Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Nube de etiquetas | Árbore de proxectos | Listaxe de proxectos

343 proxectos no conxunto de resultados.Mostrando 20 por páxina. Proxectos ordenados alfabeticamente.
<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18>

byGalicia.eu: Extensións TYPO3 - Extensións de TYPO3 desenvolvidas para o portal byGalicia.eu xunto coas extensións utilizadas no mesmo (algunhas delas modificadas segundo as necesidades do proxecto).

Data de rexistro 08-20-2007 18:28

Calendario de reservas para TYPO3 - Extensión para TYPO3 que permite a usuarios da nosa web facer reservas de recursos almacenados como tt_news desde un calendario, podendo confirmalas ou rexeitalas un administrador desde o backend.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 02-15-2008 09:09

Calendario para typo3 ( Frontend plugin) - 'Frontend Plugin' para os tt_news (typo3) có 'look & feel' dun 'Calendar'.

Data de rexistro 02-07-2007 16:27

Calendula - Calendula - Un asistente para a xestión persoal da medicación (https://github.com/citiususc/calendula)

Data de rexistro 09-26-2016 12:24

calpufi - Calculadora de puntos FINA. Empreganda na natación. Permite puntuar unha determinada marca de natación segundo a fórmula da Federación Internacional de Natación, Saltos, Wáter-polo e Sincronizada.

Data de rexistro 12-23-2015 09:49

Capa de rede ZigBee para TinyOS - Neste proxecto impleméntase unha capa de rede ZigBee para TinyOS sobre TKN15.4, a capa IEEE 802.15.4 de código aberto feita pola Technical University Berlin.

Data de rexistro 10-12-2010 13:14

Cartografía Municipal - O obxetivo do proxecto consistirá en desenvolver unha web xenérica para o seu uso nos concellos municipais: noticias, turismo, foros, patrimonio, festas, direccións de contacto e callejero.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 08-31-2009 11:10

Catalogador de series e películas - Esta aplicación perminirá xestionar grandes volumes de contidos multimedia de forma sinxela Será unha aplicación lixeira e potente desenrolada en Python e utilizando como formato de intercambio de información ficheiros XML

Data de rexistro 10-08-2009 10:26

Catalogo de Productos FLOSS de Galicia - O catálogo de Software Libre permite a consulta dos produtos de Software Libre dispoñibles no MapaTIC.gal xestionado polo Centro Demostrador TIC da Xunta de Galicia.

Data de rexistro 03-06-2013 19:54

Catechumenus - Catechumenus é unha aplicación web que permite a xestión básica dos grupos de catequese dunha parroquia, a obtención de históricos (dos nenos, dos catequistas) e a xeración de informes para o seu posterior arquivo en papel.

Data de rexistro 12-27-2011 19:56

Catenae, REDD e Ancoris - Catenae é unha libraría que permite construír sistemas modulares de procesamento en tempo real. REDD é un sistema para a detección temperá depresión en Reddit. Ancoris é un xestor de recursos para clústers. GitHub: https://pastebin.com/Ju32RDe2

Data de rexistro 09-30-2018 20:08

Centro Software Abalar - Centro de Software Abalar 5.0 é unha ferramenta de xestión de iconos. Con ela o usuario poderá configurar a visibilidade dos iconos das aplicacións no escritorio do seu equipo.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 02-20-2015 13:22

Charanga-CMS - Sistema de Xestión de Contidos (CMS) para charangas.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 04-23-2009 23:58

CMDB para áreas sanitarias - Aplicación web para a xestión da configuración de equipos informáticos en áreas sanitarias. Repositorio Git: https://github.com/efbarriguete/CMDBright

Data de rexistro 10-02-2016 21:13

cobalt - API xenérica e extensíbel para bash (Bourne Again SHell)
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 12-05-2006 12:39

Coleccións paralelas eficientes en Java - Este proxecto presenta PJC (Parallel Java Collections), unha libraría que proporciona una implementación paralela das coleccións Java que incrementa o rendemento das operacións habituais en coleccións cun número significativo de elementos.

Data de rexistro 09-30-2015 11:53

ColorCombinate - ColorCombinate e unha libraria e un aplicativo que implementa esa libraria, para crear, manter e gardar combinacións de cores, según a teoria da cor de Johaness Itenn. A libraria utiliza a licenza LGPL, e esta creada en C coas librarias GTK+2.

Data de rexistro 01-16-2007 22:29

Concellum - Extensións e adaptacións de Typo3 para administracións locais. Inclue servizos de firma usando certificados X.509 e @firma, pago telemático con pago.red.es e servizos municipais autoxestionados.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 02-19-2008 11:59

concurrentCacheManager - Xestor de Caché Concurrente de Obxectos desenvolvido polo Servizo Público de Emprego de Galicia

Data de rexistro 10-22-2013 14:43

Concurrent Template Library - Este proxecto proporciona unha librería para C++ portable e optimizada para o tratamento paralelo dun contedor de datos de tipo conxunto en sistemas multi-núcleo implementada mediante o uso da librería Threading Building Blocks.

Data de rexistro 10-23-2010 15:12

343 proxectos no conxunto de resultados.Mostrando 20 por páxina. Proxectos ordenados alfabeticamente.
<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18>