/10
+premedeira/10
+premeditación/10
+premeditadamente
+premenstrual/12
+premiador/10,13
+premio/10
+premisa/10
+premoción/10
+premolar/10
+premonición/10
+premonitorio/10,14
+premoriencia/10
+premorto/10,14
+premunición/10
+prenatal/12
+preñazo/10
+prendedor/10
+prendemento/10
+preñe/10
+preñez/10
+prenoción/10
+prenome/10
+prensa/10
+prensador/10,13
+prensadura/10
+prénsil/10
+prensión/10
+prensor/10,13
+prenuncio/10
+prenupcial/12
+preocupación/10
+preocupante/10
+preoperatorio/10,14
+preopérculo/10
+preordinación/10
+prepalatal/12
+preparación/10
+preparador/10,13
+preparativos
+preparatorio/10,14
+preponderancia/10
+preponderante/10
+preposición/10
+preposicional/12
+prepositivo/10,14
+prepósito/10
+prepositura/10
+prepotencia/10
+prepotente/10
+prepucial/12
+prepucio/10
+prerrafaelismo/10
+prerrafaelista/10
+prerrogativa/10
+prerrománico/10,14
+prerromano/10,14
+prerromanticismo/10
+prerromántico/10,14
+presa/10
+présa/10
+presada/10
+presaxio/10
+presaxioso/10,14
+presbicia/10
+presbiopía/10
+presbiterado/10
+presbiteral/12
+presbiterianismo/10
+presbiteriano/10,14
+presbiterio/10
+presbítero/10
+presciencia/10
+presciente/10
+prescindíbel/12
+prescindible/10
+prescrición/10
+prescritíbel/12
+prescritible/10
+prescrito/10,14
+prescritor/10,13
+presebe/10
+preseira/10
+preselección/10
+presencial/12
+presentábel/12
+presentable/10
+presentación/10
+presentador/10,13
+presente/10
+presentimento/10
+presenza/10
+preservación/10
+preservador/10,13
+preservativo/10,14
+presexa/10
+presidencia/10
+presidencial/12
+presidencialismo/10
+presidencialista/10
+presidente/10,14
+presidiario/10,14
+presidio/10
+presídium/10
+presilla/10
+presión/10
+preso/10,14
+presoiro/10
+prestación/10
+prestameiro/10,14
+prestamente
+prestamista/10
+préstamo/10
+prestancia/10
+prestante/10
+presteza/10
+prestidixitación/10
+prestidixitador/10,13
+prestimonio/10
+prestixio/10
+prestixioso/10,14
+presto/10,14
+presumíbel/12
+presumibelmente
+presumible/10
+presumiblemente
+presunción/10
+presuño/10
+presuntamente
+presuntivo/10,14
+presunto/10,14
+presuntuosamente
+presuntuoso/10,14
+presuposición/10
+presupostario/10,14
+presuposto/10
+presurización/10
+pretendente/10
+pretensión/10
+pretensiosamente
+pretensioso/10,14
+preterición/10
+preterintencional/12
+preterintencionalidade/10
+pretérito/10,14
+pretermisión/10
+preternatural/12
+pretexta/10
+pretexto/10
+preto/10,14
+pretónico/10,14
+pretor/10
+pretorial/12
+pretoriano/10,14
+pretorio/10
+pretura/10
+preuniversitario/10,14
+prevalecente/10
+prevaricación/10
+prevaricador/10,13
+prevención/10
+preventivamente
+preventivo/10,14
+preventorio/10
+previamente
+previdamente
+previndamente
+previndo/10,14
+previo/10,14
+previsíbel/12
+previsible/10
+previsiblemente
+previsión/10
+previsor/10,13
+previsto/10,14
+prexudicial/12
+prexuízo/10
+prez/10
+prezo/10
+priapeo/10
+priapismo/10
+prima/10
+primacía/10
+primacial/12
+primariamente
+primario/10,14
+primate/10
+primavera/10
+primaveral/12
+primeira
+primeiramente
+primeiras
+primeiro
+primeiros
+primicia/10
+primíparo/10,14
+primipilo/10
+primitivamente
+primitivismo/10
+primitivista/10
+primitivo/10,14
+primixenio/10,14
+primo/10,14
+primor/10
+primordial/12
+primordialmente
+primordio/10
+primorosamente
+primoroso/10,14
+primoxénito/10,14
+primoxenitura/10
+prímula/10
+primulácea/10
+prínceps
+princesa/10
+principado/10
+principal/12
+principalidade/10
+principalmente
+príncipe/10
+principesco/10,14
+principiante/10
+principio/10
+prior/10
+priorado/10
+prioral/12
+priorato/10
+prioresa/10
+prioridade/10
+prioritario/10,14
+priscilianismo/10
+priscilianista/10
+prisión/10
+prisioneiro/10,14
+prisma/10
+prismático/10,14
+prismáticos
+prístido/10
+prístino/10,14
+privacidade/10
+privación/10
+privadamente
+privanza/10
+privativo/10,14
+privatización/10
+privilexio/10
+proa/10
+proárabe/10
+proba/10
+probábel/12
+probabelmente
+probabilidade/10
+probabilismo/10
+probabilista/10
+probable/10
+probablemente
+probación/10
+probadamente
+probador/10,13
+probante/10
+probatorio/10,14
+probeta/10
+probidade/10
+problema/10
+problemática/10
+problemático/10,14
+probo/10,14
+probóscide/10
+proboscídeo/10
+procacidade/10
+procaz/10
+procedemento/10
+procedencia/10
+procedente/10
+procela/10
+procelárido/10
+proceleusmático/10
+proceloso/10,14
+prócer/10
+procesábel/12
+procesable/10
+procesador/10
+procesamento/10
+procesión/10
+procesional/12
+procesionalmente
+procesionaria/10
+proceso/10
+procesual/10
+proclama/10
+proclamación/10
+proclamador/10,13
+próclise/10
+proclítico/10,14
+proclive/10
+proclividade/10
+procomunista/10
+procónsul/10
+proconsulado/10
+proconsular/10
+procordado/10
+procrastinación/10
+procreación/10
+procreador/10,13
+proctalxia/10
+proctite/10
+proctólogo/10,14
+proctoloxía/10
+procura/10
+procuración/10
+procurador/10,13
+procuradoría/10
+prodigalidade/10
+pródigo/10,14
+prodixio/10
+prodixiosamente
+prodixioso/10,14
+prodrómico/10,14
+pródromo/10
+producente/10
+producíbel/12
+producible/10
+produción/10
+produtividade/10
+produtivo/10,14
+produto/10
+produtor/10,13
+proeiro/10,14
+proemial/12
+proemio/10
+proeza/10
+profanación/10
+profanador/10,13
+profano/10,14
+profase/10
+profecía/10
+profecticio/10,14
+profesión/10
+profesional/12
+profesionalidade/10
+profesionalismo/10
+profesionalmente
+profeso/10,14
+profesor/10,13
+profesorado/10
+profesoral/12
+profeta/10
+profeticamente
+profético/10,14
+profetisa/10
+proficiencia/10
+proficiente/10
+proficuo/10,14
+profiláctico/10,14
+profilaxe/10
+prófugo/10,14
+profundamente
+profundidade/10
+profundo/10,14
+profusamente
+profusión/10
+profuso/10,14
+proglote/10
+prognatismo/10
+prógnato/10,14
+prognose/10
+prognosticador/10,13
+prognóstico/10
+programa/10
+programábel/12
+programable/10
+programación/10
+programador/10,13
+programático/10,14
+progresión/10
+progresismo/10
+progresista/10
+progresivamente
+progresividade/10
+progresivo/10,14
+progreso/10
+prohibición/10
+prohibicionismo/10
+prohibicionista/10
+prohibitivo/10,14
+proício/10
+proída/10
+proído/10
+prol/10
+prolactina/10
+prolapso/10
+prole/10
+prolegómenos
+prolepse/10
+proléptico/10,14
+proletariado/10
+proletario/10,14
+proletarización/10
+proliferación/10
+prolífero/10,14
+prolífico/10,14
+prolixamente
+prolixidade/10
+prolixo/10,14
+prólogo/10
+prologuista/10
+prolonga/10
+prolongábel/12
+prolongable/10
+prolongación/10
+prolongadamente
+prolongamento/10
+prolusión/10
+promesa/10
+prometedor/10,13
+prometeico/10,14
+prometio/10
+prominencia/10
+prominente/10
+promiscuamente
+promiscuidade/10
+promiscuo/10,14
+promisión/10
+promisorio/10,14
+promoción/10
+promontorio/10
+promotor/10,13
+promoxenitura/10
+promulgación/10
+promulgador/10,13
+pronación/10
+pronador/10,13
+pronao/10
+prono/10,14
+pronome/10
+pronominal/12
+pronominalmente
+prontamente
+prontitude/10
+pronto/10,14
+prontuario/10
+pronuncia/10
+pronunciábel/12
+pronunciable/10
+pronunciación/10
+pronunciamento/10
+propagación/10
+propagador/10,13
+propaganda/10
+propagandista/10
+propagandístico/10,14
+propágulo/10
+propalador/10,13
+propano/10
+proparoxítono/10,14
+propedéutica/10
+propedéutico/10,14
+propensión/10
+propenso/10,14
+propiamente
+propiciación/10
+propiciador/10,13
+propiciatorio/10,14
+propicio/10,14
+propiedade/10
+propietario/10,14
+propileno/10
+propileo/10
+propina/10
+propinco/10,14
+propio/10,14
+própole/10
+propoñente/10
+proporción/10
+proporcionábel/12
+proporcionable/10
+proporcionadamente
+proporcionado/10,14
+proporcional/12
+proporcionalidade/10
+proporcionalmente
+proposición/10
+propósito/10
+proposta/10
+proposto/10,14
+propretor/10
+propretura/10
+propugnación/10
+propulsión/10
+propulsor/10,13
+prórroga/10
+prorrogábel/12
+prorrogable/10
+prorrogación/10
+prorrogativo/10,14
+prosa/10
+prosador/10,13
+prosaicamente
+prosaico/10,14
+prosaísmo/10
+prosapia/10
+proscenio/10
+proscrición/10
+proscrito/10,14
+prosector/10
+prosecución/10
+proseguimento/10
+proselitismo/10
+proselitista/10
+prosélito/10,14
+prosénquima/10
+prosificación/10
+prosimio/10
+prosista/10
+prosma/10
+prosmeiro/10,14
+prosobranquio/10
+prosodia/10
+prosódico/10,14
+prosopografía/10
+prosopopea/10
+prosopopeico/10,14
+prosoviético/10,14
+prospección/10
+prospectiva/10
+prospectivo/10,14
+prospecto/10
+prospector/10,13
+prosperamente
+prosperidade/10
+próspero/10,14
+prostaférese/10
+próstata/10
+prostatectomía/10
+prostático/10,14
+prostatite/10
+prosternación/10
+próstese/10
+prostético/10,14
+prostibulario/10,14
+prostíbulo/10
+próstilo/10
+prostitución/10
+prostituta/10
+prostración/10
+protactinio/10
+protagonismo/10
+protagonista/10
+prótalo/10
+protargol/12
+prótase/10
+protección/10
+proteccionismo/10
+proteccionista/10
+protector/10,13
+protectorado/10
+proteico/10,14
+proteido/10
+proteiforme/10
+proteína/10
+proteínico/10,14
+prótele/10
+proteo/10
+proteólise/10
+proteolítico/10,14
+proterandria/10
+proteroxinia/10
+protervia/10
+protervo/10,14
+prótese/10
+protesta/10
+protestante/10
+protestantismo/10
+protestatario/10,14
+protesto/10
+protético/10,14
+prótido/10
+protitor/10,13
+protitoría/10
+protocanónico/10,14
+protocolario/10,14
+protocolo/10
+protocordado/10
+protófita/10
+protohistoria/10
+protohistórico/10,14
+protolingua/10
+protomártir/10
+protomédico/10
+protomonadino/10
+protón/10
+protonema/10
+protónico/10,14
+protonotariado/10
+protonotario/10
+protoplasma/10
+protoplasmático/10,14
+protóptero/10
+protórax
+prototípico/10,14
+prototipo/10
+protóxido/10
+protozoo/10
+protráctil/10
+protrombina/10
+protuberancia/10
+protuberante/10
+proustita/10
+provecto/10,14
+provedor/10,13
+proveito/10
+proveitosamente
+proveitoso/10,14
+proveniencia/10
+proveniente/10
+provenzal/12
+provenzalismo/10
+provenzalista/10
+proverbial/12
+proverbialmente
+proverbio/10
+providencia/10
+providencial/12
+providencialismo/10
+providencialista/10
+providencialmente
+próvido/10,14
+provincia/10
+provincial/12
+provincialato/10
+provincialismo/10
+provincialista/10
+provincianismo/10
+provinciano/10,14
+provisión/10
+provisional/12
+provisionalidade/10
+provisionalmente
+provisor/10,13
+provisorato/10
+provisorio/10,14
+provitamina/10
+provocación/10
+provocador/10,13
+provocante/10
+provocativo/10,14
+proxección/10
+proxectábel/12
+proxectable/10
+proxectante/10
+proxectil/12
+proxectista/10
+proxectivo/10,14
+proxecto/10
+proxector/10,13
+proxeneta/10
+proxenético/10,14
+proxenetismo/10
+proxenie/10
+proxenitor/10,13
+proxenitura/10
+proxesterona/10
+proximal/12
+proximamente
+proximidade/10
+próximo/10,14
+prudencia/10
+prudencial/12
+prudente/10
+prudentemente
+pruída/10
+pruído/10
+pruína/10
+prurito/10
+prurixe/10
+prurixinoso/10,14
+prusianismo/10
+prusiano/10,14
+prusiato/10
+prúsico/10,14
+pseudoacacia/10
+pseudoartrose/10
+pseudociencia/10
+pseudoescorpión/10
+pseudohermafrodita/10
+pseudohermafroditismo/10
+pseudomembrana/10
+pseudomorfose/10
+pseudomórfose/10
+pseudónimo/10
+pseudópodo/10
+pseudoprofeta/10
+pseudoprofetisa/10
+psi/10
+psicanálise/10
+psicanalista/10
+psicanalítico/10,14
+psicastenia/10
+psicasténico/10,14
+psicocirurxía/10
+psicodelia/10
+psicodélico/10,14
+psicodelismo/10
+psicodiagnóstico/10
+psicodrama/10
+psicodramático/10,14
+psicofármaco/10
+psicofísica/10
+psicofísico/10,14
+psicofisioloxía/10
+psicofisiolóxico/10,14
+psicoléctico/10,14
+psicolingüística/10
+psicolingüístico/10,14
+psicólogo/10,14
+psicoloxía/10
+psicoloxicamente
+psicolóxico/10,14
+psicoloxismo/10
+psicometría/10
+psicométrico/10,14
+psicomotor/10
+psicomotricidade/10
+psicomotriz/10
+psiconeurose/10
+psicópata/10
+psicopatía/10
+psicopático/10,14
+psicopatólogo/10,14
+psicopatoloxía/10
+psicopatolóxico/10,14
+psicopedagoxía/10
+psicopedagóxico/10,14
+psicose/10
+psicosomático/10,14
+psicotécnica/10
+psicotécnico/10,14
+psicoterapeuta/10
+psicoterapéutico/10,14
+psicoterapia/10
+psicótico/10,14
+psicotónico/10,14
+psicótropo/10,14
+psicoxénese/10
+psicrómetro/10
+psique/10
+psiquiatra/10
+psiquiatría/10
+psiquiátrico/10,14
+psíquico/10,14
+psiquismo/10
+psitácido/10
+psitaciforme/10
+psitacismo/10
+psitacose/10
+psoas
+psocóptero/10
+psoriase/10
+psoríase/10
+pteridófita/10
+pterigóceno/10
+pterigoide/10
+pterigoto/10
+pterodáctilo/10
+pterofaxia/10
+pterópodo/10
+pterosauro/10
+ptialina/10
+ptialismo/10
+ptomaína/10
+ptose/10
+púa/10
+pub/10
+pube/10
+pubela/10
+puberdade/10
+púbere/10
+pubescencia/10
+pubescente/10
+pubiano/10,14
+publicábel/12
+publicable/10
+publicación/10
+publicador/10,13
+publicamente
+publicano/10
+publicidade/10
+publicista/10
+publicitario/10,14
+público/10,14
+púcaro/10
+pucha/10
+pucharca/10
+pucheiro/10
+pucho/10,14
+pudendo/10,14
+pudia/10
+pudibundo/10,14
+pudicamente
+pudicicia/10
+púdico/10,14
+pudin/10
+pudinga/10
+pudor/10
+pudoroso/10,14
+puericultor/10,13
+puericultura/10
+pueril/12
+puerilidade/10
+puerilismo/10
+puerilmente
+puérpera/10
+puerperal/12
+puerperio/10
+puf/10
+puga/10
+pugna/10
+pugnacidade/10
+pugnaz/10
+pulazo/10
+pulchinelo/10
+pulcritude/10
+pulcro/10,14
+pulga/10
+pulgón/10
+pulgueiro/10,14
+pulidez/10
+pulidor/10,13
+pulla/10
+pullés/10,14
+pulmoeira/10
+pulmón/10
+pulmonar/10
+pulmonaria/10
+pulmonía/10
+pulo/10
+pulpite/10
+púlpito/10
+pulque/10
+pulquérrimo/10,14
+pulsación/10
+púlsar/10
+pulsátil/10
+pulseira/10
+pulsímetro/10
+pulsión/10
+pulso/10
+pulsorreactor/10
+pultáceo/10,14
+pululación/10
+pululante/10
+pulverizábel/12
+pulverizable/10
+pulverización/10
+pulverizador/10
+pulverulencia/10
+pulverulento/10,14
+puma/10
+puñada/10
+puñado/10
+puñal/12
+puñalada/10
+puñazo/10
+punción/10
+puníbel/12
+punibilidade/10
+punible/10
+punicácea/10
+punición/10
+púnico/10,14
+punitivo/10,14
+puño/10
+punta/10
+puntada/10
+puntal/12
+puntaría/10
+punteiro/10,14
+puntería/10
+puntiforme/10
+puntilla/10
+puntillismo/10
+puntillista/10
+puntilloso/10,14
+punto/10
+puntuación/10
+puntual/12
+puntualidade/10
+puntualmente
+punxente/10
+punzante/10
+punzón/10
+pupila/10
+pupilar/10
+pupilaxe/10
+pupilo/10,14
+pupitre/10
+puramente
+puré/10
+pureza/10
+purga/10
+purgábel/12
+purgable/10
+purgación/10
+purgante/10
+purgativo/10,14
+purgatorio/10
+puridade/10
+purificación/10
+purificador/10,13
+purificante/10
+purina/10
+purismo/10
+purista/10
+puritanismo/10
+puritano/10,14
+puro/10,14
+purosangue/10
+púrpura/10
+purpurado/10
+purpúreo/10,14
+purpúrico/10,14
+purpúrido/10
+purpurina/10
+purraca/10
+purrela/10
+purulencia/10
+purulento/10,14
+pus/10
+pusilánime/10
+pusilanimidade/10
+pústula/10
+pustulento/10,14
+pustuloso/10,14
+puta/10
+putada/10
+putañeiro/10
+putaría/10
+putativo/10,14
+putería/10
+puto/10,14
+putrefacción/10
+putrefactivo/10,14
+putrefacto/10,14
+putrescencia/10
+putrescente/10
+putrescíbel/12
+putrescible/10
+putridez/10
+pútrido/10,14
+puvisa/10
+puvisada/10
+puxa/10
+puxante/10
+puxanza/10
+puxavante/10
+púxil/10
+puxilato/10
+puxilismo/10
+puxilista/10
+puxo/10
+puxón/10
+qatarí/10
+quásar/11
+que/10
+quebequés/10,14
+quebra/10
+quebracabezas
+quebracho/10
+quebradizo/10,14
+quebradura/10
+quebrafolgas
+quebranoces
+quebrantábel/12
+quebrantable/10
+quebrantador/10,13
+quebrantamento/10
+quebranto/10
+quebraxeos
+quecemento/10
+quechua/10
+quechuísmo/10
+quedada/10
+quedamente
+quedo/10,14
+quefacer/10
+quefir/10
+queima/10
+queimacasas
+queimadela/10
+queimador/10,13
+queimadura/10
+queimón/10,15
+queimura/10
+queipo/10
+queira/10
+queirés/10,14
+queiro/10
+queiroa/10
+queiroga/10
+queirogal/12
+queirota/10
+queiruga/10
+queixa/10
+queixada/10
+queixal/12
+queixaría/10
+queixeiro/10,14
+queixelo/10
+queixería/10
+queixo/10
+queixón/10,15
+queixosamente
+queixoso/10,14
+queixume/10
+quelato/10
+quelicerado/10
+quelícero/10
+quella/10
+queloide/10
+quelónido/10
+quelonio/10
+quen
+quencemento/10
+quenda/10
+quenlla/10
+quenopodiácea/10
+quenopodio/10
+quenquera
+quenta/10
+quentador/10,13
+quentamento/10
+quente/10
+quentura/10
+quepis
+quer
+queratina/10
+queratinización/10
+queratite/10
+queratoplastia/10
+queratose/10
+queratotomía/10
+querela/10
+querelante/10
+querenza/10
+querindango/10,14
+quermes
+quermese/10
+queroseno/10
+querubín/10
+quetópodo/10
+quetzal/12
+quevedos
+quiasma/10
+quiasmo/10
+quid/10
+quididade/10
+quiescencia/10
+quiescente/10
+quietismo/10
+quietista/10
+quieto/10,14
+quietude/10
+quilate/10
+quilite/10
+quilla/10
+quilo/10
+quilocaloría/10
+quilociclo/10
+quilodieresia/10
+quilofaxia/10
+quilógnato/10
+quilográmetro/10
+quilogramo/10
+quilohercio/10
+quilohertz/10
+quilolitro/10
+quiloloxía/10
+quilometraxe/10
+quilometricamente
+quilométrico/10,14
+quilómetro/10
+quilópodo/10
+quilopondio/10
+quiloso/10,14
+quilotex
+quilotón/10
+quilovatio/10
+quilovolt/10
+quilovoltio/10
+quilowatt/10
+quimera/10
+quimericamente
+quimérico/10,14
+quimicamente
+químico/10,14
+quimiosíntese/10
+quimioterapia/10
+quimioterápico/10,14
+quimismo/10
+quimo/10
+quimografía/10
+quimógrafo/10
+quimono/10
+quimosina/10
+quina/10
+quinado/10,14
+quinario/10,14
+quincalla/10
+quincallada/10
+quincalleiro/10,14
+quince/10
+quinceavo/10,14
+quincena/10
+quincenal/12
+quincenalmente
+quincenario/10,14
+quincuaxenario/10,14
+quincuaxesimal/12
+quincuaxésimo/10,14
+quiñentas
+quiñentismo/10
+quiñentista/10
+quiñentos
+quinesiólogo/10,14
+quinesioloxía/10
+quinesioterapia/10
+quinesioterápico/10,14
+quiniela/10
+quinielista/10
+quinina/10
+quino/10
+quinoleína/10
+quiñón/10
+quinona/10
+quinqué/10
+quinquenal/12
+quinquenio/10
+quinquina/10
+quintacolumnista/10
+quintaesencia/10
+quintal/12
+quintana/10
+quintante/10
+quinteiro/10
+quinteto/10
+quintilla/10
+quinto/10,14
+quintuplicación/10
+quíntuplo/10,14
+quiosco/10
+quiosqueiro/10,14
+quipo/10
+quiquiriquí/10
+quirguiz/10
+quirite/10
+quiro/10
+quirófano/10
+quirografario/10,14
+quirógrafo/10,14
+quirogués/10,14
+quirólogo/10,14
+quiroloxía/10
+quiromancia/10
+quiromante/10
+quiromántico/10,14
+quirómetro/10
+quirópteros/10
+quiroteca/10
+quiste/10
+quita/10
+quitación/10
+quitamanchas
+quitamerendas
+quitando
+quitaneves
+quitas
+quite/10
+quiteño/10,14
+quitina/10
+quitinoso/10,14
+quitón/10
+quixotada/10
+quixote/10
+quixotescamente
+quixotesco/10,14
+quixotismo/10
+quizá
+quizabes
+quizais
+quizás
+quórum/10
+ra/10
+raba/10
+rabada/10
+rabadán/10
+rabadilla/10
+rabañada/10
+rabaño/10
+rabaza/10
+rabdoloxía/10
+rabdomancia/10
+rabdomante/10
+rabecha/10
+rabecho/10
+rabechudo/10,14
+rabeira/10
+rabeiros
+rabel/12
+rabela/10
+rabeleada/10
+rabeleeiro/10,14
+rabelo/10,14
+rabeno/10,14
+rabí/10
+rabia/10
+rabicada/10
+rábico/10,14
+rabico/10
+rabil/12
+rabilongo/10,14
+rabínico/10,14
+rabinismo/10
+rabino/10
+rabiño/10
+rabión/10,15
+rabiosamente
+rabioso/10,14
+rabisaco/10,14
+rabiza/10
+rabizo/10
+rabo/10
+rabón/10,15
+rabudo/10,14
+rabuña/10
+rabuñada/10
+rabuñadura/10
+rabuño/10
+rabuxa/10
+rabuxento/10,14
+raca/10
+racémico/10,14
+racha/10
+rachadela/10
+rachadura/10
+racho/10
+rachón/10
+racial/12
+raciocinio/10
+ración/10
+racional/12
+racionalidade/10
+racionalismo/10
+racionalista/10
+racionalización/10
+racionalmente
+racionamento/10
+racioneiro/10
+racismo/10
+racista/10
+racú/10
+rad/10
+rada/10
+radar/10
+radiación/10
+radiador/10
+radial/12
+radialmente
+radián/10
+radiancia/10
+radiante/10
+radicación/10
+radical/12
+radicalismo/10
+radicalista/10
+radicalización/10
+radicalmente
+radicando/10
+radicela/10
+radicícola/10
+radiciforme/10
+radicívoro/10,14
+radícula/10
+radicular/10
+radiculite/10
+radio/10
+radioactividade/10
+radioactivo/10,14
+radioafeccionado/10,14
+radioaltímetro/10
+radioastronomía/10
+radioastrónomo/10,14
+radiobaliza/10
+radiobioloxía/10
+radiocarbono/10
+radiocasete/10
+radiocompás/10
+radiocomunicación/10
+radiocondutibilidade/10
+radiocondutor/10
+radiocultura/10
+radiodermite/10
+radiodiagnóstico/10
+radiodifusión/10
+radiodifusor/10,13
+radioelectricidade/10
+radioeléctrico/10,14
+radioelemento/10
+radioemisor/10
+radioestesia/10
+radioestesista/10
+radiofaro/10
+radiofonía/10
+radiofónico/10,14
+radiofrecuencia/10
+radiogoniometría/10
+radiogoniómetro/10
+radiografía/10
+radiográfico/10,14
+radiograma/10
+radioguía/10
+radioisótopo/10
+radiolario/10
+radiólise/10
+radiólogo/10,14
+radioloxía/10
+radiolóxico/10,14
+radiomensaxe/10
+radiometalografía/10
+radiometría/10
+radiómetro/10
+radionavegación/10
+radionovela/10
+radiooínte/10
+radiopatía/10
+radioprotección/10
+radioquímica/10
+radiorreceptor/10
+radioscopia/10
+radioscópico/10,14
+radiosinalización/10
+radiosonda/10
+radiotaxi/10
+radiotécnico/10,14
+radiotelecomunicación/10
+radiotelefonía/10
+radiotelefónico/10,14
+radiotelefonista/10
+radioteléfono/10
+radiotelegrafía/10
+radiotelegráfico/10,14
+radiotelegrafista/10
+radiotelegrama/10
+radiotelescopio/10
+radiotelevisión/10
+radioterapeuta/10
+radioterapéutico/10,14
+radioterapia/10
+radiotransmisión/10
+radiotransmisor/10
+radon/10
+rádula/10
+raedoiro/10
+raeira/10
+rafa/10
+rafaelismo/10
+rafaelista/10
+rafe/10
+rafflesiácea/10
+rafia/10
+ráfide/10
+rafidia/10
+ragú/10
+raia/10
+raiano/10,14
+raiante/10
+raiceira/10
+raigada/10
+raigaña/10
+raigaño/10
+raigoto/10
+raigrás/10
+ráiido/10
+raíl/12
+raíña/10
+raio/10
+raiola/10
+raión/10
+raioto/10,14
+raira/10
+rairo/10
+raíz/10
+raizame/10
+ralea/10
+ralentí/10
+rálido/10
+raliforme/10
+rallye/10
+ralo/10
+rama/10
+ramada/10
+ramadán/10
+ramal/12
+ramallada/10
+ramallazo/10
+ramalleira/10
+ramallete/10
+ramallo/10
+ramalludo/10,14
+ramaxe/10
+ramboia/10
+rameado/10,14
+rameira/10
+ramificación/10
+ramista/10
+ramnácea/10
+ramo/10
+rampante/10
+rampelo/10,14
+rampla/10
+raña/10
+rañaceos
+rañadoiro/10
+rañas
+rancallo/10
+ranchada/10
+rancheiro/10,14
+rancho/10
+rancio/10,14
+rancor/10
+rancoroso/10,14
+randeeira/10
+rañeira/10
+rañeta/10
+rangalleira/10
+rango/10
+rangueiro/10
+rañica/10
+rañicas
+ránido/10
+ranilla/10
+raño/10
+rañoa/10
+rañorte/10
+rañoso/10,14
+ranqueiro/10
+ranquelo/10,14
+ransoño/10,14
+ránula/10
+ranunculácea/10
+ranúnculo/10
+rañura/10
+rapa/10
+rapacarallas
+rapaceiro/10,14
+rapacidade/10
+rapada/10
+rapadoira/10
+rapador/10,13
+rapadura/10
+rapañota/10
+rapante/10
+rapapelos
+raparigo/10,14
+rapaz/10,13
+rapazada/10
+rape/10
+rapé/10
+rapeira/10
+rapeiro/10,14
+rapelo/10,14
+rapeño/10,14
+rapeta/10
+rapeteiro/10,14
+rapetiña/10
+rapetón/10
+rapidamente
+rapidez/10
+rápido/10,14
+rapina/10
+rapineiro/10,14
+rapón/10
+raponas
+raposada/10
+raposeira/10
+raposeiro/10,14
+raposo/10,14
+rapsodia/10
+rapsódico/10,14
+rapsodo/10
+rapto/10
+raptor/10,13
+raque/10
+raqueta/10
+raquialxia/10
+raquianestesia/10
+raquídeo/10,14
+raquiopatía/10
+raquiotomía/10
+raquítico/10,14
+raquitismo/10
+raramente
+rarefacción/10
+rarefacto/10,14
+rarefactor/10,13
+rareo/10
+rareza/10
+raro/10,14
+rasante/10
+rasca/10
+rascacú/10
+rascadeira/10
+rascadela/10
+rascadoiro/10
+rascadura/10
+rascalleira/10
+rascallo/10
+rasco/10
+rascón/10
+raso/10,14
+raspa/10
+raspadeira/10
+raspadura/10
+raspallo/10
+raspilla/10
+raspiñeiro/10,14
+raspón/10
+raspuñeiro/10,14
+rasqueta/10
+rasquiño/10
+rasquizo/10
+rastreador/10,13
+rastreiramente
+rastreiro/10,14
+rastrexador/10,13
+rastro/10
+rastrollo/10
+rata/10
+ratafía/10
+rataría/10
+rateador/10,13
+rateiro/10,14
+ratel/12
+rateo/10
+ratería/10
+raticida/10
+ratificábel/12
+ratificable/10
+ratificación/10
+ratina/10
+ratinadora/10
+rato/10
+ratume/10
+rauto/10
+rauwolfia/10
+ravenés/10,14
+ravioli/10
+ravo/10
+raxá/10
+raxado/10,14
+raxaría/10
+raxeira/10
+raxería/10
+raxo/10
+raza/10
+razada/10
+razoábel/12
+razoabelmente
+razoable/10
+razoablemente
+razoadamente
+razoador/10,13
+razoamento/10
+razón/10
+razzia/10
+re/10
+rea/10
+reabastecemento/10
+reaberto/10,14
+reabsorbíbel/12
+reabsorbible/10
+reabsorción/10
+reacción/10
+reaccionario/10,14
+reaccionarismo/10
+reactancia/10
+reactivación/10
+reactividade/10
+reactivo/10,14
+reactor/10
+readaptábel/12
+readaptable/10
+readaptación/10
+readmisión/10
+reafirmación/10
+reagrupamento/10
+real/12
+realce/10
+realeza/10
+realidade/10
+realimentación/10
+realismo/10
+realista/10
+realizábel/12
+realizable/10
+realización/10
+realizador/10,13
+realmente
+reanimación/10
+reaparición/10
+reapertura/10
+rearmamento/10
+reasegurador/10,13
+reaseguranza/10
+reasunción/10
+reata/10
+reato/10
+reazas
+rebada/10
+rebaixa/10
+rebaixábel/12
+rebaixable/10
+rebaixador/10
+rebaixamento/10
+rebaixe/10
+rebanda/10
+rebarba/10
+rebarbadora/10
+rebatemento/10
+rebatíbel/12
+rebatible/10
+rebato/10
+rebelaxe/10
+rebelde/10
+rebeldía/10
+rebelión/10
+rebenque/10
+rebentador/10,13
+rebento/10
+rebentón/10
+reberete/10
+rebezo/10,14
+rebilico/10
+rebinxe/10
+rebo/10
+rebocador/10
+rebola/10
+reboleira/10
+rebolo/10
+reboludo/10,14
+rebordá/10
+rebordo/10
+reborondo/10,14
+rebotador/10,13
+rebote/10
+reboutado/10,14
+reboutallo/10
+rebouza/10
+rebuldaina/10
+rebuldeiro/10,14
+rebulicio/10
+rebullón/10
+rebumbio/10
+rebusca/10
+rebuscamento/10
+rebusco/10
+recacha/10
+recacheira/10
+recadación/10
+recadador/10,13
+recadeiro/10,14
+recadén/10
+recado/10
+recadro/10
+recaedela/10
+recaída/10
+recalada/10
+recalcificación/10
+recalcitrante/10
+recalmo/10
+recamador/10,13
+recámara/10
+recambio/10
+recamo/10
+recandea/10
+recanto/10
+recapitulábel/12
+recapitulable/10
+recapitulación/10
+recarga/10
+recargamento/10
+recatadamente
+recato/10
+recatón/10
+rección/10
+recebo/10
+receita/10
+receitábel/12
+receitable/10
+receitario/10
+recendente/10
+recendo/10
+recensión/10
+recente/10
+recentemente
+receo/10
+receoso/10,14
+recepción/10
+recepcionista/10
+receptación/10
+receptáculo/10
+receptador/10,13
+receptividade/10
+receptivo/10,14
+receptor/10,13
+recesión/10
+recesivo/10,14
+receso/10
+rechamangueiro/10,14
+rechamante/10
+rechán/10
+rechave/10
+recheo/10
+recho/10,14
+rechouchío/10
+rechozo/10,14
+reciario/10
+recibidor/10
+recibimento/10
+recibo/10
+reciclábel/12
+reciclable/10
+reciclaxe/10
+recidiva/10
+réciga/10
+recina/10
+recinto/10
+recio/10,14
+recío/10
+recipiendario/10,14
+recipiente/10
+reciprocamente
+reciprocidade/10
+recíproco/10,14
+recitación/10
+recitador/10,13
+recital/12
+recitativo/10,14
+reclamábel/12
+reclamable/10
+reclamación/10
+reclamante/10
+reclamo/10
+reclinábel/12
+reclinable/10
+reclinación/10
+reclinatorio/10
+reclusión/10
+recluso/10,14
+reco/10,14
+recognición/10
+recognitivo/10,14
+recolección/10
+recolecto/10,14
+recolla/10
+recolledor/10,13
+recolleita/10
+recolleito/10,14
+recollemento/10
+recollidamente
+recombinación/10
+recomendábel/12
+recomendable/10
+recomendación/10
+recomezo/10
+recompensa/10
+recompensábel/12
+recompensable/10
+recompilación/10
+recompilador/10,13
+recomposición/10
+recompra/10
+reconcentración/10
+reconciliábel/12
+reconciliable/10
+reconciliación/10
+reconciliador/10,13
+reconco/10
+recóndito/10,14
+recondución/10
+recoñecedor/10,13
+recoñecemento/10
+recoñecíbel/12
+recoñecible/10
+recoñecidamente
+reconfortante/10
+reconforto/10
+reconquista/10
+reconquistador/10,13
+reconsideración/10
+reconstitución/10
+reconstituínte/10
+reconstrución/10
+reconstrutivo/10,14
+reconstrutor/10,13
+reconto/10
+reconvención/10
+reconvencional/12
+reconversión/10
+recordábel/12
+recordable/10
+recordación/10
+recordatorio/10
+recordo/10
+recorrencia/10
+recorrente/10
+recorríbel/12
+recorrible/10
+recortábel/12
+recortable/10
+recorte/10
+recovaxe/10
+recreación/10
+recreador/10,13
+recreativo/10,14
+recrementicio/10,14
+recremento/10
+recreo/10
+recría/10
+recriminación/10
+recriminatorio/10,14
+recristalización/10
+recristianización/10
+recrudescencia/10
+recruta/10
+recrutábel/12
+recrutable/10
+recrutador/10,13
+recrutamento/10
+rectal/12
+rectalxia/10
+rectamente
+rectangular/10
+rectángulo/10,14
+rectificábel/12
+rectificable/10
+rectificación/10
+rectificador/10,13
+rectiforme/10
+rectilíneo/10,14
+rectite/10
+rectitude/10
+recto/10,14
+rectocolite/10
+rectoscopia/10
+rectoscopio/10
+rectotomía/10
+rectovaxinal/12
+rectriz/10
+recua/10
+recuberto/10,14
+recubrimento/10
+recullo/10
+recuncho/10
+recunco/10
+recuperábel/12
+recuperable/10
+recuperación/10
+recuperador/10,13
+recursividade/10
+recursivo/10,14
+recurso/10
+recusábel/12
+recusable/10
+recusación/10
+recusante/10
+redacción/10
+redactor/10,13
+redada/10
+redargución/10
+rede/10
+redefinición/10
+redefol/10
+redeiro/10,14
+redención/10
+redeño/10
+redentor/10,13
+redentorista/10
+redescuberto/10,14
+redhibición/10
+redhibitorio/10,14
+redimíbel/12
+redimible/10
+redistribución/10
+rédito/10
+redivivo/10,14
+redobramento/10
+redobrante/10
+redobre/10
+redoma/10
+redonda/10
+redondal/12
+redondamente
+redondelán/10,14
+redondez/10
+redondilla/10
+redondiña/10
+redondo/10,14
+redor
+redova/10
+redra/10
+redrollo/10
+redroma/10
+redromeira/10
+reducíbel/12
+reducible/10
+reducio/10
+redución/10
+reducionismo/10
+redundancia/10
+redundante/10
+reduplicación/10
+reduplicativo/10,14
+redutase/10
+redutíbel/12
+redutibilidade/10
+redutible/10
+reduto/10
+redutor/10,13
+redúvido/10
+reduvio/10
+reedición/10
+reedificación/10
+reedificador/10,13
+reeducábel/12
+reeducable/10
+reeducación/10
+reeducador/10,13
+reelaboración/10
+reelección/10
+reelecto/10,14
+reelixíbel/12
+reelixible/10
+reembarque/10
+reembolsábel/12
+reembolsable/10
+reembolso/10
+reemisor/10
+reemprego/10
+reencarnación/10
+reencontro/10
+reenvío/10
+reescrito/10,14
+reescritura/10
+reestruturación/10
+reexame/10
+reexpedición/10
+reexportación/10
+refacho/10
+refaixeiro/10,14
+refaixo/10
+refección/10
+refectorio/10
+refeito/10,14
+refén/10
+refenda/10
+referencia/10
+referencial/12
+referendario/10,14
+referendo/10
+referente/10
+refinación/10
+refinadamente
+refinador/10,13
+refinamento/10
+refinaría/10
+refinería/10
+refino/10,14
+reflector/10,13
+réflex
+reflexíbel/12
+reflexibilidade/10
+reflexible/10
+reflexión/10
+reflexivamente
+reflexivo/10,14
+reflexo/10,14
+reflorecemento/10
+reflotación/10
+refluencia/10
+refluente/10
+refluxo/10
+refoleo/10
+refollo/10
+reforestación/10
+reforma/10
+reformábel/12
+reformable/10
+reformador/10,13
+reformatorio/10,14
+reformismo/10
+reformista/10
+reformulación/10
+reforzador/10,13
+reforzo/10
+refracción/10
+refractario/10,14
+refractividade/10
+refractivo/10,14
+refractómetro/10
+refractor/10,13
+refrán/10
+refraneiro/10
+refranxíbel/12
+refranxibilidade/10
+refranxible/10
+refreábel/12
+refreable/10
+refrega/10
+refreo/10
+refrescante/10
+refresco/10
+refrinxencia/10
+refrinxente/10
+refrito/10
+refrixeración/10
+refrixerador/10,13
+refrixerante/10
+refrixerio/10
+refugallo/10
+refugo/10
+refulxencia/10
+refulxente/10
+refundición/10
+refundidor/10,13
+refungadoiro/10
+refungón/10,15
+refutábel/12
+refutable/10
+refutación/10
+refuxio/10
+rega/10
+regacho/10
+regada/10
+regadeira/10
+regadío/10,14
+regadoira/10
+regador/10,13
+regadura/10
+regala/10
+regaladamente
+regalía/10
+regalicia/10
+regalismo/10
+regalista/10
+regalo/10
+regaludo/10,14
+regaña/10
+regata/10
+regateira/10
+regateiro/10,14
+regateo/10
+regato/10
+regatón/10
+regazada/10
+regazal/12
+regazo/10
+rego/10
+regoña/10
+regoxa/10
+regra/10
+regrado/10,14
+regresión/10
+regresivo/10,14
+regreso/10
+regreta/10
+regueifa/10
+regueifeiro/10,14
+regueira/10
+regueirada/10
+regueiro/10
+reguengo/10,14
+regulábel/12
+regulable/10
+regulación/10
+regulador/10,13
+regulamentación/10
+regulamentariamente
+regulamentario/10,14
+regulamento/10
+regularidade/10
+regularización/10
+regularmente
+regúlido/10
+régulo/10
+regurxitación/10
+rehabilitábel/12
+rehabilitable/10
+rehabilitación/10
+rei/10
+reificación/10
+reiforme/10
+reimplantación/10
+reimportación/10
+reimpresión/10
+reimpreso/10,14
+reinante/10
+reincidencia/10
+reincidente/10
+reincorporación/10
+reineta/10
+reingreso/10
+reino/10
+reinscrito/10,14
+reinserción/10
+reinserto/10,14
+reinstalación/10
+reinstauración/10
+reinstaurador/10,13
+reintegrábel/12
+reintegrable/10
+reintegración/10
+reintegracionismo/10
+reintegracionista/10
+reintegrador/10,13
+reintegro/10
+reinvestimento/10
+reipérez/10
+reirrei/10
+reiseñor/10
+reiterábel/12
+reiterable/10
+reiteración/10
+reiteradamente
+reiterativo/10,14
+reitor/10,13
+reitorado/10
+reitoral/12
+reitoría/10
+reivindicábel/12
+reivindicable/10
+reivindicación/10
+reivindicador/10,13
+reivindicativo/10,14
+reixa/10
+rela/10
+relación/10
+relador/10
+relampo/10
+relanzamento/10
+relanzo/10
+relapso/10,14
+relativamente
+relatividade/10
+relativismo/10
+relativista/10
+relativo/10,14
+relato/10
+relator/10,13
+relatorio/10
+relax
+relaxación/10
+relaxadamente
+relaxadura/10
+relaxamento/10
+relaxante/10
+relaxo/10
+relé/10
+relegación/10
+releiro/10
+releixo/10
+relento/10
+releo/10
+releón/10,15
+relevancia/10
+relevante/10
+relevo/10
+relicario/10
+relinga/10
+reliquia/10
+relixión/10
+relixiosamente
+relixiosidade/10
+relixioso/10,14
+rella/10
+relleira/10
+relleiro/10
+rello/10
+relo/10
+relón/10
+relouco/10
+reloxaría/10
+reloxeiro/10,14
+reloxería/10
+reloxo/10
+relucente/10
+relustro/10
+relutancia/10
+relutante/10
+rem/10
+rema/10
+remache/10
+remada/10
+remadoira/10
+remador/10,13
+remagarido/10,14
+remanencia/10
+remanente/10
+remanso/10
+rematadamente
+rematador/10,13
+remate/10
+remediábel/12
+remediable/10
+remediador/10,13
+remedio/10
+remedo/10
+remeiro/10,14
+remela/10
+remelón/10,15
+rememoración/10
+rememorativo/10,14
+remendafoles
+remendo/10
+remesa/10
+remexedor/10,13
+remexedura/10
+reminiscencia/10
+remisamente
+remisíbel/12
+remisible/10
+remisión/10
+remiso/10,14
+remisorio/10,14
+remitente/10
+rémixe/10
+remo/10
+remoallo/10
+remoción/10
+remodelación/10
+remol/12
+remolacha/10
+remolacheiro/10,14
+remolcador/10,13
+remollada/10
+remollo/10
+remolque/10
+remonta/10
+remonte/10
+rémora/10
+remordemento/10
+remorso/10
+remosque/10
+remotamente
+remoto/10,14
+removíbel/12
+removible/10
+remuda/10
+remuiñado/10,14
+remuíño/10
+remunerábel/12
+remunerable/10
+remuneración/10
+remunerador/10,13
+remunerativo/10,14
+remuneratorio/10,14
+ren
+renacemento/10
+renacente/10
+renacentismo/10
+renacentista/10
+renacenza/10
+renal/12
+renano/10,14
+renarte/10
+renartería/10
+renco/10,14
+renda/10
+rendeiro/10,14
+rendemento/10
+rendeta/10
+rendíbel/12
+rendibilidade/10
+rendible/10
+rendición/10
+rendidamente
+rengo/10,14
+rengue/10
+rengueiro/10
+reniforme/10
+renio/10
+renitencia/10
+renitente/10
+reno/10
+renome/10
+renovábel/12
+renovable/10
+renovación/10
+renovador/10,13
+rente
+rentes
+renuncia/10
+renunciábel/12
+renunciable/10
+renunciación/10
+renunciante/10
+renunciatario/10,14
+renuncio/10
+reo/10,14
+reobase/10
+reocordio/10
+reocupación/10
+reófilo/10,14
+reófobo/10,14
+reóforo/10,14
+reográfico/10,14
+reógrafo/10
+reólogo/10,14
+reoloxía/10
+reómetro/10
+reordenación/10
+reorganización/10
+reorganizador/10,13
+reorientación/10
+reoscopio/10
+reostático/10,14
+reóstato/10
+reparábel/12
+reparable/10
+reparación/10
+reparador/10,13
+reparo/10
+repartíbel/12
+repartible/10
+repartición/10
+repartidor/10,13
+repartimento/10
+repaso/10
+repatriación/10
+repaxinación/10
+repé/10
+repelencia/10
+repelente/10
+repelo/10
+repelón/10,15
+repenico/10
+repenique/10
+repeniqueiro/10,14
+repente/10
+repentinamente
+repentino/10,14
+repercusión/10
+repertorio/10
+repetíbel/12
+repetible/10
+repetición/10
+repetidamente
+repetidor/10,13
+repetitivo/10,14
+repinaldo/10
+repique/10
+repisa/10
+replantación/10
+repleción/10
+repleto/10,14
+réplica/10
+replicábel/12
+replicable/10
+replicación/10
+replicador/10,13
+repoallo/10
+repoboación/10
+repoboador/10,13
+repoboamento/10
+repocho/10
+repoleiro/10,14
+repolgo/10
+repolo/10
+repoludo/10,14
+reportación/10
+reportaxe/10
+reporteiro/10,14
+reposición/10
+repositorio/10,14
+repostaría/10
+reposteiro/10,14
+repostería/10
+repotón/10
+repousabrazos
+repousacabezas
+repousadamente
+repouso/10
+repregamento/10
+reprensíbel/12
+reprensible/10
+reprensión/10
+represa/10
+represalia/10
+representábel/12
+representable/10
+representación/10
+representante/10
+representatividade/10
+representativo/10,14
+represión/10
+represivo/10,14
+represor/10,13
+reprete/10
+reprimenda/10
+reprobábel/12
+reprobable/10
+reprobación/10
+reprobatorio/10,14
+réprobo/10,14
+reprochábel/12
+reprochable/10
+reproche/10
+reproducíbel/12
+reproducible/10
+reprodución/10
+reprodutivo/10,14
+reprodutor/10,13
+reprografía/10
+reprográfico/10,14
+reprógrafo/10,14
+reps
+reptación/10
+reptante/10
+réptil/10
+república/10
+republicanismo/10
+republicano/10,14
+repudiación/10
+repudio/10
+repugnancia/10
+repugnante/10
+repugnantemente
+repulsa/10
+repulsión/10
+repulsivo/10,14
+repunta/10
+reputación/10
+repuxón/10
+requeimón/10
+requeixo/10
+requento/10
+requesta/10
+réquiem/10
+requilorio/10
+requinta/10
+requintadamente
+requinte/10
+requinto/10
+requirente/10
+requiridor/10,13
+requirimento/10
+requisa/10
+requisición/10
+requisiteiro/10,14
+requisito/10
+requisitoria/10
+res/10
+resabido/10,14
+resaca/10
+resaibo/10
+resalte/10
+resarcíbel/12
+resarcible/10
+resarcimento/10
+rescaldo/10
+rescatábel/12
+rescatable/10
+rescatador/10,13
+rescate/10
+rescindíbel/12
+rescindible/10
+rescisión/10
+rescisorio/10,14
+rescrito/10
+resecamento/10
+resección/10
+reseco/10,14
+reseda/10
+resedácea/10
+resentimento/10
+reserva/10
+reservábel/12
+reservable/10
+reservadamente
+reservatario/10,14
+reservista/10
+reseso/10,14
+resgardo/10
+resgo/10,14
+residencia/10
+residencial/12
+residente/10
+residual/12
+residuo/10
+resignación/10
+resignadamente
+resignatario/10,14
+resiliencia/10
+resina/10
+resineiro/10,14
+resinífero/10,14
+resinoso/10,14
+resío/10
+resistencia/10
+resistente/10
+resistíbel/12
+resistible/10
+resistividade/10
+resma/10
+resoador/10,13
+resoante/10
+resolio/10
+resollo/10
+resoltamente
+resolto/10,14
+resolúbel/12
+resolubilidade/10
+resoluble/10
+resolución/10
+resolutivo/10,14
+resoluto/10,14
+resolutorio/10,14
+resón/10
+resonancia/10
+resorción/10
+resorte/10
+resortes
+resouro/10
+respaldo/10
+respectábel/12
+respectabilidade/10
+respectable/10
+respectivamente
+respectivo/10,14
+respecto/10
+respectuosamente
+respectuoso/10,14
+respigo/10
+respigón/10
+respirábel/12
+respirable/10
+respiración/10
+respiradoiro/10
+respirador/10
+respiratorio/10,14
+respiro/10
+resplandecente/10
+resplandor/10
+respondón/10,15
+responsábel/12
+responsabelmente
+responsabilidade/10
+responsable/10
+responsablemente
+responso/10
+responsorial/12
+responsorio/10
+resposta/10
+resta/10
+restabelecemento/10
+restablecemento/10
+restante/10
+restaurábel/12
+restaurable/10
+restauración/10
+restaurador/10,13
+restaurante/10
+restaurativo/10,14
+reste/10
+restela/10
+restelo/10
+restinga/10
+restitución/10
+restituíbel/12
+restituíble/10
+restitutorio/10,14
+resto/10
+restra/10
+restreba/10
+restrelo/10
+restrición/10
+restrinxente/10
+restrinxíbel/12
+restrinxible/10
+restritivamente
+restritivo/10,14
+restroballada/10
+restroballo/10
+restrollo/10
+resulta/10
+resultando/10
+resultante/10
+resultativo/10,14
+resumidamente
+resumo/10
+resurrección/10
+resurxencia/10
+resurxente/10
+resurximento/10
+retablo/10
+retador/10,13
+retagarda/10
+retallábel/12
+retallable/10
+retallista/10
+retallo/10
+retardación/10
+retardador/10,13
+retardo/10
+retaxación/10
+retellador/10,13
+retelladura/10
+retén/10
+retención/10
+retentiva/10
+retentivo/10,14
+retento/10
+retesía/10
+reticencia/10
+reticente/10
+rético/10,14
+retícula/10
+reticulado/10,14
+reticular/10
+retículo/10
+reticulocito/10
+retina/10
+retínico/10,14
+retinite/10
+retintín/10
+retiradamente
+retiro/10
+reto/10
+retocábel/12
+retocable/10
+retocador/10,13
+retoque/10
+rétor/10
+retorcedura/10
+retórica/10
+retoricamente
+retoricismo/10
+retórico/10,14
+retorno/10
+retorrománico/10,14
+retorsión/10
+retorta/10
+retorto/10,14
+retorzón/10
+retracción/10
+retractábel/12
+retractable/10
+retractación/10
+retráctil/10
+retractilidade/10
+retracto/10
+retractor/10,13
+retradución/10
+retraemento/10
+retraído/10,14
+retranca/10
+retranqueiramente
+retranqueiro/10,14
+retransmisión/10
+retransmisor/10,13
+retratista/10
+retrato/10
+retreta/10
+retrete/10
+retribución/10
+retributivo/10,14
+retrinco/10
+retriza/10
+retro/10
+retroacción/10
+retroactivamente
+retroactividade/10
+retroactivo/10,14
+retrocarga/10
+retrocesión/10
+retroceso/10
+retroescavadora/10
+retroflexión/10
+retroflexo/10,14
+retrogradación/10
+retrógrado/10,14
+retropilastra/10
+retropropulsión/10
+retropropulsor/10,13
+retroproxección/10
+retroproxector/10
+retrorso/10,14
+retrospección/10
+retrospectivamente
+retrospectivo/10,14
+retrotracción/10
+retrouseiro/10,14
+retrouso/10
+retrovenda/10
+retroversión/10
+retrovisor/10
+retruque/10
+reuma/10
+reumático/10,14
+reumatismo/10
+reumatólogo/10,14
+reumatoloxía/10
+reumatolóxico/10,14
+reunificación/10
+reunificador/10,13
+reunión/10
+reutilización/10
+revacinación/10
+reválida/10
+revalidábel/12
+revalidable/10
+revalidación/10
+revalorización/10
+revelábel/12
+revelable/10
+revelación/10
+revelador/10,13
+revellido/10,14
+revello/10,14
+revenda/10
+revendedor/10,13
+revendíbel/12
+revendible/10
+reverberación/10
+reverberante/10
+reverbero/10
+reverdecemento/10
+reverencia/10
+reverencial/12
+reverenciosamente
+reverencioso/10,14
+reverendísimo/10,14
+reverendo/10,14
+reverente/10
+reverentemente
+reversíbel/12
+reversibilidade/10
+reversible/10
+reversión/10
+reverso/10
+revés/10
+revéspera/10
+revestimento/10
+reviragancho/10
+reviravolta/10
+revirón/10
+revisábel/12
+revisable/10
+revisión/10
+revisionismo/10
+revisionista/10
+revisor/10,13
+revista/10
+revisteiro/10
+revisto/10,14
+revitalización/10
+revivificación/10
+reviviscencia/10
+reviviscente/10
+revocador/10
+revocadura/10
+revogábel/12
+revogabilidade/10
+revogable/10
+revogación/10
+revogatorio/10,14
+revolta/10
+revoltiza/10
+revolto/10,14
+revoltoso/10,14
+revolución/10
+revolucionario/10,14
+revolvedeira/10
+revolvedor/10,13
+revólver/10
+revulsión/10
+revulsivo/10,14
+rexamente
+rexedor/10,13
+rexeitábel/12
+rexeitable/10
+rexeitamento/10
+rexelo/10
+rexemento/10
+rexencia/10
+rexenerábel/12
+rexenerable/10
+rexeneración/10
+rexenerador/10,13
+rexenerativo/10,14
+rexente/10
+rexesto/10
+rexiamente
+rexicida/10
+rexicidio/10
+réxime/10
+rexio/10,14
+rexío/10
+rexión/10
+rexional/12
+rexionalismo/10
+rexionalista/10
+rexionalmente
+rexistrábel/12
+rexistrable/10
+rexistrador/10,13
+rexistro/10
+rexo/10,14
+rexón/10
+rexouba/10
+rexoubeiro/10,14
+rexurdimento/10
+rexuvenecedor/10,13
+rexuvenecemento/10
+rezador/10,13
+rezo/10
+rhesus
+rho/10
+ría/10
+riada/10
+riadí/10
+rianxeiro/10,14
+riarengo/10,14
+riba
+ribada/10
+ribadaviense/10
+ribadense/10
+ribado/10
+ribadumiense/10
+ribanco/10
+ribatexano/10,14
+ribazo/10
+ribeira/10
+ribeirán/10,14
+ribeirao/10
+ribeirego/10,14
+ribeirense/10
+ribeirío/10,14
+ribeiro/10,14
+riboflavina/10
+ribonuclease/10
+ribonucleico/10,14
+ribosa/10
+ribosoma/10
+ribosómico/10,14
+ricamente
+rícino/10
+rickettsia/10
+rickettsiose/10
+rico/10,14
+ricto/10
+ridiculamente
+ridiculez/10
+ridiculización/10
+ridículo/10,14
+rifa/10
+rifante/10
+rifle/10
+rifón/10,15
+rigodón/10
+rigor/10
+rigorismo/10
+rigorista/10
+rigorosamente
+rigorosidade/10
+rigoroso/10,14
+ril/10
+rilada/10
+rilleira/10
+rillote/10
+rilón/10,15
+rima/10
+rimador/10,13
+rimbombancia/10
+rimbombante/10
+rímmel/10
+rinalxia/10
+rincha/10
+rincho/10
+rinchón/10,15
+rincocéfalo/10
+rincóforo/10
+rinencéfalo/10
+ring/10
+ringleira/10
+rinite/10
+rinle/10
+rinobátido/10
+rinocéfalo/10
+rinoceronte/10
+rinofarinxe/10
+rinofarínxeo/10,14
+rinofarinxite/10
+rinolófido/10
+rinólogo/10,14
+rinoloxía/10
+rinoplastia/10
+rinopsia/10
+rinorrea/10
+rinoscopia/10
+rinoscopio/10
+rinotomía/10
+río/10
+riola/10
+riolita/10
+riosta/10
+riotortense/10
+rioxano/10,14
+ripa/10
+ripador/10,13
+ripanzo/10
+ripia/10
+ripio/10
+ripioso/10,14
+ripo/10
+ripuario/10,14
+riqueza/10
+risa/10
+risada/10
+riscada/10
+risco/10
+riseiro/10,14
+risíbel/12
+risibelmente
+risibilidade/10
+risible/10
+risiblemente
+riso/10
+risoño/10,14
+ríspeto/10,14
+riste/10
+ritidoma/10
+rítmica/10
+ritmicamente
+rítmico/10,14
+ritmo/10
+rito/10
+ritual/12
+ritualidade/10
+ritualismo/10
+ritualista/10
+ritualmente
+rival/12
+rivalidade/10
+rixidamente
+rixidez/10
+ríxido/10,14
+rixo/10
+rixón/10
+rixoso/10,14
+rizo/10,14
+rizobio/10
+rizocárpico/10,14
+rizocéfalo/10
+rizófago/10,14
+rizófilo/10,14
+rizoforácea/10
+rizoide/10
+rizoma/10
+rizomatoso/10,14
+rizomorfo/10,14
+rizón/10
+rizópodo/10
+rizosfera/10
+rizostoma/10
+rizotomía/10
+rizotónico/10,14
+robaliza/10
+robalo/10
+robot/10
+robótica/10
+robótico/10,14
+robotización/10
+robra/10
+roburita/10
+robustamente
+robustecedor/10,13
+robustecemento/10
+robustez/10
+robusto/10,14
+roca/10
+rocada/10
+rocalla/10
+rocambolesco/10,14
+rocha/10
+rochedo/10
+rocho/10
+rochoso/10,14
+rock/10
+roco/10
+rococó/10
+rocón/10
+roda/10
+rodaballo/10
+rodada/10
+rodador/10,13
+rodal/12
+rodamento/10
+rodante/10
+rodapé/10
+rodaxe/10
+rodeada/10
+rodecio/10
+rodeira/10
+rodeiro/10
+rodela/10
+rodeo/10
+rodesiano/10,14
+rodete/10
+rodicio/10
+rodio/10
+rodita/10
+rodo/10
+rododendrácea/10
+rododendro/10
+rodofícea/10
+rodoloxía/10
+rodopío/10
+rodriga/10
+roedoiro/10
+roedor/10,13
+roedura/10
+roentgen/10
+roga/10
+rogación/10
+rogador/10,13
+rogativa/10
+rogativo/10,14
+rogatorio/10,14
+rogo/10
+roibén/10
+roibo/10,14
+rol/10
+rola/10
+rolada/10
+rolda/10
+roldador/10,13
+roldana/10
+roleiro/10,14
+rolete/10
+rolla/10
+rolo/10
+romada/10
+romaico/10,14
+romana/10
+romance/10
+romanceiro/10
+romanche/10
+romancista/10
+romando/10,14
+romanés/10,14
+románico/10,14
+romanidade/10
+romanismo/10
+romanista/10
+romanística/10
+romanístico/10,14
+romanización/10
+romanizador/10,13
+romano/10,14
+romañolo/10,14
+romanticamente
+romanticismo/10
+romántico/10,14
+romanza/10
+romaría/10
+romaxe/10
+rombencéfalo/10
+rómbico/10,14
+rombiforme/10
+rombo/10
+romboédrico/10,14
+romboedro/10
+romboidal/12
+romboide/10
+romeiro/10,14
+romeu/10
+romo/10,14
+rompedor/10,13
+rompedura/10
+rompemento/10
+rompente/10
+rompida/10
+ron/10
+roña/10
+roncador/10,13
+roncha/10
+ronco/10
+roncollo/10
+roncón/10
+roncoso/10,14
+ronda/10
+rondador/10,13
+rondeño/10,14
+rondó/10
+roñón/10,15
+ronquido/10
+ronquillo/10
+ronsel/12
+röntgen/10
+ropalócero/10
+roque/10
+roquefort/10
+roqueiro/10,14
+roquete/10
+roquil/12
+rorcual/12
+rosa/10
+rosácea/10
+rosáceo/10,14
+rosada/10
+rosalés/10,14
+rosaliano/10,14
+rosanilina/10
+rosario/10
+rosbif/10
+rosca/10
+roscón/10
+roseira/10
+rosellonés/10,14
+rosenda/10
+róseo/10,14
+roséola/10
+roseta/10
+rosetón/10
+rosmón/10,15
+rosquilla/10
+rosquilleiro/10,14
+rostrado/10,14
+rostral/12
+rostro/10
+rota/10
+rotación/10
+rotacismo/10
+rotativa/10
+rotativo/10,14
+rotatorio/10,14
+rotífero/10
+roto/10,14
+rotonda/10
+rotor/10
+rótula/10
+rotulación/10
+rotulador/10,13
+rótulo/10
+rotundamente
+rotundidade/10
+rotundo/10,14
+rotura/10
+roubador/10,13
+roubo/10
+rouco/10,14
+roufeño/10,14
+roulón/10
+rouña/10
+round/10
+roupa/10
+roupaxe/10
+roupeiro/10
+rouquén/10
+rousinol/12
+roxelo/10
+roxo/10,14
+roxoada/10
+roxón/10
+roza/10
+rozada/10
+rozadoira/10
+rozador/10,13
+rozadura/10
+rozamento/10
+rozón/10
+rúa/10
+ruada/10
+ruán/10,15
+ruandés/10,14
+rubato/10
+rubefacción/10
+rubefaciente/10
+rubela/10
+rubelita/10
+rubéola/10
+rubescencia/10
+rubescente/10
+rubí/10
+rubiácea/10
+rubicundo/10,14
+rubideira/10
+rubideiro/10,14
+rubidio/10
+rubién/10
+rubio/10,14
+rublo/10
+rubor/10
+rúbrica/10
+rubricórneo/10,14
+rubrirrostro/10,14
+ruda/10
+rudamente
+rudeza/10
+rudimentariamente
+rudimentario/10,14
+rudimento/10
+rudo/10,14
+rueiro/10
+rufián/10,15
+rufianesco/10,14
+rufo/10,14
+rugby
+rugosidade/10
+rugoso/10,14
+ruibarbo/10
+ruído/10
+ruidosamente
+ruidoso/10,14
+ruín/10
+ruína/10
+ruindade/10
+ruiniforme/10
+ruinmente
+ruinosamente
+ruinoso/10,14
+rula/10
+ruleiro/10,14
+ruleta/10
+rumba/10
+rumbo/10
+rumboso/10,14
+rume/10
+rumiallo/10
+ruminación/10
+ruminante/10
+rumor/10
+rumoroso/10,14
+runa/10
+rúnico/10,14
+runografía/10
+runógrafo/10,14
+rupestre/10
+rupia/10
+rupícola/10
+ruptura/10
+rural/12
+ruralidade/10
+ruralismo/10
+ruralista/10
+rusificación/10
+ruso/10,14
+rusófilo/10,14
+rusticamente
+rusticidade/10
+rústico/10,14
+ruta/10
+rutácea/10
+rutenio/10
+ruteno/10,14
+rutilante/10
+rútilo/10
+rutina/10
+rutineiramente
+rutineiro/10,14
+ruxerruxe/10
+ruxida/10
+ruxideira/10
+ruxidoira/10
+ruzo/10,14
+saba/10
+sabadeira/10
+sabadellenco/10,14
+sábado/10
+sabana/10
+sabático/10,14
+sabatina/10
+sabedeiro/10,14
+sabedor/10,13
+sabedoría/10
+sabeísmo/10
+sabela/10
+sabelianismo/10
+sabeliano/10,14
+sabélico/10,14
+sabella/10
+sabelo/10
+sabenza/10
+sabeo/10,14
+sabexugueiro/10
+sabiamente
+sabichón/10,15
+sabina/10
+sabino/10,14
+sabio/10,14
+sabir/10
+sable/10
+saboga/10
+sabor/10
+saboroso/10,14
+sabotador/10,13
+sabotaxe/10
+sabre/10
+sábrego/10
+sabregoso/10,14
+sabugo/10
+sabugueiro/10
+saburra/10
+saburral/12
+saburroso/10,14
+sabuxo/10,14
+saca/10
+sacabeira/10
+sacabocados
+sacada/10
+sacado
+sacador/10,13
+sacamoas
+sacando
+sacarato/10
+sacárico/10,14
+sacárido/10
+sacarífero/10,14
+sacarificábel/12
+sacarificable/10
+sacarificación/10
+sacarimetría/10
+sacarimétrico/10,14
+sacarímetro/10
+sacarina/10
+sacarino/10,14
+sacarismo/10
+sacarívoro/10,14
+sacaroide/10
+sacaromiceto/10
+sacarosa/10
+sacaroso/10,14
+sacarrancha/10
+sacarrollas
+sacciforme/10
+sacerdocio/10
+sacerdotal/12
+sacerdote/10
+sacerdotisa/10
+sacha/10
+sachada/10
+sachador/10,13
+sachadura/10
+sachega/10
+sacho/10
+sachola/10
+saciábel/12
+saciable/10
+saciedade/10
+saco/10
+sacralización/10
+sacramental/12
+sacramentario/10,14
+sacramento/10
+sacratísimo/10,14
+sacre/10
+sacrificábel/12
+sacrificable/10
+sacrificador/10,13
+sacrificio/10
+sacrilegamente
+sacrílego/10,14
+sacrilexio/10
+sacristán/10,14
+sacristía/10
+sacro/10,14
+sacroilíaco/10,14
+sacrosanto/10,14
+sacuda/10
+sacudida/10
+sacudidor/10,13
+sacudidura/10
+sacudimento/10
+sáculo/10
+sacumeiro/10,14
+sadense/10
+sadicamente
+sádico/10,14
+sadismo/10
+sadomasoquismo/10
+sadomasoquista/10
+saduceísmo/10
+saduceo/10,14
+safari/10
+safena/10
+sáfico/10,14
+safismo/10
+safista/10
+saga/10
+sagacidade/10
+sagaz/10
+sagazmente
+sagradamente
+sagrado/10,14
+sagrario/10
+sagú/10
+saguntino/10,14
+saharauí/10
+sahariana/10
+sahariano/10,14
+saia/10
+saiagués/10,14
+saial/12
+saibo/10
+saída/10
+saído/10,14
+saiga/10
+saín/10
+saíncho/10
+sainete/10
+sainetesco/10,14
+sainetista/10
+saínte/10
+saio/10
+saión/10
+saiote/10
+saíta/10
+sake/10
+sal/10
+sala/10
+salabardo/10
+salabreada/10
+salacidade/10
+salacot/10
+salagre/10
+salaio/10
+salaioso/10,14
+salamanca/10
+salamándrido/10
+salamántiga/10
+salame/10
+salangana/10
+salarial/12
+salario/10
+salaz/10
+salazarismo/10
+salazarista/10
+salchicha/10
+salchicharía/10
+salchicheiro/10,14
+salchichería/10
+salchichón/10
+saldábel/12
+saldable/10
+saldo/10
+saleiro/10
+salernitano/10,14
+salesa/10
+salesiano/10,14
+salga/10
+salgadoiro/10
+salgador/10,13
+salgadura/10
+salgueiral/12
+salgueiro/10
+salicácea/10
+salicilato/10
+salicílico/10,14
+salicina/10
+sálico/10,14
+salientábel/12
+salientable/10
+saliente/10
+salífero/10,14
+salificábel/12
+salificable/10
+salificación/10
+salina/10
+salineiro/10,14
+salinidade/10
+salino/10,14
+salinómetro/10
+salio/10,14
+salitre/10
+salitreira/10
+salitreiro/10,14
+salitroso/10,14
+saliva/10
+salivación/10
+salmantino/10,14
+salmista/10
+salmo/10
+salmodia/10
+salmoeira/10
+salmoira/10
+salmón/10
+salmonela/10
+salmonelose/10
+salmonete/10
+salmónido/10
+salnesán/10,14
+salobre/10
+salobridade/10
+salol/12
+salomónico/10,14
+salón/10
+salonicense/10
+salouco/10
+salpedrés/10
+salpicadura/10
+salpicón/10
+salpinxectomía/10
+salpinxite/10
+salpreso/10,14
+salsa/10
+salseira/10
+salseiro/10
+saltábel/12
+saltable/10
+saltadoiro/10
+saltador/10,13
+saltaparedes
+saltarelo/10
+saltarico/10,14
+saltarregra/10
+saltasebes
+salteador/10,13
+salterio/10
+saltígrado/10,14
+saltimbanqui/10
+saltío/10
+salto/10
+saltón/10,15
+salubérrimo/10,14
+salubridade/10
+saluco/10
+saluga/10
+salutífero/10,14
+salva/10
+salvábel/12
+salvable/10
+salvación/10
+salvador/10,13
+salvadoreño/10,14
+salvagarda/10
+salvamento/10
+salvante
+salvas
+salvavidas
+salvaxada/10
+salvaxe/10
+salvaxemente
+salvaxino/10,14
+salvaxismo/10
+salve/10
+salvia/10
+salvidade/10
+salvífico/10,14
+salvo/10,14
+salvoconduto/10
+sámago/10
+sámara/10
+samargo/10
+samario/10
+samaritano/10,14
+samba/10
+sambenito/10
+sambernardo/10
+sambesuga/10
+sambuca/10
+samesuga/10
+samnita/10
+samnítico/10,14
+samo/10
+samoano/10,14
+samoiedo/10,14
+samovar/10
+sampauleiro/10,14
+samurai/10
+san/10
+sá/10
+saña/10
+sanatorio/10
+sanción/10
+sancionábel/12
+sancionable/10
+sancionador/10,13
+sancristán/10,14
+sancristanía/10
+sancristía/10
+sanctus
+sandábel/12
+sandable/10
+sandador/10,13
+sandalia/10
+sándalo/10
+sandáraca/10
+sandeu/10
+sandía/10
