Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Nube de etiquetas | Árbore de proxectos | Listaxe de proxectos


3D CeMIT Django Erlang GIS GPUs H323 ILG IOT enerxia ESP8266 domotica Intro Para Todos Java Linux Mini- test ObjectTraking Odoo OpenCL OpenLayers PHP Postgis Raspberry Pi Rutas ciclistas SIX Telefonia IP VDI abalar ag ajax android angularjs arduino bootstrap captura cassandra catalogo productos cbir ccm cmdb control couchdb desktop desourb drupal7 educacion emprego empresa escritorios funcionalidades git gvSIG Desktop hibernate hostais hostaleiros hoteis html5 indicadores integracion interactivo invidentes itil java java ee linux localizacion microresonador moodle motor de plantillas open data opencv openlayers opensource openstreetmap opentripplanner osm php pojo postgis practicas curriculares proxectos qt rest roguelike skin software libre solr speg spring boot springboot ssh tapestry tiflotecnoloxia titor turismo unificar utils videoconferencia web xeoportal xeovisor xestion xunta de galicia

2 proxectos no conxunto de resultados.
energlia - Aplicación web para a xestión de programas en diferentes contas de CPDs que conteñan un sistema de reparto de traballos baseado en NQS coa que se reparta a carga entre as diferentes colas.
Etiquetas: rest, jhispter, springboot, angularjs, nqs, rnga, ag, cpd, ssh

Percentil de actividade: 0
Clasificación por actividade: 0
Rexistrados: 09-30-2016 12:22

Flipper Open Reverse Image Search - Plataforma escalable para o almacenamento, publicación e busca avanzada de fotografías. Interfaz web e API RESTful que almacena datos en Cassandra, procura metadatos e recupera imaxes basándose en contidos visuais (libraría Lire)
Etiquetas: pictures, metadata, rest, restful, cbir, lire, lucene, solr, cassandra, datastax, jhipster, spring boot, angularjs

Percentil de actividade: 0
Clasificación por actividade: 0
Rexistrados: 09-30-2015 01:49