Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Nube de etiquetas | Árbore de proxectos | Listaxe de proxectos

343 proxectos no conxunto de resultados.Mostrando 20 por páxina. Proxectos ordenados alfabeticamente.
<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18>

Xblog - Blog Administrable.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 03-29-2007 10:12

XEA-CeMIT - Plataforma de xestión integral da rede CeMIT da Xunta de Galicia.

Data de rexistro 12-15-2014 12:29

XEIXO - Xestión Eficaz de Información Xeoreferenciada e Organizada (XEIXO).Sistema GIS que permite relacionar información de calquera tipo cunha localización xeográfica.Solución multiplataforma, versátil e económica.

Data de rexistro 11-12-2007 18:18

xeoPesca - xeoPesca ofrece a creación dun rexistro da actividade pesqueira que lle achegará vantaxes competitivas. Web do proxecto http://www.xeopesca.com Código fonte http://code.xeopesca.com/xeopesca

Data de rexistro 07-16-2013 11:25

XeoVisorMinimo (XVM) - "Xeovisor Minimo" é unha aplicación web para amosar datos xeográficos adaptado para Galicia de forma sinxela. Máis info (ver wiki). Creado polo IET: (http://www.cmati.xunta.es/organizacion/c/Instituto_Estudos_Territorio).

Data de rexistro 11-17-2011 20:08

XERPA (XESTIÓN ERP AMIGABLE) - XERPA(XESTION ERP AMIGABLE)
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 02-27-2009 17:25

Xesalum_ - Software destinado a profesores / formadores. Permite a xestión de alumnos en canto a calificacións. Permite a introducción de asignaturas así como de cantos criterios se consideren necesarios para evaluar unha materia

Data de rexistro 03-21-2007 10:36

xesRURAL-Xestión Casas Rurais de Galiza - "xesRURAL" Xestión de Casas Rurais de Galiza. Ferramenta orientada as casas Rurais de Galiza que permite levar a xestión de operacións deste tipo de negocios.

Data de rexistro 11-17-2008 16:59

XestAs - Xestión de Asociacións - Aplicación que facilita a xestión de asociacións, clubes ou fundacións. Fornece da xestión automática de cobros e devolucións (norma bancaria 19), xeración de carnés, informes de explotación de resultados e xestión de usuarios e perfís
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 11-08-2009 13:25

Xestion Campa Eolica - Sistema de xestión de campa eólica
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 11-04-2009 19:18

Xestión da Calidade da Cadea da Produció - O aplicativo recolle as necesidades particulares, nos apartados da vixilancia, cumprimento e xestión da calidade, no marco máis amplío do ámbito da fabricación e distribución de produtos siderúrxicos.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 11-03-2010 18:32

Xestión de colas - Xestión de colas
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 04-29-2010 17:37

Xestión de establecementos hostaleiros - Sistema de xestión interna para establecementos hostaleiros. Xestión de reservas e facturas, xestión dos prezos dos cuartos segundo as súas características, informes de xestión e plannings semanais ou mensuais de limpeza, de datos de ocupación...

Data de rexistro 12-28-2012 14:54

Xestión de palabras clave en Typo3 - Mellora das extensións existentes para a xestión de palabras clave tanto para a xeración de meta información como para a xestión de taxonomía.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 01-16-2007 20:45

Xestión de presupostos en liña - HOSFRI - Aplicación Web para xestión de presupostos “en liña” por parte dos clientes de Hosfri S.L.L, permite ó administrador crear un pdf do presuposto que detalla a petición do cliente (precio, unidades, etc).
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 12-11-2008 12:03

Xestión de transporte adaptado a demanda - Plataforma para a xestión de transporte adaptado á demanda

Data de rexistro 11-12-2010 12:51

Xestion documental de centros educativos - Sistema de xestión documental en centros educativos
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 05-29-2007 11:34

Xestion dun centro de estudios - Aplicación para a xestión dun centro de estudos e formación con procesos documentais dixitalizados, xestións de: alumnos, profesores, cursos, oposicións, control de recibos(pagos e cobros), diplomas, etc.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 11-17-2009 10:43

Xestión Web Para Centros de Formación - Programa de Xestión a través de Web para Centros de Formación, utilizando como linguaxe de programación PHP e utilizando unha conexión ODBC poder empregar calquera xestor de Bases de Datos.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 03-29-2007 10:05

Xestor de vendas (TPV) - Xestor de vendas para tendas de moda (TPV). Módulo local e web. Control de stock, compras, vendas, administración de proveedores e clientes, visión de estatísticas... Poderá instalarse só en modo local ou incluír ambos.

Data de rexistro 01-08-2007 23:35

343 proxectos no conxunto de resultados.Mostrando 20 por páxina. Proxectos ordenados alfabeticamente.
<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18>