+sandez/10
+sandhi/10
+sandinismo/10
+sandinista/10
+sándwich/10
+saneábel/12
+saneable/10
+saneador/10,13
+saneamento/10
+sanedrín/10
+sangaño/10
+sangradoiro/10
+sangrador/10,13
+sangradura/10
+sangrante/10
+sangría/10
+sangue/10
+sanguento/10,14
+sanguina/10
+sanguinaria/10
+sanguinario/10,14
+sanguiñento/10,14
+sanguíneo/10,14
+sanguiño/10,14
+sanguinolencia/10
+sanguinolento/10,14
+sanguinoso/10,14
+sanícula/10
+sanidade/10
+sanidina/10
+sanie/10
+sanioso/10,14
+sanitario/10,14
+sanmarinés/10,14
+sanmartiño/10
+sánscrito/10,14
+sansevieria/10
+sansimoniano/10,14
+sansimonismo/10
+santa/10
+santabárbara/10
+santalina/10
+santamente
+santanderino/10,14
+santareno/10,14
+santaría/10
+santeiro/10,14
+santelmo/10
+santería/10
+Santiago/10
+santiagueiro/10,14
+santiagueño/10,14
+santiagués/10,14
+santiaguino/10,14
+santiaguiño/10
+santidade/10
+santificábel/12
+santificable/10
+santificación/10
+santificador/10,13
+santificante/10
+santificativo/10,14
+santiña/10
+santiño/10
+Santísimo/10
+santo/10,14
+santomense/10
+santón/10,15
+santónico/10,14
+santonina/10
+santoral/12
+santos
+santuario/10
+sañudamente
+sañudo/10,14
+sanxoán/10
+sanxoanista/10
+sapada/10
+sapagueira/10
+sapas
+sapeli/10
+sapiencia/10
+sapiencial/12
+sapiente/10
+sapindácea/10
+sapo/10
+sapoconcho/10
+saponácea/10
+saponaria/10
+saponífero/10,14
+saponificábel/12
+saponificable/10
+saponificación/10
+saponina/10
+saponita/10
+saporífero/10,14
+sapotácea/10
+saprófago/10,14
+saprófito/10,14
+saproxénico/10,14
+saque/10
+saqueador/10,13
+saqueo/10
+saqueta/10
+sarabia/10
+sarabiada/10
+sarabullazo/10
+sarabullo/10
+saragana/10
+saraganada/10
+saraiba/10
+saraibada/10
+saramago/10
+sarampelo/10
+sarcasmo/10
+sarcasticamente
+sarcástico/10,14
+sarcelo/10
+sarcocarpo/10
+sarcocele/10
+sarcocola/10
+sarcófago/10
+sarcoide/10
+sarcolema/10
+sarcoloxía/10
+sarcoma/10
+sarcomatoso/10,14
+sarcoplasma/10
+sarcopto/10
+sarcose/10
+sarcosporídeo/10
+sarcótico/10,14
+sardana/10
+sardiña/10
+sardiñada/10
+sardiñeira/10
+sardiñeiro/10,14
+sardo/10,14
+sardonia/10
+sardónico/10,14
+sardonismo/10
+sardónix
+sarego/10
+sargo/10
+sari/10
+sarillo/10
+sármata/10
+sarmático/10,14
+sarna/10
+sarnento/10,14
+sarnoso/10,14
+saros
+sarracenia/10
+sarraceno/10,14
+sarrián/10,14
+sarriao/10
+sarrieiro/10,14
+sarrio/10
+sarta/10
+sartaña/10
+sartego/10
+sartorio/10,14
+sarxa/10
+sarxento/10
+sasafrán/10
+sasánida/10
+Satán/10
+Satanás/10
+satanicamente
+satánico/10,14
+satanismo/10
+satanista/10
+satélite/10
+satelización/10
+satén/10
+satinador/10,13
+sátira/10
+satiríase/10
+satiricamente
+satírico/10,14
+satírido/10
+satirión/10
+satirista/10
+sátiro/10
+satisfacción/10
+satisfactoriamente
+satisfactorio/10,14
+satisfeito/10,14
+sativo/10,14
+sátrapa/10
+satrapía/10
+satrapismo/10
+saturábel/12
+saturabilidade/10
+saturable/10
+saturación/10
+
+saturador/10,13
+saturnal/12
+saturniano/10,14
+satúrnido/10
+saturnino/10,14
+saturnismo/10
+Saturno/10
+saudábel/12
+saudabelmente
+saudable/10
+saudablemente
+saudación/10
+saudade/10
+saudador/10,13
+saúde/10
+saudita/10
+saúdo/10
+saudosismo/10
+saudosista/10
+saudoso/10,14
+sauna/10
+saurio/10
+saurite/10
+saurófago/10,14
+saurógrafo/10,14
+saurólogo/10,14
+sauromorfo/10,14
+sautor/10
+savoiano/10,14
+saxátil/10
+sáxeo/10,14
+saxhorn/10
+saxícola/10
+saxífraga/10
+saxifragácea/10
+saxífrago/10,14
+saxitado/10,14
+saxital/12
+saxitaria/10
+Saxitario/10
+saxo/10
+saxofón/10
+saxofonista/10
+saxón/10,14
+sazón/10
+sazonador/10,13
+scherzando
+scherzo/10
+scout/10
+scoutismo/10
+se
+sé/10
+seara/10
+seareiro/10,14
+sebáceo/10,14
+sebastianismo/10
+sebastianista/10
+sebe/10
+sebeiro/10
+sebo/10
+seborrea/10
+seborreico/10,14
+seboso/10,14
+seca/10
+secadoiro/10
+secador/10,13
+secafría/10
+secamente
+secaño/10,14
+secante/10
+secasí
+sección/10
+secesión/10
+secesionismo/10
+secesionista/10
+seco/10,14
+sécolas
+secreción/10
+secreta/10
+secretamente
+secretaría/10
+secretariado/10
+secretarial/12
+secretario/10,14
+secreter/10
+secreto/10,14
+secretor/10,13
+secretorio/10,14
+sectario/10,14
+sectarismo/10
+sector/10
+sectorial/12
+secuaz/10
+secuela/10
+secuencia/10
+secuencial/12
+secuestrador/10,13
+secuestro/10
+secular/10
+secularidade/10
+secularismo/10
+secularista/10
+secularización/10
+secularizador/10,13
+secularmente
+século/10
+secundariamente
+secundario/10,14
+secundina/10
+secura/10
+seda/10
+sedación/10
+sedante/10
+sedaría/10
+sedativo/10,14
+sede/10
+sedeira/10
+sedeiro/10
+sedela/10
+sedeño/10
+sedentariamente
+sedentario/10,14
+sedentarismo/10
+sedente/10
+sedento/10,14
+sedería/10
+sedición/10
+sedicioso/10,14
+sedimentación/10
+sedimentario/10,14
+sedimento/10
+sedimentoso/10,14
+sedoso/10,14
+seducíbel/12
+seducible/10
+sedución/10
+sedutor/10,13
+sefardí/10
+sega/10
+segábel/12
+segable/10
+segador/10,13
+segadora/10
+segmentábel/12
+segmentable/10
+segmentación/10
+segmentario/10,14
+segmento/10
+segorella/10
+segoviano/10,14
+segrar/10
+segredo/10
+segregábel/12
+segregable/10
+segregación/10
+segregacionismo/10
+segregacionista/10
+segrel/12
+seguidamente
+seguidilla/10
+seguidor/10,13
+seguimento/10
+seguinte/10
+segundo/10,14
+segundoxénito/10,14
+segundoxenitura/10
+seguramente
+seguranza/10
+seguridade/10
+seguro/10,14
+seica
+seichelés/10,14
+seimeira/10
+seira/10
+seirón/10
+seis/10
+seiscentas
+seiscentos
+seita/10
+seitura/10
+seitureiro/10,14
+seixal/12
+seixebra/10
+seixo/10
+sela/10
+selacio/10
+seladura/10
+selección/10
+seleccionábel/12
+seleccionable/10
+seleccionador/10,13
+selectivamente
+selectividade/10
+selectivo/10,14
+selecto/10,14
+selector/10
+selénico/10,14
+selenio/10
+selenioso/10,14
+selenita/10
+selenito/10
+seleniuro/10
+selenografía/10
+selenográfico/10,14
+selenógrafo/10,14
+selenoloxía/10
+selenose/10
+selenóstato/10
+sella/10
+sellada/10
+selleiro/10,14
+selo/10
+selva/10
+selvático/10,14
+selvoso/10,14
+sema/10
+semafórico/10,14
+semáforo/10
+semana/10
+semanal/12
+semanalmente
+semanario/10
+semantema/10
+semántica/10
+semántico/10,14
+semantista/10
+semasioloxía/10
+semasiolóxico/10,14
+seme/10
+semellábel/12
+semellable/10
+semellante/10
+semellanza/10
+semema/10
+sementador/10,13
+semental/12
+semente/10
+sementeira/10
+sementeiro/10
+semestral/12
+semestralidade/10
+semestralmente
+semestre/10
+semia/10
+semiaberto/10,14
+semiautomático/10,14
+semibreve/10
+semicilíndrico/10,14
+semicilindro/10
+semicircular/10
+semicírculo/10
+semicircunferencia/10
+sémico/10,14
+semicondutor/10,13
+semiconserva/10
+semiconsoante/10
+semiconsonántico/10,14
+semicorchea/10
+semicultismo/10
+semiculto/10,14
+semidefunto/10,14
+semidepoñente/10
+semideus/10
+semideusa/10
+semidiáfano/10,14
+semidiámetro/10
+semieixe/10
+semieixo/10
+semiesfera/10
+semiesférico/10,14
+semifinal/12
+semifinalista/10
+semifluído/10,14
+semifusa/10
+semilíquido/10,14
+semilunar/10
+semimetal/12
+semimínima/10
+semimorto/10,14
+seminal/12
+seminario/10
+seminarista/10
+seminífero/10,14
+seminómade/10
+seminomadismo/10
+seminovo/10,14
+semioculto/10,14
+semiólogo/10,14
+semioloxía/10
+semiolóxico/10,14
+semiótica/10
+semiótico/10,14
+semipermeábel/12
+semipermeable/10
+semiplano/10
+semirrecta/10
+semiseco/10,14
+semita/10
+semítico/10,14
+semitismo/10
+semitista/10
+semitón/10
+semitonal/12
+semitransparente/10
+semivocálico/10,14
+semivogal/12
+sémola/10
+semovente/10
+sempiternamente
+sempiterno/10,14
+sempre
+sempreviva/10
+sen/10
+senado/10
+senadoconsulto/10
+senador/10,13
+señardade/10
+señardoso/10,14
+senario/10,14
+senatorial/12
+senda/10
+senectude/10
+senegalés/10,14
+senegambiano/10,14
+senequismo/10
+senequista/10
+senescal/12
+senescalía/10
+senescencia/10
+senescente/10
+sénica/10
+senil/12
+senilidade/10
+senilismo/10
+sénior/10
+senlleiro/10,14
+senllos
+senllas
+seno/10
+senón
+señor/10,13
+señora/10
+señoría/10
+señorial/12
+señorialmente
+señoril/12
+señorilmente
+señorío/10
+señorito/10,14
+senra/10
+senrada/10
+sensación/10
+sensacional/12
+sensacionalismo/10
+sensacionalista/10
+sensatamente
+sensatez/10
+sensato/10,14
+sensíbel/12
+sensibelmente
+sensibilidade/10
+sensibilizábel/12
+sensibilizable/10
+sensibilización/10
+sensibilizador/10,13
+sensible/10
+sensiblemente
+sensitiva/10
+sensitivo/10,14
+senso/10
+sensor/10,13
+sensorial/12
+sensorio/10,14
+sensual/12
+sensualidade/10
+sensualismo/10
+sensualista/10
+sensualmente
+sentada/10
+sentadoiro/10
+sentenciador/10,13
+sentenciosamente
+sentencioso/10,14
+sentenza/10
+sentidamente
+sentimental/12
+sentimentalidade/10
+sentimentalismo/10
+sentimentalmente
+sentimento/10
+sentina/10
+sentinela/10
+seo/10
+sépalo/10
+sepaloide/10
+separábel/12
+separable/10
+separación/10
+separadamente
+separador/10,13
+separata/10
+separatismo/10
+separatista/10
+sepia/10
+sepiolita/10
+septicemia/10
+septicémico/10,14
+séptico/10,14
+septo/10
+septuaxenario/10,14
+septuaxésimo/10,14
+septuplicación/10
+séptuplo/10,14
+sepulcral/12
+sepulcro/10
+sepultador/10,13
+sepultura/10
+sepultureiro/10
+sequeiro/10
+sequera
+sequidade/10
+séquito/10
+sequoia/10
+seraficamente
+seráfico/10,14
+serafín/10
+serán/10
+serbio/10,14
+serbocroata/10
+serda/10
+serea/10
+serenamente
+serenata/10
+serenidade/10
+serenísimo/10,14
+sereno/10,14
+seriación/10
+serial/12
+seriamente
+sérico/10,14
+sericultor/10,13
+sericultura/10
+serie/10
+seriedade/10
+serigrafía/10
+serigráfico/10,14
+serina/10
+serio/10,14
+sermón/10
+sermonario/10,14
+sermoneiro/10,14
+serodiamente
+serodio/10,14
+seroloxía/10
+serolóxico/10,14
+seronegativo/10,14
+seropositivo/10,14
+serosa/10
+serosidade/10
+seroso/10,14
+seroterapéutico/10,14
+seroterapia/10
+serotonina/10
+serpe/10
+serpeante/10
+serpentaria/10
+serpente/10
+serpentiforme/10
+serpentín/10
+serpentina/10
+serpentino/10,14
+serpentón/10
+serpixinoso/10,14
+serpol/12
+sérpula/10
+serra/10
+serradela/10
+serradoiro/10
+serrador/10,13
+serraduras
+serrallo/10
+serrán/10
+serranchín/10
+serránido/10
+serrátil/10
+serrón/10
+servente/10,14
+serventía/10
+servíbel/12
+servible/10
+servidor/10,13
+servidume/10
+servil/12
+servilismo/10
+servilmente
+serviola/10
+servizal/12
+servizo/10
+servo/10,14
+servodirección/10
+servofreo/10
+servomecanismo/10
+servomotor/10
+sésamo/10
+sesamoide/10
+sesaxenario/10,14
+sesaxesimal/12
+sesaxésimo/10,14
+seseante/10
+sésega/10
+sésego/10
+sesenta/10
+sesentavo/10,14
+sesentón/10,15
+seseo/10
+seses
+sésil/10
+sesiliventre/10
+sesión/10
+sesquiáltero/10,14
+sesquióxido/10
+sesquipedal/12
+sesquiplano/10
+sesquitercio/10,14
+sesta/10
+sestercio/10
+set/10
+seta/10
+setada/10
+sete/10
+setecentas
+setecentos
+seteira/10
+seteiro/10,14
+setembrino/10,14
+setembro/10
+setemesiño/10,14
+setenario/10,14
+setenio/10
+setenta/10
+setentavo/10,14
+setentrión/10
+setentrional/12
+Setestrelo/10
+seticórneo/10
+sétimo/10,14
+setubalense/10
+seu
+seudoacacia/10
+seudoartrose/10
+seudociencia/10
+seudoescorpión/10
+seudohermafrodita/10
+seudohermafroditismo/10
+seudomembrana/10
+seudomórfose/10
+seudónimo/10
+seudópodo/10
+seudoprofeta/10
+seudoprofetisa/10
+seus
+severamente
+severidade/10
+severo/10,14
+sevicia/10
+sevillano/10,14
+sexa
+sexdixitado/10,14
+sexenio/10
+sexífero/10,14
+sexíparo/10,14
+sexismo/10
+sexista/10
+sexo/10
+sexólogo/10,14
+sexoloxía/10
+sexolóxico/10,14
+sextante/10
+sexteto/10
+sextilla/10
+sextina/10
+sexto/10,14
+sextuplicación/10
+séxtuplo/10,14
+sexuado/10,14
+sexual/12
+sexualidade/10
+sexualmente
+sexy/11
+shakesperiano/10,14
+shérif/10
+sherpa/10
+show/10
+si/10
+sial/12
+sialagogo/10,14
+siálico/10,14
+sialorrea/10
+sialoxía/10
+sialóxico/10,14
+siamés/10,14
+sibarita/10
+sibarítico/10,14
+sibaritismo/10
+siberiano/10,14
+sibila/10
+sibilante/10
+sibilinamente
+sibilino/10,14
+sic
+sicario/10
+siciliano/10,14
+sicixia/10
+siclo/10
+sicofanta/10
+sicomancia/10
+sicomante/10
+sicómoro/10
+sicóns
+sicose/10
+sida/10
+sidecar/11
+sideración/10
+sideral/12
+siderita/10
+siderófilo/10,14
+siderografía/10
+siderográfico/10,14
+siderógrafo/10
+siderolítico/10,14
+siderólito/10
+sideroscopia/10
+sideroscopio/10
+siderose/10
+sideróstato/10
+sideróxeno/10,14
+siderurxia/10
+siderúrxico/10,14
+sidra/10
+sidraría/10
+sidrería/10
+sieiro/10
+siemens
+sienés/10,14
+sienita/10
+sievert/10
+sífilis
+sifilítico/10,14
+sifilografía/10
+sifilográfico/10,14
+sifón/10
+sifonóforo/10
+sifonóstomo/10
+sigla/10
+sigma/10
+sigmático/10,14
+sigmoide/10
+signatario/10,14
+signatura/10
+significación/10
+significante/10
+significativamente
+significativo/10,14
+signo/10
+sikh/10
+sikhismo/10
+sílaba/10
+silabación/10
+silabario/10
+silábico/10,14
+sílabo/10
+silandeiramente
+silandeiro/10,14
+silbarda/10
+silenciador/10
+silencio/10
+silenciosamente
+silencioso/10,14
+silente/10
+silepse/10
+siléptico/10,14
+silesiano/10,14
+sílex
+sílfide/10
+sílfido/10
+silfo/10
+silicato/10
+sílice/10
+silíceo/10,14
+silícico/10,14
+silicícola/10
+silicio/10
+siliciuro/10
+silicona/10
+silicose/10
+silicótico/10,14
+silicua/10
+sílicua/10
+silícula/10
+silo/10
+siloxismo/10
+siloxística/10
+siloxístico/10,14
+silueta/10
+silúrico/10,14
+silúrido/10
+siluro/10
+silva/10
+silvado/10,14
+silvamar/10
+silvano/10
+silveira/10
+silveiral/12
+silveiro/10
+silvestre/10
+silvícola/10
+silvicultor/10,13
+silvicultura/10
+sílvido/10
+silvina/10
+silvinita/10
+silvita/10
+sima/10
+simaruba/10
+simarubácea/10
+simbionte/10
+simbiose/10
+simbiótico/10,14
+simbólica/10
+simbolicamente
+simbólico/10,14
+simbolismo/10
+simbolista/10
+simbolizábel/12
+simbolizable/10
+simbolización/10
+símbolo/10
+simboloxía/10
+simetría/10
+simetricamente
+simétrico/10,14
+simiesco/10,14
+símil/10
+similar/10
+similitude/10
+simio/10
+simonía/10
+simoníaco/10,14
+simpatía/10
+simpaticamente
+simpaticectomía/10
+simpático/10,14
+simpaticotomía/10
+simpatina/10
+simpatizante/10
+simpétalo/10,14
+simple/10
+simplemente
+símplex
+simpleza/10
+simplicentado/10
+simplicidade/10
+simplificábel/12
+simplificable/10
+simplificación/10
+simplificador/10,13
+simplismo/10
+simplista/10
+simposio/10
+simulación/10
+simulacro/10
+simulador/10,13
+simúlido/10
+simultaneamente
+simultaneidade/10
+simultaneísmo/10
+simultáneo/10,14
+simún/10
+siña/10
+sinagoga/10
+sinal/12
+sinaladamente
+sinalagmático/10,14
+sinalamento/10
+sinalefa/10
+sinalización/10
+sinantéreo/10,14
+sinántropo/10
+sinapismo/10
+sinapse/10
+sinarquía/10
+sinárquico/10,14
+sinartrose/10
+sinatura/10
+sincategoremático/10,14
+sinceramente
+sinceridade/10
+sincero/10,14
+sincipicio/10
+sincipital/12
+sinclinal/12
+sincopal/12
+síncope/10
+sincrético/10,14
+sincretismo/10
+sincretista/10
+sincrociclotrón/10
+sincronía/10
+sincronicamente
+sincrónico/10,14
+sincronismo/10
+sincronización/10
+sincronizador/10,13
+síncrono/10,14
+sincrotrón/10
+sindactilia/10
+sindáctilo/10,14
+sindérese/10
+sindicábel/12
+sindicable/10
+sindicación/10
+sindical/12
+sindicalismo/10
+sindicalista/10
+sindicato/10
+síndico/10,14
+síndrome/10
+sinécdoque/10
+sinecura/10
+sineira/10
+sineiro/10,14
+sinérese/10
+sinerxético/10,14
+sinerxia/10
+sinerxía/10
+sinérxico/10,14
+sinerxismo/10
+sinestesia/10
+sinestésico/10,14
+sínfilo/10
+sínfise/10
+sinfonía/10
+sinfónico/10,14
+sinfonista/10
+sinfonóforo/10
+singalés/10,14
+singapuriano/10,14
+singnátido/10
+singradura/10
+singular/10
+singularidade/10
+singularismo/10
+singularización/10
+singularmente
+sinistra/10
+sinistrado/10,14
+sinistramente
+sinistro/10,14
+sinistrocardia/10
+sinistrorso/10,14
+sinistrose/10
+sinistroxiro/10,14
+sino/10
+sinodal/12
+sinódico/10,14
+sínodo/10
+sinólogo/10,14
+sinoloxía/10
+sinolóxico/10,14
+sinonimia/10
+sinonímico/10,14
+sinónimo/10,14
+sinople/10
+sinopse/10
+sinopticamente
+sinóptico/10,14
+sinostose/10
+sinovia/10
+sinovial/12
+sinovite/10
+sintacticamente
+sintáctico/10,14
+sintagma/10
+sintagmático/10,14
+sintaxe/10
+síntese/10
+sinteticamente
+sintético/10,14
+sintetismo/10
+sintetizábel/12
+sintetizable/10
+sintetización/10
+sintetizador/10,13
+síntoma/10
+sintomaticamente
+sintomático/10,14
+sintomatoloxía/10
+sintomatolóxico/10,14
+sintonía/10
+sintonización/10
+sintonizador/10,13
+sinuosamente
+sinuosidade/10
+sinuoso/10,14
+sinusite/10
+sinusoidal/12
+sinusoide/10
+sinxelamente
+sinxeleza/10
+sinxelo/10,14
+sionismo/10
+sionista/10
+sipaio/10
+sira/10
+siracusano/10,14
+sire/10
+sirena/10
+sirenio/10
+sirga/10
+siringa/10
+siringomielía/10
+sirinxe/10
+sirio/10,14
+siroco/10,14
+sirte/10
+sirventés/10
+sisal/12
+sismicidade/10
+sísmico/10,14
+sismo/10
+sismografía/10
+sismográfico/10,14
+sismógrafo/10
+sismograma/10
+sismólogo/10,14
+sismoloxía/10
+sismolóxico/10,14
+sismómetro/10
+sismoterapia/10
+siso/10
+sistema/10
+sistemática/10
+sistematicamente
+sistemático/10,14
+sistematización/10
+sistematizador/10,13
+sistémica/10
+sistémico/10,14
+sístilo/10
+sístole/10
+sistólico/10,14
+sistro/10
+sisudamente
+sisudo/10,14
+sitial/12
+sitio/10
+sito/10,14
+sitoloxía/10
+sitosterol/12
+situábel/12
+situable/10
+situación/10
+situacional/12
+síux0
+sixilado/10,14
+sixilaria/10
+sixilo/10
+sixilografía/10
+sixilográfico/10,14
+sixilógrafo/10,14
+sixilosamente
+sixiloso/10,14
+skai/10
+sketch/10
+skípper/11
+slálom/10
+slogan/10
+smash/10
+smóking/10
+snob/10
+snobismo/10
+so
+só/10
+soa/10
+soá/10
+soamente
+soán/10
+soante/10
+soarego/10
+soaxe/10
+soba/10
+sobaco/10
+sobeira/10
+soberanamente
+soberanía/10
+soberano/10,14
+soberbia/10
+soberbiamente
+soberbio/10,14
+soberbiosamente
+soberbioso/10,14
+sobexo/10,14
+sobra/10
+sobradamente
+sobradés/10,14
+sobranceiro/10,14
+sobrante/10
+sobrasada/10
+sobrazo/10
+sobre/10
+sobreagudo/10,14
+sobrealimentación/10
+sobrearco/10
+sobrecama/10
+sobrecamba/10
+sobrecarga/10
+sobrecea/10
+sobrecella/10
+sobreclaustro/10
+sobrecompresión/10
+sobrecú/10
+sobrecuberta/10
+sobredito/10,14
+sobredose/10
+sobreeixe/10
+sobreeixo/10
+sobreemprego/10
+sobreestimación/10
+sobreexcitábel/12
+sobreexcitable/10
+sobreexcitación/10
+sobreexposición/10
+sobreexposto/10,14
+sobrefusión/10
+sobrehumano/10,14
+sobreimpresión/10
+sobreimpreso/10,14
+sobreira/10
+sobreiral/12
+sobreleito/10
+sobrelume/10
+sobremango/10
+sobremesa/10
+sobrenatural/12
+sobrenaturalismo/10
+sobrenaturalmente
+sobrenome/10
+sobreoso/10
+sobrepaga/10
+sobreparto/10
+sobrepeliz/10
+sobrepena/10
+sobreporta/10
+sobreposto/10,14
+sobreprezo/10
+sobreprima/10
+sobreprodución/10
+sobrequilla/10
+sobrerrella/10
+sobresaínte/10
+sobresaliente/10
+sobresalto/10
+sobresaturación/10
+sobrescrito/10,14
+sobreselo/10
+sobresemento/10
+sobresó/10
+sobresoldo/10
+sobretaxa/10
+sobretensión/10
+sobrevaloración/10
+sobrevivente/10
+sobrevoltaxe/10
+sobrevoo/10
+sobrexugo/10
+sobriamente
+sobriedade/10
+sobrigo/10
+sobriño/10,14
+sobrio/10,14
+sobro/10,14
+socairo/10
+socalco/10
+socate
+socato
+sochantre/10
+socheo/10
+sociábel/12
+sociabilidade/10
+sociable/10
+social/12
+socialcristián/10,14
+socialcristianismo/10
+socialdemocracia/10
+socialdemócrata/10
+socialismo/10
+socialista/10
+socialización/10
+socialmente
+sociedade/10
+socinianismo/10
+sociniano/10,14
+socio/10,14
+sociocultural/12
+socioeconómico/10,14
+sociograma/10
+sociolingüista/10
+sociolingüística/10
+sociolingüístico/10,14
+sociólogo/10,14
+socioloxía/10
+socioloxicamente
+sociolóxico/10,14
+sociometría/10
+sociométrico/10,14
+socioterapia/10
+socómaro/10
+socorrismo/10
+socorrista/10
+socorro/10
+socraticamente
+socrático/10,14
+soda/10
+sódico/10,14
+sodio/10
+sodomía/10
+sodomita/10
+sodomítico/10,14
+sofá/10
+sofiano/10,14
+sofico/10
+sofisma/10
+sofista/10
+sofística/10
+sofisticación/10
+sofístico/10,14
+sofito/10
+sofomanía/10
+sofómano/10,14
+sófora/10
+sofraxe/10
+sofrólogo/10,14
+sofroloxía/10
+sofronización/10
+software/10
+soga/10
+sogro/10,14
+soia/10
+soidade/10
+soidoso/10,14
+sol/10
+sola/10
+solada/10
+solaina/10
+solanácea/10
+solapa/10
+solapadamente
+solapamento/10
+solarímetro/10
+solario/10
+solarización/10
+solaz/10
+solda/10
+soldábel/12
+soldable/10
+soldadeira/10
+soldadesca/10
+soldadesco/10,14
+soldador/10,13
+soldadura/10
+soldanela/10
+soldo/10
+soleada/10
+solecismo/10
+solecista/10
+soleira/10
+solemne/10
+solemnemente
+solemnidade/10
+solénido/10
+solenoide/10
+solerma/10
+solermeiro/10,14
+soles
+soleta/10
+soletreador/10,13
+soletreo/10
+solfa/10
+solfatara/10
+solfexo/10
+solicitación/10
+solicitamente
+solicitante/10
+solícito/10,14
+solicitude/10
+solidamente
+solidariamente
+solidariedade/10
+solidario/10,14
+solideo/10
+solidez/10
+solidificábel/12
+solidificable/10
+solidificación/10
+sólido/10,14
+solifluxión/10
+soliloquio/10
+solimán/10
+soliño/10
+solio/10
+solípede/10
+solipsismo/10
+solipsista/10
+solista/10
+solitaria/10
+solitariamente
+solitario/10,14
+solla/10
+solleira/10
+solleirada/10
+solleiro/10,14
+sollío/10,14
+sollo/10
+solo/10
+solombo/10
+solpor/10
+solsticial/12
+solsticio/10
+solta/10
+soltadoiro/10
+soltamente
+solteiro/10,14
+solteirón/10,15
+solto/10,14
+soltura/10
+solúbel/12
+solubilidade/10
+solubilización/10
+soluble/10
+solución/10
+solucionábel/12
+solucionable/10
+solutreano/10,14
+solvencia/10
+solvente/10
+solvólise/10
+soma/10
+somación/10
+somadoiro/10
+somalí/10
+somático/10,14
+somatización/10
+somatoloxía/10
+somatolóxico/10,14
+somatometría/10
+somatoscopia/10
+somatotropina/10
+somatótropo/10,14
+sombra/10
+sombreiraría/10
+sombreireira/10
+sombreireiro/10,14
+sombreirería/10
+sombreiro/10
+sombriamente
+sombrío/10,14
+sombrizo/10,14
+somerxíbel/12
+somerxible/10
+sometemento/10
+somier/10
+somnambulismo/10
+somnámbulo/10,14
+somnífero/10,14
+somnílocuo/10,14
+somnolencia/10
+somnolento/10,14
+somorgullo/10
+son/10
+sona/10
+sonada/10
+soñador/10,13
+sonata/10
+sonatina/10
+sonda/10
+sondábel/12
+sondable/10
+sondaxe/10
+soneca/10
+soneirán/10,14
+sonense/10
+sonetista/10
+soneto/10
+sónico/10,14
+sono/10
+soño/10
+sonometría/10
+sonométrico/10,14
+sonómetro/10
+sonoridade/10
+sonorización/10
+sonoro/10,14
+sopa/10
+sopapo/10
+sopeira/10
+sopeiro/10,14
+sopena/10
+sopexo/10
+sopor/10
+soporífero/10,14
+soportábel/12
+soportable/10
+soportal/12
+soporte/10
+sopostallo/10
+soprador/10,13
+sopramocos
+sopranista/10
+soprano/10
+soprete/10
+soprido/10
+sopro/10
+soprón/10
+sor/10
+sorba/10
+sorbedoiro/10
+sorbeira/10
+sorbete/10
+sorbitol/12
+sorbo/10
+sorción/10
+sordidamente
+sordidez/10
+sórdido/10,14
+sordina/10
+sorgo/10
+soriano/10,14
+sorícido/10
+sorites
+sorna/10
+sórneas
+soro/10
+sororal/12
+sorprendente/10
+sorprendentemente
+sorpresa/10
+sorrello/10
+sorriso/10
+sorte/10
+sorteábel/12
+sorteable/10
+sorteiro/10,14
+sortella/10
+sorteo/10
+sortilexio/10
+sosa/10
+sosegadamente
+sosego/10
+sosia/10
+sospeita/10
+sospeitosamente
+sospeitoso/10,14
+sostemento/10
+sostíbel/12
+sostible/10
+sota/10
+sotana/10
+sotavento/10
+sotelo/10
+soterioloxía/10
+soteriolóxico/10,14
+soterramento/10
+soto/10
+sotobosque/10
+souteiro/10,14
+soutelo/10
+souto/10
+soviet/10
+soviético/10,14
+sovietización/10
+spaghetti/10
+spin/10
+spray/10
+sprint/10
+spútnik/10
+squash/10
+srilankés/10,14
+stakhanovismo/10
+stakhanovista/10
+stalinismo/10
+stalinista/10
+stárter/11
+status
+stick/10
+stilb/10
+stock/10
+stop/10
+streap-tease/10
+súa
+suadoiro/10
+suahili/10
+súas
+suave/10
+suavemente
+suavidade/10
+suavizante/10
+suazi/10
+suba/10
+subacuático/10,14
+subaéreo/10,14
+subafluente/10
+subagudo/10,14
+subalimentación/10
+subalpino/10,14
+subalterno/10,14
+subantártico/10,14
+subarrendador/10,13
+subarrendamento/10
+subarrendatario/10,14
+subarrendo/10
+subártico/10,14
+subatómico/10,14
+subcampión/10,14
+subcampionato/10
+subcategoría/10
+subcelular/10
+subclase/10
+subclavio/10,14
+subcomisario/10,14
+subcomisión/10
+subconsciencia/10
+subconsciente/10
+subconxunto/10
+subcultura/10
+subcutáneo/10,14
+subdelegábel/12
+subdelegable/10
+subdelegación/10
+subdesenvolvemento/10
+subdesenvolvido/10,14
+subdesértico/10,14
+subdiaconado/10
+subdiácono/10
+subdialecto/10
+subdirección/10
+subdirector/10,13
+súbdito/10,14
+subdivisíbel/12
+subdivisible/10
+subdivisión/10
+subdominante/10
+subecuatorial/12
+subela/10
+subemprego/10
+suberina/10
+suberización/10
+suberoso/10,14
+subespecie/10
+subestación/10
+subexposición/10
+subexposto/10,14
+subfamilia/10
+subfebril/12
+subfusil/12
+subgobernador/10,13
+subgrupo/10
+subhepático/10,14
+subida/10
+subideiro/10,14
+subidoiro/10
+subidor/10
+subíndice/10
+subinspección/10
+subinspector/10,13
+subintendencia/10
+subintendente/10
+subiote/10
+subitamente
+súbito/10,14
+subleñoso/10,14
+sublevación/10
+sublevador/10,13
+sublimábel/12
+sublimable/10
+sublimación/10
+sublimatorio/10,14
+sublime/10
+sublimidade/10
+subliminar/10
+sublingual/12
+sublitoral/12
+sublunar/10
+submarinismo/10
+submarinista/10
+submarino/10,14
+submaxilar/10
+submersión/10
+subministrábel/12
+subministrable/10
+subministración/10
+subministrador/10,13
+submisamente
+submisión/10
+submiso/10,14
+submúltiplo/10,14
+subnormal/12
+subnormalidade/10
+suboccipital/12
+suboficial/12
+suborbital/12
+suborde/10
+subordinábel/12
+subordinable/10
+subordinación/10
+subordinadamente
+subordinante/10
+subornábel/12
+subornable/10
+subornador/10,13
+suborno/10
+subprefecto/10
+subprefectura/10
+subproduto/10
+subproxecto/10
+subreino/10
+subrepción/10
+subrepticiamente
+subrepticio/10,14
+subrexión/10
+subrogación/10
+subrogatorio/10,14
+subrutina/10
+subsahariano/10,14
+subscrición/10
+subscrito/10,14
+subscritor/10,13
+subsección/10
+subsecretaría/10
+subsecretario/10,14
+subsecuente/10
+subsecuentemente
+subsésil/10
+subsidencia/10
+subsidiariamente
+subsidiario/10,14
+subsidio/10
+subsistema/10
+subsistencia/10
+subsistente/10
+subsolador/10
+subsolo/10
+subsónico/10,14
+substancia/10
+substancial/12
+substancialidade/10
+substancialismo/10
+substancialista/10
+substancialmente
+substancioso/10,14
+substantivábel/12
+substantivable/10
+substantivación/10
+substantivamente
+substantividade/10
+substantivo/10,14
+substitución/10
+substituíbel/12
+substituíble/10
+substitutivo/10,14
+substituto/10,14
+substrato/10
+subsunción/10
+subtanxente/10
+subtenente/10
+subterfuxio/10
+subterraneamente
+subterráneo/10,14
+subtipo/10
+subtítulo/10
+subtracción/10
+subtractivo/10,14
+subtraendo/10
+subtropical/12
+subulado/10,14
+suburbano/10,14
+suburbial/12
+suburbicario/10,14
+suburbio/10
+subvención/10
+subversión/10
+subversivo/10,14
+subversor/10,13
+subxacente/10
+subxección/10
+subxectivamente
+subxectividade/10
+subxectivismo/10
+subxectivista/10
+subxectivo/10,14
+subxefe/10,14
+subxénero/10
+subxugábel/12
+subxugable/10
+subxugación/10
+subxugador/10,13
+subxugante/10
+subxuntivo/10,14
+subzona/10
+sucada/10
+sucalco/10
+succión/10
+sucedáneo/10,14
+sucesíbel/12
+sucesibilidade/10
+sucesible/10
+sucesión/10
+sucesivamente
+sucesivo/10,14
+suceso/10
+sucesor/10,13
+sucesorio/10,14
+sucidade/10
+sucintamente
+sucinto/10,14
+sucio/10,14
+suco/10
+sucreño/10,14
+suctorio/10
+súcubo/10
+suculencia/10
+suculento/10,14
+sucursal/12
+sucursalismo/10
+sucursalista/10
+sudación/10
+sudafricano/10,14
+sudamericano/10,14
+sudámina/10
+sudanés/10,14
+sudario/10
+sudasiático/10,14
+sudatorio/10,14
+sudeslavo/10,14
+sudiemení/10
+sudiemenita/10
+sudista/10
+sudoeste/10
+sudoral/12
+sudorífero/10,14
+sudorífico/10,14
+sudoríparo/10,14
+sueco/10,14
+sueste/10
+suevo/10,14
+sufete/10
+sufí/10
+suficiencia/10
+suficiente/10
+suficientemente
+sufismo/10
+sufixación/10
+sufixal/12
+sufixo/10
+sufocación/10
+sufocante/10
+sufragáneo/10,14
+sufraxio/10
+sufraxismo/10
+sufraxista/10
+sufríbel/12
+sufrible/10
+sufridamente
+sufrideira/10
+sufridor/10,13
+sufrimento/10
+sufumigación/10
+sufusión/10
+suicida/10
+suicidio/10
+súido/10
+suíño/10,14
+suite/10
+suízo/10,14
+sulfamida/10
+sulfatación/10
+sulfatador/10,13
+sulfatadora/10
+sulfatadura/10
+sulfato/10
+sulfhidrato/10
+sulfhídrico/10,14
+sulfhidrometría/10
+sulfitación/10
+sulfito/10
+sulfobacteria/10
+sulfohemoglobina/10
+sulfona/10
+sulfonación/10
+sulfonal/12
+sulfonamida/10
+sulfónico/10,14
+sulfuración/10
+sulfúreo/10,14
+sulfúrico/10,14
+sulfuro/10
+sulfuroso/10,14
+sultán/10
+sultana/10
+sultanato/10
+sultánico/10,14
+suma/10
+sumábel/12
+sumable/10
+sumamente
+sumando/10
+sumarial/12
+sumariamente
+sumario/10,14
+sumarísimo/10,14
+sumerio/10,14
+sumicio/10
+sumidoiro/10
+sumio/10
+súmmum/10
+sumo/10,14
+sunción/10
+sunna/10
+sunnismo/10
+sunnita/10
+suntuario/10,14
+suntuosamente
+suntuosidade/10
+suntuoso/10,14
+suor/10
+suorento/10,14
+supedáneo/10
+supeditación/10
+superábel/12
+superable/10
+superabundancia/10
+superabundante/10
+superabundantemente
+superación/10
+superávit/10
+supercarburante/10
+superciliar/10
+superclase/10
+supercondutividade/10
+supercondutor/10,13
+superdotado/10,14
+superego/10
+supereminencia/10
+supereminente/10
+superestrato/10
+superestrutura/10
+superfecundación/10
+superfemia/10
+superfetación/10
+superficial/12
+superficialidade/10
+superficialmente
+superficie/10
+superfino/10,14
+superfluamente
+superfluidade/10
+superfluidez/10
+superfluído/10,14
+superfluo/10,14
+superfosfato/10
+superheterodina/10
+superheterodino/10,14
+superhome/10
+superintendencia/10
+superintendente/10
+superior/10,13
+superioridade/10
+superiormente
+superlativamente
+superlativo/10,14
+supermercado/10
+supernova/10
+supernumerario/10,14
+superpetroleiro/10
+superpoboación/10
+superpoboado/10,14
+superposición/10
+superposto/10,14
+superpotencia/10
+superprodución/10
+superrealismo/10
+superrealista/10
+supersónico/10,14
+superstición/10
+supersticiosamente
+supersticioso/10,14
+supérstite/10
+superumeral/12
+supervisión/10
+supervisor/10,13
+supervivencia/10
+supervivente/10
+súpeto
+supinación/10
+supinador/10,13
+supino/10,14
+suplantábel/12
+suplantable/10
+suplantación/10
+suplantador/10,13
+suplementariamente
+suplementario/10,14
+suplemento/10
+suplencia/10
+suplente/10
+supletivismo/10
+supletivo/10,14
+supletorio/10,14
+súplica/10
+suplicación/10
+suplicante/10
+suplicatoria/10
+suplicatorio/10,14
+suplicio/10
+suposición/10
+supositorio/10
+supostamente
+suposto/10,14
+supra
+supradialectal/12
+supranacional/12
+suprarrenal/12
+suprasegmental/12
+suprasensíbel/12
+suprasensible/10
+supremacía/10
+supremo/10,14
+supresión/10
+supresor/10,13
+suprimíbel/12
+suprimible/10
+supuración/10
+supurante/10
+supurativo/10,14
+sur/10
+sura/10
+surá/10
+surada/10
+surcoreano/10,14
+surf/10
+surinamés/10,14
+surrealismo/10
+surrealista/10
+surtirolés/10,14
+survietnamita/10
+susceptíbel/12
+susceptibilidade/10
+susceptible/10
+suscitábel/12
+suscitable/10
+suscitación/10
+susodito/10,14
+suspense/10
+suspensión/10
+suspensivo/10,14
+suspenso/10,14
+suspensor/10,13
+suspensorio/10,14
+suspicacia/10
+suspicaz/10
+suspicazmente
+suspirante/10
+suspiro/10
+sustancia/10
+sustentábel/12
+sustentable/10
+sustentación/10
+sustentáculo/10
+sustentador/10,13
+sustento/10
+susto/10
+sutil/12
+sutileza/10
+sutilmente
+sutura/10
+suxeición/10
+suxeitábel/12
+suxeitable/10
+suxeitador/10,13
+suxeito/10,14
+suxeríbel/12
+suxerible/10
+suxestión/10
+suxestionábel/12
+suxestionable/10
+suxestivo/10,14
+tabaco/10
+tabaela/10
+tabal/12
+tabán/10
+tabánido/10
+tabaqueira/10
+tabaqueiro/10,14
+tabaquismo/10
+tabardilla/10
+tabardo/10
+tabasa/10
+tabasco/10
+tabe/10
+tabelión/10
+tabeliónico/10,14
+taberna/10
+tabernáculo/10
+tabernario/10,14
+taberneiro/10,14
+tabes
+tabético/10,14
+tabique/10
+tabloide/10
+táboa/10
+taboado/10
+taboleiro/10
+tabú/10
+tabulación/10
+tabulador/10
+tabulatura/10
+tacada/10
+tacha/10
+tacitamente
+tácito/10,14
+taciturnidade/10
+taciturno/10,14
+taco/10
+tacógrafo/10
+tacometría/10
+tacómetro/10
+tacón/10
+táctica/10
+tacticamente
+táctico/10,14
+táctil/10
+tactilidade/10
+tactismo/10
+tacto/10
+tafetá/10
+tafilete/10
+tafo/10
+tafona/10
+tafur/10
+tafuraría/10
+tafurería/10
+tafurro/10,14
+tagalo/10,14
+tagarote/10
+tahitiano/10,14
+tai
+taifa/10
+taiga/10
+tailandés/10,14
+taíña/10
+tainas
+taíno/10,14
+taiwanés/10,14
+tal
+tala/10
+talabartada/10
+talabartaría/10
+talabarte/10
+talabarteiro/10,14
+talabartería/10
+talaiot/10
+talameira/10
+talameiro/10
+tálamo/10
+talante/10
+talar/10
+talasemia/10
+talasínido/10
+talasocracia/10
+talasófito/10,14
+talasofobia/10
+talasografía/10
+talasómetro/10
+talasosfera/10
+talasoterapia/10
+talasoterio/10,14
+talco/10
+taleiga/10
+taleigada/10
+talento/10
+talentoso/10,14
+tálero/10
+tales
+talgo/10
+taliáceo/10
+talidomida/10
+taliforme/10
+talio/10
+talión/10
+talismán/10
+talismánico/10,14
+talla/10
+tallada/10
+talladeira/10
+talladura/10
+tallamar/10
+tallantas
+tallante/10
+tallarín/10
+talle/10
+talleiro/10
+taller/10
+tallista/10
+tallo/10
+tallón/10
+talmente
+Talmud/10
+talmúdico/10,14
+talmudista/10
+talo/10
+talófita/10
+talofítico/10,14
+taloira/10
+talón/10
+talonario/10
+tálpido/10
+taludo/10,14
+talvez
+tamanca/10
+tamanco/10
+tamaño/10,14
+támara/10
+tamargueira/10
+tamaricácea/10
+tamarindo/10
+tambor/10
+tamborete/10
+tamboril/12
+tamborileiro/10,14
+tambuche/10
+tambullo/10
+tamén
+támil/10
+tamoeiro/10
+tampa/10
+tampo/10
+tampón/10
+tampouco
+tan
+tanagra/10
+tanatocenose/10
+tanatofilia/10
+tanatofobia/10
+tanatoloxía/10
+tanatomanía/10
+tanatorio/10
+tanatotermia/10
+tancado/10
+tándem/10
+tañeira/10
+tangaño/10
+tangaraño/10
+tango/10
+tangueleirán/10,15
+tanguista/10
+tánico/10,14
+tanino/10
+tañizo/10
+tanlla/10
+tano/10
+tanque/10
+tanqueta/10
+tantalio/10
+tántalo/10
+tantán/10
+tanto/10,14
+tantrismo/10
+tanxedoira/10
+tanxedor/10,13
+tanxencia/10
+tanxencial/12
+tanxente/10
+tanxerino/10,14
+tanxíbel/12
+tanxibilidade/10
+tanxible/10
+tanza/10
+tanzano/10,14
+tao/10
+taoísmo/10
+taoísta/10
+taolla/10
+tapa/10
+tapabocas
+tapaburatos
+tapaconas
+tapacuña/10
+tapada/10
+tapadeira/10
+tapadura/10
+tapafurados
+taparrabos
+tapaxuntas
+tapete/10
+tapia/10
+tapiceiro/10,14
+tapicería/10
+tapioca/10
+tapir/10
+tapiz/10
+tapizaría/10
+tapón/10
+tapuzo/10
+taqueira/10
+taquicardia/10
+taquifaxia/10
+taquigrafía/10
+taquigraficamente
+taquigráfico/10,14
+taquígrafo/10,14
+taquimecanografía/10
+taquimecanógrafo/10,14
+taquimetría/10
+taquimétrico/10,14
+taquímetro/10
+taquínido/10
+taquiscopio/10
+tara/10
+tarabelo/10,14
+tarado/10,14
+tarambaina/10
+tarambollo/10
+tarandeira/10
+tarañeiro/10
+tarantela/10
+tarántula/10
+tarasca/10
+tardanza/10
+tarde/10
+tardego/10,14
+tardeiro/10,14
+tardiamente
+tardígrado/10
+tardiña/10
+tardío/10,14
+tardo/10,14
+tareco/10
+tarefa/10
+tarentino/10,14
+targa/10
+tarifa/10
+tarima/10
+tarlatana/10
+taro/10
+taroco/10
+tarot/10
+tarouco/10,14
+tarraconense/10
+tarrafa/10
+tarrago/10
+tarrancha/10
+tarrañola/10
+tarrantés
+tarraxa/10
+tarraxeiro/10,14
+tarrelo/10,14
+tarro/10
+tarsectomía/10
+tarsiano/10,14
+tarso/10
+tártago/10
+tartagueiro/10
+tartamudez/10
+tartamudo/10,14
+tartana/10
+tartaraña/10
+tartarato/10
+tartáreo/10,14
+tartárico/10,14
+tártaro/10,14
+tartaruga/10
+tarteira/10
+tarteso/10,14
+tartufismo/10
+tartufo/10
+tarugo/10
+tarulo/10
+tarxeta/10
+tasca/10
+tascador/10,13
+tasco/10
+tascón/10
+tasmaniano/10,14
+tasto/10
+tatabexo/10,14
+tataraneto/10,14
+tataravó/10,14
+tátaro/10,14
+tatexo/10,14
+tato/10,14
+tatú/10
+tatuador/10,13
+tatuaxe/10
+tau/10
+taula/10
+taumaturgo/10,14
+taumaturxia/10
+taumatúrxico/10,14
+tauricida/10
+tauriforme/10
+taurino/10,14
+Tauro/10
+taurófilo/10,14
+taurófobo/10,14
+tauromaquia/10
+tauromáquico/10,14
+tautócrono/10,14
+tautófono/10,14
+tautograma/10
+tautoloxía/10
+tautolóxico/10,14
+tautomería/10
+tautómero/10,14
+tautometría/10
+tautosilábico/10,14
+tautosilabismo/10
+taxa/10
+taxábel/12
+taxable/10
+taxácea/10
+taxación/10
+taxador/10,13
+taxativamente
+taxativo/10,14
+taxi/10
+taxidermia/10
+taxidermista/10
+taxiforme/10
+taxiloxía/10
+taxímetro/10
+taxinomía/10
+taxinómico/10,14
+taxinomista/10
+taxista/10
+taxon/10
+taxonomía/10
+taxonómico/10,14
+taxonomista/10
+taylorismo/10
+tazo/10
+te/10
+té/10
+tea/10
+teácea/10
+teada/10
+tear/10
+teatino/10,14
+teatral/12
+teatralidade/10
+teatralismo/10
+teatralmente
+teatro/10
+teaxe/10
+teaza/10
+tebaico/10,14
+tebaína/10
+tebaísmo/10
+tebano/10,14
+tebra/10
+tebroso/10,14
+teca/10
+tecedeira/10
+tecedor/10,13
+tecedura/10
+tecelán/10,14
+tecla/10
+teclado/10
+tecnecio/10
+técnica/10
+tecnicamente
+tecnicismo/10
+técnico/10,14
+tecnicolor/10
+tecnocracia/10
+tecnócrata/10
+tecnocrático/10,14
+tecnólogo/10,14
+tecnoloxía/10
+tecnolóxico/10,14
+tecnopsicoloxía/10
+técola/10
+tectibranquio/10
+tectónica/10
+tectónico/10,14
+tectriz/10
+tedio/10
+tedioso/10,14
+teflón/10
+tega/10
+tego/10
+tegumentario/10,14
+tegumento/10
+teima/10
+teimosamente
+teimosía/10
+teimoso/10,14
+teimudamente
+teimudo/10,14
+teína/10
+teipa/10
+teiroa/10
+teísmo/10
+teísta/10
+teito/10
+teitume/10
+teixo/10,14
+teixugo/10
+telamón/10
+tele/10
+telecadeira/10
+telecinesia/10
+telecinésico/10,14
+telecomunicación/10
+teledetección/10
+teledinámica/10
+teledirección/10
+telefax
+teleférico/10,14
+telefilme/10
+telefonada/10
+telefonema/10
+telefonía/10
+telefonicamente
+telefónico/10,14
+telefonista/10
+teléfono/10
+telefórido/10
+telefoto/10
+telefotografía/10
+telegrafía/10
+telegraficamente
+telegráfico/10,14
+telegrafista/10
+telégrafo/10
+telegrama/10
+teleimpresor/10
+telemática/10
+telemático/10,14
+telemetría/10
+telemétrico/10,14
+telemetrista/10
+telémetro/10
+telencéfalo/10
+telenovela/10
+teleobxectivo/10
+teleoloxía/10
+teleolóxico/10,14
+teleósteo/10
+telépata/10
+telepatía/10
+telepaticamente
+telepático/10,14
+teleproxectil/12
+telerradiografía/10
+telescópico/10,14
+telescopio/10
+telespectador/10,13
+telesquí/10
+teletexto/10
+teletipo/10
+televisión/10
+televisivo/10,14
+televisor/10
+télex
+telexornal/12
+teligras
+telina/10
+telínido/10
+tella/10
+tellavá/10
+telleira/10
+telleiro/10
+tello/10
+tellón/10
+telofase/10
+telonio/10
+telson/10
+telúrico/10,14
+telurio/10
+telurismo/10
+teluriuro/10
+teluroso/10,14
+tema/10
+temario/10
+temática/10
+temático/10,14
+tematoloxía/10
+tematolóxico/10,14
+temerariamente
+temerario/10,14
+temeridade/10
+témero/10,14
+temesiño/10,14
+temíbel/12
+temible/10
+temoeiro/10
+temón/10
+temoncela/10
+temoneiro/10,14
+temor/10
+temoroso/10,14
+tempa/10
+tempada/10
+témpera/10
+temperamental/12
+temperamento/10
+temperán/10,14
+temperante/10
+temperanza/10
+temperatura/10
+tempereiro/10
+tempero/10
+tempestade/10
+tempestivo/10,14
+tempestuoso/10,14
+templario/10,14
+Temple/10
+templo/10
+tempo/10
+temporada/10
+temporal/12
+temporalidade/10
+temporalmente
+temporán/10,14
+temporáneo/10,14
+témporas
+temporeiro/10,14
+temporizador/10
+tenaces
+tenacidade/10
+tenaz/10
+tenazas
+tenazmente
+tenda/10
+tendal/12
+tendedeira/10
+tendeiro/10,14
+tendencia/10
+tendenciosamente
+tendenciosidade/10
+tendencioso/10,14
+tendente/10
+ténder/10
+tendinite/10
+tendinoso/10,14
+tendón/10
+tenebrario/10
+tenebriónido/10
+tenebrismo/10
+tenebrista/10
+tenebrosamente
+tenebrosidade/10
+tenebroso/10,14
+tenencia/10
+tenente/10
+tenesmo/10
+tenia/10
+teníase/10
+tenífugo/10,14
+tenis
+tenista/10
+tenístico/10,14
+tenopatía/10
+tenor/10
+tenorio/10
+tenotomía/10
+tenramente
+tenreira/10
+tenreiro/10,14
+tenro/10,14
+tenrura/10
+tensamente
+tensioactivo/10,14
+tensiómetro/10
+tensión/10
+tenso/10,14
+tensor/10,13
+tensorial/12
+tentación/10
+tentacular/10
+tentaculiforme/10
+tentáculo/10
+tentador/10,13
+tentadoramente
+tentativa/10
+tentativo/10,14
+tentemozo/10
+tentenenos
+tento/10
+tentredínido/10
+tenue/10
+tenuemente
+tenuidade/10
+tenuirrostro/10
+tenza/10
+tenzón/10
+teo/10
+teobroma/10
+teobromina/10
+teocali/10
+teocentrismo/10
+teocracia/10
+teócrata/10
+teocrático/10,14
+teodicea/10
+teodólito/10
+teofanía/10
+teofilina/10
+teofobia/10
+teogonía/10
+teogónico/10,14
+teologal/12
+teólogo/10,14
+teoloxía/10
+teoloxicamente
+teolóxico/10,14
+teoloxismo/10
+teomanía/10
+teomaníaco/10,14
+teonimia/10
+teor/10
+teorema/10
+teoremático/10,14
+teorética/10
+teorético/10,14
+teoría/10
+teoricamente
+teórico/10,14
+teorización/10
+teorizador/10,13
+teosofía/10
+teosófico/10,14
+teosofismo/10
+teósofo/10,14
+tépalo/10
+tepaloide/10
+tepedamente
+tépedo/10,14
+tepidario/10
+tequila/10
+terácida/10
+terapeuta/10
+terapéutica/10
+terapéutico/10,14
+terapia/10
+teratólogo/10,14
+teratoloxía/10
+teratolóxico/10,14
+teratoma/10
+teratoscopia/10
+teratoxénese/10
+teratóxeno/10,14
+térbico/10,14
+terbio/10
+terceiro/10,14
+terceiromundista/10
+terceto/10
+tercia/10
+terciado/10,14
+terciario/10,14
+terebintácea/10
+terebinteno/10
+terebintina/10
+terebinto/10
+terebración/10
+terebrante/10
+terebrátula/10
+teredínido/10
+teresiana/10
+teresiano/10,14
+tergal/12
+termal/12
+termalismo/10
+termalxia/10
+termas
+termia/10
+térmico/10,14
+termidor/10
+termidoriano/10,14
+terminación/10
+terminal/12
+terminante/10
+terminantemente
+terminativo/10,14
+término/10
+terminoloxía/10
+terminolóxico/10,14
+termistor/10
+termita/10
+térmite/10
+termo/10
+termocauterio/10
+termodinámica/10
+termodinámico/10,14
+termoelectricidade/10
+termoeléctrico/10,14
+termografía/10
+termográfico/10,14
+termógrafo/10
+termograma/10
+termoiónico/10,14
+termolábil/10
+termólise/10
+termoloxía/10
+termolóxico/10,14
+termoluminescencia/10
+termomagnético/10,14
+termomagnetismo/10
+termometría/10
+termométrico/10,14
+termómetro/10
+termonuclear/10
+termoplástico/10,14
+termoquímica/10
+termoquímico/10,14
+termorregulación/10
+termorregulador/10,13
+termoscopio/10
+termosfera/10
+termosifón/10
+termostático/10,14
+termóstato/10
+termoterapia/10
+termoxénese/10
+termóxeno/10,14
+terna/10
+ternario/10,14
+terno/10
+tero/10
+terpeno/10
+terpina/10
+terpineol/12
+terra/10
+terracota/10
+terral/12
+terranovense/10
+terraplén/10
+terráqueo/10,14
+terrario/10
+terrasenco/10,14
+terratenente/10
+terraza/10
+terrazo/10
+terreal/12
+terreiro/10,14
+terremoto/10
+terreño/10,14
+terreo/10,14
+térreo/10,14
+terrestre/10
+terrexío/10
+terríbel/12
+terribelmente
+terrible/10
+terriblemente
+terrícola/10
+terrier/11
+terrífico/10,14
+terrina/10
+territorial/12
+territorialidade/10
+territorialmente
+territorio/10
+terríxeno/10,14
+terroeira/10
+terrón/10
+terror/10
+terrorífico/10,14
+terrorismo/10
+terrorista/10
+terrosidade/10
+terroso/10,14
+terso/10,14
+tersura/10
+teruelés/10,14
+terxiversábel/12
+terxiversable/10
+terxiversación/10
+terxiversador/10,13
+terzá/10
+terzo/10
+tesa/10
+tesalio/10,14
+tesalonicense/10
+tese/10
+tesela/10
+teselado/10,14
+tésera/10
+tesitura/10
+tesla/10
+teso/10,14
+tesoira/10
+tesoirada/10
+tesoiro/10
+tesón/10
+tesouraría/10
+tesoureiro/10,14
+tesourería/10
+tesouro/10
+test/10
+testáceo/10,14
+testada/10
+testador/10,13
+testalán/10,15
+testamentaría/10
+testamentario/10,14
+testamenteiro/10,14
+testamento/10
+testán/10,15
+testavao/10
+testeira/10
+testeiro/10
+testemuña/10
+testemuñal/12
+testemuño/10
+testicular/10
+testículo/10
+testificación/10
+testifical/12
+testo/10,14
+testón/10
+testosterona/10
+testudíneo/10
+testudo/10,14
+teta/10
+tetania/10
+tetánico/10,14
+tetanismo/10
+tetanización/10
+tétano/10
+teteira/10
+teteiro/10
+teto/10
+tetraciclina/10
+tetracloruro/10
+tetracordo/10
+tétrada/10
+tetradáctilo/10,14
+tetraédrico/10,14
+tetraedro/10
+tetragonal/12
+tetrágono/10
+tetragrama/10
+tetraloxía/10
+tetrámero/10,14
+tetrámetro/10
+tetramorfo/10,14
+tetraneumón/10
+tetraónido/10
+tetrapalpo/10
+tetraplexía/10
+tetrapléxico/10,14
+tetraploide/10
+tetrápodo/10
+tetráptero/10,14
+tetrarca/10
+tetrarcado/10
+tetrarquía/10
+tetrasílabo/10,14
+tetrástrofo/10,14
+tetratómico/10,14
+tetravalencia/10
+tetravalente/10
+tetraxónida/10
+tétrico/10,14
+tetrodóntido/10
+tetuaní/10
+tetudo/10,14
+teu
+teucro/10,14
+teupa/10
+teúrgo/10,14
+teúrxia/10
+teúrxico/10,14
+teus
+teutón/10,14
+teutónico/10,14
+teutonismo/10
+tex
+texano/10,14
+téxtil/10
+texto/10
+textual/12
+textualmente
+textura/10
+texturación/10
+thalweg/10
+theta/10
+ti
+tiamina/10
+tiara/10
+tiberino/10,14
+tibetano/10,14
+tibia/10
+tibial/12
+tic/10
+ticket/10
+tictac/10
+tifácea/10
+tífico/10,14
+tiflite/10
+tiflografía/10
+tiflólogo/10,14
+tifloloxía/10
+tiflolóxico/10,14
+tifo/10
+tifobacilose/10
+tifoide/10
+tifón/10
+tifoso/10,14
+tigre/10
+tigresa/10
+til/10
+tila/10
+tílburi/10
+tileiro/10
+tiliácea/10
+tilla/10
+tilleiro/10
+timbal/12
+timbaleiro/10,14
+timbre/10
+timelácea/10
+tímico/10,14
+timidamente
+timidez/10
+tímido/10,14
+timina/10
+timo/10
+timocracia/10
+timócrata/10
+timocrático/10,14
+timoeiro/10
+timol/12
+timón/10
+timoneiro/10,14
+timorato/10,14
+timorense/10
+timpanectomía/10
+timpánico/10,14
+timpanismo/10
+timpanite/10
+timpanítico/10,14
+tímpano/10
+tiña/10
+tindalización/10
+tineido/10
+tinerfeño/10,14
+tinguidura/10
+tino/10
+tiñoso/10,14
+tinta/10
+tinteiro/10
+tintín/10
+tinto/10,14
+tintorio/10,14
+tintura/10
+tinturaría/10
+tintureiro/10,14
+tinturería/10
+tínxido/10
+tinxitano/10,14
+tío/10,14
+tiol/12
+tiónico/10,14
+tiopa/10
+tiorba/10
+tiosulfato/10
+tiosulfúrico/10,14
+tiourea/10
+tipicamente
+típico/10,14
+tipificación/10
+tipismo/10
+tiple/10
+tipo/10,14
+tipocromía/10
+tipografía/10
+tipograficamente
+tipográfico/10,14
+tipógrafo/10,14
+tipoloxía/10
+tipolóxico/10,14
+tipometría/10
+tipómetro/10
+tiptoloxía/10
+típula/10
+tipúlido/10
+tira/10
+tirabeque/10
+tiracoios
+tiracroios
+tirada/10
+tiradeira/10
+tirador/10,13
+tirafonda/10
+tirafondo/10
+tiraleite/10
+tiraliñas
+tiramento/10
+tiranamente
+tiranés/10,14
+tiranía/10
+tiranicamente
+tiranicida/10
+tiranicidio/10
+tiránico/10,14
+tiranización/10
+tiranizador/10,13
+tirano/10,14
+tirante/10
+tirapé/10
+tirapedras
+tirapuxa/10
+tiratacos
+tiraxe/10
+tiricia/10
+tirio/10,14
+tirizó/10
+tiro/10
+tirocinio/10
+tiroglobulina/10
+tiroide/10
+tiroidectomía/10
+tiroideo/10,14
+tiroidismo/10
+tiroidite/10
+tirolés/10,14
+tiroliro/10
+tirón/10
+tironiano/10,14
+tirosina/10
+tiroteo/10
+tirotricina/10
+tiroxina/10
+tirreno/10,14
+tirso/10
+tiruleco/10,14
+tisana/10
+tisanóptero/10
+tisanuro/10
+tise/10
+tísico/10,14
+tisiólogo/10,14
+tisioloxía/10
+tisnadura/10
+tisne/10
+tisú/10
+titán/10
+titanicamente
+titánico/10,14
+titanífero/10,14
+titanio/10
+tití/10
+titificación/10
+titileo/10
+titío/10,14
+titor/10,13
+titoría/10
+titorial/12
+titubeante/10
+titubeo/10
+titulación/10
+titularidade/10
+título/10
+tixela/10
+tixelada/10
+tixola/10
+tixolada/10
+tixolo/10
+tixotropía/10
+tizón/10
+tmese/10
+toa/10
+toalla/10
+toalleiro/10
+toba/10
+tobal/12
+tobeira/10
+tobo/10
+tobogán/10
+tocábel/12
+tocable/10
+tocadela/10
+tocadiscos
+tocador/10,13
+tocamento/10
+tocante
+tocario/10,14
+tocata/10
+toco/10,14
+tocoferol/12
+tocografía/10
+tocólogo/10,14
+tocoloxía/10
+toconomía/10
+tocóstoma/10
+toda
+tódalas
+todas
+todo
+tódolos
+todopoderoso/10,14
+todos
+toeiro/10
+toelo/10
+toesa/10
+tofo/10
+toga/10
+togado/10,14
+togolés/10,14
+tola/10
+tolada/10
+tolambrón/10,15
+tolamente
+tolaría/10
+toldo/10
+toleada/10
+toledán/10
+toledano/10,14
+toleira/10
+toleirán/10,15
+toleirón/10,15
+tolemaico/10,14
+tolemia/10
+tolerábel/12
+tolerabilidade/10
+tolerable/10
+tolerancia/10
+tolerante/10
+tolerantismo/10
+tolería/10
+tolete/10
+toleteira/10
+tolledura/10
+tolleito/10,14
+tollemerendas
+tollo/10
+tolo/10,14
+tolosano/10,14
+tolteca/10
+tolueno/10
+toma/10
+tomábel/12
+tomable/10
+tomador/10,13
+tomadura/10
+tomatada/10
+tomatal/12
+tomate/10
+tomateira/10
+tomateiro/10,14
+tomavistas
+tomba/10
+tombal/12
+tomballón/10
+tombo/10
+tómbola/10
+tómbolo/10
+tomento/10
+tomentoso/10,14
+tomiño/10
+tomismo/10
+tomista/10
+tomo/10
+tomografía/10
+ton/10
+tona/10
+tonal/12
+tonalidade/10
+tondeón/10,15
+toneira/10
+tonel/12
+tonelada/10
+tonelaría/10
+tonelaxe/10
+toneleiro/10,14
+tonelería/10
+tongano/10,14
+tonicidade/10
+tónico/10,14
+tonificación/10
+tonificante/10
+toniña/10
+tonometría/10
+tonómetro/10
+tonsila/10
+tonsilar/10
+tonsura/10
+tontina/10
+top-less
+topacio/10
+topada/10
+tope/10
+topete/10
+tópico/10,14
+topografía/10
+topográfico/10,14
+topógrafo/10,14
+topoloxía/10
+topolóxico/10,14
+topometría/10
+topón/10,15
+toponimia/10
+toponímico/10,14
+topónimo/10
+toponomástica/10
+toponomástico/10,14
+toque/10
+toqueira/10
+toqueneo/10
+toqueno/10,14
+tora/10
+Tora/10
+torácico/10,14
+toracocentese/10
+toracoplastia/10
+toracotomía/10
+torada/10
+tórax
+torba/10
+torboada/10
+torbón/10
+torca/10
+torcaza/10
+torcedor/10,13
+torcedura/10
+tórculo/10
+torda/10
+tordeada/10
+tordo/10,14
+toréutica/10
+torga/10
+torgallo/10
+torgo/10
+torgueira/10
+torio/10
+torita/10
+tormenta/10
+tormento/10
+tormentoso/10,14
+torna/10
+tornadoiro/10
+tornafogo/10
+tornarratos
+tornasol/10
+tornaventos
+tornavoda/10
+tornaxeira/10
+torneadura/10
+tornecelo/10
+torneira/10
+torneiro/10,14
+torneo/10
+tornés/10,14
+torniqueta/10
+torniquete/10
+torno/10
+toro/10
+torollo/10
+torolo/10
+toromballo/10
+toromelo/10
+torón/10
+torpe/10
+torpedeiro/10,14
+torpedeo/10
+torpedínido/10
+torpedo/10
+torpemente
+torpeza/10
+tórpido/10,14
+torpor/10
+torque/10
+torrada/10
+torrador/10,13
+torradora/10
+torre/10
+torrefacción/10
+torrefacto/10,14
+torreiro/10,14
+torrencial/12
+torrencialmente
+torrente/10
+torreón/10
+torresmo/10
+torreta/10
+torrezo/10
+tórrido/10,14
+torrisco/10
+torrontés/10
+torsión/10
+torso/10
+torta/10
+tortilla/10
+torto/10,14
+tortón/10
+tortosino/10,14
+tortullo/10
+tortuosamente
+tortuosidade/10
+tortuoso/10,14
+tortura/10
+torturador/10,13
+torvo/10,14
+torzón/10
+toscano/10,14
+tose/10
+tosquiador/10,13
+tosta/10
+tostada/10
+tosteiro/10
+tostón/10
+total/12
+totalidade/10
+totalitario/10,14
+totalitarismo/10
+totalitarista/10
+totalización/10
+totalizador/10,13
+totalmente
+tótem/10
+totémico/10,14
+totemismo/10
+touba/10
+touca/10
+toucador/10
+touceira/10
+touciñeira/10
+touciñeiro/10,14
+touciñento/10,14
+touciño/10
+touliña/10
+toupa/10
+toupeira/10
+toupello/10
+toupiñeira/10
+toupo/10
+touporroutou/10
+toura/10
+touraboura/10
+toural/12
+tourea/10
+toureiro/10,14
+toureo/10
+touril/12
+touriño/10,14
+touro/10
+tourón/10
+tourona/10
+tourondo/10,14
+touticeira/10
+toutizo/10
+touza/10
+touzo/10
+toxal/12
+toxeira/10
+toxemia/10
+toxicidade/10
+tóxico/10,14
+toxicodermia/10
+toxicólogo/10,14
+toxicoloxía/10
+toxicolóxico/10,14
+toxicomanía/10
+toxicómano/10,14
+toxicopatía/10
+toxicose/10
+toxina/10
+toxo/10
+toxoplasma/10
+toxoplasmose/10
+traba/10
+trabada/10
+trabadela/10
+trabadense/10
+trabadoira/10
+trabadura/10
+trabalinguas
+traballador/10,13
+traballo/10
+traballosamente
+traballoso/10,14
+trabanco/10
+trabatel/12
+trabazón/10
+trabe/10
+trábea/10
+trabécula/10
+trabelo/10
+trabinca/10
+trabuco/10
+trabuquete/10
+traca/10
+tracción/10
+tracio/10,14
+tracoma/10
+tracomatoso/10,14
+tracto/10
+tractor/10
+tractorista/10
+tractriz/10
+trade/10
+tradición/10
+tradicional/12
+tradicionalismo/10
+tradicionalista/10
+tradicionalmente
+trado/10
+traducíbel/12
+traducible/10
+tradución/10
+tradutor/10,13
+trafega/10
+traficante/10
+tráfico/10
+trafulqueiro/10,14
+tragábel/12
+tragable/10
+tragacanto/10
+tragadeira/10
+tragador/10,13
+trago/10
+traída/10
+traidor/10,13
+traidoramente
+traidoría/10
+tráiler/11
+traíña/10
+traiñeira/10
+traiñón/10
+traizoeiro/10,14
+traizón/10
+tralla/10
+trallada/10
+tralleira/10
+tralleirón/10
+trallo/10
+trallón/10
+tralo/10,14
+trama/10
+tramador/10,13
+tramallo/10
+trambollo/10
+tramela/10
+tramitábel/12
+tramitable/10
+tramitación/10
+trámite/10
+tramo/10
+tramontana/10
+trampa/10
+trampolín/10
+trampón/10,15
+tramposo/10,14
+trampullada/10
+trampulleiro/10,14
+trampuzas
+tranca/10
+trancada/10
+trancallo/10
+trancanil/12
+trancazo/10
+trancha/10
+trancho/10
+tranco/10
+trandeira/10
+trangallada/10
+trangalleiro/10,14
+tranganillo/10
+tranqueiro/10
+tranquilamente
+tranquilidade/10
+tranquilizador/10,13
+tranquilizante/10
+tranquilo/10,14
+transacción/10
+transaccional/12
+transahariano/10,14
+transalpino/10,14
+transandino/10,14
+transatlántico/10,14
+transbordador/10,13
+transbordo/10
+transcaucásico/10,14
+transcendencia/10
+transcendental/12
+transcendentalismo/10
+transcendentalista/10
+transcendente/10
+transcontinental/12
+transcrición/10
+transcrito/10,14
+transcritor/10,13
+transcurso/10
+transcutáneo/10,14
+transdución/10
+transdutor/10
+transecular/10
+transepto/10
+transeúnte/10
+transexual/12
+transexualidade/10
+transexualismo/10
+transferencia/10
+transferíbel/12
+transferible/10
+transferidor/10,13
+transfigurábel/12
+transfigurable/10
+transfiguración/10
+transfigurador/10,13
+transfixión/10
+transformábel/12
+transformable/10
+transformación/10
+transformacional/12
+transformacionalismo/10
+transformacionalista/10
+transformador/10,13
+transformativo/10,14
+transformismo/10
+transformista/10
+tránsfuga/10
+transfuguismo/10
+transfusión/10
+transgresión/10
+transgresor/10,13
+transhumancia/10
+transhumante/10
+transiberiano/10,14
+transición/10
+transido/10,14
+transilvano/10,14
+transistor/10
+transitábel/12
+transitabilidade/10
+transitable/10
+transitivamente
