Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Nube de etiquetas | Árbore de proxectos | Listaxe de proxectos


3D CeMIT Django Erlang GIS GPUs H323 ILG IOT enerxia ESP8266 domotica Intro Para Todos Java Linux Mini- test Odoo OpenCL OpenLayers Raspberry Pi Rutas ciclistas SIX Telefonia IP VDI abalar ag ajax android angularjs arduino bootstrap captura cassandra catalogo productos cbir ccm cmdb control couchdb desktop desourb drupal7 educacion emprego ensino escritorios fortran funcionalidades gvSIG Desktop hibernate hostais hostaleiros hoteis html5 indicadores integracion interactivo invidentes itil java java ee linux localizacion microresonador moodle motor de plantillas open data opencv openlayers opensource openstreetmap opentripplanner osm php pojo postgis postgresql practicas curriculares proxectos qt rest restaurantes roguelike skin software libre solr speg spring boot springboot ssh tapestry tiflotecnoloxia titor turismo unificar utils video videoconferencia web xeoportal xeovisor xestion xunta de galicia

2 proxectos no conxunto de resultados.
PAY AS YOU DRIVE (PAYD) - Co desenvolvemento do PAYD téntase aproveitar as potencialidades que ofrecen as ferramentas e tecnoloxías propias dos sistemas de localización e xestión de flotas para outros usos que non están sendo aproveitados plenamente na actualidade.
Etiquetas: Java
  • Linguaxe de programación : Java :
  • Tópico : Outros :

Percentil de actividade: 0
Clasificación por actividade: 0
Rexistrados: 10-31-2011 11:22

Pedais: Aplicación móbil rutas ciclistas - Aplicación para dispositivos móbiles que permite crear, consultar e realizar rutas ciclistas. Mostra en tempo real o tempo transcorrido, velocidade media e máxima e ruta trazada sobre un mapa, así como distancia e altitude máxima.
Etiquetas: Rutas ciclistas, Android, servicios REST, Java
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Percentil de actividade: 0
Clasificación por actividade: 0
Rexistrados: 09-29-2014 10:59