Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Os máis activos esta semana


(Actualización diaria)

[Ver outras categorías destacadas]

Clasificación Nome do proxecto Porcentaxe
  1 glosario galego localización software 100%
  2 Herramientas de análisis de redes ... 97.36%
  3 Implementación VDI Linux na UDC 94.73%
  4 Cartografía Municipal 92.10%
  5 Plugin zabbixbar para firefox 89.47%
  6 Golfinho 86.84%
  7 Magento 1.4.1.1 en galego 84.21%
  8 hyphenation-gl 81.57%
  9 GtkMediaPlayer 78.94%
  10 Framework MapReduce para AGs en clúster 76.31%
  11 Simulación de elementos elásticos 3D 73.68%
  13 Calendario de reservas para TYPO3 68.42%
  14 Robot BotyBot 65.78%
  15 Puppet Linux 63.15%
  16 Creación de contidos xeolocalizados 60.52%
  17 Sistema visualización web do Tesouro 57.89%
  18 m740avplayer 55.26%
  19 MaxWeb 52.63%
  20 Control de posicionamento de vehículos. 50%
  21 Monitorización Voip 47.36%
  22 Buscador para corpus lingüístico 44.73%
  23 tmx2po 42.10%
  24 emprego-parent 39.47%
  26 Loga 34.21%
  27 Servicio de traducciones 31.57%
  28 Plataforma Información Almacen Portuario 28.94%
  29 Busca sectorial (Frontend plugin) typo3 26.31%
  30 Accesos Lixeiros Multidispositivo ó RPS 23.68%
  31 Guía de Desevnolvemento TYPO3 21.05%
  32 ControlMóbilMercadurias no EspazoPortuar 18.42%
  33 BlueSS Server for Linux 15.78%
  34 Vídeo Estereoscópico 13.15%
  35 GUI para deteccion de ovocitos 10.52%
  36 Random Folder 7.894%
  37 Acceso web a información xeográfica USC 5.263%
  38 dynpres - Dynamic Presentations 2.631%