+transitividade/10
+transitivo/10,14
+tránsito/10
+transitoriamente
+transitoriedade/10
+transitorio/10,14
+transixencia/10
+transixente/10
+translación/10
+translaticio/10,14
+translativo/10,14
+translimitación/10
+transliteración/10
+translocación/10
+translucidez/10
+translúcido/10,14
+transmediterráneo/10,14
+transmigración/10
+transmigratorio/10,14
+transmisíbel/12
+transmisibilidade/10
+transmisible/10
+transmisión/10
+transmisor/10,13
+transmontano/10,14
+transmutábel/12
+transmutabilidade/10
+transmutable/10
+transmutación/10
+transmutativo/10,14
+transmutatorio/10,14
+transnacional/12
+transo/10
+transoceánico/10,14
+transpacífico/10,14
+transparencia/10
+transparente/10
+transpirábel/12
+transpirable/10
+transpiración/10
+transpirenaico/10,14
+transplantábel/12
+transplantable/10
+transplantador/10,13
+transplante/10
+transportábel/12
+transportable/10
+transportación/10
+transportador/10,13
+transporte/10
+transportista/10
+transposición/10
+transpositivo/10,14
+transpositor/10,13
+transubstanciación/10
+transubstancial/12
+transudación/10
+transuránico/10,14
+transvasábel/12
+transvasable/10
+transvasamento/10
+transversal/12
+transversalidade/10
+transversalmente
+transverso/10,14
+transxordano/10,14
+tranvía/10
+tranviario/10,14
+trapa/10
+trapallada/10
+trapallas
+trapalleiro/10,14
+trapallo/10
+trapecial/12
+trapeciforme/10
+trapecio/10
+trapecista/10
+trapeiro/10,14
+trapela/10
+trapeleada/10
+trapelo/10,14
+trapezoédrico/10,14
+trapezoedro/10
+trapezoidal/12
+trapezoide/10
+trapista/10
+trapo/10
+traque/10
+traquea/10
+traqueado/10
+traqueal/12
+traqueíte/10
+traqueobronquite/10
+traqueoscopia/10
+traqueostomía/10
+traqueotomía/10
+traquínido/10
+traquita/10
+tras
+trasacordo/10
+trasantonte
+trascanto/10
+trascoro/10
+traseira/10
+traseiro/10,14
+trasfega/10
+trasfegador/10,13
+trasfogueiro/10
+trasga/10
+trasgada/10
+trasgo/10
+trasgueiro/10
+trasladábel/12
+trasladable/10
+traslado/10
+trasleitada/10
+trasmallo/10
+trasmontano/10,14
+trasnada/10
+trasno/10
+trasnoitada/10
+trasnoitador/10,13
+traspasábel/12
+traspasable/10
+traspase/10
+traspaso/10
+trasposto/10,14
+traste/10
+trastornador/10,13
+trastorno/10
+tratábel/12
+tratable/10
+tratadista/10
+tratamento/10
+tratante/10
+trato/10
+trauma/10
+traumático/10,14
+traumatismo/10
+traumatólogo/10,14
+traumatoloxía/10
+traumatolóxico/10,14
+través
+travesa/10
+traveseiro/10
+travesía/10
+travesío/10,14
+traveso/10,14
+travestí/10
+travestismo/10
+travesura/10
+traxe/10
+traxecto/10
+traxectoria/10
+traxedia/10
+traxicamente
+tráxico/10,14
+traxicomedia/10
+traxicómico/10,14
+traza/10
+trazábel/12
+trazable/10
+trazador/10,13
+trazo/10
+trebello/10
+treboada/10
+trebón/10
+trece/10
+treceavo/10,14
+trécola/10
+tregua/10
+treita/10
+treito/10
+treitoira/10
+treixa/10
+treixada/10
+treixadura/10
+trela/10
+trelo/10
+trema/10
+trematodo/10
+trémbora/10
+tremebundo/10,14
+tremedal/12
+tremedeira/10
+tremelucente/10
+tremendismo/10
+tremendo/10,14
+tremente/10
+trementina/10
+tremesía/10
+tremesiña/10
+tremesiño/10,14
+tremiñado/10
+tremo/10
+tremoia/10
+tremoieiro/10,14
+trémolo/10
+tremor/10
+trémulo/10,14
+tren/10
+trencha/10
+trenco/10,14
+trenla/10
+treno/10
+trenza/10
+treo/10
+treonina/10
+trepanación/10
+trépano/10
+trepia/10
+trepidación/10
+trepidante/10
+treponema/10
+tres/10
+trescentas
+trescentos
+tresillo/10
+tresquiáltera/10
+treu/10
+trevo/10
+triacanto/10
+triácido/10
+tríade/10
+triaga/10
+trial/12
+triangulación/10
+triangulador/10,13
+triangularmente
+triángulo/10
+trianual/12
+triarca/10
+triarquía/10
+trías
+triásico/10,14
+tríbade/10
+tribadismo/10
+tribal/12
+tribalismo/10
+tribásico/10,14
+tribo/10
+triboelectricidade/10
+triboeléctrico/10,14
+triboloxía/10
+triboluminescencia/10
+tribometría/10
+tribómetro/10
+tríbraco/10
+tribulación/10
+tribuna/10
+tribunado/10
+tribunal/12
+tribunicio/10,14
+tribuno/10
+tributábel/12
+tributable/10
+tributación/10
+tributante/10
+tributario/10,14
+tributo/10
+tricéfalo/10,14
+tricenal/12
+tricentenario/10,14
+tricentésimo/10,14
+tríceps
+triciclo/10
+tricio/10
+triclínico/10,14
+triclinio/10
+tricó/10
+tricocéfalo/10
+tricocefalose/10
+tricociste/10
+tricófito/10
+tricolor/10
+tricoma/10
+tricomicose/10
+tricomonas
+tricomoníase/10
+tricóptero/10
+tricordo/10
+tricorne/10
+tricose/10
+tricotomía/10
+tricotómico/10,14
+tricroico/10,14
+tricroísmo/10
+tricromía/10
+tricúspide/10
+tridáctilo/10,14
+tridentado/10,14
+tridente/10
+tridentífero/10,14
+tridentino/10,14
+tridimensional/12
+triduo/10
+triédrico/10,14
+triedro/10
+trienal/12
+trienio/10
+triestino/10,14
+trifásico/10,14
+trífido/10,14
+trifoliado/10,14
+triforio/10
+triforme/10
+trifurcación/10
+trigá/10
+trigal/12
+tríglido/10
+tríglifo/10
+trigo/10,14
+trigonal/12
+trígono/10
+trigonocéfalo/10,14
+trigonometría/10
+trigonométrico/10,14
+trigueiro/10,14
+trilateral/12
+trilingüe/10
+trilita/10
+trilítero/10,14
+trílito/10
+trilla/10
+trilladura/10
+trillo/10
+trillón/10
+trilo/10
+trilobite/10
+trilobulado/10,14
+trilocular/10
+triloxía/10
+trilóxico/10,14
+trimarán/10
+trimembre/10
+trimensual/12
+trímero/10,14
+trimestral/12
+trimestralmente
+trimestre/10
+trímetro/10,14
+trimotor/10,13
+trimurti/10
+trinca/10
+trincada/10
+trincha/10
+trinchante/10
+trincheira/10
+trinchete/10
+trincho/10
+trindade/10
+trinervado/10,14
+trinitario/10,14
+trinitense/10
+trinitrobenceno/10
+trinitrotolueno/10
+trino/10,14
+trinomio/10
+trinquete/10
+trinta/10
+trintavo/10,14
+trintena/10
+trío/10
+tríodo/10
+trioico/10,14
+trióxido/10
+tripa/10
+tripada/10
+tripallada/10
+tripanosoma/10
+tripartición/10
+tripartito/10,14
+tripaxe/10
+tripeiro/10,14
+tripétido/10
+triplano/10
+triplete/10
+triplicación/10
+triplicador/10,13
+triplicidade/10
+triplo/10,14
+triploblástico/10,14
+triploide/10
+triplopía/10
+trípode/10
+trípoli/10
+tripolitano/10,14
+tripón/10
+tripsina/10
+tríptico/10
+tripulación/10
+tripulante/10
+triquetraque/10
+triquíase/10
+triquina/10
+triquinose/10
+trirrectángulo/10
+trirreme/10
+tris/10
+trisaxio/10
+trisca/10
+tríscele/10
+trisco/10
+trisección/10
+trisector/10
+trisectriz/10
+trisílabo/10,14
+trismo/10
+trisomía/10
+trisómico/10,14
+triste/10
+tristeiro/10,14
+tristemente
+tristeza/10
+trístico/10,14
+tristura/10
+triteísmo/10
+triteísta/10
+tritíceo/10,14
+tritio/10
+tritón/10
+tritongación/10
+tritongo/10
+tritónido/10
+trítono/10
+triturábel/12
+triturable/10
+trituración/10
+triturador/10,13
+triunfador/10,13
+triunfal/12
+triunfalismo/10
+triunfalista/10
+triunfalmente
+triunfante/10
+triunfo/10
+triunviral/12
+triunvirato/10
+triunviro/10
+trivalencia/10
+trivalente/10
+trivés/10,14
+trivial/12
+trivialidade/10
+trivialmente
+trivio/10
+trixémino/10,14
+trixésima
+trixésimas
+trixésimo
+trixésimos
+troba/10
+trobador/10,13
+trobadoresco/10,14
+trobeiro/10,14
+trobisco/10
+trobo/10
+trocábel/12
+trocable/10
+trocador/10,13
+trocaico/10,14
+trocánter/10
+trochada/10
+trocho/10,14
+trocisco/10
+tróclea/10
+troco/10
+trofeo/10
+trófico/10,14
+trofismo/10
+trofoblasto/10
+trofoloxía/10
+trofoneurose/10
+trofopatía/10
+troglodita/10
+troglodítico/10,14
+troglófilo/10,14
+troia/10
+troiano/10,14
+troica/10
+troita/10
+troitada/10
+troiteiro/10,14
+trola/10
+trole/10
+trolebús/10
+troleiro/10,14
+troll/10
+trolleiro/10,14
+trollo/10
+tromba/10
+trombina/10
+trombo/10
+trombocito/10
+trombocitose/10
+tromboflebite/10
+tromboide/10
+trombón/10
+tromboplastina/10
+trombose/10
+trompa/10
+trompada/10
+trompazo/10
+trompeta/10
+trompetada/10
+trompetista/10
+tronada/10
+tronador/10,13
+tronante/10
+tronco/10
+troncocónico/10,14
+troneira/10
+tronido/10
+trono/10
+tronza/10
+tronzador/10
+tronzón/10
+tropa/10
+tropel/12
+tropelía/10
+tropeolácea/10
+tropeza/10
+tropezal/12
+tropezo/10
+tropezón/10
+tropical/12
+trópico/10,14
+tropismo/10
+tropo/10
+tropoloxía/10
+tropolóxico/10,14
+troponómico/10,14
+tropopausa/10
+troposfera/10
+tróquele/10
+troqueo/10
+troquílido/10
+trosma/10
+trotador/10,13
+trote/10
+trotskismo/10
+trotskista/10
+troula/10
+trouleante/10
+trouleiro/10,14
+trouleo/10
+troupeleo/10
+trouso/10
+trouxa/10
+trouxadeira/10
+trouzo/10
+truán/10,15
+trucada/10
+trucador/10,13
+trucaxe/10
+truco/10
+truculencia/10
+truculento/10,14
+trueiro/10
+truel/12
+trufa/10
+truísmo/10
+trullada/10
+trullo/10
+truncamento/10
+trunfo/10
+truque/10
+trusgo/10,14
+trust/10
+tsar/10
+tsarévich/10
+tsarina/10
+tsarismo/10
+tsarista/10
+tse-tse/10
+tsunami/10
+túa
+tuareg/10
+túas
+tuba/10
+tubario/10,14
+tubeira/10
+tuberácea/10
+tuberculina/10
+tuberculización/10
+tubérculo/10
+tuberculoma/10
+tuberculose/10
+tuberculoso/10,14
+tuberiforme/10
+tuberoide/10
+tuberosidade/10
+tuberoso/10,14
+tubo/10
+tubular/10
+tubulífero/10
+túbulo/10
+tubuloso/10,14
+tucano/10
+tudel/12
+tudense/10
+tudesco/10,14
+tufarada/10
+tufeira/10
+tufo/10
+tugurio/10
+tuia/10
+tuición/10
+tuitivo/10,14
+tularemia/10
+tule/10
+tuliano/10,14
+tulio/10
+tulipa/10
+tulipán/10
+tulla/10
+tumba/10
+tumefacción/10
+tumefacto/10,14
+tumescencia/10
+tumescente/10
+túmido/10,14
+tumor/10
+tumoración/10
+tumoral/12
+tumoroso/10,14
+tumulario/10,14
+túmulo/10
+tumulto/10
+tumultuario/10,14
+tumultuosamente
+tumultuoso/10,14
+tuna/10
+tuña/10
+tunante/10,14
+tunda/10
+tundra/10
+túnel/10
+tunesino/10,14
+tungstato/10
+tungsteno/10
+túngstico/10,14
+tungstita/10
+túnica/10
+tunicado/10,14
+tunicela/10
+túnido/10
+tunisiano/10,14
+tuno/10,14
+tupí/10
+tupizo/10
+turánico/10,14
+turba/10
+turbación/10
+turbador/10,13
+turbamulta/10
+turbante/10
+turbeira/10
+turbelario/10
+turbidimetría/10
+túrbido/10,14
+turbina/10
+turbinado/10,14
+turbínido/10
+turbio/10,14
+turbito/10
+turboalimentación/10
+turboalimentado/10,14
+turboalimentador/10
+turboalternador/10
+turbobomba/10
+turbocompresión/10
+turbocompresor/10
+turbohélice/10
+turbomotor/10
+turbopropulsor/10
+turborreactor/10
+turbulencia/10
+turbulento/10,14
+turco/10,14
+turcomán/10,14
+turdetano/10,14
+túrdido/10
+túrdulo/10,14
+turíbulo/10
+turiferario/10
+turífero/10,14
+turificación/10
+turinés/10,14
+turinxio/10,14
+turión/10
+turismo/10
+turista/10
+turístico/10,14
+turkmeno/10,14
+turmalina/10
+turolense/10
+turonés/10,14
+turquesa/10
+turquí/10
+turrada/10
+turritélido/10
+turrón/10,15
+turuleque/10
+turuleca/10
+turxescencia/10
+turxescente/10
+turxidez/10
+túrxido/10,14
+tusigueira/10
+tusor/10
+tusto/10
+tute/10
+tutela/10
+tutelo/10
+tutía/10
+tuto/10
+tutti/10
+tutú/10
+tuvalés/10,14
+túzaro/10,14
+twist/10
+u-la
+u-las
+u-lo
+u-los
+u/10
+ubérrimo/10,14
+ubicuidade/10
+ubicuitario/10,14
+ubicuo/10,14
+ubrada/10
+ubre/10
+ucase/10
+uceira/10
+ucheira/10
+ucraíno/10,14
+udómetro/10
+ufido/10
+ufólogo/10,14
+ufoloxía/10
+ufolóxico/10,14
+ugandés/10,14
+úgrico/10,14
+ugrofinés/10
+ulalxia/10
+ulano/10
+úlcera/10
+ulceración/10
+ulcerativo/10,14
+ulceroso/10,14
+ulema/10
+ulisqueiro/10,14
+ulite/10
+ulixinoso/10,14
+ullán/10,14
+ulmácea/10
+ulna/10
+ulnar/10
+ulorraxia/10
+ulterior/10
+ulteriormente
+ultimación/10
+ultimamente
+ultimato/10
+último/10,14
+ultra/10
+ultracentrífuga/10
+ultracorrección/10
+ultracorrecto/10,14
+ultracurto/10,14
+ultradereita/10
+ultraesquerda/10
+ultrafiltración/10
+ultraísmo/10
+ultraísta/10
+ultralixeiro/10,14
+ultramar/10
+ultramarino/10,14
+ultramicroscopia/10
+ultramicroscópico/10,14
+ultramicroscopio/10
+ultramoderno/10,14
+ultramontanismo/10
+ultramontano/10,14
+ultrarrápido/10,14
+ultrasensíbel/12
+ultrasensible/10
+ultrasón/10
+ultrasónico/10,14
+ultraterrestre/10
+ultratumba/10
+ultravermello/10,14
+ultravioleta/10
+ultravirus
+ultraxante/10
+ultraxe/10
+ulva/10
+umbela/10
+umbelado/10,14
+umbelífera/10
+umbeliforme/10
+umbélula/10
+umbilicado/10,14
+umbilical/12
+umbro/10,14
+umeiro/10
+umeral/12
+úmero/10
+un/10
+uña/10
+uñada/10
+uñagata/10
+uñanco/10
+unánime/10
+unanimemente
+unanimidade/10
+unanimismo/10
+unanimista/10
+uncial/12
+unciforme/10
+uncinado/10,14
+unción/10
+undécimo/10,14
+underground/10
+uñeiro/10
+ungüe/10
+ungüentario/10,14
+ungüento/10
+unguiculado/10,14
+ungular/10
+ungulígrado/10,14
+unha
+unhas
+uniata/10
+uniaxial/12
+uniáxico/10,14
+uníbel/12
+unible/10
+unicamente
+unicameral/12
+unicelular/10
+unicidade/10
+único/10,14
+unicolor/10
+unicorne/10
+unicornio/10
+unidáctilo/10,14
+unidade/10
+unidimensional/12
+unidireccional/12
+unifamiliar/10
+unificábel/12
+unificable/10
+unificación/10
+unificador/10,13
+unifloro/10,14
+unifoliado/10,14
+uniformación/10
+uniformador/10,13
+uniforme/10
+uniformemente
+uniformidade/10
+unilabiado/10,14
+unilateral/12
+unilateralidade/10
+unilateralmente
+unilingüe/10
+unilobulado/10,14
+unilocular/10
+uninominal/12
+unión/10
+uniónido/10
+unionismo/10
+unionista/10
+uníparo/10,14
+unipersoal/12
+unipolar/10
+unisex
+unisexuado/10,14
+unisexual/12
+unisonancia/10
+unísono/10,14
+unitario/10,14
+unitarismo/10
+unitarista/10
+unitivo/10,14
+univalente/10
+univalvo/10,14
+universal/12
+universalidade/10
+universalismo/10
+universalista/10
+universalización/10
+universalmente
+universíada/10
+universidade/10
+universitario/10,14
+universo/10
+univocamente
+univocidade/10
+unívoco/10,14
+unixénito/10,14
+unlla/10
+unllada/10
+unlleiro/10
+uns
+untador/10,13
+untadura/10
+untaza/10
+unto/10
+untuosidade/10
+untuoso/10,14
+untura/10
+uperización/10
+upúpido/10
+uracilo/10
+uraliano/10,14
+urálico/10,14
+uralita/10
+uraloaltaico/10,14
+uranato/10
+urania/10
+uránico/10,14
+uranífero/10,14
+uranilo/10
+uranio/10
+uranismo/10
+Urano/10
+uranografía/10
+uranógrafo/10,14
+uranólito/10
+uranoloxía/10
+uranometría/10
+uranómetro/10
+uranoplastia/10
+uranorama/10
+uranoscopia/10
+uranoso/10,14
+urato/10
+uraturia/10
+urbanidade/10
+urbanismo/10
+urbanista/10
+urbanístico/10,14
+urbanización/10
+urbano/10,14
+urbe/10
+urce/10
+urceira/10
+urceolado/10,14
+urda/10
+urdideira/10
+urdidoira/10
+urdidor/10,13
+urdú/10
+urea/10
+urease/10
+uredospora/10
+ureico/10,14
+ureido/10
+uremia/10
+urémico/10,14
+uréter/10
+ureteral/12
+ureteralxia/10
+ureterite/10
+ureterografía/10
+ureterotomía/10
+uretra/10
+uretral/12
+uretralxia/10
+uretrectomía/10
+uretrite/10
+uricemia/10
+úrico/10,14
+urina/10
+urinario/10,14
+urinífero/10,14
+urna/10
+uro/10
+urobilina/10
+urobilinóxeno/10
+urobilinuria/10
+urocistite/10
+urocordado/10
+urodelo/10
+urografía/10
+urólogo/10,14
+uroloxía/10
+urolóxico/10,14
+urómetro/10
+uropixial/12
+uropixio/10
+uropodio/10
+urorraxia/10
+urorrea/10
+uroscopia/10
+urose/10
+urotropina/10
+uroxenital/12
+urraca/10
+urro/10
+úrsido/10
+ursulina/10
+urticácea/10
+urticación/10
+urticante/10
+urticaria/10
+urubú/10
+uruguaio/10,14
+urxencia/10
+urxente/10
+urxentemente
+usanza/10
+usbeco/10,14
+usma/10
+uso/10
+usual/12
+usualmente
+usuario/10,14
+usucapión/10
+usufruto/10
+usufrutuario/10,14
+usura/10
+usurario/10,14
+usureiro/10,14
+usurpación/10
+usurpador/10,13
+ut/10
+utensilio/10
+uteriforme/10
+uterino/10,14
+uterismo/10
+útero/10
+uteromanía/10
+uteropatía/10
+uterorraxia/10
+uteroscopia/10
+uticense/10
+útil/10
+utilidade/10
+utilitario/10,14
+utilitarismo/10
+utilitarista/10
+utilizábel/12
+utilizable/10
+utilización/10
+utilmente
+utopía/10
+utopicamente
+utópico/10,14
+utopista/10
+utricular/10
+utricularia/10
+utrículo/10
+utriculoso/10,14
+uva/10
+uve/10
+úvea/10
+uveira/10
+uveíte/10
+úvula/10
+uvular/10
+uvulite/10
+uxa/10
+uxoricida/10
+uxoricidio/10
+uz/10
+uzal/12
+vaca/10
+vacación/10
+vacada/10
+vacaloura/10
+vacante/10
+vacariza/10
+vacceo/10,14
+vacilación/10
+vacilante/10
+vacina/10
+vacinación/10
+vacinador/10,13
+vacínico/10,14
+vacinoterapia/10
+vacoira/10
+vacuidade/10
+vacún/10,14
+vacuo/10,14
+vacúolo/10
+vacuoma/10
+vacuómetro/10
+vadeábel/12
+vadeable/10
+vademécum/10
+vadío/10,14
+vaga/10
+vagabundaxe/10
+vagabundo/10,14
+vagallón/10
+vagalume/10
+vagamente
+vagancia/10
+vaganta/10
+vagantío/10
+vagaroso/10,14
+vago/10,14
+vagón/10
+vagoneta/10
+vaguidade/10
+vai
+vaia
+vaiades
+vaiamos
+vaian
+vaias
+vaidade/10
+vaído/10
+vaidoso/10,14
+vaíña/10
+vainilla/10
+vaira/10
+vaivén/10
+vaixela/10
+val/10
+valaco/10,14
+valadourés/10,14
+valancada/10
+valdeba/10
+valdense/10
+valdeorrés/10,14
+valdostano/10,14
+valdubrés/10,14
+vale/10
+valedoiro/10,14
+valedor/10,13
+valeira/10
+valemento/10
+valencia/10
+valencianismo/10
+valencianista/10
+valenciano/10,14
+valente/10
+valentemente
+valentía/10
+valeriana/10
+valerianácea/10
+valeriánico/10,14
+valetudinario/10,14
+valga/10
+valgada/10
+valgo/10,14
+valí/10
+valía/10
+validación/10
+validamente
+validez/10
+válido/10,14
+valigato/10
+valiña/10
+valioso/10,14
+valisoletano/10,14
+valo/10
+valón/10,14
+valor/10
+valoración/10
+valorativo/10,14
+valorización/10
+valorosamente
+valorosidade/10
+valoroso/10,14
+valquiria/10
+valse/10
+valume/10
+valva/10
+valvado/10,14
+valviforme/10
+válvula/10
+valvulado/10,14
+valvular/10
+valvulite/10
+valvuloplastia/10
+valvulotomía/10
+vamos
+vampiresa/10
+vampirismo/10
+vampiro/10
+van/10
+vanadio/10
+vandálico/10,14
+vandalismo/10
+vándalo/10,14
+vangarda/10
+vangardismo/10
+vangardista/10
+vangloria/10
+vanilina/10
+vantaxe/10
+vantaxoso/10,14
+vanuatiano/10,14
+vao/10
+vapor/10
+vaporización/10
+vaporizador/10
+vaporosidade/10
+vaporoso/10,14
+vaqueiro/10,14
+var/10
+vara/10
+varada/10
+varadoiro/10
+varal/12
+varanca/10
+varanda/10
+varcia/10
+vareador/10,13
+vareixa/10
+varela/10
+varenga/10
+varesino/10,14
+vareta/10
+varexador/10,13
+varexo/10
+varga/10
+vargado/10
+varganzo/10
+vargo/10
+variábel/12
+variabelmente
+variabilidade/10
+variable/10
+variablemente
+variación/10
+variante/10
+varianza/10
+varias
+varicela/10
+varicocele/10
+varicoso/10,14
+variedade/10
+vario/10,14
+varíola/10
+variólico/10,14
+varioloide/10
+varioloso/10,14
+variómetro/10
+varios
+variz/10
+varizo/10
+varo/10,14
+varón/10
+varredallas
+varredoiro/10
+varredor/10,13
+varredura/10
+varruma/10
+varsoviano/10,14
+varudo/10,14
+varxa/10
+vas
+vasalaxe/10
+vasallo/10
+vasalo/10,14
+vasca/10
+vascalleiro/10
+vascallo/10
+vasco/10,14
+vascófilo/10,14
+vascón/10,14
+vascular/10
+vascularidade/10
+vascularización/10
+vascularizado/10,14
+vascullo/10
+vasectomía/10
+vaselina/10
+vasilla/10
+vaso/10
+vasoconstrición/10
+vasoconstritor/10,13
+vasodilatación/10
+vasodilatador/10,13
+vasoira/10
+vasoirada/10
+vasomotor/10
+vasomotriz/10
+vasopresina/10
+vasquiña/10
+vasteza/10
+vasto/10,14
+vate/10
+váter/10
+vaticanismo/10
+vaticanista/10
+vaticano/10,14
+vaticinador/10,13
+vaticinio/10
+vatímetro/10
+vaxa/10
+vaxina/10
+vaxinal/12
+vaxiniforme/10
+vaxinismo/10
+vaxinite/10
+vea/10
+veado/10,14
+veceira/10
+veceiro/10,14
+veciñal/12
+veciñanza/10
+veciño/10,14
+vector/10
+vectorial/12
+Veda/10
+veda/10
+vedete/10
+védico/10,14
+vedismo/10
+vedor/10,13
+vedoría/10
+vedramio/10
+vedraño/10,14
+vedrés/10,14
+vedro/10
+vehemencia/10
+vehemente/10
+vehementemente
+vehicular/10
+vehículo/10
+veiga/10
+veiro/10,14
+vela/10
+velación/10
+velador/10
+veladura/10
+velaí
+velaíño/10,14
+velairiña/10
+velame/10
+velaquí
+velario/10
+velarización/10
+vélaro/10
+veleidade/10
+veleidoso/10,14
+veleiro/10,14
+veleno/10
+velenoso/10,14
+vella/10
+velleira/10
+velleiro/10,14
+vellez/10
+vello/10,14
+vellouqueiro/10,14
+velocidade/10
+velocímetro/10
+velocípede/10
+velocipedismo/10
+velocipedista/10
+velocista/10
+velódromo/10
+velorio/10
+velorizo/10
+veloz/10
+velozmente
+veludo/10
+venabre/10
+venal/12
+venalidade/10
+venatorio/10,14
+vencedor/10,13
+vencella/10
+vencello/10
+vencemento/10
+vencíbel/12
+vencible/10
+venda/10
+vendaval/12
+vendaxe/10
+vendedor/10,13
+vendeta/10
+vendíbel/12
+vendible/10
+vendima/10
+vendimador/10,13
+vendimiño/10,14
+vendimo/10
+veneciano/10,14
+venerábel/12
+venerabilidade/10
+venerable/10
+veneración/10
+venéreo/10,14
+venereoloxía/10
+venérido/10
+véneto/10,14
+venezolano/10,14
+venia/10
+venial/12
+venialidade/10
+venialmente
+venoso/10,14
+venres
+ventá/10
+ventada/10
+ventallo/10
+ventas
+ventilación/10
+ventilador/10
+vento/10
+ventosa/10
+ventosidade/10
+ventoso/10,14
+ventral/12
+ventre/10
+ventrecha/10
+ventricular/10
+ventrículo/10
+ventril/12
+ventrílocuo/10,14
+ventriloquia/10
+ventrudo/10,14
+ventrullo/10
+ventura/10
+ventureiro/10,14
+venturoso/10,14
+Venus
+venusiano/10,14
+venustade/10
+venusto/10,14
+veo/10
+veracidade/10
+verán/10
+veraneante/10
+veraneo/10
+veras
+veratrina/10
+veratro/10
+veraz/10
+verba/10
+verbal/12
+verbalismo/10
+verbalista/10
+verbalización/10
+verbalmente
+verbasco/10
+verbena/10
+verbenácea/10
+verbeneiro/10,14
+verberación/10
+verbo/10
+verborrea/10
+verbosidade/10
+verboso/10,14
+verdade/10
+verdadeiramente
+verdadeiro/10,14
+verde/10
+verdeal/12
+verdeallo/10
+verdegaio/10,14
+verdel/12
+verdello/10,14
+verderolo/10
+verdete/10
+verdoallo/10
+verdor/10
+verdoso/10,14
+verdugo/10,14
+verdura/10
+verea/10
+veredicto/10
+verga/10
+vergallada/10
+vergallán/10,15
+vergallazo/10
+vergalleira/10
+vergallo/10
+vergo/10
+vergoña/10
+vergoñento/10,14
+vergoñoso/10,14
+vergonza/10
+vergonzoso/10,14
+vergueiro/10,14
+verídico/10,14
+verificábel/12
+verificable/10
+verificación/10
+verificador/10,13
+verinés/10,14
+veriño/10
+verismo/10
+verista/10
+verme/10
+vermello/10,14
+vermellón/10
+vermétido/10
+vermicida/10
+vermicular/10
+vermiculoso/10,14
+vermídeo/10
+vermiforme/10
+vermífugo/10,14
+vermioso/10,14
+vermívoro/10,14
+vermú/10
+vernáculo/10,14
+vernal/12
+vernalización/10
+verniz/10
+vernizador/10,13
+vernizadura/10
+veronal/12
+veronés/10,14
+verónica/10
+verosímil/10
+verosimilitude/10
+vérrago/10
+verro/10
+verroallo/10
+verroeira/10
+verrón/10
+verruga/10
+verrugosidade/10
+verrugoso/10,14
+verrún/10
+versal/12
+versaleta/10
+versallés/10,14
+versátil/10
+versatilidade/10
+versículo/10
+versificación/10
+versificador/10,13
+versilibrismo/10
+versilibrista/10
+versión/10
+verso/10
+versta/10
+vértebra/10
+vertebral/12
+vertedeiro/10
+vertedoiro/10
+vertedura/10
+vertente/10
+vertical/12
+verticalidade/10
+verticalismo/10
+verticalmente
+vértice/10
+verticidade/10
+verticilado/10,14
+verticilastro/10
+verticilo/10
+vertixe/10
+vertixinosamente
+vertixinosidade/10
+vertixinoso/10,14
+verxel/12
+verza/10
+vesadoiro/10
+vesania/10
+vesánico/10,14
+vesgo/10,14
+vesicación/10
+vesical/12
+vesicante/10
+vesicatorio/10,14
+vesícula/10
+vesicular/10
+vesiculoso/10,14
+veso/10
+vespa/10
+vespeiro/10
+véspera/10
+vesperal/12
+vespertiliónido/10
+vespertino/10,14
+véspido/10
+vestal/12
+vestiario/10
+vestibular/10
+vestíbulo/10
+vestidura/10
+vestimenta/10
+vestixio/10
+veta/10
+veteranía/10
+veterano/10,14
+veterinario/10,14
+vetillo/10
+veto/10
+vetusto/10,14
+vexación/10
+vexador/10,13
+vexame/10
+vexatorio/10,14
+vexetación/10
+vexetal/12
+vexetarianismo/10
+vexetariano/10,14
+vexetativo/10,14
+vexiga/10
+vexilar/10
+vexilo/10
+vez/10
+veza/10
+vezo/10
+vía/10
+viábel/12
+viabilidade/10
+viable/10
+viacrucis
+viaduto/10
+vianda/10
+viandante/10
+vianés/10,14
+viario/10,14
+viático/10
+viaxante/10,14
+viaxe/10
+viaxeiro/10,14
+víbora/10
+vibración/10
+vibrador/10
+vibráfono/10
+vibrante/10
+vibrátil/10
+vibratilidade/10
+vibrato/10
+vibratorio/10,14
+vibrión/10
+vibrisa/10
+vibroscopio/10
+vicarial/12
+vicariante/10
+vicariato/10
+vicario/10,14
+vicealmirantado/10
+vicealmirante/10
+vicechanceler/10
+vicecónsul/10
+viceconsulado/10
+vicedirector/10,13
+vicegobernador/10,13
+vicenal/12
+vicentino/10,14
+vicepresidencia/10
+vicepresidente/10,14
+vicerraíña/10
+vicerrei/10
+vicerreinado/10
+vicerreitor/10,13
+vicerreitorado/10
+vicesecretaría/10
+vicesecretario/10,14
+viceversa
+vicexerente/10
+vichelocrego/10
+vichí/10
+vicio/10
+vicioso/10,14
+vicisitude/10
+vicuña/10
+vida/10
+vidalla/10
+vidarego/10,14
+vide/10
+videira/10
+videncia/10
+vidente/10
+vídeo/10
+videocámara/10
+videocasete/10
+videoclip/10
+videoclub/10
+videoconferencia/10
+videodisco/10
+videófono/10
+videofrecuencia/10
+videoteca/10
+videotexto/10
+videoxogo/10
+vidra/10
+vidrado/10,14
+vidraría/10
+vidreira/10
+vidreiro/10,14
+vidrería/10
+vidro/10
+vidroso/10,14
+vieira/10
+vieiro/10
+vienés/10,14
+vietnamita/10
+viga/10
+vigairía/10
+vigairo/10
+vigatano/10,14
+vigor/10
+vigorosamente
+vigoroso/10,14
+vigués/10,14
+vigueta/10
+vil/10
+vila/10
+vilagarcián/10,14
+vilalbés/10,14
+vilán/10,14
+vilancico/10
+vilanesco/10,14
+vilanía/10
+vilanovés/10,14
+vilar/10
+vilarrealense/10
+vilego/10,14
+vileza/10
+vílico/10
+vilipendio/10
+vilipendioso/10,14
+vilmente
+vilosidade/10
+viloso/10,14
+vimaranense/10
+vimbia/10
+vimbieira/10
+vimbio/10
+vime/10
+vimia/10
+vimieiro/10
+viña/10
+vinagre/10
+vinagreira/10
+vinagreta/10
+viñateiro/10,14
+vinca/10
+vincallo/10
+vincha/10
+vinchoca/10
+vinco/10
+víncora/10
+vinculábel/12
+vinculable/10
+vinculación/10
+vinculante/10
+vinculeiro/10,14
+vínculo/10
+vinda/10
+vindeiro/10,14
+vindeiros
+vindicación/10
+vindicativo/10,14
+vindicta/10
+viñedo/10
+viñeta/10
+vingador/10,13
+vinganza/10
+vingativo/10,14
+vínico/10,14
+vinícola/10
+vinicultor/10,13
+vinicultura/10
+vinífero/10,14
+vinificación/10
+vinilo/10
+viño/10
+vinte/10
+vinteavo/10,14
+vintecatro/10
+vintecinco/10
+vintedous/10
+vintén/10
+vintena/10
+vintenove/10
+vinteoito/10
+vinteseis/10
+vintesete/10
+vintetrés/10
+vinteún/10
+vío/10
+viola/10
+violábel/12
+violable/10
+violácea/10
+violáceo/10,14
+violación/10
+violador/10,13
+violencia/10
+violentamente
+violento/10,14
+violeta/10
+violín/10
+violinista/10
+violista/10
+violoncellista/10
+violoncello/10
+viorta/10
+viorto/10
+vipérido/10
+viperino/10,14
+viquingo/10,14
+vira/10
+virachaquetas
+viradeira/10
+viradoiro/10,14
+virador/10
+virago/10
+viral/12
+viraventos
+viravolta/10
+viraxe/10
+virazón/10
+virgo/10
+vírgula/10
+vírico/10,14
+viril/12
+virilidade/10
+virilismo/10
+virilización/10
+virilla/10
+virilmente
+virol/12
+virólogo/10,14
+viroloxía/10
+virose/10
+viroso/10,14
+virote/10
+virtual/12
+virtualidade/10
+virtualmente
+virtude/10
+virtuosamente
+virtuosidade/10
+virtuosismo/10
+virtuoso/10,14
+virulencia/10
+virulento/10,14
+virus
+viruxe/10
+virxe/10
+virxiliano/10,14
+virxinal/12
+virxindade/10
+víscera/10
+visceral/12
+viscosa/10
+viscosidade/10
+viscosímetro/10
+viscoso/10,14
+viseense/10
+viseira/10
+visgo/10
+visíbel/12
+visibelmente
+visibilidade/10
+visible/10
+visiblemente
+visigodo/10,14
+visigótico/10,14
+visión/10
+visionario/10,14
+visir/10
+visirato/10
+visita/10
+visitación/10
+visitador/10,13
+visitante/10
+visivo/10,14
+viso/10
+visón/10
+visor/10
+vista/10
+vistosamente
+vistosidade/10
+vistoso/10,14
+visual/12
+visualización/10
+vitácea/10
+vital/12
+vitalicio/10,14
+vitalidade/10
+vitalismo/10
+vitalista/10
+vitamina/10
+vitaminado/10,14
+vitamínico/10,14
+vitando/10,14
+vitela/10
+vitelina/10
+vitelino/10,14
+vitelo/10,14
+vitícola/10
+viticultor/10,13
+viticultura/10
+vitilixe/10
+vítima/10
+vitimario/10
+vitivinícola/10
+vitivinicultor/10,13
+vitivinicultura/10
+vitoria/10
+vitoriano/10,14
+vitoriosamente
+vitorioso/10,14
+vítreo/10,14
+vitrificábel/12
+vitrificable/10
+vitrificación/10
+vitrina/10
+vitriólico/10,14
+vitriolo/10
+vitualla/10
+vituperábel/12
+vituperable/10
+vituperación/10
+vituperador/10,13
+vituperio/10
+viturón/10
+viuvez/10
+viúvo/10,14
+viva/10
+vivacidade/10
+vivamente
+vivaz/10
+viveirense/10
+viveiro/10
+vivencia/10
+vivencial/12
+vivenda/10
+vivente/10
+víveres
+vivérrido/10
+viveza/10
+vívido/10,14
+vividor/10,13
+vivificación/10
+vivificador/10,13
+vivificante/10
+vivíparo/10,14
+vivisección/10
+vivo/10,14
+vixencia/10
+vixente/10
+vixésima
+vixesimal/12
+vixésimas
+vixésimo
+vixésimos
+vixía/10
+vixiante/10
+vixilancia/10
+vixilante/10
+vixilia/10
+vizcondado/10
+vizconde/10
+vizcondesa/10
+vizo/10
+vizoso/10,14
+voador/10,13
+voadura/10
+voaniña/10
+voante/10
+voaxa/10
+vocabulario/10
+vocábulo/10
+vocación/10
+vocacional/12
+vocal/12
+vocálico/10,14
+vocalismo/10
+vocalista/10
+vocalización/10
+vocalizador/10,13
+vocativo/10
+voceiro/10,14
+vociferación/10
+vociferante/10
+voda/10
+vodka/10
+vodú/10
+voga/10
+vogal/12
+voíña/10
+voitirón/10
+voitre/10
+voivoda/10
+vola
+volanta/10
+volante/10
+volapuk/10
+volas
+volátil/10
+volatilidade/10
+volatilización/10
+volcán/10
+volcánico/10,14
+volea/10
+voleibol/12
+volfrámico/10,14
+volframio/10
+volición/10
+volitivo/10,14
+volo
+volos
+volován/10
+volsco/10,14
+volt/10
+volta/10
+voltaico/10,14
+voltámetro/10
+voltampere/10
+voltamperio/10
+voltaxe/10
+volteador/10,13
+volterianismo/10
+volteriano/10,14
+voltímetro/10
+voltio/10
+volúbel/12
+volubilidade/10
+voluble/10
+volume/10
+volumetría/10
+volumétrico/10,14
+voluminoso/10,14
+voluntariado/10
+voluntariamente
+voluntariedade/10
+voluntario/10,14
+voluntarioso/10,14
+voluntarismo/10
+voluntarista/10
+voluptuosamente
+voluptuosidade/10
+voluptuoso/10,14
+voluta/10
+volútido/10
+volva/10
+volvaria/10
+volvedoira/10
+vólvulo/10
+vómer/10
+vómica/10
+vómico/10,14
+vomitivo/10,14
+vómito/10
+vomitorio/10
+vontade/10
+voo/10
+voracidade/10
+voraz/10
+vorazmente
+vórtice/10
+vorticela/10
+vos
+vós
+vosa
+vosas
+voseo/10
+voso
+vosos
+vosoutras
+vosoutros
+vostede
+vostedes
+votación/10
+votante/10
+votivo/10,14
+voto/10
+vou
+vougo/10,14
+voz/10
+vulcanismo/10
+vulcanización/10
+vulcanizador/10,13
+vulcanólogo/10,14
+vulcanoloxía/10
+vulgar/10
+vulgaridade/10
+vulgarismo/10
+vulgarización/10
+vulgarizador/10,13
+vulgarmente
+Vulgata/10
+vulgo/10
+vulnerábel/12
+vulnerabilidade/10
+vulnerable/10
+vulneración/10
+vulnerante/10
+vulnerario/10,14
+vulto/10
+vultuoso/10,14
+vultúrido/10
+vulva/10
+vulvar/10
+vulvite/10
+vúmetro/10
+vurullo/10
+vurullón/10
+wagneriano/10,14
+walkie-talkie/10
+walkman/10
+warrant/10
+washingtoniano/10,14
+wáter-polo/10
+watt/10
+web
+wéber/11
+weltanschauung/10
+wélter/11
+whiskería/10
+whisky
+wínchester/11
+windsurf/10
+xa/10
+xabardo/10
+xabaril/12
+xabarín/10
+xaboeiro/10,14
+xabón/10
+xabre/10
+xabreador/10
+xabredo/10
+xabreiro/10,14
+xabrón/10
+xacando
+xacarandá/10
+xácea/10
+xacente/10
+xacinto/10
+xacobeo/10,14
+xacobinismo/10
+xacobino/10,14
+xacobita/10
+xácoma/10
+xactancia/10
+xactancioso/10,14
+xaculatoria/10
+xade/10
+xadeíta/10
+xadrecista/10
+xadrecístico/10,14
+xadrez/10
+xafético/10,14
+xagaz/10
+xaguar/10
+xalleiro/10,14
+xalundes
+xamaicano/10,14
+xamais
+xamán/10
+xamanismo/10
+xamba/10
+xambaxe/10
+xamón/10
+xamoneiro/10,14
+xampú/10
+xamúas
+xan/10
+xandra/10
+xaneira/10
+xaneirento/10,14
+xaneiro/10
+xanela/10
+xaneta/10
+xangada/10
+xangal/12
+xanízaro/10
+xansenismo/10
+xansenista/10
+xantemia/10
+xantina/10
+xantocéfalo/10,14
+xantocromía/10
+xantodermia/10
+xantofila/10
+xantoma/10
+xantomatose/10
+xantopsia/10
+xantose/10
+xanzá/10
+xaora
+xaponés/10,14
+xaque/10
+xaqueca/10
+xara/10
+xarado/10,14
+xaral/12
+xaramago/10
+xarampón/10
+xarapada/10
+xarda/10
+xardesco/10,14
+xardín/10
+xardinaría/10
+xardinaxe/10
+xardineira/10
+xardineiro/10,14
+xardinería/10
+xardolo/10
+xardón/10
+xarelo/10,14
+xareta/10
+xario/10
+xaropada/10
+xarope/10
+xaropeiro/10,14
+xaroto/10,14
+xarra/10
+xarrete/10
+xarreteira/10
+xarro/10
+xarxa/10
+xasmín/10
+xasminácea/10
+xaspe/10
+xaspeado/10,14
+xastraría/10
+xastre/10,14
+xastrería/10
+xateiro/10
+xato/10,14
+xatoada/10
+xavanés/10,14
+xávega/10
+xavelina/10
+xaxún/10
+xe/10
+xeada/10
+xeadeiro/10,14
+xeadería/10
+xearento/10,14
+xebra/10
+xebre/10
+xeeira/10
+xeeiro/10
+xefatura/10
+xefe/10,14
+xeira/10
+xeiteiro/10,14
+xeito/10
+xeitosamente
+xeitoso/10,14
+xeixo/10
+xel/10
+xelamonita/10
+xelatina/10
+xelatiniforme/10
+xelatinización/10
+xelatinoso/10,14
+xelea/10
+xélido/10,14
+xema/10
+xemación/10
+xémaro/10,14
+xemelgo/10,14
+xemífero/10,14
+xeminación/10
+Xémini/10
+xemíparo/10,14
+xena/10
+xenciana/10
+xencianácea/10
+xendarmaría/10
+xendarme/10
+xendarmería/10
+xene/10
+xenealoxía/10
+xenealóxico/10,14
+xenealoxista/10
+xenebra/10
+xenebrino/10,14
+xeneral/12
+xenerala/10
+xeneralato/10
+xeneralidade/10
+xeneralísimo/10
+xeneralizábel/12
+xeneralizable/10
+xeneralización/10
+xeneraloxista/10
+xenerativo/10,14
+xenericamente
+xenérico/10,14
+xénero/10
+xenerosamente
+xenerosidade/10
+xeneroso/10,14
+xénese/10
+xenesíaco/10,14
+xenésico/10,14
+xeneta/10
+xenética/10
+xeneticamente
+xenético/10,14
+xenetista/10
+xenetlíaco/10,14
+xenetlioloxía/10
+xenial/12
+xenialidade/10
+xenialmente
+xénico/10,14
+xeniculado/10,14
+xenio/10
+xenital/12
+xenitivo/10
+xenitor/10,13
+xenitourinario/10,14
+xeniúdo/10,14
+xeno/10
+xenocida/10
+xenocidio/10
+xenofilia/10
+xenófilo/10,14
+xenofobia/10
+xenófobo/10,14
+xenografía/10
+xenol/12
+xenoma/10
+xenomanía/10
+xenon/10
+xenotípico/10,14
+xenotipo/10
+xenovés/10,14
+xenreira/10
+xenro/10
+xente/10
+xentil/12
+xentileza/10
+xentilhome/10
+xentilicio/10,14
+xentilidade/10
+xentilmente
+xentío/10
+xenuflexión/10
+xenuinamente
+xenuíno/10,14
+xenxibre/10
+xenxival/12
+xenxivite/10
+xeo/10
+xeocéntrico/10,14
+xeocentrismo/10
+xeocentrista/10
+xeocónido/10
+xeocronoloxía/10
+xeocronolóxico/10,14
+xeoda/10
+xeodesia/10
+xeodésico/10,14
+xeodinámica/10
+xeoestacionario/10,14
+xeófago/10,14
+xeofísica/10
+xeofísico/10,14
+xeófono/10
+xeognosia/10
+xeografía/10
+xeográfico/10,14
+xeógrafo/10,14
+xeoide/10
+xeolingüística/10
+xeolingüístico/10,14
+xeólogo/10,14
+xeoloxía/10
+xeolóxico/10,14
+xeomagnético/10,14
+xeomagnetismo/10
+xeomancia/10
+xeomante/10
+xeomántico/10,14
+xeómetra/10
+xeometría/10
+xeometricamente
+xeométrico/10,14
+xeométrido/10
+xeomorfoloxía/10
+xeomorfolóxico/10,14
+xeonlleira/10
+xeonllo/10
+xeopolítica/10
+xeopolítico/10,14
+xeoquímica/10
+xeoquímico/10,14
+xeorxiano/10,14
+xeórxica/10
+xeórxico/10,14
+xeosinclinal/12
+xeotectónica/10
+xeotermia/10
+xeotérmico/10,14
+xeotropismo/10
+xeque/10
+xeración/10
+xeracional/12
+xerador/10,13
+xeral/12
+xeralmente
+xeraniácea/10
+xeranio/10
+xerarca/10
+xerarquía/10
+xerarquicamente
+xerárquico/10,14
+xerarquización/10
+xerativo/10,14
+xeratriz/10
+xerbo/10
+xeremiada/10
+xerencia/10
+xerente/10
+xerez/10
+xerezano/10,14
+xerga/10
+xergal/12
+xergo/10,14
+xergón/10
+xeriatra/10
+xeriatría/10
+xeriátrico/10,14
+xerifalte/10
+xerife/10
+xeringa/10
+xermánico/10,14
+xermanio/10
+xermanismo/10
+xermanista/10
+xermanística/10
+xermanización/10
+xermano/10,14
+xermanofilia/10
+xermanófilo/10,14
+xermanófobo/10,14
+xerme/10
+xermicida/10
+xerminación/10
+xerminadoiro/10
+xerminal/12
+xerminativo/10,14
+xermolo/10
+xerocopia/10
+xerodermia/10
+xerófago/10,14
+xerofaxia/10
+xerofilia/10
+xerófilo/10,14
+xerófita/10
+xerofítico/10,14
+xeroftalmía/10
+xeroftálmico/10,14
+xeroglífico/10,14
+xeroglifismo/10
+xeroglifo/10
+xerografía/10
+xerográfico/10,14
+xeromorfismo/10
+xerónimo/10,14
+xeronte/10
+xerontocracia/10
+xerontólogo/10,14
+xerontoloxía/10
+xerontolóxico/10,14
+xerosolimitano/10,14
+xeroterapia/10
+xerotropismo/10
+xerra/10
+xerrada/10
+xerrado/10
+xérrido/10
+xerro/10
+xersei/10
+xerundense/10
+xerundial/12
+xerundio/10
+xerundivo/10,14
+xerusia/10
+xeseira/10
+xeseiro/10,14
+xesneriácea/10
+xeso/10
+xesoso/10,14
+xesta/10
+xestación/10
+xestal/12
+xestante/10
+xestatorio/10,14
+xesteira/10
+xestela/10
+xesticulación/10
+xesticulante/10
+xestión/10
+xesto/10
+xestor/10,13
+xestoría/10
+xestual/12
+xesuíta/10
+xesuiticamente
+xesuítico/10,14
+xesuitismo/10
+xexún/10
+xexuno/10
+xi/10
+xiba/10
+xibarda/10
+xibardo/10
+xíbaro/10,14
+xibelino/10,14
+xibón/10
+xibosidade/10
+xiboso/10,14
+xibraltareño/10,14
+xibutiano/10,14
+xienense/10
+xífido/10
+xifoide/10
+xifoideo/10,14
+xiga/10
+xigante/10
+xigantesco/10,14
+xigantismo/10
+xigantomaquia/10
+xigartinácea/10
+xilaba/10
+xileno/10
+xílgaro/10
+xilharmónico/10
+xilin/10
+xilocarpo/10,14
+xilófago/10,14
+xilofaxia/10
+xilofonista/10
+xilófono/10
+xilografía/10
+xilográfico/10,14
+xilolatría/10
+xilolátrico/10,14
+xiloloxía/10
+xilomancia/10
+xilometría/10
+xilórgano/10
+xilose/10
+ximnasia/10
+ximnasio/10
+ximnasta/10
+ximnástica/10
+ximnástico/10,14
+xímnico/10,14
+ximnocarpo/10,14
+ximnocero/10
+ximnofobia/10
+ximnosofista/10
+ximnosperma/10
+ximnoto/10
+xinandro/10,14
+xincana/10
+xineceo/10
+xinecocracia/10
+xinecólogo/10,14
+xinecoloxía/10
+xinecolóxico/10,14
+xinecomastia/10
+xineta/10
+xinete/10,14
+xinkgoácea/10
+xintoísmo/10
+xintoísta/10
+xío/10
+xipétido/10
+xiprón/10
+xirafa/10
+xirándola/10
+xirasol/10
+xiratorio/10,14
+xirgo/10
+xirigato/10,14
+xirín/10
+xiringa/10
+xirínido/10
+xiro/10
+xirondino/10,14
+xironés/10,14
+xiroscópico/10,14
+xiroscopio/10
+xiróstato/10
+xiróvago/10,14
+xisto/10
+xistoso/10,14
+xistra/10
+xitanaría/10
+xitanería/10
+xitano/10,14
+xixonés/10,14
+xiz/10
+xoana/10
+xoanete/10
+xoaniña/10
+xocosamente
+xocosidade/10
+xocoso/10,14
+xoeira/10
+xofre/10
+xoga/10
+xogada/10
+xogador/10,13
+xogantín/10,14
+xógara/10
+xogo/10
+xogoral/12
+xograr/10
+xograresa/10
+xograresco/10,14
+xograría/10
+xogueta/10
+xoguetaría/10
+xoguete/10
+xogueteiro/10,14
+xoguetería/10
+xoia/10
+xoiaría/10
+xoieiro/10,14
+xoiería/10
+xoio/10
+xolda/10
+xollo/10
+xónico/10,14
+xonio/10,14
+xonza/10
+xordano/10,14
+xordeira/10
+xordén/10
+xordo/10,14
+xordomudez/10
+xordomudo/10,14
+xornada/10
+xornal/12
+xornaleiro/10,14
+xornalismo/10
+xornalista/10
+xornalístico/10,14
+xorra/10
+xosa/10
+xostra/10
+xostrada/10
+xostregada/10
+xota/10
+xoto/10,14
+xouba/10
+xoubeiro/10,14
+xovenco/10,14
+xoves
+xovial/12
+xovialidade/10
+xovialmente
+xubilación/10
+xubileu/10
+xúbilo/10
+xubiloso/10,14
+xúcaras
+xudaico/10,14
+xudaísmo/10
+xudaizante/10
+xudaría/10
+xudas
+xudería/10
+xudeu/10
+xudía/10
+xudiada/10
+xudicatura/10
+xudicial/12
+xudicialmente
+xuga/10
+xugada/10
+xuglandácea/10
+xugo/10
+xugueira/10
+xugueta/10
+xuíz/10,13
+xuízo/10
+xuizoso/10,14
+xulepe/10
+xulgador/10,13
+xulia/10
+xuliano/10,14
+Xulio/10
+xullo/10
+xunca/10
+xuncácea/10
+xuncal/12
+xunción/10
+xunco/10
+xungla/10
+xunguidoira/10
+xuño/10
+xunqueira/10
+xuntamente
+xuntanza/10
+xunteira/10
+xunto/10,14
+xuntoiro/10
+xuntura/10
+Xúpiter/10
+xupiteriano/10,14
+xura/10
+xurador/10,13
+xurafaz/10
+xuramento/10
+xurásico/10,14
+xurelo/10
+xuridicamente
+xurídico/10,14
+xurisconsulto/10
+xurisdición/10
+xurisdicional/12
+xurisprudencia/10
+xurista/10
+xuro/10
+xurreira/10
+xurro/10
+xustador/10
+xustalinear/10
+xustamente
+xustaposición/10
+xustaposto/10,14
+xusteza/10
+xusticeiro/10,14
+xusticialismo/10
+xusticialista/10
+xustificábel/12
+xustificable/10
+xustificación/10
+xustificadamente
+xustificante/10
+xustificativo/10,14
+xustillo/10
+xustinianeo/10,14
+xustiza/10
+xusto/10,14
+xutador/10,13
+xute/10
+xuto/10,14
+xuvenil/12
+xuventude/10
+yang/10
+ye-yé/10
+yiddish
+yin/10
+zacote/10
+zafeira/10
+zafiro/10
+zafra/10
+zafranada/10
+zaga/10
+zagóns
+zairés/10,14
+zalapastrada/10
+zalapastrán/10,15
+zamanco/10
+zamarra/10
+zambecio/10,14
+zambiano/10,14
+zambomba/10
+zamborca/10
+zambra/10
+zambro/10,14
+zamburiña/10
+zamelo/10
+zamorano/10,14
+zampallán/10,15
+zampallón/10,15
+zampeiro/10,14
+zampullada/10
+zamurgo/10,14
+zanca/10
+zancada/10
+zanco/10
+zancudo/10,14
+zanfona/10
+zapa/10
+zapador/10,13
+zapata/10
+zapataría/10
+zapatazo/10
+zapateiro/10,14
+zapateo/10
+zapatería/10
+zapatilla/10
+zapatilleiro/10,14
+zapato/10
+zapatón/10
+zapón/10
+zarabanda/10
+zarabeto/10,14
+zaragallada/10
+zaragateiro/10,14
+zaragolas
+zaragozano/10,14
+zaramoneo/10
+zarampallada/10
+zarampallo/10
+zaranda/10
+zarangallada/10
+zarangalleiro/10,14
+zarangallo/10
+zarapallada/10
+zarapalleiro/10,14
+zarapallo/10
+zarapata/10
+zarapello/10
+zarapelo/10,14
+zarapetelo/10
+zarapeto/10,14
+zarapico/10
+zaraza/10
+zarcelo/10
+zarra/10
+zarracina/10
+zarrado/10,14
+zarradura/10
+zarralla/10
+zarralleiro/10,14
+zarrapicada/10
+zarreta/10
+zarro/10
+zarrote/10
+zarrulo/10
+zarrume/10
+zarzallo/10,14
+zarzaparrilla/10
+zarzuela/10
+zarzuelista/10
+zátaro/10
+zazamelo/10,14
+zeido/10
+zífido/10
+zigofilácea/10
+zigzag/10
+zigzagueante/10
+zinc/10
+zoantario/10
+zoante/10
+zoantropía/10
+zoca/10
+zocada/10
+zocha/10
+zocho/10,14
+zoco/10
+zócolo/10
+zodiacal/12
+zodíaco/10
+zoea/10
+zoecia/10
+zoldra/10
+zombi/10
+zona/10
+zonal/12
+zoncho/10
+zonificación/10
+zoo/10
+zoófago/10,14
+zoofaxia/10
+zoofilia/10
+zoófilo/10,14
+zoófito/10
+zoofobia/10
+zoófobo/10,14
+zoóforo/10
+zoogameto/10
+zoogamia/10
+zooglea/10
+zoografía/10
+zooide/10
+zoólatra/10
+zoolatría/10
+zoólito/10
+zoólogo/10,14
+zooloxía/10
+zoolóxico/10,14
+zoom/10
+zoomanía/10
+zoomorfismo/10
+zoomorfo/10,14
+zoonimia/10
+zoonose/10
+zoopatoloxía/10
+zooplancto/10
+zoopsia/10
+zooquímica/10
+zoosperma/10
+zoospermia/10
+zoospora/10
+zootecnia/10
+zootécnico/10,14
+zootomía/10
+zooxenia/10
+zooxeografía/10
+zopilote/10
+zopo/10,14
+zoqueiro/10,14
+zoquete/10
+zoroástrico/10,14
+zoroastrismo/10
+zoroastrista/10
+zorollo/10
+zoroño/10,14
+zorra/10
+zorrega/10
+zorregada/10
+zorregadura/10
+zorro/10,14
+zorza/10
+zoscadoiro/10
+zóster/10
+zostera/10
+zoupada/10
+zoupeiro/10,14
+zoupo/10,14
+zoupón/10,15
+zuavo/10
+zubón/10
+zudre/10
+zugón/10,15
+zulo/10
+zulú/10
+zumarento/10,14
+zumbador/10,13
+zume/10
+zuna/10
+zunado/10,14
+zuncho/10
+zunido/10
+zunzún/10
+zurcidor/10,13
+zurdo/10,14
+zuriqués/10,14
+zuro/10,14
+zurreira/10
+zurro/10,14
+zurrón/10
+abacelar/200,201
+abacélar/666,202
+abafallar/200,201
+abafállar/666,202
+abafar/200,201
+abáfar/666,202
+abaixar/200,201
+abáixar/666,202
+abalanzar/200,201
+abalánzar/666,202
+abalar/200,201
+abálar/666,202
+abalear/200,201
+abaléar/666,202
+aballoar/200,201
+aballóar/666,202
+abalocar/200,201
+abalócar/666,202
+abaloirar/200,201
+abalóirar/666,202
+abanar/200,201
+abánar/666,202
+abandeirar/200,201
+abandéirar/666,202
+abandonar/200,201
+abandónar/666,202
+abandoxar/200,201
+abandóxar/666,202
+abanear/200,201
+abanéar/666,202
+abanicar/200,201
+abanícar/666,202
+abaratar/200,201
+abarátar/666,202
+abarbar/200,201
+abárbar/666,202
+abarbeitar/200,201
+abarbéitar/666,202
+abarcar/200,201
+abárcar/666,202
+abarcular/200,201
+abarcúlar/666,202
+abarloar/200,201
+abarlóar/666,202
+abaroutar/200,201
+abaróutar/666,202
+abarquiñar/200,201
+abarquíñar/666,202
+abarregar/200,201
+abarrégar/666,202
+abarrelar/200,201
+abarrélar/666,202
+abarrigar/200,201
+abarrígar/666,202
+abarrotar/200,201
+abarrótar/666,202
+abastar/200,201
+abástar/666,202
+abastardar/200,201
+abastárdar/666,202
+abatanar/200,201
+abatánar/666,202
+abdicar/200,201
+abdícar/666,202
+abeberar/200,201
+abebérar/666,202
+abecerrar/200,201
+abecérrar/666,202
+abeirar/200,201
+abéirar/666,202
+abellar/200,201
+abéllar/666,202
+abelloar/200,201
+abellóar/666,202
+abesourar/200,201
+abesóurar/666,202
+abestar/200,201
+abéstar/666,202
+abesullar/200,201
+abesúllar/666,202
+abetumar/200,201
+abetúmar/666,202
+abicadar/200,201
+abicádar/666,202
+abichar/200,201
+abíchar/666,202
+abillar/200,201
+abíllar/666,202
+abiñar/200,201
+abíñar/666,202
+abirtar/200,201
+abírtar/666,202
+abismar/200,201
+abísmar/666,202
+ablaquear/200,201
+ablaquéar/666,202
+abnegar/200,201
+abnégar/666,202
+aboar/200,201
+abóar/666,202
+abobar/200,201
+abóbar/666,202
+abocadar/200,201
+abocádar/666,202
+abocañar/200,201
+abocáñar/666,202
+abocar/200,201
+abócar/666,202
+aboiar/200,201
+abóiar/666,202
+abolar/200,201
+abólar/666,202
+abominar/200,201
+abomínar/666,202
+abonar/200,201
+abónar/666,202
+abondar/200,201
+abóndar/666,202
+abordar/200,201
+abórdar/666,202
+abordelar/200,201
+abordélar/666,202
+aborrallar/200,201
+aborrállar/666,202
+aborrear/200,201
+aborréar/666,202
+aborroeirar/200,201
+aborroéirar/666,202
+abortar/200,201
+abórtar/666,202
+abotoar/200,201
+abotóar/666,202
+aboubar/200,201
+abóubar/666,202
+abouxar/200,201
+abóuxar/666,202
+abovedar/200,201
+abovédar/666,202
+abraiar/200,201
+abráiar/666,202
+abrandar/200,201
+abrándar/666,202
+abrasar/200,201
+abrásar/666,202
+abrazar/200,201
+abrázar/666,202
+abreviar/200,201
+abréviar/666,202
+abrigar/200,201
+abrígar/666,202
+abrillantar/200,201
+abrillántar/666,202
+abritar/200,201
+abrítar/666,202
+abrochar/200,201
+abróchar/666,202
+abrogar/200,201
+abrógar/666,202
+abrollar/200,201
+abróllar/666,202
+abroquelar/200,201
+abroquélar/666,202
+abrouxar/200,201
+abróuxar/666,202
+abruar/201
+abrúar/666,200,202
+abucinar/200,201
+abucínar/666,202
+abullar/200,201
+abúllar/666,202
+abundar/200,201
+abúndar/666,202
+aburar/200,201
+abúrar/666,202
+aburguesar/200,201
+aburguésar/666,202
+abusar/200,201
+abúsar/666,202
+abxurar/200,201
+abxúrar/666,202
+acabalgar/200,201
+acabálgar/666,202
+acabar/200,201
+acábar/666,202
+acabicornar/200,201
+acabicórnar/666,202
+acachoar/200,201
+acachóar/666,202
+acachoupar/200,201
+acachóupar/666,202
+acadar/200,201
+acádar/666,202
+acadarmar/200,201
+acadármar/666,202
+acadullar/200,201
+acadúllar/666,202
+acainzar/201
+acaínzar/666,200,202
+acalar/200,201
+acálar/666,202
+acalentar/200,201
+acaléntar/666,202
+acalmar/200,201
+acálmar/666,202
+acalorar/200,201
+acalórar/666,202
+acamar/200,201
+acámar/666,202
+acamboar/200,201
+acambóar/666,202
+acamelar/200,201
+acamélar/666,202
+acampar/200,201
+acámpar/666,202
+acanalar/200,201
+acanálar/666,202
+acanear/200,201
+acanéar/666,202
+acanizar/200,201
+acanízar/666,202
+acantazar/200,201
+acantázar/666,202
+acantilar/200,201
+acantílar/666,202
+acantoar/200,201
+acantóar/666,202
+acantonar/200,201
+acantónar/666,202
+acaparar/200,201
+acapárar/666,202
+acaramelar/200,201
+acaramélar/666,202
+acaravillar/200,201
+acaravíllar/666,202
+acarear/200,201
+acaréar/666,202
+acariciar/200,201
+acaríciar/666,202
+acariñar/200,201
+acaríñar/666,202
+acaroar/200,201
+acaróar/666,202
+acarreirar/200,201
+acarréirar/666,202
+acarroular/200,201
+acarróular/666,202
+acartonar/200,201
+acartónar/666,202
+acartuchar/200,201
+acartúchar/666,202
+acarunchar/200,201
+acarúnchar/666,202
+acastizar/200,201
+acastízar/666,202
+acastroar/200,201
+acastróar/666,202
+acatar/200,201
+acátar/666,202
+acatarrar/200,201
+acatárrar/666,202
+acaudillar/200,201
+acaudíllar/666,202
+acazapar/200,201
+acazápar/666,202
+accidentar/200,201
+accidéntar/666,202
+accionar/200,201
+acciónar/666,202
+acedar/200,201
+acédar/666,202
+aceirar/200,201
+acéirar/666,202
+aceitar/200,201
+acéitar/666,202
+acelerar/200,201
+acelérar/666,202
+acenar/200,201
+acénar/666,202
+acentuar/201
+acentúar/666,200,202
+acepillar/200,201
+acepíllar/666,202
+aceptar/200,201
+acéptar/666,202
+acercar/200,201
+acércar/666,202
+acernar/200,201
+acérnar/666,202
+acerriquitar/200,201
+acerriquítar/666,202
+acertar/200,201
+acértar/666,202
+acetificar/200,201
+acetifícar/666,202
+achacar/200,201
+achácar/666,202
+achaiar/200,201
+acháiar/666,202
+achandar/200,201
+achándar/666,202
+achantar/200,201
+achántar/666,202
+achanzar/200,201
+achánzar/666,202
+achar/200,201
+áchar/666,202
+acharoar/200,201
+achároar/666,202
+achatar/200,201
+achátar/666,202
+achedar/200,201
+achédar/666,202
+achegar/200,201
+achégar/666,202
+achicar/200,201
+achícar/666,202
+achorentar/200,201
+achoréntar/666,202
+achourilar/200,201
+achourílar/666,202
+achumbar/200,201
+achúmbar/666,202
+acibar/200,201
+acíbar/666,202
+acicalar/200,201
+acicálar/666,202
+acidificar/200,201
+acidifícar/666,202
+acidular/200,201
+acidúlar/666,202
+acirrar/200,201
+acírrar/666,202
+aclamar/200,201
+aclámar/666,202
+aclarar/200,201
+aclárar/666,202
+aclarear/200,201
+aclaréar/666,202
+aclimatar/200,201
+aclimátar/666,202
+acochar/200,201
+acóchar/666,202
+acocorar/200,201
+acocórar/666,202
+acoeirar/200,201
+acoéirar/666,202
+acoirazar/200,201
+acoirázar/666,202
+acoitelar/200,201
+acoitélar/666,202
+acolar/200,201
+acólar/666,202
+acolchar/200,201
+acólchar/666,202
+acoletar/200,201
+acolétar/666,202
+acomodar/200,201
+acomódar/666,202
+acompañar/200,201
+acompáñar/666,202
+acompasar/200,201
+acompásar/666,202
+aconchegar/200,201
+aconchégar/666,202
+acondicionar/200,201
+acondiciónar/666,202
+aconsellar/200,201
+aconséllar/666,202
+acorar/200,201
+acórar/666,202
+acordar/200,201
+acórdar/666,202
+acordoar/200,201
+acordóar/666,202
+acornellar/200,201
+acornéllar/666,202
+acortinar/200,201
+acortínar/666,202
+acosar/200,201
+acósar/666,202
+acostumar/200,201
+acostúmar/666,202
+acougar/200,201
+acóugar/666,202
+acoutar/200,201
+acóutar/666,202
+acovardar/200,201
+acovárdar/666,202
+acrecentar/200,201
+acrecéntar/666,202
+acreditar/200,201
+acredítar/666,202
+acrisolar/200,201
+acrisólar/666,202
+acristalar/200,201
+acristálar/666,202
+acristianar/200,201
+acristiánar/666,202
+acromatizar/200,201
+acromatízar/666,202
+activar/200,201
+actívar/666,202
+actualizar/200,201
+actualízar/666,202
+actuar/201
+actúar/666,200,202
+acuar/201
+acúar/666,200,202
+acuartelar/200,201
+acuartélar/666,202
+acubillar/200,201
+acubíllar/666,202
+acucar/200,201
+acúcar/666,202
+acugular/200,201
+acugúlar/666,202
+acumular/200,201
+acumúlar/666,202
+acuñar/200,201
+acúñar/666,202
+acurralar/200,201
+acurrálar/666,202
+acurrunchar/200,201
+acurrúnchar/666,202
+acurtar/200,201
+acúrtar/666,202
+acurutar/200,201
+acurútar/666,202
+acuruxar/200,201
+acurúxar/666,202
+acusar/200,201
+acúsar/666,202
+adaptar/200,201
+adáptar/666,202
+adecuar/201
+adecúar/666,200,202
+adelgazar/200,201
+adelgázar/666,202
+adentar/200,201
+adéntar/666,202
+aderezar/200,201
+aderézar/666,202
+adestrar/200,201
+adéstrar/666,202
+adiantar/200,201
+adiántar/666,202
+adiar/201
+adíar/666,200,202
+adicar/200,201
+adícar/666,202
+adiviñar/200,201
+adivíñar/666,202
+adligar/200,201
+adlígar/666,202
+administrar/200,201
+adminístrar/666,202
+admirar/200,201
+admírar/666,202
+adobar/200,201
+adóbar/666,202
+adobiar/201
+adobíar/666,200,202
+adoitar/200,201
+adóitar/666,202
+adondar/200,201
+adóndar/666,202
+adoptar/200,201
+adóptar/666,202
+adorar/200,201
+adórar/666,202
+adormentar/200,201
+adorméntar/666,202
+adornar/200,201
+adórnar/666,202
+adoutrinar/200,201
+adoutrínar/666,202
+adozar/200,201
+adózar/666,202
+adubar/200,201
+adúbar/666,202
+adular/200,201
+adúlar/666,202
+adulterar/200,201
+adultérar/666,202
+adurmiñar/200,201
+adurmíñar/666,202
+adxectivar/200,201
+adxectívar/666,202
+adxudicar/200,201
+adxudícar/666,202
+afagar/200,201
+afágar/666,202
+afalar/200,201
+afálar/666,202
+afanar/200,201
+afánar/666,202
+afastar/200,201
+afástar/666,202
+afatar/200,201
+afátar/666,202
+afear/200,201
+aféar/666,202
+afeccionar/200,201
+afecciónar/666,202
+afectar/200,201
+aféctar/666,202
+afeitar/200,201
+aféitar/666,202
+afeminar/200,201
+afemínar/666,202
+aferrar/200,201
+aférrar/666,202
+aferretar/200,201
+aferrétar/666,202
+aferrollar/200,201
+aferróllar/666,202
+aferventar/200,201
+afervéntar/666,202
+afervoar/200,201
+afervóar/666,202
+afianzar/200,201
+afiánzar/666,202
+afiar/201
+afíar/666,200,202
+afibelar/200,201
+afibélar/666,202
+afidalgar/200,201
+afidálgar/666,202
+afiliar/200,201
+afíliar/666,202
+afillar/200,201
+afíllar/666,202
+afinar/200,201
+afínar/666,202
+afincar/200,201
+afíncar/666,202
+afirmar/200,201
+afírmar/666,202
+afitar/200,201
+afítar/666,202
+afiuzar/201
+afiúzar/666,200,202
+aflorar/200,201
+aflórar/666,202
+afocañar/200,201
+afocáñar/666,202
+afociñar/200,201
+afocíñar/666,202
+afofar/200,201
+afófar/666,202
+afogar/200,201
+afógar/666,202
+afogueirar/200,201
+afoguéirar/666,202
+afondar/200,201
+afóndar/666,202
+aforar/200,201
+afórar/666,202
+aforcar/200,201
+afórcar/666,202
+aformigar/200,201
+aformígar/666,202
+aforrar/200,201
+afórrar/666,202
+afoutar/200,201
+afóutar/666,202
+afrancesar/200,201
+afrancésar/666,202
+afrescar/200,201
+afréscar/666,202
+africanizar/200,201
+africanízar/666,202
+afrontar/200,201
+afróntar/666,202
+afrouxar/200,201
+afróuxar/666,202
+afumar/200,201
+afúmar/666,202
+afungar/200,201
+afúngar/666,202
+afuracar/200,201
+afurácar/666,202
+afuscar/200,201
+afúscar/666,202
+agabitar/200,201
+agabítar/666,202
+agachar/200,201
+agáchar/666,202
+agaitar/200,201
+agáitar/666,202
+agalegar/200,201
+agalégar/666,202
+agamar/200,201
+agámar/666,202
+aganchar/200,201
+agánchar/666,202
+agarandar/200,201
+agarándar/666,202
+agardar/200,201
+agárdar/666,202
+agargalar/200,201
+agargálar/666,202
+agarimar/200,201
+agarímar/666,202
+agarrar/200,201
+agárrar/666,202
+agarrotar/200,201
+agarrótar/666,202
+agasallar/200,201
+agasállar/666,202
+agatuñar/200,201
+agatúñar/666,202
+aglomerar/200,201
+aglomérar/666,202
+aglutinar/200,201
+aglutínar/666,202
+agoar/200,201
+agóar/666,202
+agochar/200,201
+agóchar/666,202
+agoirar/200,201
+agóirar/666,202
+agomar/200,201
+agómar/666,202
+agoniar/201
+agoníar/666,200,202
+agonizar/200,201
+agonízar/666,202
+agostar/200,201
+agóstar/666,202
+agraciar/200,201
+agráciar/666,202
+agradar/200,201
+agrádar/666,202
+agramilar/200,201
+agramílar/666,202
+agrandar/200,201
+agrándar/666,202
+agravar/200,201
+agrávar/666,202
+agraviar/200,201
+agráviar/666,202
+agrear/200,201
+agréar/666,202
+agregar/200,201
+agrégar/666,202
+agrelar/200,201
+agrélar/666,202
+agremiar/200,201
+agrémiar/666,202
+agrilloar/200,201
+agrillóar/666,202
+agripar/200,201
+agrípar/666,202
+agromar/200,201
+agrómar/666,202
+agruar/201
+agrúar/666,200,202
