Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Os máis activos esta semana


(Actualización diaria)

[Ver outras categorías destacadas]

Clasificación Nome do proxecto Porcentaxe
  1 GASATaD: App. for Statistical Analysis 100%
  2 glosario galego localización software 98.21%
  3 Framework MapReduce para AGs en clúster 96.42%
  4 Herramientas de análisis de redes ... 94.64%
  5 Implementación VDI Linux na UDC 92.85%
  6 Calendario de reservas para TYPO3 91.07%
  7 m740avplayer 89.28%
  8 Simulación de elementos elásticos 3D 87.5%
  9 GtkMediaPlayer 85.71%
  10 Plugin zabbixbar para firefox 83.92%
  11 hyphenation-gl 82.14%
  12 Creación de contidos xeolocalizados 80.35%
  13 Magento 1.4.1.1 en galego 78.57%
  14 Golfinho 76.78%
  15 gl_transstat 75%
  16 Prototipo de baixo custe de captura 3D 73.21%
  17 Cartografía Municipal 71.42%
  18 Buscador para corpus lingüístico 69.64%
  19 Robot BotyBot 67.85%
  20 Calendario para typo3 ( Frontend plugin) 66.07%
  21 ERP/TPV baseados en tecnoloxias web/java 64.28%
  22 BlueSS Server for Linux 62.5%
  23 Xestor de vendas (TPV) 60.71%
  24 Emulador de baterias 58.92%
  25 Puppet Linux 57.14%
  26 Sketch-Arm 55.35%
  27 Sistema visualización web do Tesouro 53.57%
  28 Servicio de traducciones 51.78%
  29 Vídeo Estereoscópico 50%
  31 SXCC: Xestor de contidos para PEMEs 46.42%
  32 Formulacion Optima de Pensos 44.64%
  33 gnetvideoplayer 42.85%
  34 Traducción de GCstar ao galego 41.07%
  35 gl_error_management: Xestión Erros Typo3 39.28%
  36 emprego-utils 37.5%
  37 emprego-maven-skin 35.71%
  38 concurrentCacheManager 33.92%
  39 Catalogo de Productos FLOSS de Galicia 32.14%
  40 Ekiga: Adaptacións para a Rede CeMIT 30.35%
  41 Typo3-Redegal 28.57%
  42 autoblog 26.78%
  43 Xesalum_ 25%
  44 Typo3 user and page stats 23.21%
  45 Busca sectorial (Frontend plugin) typo3 21.42%
  46 mediawiki_galego 19.64%
  47 Extensión Typo3 rg_extraslugares 17.85%
  48 Traducindote v0.80b 16.07%
  49 WebSqusr 14.28%
  50 hunspell-gl 12.5%
  51 Traducción ó galego do backend de Typo3 10.71%
  52 Realidade Aumentada para Android 8.928%
  53 Biblioteca de control de robots 7.142%
  54 Portelo único administradores de predios 5.357%
  55 MaxWeb 3.571%
  56 GSambaMonitor 1.785%