Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Nube de etiquetas | Árbore de proxectos | Listaxe de proxectos

343 proxectos no conxunto de resultados.Mostrando 20 por páxina. Proxectos ordenados alfabeticamente.
<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18>

Aplicación para xestionar Hotel - Aplicación para xestionar as actividades principais dun hotel, centrándose na realización de reservas, creación dun sistema de ofertas e desenvolvemento dun sistema de regras, facilmente extensible, para definir o seu contexto de aplicación.

Data de rexistro 06-29-2009 16:52

Applet para estudio de algoritmos IA - Applet didáctico para el estudio de los algoritmos de búsquedas en IA,permitiendo dibujar grafos o árboles para realizar búsquedas paso a paso siguiendo un algoritmo de IA seleccionado,y visualizar como funcionan de forma gráfica y fácil.

Data de rexistro 10-04-2010 15:04

apticon - Apticon facilita a instalación de aplicacións para usuarios noveis, creando un minilanzador de apturl para automatizar a instalación de programas desde un icono. O programa que fai isto chámase Apticon Creator.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 05-19-2009 03:50

ARCHetype AMtega SPring Web - Arquetipo corporativo AMTEGA para a tecnoloxía Java Spring Web que ten por obxectivos ser a base sobre a que se constrúen novos produtos software homoxeneizando o desenvolvemento e fomentando a reutilización de aspectos transversais.

Data de rexistro 12-01-2017 11:56

ARCHetype Amtega Web Services - Arquetipo corporativo AMTEGA para a tecnoloxía Java Spring Web que ten por obxectivos ser a base sobre a que se constrúen novos servizos web homoxeneizando o desenvolvemento e fomentando a reutilización de aspectos transversais.

Data de rexistro 10-17-2018 18:57

ARQAS - Este proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un programa que resuelva diversos problemas relacionados con Teoría de Colas.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 09-30-2015 21:11

Asterisk para funcións hoteleiras - Script para dotar ó software libre Asterisk (de Digium) de centrais telefónicas de VoIP de funcións hoteleiras (despertador, etc.)
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 11-05-2009 16:44

ASTRA: Advanced Sphinx TRAiner - Software de xestión avanzada (audio, diccionario, fonemas...) dos proxectos de recoñecemento de voz do motor Sphinx-III.

Data de rexistro 07-15-2008 17:00

autoblog - multilingual SSHed local blog

Data de rexistro 04-08-2007 21:24

bashdoc - Un sistema de documentación similar ó javadoc para scripts en bash.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 12-05-2006 12:40

Biblioteca de control de robots - O proxecto consiste na programación dunha biblioteca xenérica para o control de robots móbiles montados coa placa Arduino e sensores. Inclúe tamén o deseño e montaxe dun robot no que se probou o funcionamento da biblioteca.

Data de rexistro 10-04-2016 21:22

Biblioteca escolar y m-learning - Creación de una web de biblioteca escolar (bibliotecavedruna.com) utilizando herramientas de software libre (Wordpress, plugins), donde alumnado, docentes y familias son partícipes y activos desde su gestación. Memoria: http://goo.gl/WKlOcA
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 10-26-2013 12:16

Bichos - Aplicación con interface gráfica de usuario que mostrará a evolución e interacción duns bichos, ou individuos, que se moverán dacordo con certa intelixencia artificial, en concreto grazas a unha rede de neuronas artificiais.

Data de rexistro 07-21-2007 01:23

blabla
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 12-10-2008 23:23

blb
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 12-12-2008 00:00

BlueSS Server for Linux - BlueSS (http://bluess.sourceforge.net) é unha aplicación client-server que extende a funcionalidade de clientes VoIP a móbiles Symbian por Bluetooth. Neste proxecto desenvóvense aplicacións server GNU/Linux para Skype e PJsip (http://pjsip.org)

Data de rexistro 10-21-2008 00:13

Bolsa de traballo no IES de TEIS - A aplicación quere ser un foro para o alumnado, as empresas e o profesorado onde os primeiros poderán introducir o seu currículum que poderá ser lido polas empresas e polo profesorado co obxectivo principal de relacionar ao alumnado co mundo laboral

Data de rexistro 08-13-2008 20:36

Buscador para corpus lingüístico - Buscador para corpus lingüísticos baseados en ficheiros .po

Data de rexistro 07-11-2007 14:35

Busca sectorial (Frontend plugin) typo3 - 'Frontend Plugin' para os tt_news. Modifica a información da tabla e as características internas de tt_news para poder categorizar toda la información interna.

Data de rexistro 02-07-2007 16:30

Búsqueda Avanzada para typo3 - Este proxecto consta dunha modificación sobre a extensión indexed_search para que sexa capaz de filtralas búsquedas a partir dunha serie de datas.

Data de rexistro 02-09-2007 13:20

343 proxectos no conxunto de resultados.Mostrando 20 por páxina. Proxectos ordenados alfabeticamente.
<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18>