+agrupar/200,201
+agrúpar/666,202
+aguantar/200,201
+aguántar/666,202
+aguapar/200,201
+aguápar/666,202
+aguar/201
+águar/666,200,202
+agudizar/200,201
+agudízar/666,202
+aguillar/200,201
+aguíllar/666,202
+aguilloar/200,201
+aguillóar/666,202
+agulletar/200,201
+agullétar/666,202
+agurgullar/200,201
+agurgúllar/666,202
+aguzar/200,201
+agúzar/666,202
+airear/200,201
+airéar/666,202
+alagar/200,201
+alágar/666,202
+alambicar/200,201
+alambícar/666,202
+alampar/200,201
+alámpar/666,202
+alancar/200,201
+aláncar/666,202
+alancear/200,201
+alancéar/666,202
+alangrear/200,201
+alangréar/666,202
+alaparear/200,201
+alaparéar/666,202
+alardear/200,201
+alardéar/666,202
+alargar/200,201
+alárgar/666,202
+alarmar/200,201
+alármar/666,202
+alasar/200,201
+alásar/666,202
+alatinar/200,201
+alatínar/666,202
+alaudar/200,201
+aláudar/666,202
+albadear/200,201
+albadéar/666,202
+albear/200,201
+albéar/666,202
+albeitar/200,201
+albéitar/666,202
+albergar/200,201
+albérgar/666,202
+albiscar/200,201
+albíscar/666,202
+alborexar/200,201
+alboréxar/666,202
+alborotar/200,201
+alborótar/666,202
+alborozar/200,201
+alborózar/666,202
+alburgar/200,201
+albúrgar/666,202
+alcaiotar/200,201
+alcaiótar/666,202
+alcalinizar/200,201
+alcalinízar/666,202
+alcanforar/200,201
+alcanfórar/666,202
+alcanzar/200,201
+alcánzar/666,202
+alcatranar/200,201
+alcatránar/666,202
+alcatrear/200,201
+alcatréar/666,202
+alcoholizar/200,201
+alcoholízar/666,202
+alcolizar/200,201
+alcolízar/666,202
+alcumar/200,201
+alcúmar/666,202
+alcuñar/200,201
+alcúñar/666,202
+aldrabar/200,201
+aldrábar/666,202
+aldraxar/200,201
+aldráxar/666,202
+aledar/200,201
+alédar/666,202
+alegar/200,201
+alégar/666,202
+alegorizar/200,201
+alegorízar/666,202
+alegrar/200,201
+alégrar/666,202
+aleirar/200,201
+aléirar/666,202
+aleitar/200,201
+aléitar/666,202
+alentar/200,201
+aléntar/666,202
+alertar/200,201
+alértar/666,202
+aletargar/200,201
+aletárgar/666,202
+alfabetizar/200,201
+alfabetízar/666,202
+alfaiar/200,201
+alfáiar/666,202
+alfar/200,201
+álfar/666,202
+alfombrar/200,201
+alfómbrar/666,202
+algarear/200,201
+algaréar/666,202
+aliar/201
+alíar/666,200,202
+alicerzar/200,201
+alicérzar/666,202
+alienar/200,201
+aliénar/666,202
+alimentar/200,201
+aliméntar/666,202
+aliñar/200,201
+alíñar/666,202
+alindar/200,201
+alíndar/666,202
+aliñoar/200,201
+aliñóar/666,202
+alisar/200,201
+alísar/666,202
+alistar/200,201
+alístar/666,202
+aliviar/200,201
+alíviar/666,202
+alixar/200,201
+alíxar/666,202
+alixeirar/200,201
+alixéirar/666,202
+allear/200,201
+alléar/666,202
+almacenar/200,201
+almacénar/666,202
+almallar/200,201
+almállar/666,202
+almiscrar/200,201
+almíscrar/666,202
+almofadar/200,201
+almofádar/666,202
+almorzar/200,201
+almórzar/666,202
+alodar/200,201
+alódar/666,202
+alombar/200,201
+alómbar/666,202
+alongar/200,201
+alóngar/666,202
+alorar/200,201
+alórar/666,202
+aloular/200,201
+alóular/666,202
+aloumiñar/200,201
+aloumíñar/666,202
+aloxar/200,201
+alóxar/666,202
+alpeirar/200,201
+alpéirar/666,202
+alporizar/200,201
+alporízar/666,202
+alterar/200,201
+altérar/666,202
+altercar/200,201
+altércar/666,202
+alternar/200,201
+altérnar/666,202
+aluar/201
+alúar/666,200,202
+aluarar/200,201
+aluárar/666,202
+alucinar/200,201
+alucínar/666,202
+alugar/200,201
+alúgar/666,202
+alumar/200,201
+alúmar/666,202
+alumear/200,201
+aluméar/666,202
+aluminar/200,201
+alumínar/666,202
+alustrar/200,201
+alústrar/666,202
+alzapremar/200,201
+alzaprémar/666,202
+alzar/200,201
+álzar/666,202
+amadriñar/200,201
+amadríñar/666,202
+amagallar/200,201
+amagállar/666,202
+amagar/200,201
+amágar/666,202
+amaiar/200,201
+amáiar/666,202
+amainar/200,201
+amáinar/666,202
+amalgamar/200,201
+amalgámar/666,202
+amalloar/200,201
+amallóar/666,202
+amañar/200,201
+amáñar/666,202
+amancebar/200,201
+amancébar/666,202
+amandar/200,201
+amándar/666,202
+amaneirar/200,201
+amanéirar/666,202
+amansar/200,201
+amánsar/666,202
+amantar/200,201
+amántar/666,202
+amar/200,201
+ámar/666,202
+amarar/200,201
+amárar/666,202
+amaravallar/200,201
+amaravállar/666,202
+amarelar/200,201
+amarélar/666,202
+amarfallar/200,201
+amarfállar/666,202
+amarfañar/200,201
+amarfáñar/666,202
+amargar/200,201
+amárgar/666,202
+amaricar/200,201
+amarícar/666,202
+amaroar/200,201
+amaróar/666,202
+amaroufar/200,201
+amaróufar/666,202
+amarrar/200,201
+amárrar/666,202
+amarrear/200,201
+amarréar/666,202
+amarrotar/200,201
+amarrótar/666,202
+amasar/200,201
+amásar/666,202
+amatar/200,201
+amátar/666,202
+amazocar/200,201
+amazócar/666,202
+ambicionar/200,201
+ambiciónar/666,202
+ambientar/200,201
+ambiéntar/666,202
+amear/200,201
+améar/666,202
+ameazar/200,201
+ameázar/666,202
+amedrentar/200,201
+amedréntar/666,202
+ameigar/200,201
+améigar/666,202
+amenizar/200,201
+amenízar/666,202
+amentar/200,201
+améntar/666,202
+amerar/200,201
+amérar/666,202
+americanizar/200,201
+americanízar/666,202
+amestrar/200,201
+améstrar/666,202
+ametrallar/200,201
+ametrállar/666,202
+amidonar/200,201
+amidónar/666,202
+amigar/200,201
+amígar/666,202
+aminorar/200,201
+aminórar/666,202
+amizar/200,201
+amízar/666,202
+amnistiar/201
+amnistíar/666,200,202
+amoblar/200,201
+amóblar/666,202
+amocar/200,201
+amócar/666,202
+amodorrar/200,201
+amodórrar/666,202
+amoedar/200,201
+amoédar/666,202
+amoestar/200,201
+amoéstar/666,202
+amofar/200,201
+amófar/666,202
+amolar/200,201
+amólar/666,202
+amolegar/200,201
+amolégar/666,202
+amolentar/200,201
+amoléntar/666,202
+amolloar/200,201
+amollóar/666,202
+amomiar/200,201
+amómiar/666,202
+amonllar/200,201
+amónllar/666,202
+amontear/200,201
+amontéar/666,202
+amontoar/200,201
+amontóar/666,202
+amordazar/200,201
+amordázar/666,202
+amordicar/200,201
+amordícar/666,202
+amorear/200,201
+amoréar/666,202
+amorgallar/200,201
+amorgállar/666,202
+amornar/200,201
+amórnar/666,202
+amorriñar/200,201
+amorríñar/666,202
+amortallar/200,201
+amortállar/666,202
+amortizar/200,201
+amortízar/666,202
+amosar/200,201
+amósar/666,202
+amoscar/200,201
+amóscar/666,202
+amosegar/200,201
+amoségar/666,202
+amotinar/200,201
+amotínar/666,202
+amoucar/200,201
+amoúcar/666,202
+amouchar/200,201
+amóuchar/666,202
+amouroar/200,201
+amouróar/666,202
+amoutar/200,201
+amóutar/666,202
+amozcar/200,201
+amózcar/666,202
+amparar/200,201
+ampárar/666,202
+ampear/200,201
+ampéar/666,202
+ampliar/201
+amplíar/666,200,202
+amplificar/200,201
+amplifícar/666,202
+ampolar/200,201
+ampólar/666,202
+amputar/200,201
+ampútar/666,202
+amuar/201
+amúar/666,200,202
+amurallar/200,201
+amurállar/666,202
+amurar/200,201
+amúrar/666,202
+anabar/200,201
+anábar/666,202
+anainar/200,201
+anáinar/666,202
+analizar/200,201
+analízar/666,202
+anasar/200,201
+anásar/666,202
+anatematizar/200,201
+anatematízar/666,202
+anatomizar/200,201
+anatomízar/666,202
+anavallar/200,201
+anavállar/666,202
+anchear/200,201
+anchéar/666,202
+anciñar/200,201
+ancíñar/666,202
+ancorar/200,201
+ancórar/666,202
+andar/200,201
+ándar/666,202
+aneboar/200,201
+anebóar/666,202
+anebrar/200,201
+anébrar/666,202
+anegar/200,201
+anégar/666,202
+anelar/200,201
+anélar/666,202
+anenar/200,201
+anénar/666,202
+anesgar/200,201
+anésgar/666,202
+anestesiar/200,201
+anestésiar/666,202
+anexar/200,201
+anéxar/666,202
+anexionar/200,201
+anexiónar/666,202
+angarellar/200,201
+angaréllar/666,202
+angazar/200,201
+angázar/666,202
+anglicizar/200,201
+anglicízar/666,202
+angustiar/200,201
+angústiar/666,202
+anhelar/200,201
+anhélar/666,202
+anicar/200,201
+anícar/666,202
+animalizar/200,201
+animalízar/666,202
+animar/200,201
+anímar/666,202
+aniñar/200,201
+aníñar/666,202
+aniquilar/200,201
+aniquílar/666,202
+anoar/200,201
+anóar/666,202
+anobelar/200,201
+anobélar/666,202
+anodizar/200,201
+anodízar/666,202
+anotar/200,201
+anótar/666,202
+anovar/200,201
+anóvar/666,202
+anoxar/200,201
+anóxar/666,202
+anquilosar/200,201
+anquilósar/666,202
+ansiar/201
+ansíar/666,200,202
+antedatar/200,201
+antedátar/666,202
+anticipar/200,201
+anticípar/666,202
+antollar/200,201
+antóllar/666,202
+anubrar/200,201
+anúbrar/666,202
+anular/200,201
+anúlar/666,202
+anunciar/200,201
+anúnciar/666,202
+apacentar/200,201
+apacéntar/666,202
+apadriñar/200,201
+apadríñar/666,202
+apadumar/200,201
+apadúmar/666,202
+apagar/200,201
+apágar/666,202
+apaiolar/200,201
+apaiólar/666,202
+apaisanar/200,201
+apaisánar/666,202
+apaixonar/200,201
+apaixónar/666,202
+apalabrar/200,201
+apalábrar/666,202
+apallasar/200,201
+apallásar/666,202
+apalleirar/200,201
+apalléirar/666,202
+apalpar/200,201
+apálpar/666,202
+apampanar/200,201
+apampánar/666,202
+apampar/200,201
+apámpar/666,202
+apanar/200,201
+apañar/200,201
+apánar/666,202
+apáñar/666,202
+apancar/200,201
+apáncar/666,202
+apandar/200,201
+apándar/666,202
+aparafusar/200,201
+aparafúsar/666,202
+aparcar/200,201
+apárcar/666,202
+aparear/200,201
+aparéar/666,202
+aparellar/200,201
+aparéllar/666,202
+aparentar/200,201
+aparéntar/666,202
+aparruñar/200,201
+aparrúñar/666,202
+apartar/200,201
+apártar/666,202
+aparvar/200,201
+apárvar/666,202
+apaxar/200,201
+apáxar/666,202
+apazugar/200,201
+apazúgar/666,202
+apear/200,201
+apéar/666,202
+apedar/200,201
+apédar/666,202
+apedrar/200,201
+apédrar/666,202
+apegañar/200,201
+apegáñar/666,202
+apegar/200,201
+apégar/666,202
+apeitar/200,201
+apéitar/666,202
+apelar/200,201
+apélar/666,202
+apelicar/200,201
+apelícar/666,202
+apelidar/200,201
+apelídar/666,202
+apendoar/200,201
+apendóar/666,202
+apertar/200,201
+apértar/666,202
+apesarar/200,201
+apesárar/666,202
+apestar/200,201
+apéstar/666,202
+apetuñar/200,201
+apetúñar/666,202
+apezar/200,201
+apézar/666,202
+apiadar/200,201
+apiádar/666,202
+apicañar/200,201
+apicáñar/666,202
+apicoar/200,201
+apicóar/666,202
+apiñar/200,201
+apíñar/666,202
+apisoar/200,201
+apisóar/666,202
+aplacar/200,201
+aplácar/666,202
+aplanar/200,201
+aplánar/666,202
+aplebear/200,201
+aplebéar/666,202
+aplicar/200,201
+aplícar/666,202
+apocopar/200,201
+apocópar/666,202
+apoderar/200,201
+apodérar/666,202
+apodrentar/200,201
+apodréntar/666,202
+apoiar/200,201
+apóiar/666,202
+apoleirar/200,201
+apoléirar/666,202
+apoltronar/200,201
+apoltrónar/666,202
+apontoar/200,201
+apontóar/666,202
+aporcar/200,201
+apórcar/666,202
+aporrear/200,201
+aporréar/666,202
+aportar/200,201
+apórtar/666,202
+aportuguesar/200,201
+aportuguésar/666,202
+apostar/200,201
+apóstar/666,202
+apostatar/200,201
+apostátar/666,202
+apostemar/200,201
+apostémar/666,202
+apostilar/200,201
+apostílar/666,202
+apostrofar/200,201
+apostrófar/666,202
+apoucar/200,201
+apoúcar/666,202
+apoupiñar/200,201
+apoupíñar/666,202
+apousentar/200,201
+apouséntar/666,202
+apoutar/200,201
+apóutar/666,202
+apouvigar/200,201
+apouvígar/666,202
+apoxar/200,201
+apóxar/666,202
+apradar/200,201
+aprádar/666,202
+aprazar/200,201
+aprázar/666,202
+apreciar/200,201
+apréciar/666,202
+apreixar/200,201
+apréixar/666,202
+apremar/200,201
+aprémar/666,202
+apresar/200,201
+aprésar/666,202
+apresoirar/200,201
+apresóirar/666,202
+aprestar/200,201
+apréstar/666,202
+apresurar/200,201
+apresúrar/666,202
+aprisionar/200,201
+aprisiónar/666,202
+aproar/200,201
+apróar/666,202
+aprobar/200,201
+apróbar/666,202
+aprontar/200,201
+apróntar/666,202
+apropiar/200,201
+aprópiar/666,202
+aproveitar/200,201
+aprovéitar/666,202
+aprovisionar/200,201
+aprovisiónar/666,202
+aproximar/200,201
+aproxímar/666,202
+apuñalar/200,201
+apuñálar/666,202
+apuntalar/200,201
+apuntálar/666,202
+apuntar/200,201
+apúntar/666,202
+apupar/200,201
+apúpar/666,202
+apurar/200,201
+apúrar/666,202
+apurrar/200,201
+apúrrar/666,202
+apuxar/200,201
+apúxar/666,202
+aquedar/200,201
+aquédar/666,202
+aqueirar/200,201
+aquéirar/666,202
+aquelar/200,201
+aquélar/666,202
+aqueloutrar/200,201
+aquelóutrar/666,202
+aquendar/200,201
+aquéndar/666,202
+aquietar/200,201
+aquiétar/666,202
+aquilatar/200,201
+aquilátar/666,202
+arabizar/200,201
+arabízar/666,202
+aramar/200,201
+arámar/666,202
+arar/200,201
+árar/666,202
+arbitrar/200,201
+arbítrar/666,202
+arborar/200,201
+arbórar/666,202
+arcar/200,201
+árcar/666,202
+arcoxar/200,201
+arcóxar/666,202
+arear/200,201
+aréar/666,202
+arengar/200,201
+aréngar/666,202
+arentar/200,201
+aréntar/666,202
+arfar/200,201
+árfar/666,202
+argallar/200,201
+argállar/666,202
+argolar/200,201
+argólar/666,202
+argomar/200,201
+argómar/666,202
+argumentar/200,201
+arguméntar/666,202
+ariscar/200,201
+aríscar/666,202
+aristocratizar/200,201
+aristocratízar/666,202
+armar/200,201
+ármar/666,202
+aromatizar/200,201
+aromatízar/666,202
+arpexar/200,201
+arpéxar/666,202
+arpoar/200,201
+arpóar/666,202
+arquear/200,201
+arquéar/666,202
+arquexar/200,201
+arquéxar/666,202
+arquivar/200,201
+arquívar/666,202
+arrabar/200,201
+arrábar/666,202
+arrabear/200,201
+arrabéar/666,202
+arrabuñar/200,201
+arrabúñar/666,202
+arraigar/200,201
+arráigar/666,202
+arramplar/200,201
+arrámplar/666,202
+arrancar/200,201
+arráncar/666,202
+arrandar/200,201
+arrándar/666,202
+arrandear/200,201
+arrandéar/666,202
+arranxar/200,201
+arránxar/666,202
+arrapañar/200,201
+arrapáñar/666,202
+arrarar/200,201
+arrárar/666,202
+arrasar/200,201
+arrásar/666,202
+arrastrar/200,201
+arrástrar/666,202
+arraxar/200,201
+arráxar/666,202
+arrear/200,201
+arréar/666,202
+arrebatar/200,201
+arrebátar/666,202
+arrebolar/200,201
+arrebólar/666,202
+arrecantar/200,201
+arrecántar/666,202
+arrechegar/200,201
+arrechégar/666,202
+arreconchegar/200,201
+arreconchégar/666,202
+arrecuar/201
+arrecúar/666,200,202
+arrecunchar/200,201
+arrecúnchar/666,202
+arredar/200,201
+arrédar/666,202
+arredondar/200,201
+arredóndar/666,202
+arrefriar/201
+arrefríar/666,200,202
+arregar/200,201
+arrégar/666,202
+arregazar/200,201
+arregázar/666,202
+arregoar/200,201
+arregóar/666,202
+arreguizar/200,201
+arreguízar/666,202
+arreitar/200,201
+arréitar/666,202
+arrelar/200,201
+arrélar/666,202
+arrellar/200,201
+arréllar/666,202
+arreluar/201
+arrelúar/666,200,202
+arremangar/200,201
+arremángar/666,202
+arremedar/200,201
+arremédar/666,202
+arreminar/200,201
+arremínar/666,202
+arremollar/200,201
+arremóllar/666,202
+arremuiñar/201
+arremuíñar/666,200,202
+arrendar/200,201
+arréndar/666,202
+arrenegar/200,201
+arrenégar/666,202
+arrenlar/200,201
+arrénlar/666,202
+arrepañar/200,201
+arrepáñar/666,202
+arrepiar/201
+arrepíar/666,200,202
+arrepuiñar/201
+arrepuíñar/666,200,202
+arrequentar/200,201
+arrequéntar/666,202
+arrestar/200,201
+arréstar/666,202
+arretar/200,201
+arrétar/666,202
+arrexuntar/200,201
+arrexúntar/666,202
+arriar/201
+arríar/666,200,202
+arribar/200,201
+arríbar/666,202
+arrichar/200,201
+arríchar/666,202
+arrigar/200,201
+arrígar/666,202
+arrimar/200,201
+arrímar/666,202
+arrincar/200,201
+arríncar/666,202
+arriscar/200,201
+arríscar/666,202
+arroar/200,201
+arróar/666,202
+arrochar/200,201
+arróchar/666,202
+arrodar/200,201
+arródar/666,202
+arrodear/200,201
+arrodéar/666,202
+arrogañar/200,201
+arrogáñar/666,202
+arrogar/200,201
+arrógar/666,202
+arroiar/200,201
+arróiar/666,202
+arroibar/200,201
+arróibar/666,202
+arrolar/200,201
+arrólar/666,202
+arroldar/200,201
+arróldar/666,202
+arrollar/200,201
+arróllar/666,202
+arromanzar/200,201
+arrománzar/666,202
+arrombar/200,201
+arrómbar/666,202
+arrostrar/200,201
+arróstrar/666,202
+arrotar/200,201
+arrótar/666,202
+arroubar/200,201
+arróubar/666,202
+arroupar/200,201
+arróupar/666,202
+arroutar/200,201
+arróutar/666,202
+arroxar/200,201
+arróxar/666,202
+arrubiar/201
+arrubíar/666,200,202
+arrufar/200,201
+arrúfar/666,202
+arruinar/201
+arruínar/666,200,202
+arrumbar/200,201
+arrúmbar/666,202
+arruñar/200,201
+arrúñar/666,202
+artellar/200,201
+artéllar/666,202
+articular/200,201
+articúlar/666,202
+artillar/200,201
+artíllar/666,202
+artimañar/200,201
+artimáñar/666,202
+arxentar/200,201
+arxéntar/666,202
+arxilar/200,201
+arxílar/666,202
+arxoar/200,201
+arxóar/666,202
+asalar/200,201
+asálar/666,202
+asalariar/200,201
+asaláriar/666,202
+asaltar/200,201
+asáltar/666,202
+asañar/200,201
+asáñar/666,202
+asar/200,201
+ásar/666,202
+asasinar/200,201
+asasínar/666,202
+asear/200,201
+aséar/666,202
+asedar/200,201
+asédar/666,202
+asediar/200,201
+asédiar/666,202
+asegundar/200,201
+asegúndar/666,202
+asegurar/200,201
+asegúrar/666,202
+aseitar/200,201
+aséitar/666,202
+asemellar/200,201
+aseméllar/666,202
+aseñorar/200,201
+aseñórar/666,202
+asentar/200,201
+aséntar/666,202
+aserar/200,201
+asérar/666,202
+asesorar/200,201
+asesórar/666,202
+asestar/200,201
+aséstar/666,202
+asetear/200,201
+asetéar/666,202
+aseverar/200,201
+asevérar/666,202
+asexar/200,201
+aséxar/666,202
+asfaltar/200,201
+asfáltar/666,202
+asfixiar/200,201
+asfíxiar/666,202
+asibilar/200,201
+asibílar/666,202
+asignar/200,201
+asígnar/666,202
+asilar/200,201
+asílar/666,202
+asimilar/200,201
+asimílar/666,202
+asinar/200,201
+asínar/666,202
+asnear/200,201
+asnéar/666,202
+asoar/200,201
+asóar/666,202
+asoballar/200,201
+asobállar/666,202
+asoberbiar/200,201
+asobérbiar/666,202
+asociar/200,201
+asóciar/666,202
+asolagar/200,201
+asolágar/666,202
+asolar/200,201
+asólar/666,202
+asoleirar/200,201
+asoléirar/666,202
+asollar/200,201
+asóllar/666,202
+asomar/200,201
+asómar/666,202
+asombrar/200,201
+asómbrar/666,202
+asonar/200,201
+asónar/666,202
+aspar/200,201
+áspar/666,202
+aspirar/200,201
+aspírar/666,202
+asubelar/200,201
+asubélar/666,202
+asubiar/201
+asubíar/666,200,202
+asustar/200,201
+asústar/666,202
+atabasar/200,201
+atabásar/666,202
+atacar/200,201
+atácar/666,202
+atafegar/200,201
+atafégar/666,202
+atalaiar/200,201
+ataláiar/666,202
+atalingar/200,201
+atalíngar/666,202
+atallar/200,201
+atállar/666,202
+atamañar/200,201
+atamáñar/666,202
+atanar/200,201
+atánar/666,202
+atar/200,201
+átar/666,202
+atascar/200,201
+atáscar/666,202
+ataviar/201
+atavíar/666,200,202
+ateigar/200,201
+atéigar/666,202
+atemorizar/200,201
+atemorízar/666,202
+atempar/200,201
+atémpar/666,202
+atenazar/200,201
+atenázar/666,202
+atentar/200,201
+aténtar/666,202
+atenuar/201
+atenúar/666,200,202
+atenzar/200,201
+aténzar/666,202
+aterraplenar/200,201
+aterraplénar/666,202
+aterrar/200,201
+atérrar/666,202
+aterrorizar/200,201
+aterrorízar/666,202
+atesoirar/200,201
+atesóirar/666,202
+atesourar/200,201
+atesóurar/666,202
+atestar/200,201
+atéstar/666,202
+atilar/200,201
+atílar/666,202
+atinar/200,201
+atínar/666,202
+atiplar/200,201
+atíplar/666,202
+atizar/200,201
+atízar/666,202
+atoar/200,201
+atóar/666,202
+atolar/200,201
+atólar/666,202
+atoldar/200,201
+atóldar/666,202
+atomizar/200,201
+atomízar/666,202
+atondar/200,201
+atóndar/666,202
+atopar/200,201
+atópar/666,202
+atordar/200,201
+atórdar/666,202
+atormentar/200,201
+atorméntar/666,202
+atourear/200,201
+atouréar/666,202
+atoutiñar/200,201
+atoutíñar/666,202
+atouzar/200,201
+atóuzar/666,202
+atracar/200,201
+atrácar/666,202
+atragoar/200,201
+atragóar/666,202
+atrancar/200,201
+atráncar/666,202
+atrapallar/200,201
+atrapállar/666,202
+atrapar/200,201
+atrápar/666,202
+atrasar/200,201
+atrásar/666,202
+atravesar/200,201
+atravésar/666,202
+atreitar/200,201
+atréitar/666,202
+atreixar/200,201
+atréixar/666,202
+atrelar/200,201
+atrélar/666,202
+atribular/200,201
+atribúlar/666,202
+atrincheirar/200,201
+atrinchéirar/666,202
+atrochar/200,201
+atróchar/666,202
+atrofiar/200,201
+atrófiar/666,202
+atrollar/200,201
+atróllar/666,202
+atronar/200,201
+atrónar/666,202
+atropar/200,201
+atrópar/666,202
+atropelar/200,201
+atropélar/666,202
+atrosmar/200,201
+atrósmar/666,202
+atrousar/200,201
+atróusar/666,202
+atuar/201
+atúar/666,200,202
+atufar/200,201
+atúfar/666,202
+aturar/200,201
+atúrar/666,202
+aturrar/200,201
+atúrrar/666,202
+aturular/200,201
+aturúlar/666,202
+aturuxar/200,201
+aturúxar/666,202
+atusmar/200,201
+atúsmar/666,202
+aubrar/200,201
+áubrar/666,202
+augar/200,201
+áugar/666,202
+augurar/200,201
+augúrar/666,202
+aumentar/200,201
+auméntar/666,202
+auñar/201
+aúñar/666,200,202
+aureolar/200,201
+aureólar/666,202
+auscultar/200,201
+auscúltar/666,202
+ausentar/200,201
+auséntar/666,202
+auspiciar/200,201
+auspíciar/666,202
+autenticar/200,201
+autentícar/666,202
+autodeterminar/200,201
+autodetermínar/666,202
+autofinanciar/200,201
+autofinánciar/666,202
+autolesionar/200,201
+autolesiónar/666,202
+automatizar/200,201
+automatízar/666,202
+automedicar/200,201
+automedícar/666,202
+autorizar/200,201
+autorízar/666,202
+autosuxestionar/200,201
+autosuxestiónar/666,202
+auxiliar/200,201
+auxíliar/666,202
+avagar/200,201
+avágar/666,202
+avaiñar/201
+avaíñar/666,200,202
+avalar/200,201
+aválar/666,202
+avaliar/201
+avalíar/666,200,202
+avantar/200,201
+avántar/666,202
+avantaxar/200,201
+avantáxar/666,202
+avanzar/200,201
+avánzar/666,202
+avariar/201
+avaríar/666,200,202
+avasalar/200,201
+avasálar/666,202
+aveceirar/200,201
+avecéirar/666,202
+aveciñar/200,201
+avecíñar/666,202
+avegar/200,201
+avégar/666,202
+avellar/200,201
+avéllar/666,202
+avellentar/200,201
+avelléntar/666,202
+avelloar/200,201
+avellóar/666,202
+aventurar/200,201
+aventúrar/666,202
+averdurar/200,201
+averdúrar/666,202
+avergoñar/200,201
+avergóñar/666,202
+avergonzar/200,201
+avergónzar/666,202
+avermar/200,201
+avérmar/666,202
+avezar/200,201
+avézar/666,202
+aviar/201
+avíar/666,200,202
+aviciar/200,201
+avíciar/666,202
+avilanar/200,201
+avilánar/666,202
+avinagrar/200,201
+avinágrar/666,202
+avinzar/200,201
+avínzar/666,202
+avisar/200,201
+avísar/666,202
+avistar/200,201
+avístar/666,202
+avituallar/200,201
+avituállar/666,202
+avivar/200,201
+avívar/666,202
+aviventar/200,201
+avivéntar/666,202
+avogar/200,201
+avógar/666,202
+avougar/200,201
+avóugar/666,202
+avultar/200,201
+avúltar/666,202
+axardinar/200,201
+axardínar/666,202
+axear/200,201
+axéar/666,202
+axeitar/200,201
+axéitar/666,202
+axenciar/200,201
+axénciar/666,202
+axeonllar/200,201
+axeónllar/666,202
+axexar/200,201
+axéxar/666,202
+axigantar/200,201
+axigántar/666,202
+axilizar/200,201
+axilízar/666,202
+axitar/200,201
+axítar/666,202
+axixilar/200,201
+axixílar/666,202
+axofrar/200,201
+axófrar/666,202
+axordar/200,201
+axórdar/666,202
+axotar/200,201
+axótar/666,202
+axudar/200,201
+axúdar/666,202
+axugar/200,201
+axúgar/666,202
+axuizar/201
+axuízar/666,200,202
+axuntar/200,201
+axúntar/666,202
+axustar/200,201
+axústar/666,202
+axustizar/200,201
+axustízar/666,202
+azaballar/200,201
+azabállar/666,202
+azacotar/200,201
+azacótar/666,202
+azafranar/200,201
+azafránar/666,202
+azamar/200,201
+azámar/666,202
+azamelar/200,201
+azamélar/666,202
+azarapallar/200,201
+azarapállar/666,202
+azazar/200,201
+azázar/666,202
+azorar/200,201
+azórar/666,202
+azoroñar/200,201
+azoróñar/666,202
+azorrar/200,201
+azórrar/666,202
+azougar/200,201
+azóugar/666,202
+azoutar/200,201
+azóutar/666,202
+azuar/201
+azúar/666,200,202
+azucrar/200,201
+azúcrar/666,202
+azular/200,201
+azúlar/666,202
+azulexar/200,201
+azuléxar/666,202
+azurrar/200,201
+azúrrar/666,202
+baballar/200,201
+babállar/666,202
+babar/200,201
+bábar/666,202
+babear/200,201
+babéar/666,202
+babexar/200,201
+babéxar/666,202
+babuñar/200,201
+babúñar/666,202
+babuxar/200,201
+babúxar/666,202
+badalear/200,201
+badaléar/666,202
+baduar/201
+badúar/666,200,202
+bafexar/200,201
+baféxar/666,202
+bafordar/200,201
+bafórdar/666,202
+bagoar/200,201
+bagóar/666,202
+bagoxar/200,201
+bagóxar/666,202
+bagullar/200,201
+bagúllar/666,202
+bailar/200,201
+báilar/666,202
+baixar/200,201
+báixar/666,202
+balancear/200,201
+balancéar/666,202
+balanzar/200,201
+balánzar/666,202
+balar/200,201
+bálar/666,202
+baldar/200,201
+báldar/666,202
+baldear/200,201
+baldéar/666,202
+baldeirar/200,201
+baldéirar/666,202
+baldoar/200,201
+baldóar/666,202
+balear/200,201
+baléar/666,202
+baleirar/200,201
+baléirar/666,202
+balizar/200,201
+balízar/666,202
+baloirar/200,201
+balóirar/666,202
+bambear/200,201
+bambéar/666,202
+banalizar/200,201
+banalízar/666,202
+bañar/200,201
+báñar/666,202
+bandear/200,201
+bandéar/666,202
+baquetear/200,201
+baquetéar/666,202
+barafustar/200,201
+barafústar/666,202
+barallar/200,201
+barállar/666,202
+barballar/200,201
+barbállar/666,202
+barbañar/200,201
+barbáñar/666,202
+barbarizar/200,201
+barbarízar/666,202
+barbear/200,201
+barbéar/666,202
+barbuñar/200,201
+barbúñar/666,202
+barbuzar/200,201
+barbúzar/666,202
+bardar/200,201
+bárdar/666,202
+barnar/200,201
+bárnar/666,202
+barrallar/200,201
+barrállar/666,202
+barrar/200,201
+bárrar/666,202
+barrazar/200,201
+barrázar/666,202
+barrenar/200,201
+barrénar/666,202
+barrufar/200,201
+barrúfar/666,202
+barruñar/200,201
+barrúñar/666,202
+barruntar/200,201
+barrúntar/666,202
+barruzar/200,201
+barrúzar/666,202
+barullar/200,201
+barúllar/666,202
+barutar/200,201
+barútar/666,202
+bascular/200,201
+bascúlar/666,202
+basear/200,201
+baséar/666,202
+basificar/200,201
+basifícar/666,202
+bastar/200,201
+bástar/666,202
+batallar/200,201
+batállar/666,202
+batear/200,201
+batéar/666,202
+bategar/200,201
+batégar/666,202
+batucar/200,201
+batúcar/666,202
+batuxar/200,201
+batúxar/666,202
+bautizar/200,201
+bautízar/666,202
+bear/200,201
+béar/666,202
+beatificar/200,201
+beatifícar/666,202
+beixar/200,201
+béixar/666,202
+beliscar/200,201
+belíscar/666,202
+beneficiar/200,201
+benefíciar/666,202
+berrar/200,201
+bérrar/666,202
+berregar/200,201
+berrégar/666,202
+bicar/200,201
+bícar/666,202
+bifurcar/200,201
+bifúrcar/666,202
+bimar/200,201
+bímar/666,202
+bimbar/200,201
+bímbar/666,202
+binar/200,201
+bínar/666,202
+bisbar/200,201
+bísbar/666,202
+biselar/200,201
+bisélar/666,202
+blasfemar/200,201
+blasfémar/666,202
+blindar/200,201
+blíndar/666,202
+bloquear/200,201
+bloquéar/666,202
+bobinar/200,201
+bobínar/666,202
+bocexar/200,201
+bocéxar/666,202
+boicotear/200,201
+boicotéar/666,202
+bolear/200,201
+boléar/666,202
+bombardear/200,201
+bombardéar/666,202
+bombear/200,201
+bombéar/666,202
+bonificar/200,201
+bonifícar/666,202
+boquear/200,201
+boquéar/666,202
+boquexar/200,201
+boquéxar/666,202
+bordar/200,201
+bórdar/666,202
+bordear/200,201
+bordéar/666,202
+borrar/200,201
+bórrar/666,202
+borrear/200,201
+borréar/666,202
+bortelar/200,201
+bortélar/666,202
+bosquexar/200,201
+bosquéxar/666,202
+bostear/200,201
+bostéar/666,202
+botar/200,201
+bótar/666,202
+boubexar/200,201
+boubéxar/666,202
+boular/200,201
+bóular/666,202
+bourar/200,201
+bóurar/666,202
+bourear/200,201
+bouréar/666,202
+bouzar/200,201
+bóuzar/666,202
+boxear/200,201
+boxéar/666,202
+bozar/200,201
+bózar/666,202
+bracear/200,201
+bracéar/666,202
+bracuñar/200,201
+bracúñar/666,202
+bradar/200,201
+brádar/666,202
+bramar/200,201
+brámar/666,202
+brandear/200,201
+brandéar/666,202
+branquear/200,201
+branquéar/666,202
+branquexar/200,201
+branquéxar/666,202
+brasonar/200,201
+brasónar/666,202
+brear/200,201
+bréar/666,202
+brillar/200,201
+bríllar/666,202
+brincar/200,201
+bríncar/666,202
+brindar/200,201
+bríndar/666,202
+britar/200,201
+brítar/666,202
+brochear/200,201
+brochéar/666,202
+brollar/200,201
+bróllar/666,202
+broncear/200,201
+broncéar/666,202
+broquear/200,201
+broquéar/666,202
+brosear/200,201
+broséar/666,202
+brotar/200,201
+brótar/666,202
+bruar/201
+brúar/666,200,202
+brumar/200,201
+brúmar/666,202
+bufar/200,201
+búfar/666,202
+bufiñar/200,201
+bufíñar/666,202
+bufonear/200,201
+bufonéar/666,202
+bular/200,201
+búlar/666,202
+buligar/200,201
+bulígar/666,202
+burbullar/200,201
+burbúllar/666,202
+burdear/200,201
+burdéar/666,202
+burlar/200,201
+búrlar/666,202
+burocratizar/200,201
+burocratízar/666,202
+buscar/200,201
+búscar/666,202
+cabalgar/200,201
+cabálgar/666,202
+cabecear/200,201
+cabecéar/666,202
+cablegrafar/200,201
+cablegráfar/666,202
+cabrear/200,201
+cabréar/666,202
+cabriolar/200,201
+cabriólar/666,202
+cacarexar/200,201
+cacaréxar/666,202
+cacear/200,201
+cacéar/666,202
+cachar/200,201
+cáchar/666,202
+cachear/200,201
+cachéar/666,202
+cachoar/200,201
+cachóar/666,202
+caciquear/200,201
+caciquéar/666,202
+cadabullar/200,201
+cadabúllar/666,202
+cadrar/200,201
+cádrar/666,202
+cadrelar/200,201
+cadrélar/666,202
+caducar/200,201
+cadúcar/666,202
+cadullar/200,201
+cadúllar/666,202
+cagar/200,201
+cágar/666,202
+caiñar/201
+caíñar/666,200,202
+cainzar/201
+caínzar/666,200,202
+calabrear/200,201
+calabréar/666,202
+calafatear/200,201
+calafatéar/666,202
+calar/200,201
+cálar/666,202
+calcar/200,201
+cálcar/666,202
+calcetar/200,201
+calcétar/666,202
+calcificar/200,201
+calcifícar/666,202
+calcinar/200,201
+calcínar/666,202
+calcular/200,201
+calcúlar/666,202
+caldear/200,201
+caldéar/666,202
+caldeirar/200,201
+caldéirar/666,202
+caldexar/200,201
+caldéxar/666,202
+caldullar/200,201
+caldúllar/666,202
+calear/200,201
+caléar/666,202
+calibrar/200,201
+calíbrar/666,202
+callar/200,201
+cállar/666,202
+calmar/200,201
+cálmar/666,202
+calmear/200,201
+calméar/666,202
+calumniar/200,201
+calúmniar/666,202
+calvear/200,201
+calvéar/666,202
+calzar/200,201
+cálzar/666,202
+cambalear/200,201
+cambaléar/666,202
+cambar/200,201
+cámbar/666,202
+cambelar/200,201
+cambélar/666,202
+cambiar/200,201
+cámbiar/666,202
+camiñar/200,201
+camíñar/666,202
+campar/200,201
+cámpar/666,202
+camuflar/200,201
+camúflar/666,202
+canalizar/200,201
+canalízar/666,202
+cañar/200,201
+cáñar/666,202
+cancelar/200,201
+cancélar/666,202
+candear/200,201
+candéar/666,202
+canear/200,201
+canéar/666,202
+canfurnar/200,201
+canfúrnar/666,202
+cangar/200,201
+cángar/666,202
+canizar/200,201
+canízar/666,202
+canlear/200,201
+canléar/666,202
+canonear/200,201
+canonéar/666,202
+canonizar/200,201
+canonízar/666,202
+cansar/200,201
+cánsar/666,202
+cantar/200,201
+cántar/666,202
+cantaruxar/200,201
+cantarúxar/666,202
+cantear/200,201
+cantéar/666,202
+canterlar/200,201
+cantérlar/666,202
+capacitar/200,201
+capacítar/666,202
+capar/200,201
+cápar/666,202
+capear/200,201
+capéar/666,202
+capelexar/200,201
+capeléxar/666,202
+capitalizar/200,201
+capitalízar/666,202
+capitanear/200,201
+capitanéar/666,202
+capitular/200,201
+capitúlar/666,202
+capotar/200,201
+capótar/666,202
+captar/200,201
+cáptar/666,202
+capturar/200,201
+captúrar/666,202
+caracolear/200,201
+caracoléar/666,202
+caracterizar/200,201
+caracterízar/666,202
+carbonatar/200,201
+carbonátar/666,202
+carbonizar/200,201
+carbonízar/666,202
+carburar/200,201
+carbúrar/666,202
+cardar/200,201
+cárdar/666,202
+carear/200,201
+caréar/666,202
+carenar/200,201
+carénar/666,202
+cargar/200,201
+cárgar/666,202
+cariar/200,201
+cáriar/666,202
+caricaturizar/200,201
+caricaturízar/666,202
+carlear/200,201
+carléar/666,202
+carmear/200,201
+carméar/666,202
+carnificar/200,201
+carnifícar/666,202
+carpear/200,201
+carpéar/666,202
+carpintexar/200,201
+carpintéxar/666,202
+carrandear/200,201
+carrandéar/666,202
+carrar/200,201
+cárrar/666,202
+carrear/200,201
+carréar/666,202
+carretar/200,201
+carrétar/666,202
+carrexar/200,201
+carréxar/666,202
+carriolar/200,201
+carriólar/666,202
+carroulear/200,201
+carrouléar/666,202
+carrozar/200,201
+carrózar/666,202
+cartear/200,201
+cartéar/666,202
+cartografar/200,201
+cartográfar/666,202
+casar/200,201
+cásar/666,202
+cascar/200,201
+cáscar/666,202
+cascarexar/200,201
+cascaréxar/666,202
+castear/200,201
+castéar/666,202
+castelanizar/200,201
+castelanízar/666,202
+castigar/200,201
+castígar/666,202
+castizar/200,201
+castízar/666,202
+castrar/200,201
+cástrar/666,202
+catalizar/200,201
+catalízar/666,202
+catalogar/200,201
+catalógar/666,202
+catapultar/200,201
+catapúltar/666,202
+catar/200,201
+cátar/666,202
+catastrar/200,201
+catástrar/666,202
+catequizar/200,201
+catequízar/666,202
+cativar/200,201
+catívar/666,202
+caucionar/200,201
+cauciónar/666,202
+causar/200,201
+cáusar/666,202
+cauterizar/200,201
+cauterízar/666,202
+cavar/200,201
+cávar/666,202
+cavilar/200,201
+cavílar/666,202
+cazapelear/200,201
+cazapeléar/666,202
+cazar/200,201
+cázar/666,202
+cazolear/200,201
+cazoléar/666,202
+cear/200,201
+céar/666,202
+cebar/200,201
+cébar/666,202
+cecear/200,201
+cecéar/666,202
+cegar/200,201
+cégar/666,202
+ceibar/200,201
+céibar/666,202
+celar/200,201
+célar/666,202
+celebrar/200,201
+celébrar/666,202
+cementar/200,201
+ceméntar/666,202
+cenar/200,201
+cénar/666,202
+cencenar/200,201
+cencénar/666,202
+censar/200,201
+cénsar/666,202
+censurar/200,201
+censúrar/666,202
+centralizar/200,201
+centralízar/666,202
+centrar/200,201
+céntrar/666,202
+centrifugar/200,201
+centrifúgar/666,202
+centuplicar/200,201
+centuplícar/666,202
+cepar/200,201
+cépar/666,202
+cepillar/200,201
+cepíllar/666,202
+cerar/200,201
+cérar/666,202
+cercar/200,201
+cércar/666,202
+cernar/200,201
+cérnar/666,202
+cerrar/200,201
+cérrar/666,202
+certificar/200,201
+certifícar/666,202
+cesar/200,201
+césar/666,202
+chafallar/200,201
+chafállar/666,202
+chafar/200,201
+cháfar/666,202
+chafullar/200,201
+chafúllar/666,202
+chagar/200,201
+chágar/666,202
+chalanear/200,201
+chalanéar/666,202
+chalar/200,201
+chálar/666,202
+chamar/200,201
+chámar/666,202
+chamear/200,201
+chaméar/666,202
+champar/200,201
+chámpar/666,202
+chamuscar/200,201
+chamúscar/666,202
+chancear/200,201
+chancéar/666,202
+chanchar/200,201
+chánchar/666,202
+chanquear/200,201
+chanquéar/666,202
+chantar/200,201
+chántar/666,202
+chantaxear/200,201
+chantaxéar/666,202
+chapar/200,201
+chápar/666,202
+chapinar/200,201
+chapínar/666,202
+chapodar/200,201
+chapódar/666,202
+chapurrear/200,201
+chapurréar/666,202
+chapuzar/200,201
+chapúzar/666,202
+charamusquear/200,201
+charamusquéar/666,202
+charlar/200,201
+chárlar/666,202
+charlatanear/200,201
+charlatanéar/666,202
+charruar/201
+charrúar/666,200,202
+chascar/200,201
+cháscar/666,202
+chatolar/200,201
+chatólar/666,202
+chavear/200,201
+chavéar/666,202
+chazar/200,201
+cházar/666,202
+chegar/200,201
+chégar/666,202
+cheirar/200,201
+chéirar/666,202
+chiar/201
+chíar/666,200,202
+chibar/200,201
+chíbar/666,202
+chifrar/200,201
+chífrar/666,202
+chimpar/200,201
+chímpar/666,202
+chirlar/200,201
+chírlar/666,202
+chiscar/200,201
+chíscar/666,202
+chisnar/200,201
+chísnar/666,202
+chispear/200,201
+chispéar/666,202
+chistar/200,201
+chístar/666,202
+chocar/200,201
+chócar/666,202
+chochear/200,201
+chochéar/666,202
+choiar/200,201
+chóiar/666,202
+choquelear/200,201
+choqueléar/666,202
+chorar/200,201
+chórar/666,202
+choricar/200,201
+chorícar/666,202
+chorimicar/200,201
+chorimícar/666,202
+chorrear/200,201
+chorréar/666,202
+choscar/200,201
+chóscar/666,202
+chouchar/200,201
+chóuchar/666,202
+choupar/200,201
+chóupar/666,202
+choutar/200,201
+chóutar/666,202
+chuchar/200,201
+chúchar/666,202
+chufar/200,201
+chúfar/666,202
+chulear/200,201
+chuléar/666,202
+chumbar/200,201
+chúmbar/666,202
+chupar/200,201
+chúpar/666,202
+chuscar/200,201
+chúscar/666,202
+chusmigar/200,201
+chusmígar/666,202
+chuviñar/200,201
+chuvíñar/666,202
+chuviscar/200,201
+chuvíscar/666,202
+chuzar/200,201
+chúzar/666,202
+cicatrizar/200,201
+cicatrízar/666,202
+cicelar/200,201
+cicélar/666,202
+cichar/200,201
+cíchar/666,202
+cifrar/200,201
+cífrar/666,202
+cilindrar/200,201
+cilíndrar/666,202
+cimar/200,201
+címar/666,202
+cimbrar/200,201
+címbrar/666,202
+cimentar/200,201
+ciméntar/666,202
+cimprar/200,201
+címprar/666,202
+cinchar/200,201
+cínchar/666,202
+circular/200,201
+circúlar/666,202
+circuncidar/200,201
+circuncídar/666,202
+circundar/200,201
+circúndar/666,202
+circunnavegar/200,201
+circunnavégar/666,202
+circunvalar/200,201
+circunválar/666,202
+circunvoar/200,201
+circunvóar/666,202
+cirichar/200,201
+ciríchar/666,202
+cirlar/200,201
+círlar/666,202
+ciscallar/200,201
+ciscállar/666,202
+ciscar/200,201
+císcar/666,202
+cismar/200,201
+císmar/666,202
+cispar/200,201
+císpar/666,202
+citar/200,201
+cítar/666,202
+civilizar/200,201
+civilízar/666,202
+clamar/200,201
+clámar/666,202
+clarear/200,201
+claréar/666,202
+clarexar/200,201
+claréxar/666,202
+clarificar/200,201
+clarifícar/666,202
+clasificar/200,201
+clasifícar/666,202
+claudicar/200,201
+claudícar/666,202
+clausurar/200,201
+clausúrar/666,202
+climatizar/200,201
+climatízar/666,202
+clonar/200,201
+clónar/666,202
+clorar/200,201
+clórar/666,202
+cloroformizar/200,201
+cloroformízar/666,202
+coaccionar/200,201
+coacciónar/666,202
+coadxuvar/200,201
+coadxúvar/666,202
+coagular/200,201
+coagúlar/666,202
+coañar/200,201
+coáñar/666,202
+coaptar/200,201
+coáptar/666,202
+coar/200,201
+cóar/666,202
+coartar/200,201
+coártar/666,202
+cobizar/200,201
+cobízar/666,202
+cobrar/200,201
+cóbrar/666,202
+cobrear/200,201
+cobréar/666,202
+cobreguear/200,201
+cobreguéar/666,202
+cociñar/200,201
+cocíñar/666,202
+codificar/200,201
+codifícar/666,202
+cofar/200,201
+cófar/666,202
+cofear/200,201
+coféar/666,202
+cognominar/200,201
+cognomínar/666,202
+cohabitar/200,201
+cohabítar/666,202
+coherdar/200,201
+cohérdar/666,202
+cohobar/200,201
+cohóbar/666,202
+cohonestar/200,201
+cohonéstar/666,202
+coidar/200,201
+cóidar/666,202
+colaborar/200,201
+colabórar/666,202
+colacionar/200,201
+colaciónar/666,202
+colapsar/200,201
+colápsar/666,202
+colar/200,201
+cólar/666,202
+colear/200,201
+coléar/666,202
+coleccionar/200,201
+colecciónar/666,202
+colectar/200,201
+coléctar/666,202
+colectivizar/200,201
+colectivízar/666,202
+colexiar/200,201
+coléxiar/666,202
+colgar/200,201
+cólgar/666,202
+coligar/200,201
+colígar/666,202
+colmar/200,201
+cólmar/666,202
+colocar/200,201
+colócar/666,202
+colonizar/200,201
+colonízar/666,202
+colorar/200,201
+colórar/666,202
+colorear/200,201
+coloréar/666,202
+comandar/200,201
+comándar/666,202
+comanditar/200,201
+comandítar/666,202
+combinar/200,201
+combínar/666,202
+comentar/200,201
+coméntar/666,202
+comercializar/200,201
+comercialízar/666,202
+comerciar/200,201
+comérciar/666,202
+comezar/200,201
+comézar/666,202
+comichar/200,201
+comíchar/666,202
+cominar/200,201
+comínar/666,202
+comisar/200,201
+comísar/666,202
+comisionar/200,201
+comisiónar/666,202
+compactar/200,201
+compáctar/666,202
+compangar/200,201
+compángar/666,202
+comparar/200,201
+compárar/666,202
+compasar/200,201
+compásar/666,202
+compatibilizar/200,201
+compatibilízar/666,202
+compaxinar/200,201
+compaxínar/666,202
+compendiar/200,201
+compéndiar/666,202
+compenetrar/200,201
+compenétrar/666,202
+compensar/200,201
+compénsar/666,202
+compilar/200,201
+compílar/666,202
+complementar/200,201
+compleméntar/666,202
+completar/200,201
+complétar/666,202
+complicar/200,201
+complícar/666,202
+comportar/200,201
+compórtar/666,202
+comprar/200,201
+cómprar/666,202
+comprobar/200,201
+compróbar/666,202
+compulsar/200,201
+compúlsar/666,202
+computar/200,201
+compútar/666,202
+comungar/200,201
+comúngar/666,202
+comunicar/200,201
+comunícar/666,202
+concatenar/200,201
+concaténar/666,202
+concelebrar/200,201
+concelébrar/666,202
+concellar/200,201
+concéllar/666,202
+concentrar/200,201
+concéntrar/666,202
+conceptuar/201
+conceptúar/666,200,202
+concertar/200,201
+concértar/666,202
+concienciar/200,201
+conciénciar/666,202
+conciliar/200,201
+concíliar/666,202
+concitar/200,201
+concítar/666,202
+concordar/200,201
+concórdar/666,202
+concrear/200,201
+concréar/666,202
+concretar/200,201
+concrétar/666,202
+conculcar/200,201
+concúlcar/666,202
+concursar/200,201
+concúrsar/666,202
+condecorar/200,201
+condecórar/666,202
+condenar/200,201
+condénar/666,202
+condensar/200,201
+condénsar/666,202
+condicionar/200,201
+condiciónar/666,202
+condimentar/200,201
+condiméntar/666,202
+condonar/200,201
+condónar/666,202
+conectar/200,201
+conéctar/666,202
+confabular/200,201
+confabúlar/666,202
+confeccionar/200,201
+confecciónar/666,202
+confederar/200,201
+confedérar/666,202
+confeitar/200,201
+conféitar/666,202
+conferenciar/200,201
+conferénciar/666,202
+confesar/200,201
+confésar/666,202
+confiar/201
+confíar/666,200,202
+configurar/200,201
+configúrar/666,202
+confinar/200,201
+confínar/666,202
+confirmar/200,201
+confírmar/666,202
+confiscar/200,201
+confíscar/666,202
+conformar/200,201
+confórmar/666,202
+confortar/200,201
+confórtar/666,202
+confraternizar/200,201
+confraternízar/666,202
+confrontar/200,201
+confróntar/666,202
+confutar/200,201
+confútar/666,202
+conglomerar/200,201
+conglomérar/666,202
+conglutinar/200,201
+conglutínar/666,202
+congraciar/200,201
+congráciar/666,202
+congratular/200,201
+congratúlar/666,202
+congregar/200,201
+congrégar/666,202
+conmemorar/200,201
+conmemórar/666,202
+conmensurar/200,201
+conmensúrar/666,202
+conmocionar/200,201
+conmociónar/666,202
+conmutar/200,201
+conmútar/666,202
+connotar/200,201
+connótar/666,202
+conquistar/200,201
+conquístar/666,202
+consagrar/200,201
+conságrar/666,202
+consellar/200,201
+conséllar/666,202
+conservar/200,201
+consérvar/666,202
+considerar/200,201
+considérar/666,202
+consignar/200,201
+consígnar/666,202
+consoar/200,201
+consóar/666,202
+consolar/200,201
+consólar/666,202
+consolidar/200,201
+consolídar/666,202
+consonantizar/200,201
+consonantízar/666,202
+conspirar/200,201
+conspírar/666,202
+constar/200,201
+cónstar/666,202
+constatar/200,201
+constátar/666,202
+consternar/200,201
+constérnar/666,202
+constipar/200,201
+constípar/666,202
+consultar/200,201
+consúltar/666,202
+consumar/200,201
+consúmar/666,202
+contabilizar/200,201
+contabilízar/666,202
+contactar/200,201
+contáctar/666,202
+contaminar/200,201
+contamínar/666,202
+contar/200,201
+cóntar/666,202
+contaxiar/200,201
+contáxiar/666,202
+contemplar/200,201
+contémplar/666,202
+contemporizar/200,201
+contemporízar/666,202
+contentar/200,201
+conténtar/666,202
+contestar/200,201
+contéstar/666,202
+contextualizar/200,201
+contextualízar/666,202
+continuar/201
+continúar/666,200,202
+contornar/200,201
+contórnar/666,202
+contorsionar/200,201
+contorsiónar/666,202
+contraatacar/200,201
+contraatácar/666,202
+contrabalancear/200,201
+contrabalancéar/666,202
+contrabandear/200,201
+contrabandéar/666,202
+contraindicar/200,201
+contraindícar/666,202
+contraminar/200,201
+contramínar/666,202
+contraordenar/200,201
+contraordénar/666,202
+contrapear/200,201
+contrapéar/666,202
+contrapesar/200,201
+contrapésar/666,202
+contrariar/201
+contraríar/666,200,202
+contrarrestar/200,201
+contrarréstar/666,202
+contrastar/200,201
+contrástar/666,202
+contratar/200,201
+contrátar/666,202
+contristar/200,201
+contrístar/666,202
+controlar/200,201
+contrólar/666,202
+conturbar/200,201
+contúrbar/666,202
+conversar/200,201
+convérsar/666,202
+convidar/200,201
+convídar/666,202
+convocar/200,201
+convócar/666,202
+convulsionar/200,201
+convulsiónar/666,202
+conxecturar/200,201
+conxectúrar/666,202
+conxelar/200,201
+conxélar/666,202
+conxeniar/200,201
+conxéniar/666,202
+conxestionar/200,201
+conxestiónar/666,202
+conxugar/200,201
+conxúgar/666,202
+conxuntar/200,201
+conxúntar/666,202
+conxurar/200,201
+conxúrar/666,202
+cooperar/200,201
+coopérar/666,202
+cooptar/200,201
+coóptar/666,202
+coordinar/200,201
+coordínar/666,202
+copar/200,201
+cópar/666,202
+copear/200,201
+copéar/666,202
+copelar/200,201
+copélar/666,202
+copiar/200,201
+cópiar/666,202
+copular/200,201
+copúlar/666,202
+coquetear/200,201
+coquetéar/666,202
+corar/200,201
+córar/666,202
+cordear/200,201
+cordéar/666,202
+corear/200,201
+coréar/666,202
+coriscar/200,201
+coríscar/666,202
+cornear/200,201
+cornéar/666,202
+coroar/200,201
+coróar/666,202
+correar/200,201
+corréar/666,202
+correlacionar/200,201
+correlaciónar/666,202
+corricar/200,201
+corrícar/666,202
+corroborar/200,201
+corrobórar/666,202
+cortar/200,201
+córtar/666,202
+cortexar/200,201
+cortéxar/666,202
+coruscar/200,201
+corúscar/666,202
+corvear/200,201
+corvéar/666,202
+costear/200,201
+costéar/666,202
+cotar/200,201
+cótar/666,202
+cotear/200,201
+cotéar/666,202
+cotelear/200,201
+coteléar/666,202
+cotenar/200,201
+coténar/666,202
+cotexar/200,201
+cotéxar/666,202
+cotifar/200,201
+cotífar/666,202
+cotizar/200,201
+cotízar/666,202
+coucear/200,201
+coucéar/666,202
+coudullar/200,201
+coudúllar/666,202
+coutar/200,201
+cóutar/666,202
+coxapelear/200,201
+coxapeléar/666,202
+coxear/200,201
+coxéar/666,202
+cozar/200,201
+cózar/666,202
+cravar/200,201
+crávar/666,202
+cravuñar/200,201
+cravúñar/666,202
+crear/200,201
+créar/666,202
+crebar/200,201
+crébar/666,202
+cremar/200,201
+crémar/666,202
+crepitar/200,201
+crepítar/666,202
+criar/201
+críar/666,200,202
+cribar/200,201
+críbar/666,202
+crionizar/200,201
+crionízar/666,202
+crismar/200,201
+crísmar/666,202
+crispar/200,201
+críspar/666,202
+cristalizar/200,201
+cristalízar/666,202
+cristianizar/200,201
+cristianízar/666,202
+criticar/200,201
+critícar/666,202
+croar/200,201
+cróar/666,202
+crocar/200,201
+crócar/666,202
+cromar/200,201
+crómar/666,202
+cronometrar/200,201
+cronométrar/666,202
+crucificar/200,201
+crucifícar/666,202
+cruzar/200,201
+crúzar/666,202
+cuadricular/200,201
+cuadricúlar/666,202
+cuadriplicar/200,201
+cuadriplícar/666,202
+cualificar/200,201
+cualifícar/666,202
+cuantificar/200,201
+cuantifícar/666,202
+cuartear/200,201
+cuartéar/666,202
+cubicar/200,201
+cubícar/666,202
+cucar/200,201
+cúcar/666,202
+cuestionar/200,201
+cuestiónar/666,202
+cuiñar/201
+cuíñar/666,200,202
+cuincar/201
+cuíncar/666,200,202
+cuitar/200,201
+cúitar/666,202
+culminar/200,201
+culmínar/666,202
+culpar/200,201
+cúlpar/666,202
+cultivar/200,201
+cultívar/666,202
+cumprimentar/200,201
+cumpriméntar/666,202
+cuñar/200,201
+cúñar/666,202
+curar/200,201
+cúrar/666,202
+cursar/200,201
+cúrsar/666,202
+curuxar/200,201
+curúxar/666,202
+curvar/200,201
+cúrvar/666,202
+cuscubiñar/200,201
+cuscubíñar/666,202
+cuspiñar/200,201
+cuspíñar/666,202
+custar/200,201
+cústar/666,202
+custear/200,201
+custéar/666,202
+custodiar/200,201
+custódiar/666,202
+cutifar/200,201
+cutífar/666,202
+dactilografar/200,201
+dactilográfar/666,202
+damasquinar/200,201
+damasquínar/666,202
+damnificar/200,201
+damnifícar/666,202
+danar/200,201
+dánar/666,202
+danzar/200,201
+dánzar/666,202
+dar/205
+datar/200,201
+dátar/666,202
+dealbar/200,201
+deálbar/666,202
+deambular/200,201
+deambúlar/666,202
+debagar/200,201
+debágar/666,202
+debagutar/200,201
+debagútar/666,202
+debandar/200,201
+debándar/666,202
+debelar/200,201
+debélar/666,202
+debilitar/200,201
+debilítar/666,202
+debouzar/200,201
+debóuzar/666,202
+debrocar/200,201
+debrócar/666,202
+debruzar/200,201
+debrúzar/666,202
+debullar/200,201
+debúllar/666,202
+debutar/200,201
+debútar/666,202
+debuxar/200,201
+debúxar/666,202
+decantar/200,201
+decántar/666,202
+decapitar/200,201
+decapítar/666,202
+decatar/200,201
+decátar/666,202
+decembrar/200,201
+decémbrar/666,202
+decepar/200,201
+decépar/666,202
+decepcionar/200,201
+decepciónar/666,202
+decimar/200,201
+decímar/666,202
+declamar/200,201
+declámar/666,202
+declarar/200,201
+declárar/666,202
+declinar/200,201
+declínar/666,202
+decorar/200,201
+decórar/666,202
+decotar/200,201
+decótar/666,202
+decrepitar/200,201
+decrepítar/666,202
+decretar/200,201
+decrétar/666,202
+decruar/201
+decrúar/666,200,202
+decuplicar/200,201
+decuplícar/666,202
+dedicar/200,201
+dedícar/666,202
+defecar/200,201
+defécar/666,202
+defenestrar/200,201
+defenéstrar/666,202
+deflagrar/200,201
+deflágrar/666,202
+deflegmar/200,201
+deflégmar/666,202
+defoliar/200,201
+defóliar/666,202
+deforestar/200,201
+deforéstar/666,202
+deformar/200,201
+defórmar/666,202
+defraudar/200,201
+defráudar/666,202
+defumar/200,201
+defúmar/666,202
+degallar/200,201
+degállar/666,202
+degaxar/200,201
+degáxar/666,202
+degoar/200,201
+degóar/666,202
+degoirar/200,201
+degóirar/666,202
+degolar/200,201
+dególar/666,202
+degorar/200,201
+degórar/666,202
+degoxar/200,201
+degóxar/666,202
+degradar/200,201
+degrádar/666,202
+degrañar/200,201
+degráñar/666,202
+degresar/200,201
+degrésar/666,202
+degretar/200,201
+degrétar/666,202
+degrumar/200,201
+degrúmar/666,202
+degustar/200,201
+degústar/666,202
+deificar/200,201
+deifícar/666,202
+deitar/200,201
+déitar/666,202
+deixar/200,201
+déixar/666,202
+delampar/200,201
+delámpar/666,202
+delatar/200,201
+delátar/666,202
+delegar/200,201
+delégar/666,202
+deleitar/200,201
+deléitar/666,202
+deletrear/200,201
+deletréar/666,202
+deliberar/200,201
+delibérar/666,202
+delimitar/200,201
+delimítar/666,202
+deliñar/200,201
+delíñar/666,202
+delinear/200,201
+delinéar/666,202
+delirar/200,201
+delírar/666,202
+delongar/200,201
+delóngar/666,202
+delourar/200,201
+delóurar/666,202
+deluvar/200,201
+delúvar/666,202
+demandar/200,201
+demándar/666,202
+demarcar/200,201
+demárcar/666,202
+democratizar/200,201
+democratízar/666,202
+demorar/200,201
+demórar/666,202
+demostrar/200,201
+demóstrar/666,202
+demoucar/200,201
+demoúcar/666,202
+demudar/200,201
+demúdar/666,202
+deñar/200,201
+déñar/666,202
+denegar/200,201
+denégar/666,202
+denigrar/200,201
+denígrar/666,202
+denominar/200,201
+denomínar/666,202
+denotar/200,201
+denótar/666,202
+densificar/200,201
+densifícar/666,202
+dentar/200,201
+déntar/666,202
+denudar/200,201
+denúdar/666,202
+denunciar/200,201
+denúnciar/666,202
+deostar/200,201
+deóstar/666,202
+deparar/200,201
+depárar/666,202
+depauperar/200,201
+depaupérar/666,202
+depelicar/200,201
+depelícar/666,202
+depenar/200,201
+depénar/666,202
+dependurar/200,201
+dependúrar/666,202
+depenicar/200,201
+depenícar/666,202
+depilar/200,201
+depílar/666,202
+deplorar/200,201
+deplórar/666,202
+deportar/200,201
+depórtar/666,202
+depositar/200,201
+deposítar/666,202
+depravar/200,201
+deprávar/666,202
+deprecar/200,201
+deprécar/666,202
+depreciar/200,201
+depréciar/666,202
+depredar/200,201
+deprédar/666,202
+depurar/200,201
+depúrar/666,202
+derivar/200,201
+derívar/666,202
+derrafar/200,201
+derráfar/666,202
+derraigar/200,201
+derráigar/666,202
+derramar/200,201
+derrámar/666,202
+derrancar/200,201
+derráncar/666,202
+derrapar/200,201
+derrápar/666,202
+derrear/200,201
+derréar/666,202
+derregar/200,201
+derrégar/666,202
+derribar/200,201
+derríbar/666,202
+derrocar/200,201
+derrócar/666,202
+derrogar/200,201
+derrógar/666,202
+derrotar/200,201
+derrótar/666,202
+derrubar/200,201
+derrúbar/666,202
+desabafar/200,201
+desabáfar/666,202
+desabellar/200,201
+desabéllar/666,202
+desabolar/200,201
+desabólar/666,202
+desabonar/200,201
+desabónar/666,202
+desabordar/200,201
+desabórdar/666,202
+desabordelar/200,201
+desabordélar/666,202
+desabotoar/200,201
+desabotóar/666,202
+desabrigar/200,201
+desabrígar/666,202
+desabrochar/200,201
+desabróchar/666,202
+desacamelar/200,201
+desacamélar/666,202
+desacampar/200,201
+desacámpar/666,202
+desacaravillar/200,201
+desacaravíllar/666,202
+desacatar/200,201
+desacátar/666,202
+desacelerar/200,201
+desacelérar/666,202
+desachegar/200,201
+desachégar/666,202
+desachumbar/200,201
+desachúmbar/666,202
+desacidificar/200,201
+desaclimatar/200,201
+desaclimátar/666,202
+desacompañar/200,201
+desacompáñar/666,202
+desaconchegar/200,201
+desaconchégar/666,202
+desaconsellar/200,201
+desaconséllar/666,202
+desacordar/200,201
+desacórdar/666,202
+desacostumar/200,201
+desacostúmar/666,202
+desacougar/200,201
+desacóugar/666,202
+desacoutar/200,201
+desacóutar/666,202
+desacovardar/200,201
+desacovárdar/666,202
+desacreditar/200,201
+desacredítar/666,202
+desactivar/200,201
+desactívar/666,202
+desacuartelar/200,201
+desacuartélar/666,202
+desacubillar/200,201
+desacubíllar/666,202
+desacurrunchar/200,201
+desacurrúnchar/666,202
+desadestrar/200,201
+desadéstrar/666,202
+desadifícar/666,202
+desadoitar/200,201
+desadóitar/666,202
+desadormentar/200,201
+desadorméntar/666,202
+desadornar/200,201
+desadórnar/666,202
+desafalazar/200,201
+desafalázar/666,202
+desafeccionar/200,201
+desafecciónar/666,202
+desaferrar/200,201
+desaférrar/666,202
+desaferrollar/200,201
+desaferróllar/666,202
+desafiar/201
+desafíar/666,200,202
+desafibelar/200,201
+desafibélar/666,202
+desafinar/200,201
+desafínar/666,202
+desafiuzar/201
+desafiúzar/666,200,202
+desafogar/200,201
+desafógar/666,202
+desaforar/200,201
+desafórar/666,202
+desagarandar/200,201
+desagarándar/666,202
+desagarrar/200,201
+desagárrar/666,202
+desagoniar/201
+desagoníar/666,200,202
+desagradar/200,201
+desagrádar/666,202
+desagraviar/200,201
+desagráviar/666,202
+desagregar/200,201
+desagrégar/666,202
+desagulletar/200,201
+desagullétar/666,202
+desairar/200,201
+desáirar/666,202
+desalagar/200,201
+desalágar/666,202
+desalbardar/200,201
+desalbárdar/666,202
+desalentar/200,201
+desaléntar/666,202
+desalgar/200,201
+desálgar/666,202
+desaliñar/200,201
+desalíñar/666,202
+desalistar/200,201
+desalístar/666,202
+desaloxar/200,201
+desalóxar/666,202
+desalporizar/200,201
+desalporízar/666,202
+desalugar/200,201
+desalúgar/666,202
+desamalgamar/200,201
+desamalgámar/666,202
+desamalloar/200,201
+desamallóar/666,202
+desamañar/200,201
+desamáñar/666,202
+desamantar/200,201
+desamántar/666,202
+desamar/200,201
+desámar/666,202
+desamarrar/200,201
+desamárrar/666,202
+desamarrotar/200,201
+desamarrótar/666,202
+desamatar/200,201
+desamátar/666,202
+desamigar/200,201
+desamígar/666,202
