Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Nube de etiquetas | Árbore de proxectos | Listaxe de proxectos

343 proxectos no conxunto de resultados.Mostrando 20 por páxina. Proxectos ordenados alfabeticamente.
<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18>

TYPO3 Automatic Translation - O obxectivo do proxecto TYPO3 Automatic Translation é conseguir que un portal en TYPO3 sexa traducido a calquera idioma de forma case automática para o administrador do portal.

Data de rexistro 08-27-2008 16:49

Typo3-Redegal - Conjunto de extensiones de Typo3
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 01-06-2009 14:24

Typo3 user and page stats - Extensión que añade a funcionalidade o backend de almacenamento/consulta de información sobre as páxinas visitadas por usuario, sesión e períodos de tempo. Asimesmo tamén proporciona estadísticas do uso da ferramenta chc_forum.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 02-16-2007 18:26

Typo3:Xestión de competicións deportivas - Extensións de Typo3 para a xestión de competicións deportivas. Permite a administración, busca e consulta da información de competicións, equipos, xogadores e partidos.

Data de rexistro 09-16-2009 13:18

UDC | con lingua de noso! - CD con ligazóns e recursos relacionados coa lingua galega que o Servizo de Normalización Lingüística da Universidade da Coruña publicou este ano e difundiu entre a comunidade universitaria.

Data de rexistro 09-08-2008 13:50

Urban SIG - Conxunto de extensións de gvSIG Desktop orientas a proxectos de Ordenación Urbanística.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 12-11-2012 10:50

Utilidades JasperServer - JasperTools son utilidades para o uso do servidor JasperServer dende a línea de comandos. Mediante chamadas remotas poderase listar informes, crear, borrar e editar carpetas e datasources e deplegar lotes de informes ou recursos.

Data de rexistro 06-09-2010 17:18

Utilidades PostGIS con Python - Conxunto de ferramentas (pezas de código e scripts) para facer algunhas operacións (carga de capas, transformacións, xestión de usuarios, ...) sobre base de datos espaciais PostgreSQL+PostGIS.

Data de rexistro 06-24-2011 11:45

VACmatch Mobile - È unha aplicación para que árbitros de competicións deportivas cubran as actas dos partidos directamente no seu teléfono móbil, actualizando os resultados en tempo real, funcionando offline se non hai cobertura e sincronizando coa web da federación

Data de rexistro 08-28-2016 19:26

Verificador de Accesibilidad Web - Librería verificadora de Accesibilidad Web para el estándar WCAG 2.0 desarrollada en Erlang.Permite evaluar la accesibilidad de una web y realizar pruebas basadas en propiedades sobre HTML autogenerado. http://antiapuentes.github.io/a11y-checker/

Data de rexistro 10-31-2013 15:53

Vídeo Estereoscópico - Implementación de una aplicación capaz de realizar la captura y reproducción de vídeo estéreo con una calidad aceptable en tiempo real

Data de rexistro 10-19-2008 23:54

Videoxogo roguelike para invidentes - Este proxecto consiste no desenvolvemento dun videoxogo do xénero roguelike enfocado cara a xogadores invidentes ou con deficiencias visuais mediante a adaptación do mesmo para o seu uso con lectores de pantalla e de descricións exhaustivas.

Data de rexistro 10-01-2016 12:57

VigoWireless en Galego - VigoWireless en galego centrarase na tradución da documentación dos programas precisos para construir VigoWireless ao galego.

Data de rexistro 04-23-2007 03:35

visitas remotas a traves dun robot guia - El objetivo es crear una portal web que permita la comunicación de un usuario con un robot(Nomad) para dirigir su movimiento y recibir imagen y video.

Data de rexistro 05-02-2007 21:36

Visor web 3D de órganos e tecidos - Visor web que permite a visualización de modelos tridimensionais de organos e tecidos. A pesar de que de estar orientado ao seu uso en docencia e investigación, este visor pode ser empregado para a visualización de calquera outros modelo 3D.

Data de rexistro 09-29-2015 15:53

Visualizacion nubes de puntos masivas - O proxecto consiste nun conxunto de ferramentas e bibliotecas software para traballar con nubes de puntos provenientes de escaneos láser.

Data de rexistro 09-26-2014 12:09

Web da Sociedade da Información - Migración da web da Sociedade da Información (http://www.sociedadedainformacion.eu) a Typo3.

Data de rexistro 02-02-2009 12:44

Web do audiovisual escolar galego - Máis de 800 vídeos de toda Galicia. A maior videoteca do audiovisual escolar galego. Disfruta dos finalistas e gañadores en diversos concursos e festivais. Garda os teus favoritos e propón novos vídeos. Organiza o teu propio concurso audiovisual!!

Data de rexistro 09-29-2017 20:30

WebSqusr - Interface Web de Autorización de uso de acceso Web a Internet

Data de rexistro 01-17-2007 15:19

XAS- Sistema de Autenticación Extensib. - Ferramenta orientada a grandes organizacións que permitirá ós administradores dunha organización autorizar ou restrinxir o acceso dun determinado usuario a un equipo concreto dun laboratorio específico.

Data de rexistro 01-19-2009 16:15

343 proxectos no conxunto de resultados.Mostrando 20 por páxina. Proxectos ordenados alfabeticamente.
<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18>