Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Información persoal

ID de usuario 159 ( Perfil de habelencias )
Nome de usuario mancomunorg
Nome verdadeiro Mancomun.org
O seu enderezo de correo : admin @nospam@ mancomun.org
É membro do sitio desde 02-06-2007 11:49

Valoración entre pares

Este usuario elixiu non participar na valoración entre pares

Diario e notas

Entradas do diario/notas: 0

Ver diario e notas

Monitorizar este diario

Información do proxecto

This developer is a member of the following projects:
 
OOo en galego - beta (Default)
Golfinho (Admin)
entrans-mancomun (Admin)
Buscador para corpus lingüístico (Admin)
glosario galego localización software (Admin)
hyphenation-gl (Admin)
tmx2po (Admin)
hunspell-gl (Support Tech)