Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Nube de etiquetas | Árbore de proxectos | Listaxe de proxectos


3D Amtega Banco de Voces CeMIT Django GIS Galego H323 ILG Intro Para Todos Java Linux Mini- test ObjectTraking Odoo OpenERP PHP Rails Raspberry Pi SIX Telefonia IP Thymeleaf VDI Web abalar ajax amtega android angularjs arduino audiovisual autonomo calibrado captura cassandra catalogo productos cbir comunitaria concurso crowdsourcing database deporte desktop desourb drupal7 educacion emprego empresa ensino erp floss gestion gvSIG Desktop hibernate hostaleiros hoteis indicadores interactivo java jhipster jquery linux lire localizacion microresonador moodle nqs open data opencv openlayers openstreetmap pfc php pictures podcast postgis postgresql radio render rest restaurantes robot skin software libre speg spring boot springboot tapestry traduccion transporte publico turismo utils versions videoconferencia virtualization webcam xeoportal xeovisor xestion xunta de galicia

3 proxectos no conxunto de resultados.
ARCHetype AMtega SPring Web - Arquetipo corporativo AMTEGA para a tecnoloxía Java Spring Web que ten por obxectivos ser a base sobre a que se constrúen novos produtos software homoxeneizando o desenvolvemento e fomentando a reutilización de aspectos transversais.
Etiquetas: Xunta de Galicia, Java, Spring, Web, Arquetipo, Amtega

Percentil de actividade: 15
Clasificación por actividade: 40
Rexistrados: 12-01-2017 11:56

PAY AS YOU DRIVE (PAYD) - Co desenvolvemento do PAYD téntase aproveitar as potencialidades que ofrecen as ferramentas e tecnoloxías propias dos sistemas de localización e xestión de flotas para outros usos que non están sendo aproveitados plenamente na actualidade.
Etiquetas: Java
  • Linguaxe de programación : Java :
  • Tópico : Outros :

Percentil de actividade: 0
Clasificación por actividade: 0
Rexistrados: 10-31-2011 11:22

Pedais: Aplicación móbil rutas ciclistas - Aplicación para dispositivos móbiles que permite crear, consultar e realizar rutas ciclistas. Mostra en tempo real o tempo transcorrido, velocidade media e máxima e ruta trazada sobre un mapa, así como distancia e altitude máxima.
Etiquetas: Rutas ciclistas, Android, servicios REST, Java
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Percentil de actividade: 0
Clasificación por actividade: 0
Rexistrados: 09-29-2014 10:59