Forxa Mancomún

Xunta de Galicia
Procura avanzada

Hai dispoñíbel documentación de Subversion (ás veces chámaselle "SVN") aquí.

Acceso anónimo vía Subversion

Pódese descargar o repositorio SVN deste proxecto a través de acceso anónimo coas seguintes ordes.

svn checkout http://forxa.mancomun.org/svn/evotinguvigo

Acceso para desenvolvedores ao Subversion mediante SSH

Só os desenvolvedores do proxecto poden acceder á árbore SVN por este método. Ten que ter instalado SSH na máquina cliente. Substitúa nome_do_desenvolvedor co valor axeitado. Introduza o seu contrasinal cando se lle solicite.

svn checkout svn+ssh://nome_do_desenvolvedor@forxa.mancomun.org/svn/evotinguvigo

Historial do repositorio

Data about current and past states of the repository

Subversion Repository Browser

Browsing the Subversion tree gives you a view into the current status of this project's code. You may also view the complete histories of any file in the repository.

[Navegar polo repositorio Subversion]