Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Navegar | Enviar un fragmento de código novo | Crear un paquete

Fragmentos por categoría: Outro

ID de fragmento Título Creador
Paquetes de fragmentos
1Interfaz Vídeo EstéreoCarlos xxx
Todo el código de la aplicación está escrito en C, se ha dotado de un interfaz de usuario escrito en C++
Fragmentos
1Comprobación de página inexistenteAlvaro Gómez
Como complemento á función getHeaders, este código permite revisar si un enderezo web devolve un 404 de inexistente.
2Obter encabezados dun enderezo webAlvaro Gómez
Devolve as cabeceiras de enderezo web
3Contrasinais aleatoriosAlvaro Gómez
Funcion para a xeracion de contrasinais aleatorios
4Encontrar la IP real de un visitanteAlvaro Gómez
Intenta atopar a IP real dun visitante ainda que se atope tras un proxy
5Array ordeado aleatoriamenteAlvaro Gómez
Función que recolle un array e o devolve ordeado de xeito aleatorio
6Enviar un formulario dende PHPAlvaro Gómez
Permite enviar un formulario directamente dende un array de datos en PHP.
7Crear directorios de manera recursivaAlvaro Gómez
Xenera unha árbore de directorios de xeito recursivo.
8Xerar texto simple para URLAlvaro Gómez
Cambia todo tipo de carácteres raros nun texto por letras ou símbolos equivalentes para poder usalo como complemento nas url's
9Cortar un texto na lonxitude desexadaAlvaro Gómez
Corta unha cadea de texto no límite escollido e devolve o resultado. Esta función é útil para crear textos de entradiñas xa que non inclúe as etiquetas HTML como ligazóns, negriñas e demais e tamén para sistemas que usen entidades HTML para os acentos, comproba que non se corte ningunha das entidades.
10Exemplo Plugin GeditTomás Vilariño Fidalgo
Exemplo de referencia para o desenvolvemento de complementos para o editor "gedit" empregando como linguaxe de desenvolvemento Python.
12Código útil para condicionesJavier Lema Liñares
Código útil para condiciones
13Acceso a base de datos desde .NET y C#Javier Lema Liñares
Acceso a base de datos desde .NET y C#