Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Nube de etiquetas | Árbore de proxectos | Listaxe de proxectos

343 proxectos no conxunto de resultados.Mostrando 20 por páxina. Proxectos ordenados alfabeticamente.
<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18>

Conshuga - Conshuga é un conxugador automático de verbos galegos (ILG/RAG).

Data de rexistro 06-10-2009 17:36

Consulta neurolóxica con WebRTC - PFC que implementa unha base sobre a que as clínicas de atención médica poidan ofrecer servizo de citas e revisións a distancia. Sen embargo, o proxecto foi encarado cara unha clínica neurolóxica para evaluar a súa idoneidade nese ámbito concreto.

Data de rexistro 09-16-2015 13:44

Contidos educativos con RA - Plataforma integral para a creación de contidos dixitais educativos e aprendizaxe en liña con dispositivos de realidade aumentadada
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 10-31-2011 10:57

Control Calidade Xestion de Laboratorio - Sistema de Control de Calidade e Xestión de Laboratorio para plantas de producción de pensos
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 11-12-2009 12:48

Control de Calidade e Fiabilidade - Este proxecto realizouse co obxectivo de averigüar o estado da arte do control de calidade e fiabilidade na produción de cigüeñais microaleados. Obténdose uns resultados chamativos e propoñendo métodos alternativos.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 09-29-2014 12:30

Control de posicionamento de vehículos. - Desenvolvemento e construción dun sistema hardware mediante o uso da plataforma ARDUINO e un módulo GPS/GPRS/GSM, que nos permita coñecer en calqueira instante a posición na que estea situado o vehículo onde vai integrado.

Data de rexistro 07-11-2015 18:13

Control Eficiente do Consumo Electrico - - acceder ó consumo instantáneo de enerxía dun fogar en tempo real - e dende calquera dispositivo conectado a Internet - definir obxectivos de consumo e disparar alertas
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 10-26-2011 12:39

Control mediante movementos faciais - Realización dun sistema que permite controlar aplicacións Android mediante movementos faciais. A estes distintos movementos do usuario asígnanselle distintas funcionalidades dun teclado físico.

Data de rexistro 10-14-2013 11:11

ControlMóbilMercadurias no EspazoPortuar - Aplicación das solución móbiles industriais no sector Portuario -Permitir de forma transparente o funcionamento en contexto desconectados -Automatizar a xestión -Permitir unha alta flexibilidade na construción do interface
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 10-26-2011 12:45

Corpus mancomun para gedit - Plugin para o gedit para facer buscas no corpus do mancomun.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 04-02-2008 12:17

Corpus mancomun para gtranslator - Plugin para o gtranslator para que se poida usar o corpus de mancomun.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 04-02-2008 12:34

Corunet Typo3 - Conxunto de extensións desenvolvidas por Corunet para o xestor de contidos Typo3.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 12-22-2008 17:30

Creación de contidos xeolocalizados - Aplicación web de xestión de contidos situados xeograficamente por usuarios rexistrados.

Data de rexistro 04-17-2007 12:53

Creación de Makefile para Fortran 90/95 - O código serve para crear Makefiles de proxectos en Fortran 90, cando o código está repartido entre varias carpetas e existen moitas dependencias entre módulos.

Data de rexistro 06-16-2009 17:20

CssDispatcher - CssDispatcher é unha sinxela biblioteca para PHP que che axuda a manexar follas de estilos CSS con instruccións PHP incrustadas (é dicir, plantillas PHP que xeran CSS), minimizalas ou unir varias CSS para servilas como un só arquivo.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 09-03-2009 18:29

cyberHotel - Aplicación que permite realizar a xestión dun hotel de xeito altamente configurable e cubrindo as necesidades de calquera entorno (pequenos ou grandes hoteles) Pode comunicarse con dispositivos como as centralitas de teléfono.

Data de rexistro 05-15-2007 10:24

DeporXest - Sistema de xestion de instalacións deportivas municipais. Multiplataforma, multiusuario, con estructura cliente-servidor, totalmente parametrizable para adaptarse á estructura organizativa de cada concello.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 09-11-2007 13:51

DepPattern - DepPattern é un conxunto de ferramentas de análise sintática multilingüe: contén un compilador de gramáticas, POS-taggers e parsers baseados na gramática de dependencias.

Data de rexistro 06-17-2009 11:37

Desarrollo de un Lenguaje de Ficcion Int - O proxecto Orb propón unha nova linguaxe de ficción interactiva, que permite o desenvolvemento de mundos virtuales neste campo. O proxecto inclúe un compilador para esta nova linguaxe, con saída a linguaxe Java.

Data de rexistro 07-22-2007 22:23

Desenvolvemento dun videoxogo roguelike - Desenvolvemento dun videoxogo roguelike para invidentes aplicando técnicas de Procesamento da Linguaxe Natural

Data de rexistro 09-30-2016 09:37

343 proxectos no conxunto de resultados.Mostrando 20 por páxina. Proxectos ordenados alfabeticamente.
<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18>