Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Nube de etiquetas | Árbore de proxectos | Listaxe de proxectos

343 proxectos no conxunto de resultados.Mostrando 20 por páxina. Proxectos ordenados alfabeticamente.
<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18>

Simulación de elementos elásticos 3D - Desenvolvemento dun motor gráfico con capacidades de xerarquías de obxectos, deformación ósea, animacións, cinemática inversa e creación de personaxes ou obxectos elásticos grazas á incorporación da técnica Free-Form Deformation.

Data de rexistro 10-04-2010 21:20

Simulación de SPM con gem5 - gem5 é un framework opensource para a exploración arquitetural de computadores. Neste proxecto creáronse extensións para a simulación de memorias scratchpad ou controladas por software no sistema.

Data de rexistro 09-19-2016 12:46

Sipat - Servizos integrados para empresas de transporte.

Data de rexistro 12-21-2011 08:24

Sistema de Comercio Electrónico - Sistema Integral de Comercio Electrónico con aprovisionamento, loxística e trazabilidade
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 11-09-2010 12:31

Sistema de informatización das urxencias - Este proxecto busca dotar ás urxencias dun sistema de información que axilice a atención aos pacientes e mellore a información aos seus acompañantes.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 12-16-2011 09:47

Sistema de monitorización meteorológica - Arduino, Raspberry Pi, WiFi, REST, MongoDB, estación meteorológica, Javascript, Node.js

Data de rexistro 09-24-2015 17:58

Sistema de voto electrónico para Uvigo - Desenrolo dun conxunto de aplicacións capaces levar a cabo a emisión de certificados dixitais para os membros da Uvigo que posteriormente poderán ser usados como medio de identificación nun sistema de voto electrónico que tamén se implementará.

Data de rexistro 07-03-2007 10:29

Sistema de xestión de asignaturas ECTS - Sistema multiusuario, multiorganización e multicontrato para a xestión académica de asignaturas das titulacións universitarias.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 01-13-2009 20:47

Sistema de xestión de asociados - Xestor de socios que inclú pagas a través de paypal, remesas bancarias conforme á norma SEPA, así como un directo. Tamén posúe un xestor de actividades tales como formación e programas.

Data de rexistro 09-28-2015 14:55

Sistema de xestión de flotas de transpor - Sistema de xestión de flotas de transporte VIP

Data de rexistro 11-12-2010 12:50

Sistema domótico para xestión enerxética - Sistema domótico para a xestión enerxética intelixente do fogar, que permite aforrar custes a través dun algoritmo de planificación que fai uso dos datos de custe horario da enerxía publicados por REE.

Data de rexistro 10-01-2016 15:26

Sistema plantillas backend Typo3 - gl_be_templates é unha extensión de Typo3 que proporciona un método para realizar plantillas en backend, facilitando así a independencia da lóxica de aplicación e a presentación de datos

Data de rexistro 05-08-2007 12:13

Sistema prescrición electrónica asistida - O sistema de prescrición electrónica asistida da medicación facilita este cometido aos facultativos, ao tempo que minimiza o risco de erros que poden producirse como consecuencia da prescrición e administración de medicamentos aos pacientes.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 03-10-2011 16:43

Sistema visualización web do Tesouro - Servizos web para a explotación da información lexicográfica dunha base de datos dialectal a través de interface web dinámica con cartografía interactiva.

Data de rexistro 11-16-2012 04:16

Sist Info Avanzada Proc Produc Siderurx - Solución software para dar cobertura as necesidades plantexadas no nivel 3 de información de industrial da cadea de produción de materiais siderúxicos.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 08-01-2012 23:39

Sketch-Arm - Sketch-Arm é unha aplicación de prototipado rápido de armarios que pretende que usuarios non avanzados deseñen o seu propio armario de forma sinxela e intuitiva.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 01-21-2009 11:50

SmartExp - Este é un software destinado á xestión de rexistros médicos (Historia clínica electrónica ou EMR). Permite ao usuario crear formatos de rexistro médico personalizado incluíndo textos, debuxos, fotografías,...
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 02-08-2008 09:05

Software de Transmisión de Datos: CANBUS - Software que ofrece funcionalidades relativas á xestión de flotas de vehículos facilitando información individualizada de aspectos específicos dos vehículos xestionados mediante esta ferramenta.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 12-03-2009 13:01

Soporte Https pra o crawler de typo3 - Este proxecto ofrece soporte para SSL ó crawler de typo3.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 02-15-2007 18:27

swlBOOK - Xestor de contidos que permite a catalogación de software libre, permitindo a participacion libre e en comunidade de usuarios para o enriquecemento do catálogo.

Data de rexistro 07-02-2007 16:49

343 proxectos no conxunto de resultados.Mostrando 20 por páxina. Proxectos ordenados alfabeticamente.
<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18>