+desamontoar/200,201
+desamontóar/666,202
+desamorear/200,201
+desamoréar/666,202
+desamorriñar/200,201
+desamorríñar/666,202
+desamortizar/200,201
+desamortízar/666,202
+desamoscar/200,201
+desamóscar/666,202
+desamoucar/200,201
+desamoúcar/666,202
+desamparar/200,201
+desampárar/666,202
+desamuar/201
+desamúar/666,200,202
+desañar/200,201
+desáñar/666,202
+desandar/200,201
+desándar/666,202
+desangrar/200,201
+desángrar/666,202
+desanimar/200,201
+desanímar/666,202
+desaniñar/200,201
+desaníñar/666,202
+desanoar/200,201
+desanóar/666,202
+desanobelar/200,201
+desanobélar/666,202
+desanoxar/200,201
+desanóxar/666,202
+desanubrar/200,201
+desanúbrar/666,202
+desapaixonar/200,201
+desapaixónar/666,202
+desapaleirar/200,201
+desapaléirar/666,202
+desaparafusar/200,201
+desaparafúsar/666,202
+desaparcar/200,201
+desapárcar/666,202
+desaparear/200,201
+desaparéar/666,202
+desaparellar/200,201
+desaparéllar/666,202
+desapeallar/200,201
+desapeállar/666,202
+desapear/200,201
+desapéar/666,202
+desapegar/200,201
+desapégar/666,202
+desapertar/200,201
+desapértar/666,202
+desapiadar/200,201
+desapiádar/666,202
+desapoderar/200,201
+desapodérar/666,202
+desapoleirar/200,201
+desapoléirar/666,202
+desaportuguesar/200,201
+desaportuguésar/666,202
+desaprobar/200,201
+desapróbar/666,202
+desaproveitar/200,201
+desaprovéitar/666,202
+desapuntalar/200,201
+desapuntálar/666,202
+desapuntar/200,201
+desapúntar/666,202
+desaquelar/200,201
+desaquélar/666,202
+desaqueloutrar/200,201
+desaquelóutrar/666,202
+desaquendar/200,201
+desaquéndar/666,202
+desarborar/200,201
+desarbórar/666,202
+desarborizar/200,201
+desarborízar/666,202
+desarmar/200,201
+desármar/666,202
+desarquivar/200,201
+desarquívar/666,202
+desarraigar/200,201
+desarráigar/666,202
+desarranxar/200,201
+desarránxar/666,202
+desarrear/200,201
+desarréar/666,202
+desarregazar/200,201
+desarregázar/666,202
+desarrendar/200,201
+desarréndar/666,202
+desarrimar/200,201
+desarrímar/666,202
+desarringleirar/200,201
+desarringléirar/666,202
+desarroupar/200,201
+desarróupar/666,202
+desartellar/200,201
+desartéllar/666,202
+desarticular/200,201
+desarticúlar/666,202
+desasañar/200,201
+desasáñar/666,202
+desasemellar/200,201
+desaseméllar/666,202
+desasimilar/200,201
+desasimílar/666,202
+desasnar/200,201
+desásnar/666,202
+desasociar/200,201
+desasóciar/666,202
+desasosegar/200,201
+desasoségar/666,202
+desatacar/200,201
+desatácar/666,202
+desatafegar/200,201
+desatafégar/666,202
+desatalar/200,201
+desatálar/666,202
+desatar/200,201
+desátar/666,202
+desatascar/200,201
+desatáscar/666,202
+desataviar/201
+desatavíar/666,200,202
+desatoar/200,201
+desatóar/666,202
+desatrabancar/200,201
+desatrabáncar/666,202
+desatracar/200,201
+desatrácar/666,202
+desatrancar/200,201
+desatráncar/666,202
+desatrincheirar/200,201
+desatrinchéirar/666,202
+desatrollar/200,201
+desatróllar/666,202
+desaugar/200,201
+desáugar/666,202
+desautorizar/200,201
+desautorízar/666,202
+desaveciñar/200,201
+desavecíñar/666,202
+desavezar/200,201
+desavézar/666,202
+desavistar/200,201
+desavístar/666,202
+desaxugar/200,201
+desaxúgar/666,202
+desaxustar/200,201
+desaxústar/666,202
+desazar/200,201
+desázar/666,202
+desbancar/200,201
+desbáncar/666,202
+desbandar/200,201
+desbándar/666,202
+desbaratar/200,201
+desbarátar/666,202
+desbarbar/200,201
+desbárbar/666,202
+desbarrar/200,201
+desbárrar/666,202
+desbastar/200,201
+desbástar/666,202
+desbloquear/200,201
+desbloquéar/666,202
+desbocar/200,201
+desbócar/666,202
+desbordar/200,201
+desbórdar/666,202
+desbotar/200,201
+desbótar/666,202
+desbravar/200,201
+desbrávar/666,202
+desbridar/200,201
+desbrídar/666,202
+desbullar/200,201
+desbúllar/666,202
+descabalgar/200,201
+descabálgar/666,202
+descabezar/200,201
+descabézar/666,202
+descabrear/200,201
+descabréar/666,202
+descalcificar/200,201
+descalcifícar/666,202
+descalear/200,201
+descaléar/666,202
+descallar/200,201
+descállar/666,202
+descalzar/200,201
+descálzar/666,202
+descambiar/200,201
+descámbiar/666,202
+descamiñar/200,201
+descamíñar/666,202
+descamisar/200,201
+descamísar/666,202
+descangar/200,201
+descángar/666,202
+descañotar/200,201
+descañótar/666,202
+descansar/200,201
+descánsar/666,202
+descantar/200,201
+descántar/666,202
+descantear/200,201
+descantéar/666,202
+descapitalizar/200,201
+descapitalízar/666,202
+descapuchar/200,201
+descapúchar/666,202
+descarar/200,201
+descárar/666,202
+descarbonatar/200,201
+descarbonátar/666,202
+descarbonizar/200,201
+descarbonízar/666,202
+descargar/200,201
+descárgar/666,202
+descarnar/200,201
+descárnar/666,202
+descarozar/200,201
+descarózar/666,202
+descarreirar/200,201
+descarréirar/666,202
+descarrilar/200,201
+descarrílar/666,202
+descartar/200,201
+descártar/666,202
+descasar/200,201
+descásar/666,202
+descascar/200,201
+descáscar/666,202
+descastar/200,201
+descástar/666,202
+descastelanizar/200,201
+descastelanízar/666,202
+descavillar/200,201
+descavíllar/666,202
+descentralizar/200,201
+descentralízar/666,202
+descentrar/200,201
+descéntrar/666,202
+descerebrar/200,201
+descerébrar/666,202
+deschistar/200,201
+deschístar/666,202
+deschocar/200,201
+deschócar/666,202
+descifrar/200,201
+descífrar/666,202
+descinchar/200,201
+descínchar/666,202
+desclasificar/200,201
+desclasifícar/666,202
+descoagular/200,201
+descoagúlar/666,202
+descodificar/200,201
+descodifícar/666,202
+descoidar/200,201
+descóidar/666,202
+descolar/200,201
+descólar/666,202
+descolgar/200,201
+descólgar/666,202
+descolmar/200,201
+descólmar/666,202
+descolocar/200,201
+descolócar/666,202
+descolonizar/200,201
+descolonízar/666,202
+descolorar/200,201
+descolórar/666,202
+descompasar/200,201
+descompásar/666,202
+descompensar/200,201
+descompénsar/666,202
+desconcentrar/200,201
+desconcéntrar/666,202
+desconcertar/200,201
+desconcértar/666,202
+desconchegar/200,201
+desconchégar/666,202
+desconcordar/200,201
+desconcórdar/666,202
+desconectar/200,201
+desconéctar/666,202
+desconfiar/201
+desconfíar/666,200,202
+desconfortar/200,201
+desconfórtar/666,202
+desconsiderar/200,201
+desconsidérar/666,202
+desconsolar/200,201
+desconsólar/666,202
+descontar/200,201
+descóntar/666,202
+descontentar/200,201
+desconténtar/666,202
+descontextualizar/200,201
+descontextualízar/666,202
+descontrolar/200,201
+descontrólar/666,202
+desconvidar/200,201
+desconvídar/666,202
+desconvocar/200,201
+desconvócar/666,202
+desconxelar/200,201
+desconxélar/666,202
+desconxestionar/200,201
+desconxestiónar/666,202
+desconxuntar/200,201
+desconxúntar/666,202
+descorar/200,201
+descórar/666,202
+descoroar/200,201
+descoróar/666,202
+descortizar/200,201
+descortízar/666,202
+descoscar/200,201
+descóscar/666,202
+descoutar/200,201
+descóutar/666,202
+descravar/200,201
+descrávar/666,202
+descrenchar/200,201
+descrénchar/666,202
+descristianizar/200,201
+descristianízar/666,202
+descrocar/200,201
+descrócar/666,202
+descrouchar/200,201
+descróuchar/666,202
+descualificar/200,201
+descualifícar/666,202
+desculpar/200,201
+descúlpar/666,202
+desdeixar/200,201
+desdéixar/666,202
+desdeñar/200,201
+desdéñar/666,202
+desdentar/200,201
+desdéntar/666,202
+desdobrar/200,201
+desdóbrar/666,202
+desdourar/200,201
+desdóurar/666,202
+desecar/200,201
+desécar/666,202
+deseixar/200,201
+deséixar/666,202
+deselar/200,201
+desélar/666,202
+desembalar/200,201
+desembálar/666,202
+desembaltrar/200,201
+desembáltrar/666,202
+desembarazar/200,201
+desembarázar/666,202
+desembarcar/200,201
+desembárcar/666,202
+desembargar/200,201
+desembárgar/666,202
+desembarrancar/200,201
+desembarráncar/666,202
+desembarrar/200,201
+desembárrar/666,202
+desembarrilar/200,201
+desembarrílar/666,202
+desembaular/201
+desembaúlar/666,200,202
+desembazar/200,201
+desembázar/666,202
+desembebedar/200,201
+desembebédar/666,202
+desembeleñar/200,201
+desembeléñar/666,202
+desembocar/200,201
+desembócar/666,202
+desembolsar/200,201
+desembólsar/666,202
+desemborrachar/200,201
+desemborráchar/666,202
+desemboscar/200,201
+desembóscar/666,202
+desemboutar/200,201
+desembóutar/666,202
+desembragar/200,201
+desembrágar/666,202
+desembriagar/200,201
+desembriágar/666,202
+desembruxar/200,201
+desembrúxar/666,202
+desembuchar/200,201
+desembúchar/666,202
+desemburrar/200,201
+desembúrrar/666,202
+desempacar/200,201
+desempácar/666,202
+desempachar/200,201
+desempáchar/666,202
+desempadroar/200,201
+desempadróar/666,202
+desempaleirar/200,201
+desempaléirar/666,202
+desempallar/200,201
+desempállar/666,202
+desempalleirar/200,201
+desempalléirar/666,202
+desempalmar/200,201
+desempálmar/666,202
+desempapelar/200,201
+desempapélar/666,202
+desempaquetar/200,201
+desempaquétar/666,202
+desemparedar/200,201
+desemparédar/666,202
+desemparellar/200,201
+desemparéllar/666,202
+desemparzar/200,201
+desempárzar/666,202
+desempastar/200,201
+desempástar/666,202
+desempatar/200,201
+desempátar/666,202
+desempedrar/200,201
+desempédrar/666,202
+desempenar/200,201
+desempeñar/200,201
+desempénar/666,202
+desempéñar/666,202
+desemperrar/200,201
+desempérrar/666,202
+desempezoñar/200,201
+desempezóñar/666,202
+desemplastar/200,201
+desemplástar/666,202
+desempoar/200,201
+desempóar/666,202
+desempolicar/200,201
+desempolícar/666,202
+desempozar/200,201
+desempózar/666,202
+desempregar/200,201
+desemprégar/666,202
+desempuñar/200,201
+desempúñar/666,202
+deseñar/200,201
+deséñar/666,202
+desencabalgar/200,201
+desencabálgar/666,202
+desencabuxar/200,201
+desencabúxar/666,202
+desencadear/200,201
+desencadéar/666,202
+desencaixar/200,201
+desencáixar/666,202
+desencalar/200,201
+desencálar/666,202
+desencallar/200,201
+desencállar/666,202
+desencamar/200,201
+desencámar/666,202
+desencambar/200,201
+desencámbar/666,202
+desencamiñar/200,201
+desencamíñar/666,202
+desencanar/200,201
+desencánar/666,202
+desencantar/200,201
+desencántar/666,202
+desencapotar/200,201
+desencapótar/666,202
+desencaprichar/200,201
+desencapríchar/666,202
+desencapuchar/200,201
+desencapúchar/666,202
+desencapuzar/200,201
+desencapúzar/666,202
+desencaracolar/200,201
+desencaracólar/666,202
+desencarcerar/200,201
+desencarcérar/666,202
+desencargar/200,201
+desencárgar/666,202
+desencarreirar/200,201
+desencarréirar/666,202
+desencarrilar/200,201
+desencarrílar/666,202
+desencartar/200,201
+desencártar/666,202
+desencastelar/200,201
+desencastélar/666,202
+desencavernar/200,201
+desencavérnar/666,202
+desencerar/200,201
+desencérar/666,202
+desencerellar/200,201
+desenceréllar/666,202
+desencharcar/200,201
+desenchárcar/666,202
+desenchufar/200,201
+desenchúfar/666,202
+desencirrar/200,201
+desencírrar/666,202
+desenclaustrar/200,201
+desencláustrar/666,202
+desencofrar/200,201
+desencófrar/666,202
+desencoirar/200,201
+desencóirar/666,202
+desencolar/200,201
+desencólar/666,202
+desencolerizar/200,201
+desencolerízar/666,202
+desencomendar/200,201
+desencoméndar/666,202
+desencoraxar/200,201
+desencoráxar/666,202
+desencostar/200,201
+desencóstar/666,202
+desencovar/200,201
+desencóvar/666,202
+desencravar/200,201
+desencrávar/666,202
+desencrechar/200,201
+desencréchar/666,202
+desencrequenar/200,201
+desencrequénar/666,202
+desencrespar/200,201
+desencréspar/666,202
+desencuñar/200,201
+desencúñar/666,202
+desencurvar/200,201
+desencúrvar/666,202
+desendebedar/200,201
+desendebédar/666,202
+desendemoñar/200,201
+desendemóñar/666,202
+desendereitar/200,201
+desenderéitar/666,202
+desendeusar/200,201
+desendéusar/666,202
+deseneixar/200,201
+desenéixar/666,202
+desenfadar/200,201
+desenfádar/666,202
+desenfaixar/200,201
+desenfáixar/666,202
+desenfardar/200,201
+desenfárdar/666,202
+desenfardelar/200,201
+desenfardélar/666,202
+desenfastiar/201
+desenfastíar/666,200,202
+desenfeitar/200,201
+desenféitar/666,202
+desenfeitizar/200,201
+desenfeitízar/666,202
+desenfeixar/200,201
+desenféixar/666,202
+desenfeluxar/200,201
+desenfelúxar/666,202
+desenferruxar/200,201
+desenferrúxar/666,202
+desenfiar/201
+desenfíar/666,200,202
+desenfocar/200,201
+desenfócar/666,202
+desenfornar/200,201
+desenfórnar/666,202
+desenfrascar/200,201
+desenfráscar/666,202
+desenfrear/200,201
+desenfréar/666,202
+desenfundar/200,201
+desenfúndar/666,202
+desenfurruñar/200,201
+desenfurrúñar/666,202
+desengabetar/200,201
+desengabétar/666,202
+desengadar/200,201
+desengádar/666,202
+desengaiolar/200,201
+desengaiólar/666,202
+desenganar/200,201
+desengánar/666,202
+desenganchar/200,201
+desengánchar/666,202
+desengarzar/200,201
+desengárzar/666,202
+desengastar/200,201
+desengástar/666,202
+desengatillar/200,201
+desengatíllar/666,202
+desengavelar/200,201
+desengavélar/666,202
+desenglobar/200,201
+desenglóbar/666,202
+desengolfar/200,201
+desengólfar/666,202
+desengomar/200,201
+desengómar/666,202
+desengoumar/200,201
+desengóumar/666,202
+desengraxar/200,201
+desengráxar/666,202
+desengrosar/200,201
+desengrósar/666,202
+desengruñar/200,201
+desengrúñar/666,202
+desenguedellar/200,201
+desenguedéllar/666,202
+desengueimar/200,201
+desenguéimar/666,202
+desengurrar/200,201
+desengúrrar/666,202
+desenherbar/200,201
+desenhérbar/666,202
+desenlazar/200,201
+desenlázar/666,202
+desenlear/200,201
+desenléar/666,202
+desenlizar/200,201
+desenlízar/666,202
+desenlordar/200,201
+desenlórdar/666,202
+desenluvar/200,201
+desenlúvar/666,202
+desenmallar/200,201
+desenmállar/666,202
+desenmarañar/200,201
+desenmaráñar/666,202
+desenmascarar/200,201
+desenmascárar/666,202
+desenmeigar/200,201
+desenméigar/666,202
+desenmurchar/200,201
+desenmúrchar/666,202
+desenraizar/201
+desenraízar/666,200,202
+desenratar/200,201
+desenrátar/666,202
+desenredar/200,201
+desenrédar/666,202
+desenrizar/200,201
+desenrízar/666,202
+desenrodelar/200,201
+desenrodélar/666,202
+desenrolar/200,201
+desenrólar/666,202
+desenroscar/200,201
+desenróscar/666,202
+desensacar/200,201
+desensácar/666,202
+desensarillar/200,201
+desensaríllar/666,202
+desensebar/200,201
+desensébar/666,202
+desensilvar/200,201
+desensílvar/666,202
+desensortellar/200,201
+desensortéllar/666,202
+desentalar/200,201
+desentálar/666,202
+desentangarañar/200,201
+desentangaráñar/666,202
+desenterrar/200,201
+desentérrar/666,202
+desentesar/200,201
+desentésar/666,202
+desentillar/200,201
+desentíllar/666,202
+desentoar/200,201
+desentóar/666,202
+desentobar/200,201
+desentóbar/666,202
+desentrabar/200,201
+desentrábar/666,202
+desentrallar/200,201
+desentrállar/666,202
+desentrambilicar/200,201
+desentrambilícar/666,202
+desentrampar/200,201
+desentrámpar/666,202
+desentrañar/200,201
+desentráñar/666,202
+desentretiñar/200,201
+desentretíñar/666,202
+desentronizar/200,201
+desentronízar/666,202
+desentullar/200,201
+desentúllar/666,202
+desenturbar/200,201
+desentúrbar/666,202
+desenvaiñar/201
+desenvaíñar/666,200,202
+desenvasar/200,201
+desenvásar/666,202
+desenvelenar/200,201
+desenvelénar/666,202
+desenvergar/200,201
+desenvérgar/666,202
+desenvernizar/200,201
+desenvernízar/666,202
+desenviciar/200,201
+desenvíciar/666,202
+desenvorcar/200,201
+desenvórcar/666,202
+desenvurullar/200,201
+desenvurúllar/666,202
+desenxaboar/200,201
+desenxabóar/666,202
+desequilibrar/200,201
+desequilíbrar/666,202
+desequipar/200,201
+desequípar/666,202
+desertar/200,201
+desértar/666,202
+desertizar/200,201
+desertízar/666,202
+desesperanzar/200,201
+desesperánzar/666,202
+desesperar/200,201
+desespérar/666,202
+desestabilizar/200,201
+desestabilízar/666,202
+desestañar/200,201
+desestáñar/666,202
+desestancar/200,201
+desestáncar/666,202
+desestimar/200,201
+desestímar/666,202
+desestrar/200,201
+deséstrar/666,202
+desexar/200,201
+deséxar/666,202
+desfalcar/200,201
+desfálcar/666,202
+desfanatizar/200,201
+desfanatízar/666,202
+desfasar/200,201
+desfásar/666,202
+desfebrar/200,201
+desfébrar/666,202
+desfechar/200,201
+desféchar/666,202
+desferrar/200,201
+desférrar/666,202
+desfibrar/200,201
+desfíbrar/666,202
+desfigurar/200,201
+desfigúrar/666,202
+desfilar/200,201
+desfílar/666,202
+desfillar/200,201
+desfíllar/666,202
+desflorar/200,201
+desflórar/666,202
+desfollar/200,201
+desfóllar/666,202
+desfondar/200,201
+desfóndar/666,202
+desforrar/200,201
+desfórrar/666,202
+desfrear/200,201
+desfréar/666,202
+desgaleguizar/200,201
+desgaleguízar/666,202
+desganar/200,201
+desgánar/666,202
+desganduxar/200,201
+desgandúxar/666,202
+desgastar/200,201
+desgástar/666,202
+desgaxar/200,201
+desgáxar/666,202
+desgobernar/200,201
+desgobérnar/666,202
+desgonzar/200,201
+desgónzar/666,202
+desgraciar/200,201
+desgráciar/666,202
+desgravar/200,201
+desgrávar/666,202
+desgregar/200,201
+desgrégar/666,202
+desgrelar/200,201
+desgrélar/666,202
+desgreñar/200,201
+desgréñar/666,202
+desguedellar/200,201
+desguedéllar/666,202
+desgustar/200,201
+desgústar/666,202
+deshabitar/200,201
+deshabítar/666,202
+deshabituar/201
+deshabitúar/666,200,202
+desherbar/200,201
+deshérbar/666,202
+desherdar/200,201
+deshérdar/666,202
+deshidratar/200,201
+deshidrátar/666,202
+deshidroxenar/200,201
+deshidroxénar/666,202
+deshipotecar/200,201
+deshipotécar/666,202
+deshonrar/200,201
+deshónrar/666,202
+deshumanizar/200,201
+deshumanízar/666,202
+deshumidificar/200,201
+deshumidifícar/666,202
+designar/200,201
+desígnar/666,202
+desigualar/200,201
+desiguálar/666,202
+desilusionar/200,201
+desilusiónar/666,202
+desimantar/200,201
+desimántar/666,202
+desinchar/200,201
+desínchar/666,202
+desincorporar/200,201
+desincorpórar/666,202
+desincrustar/200,201
+desincrústar/666,202
+desinfectar/200,201
+desinféctar/666,202
+desinflamar/200,201
+desinflámar/666,202
+desintegrar/200,201
+desintégrar/666,202
+desinteresar/200,201
+desinterésar/666,202
+desintoxicar/200,201
+desintoxícar/666,202
+desintricar/200,201
+desintrícar/666,202
+desinzar/200,201
+desínzar/666,202
+desirmandar/200,201
+desirmándar/666,202
+desiscar/200,201
+desíscar/666,202
+deslacrar/200,201
+deslácrar/666,202
+desladrillar/200,201
+desladríllar/666,202
+deslastrar/200,201
+deslástrar/666,202
+deslaxar/200,201
+desláxar/666,202
+deslear/200,201
+desléar/666,202
+desleitar/200,201
+desléitar/666,202
+desleixar/200,201
+desléixar/666,202
+deslendiar/200,201
+desléndiar/666,202
+deslexitimar/200,201
+deslexitímar/666,202
+desligar/200,201
+deslígar/666,202
+deslindar/200,201
+deslíndar/666,202
+deslinguar/200,201
+deslínguar/666,202
+deslizar/200,201
+deslízar/666,202
+desloar/200,201
+deslóar/666,202
+deslombar/200,201
+deslómbar/666,202
+deslousar/200,201
+deslóusar/666,202
+deslustrar/200,201
+deslústrar/666,202
+desmadeirar/200,201
+desmadéirar/666,202
+desmagnetizar/200,201
+desmagnetízar/666,202
+desmaiar/200,201
+desmáiar/666,202
+desmandar/200,201
+desmándar/666,202
+desmangar/200,201
+desmángar/666,202
+desmantelar/200,201
+desmantélar/666,202
+desmaquillar/200,201
+desmaquíllar/666,202
+desmarcar/200,201
+desmárcar/666,202
+desmarquear/200,201
+desmarquéar/666,202
+desmedar/200,201
+desmédar/666,202
+desmedrar/200,201
+desmédrar/666,202
+desmembrar/200,201
+desmémbrar/666,202
+desmemoriar/200,201
+desmemóriar/666,202
+desmestar/200,201
+desméstar/666,202
+desmilitarizar/200,201
+desmilitarízar/666,202
+desmineralizar/200,201
+desmineralízar/666,202
+desmiolar/200,201
+desmiólar/666,202
+desmitificar/200,201
+desmitifícar/666,202
+desmiudar/201
+desmiúdar/666,200,202
+desmiuzar/201
+desmiúzar/666,200,202
+desmobilizar/200,201
+desmobilízar/666,202
+desmoblar/200,201
+desmóblar/666,202
+desmonetizar/200,201
+desmonetízar/666,202
+desmontar/200,201
+desmóntar/666,202
+desmoralizar/200,201
+desmoralízar/666,202
+desmouchar/200,201
+desmóuchar/666,202
+desnacionalizar/200,201
+desnacionalízar/666,202
+desnarigar/200,201
+desnarígar/666,202
+desnarizar/200,201
+desnarízar/666,202
+desnasalizar/200,201
+desnasalízar/666,202
+desnatar/200,201
+desnátar/666,202
+desnaturalizar/200,201
+desnaturalízar/666,202
+desnaturar/200,201
+desnatúrar/666,202
+desnevar/200,201
+desnévar/666,202
+desniquelar/200,201
+desniquélar/666,202
+desnivelar/200,201
+desnivélar/666,202
+desnortar/200,201
+desnórtar/666,202
+desobrigar/200,201
+desobrígar/666,202
+desocupar/200,201
+desocúpar/666,202
+desodorizar/200,201
+desodorízar/666,202
+desoficializar/200,201
+desoficialízar/666,202
+desofuscar/200,201
+desofúscar/666,202
+desolar/200,201
+desólar/666,202
+desoldar/200,201
+desóldar/666,202
+desoleificar/200,201
+desoleifícar/666,202
+desolidarizar/200,201
+desolidarízar/666,202
+desollar/200,201
+desóllar/666,202
+desopilar/200,201
+desopílar/666,202
+desorar/200,201
+desórar/666,202
+desorballar/200,201
+desorbállar/666,202
+desorbitar/200,201
+desorbítar/666,202
+desordenar/200,201
+desordénar/666,202
+desorellar/200,201
+desoréllar/666,202
+desorganizar/200,201
+desorganízar/666,202
+desorientar/200,201
+desoriéntar/666,202
+desornar/200,201
+desórnar/666,202
+desortellar/200,201
+desortéllar/666,202
+desosar/200,201
+desósar/666,202
+desosixenar/200,201
+desosixénar/666,202
+desovar/200,201
+desóvar/666,202
+desoxidar/200,201
+desoxídar/666,202
+despachar/200,201
+despáchar/666,202
+despechar/200,201
+despéchar/666,202
+despegar/200,201
+despégar/666,202
+despeitear/200,201
+despeitéar/666,202
+despenalizar/200,201
+despenalízar/666,202
+despenar/200,201
+despénar/666,202
+despendurar/200,201
+despendúrar/666,202
+desperdiciar/200,201
+desperdíciar/666,202
+despersonalizar/200,201
+despersonalízar/666,202
+despertar/200,201
+despértar/666,202
+despexar/200,201
+despéxar/666,202
+despezar/200,201
+despézar/666,202
+despintar/200,201
+despíntar/666,202
+despiollar/200,201
+despióllar/666,202
+despistar/200,201
+despístar/666,202
+desplumar/200,201
+desplúmar/666,202
+despoboar/200,201
+despobóar/666,202
+despoetizar/200,201
+despoetízar/666,202
+despolarizar/200,201
+despolarízar/666,202
+despopularizar/200,201
+despopularízar/666,202
+desposar/200,201
+despósar/666,202
+despoxar/200,201
+despóxar/666,202
+desprazar/200,201
+desprázar/666,202
+desprecatar/200,201
+desprecátar/666,202
+despregar/200,201
+desprégar/666,202
+despreocupar/200,201
+despreocúpar/666,202
+desprestixiar/200,201
+desprestíxiar/666,202
+desprezar/200,201
+desprézar/666,202
+despuntar/200,201
+despúntar/666,202
+desqueixar/200,201
+desquéixar/666,202
+desquitar/200,201
+desquítar/666,202
+desrabar/200,201
+desrábar/666,202
+desratizar/200,201
+desratízar/666,202
+destacar/200,201
+destácar/666,202
+desteitar/200,201
+destéitar/666,202
+destelar/200,201
+destélar/666,202
+destellar/200,201
+destéllar/666,202
+destemperar/200,201
+destempérar/666,202
+desterrar/200,201
+destérrar/666,202
+destetar/200,201
+destétar/666,202
+destilar/200,201
+destílar/666,202
+destinar/200,201
+destínar/666,202
+destorgar/200,201
+destórgar/666,202
+destoucar/200,201
+destoúcar/666,202
+destrabar/200,201
+destrábar/666,202
+destramar/200,201
+destrámar/666,202
+destrenzar/200,201
+destrénzar/666,202
+destripar/200,201
+destrípar/666,202
+destronar/200,201
+destrónar/666,202
+destrunfar/200,201
+destrúnfar/666,202
+desturbar/200,201
+destúrbar/666,202
+desulfurar/200,201
+desulfúrar/666,202
+desuñar/200,201
+desúñar/666,202
+desusar/200,201
+desúsar/666,202
+desvalixar/200,201
+desvalíxar/666,202
+desvalorizar/200,201
+desvalorízar/666,202
+desvarar/200,201
+desvárar/666,202
+desvariar/201
+desvaríar/666,200,202
+desvelar/200,201
+desvélar/666,202
+desvencellar/200,201
+desvencéllar/666,202
+desvendar/200,201
+desvéndar/666,202
+desvergoñar/200,201
+desvergóñar/666,202
+desvergonzar/200,201
+desvergónzar/666,202
+desvertebrar/200,201
+desvertébrar/666,202
+desviar/201
+desvíar/666,200,202
+desvigorizar/200,201
+desvigorízar/666,202
+desvincular/200,201
+desvincúlar/666,202
+desvirgar/200,201
+desvírgar/666,202
+desvirilizar/200,201
+desvirilízar/666,202
+desvirtuar/201
+desvirtúar/666,200,202
+desxear/200,201
+desxéar/666,202
+detallar/200,201
+detállar/666,202
+detectar/200,201
+detéctar/666,202
+deteriorar/200,201
+deteriórar/666,202
+determinar/200,201
+determínar/666,202
+detestar/200,201
+detéstar/666,202
+detonar/200,201
+detónar/666,202
+deturpar/200,201
+detúrpar/666,202
+devalar/200,201
+deválar/666,202
+devasar/200,201
+devásar/666,202
+devastar/200,201
+devástar/666,202
+devorar/200,201
+devórar/666,202
+dexemar/200,201
+dexémar/666,202
+dexenerar/200,201
+dexenérar/666,202
+dexergar/200,201
+dexérgar/666,202
+diafragmar/200,201
+diafrágmar/666,202
+diagnosticar/200,201
+diagnostícar/666,202
+dializar/200,201
+dialízar/666,202
+dialogar/200,201
+dialógar/666,202
+difamar/200,201
+difámar/666,202
+diferenciar/200,201
+diferénciar/666,202
+dificultar/200,201
+dificúltar/666,202
+difractar/200,201
+difráctar/666,202
+dignar/200,201
+dígnar/666,202
+dignificar/200,201
+dignifícar/666,202
+dilacerar/200,201
+dilacérar/666,202
+dilapidar/200,201
+dilapídar/666,202
+dilatar/200,201
+dilátar/666,202
+dilixenciar/200,201
+dilixénciar/666,202
+dilucidar/200,201
+dilucídar/666,202
+diluviar/200,201
+dilúviar/666,202
+dimanar/200,201
+dimánar/666,202
+dinamitar/200,201
+dinamítar/666,202
+dinamizar/200,201
+dinamízar/666,202
+diplomar/200,201
+diplómar/666,202
+disciplinar/200,201
+disciplínar/666,202
+discordar/200,201
+discórdar/666,202
+discrepar/200,201
+discrépar/666,202
+discriminar/200,201
+discrimínar/666,202
+discursar/200,201
+discúrsar/666,202
+disecar/200,201
+disécar/666,202
+diseminar/200,201
+disemínar/666,202
+disertar/200,201
+disértar/666,202
+disfrazar/200,201
+disfrázar/666,202
+disgregar/200,201
+disgrégar/666,202
+disimilar/200,201
+disimílar/666,202
+disimular/200,201
+disimúlar/666,202
+disipar/200,201
+disípar/666,202
+dislocar/200,201
+dislócar/666,202
+disociar/200,201
+disóciar/666,202
+disonar/200,201
+disónar/666,202
+disparar/200,201
+dispárar/666,202
+disparatar/200,201
+disparátar/666,202
+dispensar/200,201
+dispénsar/666,202
+dispersar/200,201
+dispérsar/666,202
+disputar/200,201
+dispútar/666,202
+distanciar/200,201
+distánciar/666,202
+distar/200,201
+dístar/666,202
+distorsionar/200,201
+distorsiónar/666,202
+ditaminar/200,201
+ditamínar/666,202
+ditar/200,201
+dítar/666,202
+ditongar/200,201
+ditóngar/666,202
+divagar/200,201
+divágar/666,202
+diversificar/200,201
+diversifícar/666,202
+divinizar/200,201
+divinízar/666,202
+divisar/200,201
+divísar/666,202
+divorciar/200,201
+divórciar/666,202
+divulgar/200,201
+divúlgar/666,202
+dixitalizar/200,201
+dixitalízar/666,202
+doar/200,201
+dóar/666,202
+dobrar/200,201
+dóbrar/666,202
+dobregar/200,201
+dobrégar/666,202
+documentar/200,201
+documéntar/666,202
+dogmatizar/200,201
+dogmatízar/666,202
+domar/200,201
+dómar/666,202
+domear/200,201
+doméar/666,202
+domesticar/200,201
+domestícar/666,202
+domiciliar/200,201
+domicíliar/666,202
+dominar/200,201
+domínar/666,202
+dopar/200,201
+dópar/666,202
+dosar/200,201
+dósar/666,202
+dosificar/200,201
+dosifícar/666,202
+dotar/200,201
+dótar/666,202
+dourar/200,201
+dóurar/666,202
+doutorar/200,201
+doutórar/666,202
+dragar/200,201
+drágar/666,202
+dramatizar/200,201
+dramatízar/666,202
+drenar/200,201
+drénar/666,202
+driblar/200,201
+dríblar/666,202
+drizar/200,201
+drízar/666,202
+drogar/200,201
+drógar/666,202
+dubidar/200,201
+dubídar/666,202
+duchar/200,201
+dúchar/666,202
+dulcificar/200,201
+dulcifícar/666,202
+duplicar/200,201
+duplícar/666,202
+durar/200,201
+dúrar/666,202
+durmiñar/200,201
+durmíñar/666,202
+eclipsar/200,201
+eclípsar/666,202
+economizar/200,201
+economízar/666,202
+edificar/200,201
+edifícar/666,202
+editar/200,201
+edítar/666,202
+edrar/200,201
+édrar/666,202
+educar/200,201
+edúcar/666,202
+edulcorar/200,201
+edulcórar/666,202
+efectuar/201
+efectúar/666,200,202
+efeminar/200,201
+efemínar/666,202
+eivar/200,201
+éivar/666,202
+eixar/200,201
+éixar/666,202
+elaborar/200,201
+elabórar/666,202
+electrificar/200,201
+electrifícar/666,202
+electrizar/200,201
+electrízar/666,202
+electrocutar/200,201
+electrocútar/666,202
+electrolizar/200,201
+electrolízar/666,202
+elevar/200,201
+elévar/666,202
+eliminar/200,201
+elimínar/666,202
+eloxiar/200,201
+elóxiar/666,202
+elucidar/200,201
+elucídar/666,202
+elucubrar/200,201
+elucúbrar/666,202
+emanar/200,201
+emánar/666,202
+emancipar/200,201
+emancípar/666,202
+emascular/200,201
+emascúlar/666,202
+embalar/200,201
+embálar/666,202
+embalsamar/200,201
+embalsámar/666,202
+embalsar/200,201
+embálsar/666,202
+embandeirar/200,201
+embandéirar/666,202
+embaratar/200,201
+embarátar/666,202
+embarazar/200,201
+embarázar/666,202
+embarcar/200,201
+embárcar/666,202
+embargar/200,201
+embárgar/666,202
+embarrañar/200,201
+embarráñar/666,202
+embarrancar/200,201
+embarráncar/666,202
+embarrar/200,201
+embárrar/666,202
+embarrilar/200,201
+embarrílar/666,202
+embarullar/200,201
+embarúllar/666,202
+embaular/201
+embaúlar/666,200,202
+embazar/200,201
+embázar/666,202
+embebedar/200,201
+embebédar/666,202
+embecerrar/200,201
+embecérrar/666,202
+embeleñar/200,201
+embeléñar/666,202
+embelgar/200,201
+embélgar/666,202
+embetumar/200,201
+embetúmar/666,202
+embicar/200,201
+embícar/666,202
+embizcar/200,201
+embízcar/666,202
+embobar/200,201
+embóbar/666,202
+embocar/200,201
+embócar/666,202
+embochar/200,201
+embóchar/666,202
+embodegar/200,201
+embodégar/666,202
+embolar/200,201
+embólar/666,202
+embolsar/200,201
+embólsar/666,202
+embornar/200,201
+embórnar/666,202
+emborrachar/200,201
+emborráchar/666,202
+emborrallar/200,201
+emborrállar/666,202
+emborrascar/200,201
+emborráscar/666,202
+emborrear/200,201
+emborréar/666,202
+emboscar/200,201
+embóscar/666,202
+embostar/200,201
+embóstar/666,202
+embotellar/200,201
+embotéllar/666,202
+emboubar/200,201
+embóubar/666,202
+emboutar/200,201
+embóutar/666,202
+embouzar/200,201
+embóuzar/666,202
+embozar/200,201
+embózar/666,202
+embragar/200,201
+embrágar/666,202
+embrazar/200,201
+embrázar/666,202
+embrear/200,201
+embréar/666,202
+embriagar/200,201
+embriágar/666,202
+embridar/200,201
+embrídar/666,202
+embrollar/200,201
+embróllar/666,202
+embruxar/200,201
+embrúxar/666,202
+embuchar/200,201
+embúchar/666,202
+embular/200,201
+embúlar/666,202
+embulleirar/200,201
+embulléirar/666,202
+emburrar/200,201
+embúrrar/666,202
+emendar/200,201
+eméndar/666,202
+emigrar/200,201
+emígrar/666,202
+emocionar/200,201
+emociónar/666,202
+empacar/200,201
+empácar/666,202
+empachar/200,201
+empáchar/666,202
+empadroar/200,201
+empadróar/666,202
+empadumar/200,201
+empadúmar/666,202
+empalar/200,201
+empálar/666,202
+empallar/200,201
+empállar/666,202
+empalleirar/200,201
+empalléirar/666,202
+empalletar/200,201
+empallétar/666,202
+empalmar/200,201
+empálmar/666,202
+empanar/200,201
+empánar/666,202
+empanicar/200,201
+empanícar/666,202
+empantanar/200,201
+empantánar/666,202
+empapar/200,201
+empápar/666,202
+empapelar/200,201
+empapélar/666,202
+empapuzar/200,201
+empapúzar/666,202
+empaquetar/200,201
+empaquétar/666,202
+emparedar/200,201
+emparédar/666,202
+emparellar/200,201
+emparéllar/666,202
+emparentar/200,201
+emparéntar/666,202
+emparrar/200,201
+empárrar/666,202
+emparzar/200,201
+empárzar/666,202
+empastar/200,201
+empástar/666,202
+empatar/200,201
+empátar/666,202
+empavear/200,201
+empavéar/666,202
+empavesar/200,201
+empavésar/666,202
+empedrar/200,201
+empédrar/666,202
+empeixar/200,201
+empéixar/666,202
+empelar/200,201
+empélar/666,202
+empelgar/200,201
+empélgar/666,202
+empenar/200,201
+empeñar/200,201
+empénar/666,202
+empéñar/666,202
+empeorar/200,201
+empeórar/666,202
+empericar/200,201
+emperícar/666,202
+emperiquitar/200,201
+emperiquítar/666,202
+emperrar/200,201
+empérrar/666,202
+emperrenchar/200,201
+emperrénchar/666,202
+empetar/200,201
+empétar/666,202
+empezar/200,201
+empézar/666,202
+empezoñar/200,201
+empezóñar/666,202
+empinar/200,201
+empínar/666,202
+empipar/200,201
+empípar/666,202
+empipotar/200,201
+empipótar/666,202
+empirular/200,201
+empirúlar/666,202
+empitar/200,201
+empítar/666,202
+emplastar/200,201
+emplástar/666,202
+emplumar/200,201
+emplúmar/666,202
+empoar/200,201
+empóar/666,202
+empoeirar/200,201
+empoéirar/666,202
+empolainar/200,201
+empoláinar/666,202
+empoleirar/200,201
+empoléirar/666,202
+empolicar/200,201
+empolícar/666,202
+emporcallar/200,201
+emporcállar/666,202
+emporcar/200,201
+empórcar/666,202
+empozar/200,201
+empózar/666,202
+emprazar/200,201
+emprázar/666,202
+empregar/200,201
+emprégar/666,202
+empreguizar/200,201
+empreguízar/666,202
+empreñar/200,201
+empréñar/666,202
+empresar/200,201
+emprésar/666,202
+emprestar/200,201
+empréstar/666,202
+emproar/200,201
+empróar/666,202
+empuñar/200,201
+empúñar/666,202
+empurrar/200,201
+empúrrar/666,202
+empuxar/200,201
+empúxar/666,202
+emular/200,201
+emúlar/666,202
+emulsionar/200,201
+emulsiónar/666,202
+enarar/200,201
+enárar/666,202
+enarborar/200,201
+enarbórar/666,202
+enaugar/200,201
+enáugar/666,202
+encabalgar/200,201
+encabálgar/666,202
+encabar/200,201
+encábar/666,202
+encabestrar/200,201
+encabéstrar/666,202
+encabezar/200,201
+encabézar/666,202
+encabuxar/200,201
+encabúxar/666,202
+encadear/200,201
+encadéar/666,202
+encadernar/200,201
+encadérnar/666,202
+encadrar/200,201
+encádrar/666,202
+encaiar/200,201
+encáiar/666,202
+encaixar/200,201
+encáixar/666,202
+encalar/200,201
+encálar/666,202
+encalcar/200,201
+encálcar/666,202
+encaldar/200,201
+encáldar/666,202
+encallar/200,201
+encállar/666,202
+encalmar/200,201
+encálmar/666,202
+encamar/200,201
+encámar/666,202
+encambar/200,201
+encámbar/666,202
+encambrar/200,201
+encámbrar/666,202
+encamiñar/200,201
+encamíñar/666,202
+encamisar/200,201
+encamísar/666,202
+encampar/200,201
+encámpar/666,202
+encanar/200,201
+encánar/666,202
+encanastrar/200,201
+encanástrar/666,202
+encandear/200,201
+encandéar/666,202
+encanelar/200,201
+encanélar/666,202
+encantar/200,201
+encántar/666,202
+encapelar/200,201
+encapélar/666,202
+encapotar/200,201
+encapótar/666,202
+encaprichar/200,201
+encapríchar/666,202
+encapuchar/200,201
+encapúchar/666,202
+encapuzar/200,201
+encapúzar/666,202
+encaracolar/200,201
+encaracólar/666,202
+encarambelar/200,201
+encarambélar/666,202
+encarapolar/200,201
+encarapólar/666,202
+encarar/200,201
+encárar/666,202
+encarcerar/200,201
+encarcérar/666,202
+encargar/200,201
+encárgar/666,202
+encariñar/200,201
+encaríñar/666,202
+encarnar/200,201
+encárnar/666,202
+encarnizar/200,201
+encarnízar/666,202
+encarolar/200,201
+encarólar/666,202
+encarpolar/200,201
+encarpólar/666,202
+encarrapuchar/200,201
+encarrapúchar/666,202
+encarreirar/200,201
+encarréirar/666,202
+encarrelar/200,201
+encarrélar/666,202
+encarrilar/200,201
+encarrílar/666,202
+encartar/200,201
+encártar/666,202
+encartuchar/200,201
+encartúchar/666,202
+encascar/200,201
+encáscar/666,202
+encastar/200,201
+encástar/666,202
+encastelar/200,201
+encastélar/666,202
+encebolar/200,201
+encebólar/666,202
+enceleirar/200,201
+enceléirar/666,202
+encepelar/200,201
+encepélar/666,202
+encerar/200,201
+encérar/666,202
+encerellar/200,201
+enceréllar/666,202
+encerrar/200,201
+encérrar/666,202
+encestar/200,201
+encéstar/666,202
+encetar/200,201
+encétar/666,202
+encharcar/200,201
+enchárcar/666,202
+enchispar/200,201
+enchíspar/666,202
+enchoiar/200,201
+enchóiar/666,202
+enchouchar/200,201
+enchóuchar/666,202
+enchoupar/200,201
+enchóupar/666,202
+enchourizar/200,201
+enchourízar/666,202
+enchufar/200,201
+enchúfar/666,202
+encinchar/200,201
+encínchar/666,202
+encinsar/200,201
+encínsar/666,202
+encintar/200,201
+encíntar/666,202
+encinzar/200,201
+encínzar/666,202
+encirrar/200,201
+encírrar/666,202
+enclaustrar/200,201
+encláustrar/666,202
+enclavar/200,201
+enclávar/666,202
+encodillar/200,201
+encodíllar/666,202
+encofrar/200,201
+encófrar/666,202
+encoifar/200,201
+encóifar/666,202
+encoirar/200,201
+encóirar/666,202
+encolar/200,201
+encólar/666,202
+encolerizar/200,201
+encolerízar/666,202
+encolmar/200,201
+encólmar/666,202
+encomendar/200,201
+encoméndar/666,202
+encomiar/200,201
+encómiar/666,202
+enconchar/200,201
+encónchar/666,202
+enconicar/200,201
+enconícar/666,202
+encontrar/200,201
+encóntrar/666,202
+encorar/200,201
+encórar/666,202
+encoraxar/200,201
+encoráxar/666,202
+encorchetar/200,201
+encorchétar/666,202
+encordar/200,201
+encórdar/666,202
+encordoar/200,201
+encordóar/666,202
+encornar/200,201
+encórnar/666,202
+encorrear/200,201
+encorréar/666,202
+encortellar/200,201
+encortéllar/666,202
+encortizar/200,201
+encortízar/666,202
+encouñar/200,201
+encóuñar/666,202
+encouzar/200,201
+encóuzar/666,202
+encovar/200,201
+encóvar/666,202
+encravar/200,201
+encrávar/666,202
+encrechar/200,201
+encréchar/666,202
+encrequenar/200,201
+encrequénar/666,202
+encrespar/200,201
+encréspar/666,202
+encristar/200,201
+encrístar/666,202
+encruar/201
+encrúar/666,200,202
+encrucillar/200,201
+encrucíllar/666,202
+encubar/200,201
+encúbar/666,202
+encuñar/200,201
+encúñar/666,202
+encunchar/200,201
+encúnchar/666,202
+encurralar/200,201
+encurrálar/666,202
+encuruxar/200,201
+encurúxar/666,202
+encurvar/200,201
+encúrvar/666,202
+endebedar/200,201
+endebédar/666,202
+endegar/200,201
+endégar/666,202
+endelgar/200,201
+endélgar/666,202
+endemoñar/200,201
+endemóñar/666,202
+endentar/200,201
+endéntar/666,202
+endereitar/200,201
+enderéitar/666,202
+enderezar/200,201
+enderézar/666,202
+endeusar/200,201
+endéusar/666,202
+endomingar/200,201
+endomíngar/666,202
+endosar/200,201
+endósar/666,202
+eneixar/200,201
+enéixar/666,202
+enervar/200,201
+enérvar/666,202
+enfadar/200,201
+enfádar/666,202
+enfaixar/200,201
+enfáixar/666,202
+enfaramallar/200,201
+enfaramállar/666,202
+enfardar/200,201
+enfárdar/666,202
+enfardelar/200,201
+enfardélar/666,202
+enfarelar/200,201
+enfarélar/666,202
+enfariñar/200,201
+enfaríñar/666,202
+enfarnar/200,201
+enfárnar/666,202
+enfarrañar/200,201
+enfarráñar/666,202
+enfastiar/201
+enfastíar/666,200,202
+enfeitar/200,201
+enféitar/666,202
+enfeitizar/200,201
+enfeitízar/666,202
+enfeixar/200,201
+enféixar/666,202
+enfeluxar/200,201
+enfelúxar/666,202
+enfermar/200,201
+enférmar/666,202
+enferrar/200,201
+enférrar/666,202
+enferruxar/200,201
+enferrúxar/666,202
+enfeudar/200,201
+enféudar/666,202
+enfexar/200,201
+enféxar/666,202
+enfiar/201
+enfíar/666,200,202
+enfibelar/200,201
+enfibélar/666,202
+enfilar/200,201
+enfílar/666,202
+enfistular/200,201
+enfistúlar/666,202
+enfocar/200,201
+enfócar/666,202
+enfociñar/200,201
+enfocíñar/666,202
+enfogar/200,201
+enfógar/666,202
+enfonchar/200,201
+enfónchar/666,202
+enforcar/200,201
+enfórcar/666,202
+enfornar/200,201
+enfórnar/666,202
+enfoular/200,201
+enfóular/666,202
+enfrascar/200,201
+enfráscar/666,202
+enfrear/200,201
+enfréar/666,202
+enfrontar/200,201
+enfróntar/666,202
+enfundar/200,201
+enfúndar/666,202
+enfungueirar/200,201
+enfunguéirar/666,202
+enfurcar/200,201
+enfúrcar/666,202
+enfurnar/200,201
+enfúrnar/666,202
+enfurruñar/200,201
+enfurrúñar/666,202
+enfuscar/200,201
+enfúscar/666,202
+engabetar/200,201
+engabétar/666,202
+engabuñar/200,201
+engabúñar/666,202
+engadar/200,201
+engádar/666,202
+engaimar/200,201
+engáimar/666,202
+engaiolar/200,201
+engaiólar/666,202
+engalanar/200,201
+engalánar/666,202
+engalar/200,201
+engálar/666,202
+engaldrapar/200,201
+engaldrápar/666,202
+enganar/200,201
+engánar/666,202
+enganchar/200,201
+engánchar/666,202
+engarameñar/200,201
+engaraméñar/666,202
+engarguelar/200,201
+engarguélar/666,202
+engarrafar/200,201
+engarráfar/666,202
+engarrar/200,201
+engárrar/666,202
+engarzar/200,201
+engárzar/666,202
+engastallar/200,201
+engastállar/666,202
+engastar/200,201
+engástar/666,202
+engatar/200,201
+engátar/666,202
+engatillar/200,201
+engatíllar/666,202
+engavelar/200,201
+engavélar/666,202
+englobar/200,201
+englóbar/666,202
+engoldrar/200,201
+engóldrar/666,202
+engolfar/200,201
+engólfar/666,202
+engomar/200,201
+engómar/666,202
+engonzar/200,201
+engónzar/666,202
+engordar/200,201
+engórdar/666,202
+engoumar/200,201
+engóumar/666,202
+engradar/200,201
+engrádar/666,202
+engraiar/200,201
+engráiar/666,202
+engravatar/200,201
+engravátar/666,202
+engraxar/200,201
+engráxar/666,202
+engrenar/200,201
+engrénar/666,202
+engrolar/200,201
+engrólar/666,202
+engrosar/200,201
+engrósar/666,202
+engrudar/200,201
+engrúdar/666,202
+engruñar/200,201
+engrúñar/666,202
+enguedellar/200,201
+enguedéllar/666,202
+engulipar/200,201
+engulípar/666,202
+engulmar/200,201
+engúlmar/666,202
+engurrar/200,201
+engúrrar/666,202
+enherbar/200,201
+enhérbar/666,202
+enlagar/200,201
+enlágar/666,202
+enlamar/200,201
+enlámar/666,202
+enlapar/200,201
+enlápar/666,202
+enlarafuzar/200,201
+enlarafúzar/666,202
+enlatar/200,201
+enlátar/666,202
+enlazar/200,201
+enlázar/666,202
+enlear/200,201
+enléar/666,202
+enliñar/200,201
+enlíñar/666,202
+enlizar/200,201
+enlízar/666,202
+enlodar/200,201
+enlódar/666,202
+enlodazar/200,201
+enlodázar/666,202
+enloitar/200,201
+enlóitar/666,202
+enlordar/200,201
+enlórdar/666,202
+enluvar/200,201
+enlúvar/666,202
+enmadeixar/200,201
+enmadéixar/666,202
+enmarañar/200,201
+enmaráñar/666,202
+enmarcar/200,201
+enmárcar/666,202
+enmascarar/200,201
+enmascárar/666,202
+enmeigar/200,201
+enméigar/666,202
+enmelar/200,201
+enmélar/666,202
+ennobelar/200,201
+ennobélar/666,202
+enqueirar/200,201
+enquéirar/666,202
+enquisar/200,201
+enquísar/666,202
+enquistar/200,201
+enquístar/666,202
+enrabar/200,201
+enrábar/666,202
+enrabechar/200,201
+enrabéchar/666,202
+enrabiar/200,201
+enrábiar/666,202
+enraizar/201
+enraízar/666,200,202
+enramallar/200,201
+enramállar/666,202
+enramar/200,201
+enrámar/666,202
+enranciar/200,201
+enránciar/666,202
+enratar/200,201
+enrátar/666,202
+enredar/200,201
+enrédar/666,202
+enreixar/200,201
+enréixar/666,202
+enrellar/200,201
+enréllar/666,202
+enresmar/200,201
+enrésmar/666,202
+enrestrar/200,201
+enréstrar/666,202
+enriar/201
+enríar/666,200,202
+enristrar/200,201
+enrístrar/666,202
+enrocar/200,201
+enrócar/666,202
+enrodelar/200,201
+enrodélar/666,202
+enrodrigar/200,201
+enrodrígar/666,202
+enrolar/200,201
+enrólar/666,202
+enroscar/200,201
+enróscar/666,202
+ensacar/200,201
+ensácar/666,202
+ensaiar/200,201
+ensáiar/666,202
+ensalmar/200,201
+ensálmar/666,202
+ensalmoirar/200,201
+ensalmóirar/666,202
+ensamblar/200,201
+ensámblar/666,202
+ensanchar/200,201
+ensánchar/666,202
+ensanguentar/200,201
+ensanguéntar/666,202
+ensaquetar/200,201
+ensaquétar/666,202
+ensarillar/200,201
+ensaríllar/666,202
+ensartar/200,201
+ensártar/666,202
+ensear/200,201
+enséar/666,202
+ensebar/200,201
+ensébar/666,202
+enselar/200,201
+ensélar/666,202
+enseñorar/200,201
+enseñórar/666,202
+ensilar/200,201
+ensílar/666,202
+ensilvar/200,201
+ensílvar/666,202
+ensimesmar/200,201
+ensimésmar/666,202
+ensinar/200,201
+ensínar/666,202
+ensoberbiar/200,201
+ensobérbiar/666,202
+ensopar/200,201
+ensópar/666,202
+ensortellar/200,201
+ensortéllar/666,202
+ensuciar/200,201
+ensúciar/666,202
+entaboar/200,201
+entabóar/666,202
+entalameirar/200,201
+entalaméirar/666,202
+entalar/200,201
+entálar/666,202
+entallar/200,201
+entállar/666,202
+entambullar/200,201
+entambúllar/666,202
+entangarañar/200,201
+entangaráñar/666,202
+entapuzar/200,201
+entapúzar/666,202
+entear/200,201
+entéar/666,202
+enterrar/200,201
+entérrar/666,202
+entesar/200,201
+entésar/666,202
+entestar/200,201
+entéstar/666,202
+entoar/200,201
+entóar/666,202
+entobar/200,201
+entóbar/666,202
+entolar/200,201
+entólar/666,202
+entornar/200,201
+entórnar/666,202
+entortar/200,201
+entórtar/666,202
+entouzar/200,201
+entóuzar/666,202
+entoxar/200,201
+entóxar/666,202
+entrabar/200,201
+entrábar/666,202
+entrallar/200,201
+entrállar/666,202
+entrambilicar/200,201
+entrambilícar/666,202
+entrampar/200,201
+entrámpar/666,202
+entrañar/200,201
+entráñar/666,202
+entrapallar/200,201
+entrapállar/666,202
+entrar/200,201
+éntrar/666,202
+entravesar/200,201
+entravésar/666,202
+entrecavar/200,201
+entrecávar/666,202
+entrecortar/200,201
+entrecórtar/666,202
+entrecruzar/200,201
+entrecrúzar/666,202
+entregar/200,201
+entrégar/666,202
+entrelazar/200,201
+entrelázar/666,202
+entreliñar/200,201
+entrelíñar/666,202
+entremediar/200,201
+entremédiar/666,202
+entrenzar/200,201
+entrénzar/666,202
+entrepernar/200,201
+entrepérnar/666,202
+entresacar/200,201
+entresácar/666,202
+entresoñar/200,201
+entresóñar/666,202
+entrevistar/200,201
+entrevístar/666,202
+entrexuntar/200,201
+entrexúntar/666,202
+entrillar/200,201
+entríllar/666,202
+entroidar/200,201
+entróidar/666,202
+entroncar/200,201
+entróncar/666,202
+entronizar/200,201
+entronízar/666,202
+entrousar/200,201
+entróusar/666,202
+entubar/200,201
+entúbar/666,202
+entullar/200,201
+entúllar/666,202
+enturbar/200,201
+entúrbar/666,202
+entusiasmar/200,201
+entusiásmar/666,202
+enuclear/200,201
+enucléar/666,202
+enumerar/200,201
+enumérar/666,202
+enunciar/200,201
+enúnciar/666,202
+envaiñar/201
+envaíñar/666,200,202
+envarar/200,201
+envárar/666,202
+envasar/200,201
+envásar/666,202
+envear/200,201
+envéar/666,202
+envelenar/200,201
+envelénar/666,202
+enveredar/200,201
+enverédar/666,202
+envergar/200,201
+envérgar/666,202
+envernizar/200,201
+envernízar/666,202
+envexar/200,201
+envéxar/666,202
+envexigar/200,201
+envexígar/666,202
+enviar/201
+envíar/666,200,202
+enviciar/200,201
+envíciar/666,202
+envisgar/200,201
+envísgar/666,202
+enviuvar/201
+enviúvar/666,200,202
+envorcallar/200,201
+envorcállar/666,202
+envorcar/200,201
+envórcar/666,202
+envurullar/200,201
+envurúllar/666,202
+enxaboar/200,201
+enxabóar/666,202
+enxabrar/200,201
+enxábrar/666,202
+enxaldar/200,201
+enxáldar/666,202
+enxalzar/200,201
+enxálzar/666,202
+enxamear/200,201
+enxaméar/666,202
+enxangar/200,201
+enxángar/666,202
+enxaugar/200,201
+enxáugar/666,202
+enxeitar/200,201
+enxéitar/666,202
+enxemprar/200,201
+enxémprar/666,202
+enxeñar/200,201
+enxéñar/666,202
+enxergar/200,201
+enxérgar/666,202
+enxertar/200,201
+enxértar/666,202
+enxesar/200,201
+enxésar/666,202
+enxoiar/200,201
+enxóiar/666,202
+enxordar/200,201
+enxórdar/666,202
+enxugar/200,201
+enxúgar/666,202
+enzafallar/200,201
+enzafállar/666,202
+enzafañar/200,201
+enzafáñar/666,202
+enzoufar/200,201
+enzóufar/666,202
+epilogar/200,201
+epilógar/666,202
+equidistar/200,201
+equidístar/666,202
+equilibrar/200,201
+equilíbrar/666,202
+equipar/200,201
+equípar/666,202
+equivocar/200,201
+equivócar/666,202
+ermar/200,201
+érmar/666,202
+erosionar/200,201
+erosiónar/666,202
+erradicar/200,201
+erradícar/666,202
+errar/200,201
+érrar/666,202
+errogar/200,201
+errógar/666,202
+eructar/200,201
+erúctar/666,202
+ervellar/200,201
+ervéllar/666,202
+esaxerar/200,201
+esaxérar/666,202
+esbaballar/200,201
+esbabállar/666,202
+esbagoar/200,201
+esbagóar/666,202
+esbagullar/200,201
+esbagúllar/666,202
+esbancar/200,201
+esbáncar/666,202
+esbandallar/200,201
+esbandállar/666,202
+esbarafundar/200,201
+esbarafúndar/666,202
+esbarafustar/200,201
+esbarafústar/666,202
+esbardallar/200,201
+esbardállar/666,202
+esbarrancar/200,201
+esbarráncar/666,202
+esbarrar/200,201
+esbárrar/666,202
+esbarrelar/200,201
+esbarrélar/666,202
+esbarrigar/200,201
+esbarrígar/666,202
+esbarroar/200,201
+esbarróar/666,202
+esbazunchar/200,201
+esbazúnchar/666,202
+esbechar/200,201
+esbéchar/666,202
+esbicar/200,201
+esbícar/666,202
+esbichar/200,201
+esbíchar/666,202
+esbilar/200,201
+esbílar/666,202
+esbirrar/200,201
+esbírrar/666,202
+esbocar/200,201
+esbócar/666,202
+esboroar/200,201
+esboróar/666,202
+esborrallar/200,201
+esborrállar/666,202
+esborranchar/200,201
+esborránchar/666,202
+esborrecar/200,201
+esborrécar/666,202
+esboucelar/200,201
+esboucélar/666,202
+esbourar/200,201
+esbóurar/666,202
+esbozar/200,201
+esbózar/666,202
+esbravexar/200,201
+esbravéxar/666,202
+esburacar/200,201
+esburácar/666,202
+esburatar/200,201
+esburátar/666,202
+esburgar/200,201
+esbúrgar/666,202
+escabardar/200,201
+escabárdar/666,202
+escabechar/200,201
+escabéchar/666,202
+escabelar/200,201
+escabélar/666,202
+escabezar/200,201
+escabézar/666,202
+escabildrar/200,201
+escabíldrar/666,202
+escabullar/200,201
+escabúllar/666,202
+escacexar/200,201
+escacéxar/666,202
+escachar/200,201
+escáchar/666,202
+escacharrar/200,201
+escachárrar/666,202
+escachelar/200,201
+escachélar/666,202
+escachizar/200,201
+escachízar/666,202
+escachoar/200,201
+escachóar/666,202
+escacholar/200,201
+escachólar/666,202
+escadrilar/200,201
+escadrílar/666,202
+escagallar/200,201
+escagállar/666,202
+escagarriar/201
+escagarríar/666,200,202
+escaiolar/200,201
+escaiólar/666,202
+escalar/200,201
+escálar/666,202
+escalazar/200,201
+escalázar/666,202
+escaldar/200,201
+escáldar/666,202
+escaldeirar/200,201
+escaldéirar/666,202
+escaldrufar/200,201
+escaldrúfar/666,202
+escalfar/200,201
+escálfar/666,202
+escallar/200,201
+escállar/666,202
+escamar/200,201
+escámar/666,202
+escambrar/200,201
+escámbrar/666,202
+escambruzar/200,201
+escambrúzar/666,202
+escamotear/200,201
+escamotéar/666,202
+escampar/200,201
+escámpar/666,202
+escanar/200,201
+escánar/666,202
+escanastrar/200,201
+escanástrar/666,202
+escanciar/200,201
+escánciar/666,202
+escandalizar/200,201
+escandalízar/666,202
+escanear/200,201
+escanéar/666,202
+escangallar/200,201
+escangállar/666,202
+escantrelar/200,201
+escantrélar/666,202
+escapar/200,201
+escápar/666,202
+escapelar/200,201
+escapélar/666,202
+escarallar/200,201
+escarállar/666,202
+escaramonar/200,201
+escaramónar/666,202
+escaramuzar/200,201
+escaramúzar/666,202
+escarapolar/200,201
+escarapólar/666,202
+escaravellar/200,201
+escaravéllar/666,202
+escarcallar/200,201
+escarcállar/666,202
+escarcavear/200,201
+escarcavéar/666,202
+escarificar/200,201
+escarifícar/666,202
+escarmear/200,201
+escarméar/666,202
+escarmentar/200,201
+escarméntar/666,202
+escarochar/200,201
+escaróchar/666,202
+escarolar/200,201
+escarólar/666,202
+escarpear/200,201
+escarpéar/666,202
+escarranchar/200,201
+escarránchar/666,202
+escarrapatar/200,201
+escarrapátar/666,202
+escarvar/200,201
+escárvar/666,202
+escarzar/200,201
+escárzar/666,202
+escascar/200,201
+escáscar/666,202
+escasear/200,201
+escaséar/666,202
+escatimar/200,201
+escatímar/666,202
+escavar/200,201
+escávar/666,202
+escavichar/200,201
+escavíchar/666,202
+escenificar/200,201
+escenifícar/666,202
+escintilar/200,201
+escintílar/666,202
+esclerosar/200,201
+esclerósar/666,202
+escoar/200,201
+escóar/666,202
+escochar/200,201
+escóchar/666,202
+escodar/200,201
+escódar/666,202
+escofar/200,201
+escófar/666,202
+escoirar/200,201
+escóirar/666,202
+escoitar/200,201
+escóitar/666,202
+escolarizar/200,201
+escolarízar/666,202
+escolmar/200,201
+escólmar/666,202
+escoltar/200,201
+escóltar/666,202
+esconchar/200,201
+escónchar/666,202
+escontromiñar/200,201
+escontromíñar/666,202
+esconxurar/200,201
+esconxúrar/666,202
+escopetear/200,201
+escopetéar/666,202
+escorar/200,201
+escórar/666,202
+escordar/200,201
+escórdar/666,202
+escornar/200,201
+escórnar/666,202
+escornear/200,201
+escornéar/666,202
+escorregar/200,201
+escorrégar/666,202
+escorrentar/200,201
+escorréntar/666,202
+escorrichar/200,201
+escorríchar/666,202
+escotar/200,201
+escótar/666,202
+escotoar/200,201
+escotóar/666,202
+escotrillar/200,201
+escotríllar/666,202
+escoucear/200,201
+escoucéar/666,202
+escouchar/200,201
+escóuchar/666,202
+escravizar/200,201
+escravízar/666,202
+escrebar/200,201
+escrébar/666,202
+escriturar/200,201
+escritúrar/666,202
+escrocar/200,201
+escrócar/666,202
+escrouchar/200,201
+escróuchar/666,202
+escrutar/200,201
+escrútar/666,202
+escuadrar/200,201
+escuádrar/666,202
+escuar/201
+escúar/666,200,202
+escudar/200,201
+escúdar/666,202
+escudriñar/200,201
+escudríñar/666,202
+esculcar/200,201
+escúlcar/666,202
+escumar/200,201
+escúmar/666,202
+escunchar/200,201
+escúnchar/666,202
+escunqueirar/200,201
+escunquéirar/666,202
+escusar/200,201
+escúsar/666,202
+esdruxulizar/200,201
+esdruxulízar/666,202
+esfacelar/200,201
+esfacélar/666,202
+esfachar/200,201
+esfáchar/666,202
+esfacharear/200,201
+esfacharéar/666,202
+esfandangar/200,201
+esfandángar/666,202
+esfaragullar/200,201
+esfaragúllar/666,202
+esfarelar/200,201
+esfarélar/666,202
+esfargallar/200,201
+esfargállar/666,202
+esfarrapar/200,201
+esfarrápar/666,202
+esfiañar/200,201
+esfiáñar/666,202
+esfiar/201
+esfíar/666,200,202
+esfociñar/200,201
+esfocíñar/666,202
+esfoirar/200,201
+esfóirar/666,202
+esfolar/200,201
+esfólar/666,202
+esfollar/200,201
+esfóllar/666,202
+esfollegar/200,201
+esfollégar/666,202
+esforzar/200,201
+esfórzar/666,202
+esfragar/200,201
+esfrágar/666,202
+esfrangullar/200,201
+esfrangúllar/666,202
+esfumar/200,201
+esfúmar/666,202
+esfuracar/200,201
+esfurácar/666,202
+esfurricar/200,201
+esfurrícar/666,202
+esgaduñar/200,201
+esgadúñar/666,202
+esgallar/200,201
+esgállar/666,202
+esganar/200,201
+esgánar/666,202
+esganifar/200,201
+esganífar/666,202
+esgarrafexar/200,201
+esgarraféxar/666,202
+esgarrar/200,201
+esgárrar/666,202
+esgazar/200,201
+esgázar/666,202
+esgodar/200,201
+esgódar/666,202
+esgorxar/200,201
+esgórxar/666,202
+esgotar/200,201
+esgótar/666,202
