Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Información persoal

ID de usuario 108 ( Perfil de habelencias )
Nome de usuario acastro
Nome verdadeiro Adrian Perez
O seu enderezo de correo : adrianperez @nospam@ udc.es
É membro do sitio desde 12-05-2006 16:13

Valoración entre pares

Este usuario elixiu non participar na valoración entre pares

Diario e notas

Entradas do diario/notas: 0

Ver diario e notas

Monitorizar este diario