Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Os máis activos esta semana


(Actualización diaria)

[Ver outras categorías destacadas]

Clasificación Nome do proxecto Porcentaxe
  1 glosario galego localización software 100%
  2 Herramientas de análisis de redes ... 97.43%
  3 Robot BotyBot 94.87%
  4 Implementación VDI Linux na UDC 92.30%
  5 Framework MapReduce para AGs en clúster 89.74%
  6 Plugin zabbixbar para firefox 87.17%
  7 Cartografía Municipal 84.61%
  8 Typo3-Redegal 82.05%
  9 Magento 1.4.1.1 en galego 79.48%
  10 Control de posicionamento de vehículos. 76.92%
  11 hyphenation-gl 74.35%
  12 Creación de contidos xeolocalizados 71.79%
  13 ARCHetype Amtega Web Services 69.23%
  14 Puppet Linux 66.66%
  15 ARCHetype AMtega SPring Web 64.10%
  16 XestAs - Xestión de Asociacións 61.53%
  17 GtkMediaPlayer 58.97%
  18 WebSqusr 56.41%
  19 BlueSS Server for Linux 53.84%
  20 Simulación de elementos elásticos 3D 51.28%
  21 SANOS 48.71%
  22 Prototipo de baixo custe de captura 3D 46.15%
  23 Sistema visualización web do Tesouro 43.58%
  24 Traducción ó galego do backend de Typo3 41.02%
  25 Concurrent Template Library 38.46%
  26 Emulador de baterias 35.89%
  27 Buscador para corpus lingüístico 33.33%
  28 tmx2po 30.76%
  29 XAS- Sistema de Autenticación Extensib. 28.20%
  30 Búsqueda Avanzada para typo3 25.64%
  31 Kernel de Linux do Proxecto Abalar 23.07%
  33 GMDicionariosGalego 17.94%
  34 Vídeo Estereoscópico 15.38%
  35 Portelo único administradores de predios 12.82%
  36 CMDB para áreas sanitarias 10.25%
  37 GUI para deteccion de ovocitos 7.692%
  38 ProtTest-HPC: Protein model selection 5.128%
  39 Calendula 2.564%