Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Nube de etiquetas | Árbore de proxectos | Listaxe de proxectos

343 proxectos no conxunto de resultados.Mostrando 20 por páxina. Proxectos ordenados alfabeticamente.
<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18>

OpenSIP - Integración sobre SIP de tecnoloxías Radio, voz analóxica, voz dixital, video e localización xeográfica do interlocutor no contorno dos Contact Centers.

Data de rexistro 11-12-2010 10:53

Open tran plugin for gedit - Plugin Open tran para o gedit
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 03-03-2008 14:50

OpenTripPlanner for Android - An Android app for multi-modal trip planning and navigation using any OpenTripPlanner server.

Data de rexistro 09-23-2014 19:24

OpenUM - OpenUM pretende levar ao mundo OpenSource as funcionalidades existentes no campo da Mensaxería Unificada nos Contact Center constituindo un conector entre ferramentas de amplo uso e sistemas de comunicacións existentes nas empresas e no mercado

Data de rexistro 11-12-2009 12:35

OpenXEO CallCenter - Proxecto para a integración da Xeolocalización nas comunicacións no Contact Center.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 10-25-2011 12:02

Optimal Trees - Conxunto de paquetes e librerías de R e Javascript sobre a Teoría de Grafos e os principais problemas de búsqueda de árbores óptimas: árbore de coste mínima, arborescencia de coste mínima, árbore do camiño máis curto e árbore do corte minimal.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 09-30-2014 18:28

Optimización de Colectivas en MPJ - Este proxecto proporciona unha biblioteca portable e optimizada de primitivas colectivas para paso de mensaxes en Java en sistemas multi-core. O seu código estará pronto accesible na versión oficial de MPJ Express.

Data de rexistro 10-22-2009 11:03

Orzametal13 - O proxecto de código aberto orzametAl13 nace para cubrir as necesidades das empresas fabricantes de ventás, tanto de aluminio como de PVC. Tratase dun sistema que permitirá ás devanditas empresas levar unha xestión escalable e modular.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 02-17-2009 18:58

osnetback - Sistema de copia de seguridade opensource.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 01-04-2010 13:38

OS-Sinergy II OSGI - Librerías JAVA OSGI para interfaz con el core de OS-Sinergy
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 01-26-2012 12:13

Paralelización del PH para Pyomo (Spark) - Módulo de resolución de problemas estocásticos en Pyomo utilizando Spark. SCM: https://github.com/CristoferCD/pyomo

Data de rexistro 09-29-2018 20:14

paripanthika - Probas de integración SDCV - Forxa.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 12-13-2010 15:56

PAY AS YOU DRIVE (PAYD) - Co desenvolvemento do PAYD téntase aproveitar as potencialidades que ofrecen as ferramentas e tecnoloxías propias dos sistemas de localización e xestión de flotas para outros usos que non están sendo aproveitados plenamente na actualidade.

Data de rexistro 10-31-2011 11:22

PDFGal - Este proxecto consiste na creación dunha biblioteca e dunha aplicación web que permiten realizar operacións sobre documentos PDF, tales coma unión, división, protección, creación de marcas de auga, ou creación de marcadores.

Data de rexistro 09-30-2014 17:09

Pedais: Aplicación móbil rutas ciclistas - Aplicación para dispositivos móbiles que permite crear, consultar e realizar rutas ciclistas. Mostra en tempo real o tempo transcorrido, velocidade media e máxima e ruta trazada sobre un mapa, así como distancia e altitude máxima.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 09-29-2014 10:59

Pergameo - A plataforma Pergameo permite o acceso vía Internet a unha gran cantidade de libros e contidos electrónicos, aos que os usuarios poden acceder de xeito gratuíto para lelos de forma íntegra on line, ou ben compralos para facelo noutros dispositivos.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 02-17-2011 11:00

PFC - Deseño e desenrolo dunha compoñente gráfica de edición de grafos con árbores
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 04-02-2008 16:33

Plambe - Ferramenta web para a xestión do proceso de avaliación do proxecto PLAMBE.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 12-28-2016 13:35

Plataforma comercial restaurantes - La finalidad de este TFG es la creación de un plataforma comercial de cadenas de restaurantes en internet. Estas podrán contratar este servicio y substituir su web por un plataforma comercial que potencie su marca comercial y disminuya sus limitaciones.

Data de rexistro 09-22-2017 17:55

Plataforma gestión restaurantes - Este proyecto tiene como objetivo gestionar las necesidades itnernas de una franquicia de restaurantes. Permitiendo para ello una gestión de productos, ventas, reservas y personal. Basando el sistema en un software como servicio

Data de rexistro 09-22-2017 17:56

343 proxectos no conxunto de resultados.Mostrando 20 por páxina. Proxectos ordenados alfabeticamente.
<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18>