Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Os máis activos esta semana


(Actualización diaria)

[Ver outras categorías destacadas]

Clasificación Nome do proxecto Porcentaxe
  1 RSS Radio 100%
  2 glosario galego localización software 97.82%
  3 Herramientas de análisis de redes ... 95.65%
  4 Framework MapReduce para AGs en clúster 93.47%
  5 Implementación VDI Linux na UDC 91.30%
  6 Sketch-Arm 89.13%
  7 Magento 1.4.1.1 en galego 86.95%
  8 Creación de contidos xeolocalizados 84.78%
  9 XestAs - Xestión de Asociacións 82.60%
  10 Emulador de baterias 80.43%
  11 hyphenation-gl 78.26%
  12 gl_transstat 76.08%
  13 Puppet Linux 73.91%
  14 Plugin zabbixbar para firefox 71.73%
  15 Acceso web a información xeográfica USC 69.56%
  16 Cartografía Municipal 67.39%
  17 GtkMediaPlayer 65.21%
  18 Control de posicionamento de vehículos. 63.04%
  19 ColorCombinate 60.86%
  20 Xestión da Calidade da Cadea da Produció 58.69%
  22 Prototipo de baixo custe de captura 3D 54.34%
  23 XEIXO 52.17%
  24 Calendario para typo3 ( Frontend plugin) 50%
  25 Kernel de Linux do Proxecto Abalar 47.82%
  26 Guía de Desevnolvemento TYPO3 45.65%
  27 ControlMóbilMercadurias no EspazoPortuar 43.47%
  28 Traducción ó galego do backend de Typo3 41.30%
  29 Vídeo Estereoscópico 39.13%
  30 Simulación de elementos elásticos 3D 36.95%
  31 Calendario de reservas para TYPO3 34.78%
  32 gl_formidable_utils: FORMidable utils 32.60%
  33 Bichos 30.43%
  34 Golfinho 28.26%
  35 Orzametal13 26.08%
  36 Ekiga: Adaptacións para a Rede CeMIT 23.91%
  37 Sistema visualización web do Tesouro 21.73%
  38 autoblog 19.56%
  39 Accesos Lixeiros Multidispositivo ó RPS 17.39%
  40 ARCHetype AMtega SPring Web 15.21%
  41 TYPO3 Automatic Translation 13.04%
  42 ASTRA: Advanced Sphinx TRAiner 10.86%
  43 CMDB para áreas sanitarias 8.695%
  44 Guía de empresas 6.521%
  45 Calendula 4.347%
  46 Servizo web de xeración de escenas 3D 2.173%