Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Nube de etiquetas | Árbore de proxectos | Listaxe de proxectos

343 proxectos no conxunto de resultados.Mostrando 20 por páxina. Proxectos ordenados alfabeticamente.
<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18>

Formación - Formación

Data de rexistro 02-17-2011 15:43

FORMIGA - FORMIGA é un software que permite o re-aproveitamento dos recursos das aulas de informática para a realización de cálculos científicos. O software desenvolvido baséase en tecnoloxía grid, virtualización e redes privadas virtuais.

Data de rexistro 06-17-2009 10:58

Formulacion Optima de Pensos - Sistema de optimización de dietas de alimentación animal
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 11-11-2009 19:48

FotosRol - Proxecto que trata de desenvolver un plugin que aproveite o sistema de perfiles de usuario de Typo3 para a visualización personalizada de imaxes personalizadas.

Data de rexistro 12-05-2006 12:14

Framework MapReduce para AGs en clúster - Este proxecto constrúe un sistema seguro mestre-esclavo capaz de integra-los Algoritmos Xenéticos nun entorno intensivo en datos. Emprega Hadoop, a implementación open-source máis coñecida do modelo de programación MapReduce.

Data de rexistro 10-27-2010 23:09

Framework programación de robots de RTB - Framework de programación Java para desarrollar robots de RealTimeBattle. Este nuevo API de más alto nivel que los existentes, permitirá la implementación de mejores robots utilizando orientación a objetos.

Data de rexistro 10-13-2009 16:25

FreeLing POS-tagger Galego e Portugués - Este proxecto contén os ficheiros de treino, dicionarios e regras de lematización verbal e nominal do módulo de anotación morfosintática do FreeLing para Galego e Portugués.

Data de rexistro 06-10-2009 18:02

Galinux-Slax - Sistema operativo GNU/Linux orientado ó ensino.

Data de rexistro 09-11-2007 06:11

GaliTrivial - Xogo do trivial en Galego
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 04-15-2009 13:32

GASATaD: App. for Statistical Analysis - GASATaD (Graphical Application for Statistical Analysis of Tabulated Data.) procesa ficheiros .csv ou .xlsx e permite realizar diferentes tests estatísticos e obter gráficos a partir de columnas de datos. Código en: https://github.com/milegroup/gasatad

Data de rexistro 10-05-2017 22:57

gdf
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 12-15-2008 09:39

Gedit dictionary plugin - Integración do dicionario de gnome no gedit coma un panel lateral.

Data de rexistro 07-27-2007 20:54

Generador de soluciones virtualizadas - Generador de soluciones de red virtualizadas para pequeñas organizaciones.

Data de rexistro 06-23-2010 12:43

Gestor de Ancho de Banda Inalambrico - Gestor de Ancho de Banda Inalambrico. Un router tipo portal cautivo con control de usuarios para el acceso a Internet.

Data de rexistro 10-31-2009 21:26

G-Fluxo - Portal Web que permite o envío de traballos de forma sinxela tanto a recursos grid como a clusters locais. Inclúe soporte para fluxos de traballos (workflows) e traballos paramétricos.

Data de rexistro 06-17-2009 11:04

gisEIEL - gisEIEL é un SIG desenvolvido sobre gvSIG e a base da datos PostgreSQL có módulo PostGIS. O seu modelo de datos abranxe unha porcentaxe alta dos datos necesarios para a xestión local.

Data de rexistro 05-27-2008 17:39

Git-Pro - Mellorar a xestión de proxectos unificando funcionalidades deste tipo nun sistema de control de versións, neste caso Git.

Data de rexistro 09-30-2015 00:58

gl_error_management: Xestión Erros Typo3 - gl_error_management é unha extensión de Typo3 que proporciona un sistema para xestión de erros de frontend mediante unha pila coa traza de erros.

Data de rexistro 08-08-2007 09:01

gl_formidable_utils: FORMidable utils - Funcións de utilidades de Typo3 para empregar como callbacks dende os formularios de Ameos FORMidable (ver http://typo3.org/extensions/repository/view/ameos_formidable/0.7.0/).

Data de rexistro 08-13-2007 08:27

glosario galego localización software - Lista de equivalencias terminolóxicas inglés-galego na localización de software ao galego baseadas en corpus e sistema decisional de consenso na comunidade g11n.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 03-10-2009 14:09

343 proxectos no conxunto de resultados.Mostrando 20 por páxina. Proxectos ordenados alfabeticamente.
<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18>