+esgrafiar/201
+esgrafíar/666,200,202
+esgromar/200,201
+esgrómar/666,202
+esguedellar/200,201
+esguedéllar/666,202
+esguizar/200,201
+esguízar/666,202
+esladroar/200,201
+esladróar/666,202
+eslavar/200,201
+eslávar/666,202
+eslimar/200,201
+eslímar/666,202
+eslombar/200,201
+eslómbar/666,202
+esmadroar/200,201
+esmadróar/666,202
+esmagallar/200,201
+esmagállar/666,202
+esmagar/200,201
+esmágar/666,202
+esmaltar/200,201
+esmáltar/666,202
+esmarañar/200,201
+esmaráñar/666,202
+esmechar/200,201
+esméchar/666,202
+esmelgar/200,201
+esmélgar/666,202
+esmendrellar/200,201
+esmendréllar/666,202
+esmerar/200,201
+esmérar/666,202
+esmerilar/200,201
+esmerílar/666,202
+esmexericar/200,201
+esmexerícar/666,202
+esmigallar/200,201
+esmigállar/666,202
+esmilagrar/200,201
+esmilágrar/666,202
+esmillar/200,201
+esmíllar/666,202
+esmiolar/200,201
+esmiólar/666,202
+esmirrar/200,201
+esmírrar/666,202
+esmiuzar/201
+esmiúzar/666,200,202
+esmolicar/200,201
+esmolícar/666,202
+esmoucar/200,201
+esmoúcar/666,202
+esmuxicar/200,201
+esmuxícar/666,202
+esnachar/200,201
+esnáchar/666,202
+esnafrar/200,201
+esnáfrar/666,202
+esnaquizar/200,201
+esnaquízar/666,202
+esnogar/200,201
+esnógar/666,202
+esnoirar/200,201
+esnóirar/666,202
+espaciar/200,201
+espáciar/666,202
+espadar/200,201
+espádar/666,202
+espadelar/200,201
+espadélar/666,202
+espadoar/200,201
+espadóar/666,202
+espaiolar/200,201
+espaiólar/666,202
+espalancar/200,201
+espaláncar/666,202
+espallar/200,201
+espállar/666,202
+espalmar/200,201
+espálmar/666,202
+espandiñar/200,201
+espandíñar/666,202
+españolizar/200,201
+españolízar/666,202
+espantar/200,201
+espántar/666,202
+espapallar/200,201
+espapállar/666,202
+esparrar/200,201
+espárrar/666,202
+esparruñar/200,201
+esparrúñar/666,202
+espatelar/200,201
+espatélar/666,202
+espazar/200,201
+espázar/666,202
+especar/200,201
+espécar/666,202
+especializar/200,201
+especialízar/666,202
+especificar/200,201
+especifícar/666,202
+especular/200,201
+especúlar/666,202
+espelicar/200,201
+espelícar/666,202
+espeluxar/200,201
+espelúxar/666,202
+espendoar/200,201
+espendóar/666,202
+espenuxar/200,201
+espenúxar/666,202
+esperar/200,201
+espérar/666,202
+espernexar/200,201
+espernéxar/666,202
+espertar/200,201
+espértar/666,202
+espesar/200,201
+espésar/666,202
+espetar/200,201
+espétar/666,202
+espiar/201
+espíar/666,200,202
+espicañar/200,201
+espicáñar/666,202
+espichar/200,201
+espíchar/666,202
+espigar/200,201
+espígar/666,202
+espiñar/200,201
+espíñar/666,202
+espiollar/200,201
+espióllar/666,202
+espiritualizar/200,201
+espiritualízar/666,202
+espirrar/200,201
+espírrar/666,202
+espodar/200,201
+espódar/666,202
+espolar/200,201
+espólar/666,202
+espoldrar/200,201
+espóldrar/666,202
+espoldrexar/200,201
+espoldréxar/666,202
+espoliar/200,201
+espóliar/666,202
+espombelar/200,201
+espombélar/666,202
+espontar/200,201
+espóntar/666,202
+esponxar/200,201
+espónxar/666,202
+esporear/200,201
+esporéar/666,202
+esporranchar/200,201
+esporránchar/666,202
+esportelar/200,201
+esportélar/666,202
+esposar/200,201
+espósar/666,202
+espraiar/200,201
+espráiar/666,202
+espreguizar/200,201
+espreguízar/666,202
+espreitar/200,201
+espréitar/666,202
+espulgar/200,201
+espúlgar/666,202
+espumar/200,201
+espúmar/666,202
+espurrar/200,201
+espúrrar/666,202
+esputar/200,201
+espútar/666,202
+esqueirar/200,201
+esquéirar/666,202
+esquematizar/200,201
+esquematízar/666,202
+esquiar/201
+esquíar/666,200,202
+esquilmar/200,201
+esquílmar/666,202
+esquinar/200,201
+esquínar/666,202
+esquivar/200,201
+esquívar/666,202
+estabilizar/200,201
+estabilízar/666,202
+estabular/200,201
+estabúlar/666,202
+estacionar/200,201
+estaciónar/666,202
+estafar/200,201
+estáfar/666,202
+estalar/200,201
+estálar/666,202
+estalicar/200,201
+estalícar/666,202
+estallar/200,201
+estállar/666,202
+estampar/200,201
+estámpar/666,202
+estampinar/200,201
+estampínar/666,202
+estañar/200,201
+estáñar/666,202
+estancar/200,201
+estáncar/666,202
+estandarizar/200,201
+estandarízar/666,202
+estar/205
+estarabouzar/200,201
+estarabóuzar/666,202
+estarricar/200,201
+estarrícar/666,202
+estartelar/200,201
+estartélar/666,202
+estatalizar/200,201
+estatalízar/666,202
+estear/200,201
+estéar/666,202
+estercar/200,201
+estércar/666,202
+estereotipar/200,201
+estereotípar/666,202
+esterilizar/200,201
+esterilízar/666,202
+esterroar/200,201
+esterróar/666,202
+estibar/200,201
+estíbar/666,202
+estigmatizar/200,201
+estigmatízar/666,202
+estilar/200,201
+estílar/666,202
+estilizar/200,201
+estilízar/666,202
+estimar/200,201
+estímar/666,202
+estimular/200,201
+estimúlar/666,202
+estiñar/200,201
+estíñar/666,202
+estipendiar/200,201
+estipéndiar/666,202
+estipular/200,201
+estipúlar/666,202
+estirar/200,201
+estírar/666,202
+estivadar/200,201
+estivádar/666,202
+estofar/200,201
+estófar/666,202
+estomballar/200,201
+estombállar/666,202
+estonar/200,201
+estónar/666,202
+estopar/200,201
+estópar/666,202
+estoquear/200,201
+estoquéar/666,202
+estorbar/200,201
+estórbar/666,202
+estordegar/200,201
+estordégar/666,202
+estorroar/200,201
+estorróar/666,202
+estouciñar/200,201
+estoucíñar/666,202
+estoupar/200,201
+estóupar/666,202
+estourar/200,201
+estóurar/666,202
+estoxar/200,201
+estóxar/666,202
+estragar/200,201
+estrágar/666,202
+estralar/200,201
+estrálar/666,202
+estrañar/200,201
+estráñar/666,202
+estrangallar/200,201
+estrangállar/666,202
+estrangular/200,201
+estrangúlar/666,202
+estrar/200,201
+éstrar/666,202
+estratificar/200,201
+estratifícar/666,202
+estrear/200,201
+estréar/666,202
+estreitar/200,201
+estréitar/666,202
+estrelampar/200,201
+estrelámpar/666,202
+estrelar/200,201
+estrélar/666,202
+estremar/200,201
+estrémar/666,202
+estriar/201
+estríar/666,200,202
+estribar/200,201
+estríbar/666,202
+estricar/200,201
+estrícar/666,202
+estrigar/200,201
+estrígar/666,202
+estrugar/200,201
+estrúgar/666,202
+estrullar/200,201
+estrúllar/666,202
+estrumar/200,201
+estrúmar/666,202
+estruturar/200,201
+estrutúrar/666,202
+estucar/200,201
+estúcar/666,202
+estudar/200,201
+estúdar/666,202
+estufar/200,201
+estúfar/666,202
+estuprar/200,201
+estúprar/666,202
+esturrar/200,201
+estúrrar/666,202
+esturruxar/200,201
+esturrúxar/666,202
+esvacoar/200,201
+esvacóar/666,202
+esvarar/200,201
+esvárar/666,202
+esverdear/200,201
+esverdéar/666,202
+esvirillar/200,201
+esviríllar/666,202
+eterificar/200,201
+eterifícar/666,202
+eterizar/200,201
+eterízar/666,202
+eternizar/200,201
+eternízar/666,202
+etiquetar/200,201
+etiquétar/666,202
+europeizar/201
+europeízar/666,200,202
+evacuar/201
+evacúar/666,200,202
+evanxelizar/200,201
+evanxelízar/666,202
+evaporar/200,201
+evapórar/666,202
+evidenciar/200,201
+evidénciar/666,202
+eviscerar/200,201
+eviscérar/666,202
+evitar/200,201
+evítar/666,202
+evocar/200,201
+evócar/666,202
+evolucionar/200,201
+evoluciónar/666,202
+exacerbar/200,201
+exacérbar/666,202
+exacular/200,201
+exacúlar/666,202
+exaltar/200,201
+exáltar/666,202
+examinar/200,201
+examínar/666,202
+exasperar/200,201
+exaspérar/666,202
+excarcerar/200,201
+excarcérar/666,202
+exceptuar/201
+exceptúar/666,200,202
+excitar/200,201
+excítar/666,202
+exclamar/200,201
+exclámar/666,202
+exclaustrar/200,201
+excláustrar/666,202
+excomungar/200,201
+excomúngar/666,202
+excretar/200,201
+excrétar/666,202
+exculpar/200,201
+excúlpar/666,202
+execrar/200,201
+exécrar/666,202
+executar/200,201
+execútar/666,202
+exemplificar/200,201
+exemplifícar/666,202
+exercitar/200,201
+exercítar/666,202
+exfoliar/200,201
+exfóliar/666,202
+exhalar/200,201
+exhálar/666,202
+exhortar/200,201
+exhórtar/666,202
+exhumar/200,201
+exhúmar/666,202
+exiliar/200,201
+exíliar/666,202
+exonerar/200,201
+exonérar/666,202
+exorcizar/200,201
+exorcízar/666,202
+exornar/200,201
+exórnar/666,202
+expatriar/200,201
+expátriar/666,202
+expectorar/200,201
+expectórar/666,202
+experimentar/200,201
+experiméntar/666,202
+expiar/201
+expíar/666,200,202
+expirar/200,201
+expírar/666,202
+explanar/200,201
+explánar/666,202
+explicar/200,201
+explícar/666,202
+explorar/200,201
+explórar/666,202
+explotar/200,201
+explótar/666,202
+exportar/200,201
+expórtar/666,202
+expresar/200,201
+exprésar/666,202
+expropiar/200,201
+exprópiar/666,202
+expugnar/200,201
+expúgnar/666,202
+expulsar/200,201
+expúlsar/666,202
+expurgar/200,201
+expúrgar/666,202
+exsudar/200,201
+exsúdar/666,202
+extasiar/200,201
+extásiar/666,202
+extenuar/201
+extenúar/666,200,202
+exteriorizar/200,201
+exteriorízar/666,202
+exterminar/200,201
+extermínar/666,202
+extirpar/200,201
+extírpar/666,202
+extorsionar/200,201
+extorsiónar/666,202
+extractar/200,201
+extráctar/666,202
+extraditar/200,201
+extradítar/666,202
+extramundar/200,201
+extramúndar/666,202
+extrapolar/200,201
+extrapólar/666,202
+extravasar/200,201
+extravásar/666,202
+extraviar/201
+extravíar/666,200,202
+extremar/200,201
+extrémar/666,202
+exulcerar/200,201
+exulcérar/666,202
+exultar/200,201
+exúltar/666,202
+fabricar/200,201
+fabrícar/666,202
+fabular/200,201
+fabúlar/666,202
+facilitar/200,201
+facilítar/666,202
+facturar/200,201
+factúrar/666,202
+facultar/200,201
+facúltar/666,202
+fadar/200,201
+fádar/666,202
+faenar/200,201
+faénar/666,202
+fagocitar/200,201
+fagocítar/666,202
+faiar/200,201
+fáiar/666,202
+faiscar/201
+faíscar/666,200,202
+faixar/200,201
+fáixar/666,202
+faixear/200,201
+faixéar/666,202
+falar/200,201
+fálar/666,202
+faldrear/200,201
+faldréar/666,202
+fallar/200,201
+fállar/666,202
+falmagar/200,201
+falmágar/666,202
+falopar/200,201
+falópar/666,202
+falquear/200,201
+falquéar/666,202
+falsear/200,201
+falséar/666,202
+falsificar/200,201
+falsifícar/666,202
+faltar/200,201
+fáltar/666,202
+familiarizar/200,201
+familiarízar/666,202
+fanar/200,201
+fánar/666,202
+fanatizar/200,201
+fanatízar/666,202
+fanfurriñar/200,201
+fanfurríñar/666,202
+fanicar/200,201
+fanícar/666,202
+fantasiar/201
+fantasíar/666,200,202
+faradizar/200,201
+faradízar/666,202
+farfallar/200,201
+farfállar/666,202
+farolear/200,201
+faroléar/666,202
+farrapear/200,201
+farrapéar/666,202
+fartar/200,201
+fártar/666,202
+fascinar/200,201
+fascínar/666,202
+fatigar/200,201
+fatígar/666,202
+fazar/200,201
+fázar/666,202
+fechar/200,201
+féchar/666,202
+fecundar/200,201
+fecúndar/666,202
+fedellar/200,201
+fedéllar/666,202
+federar/200,201
+fedérar/666,202
+feirear/200,201
+feiréar/666,202
+felepar/200,201
+felépar/666,202
+felicitar/200,201
+felicítar/666,202
+felpar/200,201
+félpar/666,202
+feltrar/200,201
+féltrar/666,202
+feminizar/200,201
+feminízar/666,202
+fermentar/200,201
+ferméntar/666,202
+ferragachar/200,201
+ferragáchar/666,202
+ferranchar/200,201
+ferránchar/666,202
+ferrar/200,201
+férrar/666,202
+fertilizar/200,201
+fertilízar/666,202
+fervellar/200,201
+fervéllar/666,202
+festexar/200,201
+festéxar/666,202
+festonar/200,201
+festónar/666,202
+fiar/201
+fíar/666,200,202
+ficar/200,201
+fícar/666,202
+fichar/200,201
+fíchar/666,202
+figurar/200,201
+figúrar/666,202
+filetear/200,201
+filetéar/666,202
+fillar/200,201
+fíllar/666,202
+filmar/200,201
+fílmar/666,202
+filosofar/200,201
+filosófar/666,202
+filtrar/200,201
+fíltrar/666,202
+finalizar/200,201
+finalízar/666,202
+financiar/200,201
+finánciar/666,202
+finar/200,201
+fínar/666,202
+fincar/200,201
+fíncar/666,202
+fintar/200,201
+fíntar/666,202
+firmar/200,201
+fírmar/666,202
+fiscalizar/200,201
+fiscalízar/666,202
+fisgar/200,201
+físgar/666,202
+fitar/200,201
+fítar/666,202
+fixar/200,201
+fíxar/666,202
+flamexar/200,201
+flaméxar/666,202
+flanquear/200,201
+flanquéar/666,202
+flaxelar/200,201
+flaxélar/666,202
+flexibilizar/200,201
+flexibilízar/666,202
+flexionar/200,201
+flexiónar/666,202
+flirtear/200,201
+flirtéar/666,202
+flocular/200,201
+flocúlar/666,202
+florear/200,201
+floréar/666,202
+flotar/200,201
+flótar/666,202
+fluidificar/200,201
+fluidifícar/666,202
+flutuar/201
+flutúar/666,200,202
+focalizar/200,201
+focalízar/666,202
+fochicar/200,201
+fochícar/666,202
+foguear/200,201
+foguéar/666,202
+folear/200,201
+foléar/666,202
+folepar/200,201
+folépar/666,202
+folerpar/200,201
+folérpar/666,202
+folgar/200,201
+fólgar/666,202
+folguexar/200,201
+folguéxar/666,202
+follear/200,201
+folléar/666,202
+fomentar/200,201
+foméntar/666,202
+fondar/200,201
+fóndar/666,202
+fondear/200,201
+fondéar/666,202
+forcexar/200,201
+forcéxar/666,202
+formalizar/200,201
+formalízar/666,202
+formar/200,201
+fórmar/666,202
+formigar/200,201
+formígar/666,202
+formular/200,201
+formúlar/666,202
+fornicar/200,201
+fornícar/666,202
+forrar/200,201
+fórrar/666,202
+fortificar/200,201
+fortifícar/666,202
+forxar/200,201
+fórxar/666,202
+forzar/200,201
+fórzar/666,202
+fosfatar/200,201
+fosfátar/666,202
+fosilizar/200,201
+fosilízar/666,202
+fotocopiar/200,201
+fotocópiar/666,202
+fotografar/200,201
+fotográfar/666,202
+fotogravar/200,201
+fotográvar/666,202
+foular/200,201
+fóular/666,202
+fozar/200,201
+fózar/666,202
+fracasar/200,201
+fracásar/666,202
+fraccionar/200,201
+fracciónar/666,202
+fracturar/200,201
+fractúrar/666,202
+fradar/200,201
+frádar/666,202
+fragmentar/200,201
+fragméntar/666,202
+fraguar/200,201
+fráguar/666,202
+franquear/200,201
+franquéar/666,202
+fraquear/200,201
+fraquéar/666,202
+frasear/200,201
+fraséar/666,202
+fraternizar/200,201
+fraternízar/666,202
+frear/200,201
+fréar/666,202
+frecuentar/200,201
+frecuéntar/666,202
+fregar/200,201
+frégar/666,202
+freitear/200,201
+freitéar/666,202
+fresar/200,201
+frésar/666,202
+fretar/200,201
+frétar/666,202
+friccionar/200,201
+fricciónar/666,202
+frisar/200,201
+frísar/666,202
+froallar/200,201
+froállar/666,202
+frustrar/200,201
+frústrar/666,202
+frutificar/200,201
+frutifícar/666,202
+fulgurar/200,201
+fulgúrar/666,202
+fulminar/200,201
+fulmínar/666,202
+fumar/200,201
+fúmar/666,202
+fumear/200,201
+fuméar/666,202
+fumegar/200,201
+fumégar/666,202
+fumigar/200,201
+fumígar/666,202
+funcionar/200,201
+funciónar/666,202
+fundamentar/200,201
+fundaméntar/666,202
+fundar/200,201
+fúndar/666,202
+fungar/200,201
+fúngar/666,202
+furar/200,201
+fúrar/666,202
+furgar/200,201
+fúrgar/666,202
+furtar/200,201
+fúrtar/666,202
+fusilar/200,201
+fusílar/666,202
+fusionar/200,201
+fusiónar/666,202
+fustrigar/200,201
+fustrígar/666,202
+gabar/200,201
+gábar/666,202
+gabear/200,201
+gabéar/666,202
+gabexar/200,201
+gabéxar/666,202
+gabiar/200,201
+gábiar/666,202
+gacear/200,201
+gacéar/666,202
+gadañar/200,201
+gadáñar/666,202
+gaduñar/200,201
+gadúñar/666,202
+gafar/200,201
+gáfar/666,202
+gaguexar/200,201
+gaguéxar/666,202
+galantear/200,201
+galantéar/666,202
+galar/200,201
+gálar/666,202
+galardoar/200,201
+galardóar/666,202
+galear/200,201
+galéar/666,202
+galeguizar/200,201
+galeguízar/666,202
+galgar/200,201
+gálgar/666,202
+gallar/200,201
+gállar/666,202
+galonar/200,201
+galónar/666,202
+galopar/200,201
+galópar/666,202
+galvanizar/200,201
+galvanízar/666,202
+ganar/200,201
+gañar/200,201
+gánar/666,202
+gáñar/666,202
+ganduxar/200,201
+gandúxar/666,202
+gangrenar/200,201
+gangrénar/666,202
+gapear/200,201
+gapéar/666,202
+garafetear/200,201
+garafetéar/666,202
+garandar/200,201
+garándar/666,202
+garapiñar/200,201
+garapíñar/666,202
+gardar/200,201
+gárdar/666,202
+garduñar/200,201
+gardúñar/666,202
+gargarexar/200,201
+gargaréxar/666,202
+garlar/200,201
+gárlar/666,202
+garnear/200,201
+garnéar/666,202
+garrar/200,201
+gárrar/666,202
+garular/200,201
+garúlar/666,202
+gasear/200,201
+gaséar/666,202
+gaseificar/200,201
+gaseifícar/666,202
+gasificar/200,201
+gasifícar/666,202
+gastar/200,201
+gástar/666,202
+gastear/200,201
+gastéar/666,202
+gatear/200,201
+gatéar/666,202
+globalizar/200,201
+globalízar/666,202
+gloriar/200,201
+glóriar/666,202
+glorificar/200,201
+glorifícar/666,202
+glosar/200,201
+glósar/666,202
+gobernar/200,201
+gobérnar/666,202
+gobiar/200,201
+góbiar/666,202
+goldrar/200,201
+góldrar/666,202
+golear/200,201
+goléar/666,202
+golfar/200,201
+gólfar/666,202
+golpear/200,201
+golpéar/666,202
+golsar/200,201
+gólsar/666,202
+gorar/200,201
+górar/666,202
+gorentar/200,201
+goréntar/666,202
+gorgolexar/200,201
+gorgoléxar/666,202
+gorlar/200,201
+górlar/666,202
+gotear/200,201
+gotéar/666,202
+gotexar/200,201
+gotéxar/666,202
+gozar/200,201
+gózar/666,202
+graciar/200,201
+gráciar/666,202
+gradar/200,201
+grádar/666,202
+graduar/201
+gradúar/666,200,202
+grafitar/200,201
+grafítar/666,202
+grallar/200,201
+grállar/666,202
+gramar/200,201
+grámar/666,202
+grampar/200,201
+grámpar/666,202
+granular/200,201
+granúlar/666,202
+granxear/200,201
+granxéar/666,202
+gratificar/200,201
+gratifícar/666,202
+gratinar/200,201
+gratínar/666,202
+gratular/200,201
+gratúlar/666,202
+gravar/200,201
+grávar/666,202
+gravitar/200,201
+gravítar/666,202
+grecizar/200,201
+grecízar/666,202
+grelar/200,201
+grélar/666,202
+grellar/200,201
+gréllar/666,202
+gretar/200,201
+grétar/666,202
+grilar/200,201
+grílar/666,202
+gritar/200,201
+grítar/666,202
+grixar/200,201
+gríxar/666,202
+guerrear/200,201
+guerréar/666,202
+guiar/201
+guíar/666,200,202
+guichar/200,201
+guíchar/666,202
+guillotinar/200,201
+guillotínar/666,202
+guinar/200,201
+guínar/666,202
+guindar/200,201
+guíndar/666,202
+guisar/200,201
+guísar/666,202
+gurgullar/200,201
+gurgúllar/666,202
+gurgutar/200,201
+gurgútar/666,202
+gurrar/200,201
+gúrrar/666,202
+gurrumiar/200,201
+gurrúmiar/666,202
+gustar/200,201
+gústar/666,202
+habilitar/200,201
+habilítar/666,202
+habitar/200,201
+habítar/666,202
+habituar/201
+habitúar/666,200,202
+halar/200,201
+hálar/666,202
+haloxenar/200,201
+haloxénar/666,202
+harmonizar/200,201
+harmonízar/666,202
+hebraizar/201
+hebraízar/666,200,202
+helenizar/200,201
+helenízar/666,202
+herborizar/200,201
+herborízar/666,202
+herdar/200,201
+hérdar/666,202
+herniar/200,201
+hérniar/666,202
+hibernar/200,201
+hibérnar/666,202
+hibridar/200,201
+hibrídar/666,202
+hidratar/200,201
+hidrátar/666,202
+hidroxenar/200,201
+hidroxénar/666,202
+hipertrofiar/200,201
+hipertrófiar/666,202
+hipnotizar/200,201
+hipnotízar/666,202
+hipotecar/200,201
+hipotécar/666,202
+hispanizar/200,201
+hispanízar/666,202
+historiar/200,201
+históriar/666,202
+hixienizar/200,201
+hixienízar/666,202
+homenaxear/200,201
+homenaxéar/666,202
+homologar/200,201
+homológar/666,202
+homoxeneizar/201
+homoxenéizar/666,200,202
+honrar/200,201
+hónrar/666,202
+horripilar/200,201
+horripílar/666,202
+horrorizar/200,201
+horrorízar/666,202
+hospedar/200,201
+hospédar/666,202
+hospitalizar/200,201
+hospitalízar/666,202
+hostilizar/200,201
+hostilízar/666,202
+humanizar/200,201
+humanízar/666,202
+humectar/200,201
+huméctar/666,202
+humidificar/200,201
+humidifícar/666,202
+humillar/200,201
+humíllar/666,202
+idealizar/200,201
+idealízar/666,202
+idear/200,201
+idéar/666,202
+identificar/200,201
+identifícar/666,202
+idiotizar/200,201
+idiotízar/666,202
+idolatrar/200,201
+idolátrar/666,202
+ignorar/200,201
+ignórar/666,202
+igualar/200,201
+iguálar/666,202
+iguar/200,201
+íguar/666,202
+ilegalizar/200,201
+ilegalízar/666,202
+illar/200,201
+íllar/666,202
+iluminar/200,201
+ilumínar/666,202
+ilusionar/200,201
+ilusiónar/666,202
+ilustrar/200,201
+ilústrar/666,202
+imantar/200,201
+imántar/666,202
+imaxinar/200,201
+imaxínar/666,202
+imbrar/200,201
+ímbrar/666,202
+imitar/200,201
+imítar/666,202
+impacientar/200,201
+impaciéntar/666,202
+impactar/200,201
+impáctar/666,202
+impar/200,201
+ímpar/666,202
+imperar/200,201
+impérar/666,202
+impermeabilizar/200,201
+impermeabilízar/666,202
+impetrar/200,201
+impétrar/666,202
+implantar/200,201
+implántar/666,202
+implicar/200,201
+implícar/666,202
+implorar/200,201
+implórar/666,202
+importar/200,201
+impórtar/666,202
+importunar/200,201
+importúnar/666,202
+imposibilitar/200,201
+imposibilítar/666,202
+imprecar/200,201
+imprécar/666,202
+impregnar/200,201
+imprégnar/666,202
+imprentar/200,201
+impréntar/666,202
+impresionar/200,201
+impresiónar/666,202
+imprimar/200,201
+imprímar/666,202
+improvisar/200,201
+improvísar/666,202
+impugnar/200,201
+impúgnar/666,202
+impulsar/200,201
+impúlsar/666,202
+impurificar/200,201
+impurifícar/666,202
+imputar/200,201
+impútar/666,202
+inar/200,201
+iñar/200,201
+ínar/666,202
+íñar/666,202
+inaugurar/200,201
+inaugúrar/666,202
+incapacitar/200,201
+incapacítar/666,202
+incardinar/200,201
+incardínar/666,202
+incautar/200,201
+incáutar/666,202
+incendiar/200,201
+incéndiar/666,202
+incensar/200,201
+incénsar/666,202
+incentivar/200,201
+incentívar/666,202
+inchar/200,201
+ínchar/666,202
+incinerar/200,201
+incinérar/666,202
+incitar/200,201
+incítar/666,202
+inclinar/200,201
+inclínar/666,202
+incoar/200,201
+incóar/666,202
+incomodar/200,201
+incomódar/666,202
+incomunicar/200,201
+incomunícar/666,202
+incorporar/200,201
+incorpórar/666,202
+incrementar/200,201
+increméntar/666,202
+increpar/200,201
+incrépar/666,202
+incriminar/200,201
+incrimínar/666,202
+incrustar/200,201
+incrústar/666,202
+incubar/200,201
+incúbar/666,202
+inculcar/200,201
+incúlcar/666,202
+inculpar/200,201
+incúlpar/666,202
+indagar/200,201
+indágar/666,202
+indemnizar/200,201
+indemnízar/666,202
+independizar/200,201
+independízar/666,202
+indexar/200,201
+indéxar/666,202
+indicar/200,201
+indícar/666,202
+indignar/200,201
+indígnar/666,202
+individualizar/200,201
+individualízar/666,202
+indixestar/200,201
+indixéstar/666,202
+indultar/200,201
+indúltar/666,202
+industrializar/200,201
+industrialízar/666,202
+infamar/200,201
+infámar/666,202
+infatuar/201
+infatúar/666,200,202
+infectar/200,201
+inféctar/666,202
+infestar/200,201
+inféstar/666,202
+infibular/200,201
+infibúlar/666,202
+infiltrar/200,201
+infíltrar/666,202
+inflamar/200,201
+inflámar/666,202
+inflar/200,201
+ínflar/666,202
+inflexionar/200,201
+inflexiónar/666,202
+influenciar/200,201
+influénciar/666,202
+informar/200,201
+infórmar/666,202
+informatizar/200,201
+informatízar/666,202
+infravalorar/200,201
+infravalórar/666,202
+ingresar/200,201
+ingrésar/666,202
+inhabilitar/200,201
+inhabilítar/666,202
+inhalar/200,201
+inhálar/666,202
+inhumar/200,201
+inhúmar/666,202
+iniciar/200,201
+iníciar/666,202
+inmigrar/200,201
+inmígrar/666,202
+inmobilizar/200,201
+inmobilízar/666,202
+inmolar/200,201
+inmólar/666,202
+inmortalizar/200,201
+inmortalízar/666,202
+inmunizar/200,201
+inmunízar/666,202
+inmutar/200,201
+inmútar/666,202
+innervar/200,201
+innérvar/666,202
+innovar/200,201
+innóvar/666,202
+inocular/200,201
+inocúlar/666,202
+inquietar/200,201
+inquiétar/666,202
+insalivar/200,201
+insalívar/666,202
+inseminar/200,201
+insemínar/666,202
+insensibilizar/200,201
+insensibilízar/666,202
+insidiar/200,201
+insídiar/666,202
+insinuar/201
+insinúar/666,200,202
+insonorizar/200,201
+insonorízar/666,202
+inspeccionar/200,201
+inspecciónar/666,202
+inspirar/200,201
+inspírar/666,202
+instalar/200,201
+instálar/666,202
+instar/200,201
+ínstar/666,202
+instaurar/200,201
+instáurar/666,202
+instigar/200,201
+instígar/666,202
+instilar/200,201
+instílar/666,202
+institucionalizar/200,201
+institucionalízar/666,202
+instrumentalizar/200,201
+instrumentalízar/666,202
+instrumentar/200,201
+instruméntar/666,202
+insubordinar/200,201
+insubordínar/666,202
+insuflar/200,201
+insúflar/666,202
+insultar/200,201
+insúltar/666,202
+integrar/200,201
+intégrar/666,202
+intelectualizar/200,201
+intelectualízar/666,202
+intensificar/200,201
+intensifícar/666,202
+intentar/200,201
+inténtar/666,202
+intercalar/200,201
+intercálar/666,202
+intercambiar/200,201
+intercámbiar/666,202
+interceptar/200,201
+intercéptar/666,202
+interesar/200,201
+interésar/666,202
+interfoliar/200,201
+interfóliar/666,202
+interiorizar/200,201
+interiorízar/666,202
+internacionalizar/200,201
+internacionalízar/666,202
+internar/200,201
+intérnar/666,202
+interpelar/200,201
+interpélar/666,202
+interpolar/200,201
+interpólar/666,202
+interpretar/200,201
+interprétar/666,202
+interrogar/200,201
+interrógar/666,202
+intervalar/200,201
+interválar/666,202
+intimar/200,201
+intímar/666,202
+intimidar/200,201
+intimídar/666,202
+intitular/200,201
+intitúlar/666,202
+intoxicar/200,201
+intoxícar/666,202
+intranquilizar/200,201
+intranquilízar/666,202
+intricar/200,201
+intrícar/666,202
+intrigar/200,201
+intrígar/666,202
+intubar/200,201
+intúbar/666,202
+inundar/200,201
+inúndar/666,202
+inutilizar/200,201
+inutilízar/666,202
+invalidar/200,201
+invalídar/666,202
+invaxinar/200,201
+invaxínar/666,202
+inventar/200,201
+invéntar/666,202
+inventariar/201
+inventaríar/666,200,202
+invernar/200,201
+invérnar/666,202
+investigar/200,201
+investígar/666,202
+inveterar/200,201
+invetérar/666,202
+invitar/200,201
+invítar/666,202
+invocar/200,201
+invócar/666,202
+involucrar/200,201
+involúcrar/666,202
+inxectar/200,201
+inxéctar/666,202
+inxuriar/200,201
+inxúriar/666,202
+inzar/200,201
+ínzar/666,202
+iodar/200,201
+iódar/666,202
+ionizar/200,201
+ionízar/666,202
+irar/200,201
+írar/666,202
+irisar/200,201
+irísar/666,202
+irmandar/200,201
+irmándar/666,202
+ironizar/200,201
+ironízar/666,202
+irradiar/200,201
+irrádiar/666,202
+irrigar/200,201
+irrígar/666,202
+irritar/200,201
+irrítar/666,202
+irrogar/200,201
+irrógar/666,202
+iscar/200,201
+íscar/666,202
+islamizar/200,201
+islamízar/666,202
+italianizar/200,201
+italianízar/666,202
+izar/200,201
+ízar/666,202
+labarear/200,201
+labaréar/666,202
+labializar/200,201
+labialízar/666,202
+labrar/200,201
+lábrar/666,202
+lacar/200,201
+lácar/666,202
+lacazanear/200,201
+lacazanéar/666,202
+laceirar/200,201
+lacéirar/666,202
+lacerar/200,201
+lacérar/666,202
+lacrar/200,201
+lácrar/666,202
+ladear/200,201
+ladéar/666,202
+ladrar/200,201
+ládrar/666,202
+ladrillar/200,201
+ladríllar/666,202
+ladroar/200,201
+ladróar/666,202
+lagrimexar/200,201
+lagriméxar/666,202
+laiar/200,201
+láiar/666,202
+laicizar/200,201
+laicízar/666,202
+lambetar/200,201
+lambétar/666,202
+lambiscar/200,201
+lambíscar/666,202
+lamentar/200,201
+laméntar/666,202
+laminar/200,201
+lamínar/666,202
+lañar/200,201
+láñar/666,202
+landrear/200,201
+landréar/666,202
+lanzar/200,201
+lánzar/666,202
+lapar/200,201
+lápar/666,202
+laparear/200,201
+laparéar/666,202
+lapear/200,201
+lapéar/666,202
+lapexar/200,201
+lapéxar/666,202
+lapidar/200,201
+lapídar/666,202
+lapiñar/200,201
+lapíñar/666,202
+larafuzar/200,201
+larafúzar/666,202
+larapetar/200,201
+larapétar/666,202
+larapotar/200,201
+larapótar/666,202
+larbear/200,201
+larbéar/666,202
+laretar/200,201
+larétar/666,202
+larexar/200,201
+laréxar/666,202
+larfar/200,201
+lárfar/666,202
+largar/200,201
+lárgar/666,202
+larpar/200,201
+lárpar/666,202
+lascar/200,201
+láscar/666,202
+lastrar/200,201
+lástrar/666,202
+latar/200,201
+látar/666,202
+latexar/200,201
+latéxar/666,202
+latinizar/200,201
+latinízar/666,202
+latricar/200,201
+latrícar/666,202
+laudar/200,201
+láudar/666,202
+laurear/200,201
+lauréar/666,202
+lavar/200,201
+lávar/666,202
+lazar/200,201
+lázar/666,202
+lear/200,201
+léar/666,202
+legalizar/200,201
+legalízar/666,202
+legar/200,201
+légar/666,202
+legrar/200,201
+légrar/666,202
+leirar/200,201
+léirar/666,202
+lembrar/200,201
+lémbrar/666,202
+lepear/200,201
+lepéar/666,202
+leriar/200,201
+lériar/666,202
+lesionar/200,201
+lesiónar/666,202
+levantar/200,201
+levántar/666,202
+levar/200,201
+lévar/666,202
+levedar/200,201
+levédar/666,202
+levigar/200,201
+levígar/666,202
+levitar/200,201
+levítar/666,202
+lexicalizar/200,201
+lexicalízar/666,202
+lexislar/200,201
+lexíslar/666,202
+lexitimar/200,201
+lexitímar/666,202
+liar/200,201
+líar/666,202
+libar/200,201
+líbar/666,202
+liberalizar/200,201
+liberalízar/666,202
+liberar/200,201
+libérar/666,202
+librar/200,201
+líbrar/666,202
+licenciar/200,201
+licénciar/666,202
+licitar/200,201
+licítar/666,202
+licuar/201
+licúar/666,200,202
+lidar/200,201
+lídar/666,202
+liderar/200,201
+lidérar/666,202
+ligar/200,201
+lígar/666,202
+lignificar/200,201
+lignifícar/666,202
+limar/200,201
+límar/666,202
+limitar/200,201
+limítar/666,202
+linchar/200,201
+línchar/666,202
+lindar/200,201
+líndar/666,202
+liofilizar/200,201
+liofilízar/666,202
+liquidar/200,201
+liquídar/666,202
+liscar/200,201
+líscar/666,202
+listar/200,201
+lístar/666,202
+litigar/200,201
+litígar/666,202
+litografar/200,201
+litográfar/666,202
+lixar/200,201
+líxar/666,202
+lizar/200,201
+lízar/666,202
+loar/200,201
+lóar/666,202
+localizar/200,201
+localízar/666,202
+lograr/200,201
+lógrar/666,202
+loiar/200,201
+lóiar/666,202
+loitar/200,201
+lóitar/666,202
+lolear/200,201
+loléar/666,202
+lombar/200,201
+lómbar/666,202
+lorar/200,201
+lórar/666,202
+losquear/200,201
+losquéar/666,202
+lostregar/200,201
+lostrégar/666,202
+louquear/200,201
+louquéar/666,202
+lourear/200,201
+louréar/666,202
+lousar/200,201
+lóusar/666,202
+lubricar/200,201
+lubrícar/666,202
+lubrificar/200,201
+lubrifícar/666,202
+lucrar/200,201
+lúcrar/666,202
+lumbrigar/200,201
+lumbrígar/666,202
+lurpiar/200,201
+lúrpiar/666,202
+lustrar/200,201
+lústrar/666,202
+luxar/200,201
+lúxar/666,202
+macelar/200,201
+macélar/666,202
+macerar/200,201
+macérar/666,202
+machacar/200,201
+machácar/666,202
+machicar/200,201
+machícar/666,202
+machucar/200,201
+machúcar/666,202
+macular/200,201
+macúlar/666,202
+madeirar/200,201
+madéirar/666,202
+madrugar/200,201
+madrúgar/666,202
+madurar/200,201
+madúrar/666,202
+magnetizar/200,201
+magnetízar/666,202
+magnificar/200,201
+magnifícar/666,202
+magoar/200,201
+magóar/666,202
+magostar/200,201
+magóstar/666,202
+maiar/200,201
+máiar/666,202
+malaxar/200,201
+maláxar/666,202
+malcasar/200,201
+malcásar/666,202
+malcriar/201
+malcríar/666,200,202
+maleducar/200,201
+maledúcar/666,202
+malgastar/200,201
+malgástar/666,202
+maliciar/200,201
+malíciar/666,202
+mallar/200,201
+mállar/666,202
+malograr/200,201
+malógrar/666,202
+maltratar/200,201
+maltrátar/666,202
+malversar/200,201
+malvérsar/666,202
+mamar/200,201
+mámar/666,202
+manar/200,201
+mánar/666,202
+mancar/200,201
+máncar/666,202
+manchar/200,201
+mánchar/666,202
+mancomunar/200,201
+mancomúnar/666,202
+mandar/200,201
+mándar/666,202
+manducar/200,201
+mandúcar/666,202
+manexar/200,201
+manéxar/666,202
+mangar/200,201
+mángar/666,202
+mangonear/200,201
+mangonéar/666,202
+manifestar/200,201
+maniféstar/666,202
+manipular/200,201
+manipúlar/666,202
+manobrar/200,201
+manóbrar/666,202
+mantear/200,201
+mantéar/666,202
+mantelear/200,201
+manteléar/666,202
+manufacturar/200,201
+manufactúrar/666,202
+maquiar/201
+maquíar/666,200,202
+maquillar/200,201
+maquíllar/666,202
+maquinar/200,201
+maquínar/666,202
+marabillar/200,201
+marabíllar/666,202
+marcar/200,201
+márcar/666,202
+marcear/200,201
+marcéar/666,202
+marchar/200,201
+márchar/666,202
+mardear/200,201
+mardéar/666,202
+marear/200,201
+maréar/666,202
+marfollar/200,201
+marfóllar/666,202
+mariscar/200,201
+maríscar/666,202
+marmallar/200,201
+marmállar/666,202
+marmañar/200,201
+marmáñar/666,202
+marmexar/200,201
+marméxar/666,202
+marmorizar/200,201
+marmorízar/666,202
+marrar/200,201
+márrar/666,202
+marrear/200,201
+marréar/666,202
+martelar/200,201
+martélar/666,202
+martirizar/200,201
+martirízar/666,202
+marxear/200,201
+marxéar/666,202
+marxinar/200,201
+marxínar/666,202
+masacrar/200,201
+masácrar/666,202
+mascar/200,201
+máscar/666,202
+masculinizar/200,201
+masculinízar/666,202
+masificar/200,201
+masifícar/666,202
+mastigar/200,201
+mastígar/666,202
+masturbar/200,201
+mastúrbar/666,202
+matar/200,201
+mátar/666,202
+materializar/200,201
+materialízar/666,202
+matinar/200,201
+matínar/666,202
+matizar/200,201
+matízar/666,202
+matricular/200,201
+matricúlar/666,202
+maximizar/200,201
+maximízar/666,202
+maxinar/200,201
+maxínar/666,202
+mazar/200,201
+mázar/666,202
+mazucar/200,201
+mazúcar/666,202
+mear/200,201
+méar/666,202
+mecanizar/200,201
+mecanízar/666,202
+mecanografar/200,201
+mecanográfar/666,202
+mechar/200,201
+méchar/666,202
+medar/200,201
+médar/666,202
+mediar/200,201
+médiar/666,202
+mediatizar/200,201
+mediatízar/666,202
+medicar/200,201
+medícar/666,202
+meditar/200,201
+medítar/666,202
+medrar/200,201
+médrar/666,202
+melar/200,201
+mélar/666,202
+melear/200,201
+meléar/666,202
+mellorar/200,201
+mellórar/666,202
+memorizar/200,201
+memorízar/666,202
+menciñar/200,201
+mencíñar/666,202
+mencionar/200,201
+menciónar/666,202
+mendar/200,201
+méndar/666,202
+mendigar/200,201
+mendígar/666,202
+menear/200,201
+menéar/666,202
+menoscabar/200,201
+menoscábar/666,202
+menosprezar/200,201
+menosprézar/666,202
+menstruar/201
+menstrúar/666,200,202
+mentalizar/200,201
+mentalízar/666,202
+merar/200,201
+mérar/666,202
+mercar/200,201
+mércar/666,202
+mercerizar/200,201
+mercerízar/666,202
+merendar/200,201
+meréndar/666,202
+mergullar/200,201
+mergúllar/666,202
+mestoirar/200,201
+mestóirar/666,202
+mesturar/200,201
+mestúrar/666,202
+metabolizar/200,201
+metabolízar/666,202
+metalizar/200,201
+metalízar/666,202
+metamorfosear/200,201
+metamorfoséar/666,202
+metrallar/200,201
+metrállar/666,202
+mexar/200,201
+méxar/666,202
+mexericar/200,201
+mexerícar/666,202
+miañar/200,201
+miáñar/666,202
+miar/201
+míar/666,200,202
+microfilmar/200,201
+microfílmar/666,202
+migar/200,201
+mígar/666,202
+migrar/200,201
+mígrar/666,202
+militar/200,201
+milítar/666,202
+militarizar/200,201
+militarízar/666,202
+mimar/200,201
+mímar/666,202
+minar/200,201
+mínar/666,202
+mineralizar/200,201
+mineralízar/666,202
+minguar/200,201
+mínguar/666,202
+miniar/200,201
+míniar/666,202
+miniaturizar/200,201
+miniaturízar/666,202
+minimizar/200,201
+minimízar/666,202
+minorar/200,201
+minórar/666,202
+minutar/200,201
+minútar/666,202
+mirar/200,201
+mírar/666,202
+mirrar/200,201
+mírrar/666,202
+misar/200,201
+mísar/666,202
+mistar/200,201
+místar/666,202
+mistificar/200,201
+mistifícar/666,202
+misturar/200,201
+mistúrar/666,202
+mitificar/200,201
+mitifícar/666,202
+mitigar/200,201
+mitígar/666,202
+mobilizar/200,201
+mobilízar/666,202
+mocear/200,201
+mocéar/666,202
+modelar/200,201
+modélar/666,202
+moderar/200,201
+modérar/666,202
+modernizar/200,201
+modernízar/666,202
+modificar/200,201
+modifícar/666,202
+modular/200,201
+modúlar/666,202
+mofar/200,201
+mófar/666,202
+moldear/200,201
+moldéar/666,202
+molestar/200,201
+moléstar/666,202
+mollar/200,201
+móllar/666,202
+momificar/200,201
+momifícar/666,202
+mondar/200,201
+móndar/666,202
+monear/200,201
+monéar/666,202
+monetizar/200,201
+monetízar/666,202
+monologar/200,201
+monológar/666,202
+monopolizar/200,201
+monopolízar/666,202
+monotongar/200,201
+monotóngar/666,202
+montar/200,201
+móntar/666,202
+moquear/200,201
+moquéar/666,202
+moralizar/200,201
+moralízar/666,202
+morar/200,201
+mórar/666,202
+morixerar/200,201
+morixérar/666,202
+mornear/200,201
+mornéar/666,202
+mortificar/200,201
+mortifícar/666,202
+moscar/200,201
+móscar/666,202
+mostrar/200,201
+móstrar/666,202
+motivar/200,201
+motívar/666,202
+motorizar/200,201
+motorízar/666,202
+moufar/200,201
+móufar/666,202
+moumear/200,201
+mouméar/666,202
+mourear/200,201
+mouréar/666,202
+muar/201
+múar/666,200,202
+muchar/200,201
+múchar/666,202
+mudar/200,201
+múdar/666,202
+muiñar/201
+muíñar/666,200,202
+multar/200,201
+múltar/666,202
+multiplicar/200,201
+multiplícar/666,202
+municipalizar/200,201
+municipalízar/666,202
+murar/200,201
+múrar/666,202
+murchar/200,201
+múrchar/666,202
+murmurar/200,201
+murmúrar/666,202
+musgar/200,201
+músgar/666,202
+musicar/200,201
+musícar/666,202
+musitar/200,201
+musítar/666,202
+mutilar/200,201
+mutílar/666,202
+nacarar/200,201
+nacárar/666,202
+nacionalizar/200,201
+nacionalízar/666,202
+nadar/200,201
+nádar/666,202
+nafrar/200,201
+náfrar/666,202
+namorar/200,201
+namórar/666,202
+namoriscar/200,201
+namoríscar/666,202
+narcotizar/200,201
+narcotízar/666,202
+narnexar/200,201
+narnéxar/666,202
+narrar/200,201
+nárrar/666,202
+nasalizar/200,201
+nasalízar/666,202
+naturalizar/200,201
+naturalízar/666,202
+naufragar/200,201
+naufrágar/666,202
+navegar/200,201
+navégar/666,202
+nebulizar/200,201
+nebulízar/666,202
+necesitar/200,201
+necesítar/666,202
+necrosar/200,201
+necrósar/666,202
+negar/200,201
+négar/666,202
+negociar/200,201
+negóciar/666,202
+negrexar/200,201
+negréxar/666,202
+nesgar/200,201
+nésgar/666,202
+neutralizar/200,201
+neutralízar/666,202
+nevar/200,201
+névar/666,202
+nevariscar/200,201
+nevaríscar/666,202
+neviscar/200,201
+nevíscar/666,202
+nidificar/200,201
+nidifícar/666,202
+nielar/200,201
+niélar/666,202
+nifrar/200,201
+nífrar/666,202
+nimbar/200,201
+nímbar/666,202
+niñar/200,201
+níñar/666,202
+niquelar/200,201
+niquélar/666,202
+nivelar/200,201
+nivélar/666,202
+nomear/200,201
+noméar/666,202
+normalizar/200,201
+normalízar/666,202
+normativizar/200,201
+normativízar/666,202
+nortear/200,201
+nortéar/666,202
+notar/200,201
+nótar/666,202
+notificar/200,201
+notifícar/666,202
+novelar/200,201
+novélar/666,202
+nubrar/200,201
+núbrar/666,202
+numerar/200,201
+numérar/666,202
+obcecar/200,201
+obcécar/666,202
+oblicuar/201
+oblicúar/666,200,202
+obliterar/200,201
+oblitérar/666,202
+obnubilar/200,201
+obnubílar/666,202
+obrar/200,201
+óbrar/666,202
+obrigar/200,201
+obrígar/666,202
+obsequiar/200,201
+obséquiar/666,202
+observar/200,201
+obsérvar/666,202
+obsesionar/200,201
+obsesiónar/666,202
+obstaculizar/200,201
+obstaculízar/666,202
+obstar/200,201
+óbstar/666,202
+obstinar/200,201
+obstínar/666,202
+obtemperar/200,201
+obtempérar/666,202
+obturar/200,201
+obtúrar/666,202
+obviar/200,201
+óbviar/666,202
+obxectar/200,201
+obxéctar/666,202
+obxectivar/200,201
+obxectívar/666,202
+ocasionar/200,201
+ocasiónar/666,202
+occidentalizar/200,201
+occidentalízar/666,202
+ocultar/200,201
+ocúltar/666,202
+ocupar/200,201
+ocúpar/666,202
+odiar/200,201
+ódiar/666,202
+odrar/200,201
+ódrar/666,202
+ofertar/200,201
+ofértar/666,202
+oficializar/200,201
+oficialízar/666,202
+oficiar/200,201
+ofíciar/666,202
+ofrendar/200,201
+ofréndar/666,202
+ofuscar/200,201
+ofúscar/666,202
+oitavar/200,201
+oitávar/666,202
+olfactear/200,201
+olfactéar/666,202
+ollar/200,201
+óllar/666,202
+ondear/200,201
+ondéar/666,202
+ondular/200,201
+ondúlar/666,202
+onerar/200,201
+onérar/666,202
+opalizar/200,201
+opalízar/666,202
+opar/200,201
+ópar/666,202
+operar/200,201
+opérar/666,202
+opilar/200,201
+opílar/666,202
+opinar/200,201
+opínar/666,202
+opositar/200,201
+oposítar/666,202
+optar/200,201
+óptar/666,202
+optimizar/200,201
+optimízar/666,202
+opugnar/200,201
+opúgnar/666,202
+orar/200,201
+órar/666,202
+orballar/200,201
+orbállar/666,202
+orbitar/200,201
+orbítar/666,202
+ordenar/200,201
+ordénar/666,202
+orellar/200,201
+oréllar/666,202
+organizar/200,201
+organízar/666,202
+orientalizar/200,201
+orientalízar/666,202
+orientar/200,201
+oriéntar/666,202
+orixinar/200,201
+orixínar/666,202
+orlar/200,201
+órlar/666,202
+ornamentar/200,201
+ornaméntar/666,202
+ornar/200,201
+órnar/666,202
+ornear/200,201
+ornéar/666,202
+orquestrar/200,201
+orquéstrar/666,202
+ortigar/200,201
+ortígar/666,202
+ortografar/200,201
+ortográfar/666,202
+orzar/200,201
+órzar/666,202
+oscilar/200,201
+oscílar/666,202
+osificar/200,201
+osifícar/666,202
+osixenar/200,201
+osixénar/666,202
+osmar/200,201
+ósmar/666,202
+ostentar/200,201
+osténtar/666,202
+oufanar/200,201
+oufánar/666,202
+oulear/200,201
+ouléar/666,202
+ouriñar/200,201
+ouríñar/666,202
+ousar/200,201
+óusar/666,202
+outear/200,201
+outéar/666,202
+outonar/200,201
+outónar/666,202
+outorgar/200,201
+outórgar/666,202
+ouvear/200,201
+ouvéar/666,202
+ovacionar/200,201
+ovaciónar/666,202
+ovalar/200,201
+oválar/666,202
+ovular/200,201
+ovúlar/666,202
+oxidar/200,201
+oxídar/666,202
+ozonizar/200,201
+ozonízar/666,202
+pacificar/200,201
+pacifícar/666,202
+pactar/200,201
+páctar/666,202
+padexar/200,201
+padéxar/666,202
+padrear/200,201
+padréar/666,202
+paganizar/200,201
+paganízar/666,202
+pagar/200,201
+págar/666,202
+pairar/200,201
+páirar/666,202
+palatalizar/200,201
+palatalízar/666,202
+paliar/200,201
+páliar/666,202
+palillar/200,201
+palíllar/666,202
+palmear/200,201
+palméar/666,202
+palpar/200,201
+pálpar/666,202
+palpitar/200,201
+palpítar/666,202
+pandar/200,201
+pándar/666,202
+pandexar/200,201
+pandéxar/666,202
+panificar/200,201
+panifícar/666,202
+papar/200,201
+pápar/666,202
+papexar/200,201
+papéxar/666,202
+paponear/200,201
+paponéar/666,202
+parafinar/200,201
+parafínar/666,202
+parafrasear/200,201
+parafraséar/666,202
+paragrafar/200,201
+paragráfar/666,202
+paralizar/200,201
+paralízar/666,202
+parangonar/200,201
+parangónar/666,202
+parapetar/200,201
+parapétar/666,202
+parar/200,201,50
+párar/666,202,50
+parasitar/200,201
+parasítar/666,202
+parcelar/200,201
+parcélar/666,202
+parchear/200,201
+parchéar/666,202
+paredar/200,201
+parédar/666,202
+parlamentar/200,201
+parlaméntar/666,202
+parlar/200,201
+párlar/666,202
+parodiar/200,201
+paródiar/666,202
+parolar/200,201
+parólar/666,202
+parrafear/200,201
+parraféar/666,202
+partexar/200,201
+partéxar/666,202
+participar/200,201
+particípar/666,202
+particularizar/200,201
+particularízar/666,202
+partillar/200,201
+partíllar/666,202
+parvear/200,201
+parvéar/666,202
+pasar/200,201
+pásar/666,202
+pasear/200,201
+paséar/666,202
+pasmar/200,201
+pásmar/666,202
+pasmonear/200,201
+pasmonéar/666,202
+pastar/200,201
+pástar/666,202
+pasteurizar/200,201
+pasteurízar/666,202
+pastorear/200,201
+pastoréar/666,202
+patear/200,201
+patéar/666,202
+patentar/200,201
+paténtar/666,202
+patentizar/200,201
+patentízar/666,202
+patexar/200,201
+patéxar/666,202
+paticar/200,201
+patícar/666,202
+patinar/200,201
+patiñar/200,201
+patínar/666,202
+patíñar/666,202
+patrocinar/200,201
+patrocínar/666,202
+patronear/200,201
+patronéar/666,202
+patrullar/200,201
+patrúllar/666,202
+pautar/200,201
+páutar/666,202
+pavimentar/200,201
+paviméntar/666,202
+pavonar/200,201
+pavónar/666,202
+pavuxar/200,201
+pavúxar/666,202
+paxinar/200,201
+paxínar/666,202
+pecar/200,201
+pécar/666,202
+pechar/200,201
+péchar/666,202
+pedalear/200,201
+pedaléar/666,202
+pedichar/200,201
+pedíchar/666,202
+pegar/200,201
+pégar/666,202
+peidar/200,201
+péidar/666,202
+peidear/200,201
+peidéar/666,202
+peitar/200,201
+péitar/666,202
+peitear/200,201
+peitéar/666,202
+pelar/200,201
+pélar/666,202
+pelexar/200,201
+peléxar/666,202
+pelotear/200,201
+pelotéar/666,202
+penalizar/200,201
+penalízar/666,202
+penar/200,201
+pénar/666,202
+pencear/200,201
+pencéar/666,202
+pendurar/200,201
+pendúrar/666,202
+peneirar/200,201
+penéirar/666,202
+penetrar/200,201
+penétrar/666,202
+peniscar/200,201
+peníscar/666,202
+peñorar/200,201
+peñórar/666,202
+pensar/200,201
+pénsar/666,202
+pentear/200,201
+pentéar/666,202
+peraltar/200,201
+peráltar/666,202
+perdoar/200,201
+perdóar/666,202
+perdurar/200,201
+perdúrar/666,202
+peregrinar/200,201
+peregrínar/666,202
+perfeccionar/200,201
+perfecciónar/666,202
+perfilar/200,201
+perfílar/666,202
+perforar/200,201
+perfórar/666,202
+perfumar/200,201
+perfúmar/666,202
+periclitar/200,201
+periclítar/666,202
+perigar/200,201
+perígar/666,202
+periodizar/200,201
+periodízar/666,202
+peritar/200,201
+perítar/666,202
+permutar/200,201
+permútar/666,202
+perorar/200,201
+perórar/666,202
+perpetrar/200,201
+perpétrar/666,202
+perpetuar/201
+perpetúar/666,200,202
+perseverar/200,201
+persevérar/666,202
+persignar/200,201
+persígnar/666,202
+personalizar/200,201
+personalízar/666,202
+personificar/200,201
+personifícar/666,202
+perturbar/200,201
+pertúrbar/666,202
+perxurar/200,201
+perxúrar/666,202
+pesar/200,201
+pésar/666,202
+pescar/200,201
+péscar/666,202
+pescudar/200,201
+pescúdar/666,202
+pespuntar/200,201
+pespúntar/666,202
+pestanexar/200,201
+pestanéxar/666,202
+petar/200,201
+pétar/666,202
+petardear/200,201
+petardéar/666,202
+peteirar/200,201
+petéirar/666,202
+petelar/200,201
+petélar/666,202
+peterrear/200,201
+peterréar/666,202
+petiscar/200,201
+petíscar/666,202
+petrificar/200,201
+petrifícar/666,202
+pexar/200,201
+péxar/666,202
+piafar/200,201
+piáfar/666,202
+piar/201
+píar/666,200,202
+picar/200,201
+pícar/666,202
+pieitar/200,201
+piéitar/666,202
+pigmentar/200,201
+pigméntar/666,202
+pillar/200,201
+píllar/666,202
+pilotar/200,201
+pilótar/666,202
+pinchar/200,201
+pínchar/666,202
+pingar/200,201
+píngar/666,202
+pinguenexar/200,201
+pinguenéxar/666,202
+pintar/200,201
+píntar/666,202
+pintorlar/200,201
+pintórlar/666,202
+piratear/200,201
+piratéar/666,202
+pirlar/200,201
+pírlar/666,202
+pirogravar/200,201
+pirográvar/666,202
+pisar/200,201
+písar/666,202
+pispar/200,201
+píspar/666,202
+pitar/200,201
+pítar/666,202
+pivotar/200,201
+pivótar/666,202
+planar/200,201
+plánar/666,202
+planear/200,201
+planéar/666,202
+planificar/200,201
+planifícar/666,202
+plantar/200,201
+plántar/666,202
+plasmar/200,201
+plásmar/666,202
+plastificar/200,201
+plastifícar/666,202
+platinar/200,201
+platínar/666,202
+plaxiar/200,201
+pláxiar/666,202
+plebiscitar/200,201
+plebiscítar/666,202
+plisar/200,201
+plísar/666,202
+pluralizar/200,201
+pluralízar/666,202
+pluriempregar/200,201
+pluriemprégar/666,202
+poallar/200,201
+poállar/666,202
+poboar/200,201
+pobóar/666,202
+podar/200,201
+pódar/666,202
+poetizar/200,201
+poetízar/666,202
+polarizar/200,201
+polarízar/666,202
+polemizar/200,201
+polemízar/666,202
+polimerizar/200,201
+polimerízar/666,202
+polinizar/200,201
+polinízar/666,202
+politiquear/200,201
+politiquéar/666,202
+politizar/200,201
+politízar/666,202
+polvoriñar/200,201
+polvoríñar/666,202
+ponderar/200,201
+pondérar/666,202
+pontificar/200,201
+pontifícar/666,202
+popularizar/200,201
+popularízar/666,202
+porbaixar/200,201
+porbáixar/666,202
+porfiar/201
+porfíar/666,200,202
+porfillar/200,201
+porfíllar/666,202
+porfirizar/200,201
+porfirízar/666,202
+pormenorizar/200,201
+pormenorízar/666,202
+portar/200,201
+pórtar/666,202
+posar/200,201
+pósar/666,202
+posdatar/200,201
+posdátar/666,202
+posibilitar/200,201
+posibilítar/666,202
+positivar/200,201
+positívar/666,202
+postear/200,201
+postéar/666,202
+postergar/200,201
+postérgar/666,202
+postular/200,201
+postúlar/666,202
+potenciar/200,201
+poténciar/666,202
+poupar/200,201
+póupar/666,202
+pousar/200,201
+póusar/666,202
+poxar/200,201
+póxar/666,202
+practicar/200,201
+practícar/666,202
+praguear/200,201
+praguéar/666,202
+pratear/200,201
+pratéar/666,202
+prear/200,201
+préar/666,202
+preceptuar/201
+preceptúar/666,200,202
+precintar/200,201
+precíntar/666,202
+precipitar/200,201
+precipítar/666,202
+precisar/200,201
+precísar/666,202
+preconizar/200,201
+preconízar/666,202
+predestinar/200,201
+predestínar/666,202
+predeterminar/200,201
+predetermínar/666,202
+predicar/200,201
+predícar/666,202
+predominar/200,201
+predomínar/666,202
+prefabricar/200,201
+prefabrícar/666,202
+prefigurar/200,201
+prefigúrar/666,202
+prefixar/200,201
+prefíxar/666,202
+pregar/200,201
+prégar/666,202
+pregoar/200,201
+pregóar/666,202
+preguntar/200,201
+pregúntar/666,202
+pregustar/200,201
+pregústar/666,202
+preitear/200,201
+preitéar/666,202
+preludiar/200,201
+prelúdiar/666,202
+premeditar/200,201
+premedítar/666,202
+premiar/200,201
+prémiar/666,202
+preñar/200,201
+préñar/666,202
+prensar/200,201
+prénsar/666,202
+prenunciar/200,201
+prenúnciar/666,202
+preocupar/200,201
+preocúpar/666,202
+preordinar/200,201
+preordínar/666,202
+preparar/200,201
+prepárar/666,202
+presaxiar/200,201
+presáxiar/666,202
+presear/200,201
+preséar/666,202
+preseleccionar/200,201
+preselecciónar/666,202
+presenciar/200,201
+presénciar/666,202
+presentar/200,201
+preséntar/666,202
+preservar/200,201
+presérvar/666,202
+prestar/200,201
+préstar/666,202
+prestixiar/200,201
+prestíxiar/666,202
+presupostar/200,201
+presupóstar/666,202
+presurizar/200,201
+presurízar/666,202
+pretextar/200,201
+pretéxtar/666,202
+prevaricar/200,201
+prevarícar/666,202
+prexudicar/200,201
+prexudícar/666,202
+prexulgar/200,201
+prexúlgar/666,202
+prezar/200,201
+prézar/666,202
+primar/200,201
+prímar/666,202
+principiar/200,201
+princípiar/666,202
+privar/200,201
+prívar/666,202
+privatizar/200,201
+privatízar/666,202
+privilexiar/200,201
+priviléxiar/666,202
+probar/200,201
+próbar/666,202
+procesar/200,201
+procésar/666,202
+proclamar/200,201
+proclámar/666,202
+procrear/200,201
+procréar/666,202
+procurar/200,201
+procúrar/666,202
+prodigar/200,201
+prodígar/666,202
+profanar/200,201
+profánar/666,202
+profesar/200,201
+profésar/666,202
+profetizar/200,201
+profetízar/666,202
+profundar/200,201
+profúndar/666,202
+prognosticar/200,201
+prognostícar/666,202
+programar/200,201
+prográmar/666,202
+progresar/200,201
+progrésar/666,202
+proletarizar/200,201
+proletarízar/666,202
+proliferar/200,201
+proliférar/666,202
+prologar/200,201
+prológar/666,202
+prolongar/200,201
+prolóngar/666,202
+promanar/200,201
+prománar/666,202
+promocionar/200,201
+promociónar/666,202
+promulgar/200,201
+promúlgar/666,202
+pronunciar/200,201
+pronúnciar/666,202
+propagar/200,201
+propágar/666,202
+propalar/200,201
+propálar/666,202
+propiciar/200,201
+propíciar/666,202
+propinar/200,201
+propínar/666,202
+proporcionar/200,201
+proporciónar/666,202
+propugnar/200,201
+propúgnar/666,202
+propulsar/200,201
+propúlsar/666,202
+prorrogar/200,201
+prorrógar/666,202
+prosificar/200,201
+prosifícar/666,202
+prosperar/200,201
+prospérar/666,202
+prosternar/200,201
+prostérnar/666,202
+prostrar/200,201
+próstrar/666,202
+protestar/200,201
+protéstar/666,202
+provocar/200,201
+provócar/666,202
+proxectar/200,201
+proxéctar/666,202
+psicanalizar/200,201
+psicanalízar/666,202
+publicar/200,201
+publícar/666,202
+publicitar/200,201
+publicítar/666,202
+pugnar/200,201
+púgnar/666,202
+pular/200,201
+púlar/666,202
+pulsar/200,201
+púlsar/666,202
+pulsear/200,201
+pulséar/666,202
+pulular/200,201
+pulúlar/666,202
+pulverizar/200,201
+pulverízar/666,202
+puntear/200,201
+puntéar/666,202
+puntuar/201
+puntúar/666,200,202
+punzar/200,201
+púnzar/666,202
+purgar/200,201
+púrgar/666,202
+purificar/200,201
+purifícar/666,202
+putear/200,201
+putéar/666,202
+puvisar/200,201
+puvísar/666,202
+puxar/200,201
+púxar/666,202
+quebrantar/200,201
+quebrántar/666,202
+quebrar/200,201
+québrar/666,202
+quedar/200,201
+quédar/666,202
+queimar/200,201
+quéimar/666,202
+queixar/200,201
+quéixar/666,202
+quentar/200,201
+quéntar/666,202
+queratinizar/200,201
+queratinízar/666,202
+querelar/200,201
+querélar/666,202
+quilometrar/200,201
+quilométrar/666,202
+quintaesenciar/200,201
+quintaesénciar/666,202
+quintar/200,201
+quíntar/666,202
+quintuplicar/200,201
+quintuplícar/666,202
+quitar/200,201
+quítar/666,202
+rabechar/200,201
+rabéchar/666,202
+rabelear/200,201
+rabeléar/666,202
+rabenar/200,201
+rabénar/666,202
+rabexar/200,201
+rabéxar/666,202
+rabiar/200,201
+rábiar/666,202
+rabizar/200,201
+rabízar/666,202
+rabuñar/200,201
+rabúñar/666,202
+rachar/200,201
+ráchar/666,202
+rachear/200,201
+rachéar/666,202
+racionalizar/200,201
+racionalízar/666,202
+racionar/200,201
+raciónar/666,202
+radiar/200,201
+rádiar/666,202
+radicalizar/200,201
+radicalízar/666,202
+radicar/200,201
+radícar/666,202
+radiografar/200,201
+radiográfar/666,202
+radioguiar/201
+radioguíar/666,200,202
+radiotelevisar/200,201
+radiotelevísar/666,202
+raiar/200,201
+ráiar/666,202
+raiolar/200,201
+raiólar/666,202
+ramificar/200,201
+ramifícar/666,202
+rañar/200,201
+ráñar/666,202
+randear/200,201
+randéar/666,202
+ranquear/200,201
+ranquéar/666,202
+ransoñar/200,201
+ransóñar/666,202
+rapar/200,201
+rápar/666,202
+rapinar/200,201
+rapínar/666,202
+raposear/200,201
+raposéar/666,202
+raptar/200,201
+ráptar/666,202
+rarear/200,201
+raréar/666,202
+rasar/200,201
+rásar/666,202
+rascar/200,201
+ráscar/666,202
+raspar/200,201
+ráspar/666,202
+raspillar/200,201
+raspíllar/666,202
+raspiñar/200,201
+raspíñar/666,202
+raspuñar/200,201
+raspúñar/666,202
+rastrear/200,201
+rastréar/666,202
+rastrexar/200,201
+rastréxar/666,202
+rasurar/200,201
+rasúrar/666,202
+ratear/200,201
+ratéar/666,202
+ratificar/200,201
+ratifícar/666,202
+ratinar/200,201
+ratínar/666,202
+razoar/200,201
+razóar/666,202
+reaccionar/200,201
+reacciónar/666,202
+reactivar/200,201
+reactívar/666,202
+readaptar/200,201
+readáptar/666,202
+reafirmar/200,201
+reafírmar/666,202
+reagrupar/200,201
+reagrúpar/666,202
+realizar/200,201
+realízar/666,202
+realzar/200,201
+reálzar/666,202
+reanimar/200,201
+reanímar/666,202
+rearmar/200,201
+reármar/666,202
+reasegurar/200,201
+reasegúrar/666,202
+reavivar/200,201
+reavívar/666,202
+rebaixar/200,201
+rebáixar/666,202
+rebandar/200,201
+rebándar/666,202
+rebar/200,201
+rébar/666,202
+rebautizar/200,201
+rebautízar/666,202
+rebechar/200,201
+rebéchar/666,202
+rebelar/200,201
+rebélar/666,202
+rebeliscar/200,201
+rebelíscar/666,202
+rebentar/200,201
+rebéntar/666,202
+reberetar/200,201
+reberétar/666,202
+rebilbar/200,201
+rebílbar/666,202
+rebilicar/200,201
+rebilícar/666,202
+rebobinar/200,201
+rebobínar/666,202
+rebocar/200,201
+rebócar/666,202
+rebolar/200,201
