Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Os máis activos esta semana


(Actualización diaria)

[Ver outras categorías destacadas]

Clasificación Nome do proxecto Porcentaxe
  1 glosario galego localización software 100%
  2 Plugin zabbixbar para firefox 97.29%
  3 hyphenation-gl 94.59%
  4 Implementación VDI Linux na UDC 91.89%
  5 Puppet Linux 89.18%
  6 Herramientas de análisis de redes ... 86.48%
  7 gl_transstat 83.78%
  8 Typo3-Redegal 81.08%
  9 Golfinho 78.37%
  10 Rexistro de Actividade 75.67%
  11 Robot BotyBot 72.97%
  12 Magento 1.4.1.1 en galego 70.27%
  13 Framework MapReduce para AGs en clúster 67.56%
  14 Simulación de elementos elásticos 3D 64.86%
  15 Conshuga 62.16%
  16 GtkMediaPlayer 59.45%
  17 Creación de contidos xeolocalizados 56.75%
  18 Guía de Desevnolvemento TYPO3 54.05%
  19 BlueSS Server for Linux 51.35%
  20 Acceso web a información xeográfica USC 48.64%
  21 XestAs - Xestión de Asociacións 45.94%
  22 XEIXO 43.24%
  23 Centro Software Abalar 40.54%
  24 Cartografía Municipal 37.83%
  25 Gedit dictionary plugin 35.13%
  26 emprego-utils 32.43%
  27 Charanga-CMS 29.72%
  28 exeria 27.02%
  29 Loga 24.32%
  30 Sistema visualización web do Tesouro 21.62%
  31 Servicio de traducciones 18.91%
  32 Calendario para typo3 ( Frontend plugin) 16.21%
  33 Contidos educativos con RA 13.51%
  34 Vídeo Estereoscópico 10.81%
  35 CMDB para áreas sanitarias 8.108%
  36 Novas funcionalidades para lz_gallery 5.405%