Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Navegar | Enviar un fragmento de código novo | Crear un paquete

O propósito deste arquivo é permitirlle compartir fragmentos de código, scripts, e funcións coa comunidade de código aberto.

Pode crear un "fragmento novo", e despois publicar versións adicionais dese fragmento de xeito rápido e sinxelo.

Unha vez que teña publicados fragmentos, pode crear un "paquete" de fragmentos. Ese paquete pode conter versións múltiples e específicas de outros fragmentos.

 

Navegar polos fragmentos

Pode navegar pola biblioteca de fragmentos de xeito rápido:


Navegar segundo a linguaxe: Navegar segundo a categoría: