Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Os máis activos esta semana


(Actualización diaria)

[Ver outras categorías destacadas]

Clasificación Nome do proxecto Porcentaxe
  1 XEA-CeMIT 100%
  2 glosario galego localización software 98.33%
  3 Herramientas de análisis de redes ... 96.66%
  4 Implementación VDI Linux na UDC 95%
  5 Framework MapReduce para AGs en clúster 93.33%
  6 Calendario de reservas para TYPO3 91.66%
  7 DESOURB 90%
  8 Golfinho 88.33%
  9 gl_transstat 86.66%
  10 Kernel de Linux do Proxecto Abalar 85%
  11 XestAs - Xestión de Asociacións 83.33%
  12 Control de posicionamento de vehículos. 81.66%
  13 Creación de contidos xeolocalizados 80%
  14 Búsqueda Avanzada para typo3 78.33%
  15 Simulación de elementos elásticos 3D 76.66%
  16 Plugin zabbixbar para firefox 75%
  17 SANOS 73.33%
  18 Puppet Linux 71.66%
  19 hyphenation-gl 70%
  20 m740avplayer 68.33%
  21 Guía de Desevnolvemento TYPO3 66.66%
  22 Magento 1.4.1.1 en galego 65%
  23 BlueSS Server for Linux 63.33%
  24 Portelo único administradores de predios 61.66%
  25 Xestor de vendas (TPV) 60%
  27 osnetback 56.66%
  28 Prototipo de baixo custe de captura 3D 55%
  29 XEIXO 53.33%
  30 Traducción de GCstar ao galego 51.66%
  31 Servidor de intercambio de datos 50%
  32 Emulador de baterias 48.33%
  33 Cartografía Municipal 46.66%
  34 gl_error_management: Xestión Erros Typo3 45%
  35 Bichos 43.33%
  36 Buscador para corpus lingüístico 41.66%
  37 GtkMediaPlayer 40%
  38 emprego-parent 38.33%
  39 Ekiga: Adaptacións para a Rede CeMIT 36.66%
  40 Sistema visualización web do Tesouro 35%
  41 autoblog 33.33%
  42 Servicio de traducciones 31.66%
  43 Typo3 user and page stats 30%
  44 Extensión Typo3 rg_patrocinio 28.33%
  45 Busca sectorial (Frontend plugin) typo3 26.66%
  46 Calendario para typo3 ( Frontend plugin) 25%
  47 ARCHetype Amtega Web Services 23.33%
  48 Traducción ó galego do backend de Typo3 21.66%
  49 Vídeo Estereoscópico 20%
  50 ARCHetype AMtega SPring Web 18.33%
  51 Realidade Aumentada para Android 16.66%
  52 Xestión da Calidade da Cadea da Produció 15%
  53 Administración da Forxa 13.33%
  54 Concurrent Template Library 11.66%
  55 Sistema domótico para xestión enerxética 10%
  56 Mobile 2.0 8.333%
  57 ProtTest-HPC: Protein model selection 6.666%
  58 Calendula 5%
  59 Acceso web a información xeográfica USC 3.333%
  60 Servizo web de xeración de escenas 3D 1.666%