+rebólar/666,202
+rebordar/200,201
+rebórdar/666,202
+rebotar/200,201
+rebótar/666,202
+rebozar/200,201
+rebózar/666,202
+rebrincar/200,201
+rebríncar/666,202
+rebrotar/200,201
+rebrótar/666,202
+rebuldar/200,201
+rebúldar/666,202
+rebuscar/200,201
+rebúscar/666,202
+recabar/200,201
+recábar/666,202
+recachar/200,201
+recáchar/666,202
+recadar/200,201
+recádar/666,202
+recalar/200,201
+recálar/666,202
+recalcar/200,201
+recálcar/666,202
+recalcificar/200,201
+recalcifícar/666,202
+recamar/200,201
+recámar/666,202
+recambiar/200,201
+recámbiar/666,202
+recandear/200,201
+recandéar/666,202
+recapacitar/200,201
+recapacítar/666,202
+recapitular/200,201
+recapitúlar/666,202
+recargar/200,201
+recárgar/666,202
+recastar/200,201
+recástar/666,202
+recatar/200,201
+recátar/666,202
+recauchutar/200,201
+recauchútar/666,202
+recear/200,201
+recéar/666,202
+recebar/200,201
+recébar/666,202
+receitar/200,201
+recéitar/666,202
+receptar/200,201
+recéptar/666,202
+rechamar/200,201
+rechámar/666,202
+rechiar/201
+rechíar/666,200,202
+reciclar/200,201
+recíclar/666,202
+recitar/200,201
+recítar/666,202
+reclamar/200,201
+reclámar/666,202
+reclasificar/200,201
+reclasifícar/666,202
+reclinar/200,201
+reclínar/666,202
+recobrar/200,201
+recóbrar/666,202
+recolocar/200,201
+recolócar/666,202
+recomendar/200,201
+recoméndar/666,202
+recomezar/200,201
+recomézar/666,202
+recompensar/200,201
+recompénsar/666,202
+recompilar/200,201
+recompílar/666,202
+recomprar/200,201
+recómprar/666,202
+reconcentrar/200,201
+reconcéntrar/666,202
+reconciliar/200,201
+reconcíliar/666,202
+reconfortar/200,201
+reconfórtar/666,202
+reconquistar/200,201
+reconquístar/666,202
+reconsiderar/200,201
+reconsidérar/666,202
+recontar/200,201
+recóntar/666,202
+recopiar/200,201
+recópiar/666,202
+recordar/200,201
+recórdar/666,202
+recortar/200,201
+recórtar/666,202
+recostar/200,201
+recóstar/666,202
+recrear/200,201
+recréar/666,202
+recriar/201
+recríar/666,200,202
+recriminar/200,201
+recrimínar/666,202
+recruar/201
+recrúar/666,200,202
+recrutar/200,201
+recrútar/666,202
+rectificar/200,201
+rectifícar/666,202
+recuar/201
+recúar/666,200,202
+recuncar/200,201
+recúncar/666,202
+recuperar/200,201
+recupérar/666,202
+recurvar/200,201
+recúrvar/666,202
+recusar/200,201
+recúsar/666,202
+redactar/200,201
+redáctar/666,202
+redar/200,201
+rédar/666,202
+redobrar/200,201
+redóbrar/666,202
+redondear/200,201
+redondéar/666,202
+redrar/200,201
+rédrar/666,202
+redundar/200,201
+redúndar/666,202
+reduplicar/200,201
+reduplícar/666,202
+reedificar/200,201
+reedifícar/666,202
+reeditar/200,201
+reedítar/666,202
+reeducar/200,201
+reedúcar/666,202
+reelaborar/200,201
+reelabórar/666,202
+reembarcar/200,201
+reembárcar/666,202
+reembolsar/200,201
+reembólsar/666,202
+reempregar/200,201
+reemprégar/666,202
+reencarnar/200,201
+reencárnar/666,202
+reencontrar/200,201
+reencóntrar/666,202
+reenganchar/200,201
+reengánchar/666,202
+reenviar/201
+reenvíar/666,200,202
+reestruturar/200,201
+reestrutúrar/666,202
+reexaminar/200,201
+reexamínar/666,202
+reexportar/200,201
+reexpórtar/666,202
+referenciar/200,201
+referénciar/666,202
+referendar/200,201
+referéndar/666,202
+refinar/200,201
+refínar/666,202
+reflexionar/200,201
+reflexiónar/666,202
+reflotar/200,201
+reflótar/666,202
+refocilar/200,201
+refocílar/666,202
+refogar/200,201
+refógar/666,202
+refolear/200,201
+refoléar/666,202
+refolgar/200,201
+refólgar/666,202
+refollar/200,201
+refóllar/666,202
+reforestar/200,201
+reforéstar/666,202
+reformar/200,201
+refórmar/666,202
+reformular/200,201
+reformúlar/666,202
+refornar/200,201
+refórnar/666,202
+reforzar/200,201
+refórzar/666,202
+refractar/200,201
+refráctar/666,202
+refrear/200,201
+refréar/666,202
+refregar/200,201
+refrégar/666,202
+refrescar/200,201
+refréscar/666,202
+refrixerar/200,201
+refrixérar/666,202
+refugar/200,201
+refúgar/666,202
+refungar/200,201
+refúngar/666,202
+refusar/200,201
+refúsar/666,202
+refutar/200,201
+refútar/666,202
+refuxiar/200,201
+refúxiar/666,202
+regalar/200,201
+regálar/666,202
+regañar/200,201
+regáñar/666,202
+regar/200,201
+régar/666,202
+regatear/200,201
+regatéar/666,202
+regresar/200,201
+regrésar/666,202
+regulamentar/200,201
+regulaméntar/666,202
+regular/200,201
+regúlar/666,202
+regularizar/200,201
+regularízar/666,202
+regurxitar/200,201
+regurxítar/666,202
+rehabilitar/200,201
+rehabilítar/666,202
+reificar/200,201
+reifícar/666,202
+reimplantar/200,201
+reimplántar/666,202
+reimportar/200,201
+reimpórtar/666,202
+reinar/200,201
+réinar/666,202
+reincorporar/200,201
+reincorpórar/666,202
+reingresar/200,201
+reingrésar/666,202
+reiniciar/200,201
+reiníciar/666,202
+reinstalar/200,201
+reinstálar/666,202
+reinstaurar/200,201
+reinstáurar/666,202
+reintegrar/200,201
+reintégrar/666,202
+reinterpretar/200,201
+reinterprétar/666,202
+reinventar/200,201
+reinvéntar/666,202
+reiterar/200,201
+reitérar/666,202
+reivindicar/200,201
+reivindícar/666,202
+relacionar/200,201
+relaciónar/666,202
+relampar/200,201
+relámpar/666,202
+relanzar/200,201
+relánzar/666,202
+relar/200,201
+rélar/666,202
+relatar/200,201
+relátar/666,202
+relativizar/200,201
+relativízar/666,202
+relaxar/200,201
+reláxar/666,202
+relear/200,201
+reléar/666,202
+relegar/200,201
+relégar/666,202
+releixar/200,201
+reléixar/666,202
+relembrar/200,201
+relémbrar/666,202
+relevar/200,201
+relévar/666,202
+relingar/200,201
+relíngar/666,202
+rellar/200,201
+réllar/666,202
+reloucar/200,201
+reloúcar/666,202
+relousar/200,201
+relóusar/666,202
+relustrar/200,201
+relústrar/666,202
+remachar/200,201
+remáchar/666,202
+remangar/200,201
+remángar/666,202
+remansar/200,201
+remánsar/666,202
+remaquear/200,201
+remaquéar/666,202
+remar/200,201
+rémar/666,202
+remarcar/200,201
+remárcar/666,202
+rematar/200,201
+remátar/666,202
+remedar/200,201
+remédar/666,202
+remediar/200,201
+remédiar/666,202
+remelar/200,201
+remélar/666,202
+rememorar/200,201
+rememórar/666,202
+remendar/200,201
+reméndar/666,202
+remirar/200,201
+remírar/666,202
+remocicar/200,201
+remocícar/666,202
+remodelar/200,201
+remodélar/666,202
+remolcar/200,201
+remólcar/666,202
+remollar/200,201
+remóllar/666,202
+remontar/200,201
+remóntar/666,202
+remudar/200,201
+remúdar/666,202
+remunerar/200,201
+remunérar/666,202
+rendibilizar/200,201
+rendibilízar/666,202
+renegar/200,201
+renégar/666,202
+renovar/200,201
+renóvar/666,202
+renunciar/200,201
+renúnciar/666,202
+reocupar/200,201
+reocúpar/666,202
+reordenar/200,201
+reordénar/666,202
+reorganizar/200,201
+reorganízar/666,202
+reorientar/200,201
+reoriéntar/666,202
+repañar/200,201
+repáñar/666,202
+reparar/200,201
+repárar/666,202
+repasar/200,201
+repásar/666,202
+repatriar/200,201
+repátriar/666,202
+repaxinar/200,201
+repaxínar/666,202
+repenar/200,201
+repénar/666,202
+repenicar/200,201
+repenícar/666,202
+repensar/200,201
+repénsar/666,202
+repicar/200,201
+repícar/666,202
+repintar/200,201
+repíntar/666,202
+repisar/200,201
+repísar/666,202
+replantar/200,201
+replántar/666,202
+replicar/200,201
+replícar/666,202
+replumar/200,201
+replúmar/666,202
+repoboar/200,201
+repobóar/666,202
+repochar/200,201
+repóchar/666,202
+repolar/200,201
+repólar/666,202
+repolgar/200,201
+repólgar/666,202
+reportar/200,201
+repórtar/666,202
+repotar/200,201
+repótar/666,202
+repousar/200,201
+repóusar/666,202
+repregar/200,201
+reprégar/666,202
+represar/200,201
+représar/666,202
+representar/200,201
+represéntar/666,202
+repretar/200,201
+reprétar/666,202
+reprobar/200,201
+repróbar/666,202
+reprochar/200,201
+repróchar/666,202
+reptar/200,201
+réptar/666,202
+repudiar/200,201
+repúdiar/666,202
+repugnar/200,201
+repúgnar/666,202
+reputar/200,201
+repútar/666,202
+repuxar/200,201
+repúxar/666,202
+requeimar/200,201
+requéimar/666,202
+requentar/200,201
+requéntar/666,202
+requichar/200,201
+requíchar/666,202
+requintar/200,201
+requíntar/666,202
+requisar/200,201
+requísar/666,202
+resacar/200,201
+resácar/666,202
+resaltar/200,201
+resáltar/666,202
+rescaldar/200,201
+rescáldar/666,202
+rescatar/200,201
+rescátar/666,202
+resecar/200,201
+resécar/666,202
+reservar/200,201
+resérvar/666,202
+resgar/200,201
+résgar/666,202
+resgardar/200,201
+resgárdar/666,202
+resignar/200,201
+resígnar/666,202
+resinar/200,201
+resínar/666,202
+resoar/200,201
+resóar/666,202
+resollar/200,201
+resóllar/666,202
+respectar/200,201
+respéctar/666,202
+respirar/200,201
+respírar/666,202
+responsabilizar/200,201
+responsabilízar/666,202
+responsar/200,201
+respónsar/666,202
+restar/200,201
+réstar/666,202
+restaurar/200,201
+restáurar/666,202
+restrebar/200,201
+restrébar/666,202
+restrelar/200,201
+restrélar/666,202
+resucitar/200,201
+resucítar/666,202
+resultar/200,201
+resúltar/666,202
+retacar/200,201
+retácar/666,202
+retallar/200,201
+retállar/666,202
+retar/200,201
+rétar/666,202
+retardar/200,201
+retárdar/666,202
+retellar/200,201
+retéllar/666,202
+retirar/200,201
+retírar/666,202
+retocar/200,201
+retócar/666,202
+retomar/200,201
+retómar/666,202
+retornar/200,201
+retórnar/666,202
+retornear/200,201
+retornéar/666,202
+retractar/200,201
+retráctar/666,202
+retratar/200,201
+retrátar/666,202
+retrincar/200,201
+retríncar/666,202
+retrizar/200,201
+retrízar/666,202
+retrogradar/200,201
+retrográdar/666,202
+retroproxectar/200,201
+retroproxéctar/666,202
+retrousar/200,201
+retróusar/666,202
+retrucar/200,201
+retrúcar/666,202
+reunificar/200,201
+reunifícar/666,202
+revacinar/200,201
+revacínar/666,202
+revalidar/200,201
+revalídar/666,202
+revalorizar/200,201
+revalorízar/666,202
+revelar/200,201
+revélar/666,202
+reverberar/200,201
+reverbérar/666,202
+reverenciar/200,201
+reverénciar/666,202
+revesgar/200,201
+revésgar/666,202
+revirar/200,201
+revírar/666,202
+reviritar/200,201
+revirítar/666,202
+revisar/200,201
+revísar/666,202
+revistar/200,201
+revístar/666,202
+revitalizar/200,201
+revitalízar/666,202
+revivificar/200,201
+revivifícar/666,202
+revocar/200,201
+revócar/666,202
+revogar/200,201
+revógar/666,202
+revolucionar/200,201
+revoluciónar/666,202
+rexeitar/200,201
+rexéitar/666,202
+rexenerar/200,201
+rexenérar/666,202
+rexentar/200,201
+rexéntar/666,202
+rexistrar/200,201
+rexístrar/666,202
+rexoubar/200,201
+rexóubar/666,202
+rezar/200,201
+rézar/666,202
+ridiculizar/200,201
+ridiculízar/666,202
+rifar/200,201
+rífar/666,202
+rilar/200,201
+rílar/666,202
+rillar/200,201
+ríllar/666,202
+rimar/200,201
+rímar/666,202
+rinchar/200,201
+rínchar/666,202
+ripar/200,201
+rípar/666,202
+riscar/200,201
+ríscar/666,202
+rivalizar/200,201
+rivalízar/666,202
+rizar/200,201
+rízar/666,202
+robotizar/200,201
+robotízar/666,202
+rodar/200,201
+ródar/666,202
+rodear/200,201
+rodéar/666,202
+rodrigar/200,201
+rodrígar/666,202
+rogar/200,201
+rógar/666,202
+roldar/200,201
+róldar/666,202
+romancear/200,201
+romancéar/666,202
+romanizar/200,201
+romanízar/666,202
+romar/200,201
+rómar/666,202
+roñar/200,201
+róñar/666,202
+roncar/200,201
+róncar/666,202
+roncear/200,201
+roncéar/666,202
+roncexar/200,201
+roncéxar/666,202
+rosar/200,201
+rósar/666,202
+roscar/200,201
+róscar/666,202
+rosear/200,201
+roséar/666,202
+rosmar/200,201
+rósmar/666,202
+rotar/200,201
+rótar/666,202
+rotular/200,201
+rotúlar/666,202
+roubar/200,201
+róubar/666,202
+rouchar/200,201
+róuchar/666,202
+roufeñar/200,201
+rouféñar/666,202
+roular/200,201
+róular/666,202
+rousar/200,201
+róusar/666,202
+roxar/200,201
+róxar/666,202
+rozar/200,201
+rózar/666,202
+ruar/201
+rúar/666,200,202
+ruborizar/200,201
+ruborízar/666,202
+rubricar/200,201
+rubrícar/666,202
+rular/200,201
+rúlar/666,202
+rumbar/200,201
+rúmbar/666,202
+rumiar/201
+rumíar/666,200,202
+rumorear/200,201
+rumoréar/666,202
+rusificar/200,201
+rusifícar/666,202
+rutilar/200,201
+rutílar/666,202
+saborear/200,201
+saboréar/666,202
+sabotar/200,201
+sabótar/666,202
+sacar/200,201
+sácar/666,202
+sacarificar/200,201
+sacarifícar/666,202
+sachar/200,201
+sáchar/666,202
+saciar/200,201
+sáciar/666,202
+sacralizar/200,201
+sacralízar/666,202
+sacramentar/200,201
+sacraméntar/666,202
+sacrificar/200,201
+sacrifícar/666,202
+sacumar/200,201
+sacúmar/666,202
+salabrear/200,201
+salabréar/666,202
+salaiar/200,201
+saláiar/666,202
+saldar/200,201
+sáldar/666,202
+salgar/200,201
+sálgar/666,202
+salientar/200,201
+saliéntar/666,202
+salificar/200,201
+salifícar/666,202
+salivar/200,201
+salívar/666,202
+salmodiar/200,201
+salmódiar/666,202
+saloucar/200,201
+saloúcar/666,202
+salpedrar/200,201
+salpédrar/666,202
+salpicar/200,201
+salpícar/666,202
+salpresar/200,201
+salprésar/666,202
+saltar/200,201
+sáltar/666,202
+saltaricar/200,201
+saltarícar/666,202
+saltear/200,201
+saltéar/666,202
+salucar/200,201
+salúcar/666,202
+salvagardar/200,201
+salvagárdar/666,202
+salvar/200,201
+sálvar/666,202
+sancionar/200,201
+sanciónar/666,202
+sandar/200,201
+sándar/666,202
+sanear/200,201
+sanéar/666,202
+sangrar/200,201
+sángrar/666,202
+sansanicar/200,201
+sansanícar/666,202
+santificar/200,201
+santifícar/666,202
+saponificar/200,201
+saponifícar/666,202
+saquear/200,201
+saquéar/666,202
+sarabiar/200,201
+sarábiar/666,202
+satelizar/200,201
+satelízar/666,202
+satinar/200,201
+satínar/666,202
+satirizar/200,201
+satirízar/666,202
+saturar/200,201
+satúrar/666,202
+saudar/201
+saúdar/666,200,202
+sazonar/200,201
+sazónar/666,202
+secar/200,201
+sécar/666,202
+seccionar/200,201
+secciónar/666,202
+secuestrar/200,201
+secuéstrar/666,202
+secularizar/200,201
+secularízar/666,202
+secundar/200,201
+secúndar/666,202
+sedar/200,201
+sédar/666,202
+sedimentar/200,201
+sediméntar/666,202
+segar/200,201
+ségar/666,202
+segmentar/200,201
+segméntar/666,202
+segregar/200,201
+segrégar/666,202
+selar/200,201
+sélar/666,202
+seleccionar/200,201
+selecciónar/666,202
+semellar/200,201
+seméllar/666,202
+sementar/200,201
+seméntar/666,202
+sensibilizar/200,201
+sensibilízar/666,202
+sentar/200,201
+séntar/666,202
+sentenciar/200,201
+senténciar/666,202
+separar/200,201
+sepárar/666,202
+septuplicar/200,201
+septuplícar/666,202
+sepultar/200,201
+sepúltar/666,202
+serenar/200,201
+serénar/666,202
+seriar/200,201
+sériar/666,202
+sermonar/200,201
+sermónar/666,202
+serpear/200,201
+serpéar/666,202
+serrar/200,201
+sérrar/666,202
+sesear/200,201
+seséar/666,202
+sextuplicar/200,201
+sextuplícar/666,202
+significar/200,201
+signifícar/666,202
+silenciar/200,201
+silénciar/666,202
+simbolizar/200,201
+simbolízar/666,202
+simpatizar/200,201
+simpatízar/666,202
+simplificar/200,201
+simplifícar/666,202
+simular/200,201
+simúlar/666,202
+simultanear/200,201
+simultanéar/666,202
+sinalar/200,201
+sinálar/666,202
+sinalizar/200,201
+sinalízar/666,202
+sincopar/200,201
+sincópar/666,202
+sincronizar/200,201
+sincronízar/666,202
+sindicar/200,201
+sindícar/666,202
+singrar/200,201
+síngrar/666,202
+singularizar/200,201
+singularízar/666,202
+sintetizar/200,201
+sintetízar/666,202
+sintonizar/200,201
+sintonízar/666,202
+sistematizar/200,201
+sistematízar/666,202
+situar/201
+sitúar/666,200,202
+soar/200,201
+sóar/666,202
+sobar/200,201
+sóbar/666,202
+sobordar/200,201
+sobórdar/666,202
+sobrar/200,201
+sóbrar/666,202
+sobrasar/200,201
+sobrásar/666,202
+sobrealimentar/200,201
+sobrealiméntar/666,202
+sobrecargar/200,201
+sobrecárgar/666,202
+sobrecear/200,201
+sobrecéar/666,202
+sobredourar/200,201
+sobredóurar/666,202
+sobreelevar/200,201
+sobreelévar/666,202
+sobreestimar/200,201
+sobreestímar/666,202
+sobreexcitar/200,201
+sobreexcítar/666,202
+sobrenadar/200,201
+sobrenádar/666,202
+sobresaltar/200,201
+sobresáltar/666,202
+sobresaturar/200,201
+sobresatúrar/666,202
+sobrevalorar/200,201
+sobrevalórar/666,202
+sobrevoar/200,201
+sobrevóar/666,202
+socalcar/200,201
+socálcar/666,202
+socavar/200,201
+socávar/666,202
+socializar/200,201
+socialízar/666,202
+sodomizar/200,201
+sodomízar/666,202
+soficar/200,201
+sofícar/666,202
+sofisticar/200,201
+sofistícar/666,202
+solapar/200,201
+solápar/666,202
+solar/200,201
+sólar/666,202
+soldar/200,201
+sóldar/666,202
+solear/200,201
+soléar/666,202
+soletrear/200,201
+soletréar/666,202
+solfexar/200,201
+solféxar/666,202
+solicitar/200,201
+solicítar/666,202
+solidarizar/200,201
+solidarízar/666,202
+solidificar/200,201
+solidifícar/666,202
+sollar/200,201
+sóllar/666,202
+soltar/200,201
+sóltar/666,202
+solubilizar/200,201
+solubilízar/666,202
+solucionar/200,201
+soluciónar/666,202
+solventar/200,201
+solvéntar/666,202
+somar/200,201
+sómar/666,202
+sombrear/200,201
+sombréar/666,202
+soñar/200,201
+sóñar/666,202
+sondar/200,201
+sóndar/666,202
+sonear/200,201
+sonéar/666,202
+sonorizar/200,201
+sonorízar/666,202
+sopesar/200,201
+sopésar/666,202
+sopexar/200,201
+sopéxar/666,202
+soportar/200,201
+sopórtar/666,202
+soprar/200,201
+sóprar/666,202
+sornear/200,201
+sornéar/666,202
+sorrellar/200,201
+sorréllar/666,202
+sortear/200,201
+sortéar/666,202
+sosegar/200,201
+soségar/666,202
+sospeitar/200,201
+sospéitar/666,202
+sotelar/200,201
+sotélar/666,202
+soterrar/200,201
+sotérrar/666,202
+soutar/200,201
+sóutar/666,202
+sovietizar/200,201
+sovietízar/666,202
+suar/201
+súar/666,200,202
+suavizar/200,201
+suavízar/666,202
+subarrendar/200,201
+subarréndar/666,202
+subdelegar/200,201
+subdelégar/666,202
+subestimar/200,201
+subestímar/666,202
+sublevar/200,201
+sublévar/666,202
+sublimar/200,201
+sublímar/666,202
+subliñar/200,201
+sublíñar/666,202
+subministrar/200,201
+subminístrar/666,202
+subordinar/200,201
+subordínar/666,202
+subornar/200,201
+subórnar/666,202
+subrogar/200,201
+subrógar/666,202
+subsidiar/200,201
+subsídiar/666,202
+subsolar/200,201
+subsólar/666,202
+substantivar/200,201
+substantívar/666,202
+subtitular/200,201
+subtitúlar/666,202
+subvencionar/200,201
+subvenciónar/666,202
+subxectivar/200,201
+subxectívar/666,202
+subxugar/200,201
+subxúgar/666,202
+sucar/200,201
+súcar/666,202
+succionar/200,201
+succiónar/666,202
+sufixar/200,201
+sufíxar/666,202
+sufocar/200,201
+sufócar/666,202
+sufragar/200,201
+sufrágar/666,202
+sufumigar/200,201
+sufumígar/666,202
+suicidar/200,201
+suicídar/666,202
+sulfatar/200,201
+sulfátar/666,202
+sulfitar/200,201
+sulfítar/666,202
+sulfurar/200,201
+sulfúrar/666,202
+sumar/200,201
+súmar/666,202
+supeditar/200,201
+supedítar/666,202
+superar/200,201
+supérar/666,202
+supervisar/200,201
+supervísar/666,202
+suplantar/200,201
+suplántar/666,202
+suplementar/200,201
+supleméntar/666,202
+suplicar/200,201
+suplícar/666,202
+supurar/200,201
+supúrar/666,202
+suscitar/200,201
+suscítar/666,202
+suspirar/200,201
+suspírar/666,202
+sustentar/200,201
+susténtar/666,202
+sutilizar/200,201
+sutilízar/666,202
+suturar/200,201
+sutúrar/666,202
+suxeitar/200,201
+suxéitar/666,202
+suxestionar/200,201
+suxestiónar/666,202
+tabicar/200,201
+tabícar/666,202
+tabular/200,201
+tabúlar/666,202
+tachar/200,201
+táchar/666,202
+tallar/200,201
+tállar/666,202
+tamborilar/200,201
+tamborílar/666,202
+tangonear/200,201
+tangonéar/666,202
+tapar/200,201
+tápar/666,202
+tapiar/200,201
+tápiar/666,202
+tapizar/200,201
+tapízar/666,202
+taponar/200,201
+tapónar/666,202
+tapuzar/200,201
+tapúzar/666,202
+taquear/200,201
+taquéar/666,202
+taquigrafar/200,201
+taquigráfar/666,202
+tarabelear/200,201
+tarabeléar/666,202
+tardar/200,201
+tárdar/666,202
+tarifar/200,201
+tarífar/666,202
+tarraxar/200,201
+tarráxar/666,202
+tartamudear/200,201
+tartamudéar/666,202
+tartariñar/200,201
+tartaríñar/666,202
+tascanear/200,201
+tascanéar/666,202
+tascar/200,201
+táscar/666,202
+tatabexar/200,201
+tatabéxar/666,202
+tatexar/200,201
+tatéxar/666,202
+tatuar/201
+tatúar/666,200,202
+taxar/200,201
+táxar/666,202
+teclear/200,201
+tecléar/666,202
+teimar/200,201
+téimar/666,202
+teitar/200,201
+téitar/666,202
+telefonar/200,201
+telefónar/666,202
+telegrafar/200,201
+telegráfar/666,202
+teleguiar/201
+teleguíar/666,200,202
+televisar/200,201
+televísar/666,202
+tellar/200,201
+téllar/666,202
+temperar/200,201
+tempérar/666,202
+temporizar/200,201
+temporízar/666,202
+tensar/200,201
+ténsar/666,202
+tentar/200,201
+téntar/666,202
+tentear/200,201
+tentéar/666,202
+teoloxizar/200,201
+teoloxízar/666,202
+teorizar/200,201
+teorízar/666,202
+termar/200,201
+térmar/666,202
+terminar/200,201
+termínar/666,202
+terrar/200,201
+térrar/666,202
+terrexar/200,201
+terréxar/666,202
+terxiversar/200,201
+terxivérsar/666,202
+terzar/200,201
+térzar/666,202
+testanear/200,201
+testanéar/666,202
+testar/200,201
+téstar/666,202
+testemuñar/200,201
+testemúñar/666,202
+testificar/200,201
+testifícar/666,202
+tetanizar/200,201
+tetanízar/666,202
+texturar/200,201
+textúrar/666,202
+tillar/200,201
+tíllar/666,202
+timbrar/200,201
+tímbrar/666,202
+tinguilear/200,201
+tinguiléar/666,202
+tintinar/200,201
+tintínar/666,202
+tipificar/200,201
+tipifícar/666,202
+tiranizar/200,201
+tiranízar/666,202
+tirar/200,201
+tírar/666,202
+tirotear/200,201
+tirotéar/666,202
+tisnar/200,201
+tísnar/666,202
+titilar/200,201
+titílar/666,202
+titubear/200,201
+titubéar/666,202
+titular/200,201
+titúlar/666,202
+toar/200,201
+tóar/666,202
+tocar/200,201
+tócar/666,202
+toldar/200,201
+tóldar/666,202
+tolear/200,201
+toléar/666,202
+tolerar/200,201
+tolérar/666,202
+tomar/200,201
+tómar/666,202
+tombar/200,201
+tómbar/666,202
+tondear/200,201
+tondéar/666,202
+tonificar/200,201
+tonifícar/666,202
+tonsurar/200,201
+tonsúrar/666,202
+topar/200,201
+tópar/666,202
+topenear/200,201
+topenéar/666,202
+toquear/200,201
+toquéar/666,202
+toquenear/200,201
+toquenéar/666,202
+torar/200,201
+tórar/666,202
+tordear/200,201
+tordéar/666,202
+torgar/200,201
+tórgar/666,202
+tornar/200,201
+tórnar/666,202
+tornear/200,201
+tornéar/666,202
+torpedear/200,201
+torpedéar/666,202
+torrar/200,201
+tórrar/666,202
+torturar/200,201
+tortúrar/666,202
+tosquiar/201
+tosquíar/666,200,202
+totalizar/200,201
+totalízar/666,202
+toucar/200,201
+toúcar/666,202
+tourear/200,201
+touréar/666,202
+traballar/200,201
+trabállar/666,202
+trabar/200,201
+trábar/666,202
+trabucar/200,201
+trabúcar/666,202
+tradear/200,201
+tradéar/666,202
+traficar/200,201
+trafícar/666,202
+tragar/200,201
+trágar/666,202
+traizoar/200,201
+traizóar/666,202
+trallar/200,201
+trállar/666,202
+tramar/200,201
+trámar/666,202
+tramitar/200,201
+tramítar/666,202
+trampear/200,201
+trampéar/666,202
+trancar/200,201
+tráncar/666,202
+tranquilizar/200,201
+tranquilízar/666,202
+transbordar/200,201
+transbórdar/666,202
+transfigurar/200,201
+transfigúrar/666,202
+transformar/200,201
+transfórmar/666,202
+transhumar/200,201
+transhúmar/666,202
+transistorizar/200,201
+transistorízar/666,202
+transitar/200,201
+transítar/666,202
+transliterar/200,201
+translitérar/666,202
+transmigrar/200,201
+transmígrar/666,202
+transmutar/200,201
+transmútar/666,202
+transparentar/200,201
+transparéntar/666,202
+transpirar/200,201
+transpírar/666,202
+transplantar/200,201
+transplántar/666,202
+transportar/200,201
+transpórtar/666,202
+transubstanciar/200,201
+transubstánciar/666,202
+transudar/200,201
+transúdar/666,202
+transvasar/200,201
+transvásar/666,202
+trapelear/200,201
+trapeléar/666,202
+trascadear/200,201
+trascadéar/666,202
+trascantear/200,201
+trascantéar/666,202
+trasfegar/200,201
+trasfégar/666,202
+trasgar/200,201
+trásgar/666,202
+trasladar/200,201
+trasládar/666,202
+trasnoitar/200,201
+trasnóitar/666,202
+traspasar/200,201
+traspásar/666,202
+traspoleirar/200,201
+traspoléirar/666,202
+trastallar/200,201
+trastállar/666,202
+trastornar/200,201
+trastórnar/666,202
+tratar/200,201
+trátar/666,202
+traumatizar/200,201
+traumatízar/666,202
+traxar/200,201
+tráxar/666,202
+trazar/200,201
+trázar/666,202
+trebellar/200,201
+trebéllar/666,202
+treboar/200,201
+trebóar/666,202
+trecolear/200,201
+trecoléar/666,202
+tremelar/200,201
+tremélar/666,202
+tremelicar/200,201
+tremelícar/666,202
+trencar/200,201
+tréncar/666,202
+trenzar/200,201
+trénzar/666,202
+trepanar/200,201
+trepánar/666,202
+trepar/200,201
+trépar/666,202
+trepidar/200,201
+trepídar/666,202
+triangular/200,201
+triangúlar/666,202
+tributar/200,201
+tribútar/666,202
+trifurcar/200,201
+trifúrcar/666,202
+trilar/200,201
+trílar/666,202
+trillar/200,201
+tríllar/666,202
+trincar/200,201
+tríncar/666,202
+trinchar/200,201
+trínchar/666,202
+trinzar/200,201
+trínzar/666,202
+tripar/200,201
+trípar/666,202
+triplicar/200,201
+triplícar/666,202
+tripular/200,201
+tripúlar/666,202
+triscar/200,201
+tríscar/666,202
+triturar/200,201
+tritúrar/666,202
+triunfar/200,201
+triúnfar/666,202
+trobar/200,201
+tróbar/666,202
+trocar/200,201
+trócar/666,202
+trochar/200,201
+tróchar/666,202
+trollar/200,201
+tróllar/666,202
+tronar/200,201
+trónar/666,202
+tronzar/200,201
+trónzar/666,202
+tropezar/200,201
+tropézar/666,202
+trotar/200,201
+trótar/666,202
+troular/200,201
+tróular/666,202
+troulear/200,201
+trouléar/666,202
+troupelear/200,201
+troupeléar/666,202
+trousar/200,201
+tróusar/666,202
+truar/201
+trúar/666,200,202
+trucar/200,201
+trúcar/666,202
+trucidar/200,201
+trucídar/666,202
+trufar/200,201
+trúfar/666,202
+truncar/200,201
+trúncar/666,202
+trunfar/200,201
+trúnfar/666,202
+trusgar/200,201
+trúsgar/666,202
+tuberculizar/200,201
+tuberculízar/666,202
+turbar/200,201
+túrbar/666,202
+turbiar/200,201
+túrbiar/666,202
+turrar/200,201
+túrrar/666,202
+tusigar/200,201
+tusígar/666,202
+tutelar/200,201
+tutélar/666,202
+ubrar/200,201
+úbrar/666,202
+ufar/200,201
+úfar/666,202
+ulcerar/200,201
+ulcérar/666,202
+uliscar/200,201
+ulíscar/666,202
+ultimar/200,201
+ultímar/666,202
+ultraxar/200,201
+ultráxar/666,202
+uñar/200,201
+úñar/666,202
+unificar/200,201
+unifícar/666,202
+uniformar/200,201
+unifórmar/666,202
+universalizar/200,201
+universalízar/666,202
+untar/200,201
+úntar/666,202
+upar/200,201
+úpar/666,202
+uperizar/200,201
+uperízar/666,202
+urbanizar/200,201
+urbanízar/666,202
+urrar/200,201
+úrrar/666,202
+usar/200,201
+úsar/666,202
+usufrutuar/201
+usufrutúar/666,200,202
+usurpar/200,201
+usúrpar/666,202
+utilizar/200,201
+utilízar/666,202
+vacilar/200,201
+vacílar/666,202
+vacinar/200,201
+vacínar/666,202
+vadear/200,201
+vadéar/666,202
+vadiar/201
+vadíar/666,200,202
+vagabundear/200,201
+vagabundéar/666,202
+vagar/200,201
+vágar/666,202
+vaguear/200,201
+vaguéar/666,202
+valar/200,201
+válar/666,202
+validar/200,201
+valídar/666,202
+valorar/200,201
+valórar/666,202
+valorizar/200,201
+valorízar/666,202
+valsear/200,201
+valséar/666,202
+vanar/200,201
+vánar/666,202
+vangloriar/200,201
+vanglóriar/666,202
+vaporizar/200,201
+vaporízar/666,202
+varar/200,201
+várar/666,202
+varear/200,201
+varéar/666,202
+varexar/200,201
+varéxar/666,202
+variar/201
+varíar/666,200,202
+vaticinar/200,201
+vaticínar/666,202
+vedar/200,201
+védar/666,202
+velar/200,201
+vélar/666,202
+velarizar/200,201
+velarízar/666,202
+vendar/200,201
+véndar/666,202
+vendimar/200,201
+vendímar/666,202
+venerar/200,201
+venérar/666,202
+ventar/200,201
+véntar/666,202
+ventear/200,201
+ventéar/666,202
+ventilar/200,201
+ventílar/666,202
+veranear/200,201
+veranéar/666,202
+verbalizar/200,201
+verbalízar/666,202
+verberar/200,201
+verbérar/666,202
+verdear/200,201
+verdéar/666,202
+vergar/200,201
+vérgar/666,202
+verificar/200,201
+verifícar/666,202
+vernizar/200,201
+vernízar/666,202
+versar/200,201
+vérsar/666,202
+versificar/200,201
+versifícar/666,202
+vertebrar/200,201
+vertébrar/666,202
+vesar/200,201
+vésar/666,202
+vetar/200,201
+vétar/666,202
+vexar/200,201
+véxar/666,202
+vexetar/200,201
+vexétar/666,202
+vezar/200,201
+vézar/666,202
+viaxar/200,201
+viáxar/666,202
+vibrar/200,201
+víbrar/666,202
+viciar/200,201
+víciar/666,202
+vigorizar/200,201
+vigorízar/666,202
+vilipendiar/200,201
+vilipéndiar/666,202
+vincar/200,201
+víncar/666,202
+vincular/200,201
+vincúlar/666,202
+vindicar/200,201
+vindícar/666,202
+vingar/200,201
+víngar/666,202
+violar/200,201
+viólar/666,202
+violentar/200,201
+violéntar/666,202
+virar/200,201
+vírar/666,202
+virilizar/200,201
+virilízar/666,202
+visar/200,201
+vísar/666,202
+visitar/200,201
+visítar/666,202
+visualizar/200,201
+visualízar/666,202
+vitrificar/200,201
+vitrifícar/666,202
+vituperar/200,201
+vitupérar/666,202
+vivificar/200,201
+vivifícar/666,202
+vixiar/201
+vixíar/666,200,202
+voar/200,201
+vóar/666,202
+vocalizar/200,201
+vocalízar/666,202
+vocear/200,201
+vocéar/666,202
+vociferar/200,201
+vociférar/666,202
+vogar/200,201
+vógar/666,202
+volatilizar/200,201
+volatilízar/666,202
+voltear/200,201
+voltéar/666,202
+vomitar/200,201
+vomítar/666,202
+votar/200,201
+vótar/666,202
+vulcanizar/200,201
+vulcanízar/666,202
+vulgarizar/200,201
+vulgarízar/666,202
+vulnerar/200,201
+vulnérar/666,202
+xabrear/200,201
+xabréar/666,202
+xactar/200,201
+xáctar/666,202
+xantar/200,201
+xántar/666,202
+xaxuar/201
+xaxúar/666,200,202
+xear/200,201
+xéar/666,202
+xebrar/200,201
+xébrar/666,202
+xeminar/200,201
+xemínar/666,202
+xenar/200,201
+xénar/666,202
+xeneralizar/200,201
+xeneralízar/666,202
+xerar/200,201
+xérar/666,202
+xerarquizar/200,201
+xerarquízar/666,202
+xermanizar/200,201
+xermanízar/666,202
+xerminar/200,201
+xermínar/666,202
+xermolar/200,201
+xermólar/666,202
+xerocopiar/200,201
+xerocópiar/666,202
+xesticular/200,201
+xesticúlar/666,202
+xestionar/200,201
+xestiónar/666,202
+xingrar/200,201
+xíngrar/666,202
+xirar/200,201
+xírar/666,202
+xirgar/200,201
+xírgar/666,202
+xiringar/200,201
+xiríngar/666,202
+xistrar/200,201
+xístrar/666,202
+xofrar/200,201
+xófrar/666,202
+xogar/200,201
+xógar/666,202
+xostrear/200,201
+xostréar/666,202
+xostregar/200,201
+xostrégar/666,202
+xubilar/200,201
+xubílar/666,202
+xudaizar/201
+xudaízar/666,200,202
+xugular/200,201
+xugúlar/666,202
+xulgar/200,201
+xúlgar/666,202
+xuntar/200,201
+xúntar/666,202
+xuramentar/200,201
+xuraméntar/666,202
+xurar/200,201
+xúrar/666,202
+xurrar/200,201
+xúrrar/666,202
+xustar/200,201
+xústar/666,202
+xustificar/200,201
+xustifícar/666,202
+xutar/200,201
+xútar/666,202
+zafallar/200,201
+zafállar/666,202
+zafar/200,201
+záfar/666,202
+zafrear/200,201
+zafréar/666,202
+zalapastrar/200,201
+zalapástrar/666,202
+zanfonear/200,201
+zanfonéar/666,202
+zangonear/200,201
+zangonéar/666,202
+zapar/200,201
+zápar/666,202
+zapatear/200,201
+zapatéar/666,202
+zarabetear/200,201
+zarabetéar/666,202
+zaramonear/200,201
+zaramonéar/666,202
+zarandear/200,201
+zarandéar/666,202
+zarapallar/200,201
+zarapállar/666,202
+zarrallar/200,201
+zarrállar/666,202
+zarrapicar/200,201
+zarrapícar/666,202
+zarzallar/200,201
+zarzállar/666,202
+zazamelear/200,201
+zazameléar/666,202
+zigzaguear/200,201
+zigzaguéar/666,202
+zoar/200,201
+zóar/666,202
+zocar/200,201
+zócar/666,202
+zochar/200,201
+zóchar/666,202
+zolar/200,201
+zólar/666,202
+zoquear/200,201
+zoquéar/666,202
+zorregar/200,201
+zorrégar/666,202
+zoscar/200,201
+zóscar/666,202
+zoupar/200,201
+zóupar/666,202
+zugar/200,201
+zúgar/666,202
+zumbar/200,201
+zúmbar/666,202
+zumegar/200,201
+zumégar/666,202
+zurrar/200,201
+zúrrar/666,202
+zurrichar/200,201
+zurríchar/666,202
+abastecer/210,211,212
+abastécer/666,215
+abater/210,211,212
+abáter/666,215
+aborrecer/210,211,212
+aborrécer/666,215
+abranguer/210,211,212
+abránguer/666,215
+absolver/210,211,212
+absólver/666,215
+absorber/210,211,212
+absórber/666,215
+abster/220,221,232,223,227,229
+abstiver/666,223,224,225
+absteñer/666,226
+abstiñer/666,226
+abstíver/666,241
+abstéñer/666,242
+absterxer/210,211,212
+abstérxer/666,215
+abstraer/210,211,212
+abstráer/666,215
+acaecer/210,211,212
+acaécer/666,215
+acaer/210,211,212
+acáer/666,215
+acceder/210,211,212
+accéder/666,215
+acender/210,211,212
+acénder/666,215
+acoller/210,211,212
+acóller/666,215
+acometer/210,211,212
+acométer/666,215
+acontecer/210,211,212
+acontécer/666,215
+acorrer/210,211,212
+acórrer/666,215
+adoecer/210,211,212
+adoécer/666,215
+adormecer/210,211,212
+adormécer/666,215
+afacer/220,221,232,223,228,229
+afixer/666,223,224,225
+afager/666,226
+afar/666,227
+afíxer/666,241
+afáger/666,242
+agradecer/210,211,212
+agradécer/666,215
+alborecer/210,211,212
+alborécer/666,215
+amañecer/210,211,212
+amañécer/666,215
+amarelecer/210,211,212
+amarelécer/666,215
+amecer/210,211,212
+amécer/666,215
+amencer/210,211,212
+améncer/666,215
+ameter/210,211,212
+améter/666,215
+amolecer/210,211,212
+amolécer/666,215
+amortecer/210,211,212
+amortécer/666,215
+anoitecer/210,211,212
+anoitécer/666,215
+anteceder/210,211,212
+antecéder/666,215
+antepoñer/220,221,232,223,226,227,228,229
+antepuxer/666,223,224,225
+antepóñer/666,242
+antepúxer/666,241
+aparecer/210,211,212
+aparécer/666,215
+apetecer/210,211,212
+apetécer/666,215
+apodrecer/210,211,212
+apodrécer/666,215
+apoñer/220,221,232,223,226,227,228,229
+apuxer/666,223,224,225
+apóñer/666,242
+apúxer/666,241
+apracer/210,211,212
+aprácer/666,215
+aprehender/210,211,212
+aprehénder/666,215
+aprender/210,211,212
+aprénder/666,215
+aquecer/210,211,212
+aquécer/666,215
+arborecer/210,211,212
+arborécer/666,215
+arder/210,211,212
+árder/666,215
+arrecender/210,211,212
+arrecénder/666,215
+arrecer/210,211,212
+arrécer/666,215
+arrefecer/210,211,212
+arrefécer/666,215
+arremeter/210,211,212
+arreméter/666,215
+arrepoñer/220,221,232,223,226,227,228,229
+arrepuxer/666,223,224,225
+arrepóñer/666,242
+arrepúxer/666,241
+arrequecer/210,211,212
+arrequécer/666,215
+ascender/210,211,212
+ascénder/666,215
+atanguer/210,211,212
+atánguer/666,215
+atardecer/210,211,212
+atardécer/666,215
+atender/210,211,212
+aténder/666,215
+ater/220,221,232,223,227,229
+ativer/666,223,224,225
+ateñer/666,226
+atiñer/666,226
+atíver/666,241
+atéñer/666,242
+aterecer/210,211,212
+aterécer/666,215
+aterrecer/210,211,212
+aterrécer/666,215
+atraer/210,211,212
+atráer/666,215
+atrever/210,211,212
+atréver/666,215
+avecer/210,211,212
+avécer/666,215
+avivecer/210,211,212
+avivécer/666,215
+avolver/210,211,212
+avólver/666,215
+balorecer/210,211,212
+balorécer/666,215
+bater/210,211,212
+báter/666,215
+beber/210,211,212
+béber/666,215
+beicer/210,211,212
+béicer/666,215
+caber/220,221,222,223,227,228,229
+couber/666,223,224,225
+caiber/666,226
+cáber/666,240
+cóuber/666,241
+cáiber/666,242
+caer/210,211,212
+cáer/666,215
+carecer/210,211,212
+carécer/666,215
+ceder/210,211,212
+céder/666,215
+choer/210,211,212
+chóer/666,215
+chover/210,211,212
+chóver/666,215
+cocer/210,211,212
+cócer/666,215
+coller/210,211,212
+cóller/666,215
+combater/210,211,212
+combáter/666,215
+comer/210,211,212
+cómer/666,215
+cometer/210,211,212
+cométer/666,215
+compadecer/210,211,212
+compadécer/666,215
+comparecer/210,211,212
+comparécer/666,215
+compeler/210,211,212
+compéler/666,215
+competer/210,211,212
+compéter/666,215
+compoñer/220,221,232,223,226,227,228,229
+compuxer/666,223,224,225
+compóñer/666,242
+compúxer/666,241
+compracer/210,211,212
+comprácer/666,215
+compravender/210,211,212
+compravénder/666,215
+comprender/210,211,212
+comprénder/666,215
+comprometer/210,211,212
+comprométer/666,215
+conceder/210,211,212
+concéder/666,215
+concorrer/210,211,212
+concórrer/666,215
+condescender/210,211,212
+condescénder/666,215
+condoer/210,211,212
+condóer/666,215
+coñecer/210,211,212
+coñécer/666,215
+conmover/210,211,212
+conmóver/666,215
+contender/210,211,212
+conténder/666,215
+conter/220,221,232,223,227,229
+contiver/666,223,224,225
+conteñer/666,226
+contiñer/666,226
+contíver/666,241
+contéñer/666,242
+contraer/210,211,212
+contráer/666,215
+contrafacer/220,221,232,223,228,229
+contrafixer/666,223,224,225
+contrafager/666,226
+contrafar/666,227
+contrafíxer/666,241
+contrafáger/666,242
+contrapoñer/220,221,232,223,226,227,228,229
+contrapuxer/666,223,224,225
+contrapóñer/666,242
+contrapúxer/666,241
+controverter/210,211,212
+controvérter/666,215
+convalecer/210,211,212
+convalécer/666,215
+convencer/210,211,212
+convéncer/666,215
+converter/210,211,212
+convérter/666,215
+converxer/210,211,212
+convérxer/666,215
+corcoser/210,211,212
+corcóser/666,215
+correr/210,211,212
+córrer/666,215
+corresponder/210,211,212
+correspónder/666,215
+corroer/210,211,212
+corróer/666,215
+corromper/210,211,212
+corrómper/666,215
+coser/210,211,212
+cóser/666,215
+crecer/210,211,212
+crécer/666,215
+crer/210,211,213
+debaer/210,211,212
+debáer/666,215
+debater/210,211,212
+debáter/666,215
+deber/210,211,212
+déber/666,215
+decaer/210,211,212
+decáer/666,215
+decorrer/210,211,212
+decórrer/666,215
+decrecer/210,211,212
+decrécer/666,215
+defender/210,211,212
+defénder/666,215
+degraer/210,211,212
+degráer/666,215
+demoler/210,211,212
+demóler/666,215
+depender/210,211,212
+depénder/666,215
+depoñer/220,221,232,223,226,227,228,229
+depuxer/666,223,224,225
+depóñer/666,242
+depúxer/666,241
+deprender/210,211,212
+deprénder/666,215
+derreter/210,211,212
+derréter/666,215
+desabastecer/210,211,212
+desabastécer/666,215
+desadormecer/210,211,212
+desadormécer/666,215
+desafacer/220,221,232,223,228,229
+desafixer/666,223,224,225
+desafager/666,226
+desafar/666,227
+desafíxer/666,241
+desafáger/666,242
+desamecer/210,211,212
+desamécer/666,215
+desaparecer/210,211,212
+desaparécer/666,215
+desapoñer/220,221,232,223,226,227,228,229
+desapuxer/666,223,224,225
+desapóñer/666,242
+desapúxer/666,241
+desarrefecer/210,211,212
+desarrefécer/666,215
+desatender/210,211,212
+desaténder/666,215
+descender/210,211,212
+descénder/666,215
+deschoer/210,211,212
+deschóer/666,215
+descompoñer/220,221,232,223,226,227,228,229
+descompuxer/666,223,224,225
+decompóñer/666,242
+descompúxer/666,241
+descompracer/210,211,212
+descomprácer/666,215
+descoñecer/210,211,212
+descoñécer/666,215
+descontraer/210,211,212
+descontráer/666,215
+descorrer/210,211,212
+descórrer/666,215
+descoser/210,211,212
+descóser/666,215
+descrer/210,211,214
+desembravecer/210,211,212
+desembravécer/666,215
+desembrutecer/210,211,212
+desembrutécer/666,215
+desempecer/210,211,212
+desempécer/666,215
+desencoller/210,211,212
+desencóller/666,215
+desenfurecer/210,211,212
+desenfurécer/666,215
+desenmudecer/210,211,212
+desenmudécer/666,215
+desennobrecer/210,211,212
+desennobrécer/666,215
+desenrouquecer/210,211,212
+desenrouquécer/666,215
+desensandecer/210,211,212
+desensandécer/666,215
+desensoberbecer/210,211,212
+desensoberbécer/666,215
+desentebrecer/210,211,212
+desentebrécer/666,215
+desentender/210,211,212
+desenténder/666,215
+desentorpecer/210,211,212
+desentorpécer/666,215
+desentristecer/210,211,212
+desentristécer/666,215
+desentumecer/210,211,212
+desentumécer/666,215
+desenvolver/210,211,212
+desenvólver/666,215
+desescurecer/210,211,212
+desescurécer/666,215
+desesmorecer/210,211,212
+desesmorécer/666,215
+desfacer/220,221,232,223,228,229
+desfixer/666,223,224,225
+desfager/666,226
+desfar/666,227
+desfíxer/666,241
+desfáger/666,242
+desfalecer/210,211,212
+desfalécer/666,215
+desfavorecer/210,211,212
+desfavorécer/666,215
+desfortalecer/210,211,212
+desfortalécer/666,215
+desgornecer/210,211,212
+desgornécer/666,215
+desguarnecer/210,211,212
+desguarnécer/666,215
+desmerecer/210,211,212
+desmerécer/666,215
+desobedecer/210,211,212
+desobedécer/666,215
+despender/210,211,212
+despénder/666,215
+despracer/210,211,212
+desprácer/666,215
+desprender/210,211,212
+desprénder/666,215
+desprotexer/210,211,212
+desprotéxer/666,215
+destecer/210,211,212
+destécer/666,215
+destoller/210,211,212
+destóller/666,215
+destorcer/210,211,212
+destórcer/666,215
+desvanecer/210,211,212
+desvanécer/666,215
+deter/220,221,232,223,227,229
+detiver/666,223,224,225
+deteñer/666,226
+detiñer/666,226
+detíver/666,241
+detéñer/666,242
+detraer/210,211,212
+detráer/666,215
+devecer/210,211,212
+devécer/666,215
+devolver/210,211,212
+devólver/666,215
+discorrer/210,211,212
+discórrer/666,215
+disolver/210,211,212
+disólver/666,215
+dispoñer/220,221,232,223,226,227,228,229
+dispuxer/666,223,224,225
+dispóñer/666,242
+dispúxer/666,241
+distender/210,211,212
+disténder/666,215
+distraer/210,211,212
+distráer/666,215
+diverxer/210,211,212
+divérxer/666,215
+doer/210,211,212
+dóer/666,215
+embastecer/210,211,212
+embastécer/666,215
+embeber/210,211,212
+embéber/666,215
+embelecer/210,211,212
+embelécer/666,215
+embranquecer/210,211,212
+embranquécer/666,215
+embravecer/210,211,212
+embravécer/666,215
+embrutecer/210,211,212
+embrutécer/666,215
+emerxer/210,211,212
+emérxer/666,215
+empardecer/210,211,212
+empardécer/666,215
+emparvecer/210,211,212
+emparvécer/666,215
+empecer/210,211,212
+empécer/666,215
+empequenecer/210,211,212
+empequenécer/666,215
+emplastecer/210,211,212
+emplastécer/666,215
+empobrecer/210,211,212
+empobrécer/666,215
+empoñer/220,221,232,223,226,227,228,229
+empuxer/666,223,224,225
+empóñer/666,242
+empúxer/666,241
+emprender/210,211,212
+emprénder/666,215
+emputecer/210,211,212
+emputécer/666,215
+enaltecer/210,211,212
+enaltécer/666,215
+encalecer/210,211,212
+encalécer/666,215
+encalvecer/210,211,212
+encalvécer/666,215
+encampecer/210,211,212
+encampécer/666,215
+encandecer/210,211,212
+encandécer/666,215
+encarecer/210,211,212
+encarécer/666,215
+encher/210,211,212
+éncher/666,215
+encoller/210,211,212
+encóller/666,215
+endentecer/210,211,212
+endentécer/666,215
+endurecer/210,211,212
+endurécer/666,215
+enfebrecer/210,211,212
+enfebrécer/666,215
+enfraquecer/210,211,212
+enfraquécer/666,215
+enfurecer/210,211,212
+enfurécer/666,215
+engafecer/210,211,212
+engafécer/666,215
+engraecer/210,211,212
+engraécer/666,215
+engrandecer/210,211,212
+engrandécer/666,215
+engravecer/210,211,212
+engravécer/666,215
+enlentecer/210,211,212
+enlentécer/666,215
+enlouquecer/210,211,212
+enlouquécer/666,215
+enlourecer/210,211,212
+enlourécer/666,215
+enmagrecer/210,211,212
+enmagrécer/666,215
+enmestecer/210,211,212
+enmestécer/666,215
+enmocecer/210,211,212
+enmocécer/666,215
+enmudecer/210,211,212
+enmudécer/666,215
+ennegrecer/210,211,212
+ennegrécer/666,215
+ennobrecer/210,211,212
+ennobrécer/666,215
+enrarecer/210,211,212
+enrarécer/666,215
+enriquecer/210,211,212
+enriquécer/666,215
+enrouquecer/210,211,212
+enrouquécer/666,215
+enrudecer/210,211,212
+enrudécer/666,215
+ensandecer/210,211,212
+ensandécer/666,215
+ensoberbecer/210,211,212
+ensoberbécer/666,215
+ensombrecer/210,211,212
+ensombrécer/666,215
+entalecer/210,211,212
+entalécer/666,215
+entanguecer/210,211,212
+entanguécer/666,215
+entebrecer/210,211,212
+entebrécer/666,215
+entender/210,211,212
+enténder/666,215
+entenrecer/210,211,212
+entenrécer/666,215
+entolecer/210,211,212
+entolécer/666,215
+entorpecer/210,211,212
+entorpécer/666,215
+entrecocer/210,211,212
+entrecócer/666,215
+entrecoller/210,211,212
+entrecóller/666,215
+entremeter/210,211,212
+entreméter/666,215
+entretecer/210,211,212
+entretécer/666,215
+entreter/220,221,232,223,227,229
+entretiver/666,223,224,225
+entreteñer/666,226
+entretiñer/666,226
+entretíver/666,241
+entretéñer/666,242
+entretoller/210,211,212
+entretóller/666,215
+entrever/220,221,232,223,227,228,229
+entrevir/666,223,224,235
+entrevexer/666,226
+entrevéxer/666,242
+entristecer/210,211,212
+entristécer/666,215
+entumecer/210,211,212
+entumécer/666,215
+envaidecer/210,211,212
+envaidécer/666,215
+envellecer/210,211,212
+envellécer/666,215
+enverdecer/210,211,212
+enverdécer/666,215
+envilecer/210,211,212
+envilécer/666,215
+envolver/210,211,212
+envólver/666,215
+enxordecer/210,211,212
+enxordécer/666,215
+erguer/210,211,212
+érguer/666,215
+esborrexer/210,211,212
+esborréxer/666,215
+escarnecer/210,211,212
+escarnécer/666,215
+esclarecer/210,211,212
+esclarécer/666,215
+escoller/210,211,212
+escóller/666,215
+esconder/210,211,212
+escónder/666,215
+escorrer/210,211,212
+escórrer/666,215
+escurecer/210,211,212
+escurécer/666,215
+esfender/210,211,212
+esfénder/666,215
+esgarecer/210,211,212
+esgarécer/666,215
+eslumecer/210,211,212
+eslumécer/666,215
+esmorecer/210,211,212
+esmorécer/666,215
+esparexer/210,211,212
+esparéxer/666,215
+espavorecer/210,211,212
+espavorécer/666,215
+espremer/210,211,212
+esprémer/666,215
+esquecer/210,211,212
+esquécer/666,215
+estabelecer/210,211,212
+estabelécer/666,215
+establecer/210,211,212
+establécer/666,215
+estarrecer/210,211,212
+estarrécer/666,215
+estender/210,211,212
+esténder/666,215
+estorcer/210,211,212
+estórcer/666,215
+estreitecer/210,211,212
+estreitécer/666,215
+estrelecer/210,211,212
+estrelécer/666,215
+estremecer/210,211,212
+estremécer/666,215
+esvaecer/210,211,212
+esvaécer/666,215
+esvaer/210,211,212
+esváer/666,215
+exceder/210,211,212
+excéder/666,215
+exercer/210,211,212
+exércer/666,215
+expeler/210,211,212
+expéler/666,215
+expender/210,211,212
+expénder/666,215
+expoñer/220,221,232,223,226,227,228,229
+expuxer/666,223,224,225
+expóñer/666,242
+expúxer/666,241
+extraer/210,211,212
+extráer/666,215
+facer/220,221,222,223,228,229
+fixer/666,223,224,225
+fager/666,226
+far/666,227
+fácer/666,240
+fíxer/666,241
+fáger/666,242
+falecer/210,211,212
+falécer/666,215
+favorecer/210,211,212
+favorécer/666,215
+feder/210,211,212
+féder/666,215
+fender/210,211,212
+fénder/666,215
+fenecer/210,211,212
+fenécer/666,215
+ferver/210,211,212
+férver/666,215
+florecer/210,211,212
+florécer/666,215
+foder/210,211,212
+fóder/666,215
+fornecer/210,211,212
+fornécer/666,215
+fortalecer/210,211,212
+fortalécer/666,215
+gorecer/210,211,212
+gorécer/666,215
+gornecer/210,211,212
+gornécer/666,215
+guarecer/210,211,212
+guarécer/666,215
+guarnecer/210,211,212
+guarnécer/666,215
+haber/220,221,222,223,227,228,229
+houber/666,223,224,225
+haxer/666,226
+háber/666,240
+hóuber/666,241
+háxer/666,242
+humedecer/210,211,212
+humedécer/666,215
+impeler/210,211,212
+impéler/666,215
+impoñer/220,221,232,223,226,227,228,229
+impuxer/666,223,224,225
+impóñer/666,242
+impúxer/666,241
+incorrer/210,211,212
+incórrer/666,215
+indispoñer/220,221,232,223,226,227,228,229
+indispuxer/666,223,224,225
+indispóñer/666,242
+indispúxer/666,241
+interceder/210,211,212
+intercéder/666,215
+interpoñer/220,221,232,223,226,227,228,229
+interpuxer/666,223,224,225
+interpóñer/666,242
+interpúxer/666,241
+interromper/210,211,212
+interrómper/666,215
+inverter/210,211,212
+invérter/666,215
+irromper/210,211,212
+irrómper/666,215
+lamber/210,211,212
+lámber/666,215
+languidecer/210,211,212
+languidécer/666,215
+ler/210,211,213
+levedecer/210,211,212
+levedécer/666,215
+madurecer/210,211,212
+madurécer/666,215
+malcomer/210,211,212
+malcómer/666,215
+maltraer/210,211,212
+maltráer/666,215
+malvender/210,211,212
+malvénder/666,215
+manter/220,221,232,223,227,229
+mantiver/666,223,224,225
+manteñer/666,226
+mantiñer/666,226
+mantíver/666,241
+mantéñer/666,242
+marelecer/210,211,212
+marelécer/666,215
+merecer/210,211,212
+merécer/666,215
+meter/210,211,212
+méter/666,215
+mexer/210,211,212
+méxer/666,215
+moer/210,211,212
+móer/666,215
+morder/210,211,212
+mórder/666,215
+morrer/210,211,212
+mórrer/666,215
+mover/210,211,212
+móver/666,215
+nacer/210,211,212
+nácer/666,215
+obedecer/210,211,212
+obedécer/666,215
+obter/220,221,232,223,227,229
+obtiver/666,223,224,225
+obteñer/666,226
+obtiñer/666,226
+obtíver/666,241
+obtéñer/666,242
+ocorrer/210,211,212
+ocórrer/666,215
+ofender/210,211,212
+ofénder/666,215
+ofrecer/210,211,212
+ofrécer/666,215
+opoñer/220,221,232,223,226,227,228,229
+opuxer/666,223,224,225
+opóñer/666,242
+opúxer/666,241
+pacer/210,211,212
+pácer/666,215
+padecer/210,211,212
+padécer/666,215
+palidecer/210,211,212
+palidécer/666,215
+parecer/210,211,212
+parécer/666,215
+pender/210,211,212
+pénder/666,215
+percorrer/210,211,212
+percórrer/666,215
+perder/210,211,212
+pérder/666,215
+perecer/210,211,212
+perécer/666,215
+permanecer/210,211,212
+permanécer/666,215
+pertencer/210,211,212
+perténcer/666,215
+perverter/210,211,212
+pervérter/666,215
+poder/220,221,222,223,227,228,229
+puider/666,223,224,225
+poider/666,226
+póder/666,240
+púider/666,241
+póider/666,242
+podrecer/210,211,212
+podrécer/666,215
+poñer/220,221,222,223,226,227,228,229
+puxer/666,223,224,225
+póñer/666,240,242
+púxer/666,241
+pospoñer/220,221,232,223,226,227,228,229
+pospuxer/666,223,224,225
+pospóñer/666,242
+pospúxer/666,241
+pracer/220,221,222,223,226,227,228,229
+prouguer/666,223,224,225
+prácer/666,240,242
+próuger/666,241
+precaver/210,211,212
+precáver/666,215
+preceder/210,211,212
+precéder/666,215
+predispoñer/220,221,232,223,226,227,228,229
+predispuxer/666,223,224,225
+predispóñer/666,242
+predispúxer/666,241
+preestabelecer/210,211,212
+preestabelécer/666,215
+preestablecer/210,211,212
+preestablécer/666,215
+premer/210,211,212
+prémer/666,215
+premorrer/210,211,212
+premórrer/666,215
+prender/210,211,212
+prénder/666,215
+presupoñer/220,221,232,223,226,227,228,229
+presupuxer/666,223,224,225
+presupóñer/666,242
+presupúxer/666,241
+pretender/210,211,212
+preténder/666,215
+prevalecer/210,211,212
+prevalécer/666,215
+prever/220,221,232,223,227,228,229
+previr/666,223,224,235
+prevexer/666,226
+prevéxer/666,242
+proceder/210,211,212
+procéder/666,215
+proer/210,211,212
+próer/666,215
+prometer/210,211,212
+prométer/666,215
+promover/210,211,212
+promóver/666,215
+propeler/210,211,212
+propéler/666,215
+propender/210,211,212
+propénder/666,215
+propoñer/220,221,232,223,226,227,228,229
+propuxer/666,223,224,225
+propóñer/666,242
+propúxer/666,241
+prorromper/210,211,212
+prorrómper/666,215
+protexer/210,211,212
+protéxer/666,215
+prover/220,221,232,223,227,228,229,211,235
+provexer/666,226
+provéxer/666,242
+quecer/210,211,212
+quécer/666,215
+querer/220,221,222,223,227,228,229
+quixer/666,223,224,225
+queirer/666,226
+quérer/666,240
+quíxer/666,241
+quéirer/666,242
+raer/210,211,212
+ráer/666,215
+rarefacer/220,221,232,223,228,229
+rarefixer/666,223,224,225
+rarefager/666,226
+rarefar/666,227
+rarefíxer/666,241
+rarefáger/666,242
+reabastecer/210,211,212
+reabastécer/666,215
+reabsorber/210,211,212
+reabsórber/666,215
+reaparecer/210,211,212
+reaparécer/666,215
+rebater/210,211,212
+rebáter/666,215
+recaer/210,211,212
+recáer/666,215
+recender/210,211,212
+recénder/666,215
+recocer/210,211,212
+recócer/666,215
+recoller/210,211,212
+recóller/666,215
+recompoñer/220,221,232,223,226,227,228,229
+recompuxer/666,223,224,225
+recompóñer/666,242
+recompúxer/666,241
+recoñecer/210,211,212
+recoñécer/666,215
+reconverter/210,211,212
+reconvérter/666,215
+recorrer/210,211,212
+recórrer/666,215
+recoser/210,211,212
+recóser/666,215
+reencher/210,211,212
+reéncher/666,215
+refacer/220,221,232,223,228,229
+refixer/666,223,224,225
+refager/666,226
+refar/666,227
+refíxer/666,241
+refáger/666,242
+refender/210,211,212
+refénder/666,215
+referver/210,211,212
+reférver/666,215
+reflorecer/210,211,212
+reflorécer/666,215
+reimpoñer/220,221,232,223,226,227,228,229
+reimpuxer/666,223,224,225
+reimpóñer/666,242
+reimpúxer/666,241
+relamber/210,211,212
+relámber/666,215
+reler/210,211,214
+remanecer/210,211,212
+remanécer/666,215
+remexer/210,211,212
+reméxer/666,215
+remoer/210,211,212
+remóer/666,215
+remorder/210,211,212
+remórder/666,215
+remover/210,211,212
+remóver/666,215
+renacer/210,211,212
+renácer/666,215
+render/210,211,212
+rénder/666,215
+renxer/210,211,212
+rénxer/666,215
+repeler/210,211,212
+repéler/666,215
+repoñer/220,221,232,223,226,227,228,229
+repuxer/666,223,224,225
+repóñer/666,242
+repúxer/666,241
+reprender/210,211,212
+reprénder/666,215
+requecer/210,211,212
+requécer/666,215
+resolver/210,211,212
+resólver/666,215
+resorber/210,211,212
+resórber/666,215
+resplandecer/210,211,212
+resplandécer/666,215
+responder/210,211,212
+respónder/666,215
+restabelecer/210,211,212
+restabelécer/666,215
+restablecer/210,211,212
+restablécer/666,215
+reter/220,221,232,223,227,229
+retiver/666,223,224,225
+reteñer/666,226
+retiñer/666,226
+retíver/666,241
+retéñer/666,242
+retorcer/210,211,212
+retórcer/666,215
+retraer/210,211,212
+retráer/666,215
+retremer/210,211,212
+retrémer/666,215
+retroceder/210,211,212
+retrocéder/666,215
+retrotraer/210,211,212
+retrotráer/666,215
+retrovender/210,211,212
+retrovénder/666,215
+revellecer/210,211,212
+revellécer/666,215
+revender/210,211,212
+revénder/666,215
+rever/220,221,232,223,227,228,229
+revir/666,223,224,235
+revexer/666,226
+revéxer/666,242
+reverdecer/210,211,212
+reverdécer/666,215
+reverter/210,211,212
+revérter/666,215
+revolver/210,211,212
+revólver/666,215
+rexer/210,211,212
+réxer/666,215
+rexuvenecer/210,211,212
+rexuvenécer/666,215
+robustecer/210,211,212
+robustécer/666,215
+roer/210,211,212
+róer/666,215
+romper/210,211,212
+rómper/666,215
+saber/220,221,222,223,227,228,229
+souber/666,223,224,225
+saiber/666,226
+sáber/666,240
+sóuber/666,241
+sáiber/666,242
+satisfacer/220,221,232,223,228,229
+satisfixer/666,223,224,225
+satisfager/666,226
+satisfar/666,227
+satisfíxer/666,241
+satisfáger/666,242
+ser/220,221,222,223,226,227,229
+erer/226
+for/666,223,224,225
+sexer/666,226
+sobreentender/210,211,212
+sobreenténder/666,215
+sobreexpoñer/220,221,232,223,226,227,228,229
+sobreexpuxer/666,223,224,225
+sobreexpóñer/666,242
+sobreexpúxer/666,241
