Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Nube de etiquetas | Árbore de proxectos | Listaxe de proxectos

343 proxectos no conxunto de resultados.Mostrando 20 por páxina. Proxectos ordenados alfabeticamente.
<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18>

Inclúe - A ferramenta INCLÚE é unha ferramenta tecnolóxica que facilite a valoración técnica das situaciones de exclusión social con criterios homoxéneos.

Data de rexistro 03-22-2016 19:24

Inmueble Virtual - Se trata de un portal inmobiliario desarrollado con las tecnologías AJAX y dotado de presentación de datos sobre mapas Google vía satélite. La solución se puede ver en www.inmueblevirtual.net

Data de rexistro 07-03-2007 12:34

Integración de clBLAS en HPL - En este trabajo se integró una librería de rutinas de álgebra lineal en aceleradores, clBLAS, en el framework HPL, desarrollado por la UDC. La integración fue optimizada y se realizó una verificación sistemática de su corrección.

Data de rexistro 09-05-2015 14:03

Intro para Todos - Login CeMIT - Autenticación de usuario accesible para as aulas CeMIT para persoas sen coñecementos de lecto-escritura. Hackaton Solidario Intro para Todos celebrado na Aula CeMIT de Padrón o 4 de novembro de 2015, con colaboración da asociación AMIPA.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 11-11-2015 17:42

Intro para Todos - Pictogramas CeMIT - Perfil de inicio de usuario accesible para CeMIT que mediante pictogramas acceda ás aplicacións e páxinas web. Hackaton Solidario Intro para Todos celebrado na Aula CeMIT de Padrón o 4 de novembro de 2015, con colaboración da asociación AMIPA.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 11-11-2015 17:51

JavaCK: Ferramenta de creación de SE - JavaCK é unha innovadora ferramenta que permete a creación completa de Sistemas Expertos segundo a metodoloxía CommonKADS. Tratase dun compilador que parsea unha linguaxe especifica e xera os sistemas completos implementados en Java.

Data de rexistro 09-15-2009 13:35

Katmus - Aplicación para a transcripción musical asistida, creada con C++ e QT4 para GNU/Linux. Consta dun editor de partituras, un visualizador de onda de audio, un sistema de plugins e unha serie ferramentas de análise.

Data de rexistro 10-16-2008 16:12

Kernel de Linux do Proxecto Abalar - Código fonte da versión kernel de linux empregada no proxecto Abalar.

Data de rexistro 12-31-2011 00:07

LBD Local - A recuperación de información xeográfica (RIX) é un novo campo de investigación xurdido recentemente na confluencia da IR e dos SIX. Neste proxecto presentamos un prototipo completo e extensible de sistema RIX.

Data de rexistro 06-09-2009 11:31

LB-MUCH (Linux Based Multim. Home Comp.) - Crea a infraestructura necesaria para o manexo de multimedia mediante un mando a distancia sen entornos alleos ó propio xestor de ventanas.

Data de rexistro 04-16-2008 08:47

Librería para el manejo de diccionarios - La finalidad del proyecto es desarrollar una librería en C que permita gestionar, de forma eficiente y minimizando el consumo de memoria, diccionarios de grandes dimensiones utilizando, para ello, autómatas finitos acíclicos deterministas numerados.

Data de rexistro 10-30-2009 14:22

libSSAux - Librería en C para percorrer e transformar árbores SSA, tanto na forma GENERIC coma GIMPLE para GCC.

Data de rexistro 12-05-2006 12:18

Localización A Forxa - Proxecto para a localización en galego da aplicación web gForge.

Data de rexistro 12-05-2006 12:32

Localización de Moodle ao galego - Este proxecto serve como infraestrutura para aloxar os ficheiros de lingua de orixe do Moodle en formato .po. Un aplicativo web carga ditos ficheiros para que poidan ser traducidos pola comunidade galega de localización.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 10-17-2012 15:05

Loga - Loga é unha aproximación á linguaxe logo. Con loga preténdese producir un recurso educativo, pero non un entorno de programación. http://www.educalim.com/loga/gz

Data de rexistro 04-20-2007 14:11

Logic Data Base Designer - Deseño lóxico de bases de datos relacionais.

Data de rexistro 01-24-2007 14:47

m740avplayer - GUI para reproduccion e codificacion de grabacións do Siemens Gigaset M740AV

Data de rexistro 01-17-2007 16:04

MAGASI - O MAGASI é unha recompilación de programas Open Source para Windows de alta calidade e titoriais de utilidade para a comunidade educativa. Os programas e titoriais están en galego (se existe a tradución).
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 09-11-2007 11:36

Magento 1.4.1.1 en galego - Localización ao galego do software web de comercio electrónico Magento na súa versión 1.4.1.1
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 04-27-2011 10:26

mailman_galego - Traducción do mailman ao galego

Data de rexistro 01-17-2007 15:21

343 proxectos no conxunto de resultados.Mostrando 20 por páxina. Proxectos ordenados alfabeticamente.
<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18>