Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Os máis activos esta semana


(Actualización diaria)

[Ver outras categorías destacadas]

Clasificación Nome do proxecto Porcentaxe
  1 Herramientas de análisis de redes ... 100%
  2 glosario galego localización software 98.18%
  3 Framework MapReduce para AGs en clúster 96.36%
  4 Implementación VDI Linux na UDC 94.54%
  5 Robot BotyBot 92.72%
  6 Magento 1.4.1.1 en galego 90.90%
  7 Sketch-Arm 89.09%
  8 Control de posicionamento de vehículos. 87.27%
  9 Cartografía Municipal 85.45%
  10 Simulación de elementos elásticos 3D 83.63%
  11 BlueSS Server for Linux 81.81%
  12 Acceso web a información xeográfica USC 80%
  13 Creación de contidos xeolocalizados 78.18%
  14 Guía de Desevnolvemento TYPO3 76.36%
  15 Prototipo de baixo custe de captura 3D 74.54%
  16 Typo3-Redegal 72.72%
  17 Emulador de baterias 70.90%
  18 Búsqueda Avanzada para typo3 69.09%
  19 Calendula 67.27%
  20 ARCHetype AMtega SPring Web 65.45%
  21 AINFOVAC 63.63%
  22 Plugin zabbixbar para firefox 61.81%
  23 Calendario para typo3 ( Frontend plugin) 60%
  24 Golfinho 58.18%
  25 Concurrent Template Library 56.36%
  26 XEIXO 54.54%
  27 XEA-CeMIT 52.72%
  28 Puppet Linux 50.90%
  29 gl_transstat 49.09%
  30 Kernel de Linux do Proxecto Abalar 47.27%
  31 Traducción ó galego do backend de Typo3 45.45%
  32 Vídeo Estereoscópico 43.63%
  33 CMDB para áreas sanitarias 41.81%
  34 SANOS 40%
  35 Almacenamento de especies en TYPO3 38.18%
  36 Asterisk para funcións hoteleiras 36.36%
  37 Monitorización Voip 34.54%
  38 GtkMediaPlayer 32.72%
  39 Conshuga 30.90%
  40 emprego-maven-skin 29.09%
  41 hyphenation-gl 27.27%
  42 Sistema plantillas backend Typo3 25.45%
  43 Deseño dun procesador en VHDL sobre FPGA 23.63%
  44 Servicio de traducciones 21.81%
  45 Extensión Typo3 rg_empresas 20%
  46 Sist Info Avanzada Proc Produc Siderurx 18.18%
  47 Plataforma Información Almacen Portuario 16.36%
  48 Extensión Typo3 alumnos 14.54%
  49 Extensión Typo3 rg_consultas 12.72%
  50 Extensión Typo3 rg_dondecomer 10.90%
  51 Portelo único administradores de predios 9.090%
  52 GUI para deteccion de ovocitos 7.272%
  53 Xestor de vendas (TPV) 5.454%
  54 Xestión da Calidade da Cadea da Produció 3.636%
  55 Capa de rede ZigBee para TinyOS 1.818%