+sobreser/210,211,214
+socorrer/210,211,212
+socórrer/666,215
+soerguer/210,211,212
+soérguer/666,215
+somerxer/210,211,212
+somérxer/666,215
+someter/210,211,212
+sométer/666,215
+sorber/210,211,212
+sórber/666,215
+sorprender/210,211,212
+sorprénder/666,215
+soster/220,221,232,223,227,229
+sostiver/666,223,224,225
+sosteñer/666,226
+sostiñer/666,226
+sostíver/666,241
+sostéñer/666,242
+subexpoñer/220,221,232,223,226,227,228,229
+subexpuxer/666,223,224,225
+subexpóñer/666,242
+subexpúxer/666,241
+subtender/210,211,212
+subténder/666,215
+subtraer/210,211,212
+subtráer/666,215
+subverter/210,211,212
+subvérter/666,215
+suceder/210,211,212
+sucéder/666,215
+superpoñer/220,221,232,223,226,227,228,229
+superpuxer/666,223,224,225
+superpóñer/666,242
+superpúxer/666,241
+supoñer/220,221,232,223,226,227,228,229
+supuxer/666,223,224,225
+supóñer/666,242
+supúxer/666,241
+suspender/210,211,212
+suspénder/666,215
+tanguer/210,211,212
+tánguer/666,215
+tanxer/210,211,212
+tánxer/666,215
+tecer/210,211,212
+técer/666,215
+temer/210,211,212
+témer/666,215
+tender/210,211,212
+ténder/666,215
+ter/220,221,222,223,227,229
+tiver/666,223,224,225
+teñer/666,226
+tiñer/666,226
+tíver/666,241
+téñer/666,242
+toller/210,211,212
+tóller/666,215
+torcer/210,211,212
+tórcer/666,215
+traer/220,221,222,223,226,227,228,229
+trouxer/666,223,224,225
+tráer/666,240,242
+tróuxer/666,241
+transcender/210,211,212
+transcénder/666,215
+transcorrer/210,211,212
+transcórrer/666,215
+trasler/210,211,214
+traspoñer/220,221,232,223,226,227,228,229
+traspuxer/666,223,224,225
+traspóñer/666,242
+traspúxer/666,241
+tremer/210,211,212
+trémer/666,215
+tumefacer/220,221,232,223,228,229
+tumefixer/666,223,224,225
+tumefager/666,226
+tumefar/666,227
+tumefíxer/666,241
+tumefáger/666,242
+valer/220,221,222,223,224,225,227,228,229,50
+valler/666,226,50
+váler/666,240,241,50
+váller/666,242,50
+varrer/210,211,212
+várrer/666,215
+vencer/210,211,212
+véncer/666,215
+vender/210,211,212
+vénder/666,215
+ver/220,221,222,223,227,228,229
+vir/666,223,224,225
+vexer/666,226
+véxer/666,242
+verquer/210,211,212
+vérquer/666,215
+verter/210,211,212
+vérter/666,215
+volver/210,211,212
+vólver/666,215
+xacer/210,211,212
+xácer/666,215
+xemer/210,211,212
+xémer/666,215
+xoecer/210,211,212
+xoécer/666,215
+xustapoñer/220,221,232,223,226,227,228,229
+xustapuxer/666,223,224,225
+xustapóñer/666,242
+xustapúxer/666,241
+abolir/300,301
+abólir/666,302
+ábrir/666,302
+abrir/300,301
+abúrrir/666,302
+aburrir/300,301
+acubrir/300,314
+acúbrir/666,315
+acobrir/666,316
+acóbrir/666,317
+acudir/300,314
+acúdir/666,315
+acodir/666,316
+acódir/666,317
+adherir/300,320
+adhirir/666,321,323
+adhírir/666,322,324
+ádir/666,302
+adir/300,301
+admítir/666,302
+admitir/300,301
+adquírir/666,302
+adquirir/300,301
+adscríbir/666,302
+adscribir/300,301
+adúcir/666,302
+aducir/300,301
+advertir/300,320
+advirtir/666,321,323
+advírtir/666,322,324
+advir/340,341
+adviñer/666,341,343,344
+aferir/300,320
+afirir/666,321,323
+afírir/666,322,324
+aflíxir/666,302
+aflixir/300,301
+afluír/313
+afúndir/666,302
+afundir/300,301
+agredir/300,320
+agridir/666,321,323
+agrídir/666,322,324
+alúdir/666,302
+aludir/300,301
+apercíbir/666,302
+apercibir/300,301
+apláudir/666,302
+aplaudir/300,301
+argüír/313
+arrepentir/300,320
+arrepintir/666,321,323
+arrepíntir/666,322,324
+asentir/300,320,321
+aséntir/666,322
+asintir/666,323
+asíntir/666,324
+ásir/666,302
+asir/300,301
+asístir/666,302
+asistir/300,301
+aspérxir/666,302
+asperxir/300,301
+astrínxir/666,302
+astrinxir/300,301
+asúmir/666,302
+asumir/300,301
+atínxir/666,302
+atinxir/300,301
+atribuír/313
+atuír/313
+avir/340,341
+aviñer/666,341,343,344
+balbúcir/666,302
+balbucir/300,301
+bendicir/300,301,335,336
+bendícir/666,302
+brándir/666,302
+brandir/300,301
+brúnir/666,302
+brunir/300,301
+bulir/300,314
+búlir/666,315
+bolir/666,316
+bólir/666,317
+cáltrir/666,302
+caltrir/300,301
+cárpir/666,302
+carpir/300,301
+chuspir/300,314
+chúspir/666,315
+chospir/666,316
+chóspir/666,317
+cínguir/666,302
+cinguir/300,301
+cínxir/666,302
+cinxir/300,301
+circunscríbir/666,302
+circunscribir/300,301
+coexístir/666,302
+coexistir/300,301
+cohíbir/666,302
+cohibir/300,301
+coincídir/666,302
+coincidir/300,301
+colídir/666,302
+colidir/300,301
+colíxir/666,302
+colixir/300,301
+comedir/300,320
+comidir/666,321,323
+comídir/666,322,324
+compártir/666,302
+compartir/300,301
+competir/300,320
+compitir/666,321,323
+compítir/666,322,324
+comprímir/666,302
+comprimir/300,301
+compúnxir/666,302
+compunxir/300,301
+concernir/300,320
+concirnir/666,321,323
+concírnir/666,322,324
+concíbir/666,302
+concibir/300,301
+concluír/313
+condúcir/666,302
+conducir/300,301
+conferir/300,320
+confirir/666,321
+confírir/666,323
+confluír/313
+confúndir/666,302
+confundir/300,301
+conseguir/300,320,321
+conséguir/666,322
+consiguir/666,323
+consíguir/666,324
+consentir/300,320,321
+conséntir/666,322
+consintir/666,323
+consíntir/666,324
+consístir/666,302
+consistir/300,301
+constituír/313
+constrínxir/666,302
+constrinxir/300,301
+construír/313
+consúmir/666,302
+consumir/300,301
+contradicir/335,336,337,338
+contradixer/666,338,339
+contravir/340,341
+contraviñer/666,341,343,344
+contribuír/313
+convir/340,341
+conviñer/666,341,343,344
+convívir/666,302
+convivir/300,301
+conxunguir/300,314
+conxúnguir/666,315
+conxonguir/666,316
+conxónguir/666,317
+corríxir/666,302
+corrixir/300,301
+cubrir/300,314
+cúbrir/666,315
+cobrir/666,316
+cóbrir/666,317
+cúmprir/666,302
+cumprir/300,301
+cómpre/100,103,104
+cómpren/100,103,104
+cúrtir/666,302
+curtir/300,301
+cuspir/300,314
+cúspir/666,315
+cospir/666,316
+cóspir/666,317
+decídir/666,302
+decidir/300,301
+dedúcir/666,302
+deducir/300,301
+deferir/300,320
+defirir/666,321,323
+defírir/666,322,324
+defínir/666,302
+definir/300,301
+deglútir/666,302
+deglutir/300,301
+delínquir/666,302
+delinquir/300,301
+denégrir/666,302
+denegrir/300,301
+depártir/666,302
+departir/300,301
+deprímir/666,302
+deprimir/300,301
+derruír/313
+desapedir/300,320
+desapidir/666,321,323
+desapídir/666,322,324
+desasístir/666,302
+desasistir/300,301
+desavir/340,341
+desaviñer/666,341,343,344
+desbáldir/666,302
+desbaldir/300,301
+descinguir/666,302
+descínguir/300,301
+descolórir/666,302
+descolorir/300,301
+descomedir/300,320
+descomidir/666,321,323
+descomídir/666,322,324
+descomprímir/666,302
+descomprimir/300,301
+desconvir/340,341
+desconviñer/666,341,343,344
+descríbir/666,302
+describir/300,301
+descubrir/300,314
+descúbrir/666,315
+descobrir/666,316
+descóbrir/666,317
+desdecir/335,336,337,338
+desdícir/666,338,339
+desempedérnir/666,302
+desempedernir/300,301
+desentúpir/666,302
+desentupir/300,301
+desfrúncir/666,302
+desfruncir/300,301
+desíngrir/666,302
+desingrir/300,301
+desinhíbir/666,302
+desinhibir/300,301
+desístir/666,302
+desistir/300,301
+deslucir/300,314
+deslúcir/666,315
+deslocir/666,316
+deslócir/666,317
+desmentir/300,320,321
+desméntir/666,322
+desmintir/666,323
+desmíntir/666,324
+desobstruír/313
+desoír/313
+despedir/300,320
+despidir/666,321,323
+despídir/666,322,324
+despir/300,320
+dispir/666,321,323
+díspir/666,322,324
+desposuír/313
+despulir/300,314
+despúlir/666,315
+despolir/666,316
+despólir/666,317
+desrevestir/300,320
+desrevistir/666,321,323
+desrevístir/666,322,324
+destínguir/666,302
+destinguir/300,301
+destínxir/666,302
+destinxir/300,301
+destituír/313
+destruír/313
+desúnir/666,302
+desunir/300,301
+desurdir/300,314
+desúrdir/666,315
+desordir/666,316
+desórdir/666,317
+desvestir/300,320
+desvistir/666,321,323
+desvístir/666,322,324
+desxunguir/300,314
+desxúnguir/666,315
+desxonguir/666,316
+desxónguir/666,317
+detérxir/666,302
+deterxir/300,301
+devir/340,341
+deviñer/666,341,343,344
+dicir/334,336,337,338
+dixer/666,338,339
+diferir/300,320
+difirir/666,321,323
+difírir/666,322,324
+difluír/313
+difúndir/666,302
+difundir/300,301
+diluír/313
+diminuír/313
+dimítir/666,302
+dimitir/300,301
+dirímir/666,302
+dirimir/300,301
+diríxir/666,302
+dirixir/300,301
+discernir/300,320
+discirnir/666,321,323
+discírnir/666,322,324
+discútir/666,302
+discutir/300,301
+disentir/300,320,321
+diséntir/666,322
+disintir/666,323
+disíntir/666,324
+distínguir/666,302
+distinguir/300,301
+distribuír/313
+disuádir/666,302
+disuadir/300,301
+divertir/300,320
+divirtir/666,321,323
+divírtir/666,322,324
+divídir/666,302
+dividir/300,301
+dixerir/300,320
+dixirir/666,321,323
+dixírir/666,322,324
+durmir/300,314
+dúrmir/666,315
+dormir/666,316
+dórmir/666,317
+efluír/313
+elídir/666,302
+elidir/300,301
+elíxir/666,302
+elixir/300,301
+elúdir/666,302
+eludir/300,301
+embútir/666,302
+embutir/300,301
+emítir/666,302
+emitir/300,301
+empedérnir/666,302
+empedernir/300,301
+encubrir/300,314
+encúbrir/666,315
+encobrir/666,316
+encóbrir/666,317
+engádir/666,302
+engadir/300,301
+engulir/300,314
+engúlir/666,315
+engolir/666,316
+engólir/666,317
+ensúmir/666,302
+ensumir/300,301
+entreábrir/666,302
+entreabrir/300,301
+entrelucir/300,314
+entrelúcir/666,315
+entrelocir/666,316
+entrelócir/666,317
+entreoír/313
+entúpir/666,302
+entupir/300,301
+enxerir/300,320
+enxirir/666,321,323
+enxírir/666,322,324
+eríxir/666,302
+erixir/300,301
+escándir/666,302
+escandir/300,301
+escapúlir/666,302
+escapulir/300,301
+escíndir/666,302
+escindir/300,301
+escríbir/666,302
+escribir/300,301
+escudir/300,314
+escúdir/666,315
+escodir/666,316
+escódir/666,317
+escúlpir/666,302
+esculpir/300,301
+esgrímir/666,302
+esgrimir/300,301
+esíxir/666,302
+esixir/300,301
+esluír/313
+espelir/300,320
+espilir/666,321,323
+espílir/666,322,324
+espir/300,320
+ispir/666,321,323
+íspir/666,322,324
+estatuír/313
+estrínxir/666,302
+estrinxir/300,301
+evádir/666,302
+evadir/300,301
+excluír/313
+exhíbir/666,302
+exhibir/300,301
+exímir/666,302
+eximir/300,301
+exístir/666,302
+existir/300,301
+expándir/666,302
+expandir/300,301
+expedir/300,320
+expidir/666,321,323
+expídir/666,322,324
+expúnxir/666,302
+expunxir/300,301
+extínguir/666,302
+extinguir/300,301
+fálir/666,302
+falir/300,301
+ferir/300,320,321
+férir/666,322
+firir/666,323
+fírir/666,324
+fínxir/666,302
+finxir/300,301
+fluír/313
+frítir/666,302
+fritir/300,301
+fríxir/666,302
+frixir/300,301
+fúlxir/666,302
+fulxir/300,301
+fúndir/666,302,315
+fundir/300,301,314
+fuxir/300,314
+fúxir/666,315
+foxir/666,316
+fóxir/666,317
+gánir/666,302
+ganir/300,301
+garántir/666,302
+garantir/300,301
+górir/666,302
+gorir/300,301
+gríñir/666,302
+griñir/300,301
+grúñir/666,302
+gruñir/300,301
+guárir/666,302
+guarir/300,301
+imbuír/313
+impártir/666,302
+impartir/300,301
+impedir/300,320
+impidir/666,321,323
+impídir/666,322,324
+imprímir/666,302
+imprimir/300,301
+incídir/666,302
+incidir/300,301
+incínir/666,302
+incinir/300,301
+incluír/313
+incúmbir/666,302
+incumbir/300,301
+incúmprir/666,302
+incumprir/300,301
+indúcir/666,302
+inducir/300,301
+inferir/300,320
+infirir/666,321,323
+infírir/666,322,324
+inflíxir/666,302
+inflixir/300,301
+influír/313
+infrínxir/666,302
+infrinxir/300,301
+infúndir/666,302
+infundir/300,301
+íngrir/666,302
+ingrir/300,301
+inhíbir/666,302
+inhibir/300,301
+inmíscir/666,302
+inmiscir/300,301
+inquírir/666,302
+inquirir/300,301
+inscríbir/666,302
+inscribir/300,301
+inscúlpir/666,302
+insculpir/300,301
+inserir/300,320
+insirir/666,321,323
+insírir/666,322,324
+insístir/666,302
+insistir/300,301
+instituír/313
+instruír/313
+insúrxir/666,302
+insurxir/300,301
+interferir/300,320
+interfirir/666,321,323
+interfírir/666,322,324
+intervir/340,341
+interviñer/66,341,343,344
+introdúcir/666,302
+introducir/300,301
+intuír/313
+invádir/666,302
+invadir/300,301
+investir/300,320
+invistir/666,321,323
+invístir/666,322,324
+inxerir/300,320
+inxirir/666,321,323
+inxírir/666,322,324
+ir/330,331
+for/666,331,332
+vair/666,333
+lánxir/666,302
+lanxir/300,301
+látir/666,302
+latir/300,301
+lucir/300,314
+lúcir/666,315
+locir/666,316
+lócir/666,317
+lúdrir/666,302
+ludrir/300,301
+luír/313
+maldicir/300,301,335,336
+maldícir/666,302
+malferir/300,320,321
+malférir/666,322
+malfirir/666,323
+malfírir/666,324
+malpárir/666,309
+malparir/300,308
+malvívir/666,302
+malvivir/300,301
+mánir/666,302
+manir/300,301
+manumítir/666,302
+manumitir/300,301
+manuscríbir/666,302
+manuscribir/300,301
+mázmir/666,302
+mazmir/300,301
+medir/300,320
+midir/666,321,323
+mídir/666,322,324
+mentir/300,320,321
+méntir/666,322
+mintir/666,323
+míntir/666,324
+mulir/300,314
+múlir/666,315
+molir/666,316
+mólir/666,317
+munguir/300,314
+múnguir/666,315
+monguir/666,316
+mónguir/666,317
+muxir/300,314
+múxir/666,315
+moxir/666,316
+móxir/666,317
+nútrir/666,302
+nutrir/300,301
+obstruír/313
+ocluír/313
+oír/313
+omítir/666,302
+omitir/300,301
+oprímir/666,302
+oprimir/300,301
+óuvir/666,307
+ouvir/300,306
+párir/666,309
+parir/300,308
+pártir/666,302
+partir/300,301
+pedir/300,320
+pidir/666,321,323
+pídir/666,322,324
+percíbir/666,302
+percibir/300,301
+percútir/666,302
+percutir/300,301
+permítir/666,302
+permitir/300,301
+perquírir/666,302
+perquirir/300,301
+perseguir/300,320,321
+perséguir/666,322
+persiguir/666,323
+persíguir/666,324
+persístir/666,302
+persistir/300,301
+persuádir/666,302
+persuadir/300,301
+posuír/313
+preconcíbir/666,302
+preconcibir/300,301
+predicir/335,336,337,338
+predixer/666,338,339
+preelíxir/666,302
+preelixir/300,301
+preexístir/666,302
+preexistir/300,301
+preferir/300,320
+prefirir/666,321,323
+prefírir/666,322,324
+prescíndir/666,302
+prescindir/300,301
+prescríbir/666,302
+prescribir/300,301
+presentir/300,320,321
+preséntir/666,322
+presintir/666,323
+presíntir/666,324
+presídir/666,302
+presidir/300,301
+presúmir/666,302
+presumir/300,301
+preterir/300,320
+pretirir/666,321,323
+pretírir/666,322,324
+previr/340,341
+previñer/666,341,343,344
+prodúcir/666,302
+producir/300,301
+proferir/300,320
+profirir/666,321,323
+profírir/666,322,324
+prohíbir/666,302
+prohibir/300,301
+proscríbir/666,302
+proscribir/300,301
+proseguir/300,320,321
+proséguir/666,322
+prosiguir/666,323
+prosíguir/666,324
+prostituír/313
+provir/340,341
+proviñer/666,341,343,344
+pruír/313
+puír/313
+pulir/300,314
+púlir/666,315
+polir/666,316
+pólir/666,317
+púnir/666,302
+punir/300,301
+reábrir/666,302
+reabrir/300,301
+readmítir/666,302
+readmitir/300,301
+reasúmir/666,302
+reasumir/300,301
+rebíxir/666,302
+rebixir/300,301
+rebulir/300,314
+rebúlir/666,315
+rebolir/666,316
+rebólir/666,317
+rechúmir/666,302
+rechumir/300,301
+recíbir/666,302
+recibir/300,301
+recluír/313
+recondúcir/666,302
+reconducir/300,301
+reconstituír/313
+reconstruír/313
+reconvir/340,341
+reconviñer/666,341,343,344
+recorríxir/666,302
+recorrixir/300,301
+recubrir/300,314
+recúbrir/666,315
+recobrir/666,316
+recóbrir/666,317
+redargüír/313
+redefínir/666,302
+redefinir/300,301
+redescubrir/300,314
+redescúbrir/666,315
+redescobrir/666,316
+redescóbrir/666,317
+redímir/666,302
+redimir/300,301
+redistribuír/313
+redúcir/666,302
+reducir/300,301
+reelíxir/666,302
+reelixir/300,301
+reemítir/666,302
+reemitir/300,301
+reescríbir/666,302
+reescribir/300,301
+reexpedir/300,320
+reexpidir/666,321,323
+reexpídir/666,322,324
+referir/300,320
+refirir/666,321,323
+refírir/666,322,324
+reflectir/300,320
+reflictir/666,321,323
+reflíctir/666,322,324
+refluír/313
+refúcir/666,302
+refucir/300,301
+refúlxir/666,302
+refulxir/300,301
+refúndir/666,302
+refundir/300,301
+reimprímir/666,302
+reimprimir/300,301
+reincídir/666,302
+reincidir/300,301
+reinscríbir/666,302
+reinscribir/300,301
+reinserir/300,320
+reinsirir/666,321,323
+reinsírir/666,322,324
+reintrodúcir/666,302
+reintroducir/300,301
+reinvestir/300,320
+reinvistir/666,321,323
+reinvístir/666,322,324
+relucir/300,314
+relúcir/666,315
+relocir/666,316
+relócir/666,317
+remítir/666,302
+remitir/300,301
+repártir/666,302
+repartir/300,301
+repercútir/666,302
+repercutir/300,301
+repetir/300,320
+repitir/666,321,323
+repítir/666,322,324
+reprímir/666,302
+reprimir/300,301
+reprodúcir/666,302
+reproducir/300,301
+requírir/666,302
+requirir/300,301
+resárcir/666,302
+resarcir/300,301
+rescíndir/666,302
+rescindir/300,301
+resentir/300,320,321
+reséntir/666,322
+resintir/666,323
+resíntir/666,324
+resídir/666,302
+residir/300,301
+resístir/666,302
+resistir/300,301
+restituír/313
+restrínxir/666,302
+restrinxir/300,301
+resúmir/666,302
+resumir/300,301
+retínguir/666,302
+retinguir/300,301
+retínxir/666,302
+retinxir/300,301
+retradúcir/666,302
+retraducir/300,301
+retransmítir/666,302
+retransmitir/300,301
+retribuír/313
+reunir/300,305
+revestir/300,320
+revistir/666,321,323
+revístir/666,322,324
+revívir/666,302
+revivir/300,301
+rexurdir/300,314
+rexúrdir/666,7315
+rexordir/666,316
+rexórdir/666,317
+rir/300,303
+rúbir/666,302
+rubir/300,301
+rústrir/666,302
+rustrir/300,301
+ruxir/300,314
+rúxir/666,315
+roxir/666,316
+róxir/666,317
+sacudir/300,314
+sacúdir/666,315
+sacodir/666,316
+sacódir/666,317
+saír/313
+salferir/300,320,321
+salférir/666,322
+salfirir/666,323
+salfírir/666,324
+sedúcir/666,302
+seducir/300,301
+seguir/300,320,321
+séguir/666,322
+siguir/666,323
+síguir/666,324
+sentir/300,320,321
+séntir/666,322
+sintir/666,323
+síntir/666,324
+servir/300,320,321
+sérvir/666,322
+sirvir/666,323
+sírvir/666,324
+sobreimprímir/666,302
+sobreimprimir/300,301
+sobresaír/313
+sobrescríbir/666,302
+sobrescribir/300,301
+sobrevir/340,341
+sobreviñer/666,341,343,344
+sobrevívir/666,302
+sobrevivir/300,301
+sorrir/300,304
+subdivídir/666,302
+subdividir/300,301
+subir/300,314
+súbir/666,315
+sobir/666,316
+sóbir/666,317
+subscríbir/666,302
+subscribir/300,301
+subseguir/300,320,321
+subséguir/666,322
+subsiguir/666,323
+subsíguir/666,324
+subsístir/666,302
+subsistir/300,301
+substituír/313
+subsúmir/666,302
+subsumir/300,301
+sucúmbir/666,302
+sucumbir/300,301
+sufrir/300,314
+súfrir/666,315
+sofrir/666,316
+sófrir/666,317
+sumir/300,314
+súmir/666,315
+somir/666,316
+sómir/666,317
+súplir/666,302
+suplir/300,301
+suprímir/666,302
+suprimir/300,301
+suxerir/300,320
+suxirir/666,321,323
+suxírir/666,322,324
+telediríxir/666,302
+teledirixir/300,301
+tínguir/666,302
+tinguir/300,301
+tínxir/666,302
+tinxir/300,301
+tradúcir/666,302
+traducir/300,301
+transcríbir/666,302
+transcribir/300,301
+transferir/300,320
+transfirir/666,321,323
+transfírir/666,322,324
+transfúndir/666,302
+transfundir/300,301
+transgredir/300,320
+transgridir/666,321,323
+transgrídir/666,322,324
+transíxir/666,302
+transixir/300,301
+translucir/300,314
+translúcir/666,315
+translocir/666,316
+translócir/666,317
+transmítir/666,302
+transmitir/300,301
+travestir/300,320
+travistir/666,321,323
+travístir/666,322,324
+tremelucir/300,314
+tremelúcir/666,315
+tremelocir/666,316
+tremelócir/666,317
+túndir/666,302
+tundir/300,301
+túpir/666,302
+tupir/300,301
+tusir/300,314
+túsir/666,315
+tosir/666,316
+tósir/666,317
+ulir/300,314
+úlir/666,315
+olir/666,316
+ólir/666,317
+únir/666,302
+unir/300,301
+únxir/666,302
+unxir/300,301
+urdir/300,314
+úrdir/666,315
+ordir/666,316
+órdir/666,317
+úrxir/666,302
+urxir/300,301
+usucápir/666,302
+usucapir/300,301
+vestir/300,320
+vistir/666,321,323
+vístir/666,322,324
+vir/340,341
+viñer/666,341,342,344
+vívir/666,302
+vivir/300,301
+xunguir/300,314
+xúnguir/666,315
+xonguir/666,316
+xónguir/666,317
+xurdir/300,314
+xúrdir/666,315
+xordir/666,316
+xórdir/666,317
+zúrcir/666,302
+zurcir/300,301
+antepor/350,351
+apor/350,351
+arrepor/350,351
+compor/350,351
+contrapor/350,351
+depor/350,351
+desapor/350,351
+descompor/350,351
+dispor/350,351
+empor/350,351
+expor/350,351
+impor/350,351
+indispor/350,351
+interpor/350,351
+opor/350,351
+por/351
+pór/350
+pospor/350,351
+predispor/350,351
+presupor/350,351
+propor/350,351
+recompor/350,351
+reimpor/350,351
+repor/350,351
+sobreexpor/350,351
+subexpor/350,351
+superpor/350,351
+supor/350,351
+traspor/350,351
+xustapor/350,351
+Abadiño
+Abadín
+Abaeté
+Aballe
+Abeba
+Abegondo
+Abeixón
+Aberdeen
+Abrantes
+Abruzos
+Acapulco
+Acatenango
+Acerbaixán
+Acre
+Acrelandia
+Adamantina
+Adamstown
+Addis
+Adina
+Adrán
+Adén
+Adís
+Afganistán
+Aghios
+Agolada
+Aguiar
+Aios
+Alacante
+Alagoas
+Alasca
+Albacete
+Albania
+Albany
+Albufeira
+Alburquerque
+Alcalá
+Alcatraz
+Alcobaza
+Alcorcón
+Alcudia
+Alcácer
+Aldariz
+Alemaña
+Alentexo
+Alexandría
+Alfoz
+Algarve
+Allariz
+Almada
+Almería
+Almunia
+Alpes
+Alsacia
+Altabón
+Altamira
+Alvedro
+Alvito
+Alxeciras
+Alxer
+Alxeria
+Amadora
+Amarante
+Amazonas
+Ambía
+Ameixeiras
+Ames
+Ammán
+Amoeiro 
+Amposta
+Amsterdam
+Anaheim
+Ancares
+Andalucía
+Andeiro
+Andorra
+Andraíde
+Angola
+Antas
+Antillas
+Antioquia
+Antioquía
+Antártida
+Aosta
+Aquitania
+Arabia
+Aracena
+Aragón
+Aranda
+Aranga
+Aranxuez
+Araucania
+Arbo
+Arce
+Ardeche
+Ardia
+Areas
+Arequipa
+Ares
+Arganda
+Armenteira
+Arnoia
+Arousa
+Arra
+Arteixo
+Aruba
+Arxentina
+Arzúa
+Arévalo
+Ascó
+Asia
+Assuán
+Astorga
+Astoria
+Asturias
+Atenas 
+Atlanta
+Australia
+Austria
+Aveiro
+Avia
+Avignon
+Avilés
+Avión
+Azores
+Azpeitia
+Badaxoz
+Bagdad
+Bagdade
+Bahamas
+Bahía
+Baia
+Baiona
+Balcáns
+Baldomar
+Baldomir
+Baldrei
+Baleira
+Baltar
+Balteiro
+Balí
+Bamako
+Bande
+Bandung
+Bangladesh
+Bao
+Baralla
+Barallobre
+Barbados
+Barbadás
+Barbanza
+Barbate
+Barca
+Barcala
+Barcelona
+Barceloneta
+Barcelos
+Barco
+Bari
+Baroña
+Barragáns
+Barrantes
+Barreiros
+Barro
+Bascuas
+Basilea
+Basora
+Bastiagueiro
+Baviera
+Baña
+Baños
+Beach
+Beade
+Beariz
+Becerreá 
+Begonte
+Beirut 
+Bekasi
+Belgrado
+Belice
+Benavente
+Benfica
+Benin
+Bento
+Berbés
+Berducido
+Bergantiños
+Bergondo
+Berlín
+Bermudas
+Berna
+Bernabel
+Betanzos
+Bexa
+Bhatpara
+Biarritz
+Bielorrusia
+Bierzo
+Bilbao
+Birmania
+Biscaia
+Bissau
+Bizancio
+Blancos
+Boborás
+Bocixa
+Boente
+Bogor
+Bogotá
+Boibas
+Boimorto
+Boiro
+Bola
+Bolivia
+Bolo
+Boloña
+Bonaval
+Bonn
+Boqueixón
+Borbén
+Bordeos
+Bordóns
+Borgoña
+Borneo
+Borobudur
+Borreiros
+Bosnia
+Boston
+Botswana
+Bracamonte
+Braga
+Braganza
+Bragança
+Brandeburgo
+Brandeso
+Branzá
+Brasil
+Brasilia
+Bratislava
+Brazzaville
+Breda
+Bremen 
+Bretaña
+Bretoña
+Bridgetown
+Brindisi
+Brión
+Brollón
+Bronx
+Brooklyn
+Brunei
+Bruxelas
+Bréixome
+Bucarest
+Budapest
+Bueu
+Bulgaria
+Burela
+Burgos
+Burkina
+Burres
+Burundi
+Bustabade
+Bután
+Buxán
+Bélxica
+Bóveda
+Cabanas
+Cachapal
+Cacheiras
+Caeira
+Caimán
+Cairo
+Calabria
+Calahorra
+Calatayud
+Calcuta
+Caldas
+Caldelas
+California
+Calvos
+Camariñas
+Cambados
+Camberra
+Camboxa
+Cambre
+Cambria
+Cambridge
+Camerún
+Caminha
+Campania
+Campañó
+Campelo
+Canabal
+Canadá
+Canarias
+Cangallo
+Cangas
+Canicouva
+Cannes
+Cans
+Cantabria
+Cantodorxo
+Capela
+Capixaba
+Carabuxeira
+Caracas
+Caramiñal
+Carballal
+Carballeda
+Carballedo
+Carballeira
+Carballido
+Carballiño
+Carballiños
+Carballo
+Carbia
+Carelia
+Cargadoiro
+Cariñena
+Cariño
+Carnota
+Carral
+Carreira
+Cartago
+Cartaxena
+Cartaxo
+Cartelle
+Cascais
+Caselas
+Caspe
+Castañeda
+Castela
+Castelló
+Castellón
+Castrelo
+Castro
+Castromao
+Castroverde
+Cataluña
+Catarina
+Catoira
+Caxade
+Caxaraville
+Cañiza
+Cea
+Ceará
+Cebreiro
+Cedeira
+Cee
+Ceilán
+Celandia
+Celanova
+Celeiro
+Cenlle
+Cerceda
+Cerdedo
+Cerdido
+Cerponzóns
+Cervantes
+Cerveira
+Cervo
+Cesuras
+Cesures
+Ceuta
+Chad
+Chamoso
+Chandrexa
+Chantada
+Chapada
+Chapela
+Chaves
+Checa
+Chechenia
+Chelva
+Chennai
+Cherburgo
+Chiapas
+Chiba
+Chicago
+Chile
+Chimaltenango
+China
+Chipre
+Chunchura
+Chuvaquia
+Chá
+Ciamis
+Cibrao
+Cibrán
+Cidre
+Cienfuegos
+Cilacap
+Cimbabue
+Cisxordania
+Cochabamba
+Cochinchina
+Cochón
+Coelleira
+Coimbra
+Coirós
+Coles
+Collado
+Colmenar
+Coloma
+Colombia
+Comba
+Comores
+Compostela
+Con
+Condado
+Congo
+Connecticut
+Conso
+Conxo
+Copenhague
+Corcubión
+Corea
+Corfú
+Corgo
+Corinto
+Coristanco
+Corleone
+Corredoira
+Corrubedo
+Cortegada
+Coruña
+Coslada
+Cosmede
+Cospeito
+Costiña
+Cotobade
+Couceiro
+Coura
+Courel
+Couso
+Covas
+Covelo
+Covilhã
+Coímbra
+Cracovia
+Crecente
+Cremenzo
+Creta
+Cristovo
+Croacia
+Cruces
+Cualedro
+Cuba
+Cuenca
+Culleredo
+Cuntis
+Curtis
+Cuéllar
+Cáceres
+Cádiz
+Cíes
+Córdoba
+Córsega
+Daca
+Dahomei
+Dallas
+Dalmacia
+Damasco
+Danubio
+Delhi
+Dena
+Depok
+Detroit
+Devesa
+Deza
+Dhaka
+Diamantina
+Dili
+Dinamarca
+Djibuti
+Dodro
+Doha
+Dominica
+Donostia
+Dorrón
+Douro
+Dozón
+Dubay
+Dublín
+Dubra
+Dumbría
+Dunkerque
+Durango
+Düsseldorf
+Ebro
+Ecatepec
+Edimburgo
+Efeso
+Eibar
+Eire
+Elizabeth
+Elviña
+Empordán
+Entrimo
+Eo
+Epiro
+Escandinavia
+Escocia
+Escorial
+Escravitude
+Esgos
+Eslavonia
+Eslovaquia
+Eslovenia
+Esmirna
+Espadanedo
+Espadañedo
+Esparta
+España
+Espinho
+Esposende
+Esteiro
+Estepona
+Estocolmo
+Estonia
+Estonllo
+Estrada
+Estrasburgo
+Estremadura
+Etiopía
+Etruria
+Eume
+Eureka
+Europa
+Euskadi
+Euxea
+Exipto
+Famalicão
+Faro
+Faso
+Felgueiras
+Fene
+Feroes
+Ferrol
+Fianteira
+Figueiredo
+Figueirido
+Figueres
+Figueroa
+Filadelfia
+Filgueira
+Filipinas
+Finlandia
+Fisterra
+Fixi
+Flandres
+Florencia
+Florida
+Flushing
+Foggia
+Folgoso
+Fonsagrada
+Fontao
+Fontoira
+Fontán
+Fontáns
+Forcarei
+Formosa
+Fornelos
+Foz
+Frades
+Fragoso
+Francia
+Franconia
+Franqueira
+Freituxe
+Freixeiro
+Freixo
+Friburgo
+Friol
+Friúl
+Froián
+Fuenlabrada
+Funchal
+Gaborone
+Gabón
+Gaia
+Gales
+Galiana
+Galicia
+Galiza
+Gambia
+Gandía
+Gascuña
+Gaza
+Gerais
+Ghana
+Glasgow
+Goa
+Goiáns
+Goiás
+Gomera
+Gomesende
+Gondar
+Gondomar
+Gontade
+Goteburgo
+Gouveia
+Goyang
+Gramanet
+Granada
+Granadinas
+Granollers
+Grecia 
+Grenada
+Grenlandia
+Groba
+Grosso
+Grove
+Guadalaxara
+Guadalquivir
+Guadalupe
+Guadiana
+Guantánamo
+Guarda
+Guarico
+Guatemala
+Gudiña
+Guerrero
+Guillade
+Guillamil
+Guimarães
+Guinea
+Guipúscoa
+Guitiriz
+Guntín
+Gunungkidoli
+Habana
+Haití
+Hamburgo
+Hannover
+Haora
+Harlem
+Haro
+Hawai
+Hellín
+Helsinqui
+Henares
+Hiroshima
+Hoboken
+Honduras
+Hong
+Hospitalet
+Houston
+Huehuetenango
+Huelva
+Huesca
+Hungría
+Iemen
+Illescas
+Incio
+India
+Indonesia
+Indostán
+Inglaterra
+Insúa
+Iowa
+Iraq
+Irixo
+Irixoa
+Irlanda
+Irán
+Irún
+Island
+Islandia
+Israel
+Istambul
+Italia
+Itaparica
+Itapoã
+Iucatán
+Iugoslavia
+Janeiro
+Jefferson
+Jersey
+José
+Juan
+Juba
+Juárez
+Kabul
+Kalookan
+Katmandú
+Kawasaki
+Kebunamen
+Kenya
+Kiev
+Kinabalu
+Kings
+Kinshasa
+Kobe
+Komodo
+Kong
+Kuala
+Kuwait
+Labacolla
+Ladinia
+Lahore
+Lai
+Lalín
+Lama
+Lameiro
+Lancashire
+Langosteira
+Langreo
+Languedoc
+Lanka
+Lanzada
+Lanzarote
+Laos
+Lapas
+Laponia
+Laracha
+Laredo
+Larouco
+Latinoamérica
+Lavanqueira
+Laxe
+Laza 
+Le
+Lecce
+Ledesma
+Leganés
+Leipzig
+Leirado
+Leiro
+Leiría
+Lema
+Lemos
+Lesbos
+Lesotho
+Lesoto
+Letonia
+Leverkusen
+León
+Liberia
+Liechtenstein
+Liexa
+Liguria
+Lima
+Limia
+Limoxes
+Lisboa
+Lituania
+Liverpool
+Livorno
+Liébana
+Lión
+Lleida
+Llobregat
+Llosas
+Lobeira
+Lobio
+Logroño
+Loira
+Lombardía
+Londres
+Long
+Lorbé
+Lores
+Lourenzá
+Lourido
+Louro
+Lourés
+Lousame
+Lovaina
+Luanda
+Luarca
+Lugo
+Lumpur
+Luxemburgo
+Láncara
+Líbano
+Lübeck
+Macau
+Maceda
+Macedonia
+Madagascar
+Madrid
+Maeloc
+Magariños
+Maia
+Malaisia
+Malawi
+Maldivas
+Mallorca
+Malpica
+Malta
+Maluro
+Malvido
+Malí
+Managua
+Manaus
+Mancha
+Manchester
+Manchuria
+Mandeo
+Manga
+Manhattan
+Manila
+Manresa
+Mans
+Mantua
+Manzanares
+Manzaneda
+Maputo
+Maracaibo
+Maranhão
+Marbella
+Marchena
+Marcón
+Mariña
+Maroxo
+Marrocos
+Marsella
+Martinica
+Martorell
+Marín
+Maside
+Maspalomas
+Masqat
+Masía
+Masías
+Mataró
+Mato
+Matosinhos
+Mauritania
+Mazaricos
+Mañente
+Mañón
+Maón
+Maúnzo
+Meaño
+Medellín
+Mediterráneo
+Meira
+Meis
+Meixomín
+Melgaço
+Melide
+Melilla
+Mella
+Meloxo
+Melón
+Mendo
+Menorca
+Mera
+Merca
+Mesopotamia
+Mesía
+Mezquita
+Miami
+Michoacán
+Milladoiro
+Milán
+Minas
+Minneapolis
+Minsk
+Miranda
+Mirandela
+Miño
+Miñor
+Moa
+Moalde
+Moaña
+Moeche
+Mogadouro
+Mogor
+Moguer
+Moimenta
+Moldavia
+Molgas
+Monagas
+Mondariz
+Mondego
+Mondigo
+Mondoñedo
+Monelos
+Monfero
+Monforte
+Mongolia
+Monrovia
+Montalbán
+Montalvo
+Montaos 
+Montblanc
+Montealto
+Montecarlo
+Montederramo
+Montenegro
+Monterrei
+Monterroso
+Montevideo
+Montouto
+Montreal
+Moravia
+Moraña
+Morón
+Mos
+Moscova
+Mosteiro
+Mourente
+Mozambique
+Mugardos
+Mumbai
+Munio
+Muras
+Murcia
+Murillo
+Muros
+Muxía
+Muíños
+Muñíz
+My
+Méixome
+Mérida
+México
+Módena
+Mónaco
+Múnic
+Nairobi
+Nantes
+Nanín
+Nariño
+Narla
+Narón
+Nassau
+Naucalpan
+Nauru
+Nava
+Navarra
+Navaza
+Navia
+Nazaret
+Nazaré
+Neda
+Negreira
+Negueira
+Neme
+Nepal
+Neves
+Newark
+Nezahualcóyotl
+Nicaragua
+Nicosia
+Nigrán
+Nikolaos
+Nimes
+Nixeria
+Niza
+Noalla
+Noceda
+Nogais
+Nogueira
+Noia
+Normandía
+Noruega
+Nuristán
+Nápoles
+Níxer
+Nóvoa
+Oakland
+Oaxaca
+Oceanía
+Odessa
+Oia
+Oleiros
+Olvera
+Omán
+Ons
+Onteniente
+Oranxe
+Ordes
+Ordoño
+Orgaz
+Orleáns
+Oroso
+Ortegal
+Ortigueira
+Orzán
+Osaka
+Osetia
+Oshawa
+Oslo
+Osuna
+Ottawa
+Ourense
+Ourente
+Ourol
+Outeiriño
+Outeiro
+Outes
+Oviedo
+Oxapampa
+Oxford 
+Oza
+Oímbra
+Oíns
+Pacífico
+Paderne
+Padrenda
+Padriñán
+Padrón
+Padua
+Palas
+Palencia
+Palermo
+Palestina
+Pallarés
+Palmas
+Pamplona
+Pancha
+Pangandarang
+Pantiñobre
+Pantón
+Papúa
+Paquistán
+Paradanta
+Paradas
+Paradela
+Paraguai
+Paraná
+Paraíba
+Pardiñas
+Pardiños
+Paredes
+Parga
+Parma
+Parrote
+Pará
+París
+Pasadama
+Pasadena
+Pasig
+Pastoriza
+Patagonia
+Paterson
+Paz
+Pazos
+Pedrafita
+Pedroso
+Penafiel
+Penalonga
+Penh
+Peniche
+Penido
+Pensilvania
+Pequín
+Pereiro
+Perelló
+Perexil
+Pernambuco
+Peroxa
+Perpiñán
+Persia
+Perú
+Pescara
+Petersburgo
+Petín
+Pexerto
+Peñaranda
+Phnom
+Piauí
+Piquín
+Pisa
+Pisuerga
+Piñor
+Plasencia
+Pobra
+Podolski
+Poio
+Pol
+Polonia
+Pombal
+Pompeia
+Ponce
+Ponferrada
+Ponteareas
+Pontecaldelas
+Ponteceso
+Pontecesures
+Pontedeume
+Pontedeva
+Pontenova
+Pontevedra
+Porqueira
+Porriño
+Portalegre
+Porto
+Portomarín
+Portonovo
+Portsmouth
+Portugal
+Portugalete
+Postdam
+Potenza
+Potosí
+Praceres
+Pradairo
+Pradela
+Prado
+Praga
+Praia
+Prat
+Prato
+Pravia
+Preston
+Pretoria
+Preveza
+Proupín
+Provenza
+Providence
+Providencia
+Prusia
+Puig
+Puigcerdá
+Punxín
+Pyongyang
+Páramo
+Qatar
+Quebec
+Queens
+Queixa
+Quintanar
+Quintela
+Quintáns
+Quiroga
+Quito
+Rabat
+Rairiz
+Ramirás
+Ramuín
+Randín
+Ravena
+Rebel
+Reboredo
+Rebón
+Redondela
+Regueiriño
+Reikiavick
+Reis
+Renania
+Rendal
+República
+Resende
+Rhode
+Riad
+Rianxo
+Riazor
+Riaño
+Ribadavia
+Ribadeo
+Ribadesella
+Ribadumia
+Ribas
+Ribatexo
+Ribeira
+Ribeiro
+Richmond
+Riga
+Rinca
+Riobó
+Riotorto
+Rioxa
+Riverside
+Riveside
+Riós
+Rocío
+Roda
+Rodríguez
+Rois 
+Roma
+Romandía
+Romanía
+Romaña
+Rosal
+Rosario
+Roseau
+Rosellón
+Rouxique
+Ruanda
+Rubiá
+Rubián
+Rusia
+Rábade
+Róterdam
+Rúa
+Saa
+Sabadell
+Sabarís
+Sada
+Sadurniño
+Sagunto
+Salamanca
+Salceda
+Salcedo
+Salerno
+Salgueira
+Salnés
+Salomón
+Salvaterra
+Salzburgo
+Salónica
+Sambade
+Samil
+Samoa
+Samos
+Sampaio
+Sandiás
+Sanlúcar
+Santana
+Santander
+Santarém
+Santarén
+Santiago
+Santillana
+Santiso
+Santomé
+Sanxenxo
+Sar
+Sardeña
+Sarela
+Sarmiento
+Sarreaus
+Sarria
+Saudí
+Saviñao
+Savoia
+Saxonia
+Seattle
+Sebastián
+Segovia
+Segre
+Seicheles
+Seixal
+Seixalbo
+Senegal
+Seongnam
+Serbia
+Setúbal
+Sevilla
+Señorans
+Shetland
+Siam
+Siberia
+Sicilia
+Siena
+Siero
+Sigüeiro
+Sil
+Silgar
+Silicon
+Silleda
+Simes
+Singapur
+Sipadan
+Siracusa
+Siria
+Sitges
+Sober
+Sobrado
+Sobral
+Somalia
+Somozas
+Soneira
+Sonora
+Soria
+Sort
+Soutelo
+Soutomaior
+Soutonovo
+Sri
+Stanford
+Staten
+Sttutgart
+Suarna
+Suazilandia
+Sucre
+Sudán
+Suecia
+Sumatra
+Surimam
+Surinam
+Suráfrica
+Suíza
+Swansea
+Sáhara
+Sáhel
+Sálvora
+São
+Tabeirós
+Taboada
+Taboadela
+Tahití
+Tailandia
+Taipei
+Taiwán
+Talavera
+Tambo
+Tambre
+Tamuxe
+Tangerang
+Tanzania
+Tapacari
+Taranto
+Tarantos
+Tarazona
+Tardade
+Tarento
+Tarifa
+Tarragona
+Tasikmalaya
+Tasmania
+Te
+Tea
+Tegra
+Tegucigalpa
+Teherán
+Teilán
+Teixedo
+Teixeira
+Tella
+Tenerife
+Teo
+Teruel
+Tesalónica
+Tetuán
+Texas
+Texo
+Thane
+Timor
+Tirana
+Tirol
+Tlalnepantla
+Tobago
+Tocantíns
+Togo
+Toledo
+Tolima
+Tolosa
+Tomar
+Tomeza
+Tomiño
+Tomé
+Tondela
+Tonga
+Toques
+Toquio
+Tordesillas
+Tordoia
+Toronto
+Torrelavega
+Tortosa
+Tourada
+Touro
+Touticiera
+Toxa
+Toén
+Trabada
+Transilvania
+Transkei
+Transxordania
+Trasmiras
+Trazo
+Trento
+Trevinca
+Treviso
+Triacastela
+Trieste
+Trinidad
+Tripolitania
+Trives
+Tui
+Tuimil
+Tunisia
+Turkmenistán
+Turquestán
+Turquía
+Turín
+Tuvalu
+Támega
+Támoga
+Tánxer
+Tíber
+Tíbet
+Uagadugu
+Ucraína
+Uganda
+Ulla
+Ulloa
+Umbria
+Umia
+Urais
+Urdiales
+Urgell
+Uruguai
+Utrera
+Vaamonde
+Val
+Valadares
+Valadouro
+Valaquia
+Valboa
+Valcarce
+Valcárcel
+Valdeorras
+Valdoviño
+Valdévez
+Valencia
+Valença
+Valga
+Valladolid
+Valley
+Valmaseda
+Valonia
+Valparaíso
+Valverde
+Vanuatu
+Vao
+Varese
+Varsovia
+Varzim
+Vasco
+Vaticano
+Vedra
+Vegadeo
+Veiga
+Vendrell
+Venecia
+Venezuela
+Veracruz
+Verducido
+Verdugo
+Verea
+Verona
+Versalles
+Verín
+Viana
+Viaño
+Vicedo
+Vicenza
+Vichona
+Viena
+Viesgo
+Vietnam
+Vigo
+Vila
+Vilaboa
+Vilagarcía
+Vilalba
+Vilalonga
+Vilamartín
+Vilamarín
+Vilanova
+Vilaodriz
+Vilar
+Vilaravide
+Vilarbuxán
+Vilardevós
+Vilariño
+Vilarmaior
+Vilasantar
+Vilaxoán
+Viliquín
+Villamil
+Villaviciosa
+Vimianzo
+Vinquiño
+Viseu
+Viveiro
+Vixoi
+Viñas
+Voltrega
+Vélez
+Véneto
+Washington
+Westfalia
+Xacarta
+Xallas
+Xamaica
+Xapón
+Xava
+Xaén
+Xenebra
+Xenxo
+Xeorxia
+Xermade
+Xermania
+Xermiade
+Xerusalén
+Xetafe
+Xeve
+Xibraltar
+Xibutí
+Xil
+Xinzo
+Xirona
+Xironda
+Xixón
+Xián
+Xora
+Xordania
+Xove
+Xunqueira
+Xutlandia
+Xuvia
+Xátiva
+Xénova
+Yamoussoukro
+Yogyakarta
+Yokohama
+Yonkers
+York
+Zagreb
+Zaire
+Zambia
+Zamora
+Zaragoza
+Zas
+Zelandia
+Zumaia
+Zúric
+Zürich
+África
+Ángeles
+Ávila
+Évora
+Óbidos
+Aaron
+Abdías
+Abdón
+Abel
+Abelardo
+Abigail
+Abilio
+Abraám
+Abundio
+Acacia
+Acacio
+Acisclo
+Ada
+Adega
+Adela
+Adelaida
+Adalberto
+Adán
+Adelardo
+Adelina
+Adolfina
+Adolfo
+Adonis
+Adoración
+Adosinda
+Adrián
+Afonsina
+Afonso
+Afrodisia
+Afrodisio
+Agapito
+Agar
+Ágata
+Agatón
+Agostiña
+Agostiño
+Agripina
+Agripino
+Águeda
+Aida
+Aitor
+Aladino
+Alan
+Alarico
+Alba
+Alban
+Albano
+Alberta
+Alberte
+Albertina
+Alberto
+Albina
+Albino
+Alborada
+Alceo
+Alcibiades
+Alcira
+Aldán
+Aldara
+Aldo
+Alegria
+Aleixo
+Alexandra
+Alexandre
+Alexandro
+Alexia
+Alexis
+Alexo
+Alfeo
+Alfredo
+Alicia
+Alma
+Almeida
+Almudena
+Alodia
+Aloia
+Álavaro
+Amabel
+Amábel
+Amada
+Amadea
+Amadeu
+Amadis
+Amado
+Amador
+Amaia
+Amancia
+Amancio
+Amanda
+Amando
+Amalia
+Amaro
+Ambrosia
+Ambrosio
+Amedio
+Amelia
+Amelio
+América
+Américo
+Amilcar
+Amir
+Amos
+Amparo
+Ana
+Anacleta
+Anacleto
+Anais
+Anastasia
+Anastasio
+Anatolia
+Anatolio
+André
+Andrea
+Andrés
+Angustias
+Aniano
+Aniceto
+Anisia
+Anisio
+Anselmo
+Antenor
+Anteo
+Antero
+Antía
+Antígona
+Antíoco
+Antoin
+Antoíño
+Antón
+Antonia
+Antoniña
+Antonio
+Anuncia
+Anunciación
+Anxa
+Ánxela
+Ánxeles
+Anxelica
+Anxelina
+Anxo
+Anxos
+Aparicio
+Apolinario
+Apolo
+Apolodoro
+Apolonia
+Apolonio
+Aquiles
+Aquilina
+Aquilino
+Araceli
+Arancha
+Aránzazu
+Arcadia
+Arcadio
+Arduíno
+Area
+Ariadna
+Arias
+Ariel
+Arístides
+Aristides
+Aristóbulo
+Arlindo
+Armando
+Arminda
+Arnaldo
+Arnoldo
+Arnulfo
+Arsenio
+Artemisa
+Artur
+Arturo
+Artus
+Artusa
+Arximiro
+Ascensión
+Asdrúbal
+Astor
+Asunción
+Asunta
+Atanasio
+Ático
+Atilano
+Augusta
+Augusto
+Áurea
+Aurelia
+Aureliana
+Aureliano
+Aurelio
+Auria
+Aurora
+Ausenda
+Avelina
+Avelino
+Azalea
+Azucena
+Bahamonde
+Balbina
+Balbino
+Baldomero
+Balduíno
+Baltasar
+Baltasara
+Bárbara
+Bartolomeu
+Baruc
+Basileo
+Basiliano
+Basilio
+Basilisa
+Bastián
+Baudilio
+Bautista
+Beatriz
+Begoña
+Belarmino
+Belén
+Belinda
+Belisa
+Beltrán
+Benedita
+Benedito
+Benigna
+Benigno
+Benvida
+Benvido
+Benxamín
+Benxamina
+Berenguel
+Berenguela
+Berenguer
+Berenice
+Bernabeu
+Bernal
+Bernalda
+Bernaldina
+Bernaldino
+Bernardino
+Bernaldo
+Berta
+Berto
+Bertomeu
+Bertrán
+Bieita
+Bieito
+Boaventura
+Bonifacia
+Bonifacio
+Boris
+Brais
+Branca
+Brandán
+Brandomil
+Braulia
+Braulio
+Breixo
+Breogán
+Britón
+Bríxida
+Bruno
+Caetana
+Caetano
+Caio
+Caitán
+Calímaco
+Calisto
+Camelia
+Camila
+Camilo
+Camiño
+Campio
+Candela
+Candelaria
+Cándida
+Cándido
+Canuto
+Caralampio
+Caridade
+Carina
+Carla
+Carlos
+Carlota
+Carme
+Carmela
+Carmelo
+Carmo
+Carola
+Carolina
+Casandra
+Casandro
+Casia
+Casiana
+Casiano
+Casilda
+Casildo
+Casimira
+Casimiro
+Casio
+Casto
+Castor
+Catulo
+Catuxa
+Cecía
+Cecilia
+Cecilio
+Ceferina
+Ceferino
+Celestino
+Celidonio
+Celia
+Celina
+Celio
+Celsa
+Celso
+César
+Cesar
+Cesáreo
+Cintia
+Cipriana
+Cipriano
+Ciríaco
+Cira
+Ciro
+Claudia
+Claudio
+Claudina
+Claudino
+Clemente
+Clementina
+Cleofás
+Cleofe
+Cleopatra
+Cleto
+Clodia
+Clodio
+Cloe
+Clorinda
+Clotilde
+Columbano
+Conceizón
+Concepción
+Conrado
+Consolación
+Constante
+Constantina
+Constantino
+Constanza
+Cora
+Coral
+Coralia
+Cornelia
+Cornelio
+Corona
+Cósima
+Cosme
+Covadonga
+Crisanto
+Crisóstomo
+Crispín
+Cristal
+Cristian
+Cristina
+Cruz
+Cucufate
+Custodia
+Custodio
+Daciano
+Dacio
+Dafne
+Dagoberto
+Dalia
+Dalmacio
+Dalmiro
+Damasio
+Dámaso
+Damián
+Damiana
+Dania
+Daniel
+Daniela
+Dante
+Darío
+David
+Davinia
+Delfín
+Delfina
+Delia
+Delio
+Delmiro
+Demetria
+Demetrio
+Denís
+Denisia
+Deogracias
+Desideria
+Desiderio
+Diana
+Diego
+Digna
+Digno
+Dimas
+Dinís
+Dino
+Diodoro
+Diomedes
+Dionisia
+Dionisio
+Dióxenes
+Divina
+Domiciano
+Dominga
+Domingos
+Domitila
+Domitilo
+Doa
+Donato
+Donisia
+Dora
+Dores
+Dorinda
+Dorotea
+Doroteu
+Dosinda
+Dositeu
+Duardos
+Duarte
+Dunia
+Ecequiel
+Edelmira
+Edelmiro
+Edenia
+Edesio
+Edite
+Edmundo
+Eduarda
+Eduardo
+Eduvixes
+Efraín
+Efrén
+Eladio
+Elba
+Eleazar
+Eleonor
+Eleuteria
+Eleuterio
+Eliana
+Elías
+Elisa
+Elisardo
+Eliseo
+Eliseu
+Elixio
+Eloi
+Eloísa
+Elpidio
+Elsa
+Elvira
+Emerita
+Emeterio
+Emilia
+Emiliana
+Emiliano
+Emilio
+Encarnación
+Eneas
+Engracia
+Enma
+Enmanuela
+Epifania
+Epifanio
+Erasmo
+Ermesinda
+Ermoxio
+Ernesta
+Ernestina
+Ernesto
+Ero
+Escolástica
+Esmeralda
+Esmeraldina
+Esperanza
+Estanislau
+Estefanía
+Estela
+Ester
+Estevo
+Estrela
+Etelvina
+Etelvino
+Eteria
+Eudosia
+Eudosio
+Eufemia
+Eufemio
+Eufrasia
+Eufrasio
+Eufrosina
+Eulalia
+Euloxio
+Eunice
+Eurídice
+Eusebia
+Eusebio
+Eusenda
+Eustaquia
+Eustaquio
+Eutelo
+Eutimio
+Euxenia
+Euxenio
+Euxeo
+Eva
+Evanxelina
+Evaristo
+Evencio
+Exeria
+Exidio
+Exiquia
+Exiquio
+Exuperancio
+Ezequiel
+Fabia
+Fabián
+Fabiana
+Fabiano
+Fabio
+Fabiola
+Fabricio
+Facundo
+Fara
+Farruco
+Fátima
+Faustina
+Faustino
+Faustiño
+Fausto
+Faxilde
+Faxildo
+Fe
+Federico
+Fedora
+Fedra
+Fedro
+Felicia
+Feliciana
+Feliciano
+Felicidade
+Felicio
+Felícita
+Felícitas
+Felisa
+Fermín
+Fernán
+Fernanda
+Fernando
+Fidel
+Fidelina
+Filemón
+Filiberto
+Filipa
+Filipe
+Filomena
+Filomeno
+Filoteo
+Firmín
+Firmina
+Firmino
+Fiz
+Flavia
+Flaviano
+Flavio
+Flor
+Flora
+Floreal
+FLorencia
+Florencio
+Florentina
+Florentino
+Florián
+Floriana
+Florinda
+Fluvio
+Fortunata
+Fortunato
+Francisca
+Francisco
+Franquila
+Frederica
+Frederico
+Frida
+Froila
+Froilán
+Froitosa
+Froitoso
+Fuco
+Fulxencia
+Fulxencio
+Gabina
+Gabino
+Gabriel
+Gabriela
+Gabo
+Gala
+Galván
+Gaspar
+Gaspara
+Gasparo
+Gastón
+Gaudencio
+Glauca
+Glauco
+Gliceria
+Gloria
+Godofredo
+Gonzalo
+Gorecho
+Goretti
+Gracia
+Gracián
+Graciela
+Gregoria
+Gregorio
+Griselda
+Gualteria
+Gualterio
+Gudula
+Güendolina
+Guía
+Guido
+Guillén
+Guillerme
+Guillermina
+Guiomar
+Gumersinda
+Gumersindo
+Gundar
+Gustavo
+Guterre
+Gutier
+Hades
+Hadrián
+Hadriana
+Hadriano
+Haníbal
+Haroldo
+Hector
+Heitor
+Heladia
+Heladio
+Helenio
+Helga
+Heli
+Helia
+Heliodoro
+Henar
+Henrique
+Henriqueta
+Heraclio
+Heráclito
+Hermelinda
+Hermenexilda
+Hermenexildo
+Hermerico
+Hermes
+Hermidas
+Herminia
+Herminio
+Hermóxenes
+Herodes
+Herodias
+Herundina
+Herve
+Hidacio
+Hilaria
+Hilario
+Hilarión
+Hilda
+Hildegarda
+Hipólita
+Hipólito
+Hixinia
+Hixinio
+Homero
+Honesto
+Honorata
+Honorato
+Honoria
+Honorio
+Honorina
+Honorino
+Horacio
+Hortensia
+Hugo
+Humberto
+Iago
+Icía
+Ida
+Idacio
+Idalia
+Ifixenia
+Ifixenio
+Ignacia
+Ignacio
+Igor
+Ilda
+Ildefonso
+Ilduara
+Iluminada
+Imaro
+Imelda
+Indalecio
+Inés
+Ingrid
+Inmaculada
+Inocencia
+Inocencio
+Inocente
+Íñigo
+Iolanda
+Irene
+Iria
+Irimia
+Irineu
+Iris
+Irma
+Isaac
+Isabel
+Isacio
+Isadora
+Isaías
+Isaura
+Isidora
+Isidoro
+Isidra
+Isidro
+Ismael
+Isolda
+Isolina
+Ítalo
+Itamaro
+Iván
+Ivo
+Ivón
+Ladislau
+Laertes
+Lamberto
+Landelina
+Landelino
+Lara
+Laura
+Laureana
+Laureano
+Lauro
+Lázaro
+lea
+Leandro
+Leda
+Ledicia
+Ledo
+Leila
+Leonarda
+Leonardo
+Leoncia
+Leoncio
+Leonides
+Leonor
+Leopoldina
+Leopoldo
+Leovixildo
+Lesmes
+Leuco
+Leuter
+Levi
+Lía
+Liberada
+Liberata
+Liberdade
+Libián
+Liboria
+Liborio
+Licinio
+Lidia
+Liduvina
+Lilia
+Liliana
+Lino
+Liria
+Livio
+Locaia
+Locaio
+Lois
+Loisa
+Lola
+Lope
+Lopo
+Lorena
+Loreto
+Lourenza
+Lourenzo
+Lúa
+Lucas
+Lucía
+Luciana
+Luciano
+Lucila
+Lucinda
+Lucio
+Lucrecia
+Lucrecio
+Luís
+Luísa
+Lupa
+Lurdes
+Luz
+Macarena
+Macaria
+Macario
+Macías
+Madalena
+Mafalda
+Magali
+Magdalena
+Magnolia
+Malaquías
+Malvina
+Mamede
+Manases
+Manecho
+Manfredo
+Manolo
+Manso
+Manuel
+Manuela
+Mar
+Mara
+Marcela
+Marcelina
+Marcelino
+Marcelo
+Marcial
+Marciano
+Marco
+Marcos
+Margarida
+María
+Marián
+Mariana
+Mariano
+Mariño
+Mario
+Maro
+Martín
+Martiño
+Maruxa
+Mateu
+Mateus
+Matías
+Matilde
+Mauricio
+Maura
+Mauricia
+Mauro
+Máxima
+Maximiliano
+Maximina
+Maximino
+Maxín
+Melania
+Melba
+Melchor
+Melchora
+Melina
+Melinda
+Melisa
+Melitón
+Melquiades
+Menandro
+Manardo
+Merce
+Mercedes
+Merces
+Mercurio
+Meritxell
+Merlín
+Metodio
+Micaela
+Miguel
+Milagres
+Milcíades
+Milia
+Millán
+Minerva
+Mingos
+Minia
+Miragres
+Mireia
+Míriam
+Miro
+Mirta
+Mitas
+Modesta
+Modesto
+Moisés
+Mónica
+Monserrat
+Muriel
+Nabor
+Nadia
+Nadir
+Napoleón
+Narcisa
+Narciso
+Natalia
+Natan
+Natividade
+Nazareth
+Nazario
+Neftali
+Nélida
+Nemesia
+Nemesio
+Nerea
+Nereida
+Nestor
+Nereo
+Nicanor
+Nicanora
+Nicasia
+Nicasio
+Niceta
+Niceto
+Nicodemo
+Nicolás
+Nicolasa
+Nicolau
+Nicomedes
+Nidia
+Nina
+Nito
+Nivardo
+Noa
+Nocencio
+Noe
+Noela
+Noelia
+Noemi
+Noemia
+Norberta
+Norberto
+Norma
+Norman
+Nuno
+Nuria
+Obdulia
+Obdulio
+Octaviano
+Octavia
+Octavio
+Odilia
+Odilio
+Odilo
+Odón
+Odon
+Odorico
+Ofelia
+Olaf
+Olalla
+Olegaria
+Olegario
+Olga
+Olimpia
+Olimpio
+Olindo
+Oliveiros
+Oliverio
+Olivia
+Olivio
+Omar
+Onda
+Onésimo
+Onofre
+Orencio
+Orestes
+Oriana
+Orlando
+Orosia
+Orosio
+Óscar
+Oscar
+Osián
+Osorio
+Osvaldo
+Otilia
+Otilio
+Ouriol
+Ousenda
+Outel
+Outelo
+Ovidia
+Ovidio
+Paciano
+Paco
+Pacomio
+Paio
+Palmira
+Palmiro
+Pancracia
+Pancracio
+Pandora
+Pánfila
+Pánfilo
+Pantaleón
+Paris
+Pascasio
+Pascual
+Pascuala
+Pascualina
+Pastor
+Pastora
+Patricia
+Patricio
+Patroclo
+Paula
+Paulina
+Paulino
+Pauliño
+Paulo
+Paulos
+Pedro
+Pelaxia
+Pelaxio
+Penélope
+Pepe
+Peregrina
+Peregrino
+Perfeita
+Perfeito
+Perpétuo
+Petra
+Petronia
+Petronila
+Petronio
+Petunia
+Pía
+Pilar
+Pilara
+Pío
+Platón
+Plinio
+Plutarco
+Policarpo
+Polixena
+Pomba
+Pompeio
+Ponciano
+Poncio
+Porfiria
+Porfirio
+Portal
+Prácida
+Prácido
+Praxedes
+Preciosa
+Presentación
+Priamo
+Primitiva
+Primitivo
+Primo
+Prisca
+Priscila
+Prisciliano
+Priscilio
+Prisco
+Procopio
+Próspera
+Próspero
+Prudencia
+Prudencio
+Ptolomeo
+Publio
+Pura
+Purificación
+Queitán
+Queizán
+Quintiliano
+Quintín
+Quinto
+Quirico
+Quiteria
+Rafael
+Rafaela
+Raimunde
+Raimundo
+Rainerio
+Ramona
+Ramón
+Raquel
+Raúl
+Raziel
+Rebeca
+Reimunda
+Reimunde
+Reinaldo
+Remedios
+Remixio
+Renata
+Renato
+Restituta
+Restituto
+Reveriano
+Rexinaldo
+Ricardo
+Roberto
+Robustiana
+Robustiano
+Roca
+Rodolfo
+Rodrigo
+Roi
+Rolando
+Roldán
+Román
+Romano
+Romelia
+Romeu
+Romualdo
+Roque
+Rosa
+Rosalía
+Rosamunda
+Rosaura
+Rosenda
+Rosendo
+Roxana
+Roxeiro
+Roxelia
+Roxelio
+Roxer
+Roxeria
+Roxerio
+Rubén
+Rufa
+Rufina
+Rufino
+Rufo
+Rui
+Ruperta
+Ruperto
+Rute
+Sabas
+Sabela
+Sabina
+Sabino
+Sagrario
+Saladina
+Saladino
+Saleta
+Salomé
+Salustiana
+Salustiano
+Salvador
+Salvadora
+Salvia
+Salvio
+Samanta
+Samuel
+Sancho
+Sandra
+Sansón
+Santos
+Sara
+Sargón
+Saturio
+Saturnina
+Saturnino
+Saturno
+Saúl
+Sebastiana
+Secundina
+Secundino
+Segunda
+Segundo
+Selene
+Selma
+Senén
+Senín
+Serafín
+Serafina
+Serapia
+Serapio
+Serena
+Servando
+Serxio
+Severa
+Severina
+Severiano
+Severino
+Severo
+Sexismundo
+Sibila
+Sidre
+Sigfrido
+Silvana
+Silvano
+Silverio
+Silvestre
+Silvia
+Silvino
+Silvio
+Simeón
+Simón
+Simona
+Simplicio
+Sindo
+Sinesio
+Sinforiano
+Sinforosa
+Sira
+Siro
+Sisnando
+Sixto
+Socorro
+Sócrates
+Soedade
+Sofia
+Sofía
+Sol
+Sonia
+Sotero
+Sulpicio
+Susa
+Susana
+Suso
+Tadeu
+Tais
+Talía
+Tamara
+Tania
+Tancredo
+Tareixa
+Tarsicio
+Tarsila
+Tatiana
+Tecla
+Telémaco
+Telesforo
+Telmo
+Teodolinda
+Teodomiro
+Teodora
+Teodoro
+Teodosia
+Teodosio
+Teófanes
+Teófila
+Teófilo
+Teolindo
+Terencio
+Teresa
+Tiago
+Tiberio
+Tiburcio
+Timotea
+Timoteu
+Tirso
+Tiso
+Tita
+Tito
+Tobaldo
+Tobías
+Tolomeo
+Tomás
+Tomasa
+Torcutato
+Toribio
+Trega
+Trifón
+Trindade
+Tristán
+Ubalda
+Ubaldo
+Ulises
+Ulpiano
+Ulrica
+Ulrico
+Ultreia
+Urbana
+Urbano
+Urraca
+Úrsula
+Uxía
+Uxío
+Uziel
+Valdo
+Valente
+Valentín
+Valentina
+Valeria
+Valeriano
+Valerio
+Valterio
+Venancia
+Venancio
+Venceslau
+Veneranda
+Venerando
+Ventín
+Ventura
+Vera
+Verísima
+Verísimo
+Vermudo
+Verónica
+Vicencio
+Vicente
+Vicenta
+Vicenzo
+Víctor
+Vidal
+Vinicius
+Violante
+Violeta
+Virxilio
+Virxinia
+Virxinio
+Visitación
+Vitiza
+Vito
+Vítor
+Vitor
+Vitoria
+Vitoriano
+Vivencio
+Viviana
+Viviano
+Vladimiro
+Xabier
+Xacinta
+Xacinto
+Xacob
+Xacobe
+Xacobo
+Xácome
+Xaime
+Xairo
+Xan
+Xandra
+Xano
+Xaquelina
+Xaquín
+Xaquina
+Xasmín
+Xasmina
+Xasón
+Xavier
+Xedeón
+Xela
+Xelasio
+Xelmiro
+Xelo
+Xema
+Xenara
+Xenaro
+Xencio
+Xenerosa
+Xeneroso
+Xenevra
+Xenia
+Xenoveva
+Xenxa
+Xeorxina
+Xeraldina
+Xeraldo
+Xerardo
+Xeremías
+Xermán
+Xermana
+Xermao
+Xeroma
+Xerome
+Xeromo
+Xerónima
+Xerónimo
+Xerson
+Xertrude
+Xervasia
+Xervasio
+Xes
+Xesús
+Xesusa
+Xiana
+Xiao
+Xilberte
+Xilberto
+Xilda
+Xildás
+Ximena
+Ximeno
+Xinés
+Xiraldo
+Xisela
+Xoán
+Xoana
+Xoaquín
+Xoaquina
+Xob
+Xocas
+Xoel
+Xofre
+Xonás
+Xonxa
+Xorxe
+Xordan
+Xosafat
+Xosé
+Xosefa
+Xosefina
+Xosué
+Xudas
+Xudite
+Xulia
+Xulián
+Xuliana
+Xulieta
+Xulio
+Xurxo
+Xusta
+Xustina
+Xustiniano
+Xustino
+Xusto
+Xuvenal
+Xuventina
+Xuventino
+Zacarías
+Zaída
+Zaíra
+Zaqueo
+Zenobia
+Zenón
+Zeus
+Zoe
+Zoilo
+Zoraida
+Zósimo
+Zulema
+Zulima
+Pérez
+Gómez
+Sánchez
+González
+Ramírez
+Miragaia
+Vázquez
+Castelao
+Ferrín
+Padín
+Blanco
+Collazo
+Santamarina
+Monteagudo
+Méndez
+Fernández
+López
+Pampín
+Mouzo
+Raxoi
+Feixoo
+Abilleira
+Senra
+Fole
+D.g.
+a\/
+f\/m
+m\/c
+m\/l
+m\/o
+o\/
+abrev.
+adic.
+admón.
+addor.
+addora.
+adva.
+advo.
+adv.
+adx.
+afma.
+afmo.
+alc.
+al.
+A.
+AA.
+A.R.
+AA.RR.
+alt.
+ambul.
+amb.
+A.C.
+a.m.
+antepret.
+a. de C.
+aC
+a. de X.C.
+aXC
+ant.
+A.T.
+aparc.
+apt.
+apto.
+ap.
+apr.
+aprox.
+ár.
+arc.
+art.
+asdo.
+asoc.
+AA.EE.
+atta.
+atto.
+atte.
+át.
+A.
+AA.
+AA.VV.
+aux.
+av.
+avda.
+ax.
+bach.
+bda.
+b.
+B.
+Bmo.P.
+bibl.
+bl.
+c\/
+calef.
+cam.
+cap.
+cpt.
+cap.
+cast.
+cat.
+célt.
+cem.
+cert.
+ca.
+circul.
+C.
+cit.
+cl.
+clás.
+C.F.
+C.
+cód.
+C.P.
+col.
+cte.
+com.
+cía.
+comp.
+cp.
+compt.
+cf.
+cfr.
+cta.
+cte.
+cont.
+conv.
+conx.
+conx.il.
+coord.
+cor.
+corp.
+cte.
+cuadr.
+4.ª
+4ª
+4.º
+4º
+ch.
+deb.
+D.
+D
+D.L.
+DL
+del.
+d. de o.
+DO
+depto.
+dep.
+D.L.
+dta.
+der.
+derrog.
+d.e.p.
+D.E.P.
+dto.
+d. de C.
+dC
+d. de X.C.
+dXC
+desus.
+desv.
+det.
+determ.
+D.m.
+d\/d
+d\/fra
+d\/v
+dir.
+dir.ª
+D.P.
+div.
+doc.
+D.
+D.ª
+Dr.
+Dra.
+dupl.
+dupdo.
+econ.
+ed.
+ef.
+e\/
+ef.
+e\/c
+e\/p
+Em.ª
+Emcia.
+Emcia.
+Revma.
+Emmo.
+Emmo.Sr.
+e.f.
+e.g.e.
+e.p.d.
+E.P.D.
+e.p.m.
+E.P.M.
+end.
+entpl.
+e\/
+E.C.
+esc.
+E.U.
+escr.
+esp.
+espf.
+estac.
+E.M.
+E.
+Exc.ª
+Excma.Sra.
+Excmo.Sr.
+ex.
+exped.
+exp.
+ext.
+fact.
+fra.
+fac.
+fasc.
+f\/
+f.
+fem.
+f.c.
+F.C.
+ff.cc.
+fest.
+fig.
+fig.
+f.
+FF.AA.
+fr.
+f.f.
+Fr.
+furg.
+gal.
+gót.
+g.v.
+gr.
+hab.
+her.
+hol.
+ib.
+i.e.
+íd.
+igr.
+I.
+II.
+Ilma.
+Iltma.
+Ilmo.
+Iltmo.
+Ilma.Sra.
+Ilmo.Sr.
+imp.
+impt.
+impr.
+inc.
+indef.
+ind.
+inf.
+inst.
+i.
+I
+int.
+intr.
+introd.
+it.
+ít.
+k.o.
+K.O.
+lab.
+l.
+l.cl.
+lat.
+L
+L.A.C.
+LAC
+L.A.Cr.
+LACr
+L.R.X.P.A.C.
+LRXPAC
+l\/
+l\/cr
+l\/m
+lic.
+licda.
+licdo.
+ltda.
+ltdo.
+lit.
+l.c.
+loc.cit.
+loc.
+loc.adv.
+loc.conx.
+loc.prep.
+lonx.
+M.
+MM.
+Magfa.
+Magfo.
+ms.
+Ms.
+m.
+masc.
+máx.
+merc.
+m\/t
+m\/v
+mil.
+mín.
+mod.
+m.n.
+M.I.Sr.
+Mons.
+mon.
+m.
+mun.
+mpal.
+mun.
+n.
+nac.
+neg.
+neol.
+n.p.
+nom.
+N.ªSª
+N.S.
+N.B.
+N. do E.
+N. da E.
+N. do T.
+N. da T.
+9.ª
+9ª
+9.º
+9º
+N.T.
+núm.
+m\/c
+m\/ch
+m\/f
+m\/t
+m\/x
+o.cit.
+o.p.
+obrig.
+of.
+8.ª
+8ª
+8.º
+8º
+op.cit.
+op.
+o.
+o\/
+O
+OP
+o.p.
+OM
+O.M.
+OO.MM.
+P.
+PP.
+pag.
+p.i.
+P.
+par.
+part.
+pdo.
+pat.
+pav.
+p.
+páx.
+páxs.
+pp.
+perg.
+pers.
+pta.
+ptas.
+p.b.
+P.M.
+P.M.A.
+p.n.
+pl.
+pob.
+pol.
+pop.
+p.a.
+P.A.
+p\/c
+P.D.
+p.d.
+p.e.
+p.ex.
+p.f.
+p.o.
+P.O.
+p.p.
+port.
+P.D.
+p.m.
+P.S.
+pr.
+pref.
+prefer.
+P.
+prep.
+presb.
+pres.
+P.V.P.
+PVP
+1.ª
+1ª
+1.º
+1º
+ppal.
+prof.
+prof.ª
+pról.
+pron.
+prnl.
+prov.
+p.qu.
+q.D.g.
+Q.D.G.
+q.e.g.e.
+q.e.p.d.
+q.s.g.h.
+5.ª
+5ª
+5.º
+5º
+quint.
+R.D.L.
+RDL
+R.D.LEX.
+RDLEX
+R.D.
+RD
+RR.DD.
+R.O.
+RR.OO.
+ref.
+rel.
+Rte.
+R.I.P.
+RIP
+R.
+R
+Rev.
+Rda.
+Rdo.
+Rvda.
+Rvdo.
+R.M.
+RR.MM.
+Rma.
+Rmo.
+R.C.
+r.
+s.e.o.o.
+S.S.
+S.
+Sta.
+Sto.
+Smo.
+S.P.
+sarx.
+S.O.S.
+secr.
+secret.
+s.
+seg.
+segs.
+2.ª
+2ª
+2.º
+2º
+s.a.
+s\/d
+s.d.
+s.l.
+s\/n
+s.n.
+Sr.
+Sra.
+Srta.
+serv.
+S.N.
+S.P.
+SP
+7.ª
+7ª
+7.º
+7º
+6.ª
+6ª
+6.º
+6º
+símb.
+soc.
+sdade.
+S.A.
+SA
+S. en C.
+SC
+sdade.Lda.
+S.L.
+SL
+S.M.I.
+S.R.M.
+S.S.
+S.A.
+SS.AA.
+S.E.
+SS.EE.
+S.M.
+SS.MM.
+s.v.
+subst.
+sup.
+supl.
+t\/
+t.
+T.
+T.A.E.
+tel.
+teléf.
+tlf.
+telegr.
+tv.
+TV
+tte.
+tte.cor.
+3.ª
+3ª
+3.º
+3º
+t.m.
+TM
+test.
+tit.
+tít.
+trad.
+transf.
+trav.
+tripl.
+tur.
+u.
+univ.
+urb.
+urx.
+v\/
+var.
+VV.AA.
+veh.
+vel.
+venc.
+vend.
+v.g.
+v.gr.
+v.
+vers.
+v.s.
+v.o.
+v.a.
+v.t.
+vid.
+V. e Pr.
+vix.
+vocab.
+voc.
+vta.
+vto.
+vol.
+V.I.
+V.S.I.
+V.A.R.
+V.B.
+V.S.
+V.A.
+VV.AA.
+V.E.
+VV.EE.
+V.M.
+VV.MM.
+Vde.
+Vdes.
+W.C.
+xral.
+xerm.
+X.C.
+x\/
+X.P.
+x.p.
+X.T.
+x. de 1ª inst.
+x. de gob.
+x. dir.
+x.dir.
+xur.
+z.
+11-M
+11-S
+11M
+11S
+23F
+A3
+AA.EE.
+ABC
+ACB
+ACDI
+ACNUR
+ACP
+ADC
+ADELF
+ADENA
+ADENDA
+ADESLAS
+ADN
+AEA
+AEB
+AECI
+AFP
+AHU
+AI
+AID
+AIF
+AIU
+ALCA
+AM
+AMGI
+AOD
+AP
+ARE
+AS-PG
+ASEAN
+ASEF
+ATS
+Adega
+Aenor
+Ales
+Asoe
+Asou
+Aviaco
+Axu
+BASIS
+BAsD
+BBC
+BERD
+BI
+BID
+BIRD
+BIRF
+BIS
+BM
+BN
+BNG
+BOE
+BOP
+BOPG
+BP
+BUP
+Banesto
+Benelux
+Bilega
+C9
+CACTI
+CAD
+CAE
+CAEG
+CAF
+CAMPSA
+CBS
+CC
+CCOO
+CCD
+CCG
+CD
+CD-R
+CD-RW
+CR-ROM
+CDE
+CDG
+CDS
+CE
+CEOE
+CEPAL
+CESCE
+CESID
+CESGA
+CFI
+CG
+CGAC
+CGAI
+CGC
+CIA
+CIF
+CIFCA
+CIG
+CIS
+CISO
+CIU
+CLOC
+CNA
+CNE
+CNL
+CNN
+CNOC
+CNT
+COAG
+COAP
+COI
+COIE
+CONFEMEN
+CONGDE
+CONGOOP
+CONTAG
+COPART
+COPE
+COPMAGUA
+COU
+CPU
+CRTVG
+CSIC
+CTAG-G8
+CTPD
+CTT
+CXG
+CiU
+Cunef
+DAtk
+DDT
+DI
+DNI
+DOG
+DVD
+DXT
+EA
+ECHO
+EEUU
+EFTA
+EG
+EGPGC
+EH
+ELA
+EMBO
+EN
+ESO
+ETA
+ETAm
+ETB
+ETB-2
+ETB2
+EU
+EU-IU
+EUA
+EURIBOR
+EXB
+Eme-un
+FAD
+FAO
+FARC
+FAX
+FBI
+FCA
+FIDDA
+FIBA
+FIFA
+FINUL
+FLACSO
+FM
+FMI
+FOD
+FP
+FPI
+FTC
+Fenosa
+Feuga
+Frelimo
+G-10
+G-24
+G-30
+G-5
+G-7
+G-8
+G10
+G24
+G30
+G5
+G7
+G8
+GATT
+GMT
+GOBI
+GPS
+GPRS
+GTZ
+GZ
+Grapo
+HB
+HIPC
+HTML
+I
+I+D
+IAE
+IBEX
+IC
+ICO
+ICONA
+ICV
+ID
+IDA
+IDEGA
+IDH
+IDRC
+Ifema
+IFIs
+IGVG
+ILCA
+ILD
+ILG
+INAD
+INCODER
+INCORA
+INCRA
+INDA
+INEF
+INEFAN
+INEM
+INRA
+INTI
+IPC
+IRA
+IRPF
+ISBN
+ISO
+ISRP
+ISSN
+ITC
+ITV
+IVE
+Iberia
+Igape
+Internet
+Interpol
+JPEG
+K2
+KGB
+LAB
+LAC
+LAU
+LCD
+LCE
+LED
+LEF
+LFP
+LOU
+LOXSE
+LPF
+LRU
+LRXAP-PAC
+MAEC
+MAP
+MBA
+MCRN
+MERCOSUR
+MEU
+MINUGUA
+MIR
+MMS
+MNG
+MNL
+MOPU
+MP3
+MPAA
+MST
+NAFAG
+NASA
+NASCAR
+NASDAQ
+NBA
+NBC
+NIF
+OCDE
+OCTPC
+ODM
+OFO
+OIT
+OMC
+OMGI
+OMS
+ONCE
+ONG
+ONGD
+ONU
+ONUSIDA
+OOPS
+OPA
+OPEP
+OREALC
+OSCE
+OTAN
+OTC
+OVNI
+Ofie
+Ofix
+Ofoe
+PA
+PAE
+PAL
+PALOP
+PAS
+PASEC
+PC
+PCB
+PCE
+PCEr
+PCG
+PCP
+PCPR
+PD
+PEAE
+PECO
+PEME
+PETI
+PG
+PIB
+PIN
+PMA
+PNB
+PNG
+PNN
+PNN
+PNRA-NR
+PNUD
+PNV
+PP
+PPAE
+PPdeG
+PRONAF
+PRR
+PSC
+PSG
+PSOE
+PSdeG
+PT
+PTT
+PUK
+PVD
+PVP
+PXOU
+PXOUM
+Palop
+R11
+R12
+R21
+R2D2
+R9
+RAE
+RAG
+RAF
+RAI
+RENFE
+RG
+RTVE
+SA
+SAARC
+SAS
+SEACEX
+SEPI
+SER
+SETI
+SGAE
+SIDA
+SIGMA
+SIOPE
+SLG
+SME
+SMI
+SMS
+SRI
+SRO
+Soweto
+T5
+TAE
+TBE
+TBI
+TDT
+TIR
+UTC
+VIP
+TG
+TGV
+TLCAN
+TMI
+TMM5
+TRO
+TRO-BA
+TRO-BC
+TS
+TSXG
+TV
+TVC
+TVE
+TVG
+TVS
+Talgo
+UAC
+UCD
+UCI
+UDR
+UE
+UEFA
+UFO
+UHF
+UICN
+UNAM
+UNEB
+UNED
+UNESCO
+UNGEI
+UNICEF
+UNIFIL
+UNMISET
+UNMOGIP
+UPG
+UPN
+USAID
+USC
+USO
+UV
+UVI
+UXT
+VCR
+VHA
+VHF
+VHS
+VIH
+Verdegaia
+VTR
+VLSI
+WAP
+WASP
+XML
\ No newline at end of file