Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Os máis activos esta semana


(Actualización diaria)

[Ver outras categorías destacadas]

Clasificación Nome do proxecto Porcentaxe
  1 glosario galego localización software 100%
  2 Herramientas de análisis de redes ... 97.72%
  3 Robot BotyBot 95.45%
  4 Implementación VDI Linux na UDC 93.18%
  5 Creación de contidos xeolocalizados 90.90%
  6 Framework MapReduce para AGs en clúster 88.63%
  7 Simulación de elementos elásticos 3D 86.36%
  8 GtkMediaPlayer 84.09%
  9 Cartografía Municipal 81.81%
  10 Magento 1.4.1.1 en galego 79.54%
  11 Concurrent Template Library 77.27%
  12 Plugin zabbixbar para firefox 75%
  13 m740avplayer 72.72%
  14 Traducción ó galego do backend de Typo3 70.45%
  16 Prototipo de baixo custe de captura 3D 65.90%
  17 Golfinho 63.63%
  18 hyphenation-gl 61.36%
  19 gl_transstat 59.09%
  20 Calendario de reservas para TYPO3 56.81%
  21 QtDamas 54.54%
  22 gnetvideoplayer 52.27%
  23 Puppet Linux 50%
  24 Bichos 47.72%
  25 Creación de Makefile para Fortran 90/95 45.45%
  26 Buscador para corpus lingüístico 43.18%
  27 Conshuga 40.90%
  28 MinTrad 38.63%
  29 Charanga-CMS 36.36%
  30 concurrentCacheManager 34.09%
  31 Typo3-Redegal 31.81%
  32 Sistema visualización web do Tesouro 29.54%
  33 Kernel de Linux do Proxecto Abalar 27.27%
  34 Extensión Typo3 rg_consultas 25%
  35 WebSqusr 22.72%
  36 Guía de Desevnolvemento TYPO3 20.45%
  37 ControlMóbilMercadurias no EspazoPortuar 18.18%
  38 Vídeo Estereoscópico 15.90%
  39 Katmus 13.63%
  40 Realidade Aumentada para Android 11.36%
  41 ASTRA: Advanced Sphinx TRAiner 9.090%
  42 MaxWeb 6.818%
  43 Calendula 4.545%
  44 GSambaMonitor 2.272%